Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Niels Nielsen-Vindepind + Anne Marie Hansdatter

3 children

Parents Grandparents

Family group information
Engagement
Type: ENGA
July 21, 1791
Shared note:
Sensitive:0 1791.07.21. Trolovelse. Udskrift af Åsted og Skærum sognes kirkebog 1753-1814 LAN C 54 - 03 Aaested Sogn Troelovede og Ægteviede i Kirkeaaret 179 Troel. Julii d. 21. Natmand Niels Nielsen Houstrup og Ane Marie Hansdatter, begge af Huuet i Lendum Sogn. Forlovere: Christen Jensen af Hvidsted i Taars Sogn - Stiffader til Fæstemanden - og Jakob Christensen af Wraae Bye i Thorslev Sogn - en Bekiendt af Fæstemanden. Viede: Sept. 15. NB! Nota! Disse Natmandsfolk flakkede omkring med hverandre i 7 Aar uden at være Egtefolk og uden at søge Herrens Bord og avlede i dette Mellemrum 3 Børn ved hverandre. Dette androg sig for S. T. Herr Biskop Studsgaard, som giorde Forestilling til Hans Majestæt Kongen, hvorpaa blev under 12te, Sept. 1788 resolveret, at denne Niels Nielsen og Ane Marie Hansdatter skulle efter at have udholdt hver for sig 8te Dages Fængsel paa Vand og Brød uden at udstaae Kirkens Disciplin til privat Absolution og Alterets Sacramente antages og derefter sammenvies. Til Sacramentet blev de af mig antagne i Aaested Kirke Dom. Trinitatis 1791 efter Foregående Prøvelse i den allerhelligste [Xsteg....s] Hoved=Lærdomme. Da deres Kendskab blev befunden at være [....] og deres Hjerter syntes at være rørte af Skamfuldhed over deres Afvigelse fra Herrens Vej, dog icke uden Troe og Haab til Guds forbarmende Naade i Christo, Ligesom de og Begge lovede Rettelse og Forbedring herefter ved Guds understøttende Naade og at udbede sig samme i deres Ganske Levnet. - Aarsagen, hvorfor den heele Sag efter det Kongelige Rescript har havt saa lang Henstand, er den , at de ingen Forlovere have kunnet forskaffe før nu, da de 2de herover nævnte Mænd havde dristet sig til at blive deres Lovsmænd.
Marriage
Type: MARR
September 15, 1791
Shared note:
Sensitive:0 se foranstående trolovelsesnotat