Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Christiane Johansdatter1823

Name
Christiane Johansdatter
Surname
Johansdatter
Birth
Type: BIRT
January 21, 1823 27 28
Shared note:
Sensitive:0 1823.01.21 Fødsel Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Kvindekjøn Nr.1823 - 5 Barnets fødselsdato:d. 21. Jan. 1823 Barnets navn:Christiane Dåbens dato, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 22. Jan. Publ. i Kirken d. 18. Maj. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælDen omvandrense Johannes Johansen og Hustru Else Sophie Caspersdatter af Møruphuus Faddernes Nvne, Stand og HåndteringPigen Mette Kristine Christensdatter af Albek, Pigen Else Christensdatter af Mørup, Glarmester Christen Caspersen af Nørreveien, Grdmd . Christen Poulsen af Orneborg og Ungk. Peder Kristensen af Lind. Anm.:Barnet er født i Aarhus under Moderens Arrest sammesteds og hjemmedøbt af Præsten Brüchman efter hans Beviis.
Christening
Type: CHR
January 22, 1823 (Age 1 day) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
May 18, 1823 (Age 3 months) Age: 0 years 3 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageCasper ChristensenView this family
Type: MARR
yes

Birth of a half-brotherChristen Nielsen
Type: BIRT
June 8, 1830 (Age 7 years)
Shared note:
Sensitive:0 1830.06.27 Barnedåb Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C517A - 3 Fødte kvindekøn. No.:1830 - 8 Barnets fødselsdato:d. 8de Juni. Barnets navn:Christen Nielsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken27. Juni i Kirken Forældrenes Navne, Stand Håndtering og BopælElse Sophie Caspersdatters uægte Barn i Møruphuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Anne Katrine Pedersdatter fra Deiberg Sogn, Kone Mette Christensdatter fra Sneiberg, Kirsten Marie Nielsdatter i Mørup, og Ungk. Mads Christian Caspersen i Møruphuus, Anm.:Som Barnefader blev udlagt Christen Nielsen fra Varde --------------- Som barnefader er i kirkebogen nævnt Christen Nielsen, men der er muligvis tale om, at barnets navn er gentaget ved en fejltagelse. Se også efterfølgende "Omtale" under 16.-12.1835 og 11.-2.-1836
Christening of a half-brotherChristen Nielsen
Type: CHR
June 27, 1830 (Age 7 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a half-brotherCasper Abrahamsen Bastrup
Type: BIRT
February 11, 1833 (Age 10 years)
Shared note:
Sensitive:0 1833.02.11 Fødsel Udskrift af Asp sogns kirkebog 1829-1844 LAN C 503 - 12 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:2 Fødselsdagen:1833, d. 11. Februar. Barnets fulde Navn:Casper Bastrup Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:d. 17. Februar i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Else Sophie Caspersdatter, et omstreifende Fruentimmer fra Rind Sogn. til Barnefader blev udlagt Tjenestekarl Abraham Johansen af [Haunvig] Sogn Forældrene var uden Ægteskab. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Maren Madsdatter i [Lundsmark] bar Barnet Sognefoged Mads Staugaard og Fattigforstander Poul Nielsen, begge af Linde Gaardb. Niels Bæk i Østerby. Anm.:Paa sin Omstreifen fødte Moderen Barnet i Bastrup i Asp. - - - o o o - - - Notat:: Haunvig sogn eksisterer ikke, måske Havrvig sogn på Holmsland, skønt kirken i i Havrvig først blev bygget i 1869.
Christening of a half-brotherCasper Abrahamsen Bastrup
Type: CHR
February 17, 1833 (Age 10 years) Age: 0 years 0 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a maternal grandfatherCasper Christensen
Type: DEAT
May 19, 1836 (Age 13 years)
Shared note:
Sensitive:0 1836.05.19 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Døde Mandkiøn No.:1836 - 5 Dødsdagen:d.: 19de Mai Begravelsesdagen:d. 25de Mai. Afdødes navn:Casper Christensen Afdødes stand:Almisselem i Møruphuus, død som Fød. Afdødes alder:77 Anm.:- - -
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1837 to January 1, 1838 (Age 13 years) Age: 13 years 11 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 1837.04.02 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Confirmerede Piger. Nedenstaaende Piger confirmeredes d. 2den April 1837 i Herning Kirke af Sognepræsten i dette Pastorat. Lbnr.:6. Confirmandens Navn og Opholdssted:Christiane Johannesdatter inliciteret til Fæsteren af Stedet Hamborg.. Confirmandens Forældre, Husbonde eller Pleieforældre:Pigen Else Caspersdatter i Møruphuse. Faderen: den omvandrende Natmand Johannes Johansen. Moderen ogsaa af Natmandsslægten. Confirmandens Alder:Født d. 21de, døbt den 22de Januar Aar 1823 i Aarhus. Daaben publiceret i Rind Kirke d. 18 Maii s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:tg - g Naar og af hvem vaccineret:1835, den 14. sept. af Gunst.
