Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Marie PedersdatterAlder: 31 år18041835

Navn
Mette Marie Pedersdatter
Efternavn
Pedersdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
fra 1. januar 1804 til 1. januar 1805

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbAnne Cathrine Pedersdatter
Type: CHR
28. august 1805 (Alder 19 måneder)
Delt note:
Sensitive:0 1805.08.28 Barnedåb Deibjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1805 Dom: 14 post Trin: d. 15de Septbr. blev Peder Carlsen og Mette Marie Jens Datter i Qvemberg deres datters Daab confirmeret i Dejberg Kirke, som forhen d. 28de Augusti var hiemdøbt, kaldet Anne Cathrine. Fadderne vare: Mads Lunde i Nør-Vognbjerg, Niels Jensen i Lille Skindbierg, Karen Jens Datter, Kiersten Frands Datter og Mads Lundes Hustrue, som bar det.
Søsters dåbAnne Cathrine Pedersdatter
Type: BAPM
15. september 1805 (Alder 20 måneder)
Delt note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Søsters fødselMette Kirstine Pedersdatter
Type: BIRT
fra 1. oktober 1811 til 31. oktober 1811 (Alder 7 år)

Delt note: Sensitive:0
Søsters begravelseMette Kirstine Pedersdatter
Type: BURI
14. marts 1813 (Alder 9 år) Alder: 1 år 5 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 1813.03.14 Begravelse Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Deiberg 1813 den 14. Marti begravedes de omvandrende Peder Karlsen og Mette Marie Jens D. deres i Qvemberg af Mæslinger døde Datter Mette Kirstine, 1 Aar gl.
Brors dåbJens Pedersen Mus
Type: CHR
30. maj 1814 (Alder 10 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors fødselJohannes Pedersen Mus
Type: BIRT
6. januar 1818 (Alder 14 år)
Delt note:
Sensitive:0 1818.01.06. Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1818 - 1 Fødselsdagen;1818, 6. Janv. Barnets Navn:Johannes Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemme 8. Janv, i Kirken 25. Janv. Forældrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ægtefolk Peder Karlsen og mette Marie Jensdatter, som med Pas fra Amtmanden gaar omkring og feier Skorstene. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hsmd. Anders Jensen og Hustr. Hsmd. Niels Jensen og Hustr. Pige Else Jens Datter, alle i djberg Anm.:Konens Kirkegang d. 25. Janv. - død.
Brors dåbJohannes Pedersen Mus
Type: CHR
8. januar 1818 (Alder 14 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbJohannes Pedersen Mus
Type: BAPM
25. januar 1818 (Alder 14 år) Alder: 0 år 0 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 24. juni 1827 (Alder 23 år)
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Søns fødsel
1
Peter Kjær
Type: BIRT
fra 1. januar 1829 til 1. januar 1830 (Alder 25 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 16. november 1830 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 1830.11.16. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1828-1831 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1830, den 16de November blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir paa Petersminde i Skjern af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Trappaud optaget et Forhør i Anledning af Amtets Ordre af 2den dennes til Oplysning om, naar Fruentimmeret Mette Marie Pedersdatter af Deiberg i Aaret 1829 først blev trængende til Understøttelse m.m. i Gram Sogn, fra hvilket Sogn hun er bleven hjemsendt til Deiberg med Begjæring om at vorde refunderet af sidstnævnte Sogns Fattigvæsen den hende meddelte interimistiske Understøttelse. Amtets Ordre med paategnet Indkaldelse og Forkyndelses Paategning blev fremlagt og indlemmet saal.: ##. De med Amtets Skrivelse af 9de Novbr dennes som tages ad acta som oversendte til Sagen henhørende Dokumenter modtages til Afbenyttelse og blive med Besksrivelsen af dette Forhør igjen at tilstille Amtet. Det indstævnte Fruentimmer Mette Marie Pedersdatter var mødt og forklarede sig paa given Anledning saaledes: i Aaret 1828 ved Michaelis Tide, da hun kom af Tjeneste hos Peder Pedersen i Gram, lagde hun sig ind hos denne Mand, da hun var frugtsommelig og saaledes ikke kunde tage fast Tjeneste, sad og syede, spandt m. m. for Een og Anden til tæt før Juul, da Inspecteur Lorentzen sendte Bud efter hende og foreholdt hende, at hun skulle have taget hjem. Ved denne Lejlighed sagde hun Inspecteuren, at hun ingen Understøttelse begjærede, blot bad hun maatte blive Vinteren over i den Stilling hun var, men hvorpaa bekom hun det Svar, at naar hun ikke kunne rejse hjem skulle hun indliciteres paa Sognets Regning. De hun grundet paa den Tilstand hun befandt sig i og den strænge Aarstid ikke kunde [........], blev hun indliciteret hos Simon Simonsen i Gram hvor hun var til hun blev hjemsendt i December s. A. Hun gjorde der Barsel i Marts Maaned, blev strax derefter syg af Koldfeber og var deraf syg til Pintsen. Barnet hun fødte var endeel af Tiden hun selv laa syg eiheller frisk, en Følge, som hun formoder, kom af hendes Sygdom, da hun gav det Die, men ved Pintsetid var baade Barnet og hun frisk og efter hendes Formeening intet til Hinder for hendes Hjemsendelse, hvorom hun ogsaa yttrede sig til Simon Simonsen, hvem desuagtet ikke derom gjorde Anmeldelse til Inspecteuren og hvilken sidste tilligemed øvrige Fattigcommissions Medlemmer ejheller hende vitterlig lod gjøre nogen Efterspørgsel om hendes Helbredstilstand og for hvilket synes at tale det Svar Inspecteuren gav Simon Simonsen da denne Mikkelsdag s. A. paa Anmodning af hende gik til ham, "at han havde forglemt den Sag". Hun vidste intet videre at forklare, ligesom ejheller Møller [....], som paa Fattig Commissionens Vegne havde været her til Stæde, begjærede hende videre spurgt, og da hun havde vedgaaet hendes Forklaringsat være rigtig tilført ble hun demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
Død
Type: DEAT
13. marts 1835 (Alder 31 år)

