Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johannes Johansen + Anne Marie Christensdatter

No children

Parents Grandparents

Family group information
Marriage
Type: MARR
November 12, 1852
Shared note:
Sensitive:0 1852.11.12 Bryllup Udskrift af Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 04 Copulerede. Lbnr.:1852 - 7 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungk. Johannes Johansen af Feierskovhuse 33 Aar gl., f. 1ste Marts 1819, vacc. 23. August af Gunst, conf. 26de Aoril 1835 med meget god for Kudsk og Opførsel i Herning Kirke Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Enke efter Mads Caspersen Ane Marie Christensdatter, 39 Aar gl., født 12te Febr. 1813. vacc. 16de Juli 1820 af Gunst, conf. 13de April 1828 i Rind Kirke med g+ for Kdsk og Opførsel Hvem Forloverne ere:Huusmand Mads Schou Nielsen Hmd. Christian Michelsen begge af Feierskovhuse. Vielsesdagen:12te November 1852 Vielsesstedet:i Rind Kirke Anm.:Tillysning skeete fra Prædikestolen 17., 18. og 19. Søndag efter Trin.
Event December 31, 1927
Shared note:
Sensitive:0 1927.xx.xx Omtale Uddrag af Oluf Nielsen: "Herning 1827-1927 og Rind Sogn" ..... I Rind var der følgende Keltringhuse, som Folk populært kaldte dem: En paa Fejerskovgaards Mark paa Td. Land Fæstejord; der boede Johannes Guldsmed og An Mari Mester. Johannes Guldsmed, der druknede paa Vejen hjem fra Kollund Marked og først blev fundet en Tid efter, er jo ham, efter hvem Talemaaden: "Skal vi saa mindes Johannes", stammer. Det kan gerne være, at dette Udtryk, som H. P. Hansen mener, har en anden Oprindelse, har været brugt før Johannes Guldsmeds Tid, men naar det saa tit blev brugt her paa Egnen, stammer det sikkert fra Johannes. Han var nemlig, da han druknede, forsynet med 2 Flasker Brændevin, og de havde jo ingen Skade taget af at ligge i Vandet. Da man fandt ham, var det, at de lugtede til og smagte paa Brændevinen med det Udbrud: "Skal vi saa mindes Johannes". Betænker man, paa hvilket Kulturtrin disse Mennesker stod, kan dette jo i Grunden ikke forbavse. Der blev end ogsaa digtet en Vise om denne Tildragelse. Den var vist paa flere Vers, men jeg har kun faaet fat paa dette ene (Forfatteren var vist Dyrlæge Brockdoorff) : ,Ja, hans Valgsprog var hver Morgen : Vil det blive Aften god. Vi vil hermed slukke Sorgen i det, han os efterlod. Brændevin maa aldrig bandes, leve Mindet om Johannes'' .....