Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Marie PedersdatterAge: 31 years18041835

Name
Mette Marie Pedersdatter
Surname
Pedersdatter
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
from January 1, 1804 to January 1, 1805

Shared note: Sensitive:0
Christening of a sisterAnne Cathrine Pedersdatter
Type: CHR
August 28, 1805 (Age 19 months)
Shared note:
Sensitive:0 1805.08.28 Barnedåb Deibjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1805 Dom: 14 post Trin: d. 15de Septbr. blev Peder Carlsen og Mette Marie Jens Datter i Qvemberg deres datters Daab confirmeret i Dejberg Kirke, som forhen d. 28de Augusti var hiemdøbt, kaldet Anne Cathrine. Fadderne vare: Mads Lunde i Nør-Vognbjerg, Niels Jensen i Lille Skindbierg, Karen Jens Datter, Kiersten Frands Datter og Mads Lundes Hustrue, som bar det.
Baptism of a sisterAnne Cathrine Pedersdatter
Type: BAPM
September 15, 1805 (Age 20 months)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Birth of a sisterMette Kirstine Pedersdatter
Type: BIRT
from October 1, 1811 to October 31, 1811 (Age 7 years)

Shared note: Sensitive:0
Burial of a sisterMette Kirstine Pedersdatter
Type: BURI
March 14, 1813 (Age 9 years) Age: 1 year 5 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1813.03.14 Begravelse Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Deiberg 1813 den 14. Marti begravedes de omvandrende Peder Karlsen og Mette Marie Jens D. deres i Qvemberg af Mæslinger døde Datter Mette Kirstine, 1 Aar gl.
Christening of a brotherJens Pedersen Mus
Type: CHR
May 30, 1814 (Age 10 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a brotherJohannes Pedersen Mus
Type: BIRT
January 6, 1818 (Age 14 years)
Shared note:
Sensitive:0 1818.01.06. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1818 - 1 Fødselsdagen;1818, 6. Janv. Barnets Navn:Johannes Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemme 8. Janv, i Kirken 25. Janv. Forældrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ægtefolk Peder Karlsen og mette Marie Jensdatter, som med Pas fra Amtmanden gaar omkring og feier Skorstene. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hsmd. Anders Jensen og Hustr. Hsmd. Niels Jensen og Hustr. Pige Else Jens Datter, alle i djberg Anm.:Konens Kirkegang d. 25. Janv. - død.
Christening of a brotherJohannes Pedersen Mus
Type: CHR
January 8, 1818 (Age 14 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherJohannes Pedersen Mus
Type: BAPM
January 25, 1818 (Age 14 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event June 24, 1827 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Birth of a son
#1
Peter Kjær
Type: BIRT
from January 1, 1829 to January 1, 1830 (Age 25 years)
Shared note: Sensitive:0
Event November 16, 1830 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1830.11.16. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1828-1831 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1830, den 16de November blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir paa Petersminde i Skjern af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Trappaud optaget et Forhør i Anledning af Amtets Ordre af 2den dennes til Oplysning om, naar Fruentimmeret Mette Marie Pedersdatter af Deiberg i Aaret 1829 først blev trængende til Understøttelse m.m. i Gram Sogn, fra hvilket Sogn hun er bleven hjemsendt til Deiberg med Begjæring om at vorde refunderet af sidstnævnte Sogns Fattigvæsen den hende meddelte interimistiske Understøttelse. Amtets Ordre med paategnet Indkaldelse og Forkyndelses Paategning blev fremlagt og indlemmet saal.: ##. De med Amtets Skrivelse af 9de Novbr dennes som tages ad acta som oversendte til Sagen henhørende Dokumenter modtages til Afbenyttelse og blive med Besksrivelsen af dette Forhør igjen at tilstille Amtet. Det indstævnte Fruentimmer Mette Marie Pedersdatter var mødt og forklarede sig paa given Anledning saaledes: i Aaret 1828 ved Michaelis Tide, da hun kom af Tjeneste hos Peder Pedersen i Gram, lagde hun sig ind hos denne Mand, da hun var frugtsommelig og saaledes ikke kunde tage fast Tjeneste, sad og syede, spandt m. m. for Een og Anden til tæt før Juul, da Inspecteur Lorentzen sendte Bud efter hende og foreholdt hende, at hun skulle have taget hjem. Ved denne Lejlighed sagde hun Inspecteuren, at hun ingen Understøttelse begjærede, blot bad hun maatte blive Vinteren over i den Stilling hun var, men hvorpaa bekom hun det Svar, at naar hun ikke kunne rejse hjem skulle hun indliciteres paa Sognets Regning. De hun grundet paa den Tilstand hun befandt sig i og den strænge Aarstid ikke kunde [........], blev hun indliciteret hos Simon Simonsen i Gram hvor hun var til hun blev hjemsendt i December s. A. Hun gjorde der Barsel i Marts Maaned, blev strax derefter syg af Koldfeber og var deraf syg til Pintsen. Barnet hun fødte var endeel af Tiden hun selv laa syg eiheller frisk, en Følge, som hun formoder, kom af hendes Sygdom, da hun gav det Die, men ved Pintsetid var baade Barnet og hun frisk og efter hendes Formeening intet til Hinder for hendes Hjemsendelse, hvorom hun ogsaa yttrede sig til Simon Simonsen, hvem desuagtet ikke derom gjorde Anmeldelse til Inspecteuren og hvilken sidste tilligemed øvrige Fattigcommissions Medlemmer ejheller hende vitterlig lod gjøre nogen Efterspørgsel om hendes Helbredstilstand og for hvilket synes at tale det Svar Inspecteuren gav Simon Simonsen da denne Mikkelsdag s. A. paa Anmodning af hende gik til ham, "at han havde forglemt den Sag". Hun vidste intet videre at forklare, ligesom ejheller Møller [....], som paa Fattig Commissionens Vegne havde været her til Stæde, begjærede hende videre spurgt, og da hun havde vedgaaet hendes Forklaringsat være rigtig tilført ble hun demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
Death
Type: DEAT
March 13, 1835 (Age 31 years)