Death of a maternal grandmotherChristiane Christensdatter
Type: DEAT
April 17, 1838 (Age 15 years)
Shared note:
Sensitive:0 1838.04.17 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Døde Qvindekøn No.:1838 - 6 Dødsdagen:d. 17de April. Begravelsesdagen:d. 25de April. Afdødes navn:Christianna Christensdatter Afdødes stand:Almisselem Casper Christensens Enke i Møruphuus. Afdødes alder: 71 Anm.:- - -
Death of a fatherJohannes Johansen
Type: DEAT
January 1, 1840 (Age 16 years) Age: 44 years 9 months 18 days

Shared note: Sensitive:0
Event May 5, 1840 (Age 17 years) Age: 17 years 3 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.05.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 5te Maj blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Knud Olesen hvor da passerede som følger: No. 36/1840 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Jansen i Hobroe af 21. f. M. for derved at erhverve nogle forlangte Oplysninger til Brug i Sagen imod Fruentimmeret Christiane Johansdatter, som er anholdt for betlerie. Skrivelsen med Bilag blev fremlagt. Derefter blev fremlagt Skrivelse fra Sognepræst Tang i Rind af 4de dennes. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Christensen [..oldborg] af Rind, som forklarer at Christiane Johansdatter modtog han af Fattigcom- missionen og hun var hos ham i 3 Aar. Til Komparenten kom hun fra Mads Pedersen i Collund, og da hun forlod ham var hun hensat til Jens Christian Madsen i Hamborg. Paa hendes Opførsel havde Komp. ingen Grund til at klage. Aftraadt. Derefter fremstod Fæstehusmand Jens Christian Madsen af Hamborg i Rind, som forklarede, at pigen Christiane Johansdatter blev ligeledes af Fattigcommissionen hensat til Komp. og han havde hende i Aar, hvilken Tid hun blev confirmeret. Hendes Opførsel var upaaklagelig. Fra komp kom hun til [Karup]. Aftraadt. Mads Pedersen af Collund var ligeledes indkaldt til i Dag, men han mødte ikke. Forhøret udsat.
Event May 6, 1840 (Age 17 years) Age: 17 years 3 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1840.05.06. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 6. Maj blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad, Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Jensen, hvor da passerede som følger: No. 36/1840. Mads Pedersen fra Collund mødte og forklarede, at Pigen Christiane Johansdatter, som han havde et Aar, uden at han erindrer, naar hun kom til ham og igien afgik, modtog han saavidt han mindes ved Licitation, som Fattigvæsenet lod afholde. Om hun gik paa Omgang i Sognet, før han modtog hende, husker Komp. ikke, men med hendes Opførsel hos ham var han vel tilfreds. Aftraadt. En Skudsmålsbog vedkommende Arrestatntinden blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Jensen, m. f. P.
Event December 30, 1841 (Age 18 years) Age: 18 years 11 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1841.12.30. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1841-1842. LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1841 den 30 December blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bindesbøll Sag no. 119/1841 hvor da blev fremlagt en Skrivelse fra Sognefoged Thomsen i Rind, hvormed fremsendes et Fruentimmer Christiane Johansdatter, som ved Pinsetid skal have forladt sin Tjeneste hos Christen Ovig i Skarrild og siden den Tid skal have flakket omkring i Herredet og betlet. Endvidere blev fremlagt en af Dommerens Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll under Dags Dato afgivet Rapport indeholdende den Anholdtes for ham afgivne Forklaring. De fremlagte Dokumenter acteredes og lyder saaledes ##. Det anholdte Fruentimmer Christiane Johansdatter fremstoed løs og ledig for Retten. Hun blev foreholdt den fremlagte Rapport, hvis Indhold hun vedgik som rigtigt i Et og alt med Tilføiende, at naar hun som forklaret har forladt sin Tjeneste, de skete det ikke fordi hun havde nogen Grund til at klage over den Behandling, hun nød, men fordi hun hellere vilde føre et omflakkende Liv, hvori hun havde større Frihed. Aarsagen hvorfor hun netop nu er venddt tilbage til sit Forsørgelsessted angiver hun at være den nu forestaaende Vinter, i hvilken det omvandrende Liv er forbunden med større Besværlighed. Hun forsikkrer vedblivende, at hun ikke ser sig istand til at opgive de Steder, hvorpaa hun har opholdt sig, da hun kun har opholdt sig en Nat paa hvert Sted og ikke kjender Navnene paa de Steder, hun har været. Hun gjentager ligeledes sin Tilstaaelse af, at hun paa sin Omvandring, men gjentager Forsikringen om, at hun ikke har gjort sig skyldig i noget andet lovstridigt. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Dommeren decreterede Arrest paa hendes Person, hvoref- ter hun blev afgivet til Arresthuset. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup Som Vidner:BindesbøllBiørn.
Event January 5, 1842 (Age 18 years) Age: 18 years 11 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.01.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 5. Januar blev en Politieret sat paa Herredscontoiret at Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll, hvor da Forhøret No. 119/1841 blev foretaget. For Forhøret mødte Gaardmand Jens Pedersen [...lund] som paa given Anledning forklarede, at ifjor ved Midsommertid modtog han et Fruentimmer ved Navn Christiane Johansdatter, som efter Fattigkommissionens Foranstaltning skulle gaa paa Omgang i Sognet. Da hun imidlertid lod til at være flink og rask til sit Arbeide, samt villig til at udføre, hvad der blev hende paalagt, tilbød han Kommissionen at ville beholde hende imod at give hende Føden, hvilket af Kommissionen blev modtaget. Hun var saaledes hos ham det meste af Sommeren, men noget før Mikkelsdag eller omtrent ved den Tid løb hun bort, og Dept har hverken hørt eller set noget til hende siden. Forøvrigt har han ikke noget at udsætte paa hendes Forholdi den Tid hun var hos ham.Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Aftraadte. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup. Som Vidner:BindesbøllBiørn
Event February 22, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 1 month 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1842.02.22 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 22. Februar blev en Politeieret sat paa Herredets Tingsted af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Bindesbøll, hvor da Forhøret nr. 119/1841 blev foretaget. Dommeren bemærkede, at flere uopsættelige Forretninger, navnlig med Aflæggelse af de befalede Regnskaber og Indberetninger i Forbindelse med Embedsprotocollernes [.........ning], som fandt Sted den 18. dennes, hidtil har hindret Fortsættelsen af nærværende Forhør. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Bye og Herredsfogden i Hobroe af 14de f. M., hvormed fremsendes en Arrestantinden vedkommende Domsact med 2de Forhørsudskrivter. Ligeledes blev fremlagt Dommerens Skrivelse til Sognefogden i Skarrild med paategnet Erklæring fra Christen Christensen Øvig af 17. f. M. De fremlagte Skrivelser acteredes og lyder saaledes ##. Domsacten med Forhørsudskrivterne tages til Medfølge. Arrestantinden blev fremstillet for Retten løs og ledig. Hun blev foreholdt den foran fremlagte Domsact med Forhørsudskrivterne, hvilken hun vedgik at være sig betræffende. Hun blev ligeledes foreholdt den fremlagte Erklæring fra Christen Øvig, men hun nægter paa det bestemteste at have tilvendt sig ved sin Bortgang af Christen Øvigs Tjeneste de Gjenstande, som [i hiin] Erklæring ommeledes, og hun forsikkrer, at hun havde aldeles intet med sig ved sin Bortgang uden de Klæder, hun var iført. Arrestanten vlev igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat
Event February 25, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 1 month 4 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.02.25 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 25. Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne E. [Klein] og Biørn, hvor da Forhøret No. 119/1841 blev continueret. Efter Tilsigelse var mødt Shristen Christensen Øvig som efter Formaning under Eed paa given Anledning forklarede at han aldeles ikke har nogen Vished eller sikker Formodning for, at Christiane Johansdatter ved sin Bortgang fra hans Tjeneste i Mai forrige Aar har tilvendt sig medtaget de Gjenstande, der findes anførte i hans Erklæring af 17de f. M. Det eneste, der kunde tale imod hende er, at disse Gjenstande savnedes strax efter, at hun var gaaet bort. Forøvrigt opførte hun sig vel i den Tid, hun var hos Deponenten. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Sagen optaget til Doms
Event March 12, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 1 month 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.03.12 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 12. Marts blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bindesbøll, hvor da Sagen No. 119/1841 blev foretaget. Sagen blev reassumeret. Dommeren fremlagde Straffeattest fra denne Jurisdiction for Arrestantindens Vedkommende, som blev acteret og lyder saaledes ##. Dommeren bemærkede, at Sygdoms Forfald i forrige Uge og flere uopsættelige Forretninger i denne Uge, her iblandt flere Dommes Afsigelse, har forhindret ham for tidligere at foretage Sagen. Arrestantinden Christiane Johansen blev afhentet i Arresten og fremstillet løs og ledig. Hun blev foreholdt den fremlagte Attest, som hun vedgik som sig betræffende. Hun erklærede sig dernæst villig til at modtage Dom i Sagen uden dertil at stævnes, og efterat hun paa Opfordring havde erklæret at hun ikke havde i Sagen videre at anføre, blev i Sagen afsagt saalydende Dom |: vide DPr. Fol. 137. :| Arrestanten igjen afgivet til Arresten. Retten hævet. Hunderup Som Vidner:BindesbøllBjørn.
Event March 12, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 1 month 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 25, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 4 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.05.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 25. Maj blev Politieret sat paa Herredscontoiret og samme i Herredsfoged Hunderups Fravæ- relse betjent af dennes Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll i Overværelse af Vidner Bjørn og Schubart, hvor da passerede som følger: 61/1842. For Retten fremstod Christiane Johannesdatter af Rind, som nu blev [........], efter at have udstaaet den hende ved Overpolitirettens Dom af 7. f. M. idømte Straf for Løsgjængerie og Betlerie. Hun blev givet det ved Fdr. 21. Aug. 1829 befalede Tilhold om at søge lovlig Erhverv ved at tage fast Tjeneste og betydet, at hun, saafremt det ikke var hende muligt selv at forskaffe sig samme, da at melde sig til vedkommende Sogneforstanderskab i den Anledning. Hun blev derpaa afsendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn, hvor hun er hjemmehørende, og disse i Skrivelse af Dags Dato underrettet om at nærværende Tilhold er hende givet - Retten hævet. Bindesbøll. Som Vidner:BjørnC. F. Schubart.
Event December 17, 1842 (Age 19 years) Age: 19 years 10 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.12.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 17. December blev en Politieret sat paa Herredets Tingsted og samme i Cancelliraad Herredsfoged Hunderups Sygdoms Forfald betjent af dennes constituerede Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll i Overværelse af Vidner Schou og Niels Pedersen af Sunds Bye, hvor da passe- rede som følger: No. 137/1842. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Sognefoged K. Knudsen i Sunds, hvormed han fremsender et forhen efterlyst Fruentimmer Christiane Johansdatter, som han har paagreben i Sognet. Skrivelsen acteredes og lyder saaledes ##. Det bemærkes, at bemeldte Fruentimmer ankom i Aftes til Herredscontoiret, men da der dengang var en anden Politiesag, maatte hun foreløbigen indsættes i Herredets Arresthus, hvorfra hun nu blev afhentet og fremstillet løs og ledig for Retten. Hun forklarede dernæst følgende. Da hun den 25. Maj d. A. havde udstaaet den hende ved dette Amts Overpolitieret for Løsgjængerie idømte Straf af 25 Dages Fængsel paa Vand og Brød blev hun sendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn. Sogneforst.skabet tillod hende derpaa selv at søge sig en Tjeneste, og den fandt hun strax paa Herningsholm, hvilken Tjeneste hun tiltraadte den 27. næstefter. Hun forblev derpaa i denne Tjeneste til i [Slut 1)], da hun uden sin Husbondes Tilladelse løb bort. Grunden hertil angiver hun at være fik Hang og stor Lyst til det omvandrende Liv, thi hun har ikke Grund til at være misfornøjet med Tjenesten. Siden den Tid har hun ført et omvandrende Liv. Hun blev spurgt, om hun ikke kunde opgive nogle af de Steder, hvor hun har været, og hertil svarede hun, at dette er hende umuligt, da hun ikke kjender Navnene paa disse, dog tilføier hun, at hun har været i Ikast, Gjellerup, Sunds og Ørre Sogne. Hvorvidt hun har været uden for Herredet kan hun ejheller opgive, da hun som sagt ikke kjender Stederne og eiheller Herredets Grændser. Hun har opretholdt Livet ved Betlerie, men nægter paa det bestemteste at have gjort sig skyldig i noget andet ulovligt. Arrestantinden tilføier endnu, at hun 3 Uger efter at hun havde forladt Herningsholm traf sammen med et Fruentimmer, som kaldte sig Marie og foregav at være fra Randers. Bemeldte Fruentimmer, som er lille af Vext, var iført blå og grønstribet Skjørt, blå og rød tavlet Linned Trøie med uldent Klæde paa Hovedet og Træskoe på Fødderne. De fulgtes ad i 4 Uger og betlede i Forening. Fruentimmeret forlod Arrestantinden i Gjellerup Sogn og drog øster paa. Forøvrigt har hun intet Følgeskab havt paa sin Omvandring. Det Tilførte oplæst og ratihaberet, hvorefter Dommeren decreterede Arrest paa hendes Person. Arrestantinden igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Bindesbøll. Som Vidner:Niels Pedersen m. f. P.Schou.