Shared note: Sensitive:0
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder sister
5 years
younger sister
12 years
younger brother
-22 years
elder brother
6 years
elder brother
11 years
younger sister
3 years
younger brother
-9 years
herself
-5 years
elder sister
… … + Mette Marie Pedersdatter - View this family
herself
son

Christening
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
EVEN
Sensitive:0 1830.11.16. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1828-1831 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1830, den 16de November blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir paa Petersminde i Skjern af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Trappaud optaget et Forhør i Anledning af Amtets Ordre af 2den dennes til Oplysning om, naar Fruentimmeret Mette Marie Pedersdatter af Deiberg i Aaret 1829 først blev trængende til Understøttelse m.m. i Gram Sogn, fra hvilket Sogn hun er bleven hjemsendt til Deiberg med Begjæring om at vorde refunderet af sidstnævnte Sogns Fattigvæsen den hende meddelte interimistiske Understøttelse. Amtets Ordre med paategnet Indkaldelse og Forkyndelses Paategning blev fremlagt og indlemmet saal.: ##. De med Amtets Skrivelse af 9de Novbr dennes som tages ad acta som oversendte til Sagen henhørende Dokumenter modtages til Afbenyttelse og blive med Besksrivelsen af dette Forhør igjen at tilstille Amtet. Det indstævnte Fruentimmer Mette Marie Pedersdatter var mødt og forklarede sig paa given Anledning saaledes: i Aaret 1828 ved Michaelis Tide, da hun kom af Tjeneste hos Peder Pedersen i Gram, lagde hun sig ind hos denne Mand, da hun var frugtsommelig og saaledes ikke kunde tage fast Tjeneste, sad og syede, spandt m. m. for Een og Anden til tæt før Juul, da Inspecteur Lorentzen sendte Bud efter hende og foreholdt hende, at hun skulle have taget hjem. Ved denne Lejlighed sagde hun Inspecteuren, at hun ingen Understøttelse begjærede, blot bad hun maatte blive Vinteren over i den Stilling hun var, men hvorpaa bekom hun det Svar, at naar hun ikke kunne rejse hjem skulle hun indliciteres paa Sognets Regning. De hun grundet paa den Tilstand hun befandt sig i og den strænge Aarstid ikke kunde [........], blev hun indliciteret hos Simon Simonsen i Gram hvor hun var til hun blev hjemsendt i December s. A. Hun gjorde der Barsel i Marts Maaned, blev strax derefter syg af Koldfeber og var deraf syg til Pintsen. Barnet hun fødte var endeel af Tiden hun selv laa syg eiheller frisk, en Følge, som hun formoder, kom af hendes Sygdom, da hun gav det Die, men ved Pintsetid var baade Barnet og hun frisk og efter hendes Formeening intet til Hinder for hendes Hjemsendelse, hvorom hun ogsaa yttrede sig til Simon Simonsen, hvem desuagtet ikke derom gjorde Anmeldelse til Inspecteuren og hvilken sidste tilligemed øvrige Fattigcommissions Medlemmer ejheller hende vitterlig lod gjøre nogen Efterspørgsel om hendes Helbredstilstand og for hvilket synes at tale det Svar Inspecteuren gav Simon Simonsen da denne Mikkelsdag s. A. paa Anmodning af hende gik til ham, "at han havde forglemt den Sag". Hun vidste intet videre at forklare, ligesom ejheller Møller [....], som paa Fattig Commissionens Vegne havde været her til Stæde, begjærede hende videre spurgt, og da hun havde vedgaaet hendes Forklaringsat være rigtig tilført ble hun demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
Death
Sensitive:0