Event January 13, 1843 (Age 19 years) Age: 19 years 11 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1843,01,13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 13. Januar blev en Politieret sat paa Herredets Tingsted af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Jørgen Pedersen go Bindesbøll, hvor da passerede som følger: Forhøret No. 137/1842 blev foretaget. Dommeren fremlagde følgende fra Amtet reqvirerede Arrestantinden vedkommende Acter: Politieretsdommen fra Rinds og Gislum Herreder, efter hvilken Arrestantinden for første Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie ved Politieretsdom af 22. Mai 1940 er anseet og straffet med Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage. Ringkjøbing Overpolitiretsdom af 4. April 1842 for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie, hvorefter Arrestantinden er straffet med Fængsel paa Vand og Brød.i 25 Dage. Saa blev og fremlagt de til fornævnte Documenter hørende 3de Bilage samt Udskrivt af det hende under 28de Mai f. A. for Politieprot. givne Tilhold, alt til Medfølge. Dernæst blev fremlagt til Indlemmelse Dommerens Skrivelse til Pastor Sveistrup af 21. December f. A. forsynet med dennes Paategning af 3. Januar d. A. samt Dommerens Skrivelse til Proprietair Davidsen af samme Dato med dennes paategnede Erklæring af 9. d. M. Arrestantinden blev fremstillet for Retten løs og ledig. Hun blev foreholdt de foran fremlagte Documenter med Bilage samt Udskrivten af dette Herreds Politiprotokol, hvilke hun vedgaaer at være sig betræffende, idet hun erkjender at have udstaaet de i fornævnte Domme for første og anden Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie hende idømte Straffe, samt for Politieprotocollen efter sidst udstaaede Straf at have modtaget det Tilhold, som den fremlagte Udskrivt ommelder. Fremdeles blev hende foreholdt Pastor Sveistrups og Proprietair Davidsens Erklæringer, hvis Indhold hun vedgik som rigtigt i Eet og Alt med Tiføiende, at den i Præstens Skrivelse ommeldte Daarlig Fod, havde hun i Førstningen hun var kommen der, og den var aldeles ucureret, da hun løb bort. Arrestantinden erklærede paa Opfordring, at hun intet videre havde at anbringe under Sagen, og at hun var tilfreds med at modtage Dom uden videre Stævning. Dommeren og Retsvidnerne bemærkede, at de fandt Arrestantinden sund og stærk og fuldkommen arbeidsfør. Retten optog Sagen til Dom og Arrestantinden blev igjen afgivet til Arresten
Event January 24, 1843 (Age 20 years) Age: 20 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.12.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 24. Januar blev en Politieret sat paa Tingstedet i Herning af politiedommeren i Overværelse af Vidner Schubert og Biørn, hvor da Sagen Nr. 137/1842 blev foretaget og i samme afsagt saalydende Dom |: vide Domprotocollen Fol. 196 :| Arrestantinden som var fremstillet for Retten løs og ledig, havde påhørt Dommen og blev derpaa igjen afgivet til Arresten. Hunderup Som Vidner:SchubertBiørn.
Event January 24, 1843 (Age 20 years) Age: 20 years 0 months 3 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 2, 1843 (Age 20 years) Age: 20 years 0 months 12 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 14, 1843 (Age 20 years) Age: 20 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.14 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4640 Aarligt No:19 Rulle No.:146 Fangernes Navne:Christiane Johansdatter af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Aarhuus Arresthuus Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, d. 14de. Februar Form. Hvorfor:3die Gang Betleri og Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, d 14de August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:2 Gange - See No. 4979. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind 1837 Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering Alder: 20 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret d. 24. Janv. 1843 approberet af Ringkiøbing Amt, d. 2. Februar s. A.
Event August 14, 1844 (Age 21 years) Age: 21 years 6 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 14.-2.-1842
Event December 17, 1844 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 27 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 21, 1844 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 31, 1844 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1844.12.31 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4979 Aarligt No:182 Rulle No.:83 Fangernes Navne:Christiane Johansdatter af Hammerum Arrest Hvor født:Aarhus Arrest Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 31. December Form. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri og Betleri i Forbindelse med 1ste Gang Tyveri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 31. Decber hjemsendt Opførsel Temmelig god Straffet før:3 Gang,. See No 4640 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind 1837 Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering, Tyende og Fattiglem Alder: 22 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Extraret den 17. December 1844, approberet af Ringkiøbing Amt den 21. s. M.
Event December 31, 1848 (Age 25 years) Age: 25 years 11 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 31.-12.-1844
Event February 12, 1850 (Age 27 years) Age: 27 years 0 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event March 18, 1850 (Age 27 years) Age: 27 years 1 month 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 8, 1850 (Age 27 years) Age: 27 years 2 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1850.04.05 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5523 - Fol. 53 Aarligt No:18 Rulle No.:78 Fangernes Navne:Christiane Johannesdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:Aarhuus Arrest Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1850, d. 8de April Efterm. Hvorfor:5. G. Løsgængeri og Betleri, 2. G. Hæleri Hvor længe:5 Aar Naar løsladt og Opførsel:1855, April d. 8de hjemsendt Opførsel god Straffet før:4 Gange, cfr. 4640, 4979 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind S., Hammerum H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Strøifet om uden fast Arbeide Alder: 28 Anmærkning:Hjerm-Ginding Hrdrs Ekstraretsd. 12. Februar 1850 LORetten d. 18. Marts s. A.
Death of a motherElse Sophie Caspersdatter
Type: DEAT
March 10, 1852 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1852.03.10 Død Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1852 - 3 Dødsdagen:1852, 10de Marts. Begravelsesdagen:1852, 14de Marts Afdødes Navn:Else Sophie Caspersdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem og ugift Fruentimmer i Fattighuset født her i Sognet. Faderen Casper Christensen. Afdødes Alder:58 Aar Anm.:Død af Svindsot.
Event April 8, 1855 (Age 32 years) Age: 32 years 2 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 08.-04.-1850
Event November 1, 1857 (Age 34 years) Age: 34 years 9 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 1857.10.04 Fødsel Udskrift af Rind sogns kirkebog 1857-1872 LAN C 517 A - 05 Fødte. Mandkiøn Aar og lbnr.1857 - 20 Fødselsdagen:4de October Narnets fulde Navn:Jens Qvemborg Christensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:døbt i Kirken 1ste November Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd, Christen Caspersen af Gunnerup Mark og Hust. Mette Kirstine Andersdatter 41 Aar gl. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Indsidder Casper Christensens Hustru Christiane Jonannesen Fattiglem Johannes Johannesen, begge i Herning Separeret Hust. Mette Claudiane Christensdtr. i Mørup Anm.:Død 16de April 1859
Death of a brotherJohannes Johansen
Type: DEAT
February 27, 1869 (Age 46 years) Age: 49 years 11 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1869.02.27 Død. Udskrift af Rind sogns kirkebog 1857-1872 LAN C 517 A - 5 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1869 - 6. Dødsdagen5. November 1868 Begravelsesdagen:28. Marts Afdødes Navn:Johannes Johannesen Afdødes Stabd, Haandtering og Opholdssted:gift Fattiglem af Fattighuset i Feierskov, født i Møruphuus, Faderen Johannes Johansen Afdødes Alder:49 Aar Anm.:druknet i en Mergelgrav ved Kaallund, først fundet den 27 Marts 1869.
Burial of a brotherJohannes Johansen
Type: BURI
March 28, 1869 (Age 46 years) Age: 50 years 0 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Death of a half-brotherChristen Nielsen
Type: DEAT
January 11, 1880 (Age 56 years) Age: 49 years 7 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1880.01.11 Død Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1880 - 2 Dødsdagen:11te Januar. Begravelsesdagen:18de Januar. Afdødes Navn:Christen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Gif Husmand i Lind. Afdødes Alder:49 Anm.:Skifteretsattest af 11te Januar 1879.
Burial of a half-brotherChristen Nielsen
Type: BURI
January 18, 1880 (Age 56 years) Age: 49 years 7 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder brother
4 years
herself
Mother’s family with Abraham Johansen - View this family
uncle
mother
Marriage:
half-brother
-3 years
half-brother
Mother’s family with Johannes Pedersen Mus - View this family
step-father
mother
Marriage:
Family with Casper Christensen - View this family
husband
herself
Marriage:

Birth
Sensitive:0 1823.01.21 Fødsel Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Kvindekjøn Nr.1823 - 5 Barnets fødselsdato:d. 21. Jan. 1823 Barnets navn:Christiane Dåbens dato, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 22. Jan. Publ. i Kirken d. 18. Maj. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælDen omvandrense Johannes Johansen og Hustru Else Sophie Caspersdatter af Møruphuus Faddernes Nvne, Stand og HåndteringPigen Mette Kristine Christensdatter af Albek, Pigen Else Christensdatter af Mørup, Glarmester Christen Caspersen af Nørreveien, Grdmd . Christen Poulsen af Orneborg og Ungk. Peder Kristensen af Lind. Anm.:Barnet er født i Aarhus under Moderens Arrest sammesteds og hjemmedøbt af Præsten Brüchman efter hans Beviis.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Sensitive:0 1837.04.02 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Confirmerede Piger. Nedenstaaende Piger confirmeredes d. 2den April 1837 i Herning Kirke af Sognepræsten i dette Pastorat. Lbnr.:6. Confirmandens Navn og Opholdssted:Christiane Johannesdatter inliciteret til Fæsteren af Stedet Hamborg.. Confirmandens Forældre, Husbonde eller Pleieforældre:Pigen Else Caspersdatter i Møruphuse. Faderen: den omvandrende Natmand Johannes Johansen. Moderen ogsaa af Natmandsslægten. Confirmandens Alder:Født d. 21de, døbt den 22de Januar Aar 1823 i Aarhus. Daaben publiceret i Rind Kirke d. 18 Maii s. A. Dom vedr. Kundskab og Opførsel:tg - g Naar og af hvem vaccineret:1835, den 14. sept. af Gunst.
EVEN
Sensitive:0 1840.05.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. 32.768. Aar 1840 den 5te Maj blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exami- natus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Knud Olesen hvor da passerede som følger: No. 36/1840 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Bye og Herredsfoged Jansen i Hobroe af 21. f. M. for derved at erhverve nogle forlangte Oplysninger til Brug i Sagen imod Fruentimmeret Christiane Johansdatter, som er anholdt for betlerie. Skrivelsen med Bilag blev fremlagt. Derefter blev fremlagt Skrivelse fra Sognepræst Tang i Rind af 4de dennes. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Christensen [..oldborg] af Rind, som forklarer at Christiane Johansdatter modtog han af Fattigcom- missionen og hun var hos ham i 3 Aar. Til Komparenten kom hun fra Mads Pedersen i Collund, og da hun forlod ham var hun hensat til Jens Christian Madsen i Hamborg. Paa hendes Opførsel havde Komp. ingen Grund til at klage. Aftraadt. Derefter fremstod Fæstehusmand Jens Christian Madsen af Hamborg i Rind, som forklarede, at pigen Christiane Johansdatter blev ligeledes af Fattigcommissionen hensat til Komp. og han havde hende i Aar, hvilken Tid hun blev confirmeret. Hendes Opførsel var upaaklagelig. Fra komp kom hun til [Karup]. Aftraadt. Mads Pedersen af Collund var ligeledes indkaldt til i Dag, men han mødte ikke. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1840.05.06. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1839-1840. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1840 den 6. Maj blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad, Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Mads Jensen, hvor da passerede som følger: No. 36/1840. Mads Pedersen fra Collund mødte og forklarede, at Pigen Christiane Johansdatter, som han havde et Aar, uden at han erindrer, naar hun kom til ham og igien afgik, modtog han saavidt han mindes ved Licitation, som Fattigvæsenet lod afholde. Om hun gik paa Omgang i Sognet, før han modtog hende, husker Komp. ikke, men med hendes Opførsel hos ham var han vel tilfreds. Aftraadt. En Skudsmålsbog vedkommende Arrestatntinden blev fremlagt. Forhøret sluttet. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenMads Jensen, m. f. P.
EVEN
Sensitive:0 1841.12.30. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politieprotokol 1841-1842. LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1841 den 30 December blev en Politieret sat paa Herredscontoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bindesbøll Sag no. 119/1841 hvor da blev fremlagt en Skrivelse fra Sognefoged Thomsen i Rind, hvormed fremsendes et Fruentimmer Christiane Johansdatter, som ved Pinsetid skal have forladt sin Tjeneste hos Christen Ovig i Skarrild og siden den Tid skal have flakket omkring i Herredet og betlet. Endvidere blev fremlagt en af Dommerens Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll under Dags Dato afgivet Rapport indeholdende den Anholdtes for ham afgivne Forklaring. De fremlagte Dokumenter acteredes og lyder saaledes ##. Det anholdte Fruentimmer Christiane Johansdatter fremstoed løs og ledig for Retten. Hun blev foreholdt den fremlagte Rapport, hvis Indhold hun vedgik som rigtigt i Et og alt med Tilføiende, at naar hun som forklaret har forladt sin Tjeneste, de skete det ikke fordi hun havde nogen Grund til at klage over den Behandling, hun nød, men fordi hun hellere vilde føre et omflakkende Liv, hvori hun havde større Frihed. Aarsagen hvorfor hun netop nu er venddt tilbage til sit Forsørgelsessted angiver hun at være den nu forestaaende Vinter, i hvilken det omvandrende Liv er forbunden med større Besværlighed. Hun forsikkrer vedblivende, at hun ikke ser sig istand til at opgive de Steder, hvorpaa hun har opholdt sig, da hun kun har opholdt sig en Nat paa hvert Sted og ikke kjender Navnene paa de Steder, hun har været. Hun gjentager ligeledes sin Tilstaaelse af, at hun paa sin Omvandring, men gjentager Forsikringen om, at hun ikke har gjort sig skyldig i noget andet lovstridigt. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Dommeren decreterede Arrest paa hendes Person, hvoref- ter hun blev afgivet til Arresthuset. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup Som Vidner:BindesbøllBiørn.
EVEN
Sensitive:0 1842.01.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 5. Januar blev en Politieret sat paa Herredscontoiret at Politiedommeren i Overværelse af Vidner Biørn og Bindesbøll, hvor da Forhøret No. 119/1841 blev foretaget. For Forhøret mødte Gaardmand Jens Pedersen [...lund] som paa given Anledning forklarede, at ifjor ved Midsommertid modtog han et Fruentimmer ved Navn Christiane Johansdatter, som efter Fattigkommissionens Foranstaltning skulle gaa paa Omgang i Sognet. Da hun imidlertid lod til at være flink og rask til sit Arbeide, samt villig til at udføre, hvad der blev hende paalagt, tilbød han Kommissionen at ville beholde hende imod at give hende Føden, hvilket af Kommissionen blev modtaget. Hun var saaledes hos ham det meste af Sommeren, men noget før Mikkelsdag eller omtrent ved den Tid løb hun bort, og Dept har hverken hørt eller set noget til hende siden. Forøvrigt har han ikke noget at udsætte paa hendes Forholdi den Tid hun var hos ham.Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Aftraadte. Forhøret udsat. Retten hævet. Hunderup. Som Vidner:BindesbøllBiørn
EVEN
Sensitive:0 1842.02.22 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 22. Februar blev en Politeieret sat paa Herredets Tingsted af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Bindesbøll, hvor da Forhøret nr. 119/1841 blev foretaget. Dommeren bemærkede, at flere uopsættelige Forretninger, navnlig med Aflæggelse af de befalede Regnskaber og Indberetninger i Forbindelse med Embedsprotocollernes [.........ning], som fandt Sted den 18. dennes, hidtil har hindret Fortsættelsen af nærværende Forhør. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Bye og Herredsfogden i Hobroe af 14de f. M., hvormed fremsendes en Arrestantinden vedkommende Domsact med 2de Forhørsudskrivter. Ligeledes blev fremlagt Dommerens Skrivelse til Sognefogden i Skarrild med paategnet Erklæring fra Christen Christensen Øvig af 17. f. M. De fremlagte Skrivelser acteredes og lyder saaledes ##. Domsacten med Forhørsudskrivterne tages til Medfølge. Arrestantinden blev fremstillet for Retten løs og ledig. Hun blev foreholdt den foran fremlagte Domsact med Forhørsudskrivterne, hvilken hun vedgik at være sig betræffende. Hun blev ligeledes foreholdt den fremlagte Erklæring fra Christen Øvig, men hun nægter paa det bestemteste at have tilvendt sig ved sin Bortgang af Christen Øvigs Tjeneste de Gjenstande, som [i hiin] Erklæring ommeledes, og hun forsikkrer, at hun havde aldeles intet med sig ved sin Bortgang uden de Klæder, hun var iført. Arrestanten vlev igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat
EVEN
Sensitive:0 1842.02.25 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 25. Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne E. [Klein] og Biørn, hvor da Forhøret No. 119/1841 blev continueret. Efter Tilsigelse var mødt Shristen Christensen Øvig som efter Formaning under Eed paa given Anledning forklarede at han aldeles ikke har nogen Vished eller sikker Formodning for, at Christiane Johansdatter ved sin Bortgang fra hans Tjeneste i Mai forrige Aar har tilvendt sig medtaget de Gjenstande, der findes anførte i hans Erklæring af 17de f. M. Det eneste, der kunde tale imod hende er, at disse Gjenstande savnedes strax efter, at hun var gaaet bort. Forøvrigt opførte hun sig vel i den Tid, hun var hos Deponenten. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Sagen optaget til Doms
EVEN
Sensitive:0 1842.03.12 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1841-1842 LAN B 79 - 73. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769 Aar 1842 den 12. Marts blev en Politieret sat paa Herreds Contoiret af Politiedommeren i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bindesbøll, hvor da Sagen No. 119/1841 blev foretaget. Sagen blev reassumeret. Dommeren fremlagde Straffeattest fra denne Jurisdiction for Arrestantindens Vedkommende, som blev acteret og lyder saaledes ##. Dommeren bemærkede, at Sygdoms Forfald i forrige Uge og flere uopsættelige Forretninger i denne Uge, her iblandt flere Dommes Afsigelse, har forhindret ham for tidligere at foretage Sagen. Arrestantinden Christiane Johansen blev afhentet i Arresten og fremstillet løs og ledig. Hun blev foreholdt den fremlagte Attest, som hun vedgik som sig betræffende. Hun erklærede sig dernæst villig til at modtage Dom i Sagen uden dertil at stævnes, og efterat hun paa Opfordring havde erklæret at hun ikke havde i Sagen videre at anføre, blev i Sagen afsagt saalydende Dom |: vide DPr. Fol. 137. :| Arrestanten igjen afgivet til Arresten. Retten hævet. Hunderup Som Vidner:BindesbøllBjørn.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1842.05.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843 LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 25. Maj blev Politieret sat paa Herredscontoiret og samme i Herredsfoged Hunderups Fravæ- relse betjent af dennes Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll i Overværelse af Vidner Bjørn og Schubart, hvor da passerede som følger: 61/1842. For Retten fremstod Christiane Johannesdatter af Rind, som nu blev [........], efter at have udstaaet den hende ved Overpolitirettens Dom af 7. f. M. idømte Straf for Løsgjængerie og Betlerie. Hun blev givet det ved Fdr. 21. Aug. 1829 befalede Tilhold om at søge lovlig Erhverv ved at tage fast Tjeneste og betydet, at hun, saafremt det ikke var hende muligt selv at forskaffe sig samme, da at melde sig til vedkommende Sogneforstanderskab i den Anledning. Hun blev derpaa afsendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn, hvor hun er hjemmehørende, og disse i Skrivelse af Dags Dato underrettet om at nærværende Tilhold er hende givet - Retten hævet. Bindesbøll. Som Vidner:BjørnC. F. Schubart.
EVEN
Sensitive:0 1842.12.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1842 den 17. December blev en Politieret sat paa Herredets Tingsted og samme i Cancelliraad Herredsfoged Hunderups Sygdoms Forfald betjent af dennes constituerede Fuldmægtig Examinatus juris Bindesbøll i Overværelse af Vidner Schou og Niels Pedersen af Sunds Bye, hvor da passe- rede som følger: No. 137/1842. Dommeren fremlagde en Skrivelse fra Sognefoged K. Knudsen i Sunds, hvormed han fremsender et forhen efterlyst Fruentimmer Christiane Johansdatter, som han har paagreben i Sognet. Skrivelsen acteredes og lyder saaledes ##. Det bemærkes, at bemeldte Fruentimmer ankom i Aftes til Herredscontoiret, men da der dengang var en anden Politiesag, maatte hun foreløbigen indsættes i Herredets Arresthus, hvorfra hun nu blev afhentet og fremstillet løs og ledig for Retten. Hun forklarede dernæst følgende. Da hun den 25. Maj d. A. havde udstaaet den hende ved dette Amts Overpolitieret for Løsgjængerie idømte Straf af 25 Dages Fængsel paa Vand og Brød blev hun sendt til Sogneforstanderskabet i Rind Sogn. Sogneforst.skabet tillod hende derpaa selv at søge sig en Tjeneste, og den fandt hun strax paa Herningsholm, hvilken Tjeneste hun tiltraadte den 27. næstefter. Hun forblev derpaa i denne Tjeneste til i [Slut 1)], da hun uden sin Husbondes Tilladelse løb bort. Grunden hertil angiver hun at være fik Hang og stor Lyst til det omvandrende Liv, thi hun har ikke Grund til at være misfornøjet med Tjenesten. Siden den Tid har hun ført et omvandrende Liv. Hun blev spurgt, om hun ikke kunde opgive nogle af de Steder, hvor hun har været, og hertil svarede hun, at dette er hende umuligt, da hun ikke kjender Navnene paa disse, dog tilføier hun, at hun har været i Ikast, Gjellerup, Sunds og Ørre Sogne. Hvorvidt hun har været uden for Herredet kan hun ejheller opgive, da hun som sagt ikke kjender Stederne og eiheller Herredets Grændser. Hun har opretholdt Livet ved Betlerie, men nægter paa det bestemteste at have gjort sig skyldig i noget andet ulovligt. Arrestantinden tilføier endnu, at hun 3 Uger efter at hun havde forladt Herningsholm traf sammen med et Fruentimmer, som kaldte sig Marie og foregav at være fra Randers. Bemeldte Fruentimmer, som er lille af Vext, var iført blå og grønstribet Skjørt, blå og rød tavlet Linned Trøie med uldent Klæde paa Hovedet og Træskoe på Fødderne. De fulgtes ad i 4 Uger og betlede i Forening. Fruentimmeret forlod Arrestantinden i Gjellerup Sogn og drog øster paa. Forøvrigt har hun intet Følgeskab havt paa sin Omvandring. Det Tilførte oplæst og ratihaberet, hvorefter Dommeren decreterede Arrest paa hendes Person. Arrestantinden igjen afgivet til Arresten. Forhøret udsat. Bindesbøll. Som Vidner:Niels Pedersen m. f. P.Schou.
EVEN
Sensitive:0 1843,01,13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 13. Januar blev en Politieret sat paa Herredets Tingsted af Politiedommeren i Overværelse af Vidner Jørgen Pedersen go Bindesbøll, hvor da passerede som følger: Forhøret No. 137/1842 blev foretaget. Dommeren fremlagde følgende fra Amtet reqvirerede Arrestantinden vedkommende Acter: Politieretsdommen fra Rinds og Gislum Herreder, efter hvilken Arrestantinden for første Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie ved Politieretsdom af 22. Mai 1940 er anseet og straffet med Fængsel paa Vand og Brød i 20 Dage. Ringkjøbing Overpolitiretsdom af 4. April 1842 for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie, hvorefter Arrestantinden er straffet med Fængsel paa Vand og Brød.i 25 Dage. Saa blev og fremlagt de til fornævnte Documenter hørende 3de Bilage samt Udskrivt af det hende under 28de Mai f. A. for Politieprot. givne Tilhold, alt til Medfølge. Dernæst blev fremlagt til Indlemmelse Dommerens Skrivelse til Pastor Sveistrup af 21. December f. A. forsynet med dennes Paategning af 3. Januar d. A. samt Dommerens Skrivelse til Proprietair Davidsen af samme Dato med dennes paategnede Erklæring af 9. d. M. Arrestantinden blev fremstillet for Retten løs og ledig. Hun blev foreholdt de foran fremlagte Documenter med Bilage samt Udskrivten af dette Herreds Politiprotokol, hvilke hun vedgaaer at være sig betræffende, idet hun erkjender at have udstaaet de i fornævnte Domme for første og anden Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie hende idømte Straffe, samt for Politieprotocollen efter sidst udstaaede Straf at have modtaget det Tilhold, som den fremlagte Udskrivt ommelder. Fremdeles blev hende foreholdt Pastor Sveistrups og Proprietair Davidsens Erklæringer, hvis Indhold hun vedgik som rigtigt i Eet og Alt med Tiføiende, at den i Præstens Skrivelse ommeldte Daarlig Fod, havde hun i Førstningen hun var kommen der, og den var aldeles ucureret, da hun løb bort. Arrestantinden erklærede paa Opfordring, at hun intet videre havde at anbringe under Sagen, og at hun var tilfreds med at modtage Dom uden videre Stævning. Dommeren og Retsvidnerne bemærkede, at de fandt Arrestantinden sund og stærk og fuldkommen arbeidsfør. Retten optog Sagen til Dom og Arrestantinden blev igjen afgivet til Arresten
EVEN
Sensitive:0 1842.12.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aar 1843 den 24. Januar blev en Politieret sat paa Tingstedet i Herning af politiedommeren i Overværelse af Vidner Schubert og Biørn, hvor da Sagen Nr. 137/1842 blev foretaget og i samme afsagt saalydende Dom |: vide Domprotocollen Fol. 196 :| Arrestantinden som var fremstillet for Retten løs og ledig, havde påhørt Dommen og blev derpaa igjen afgivet til Arresten. Hunderup Som Vidner:SchubertBiørn.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1843.02.14 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4640 Aarligt No:19 Rulle No.:146 Fangernes Navne:Christiane Johansdatter af Hammerum Herreds Arrest Hvor født:Aarhuus Arresthuus Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1843, d. 14de. Februar Form. Hvorfor:3die Gang Betleri og Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1844, d 14de August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:2 Gange - See No. 4979. Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind 1837 Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering Alder: 20 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret d. 24. Janv. 1843 approberet af Ringkiøbing Amt, d. 2. Februar s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 14.-2.-1842
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1844.12.31 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4979 Aarligt No:182 Rulle No.:83 Fangernes Navne:Christiane Johansdatter af Hammerum Arrest Hvor født:Aarhus Arrest Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 31. December Form. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri og Betleri i Forbindelse med 1ste Gang Tyveri Hvor længe:4 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 31. Decber hjemsendt Opførsel Temmelig god Straffet før:3 Gang,. See No 4640 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind 1837 Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering, Tyende og Fattiglem Alder: 22 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Extraret den 17. December 1844, approberet af Ringkiøbing Amt den 21. s. M.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 31.-12.-1844
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1850.04.05 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5523 - Fol. 53 Aarligt No:18 Rulle No.:78 Fangernes Navne:Christiane Johannesdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:Aarhuus Arrest Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1850, d. 8de April Efterm. Hvorfor:5. G. Løsgængeri og Betleri, 2. G. Hæleri Hvor længe:5 Aar Naar løsladt og Opførsel:1855, April d. 8de hjemsendt Opførsel god Straffet før:4 Gange, cfr. 4640, 4979 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind S., Hammerum H., Ringkiøbing A. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind Religion:Lutherske Profession:Strøifet om uden fast Arbeide Alder: 28 Anmærkning:Hjerm-Ginding Hrdrs Ekstraretsd. 12. Februar 1850 LORetten d. 18. Marts s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 08.-04.-1850
EVEN
Sensitive:0 1857.10.04 Fødsel Udskrift af Rind sogns kirkebog 1857-1872 LAN C 517 A - 05 Fødte. Mandkiøn Aar og lbnr.1857 - 20 Fødselsdagen:4de October Narnets fulde Navn:Jens Qvemborg Christensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:døbt i Kirken 1ste November Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd, Christen Caspersen af Gunnerup Mark og Hust. Mette Kirstine Andersdatter 41 Aar gl. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Indsidder Casper Christensens Hustru Christiane Jonannesen Fattiglem Johannes Johannesen, begge i Herning Separeret Hust. Mette Claudiane Christensdtr. i Mørup Anm.:Død 16de April 1859