Delt note: Sensitive:0
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
5 år
lillesøster
12 år
lillebror
-22 år
storebror
6 år
storebror
11 år
lillesøster
3 år
lillebror
-9 år
hende selv
-5 år
storesøster
… … + Mette Marie Pedersdatter - Vis familie
hende selv
søn

Dåb
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
EVEN
Sensitive:0 1830.11.16. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1828-1831 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1830, den 16de November blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir paa Petersminde i Skjern af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Trappaud optaget et Forhør i Anledning af Amtets Ordre af 2den dennes til Oplysning om, naar Fruentimmeret Mette Marie Pedersdatter af Deiberg i Aaret 1829 først blev trængende til Understøttelse m.m. i Gram Sogn, fra hvilket Sogn hun er bleven hjemsendt til Deiberg med Begjæring om at vorde refunderet af sidstnævnte Sogns Fattigvæsen den hende meddelte interimistiske Understøttelse. Amtets Ordre med paategnet Indkaldelse og Forkyndelses Paategning blev fremlagt og indlemmet saal.: ##. De med Amtets Skrivelse af 9de Novbr dennes som tages ad acta som oversendte til Sagen henhørende Dokumenter modtages til Afbenyttelse og blive med Besksrivelsen af dette Forhør igjen at tilstille Amtet. Det indstævnte Fruentimmer Mette Marie Pedersdatter var mødt og forklarede sig paa given Anledning saaledes: i Aaret 1828 ved Michaelis Tide, da hun kom af Tjeneste hos Peder Pedersen i Gram, lagde hun sig ind hos denne Mand, da hun var frugtsommelig og saaledes ikke kunde tage fast Tjeneste, sad og syede, spandt m. m. for Een og Anden til tæt før Juul, da Inspecteur Lorentzen sendte Bud efter hende og foreholdt hende, at hun skulle have taget hjem. Ved denne Lejlighed sagde hun Inspecteuren, at hun ingen Understøttelse begjærede, blot bad hun maatte blive Vinteren over i den Stilling hun var, men hvorpaa bekom hun det Svar, at naar hun ikke kunne rejse hjem skulle hun indliciteres paa Sognets Regning. De hun grundet paa den Tilstand hun befandt sig i og den strænge Aarstid ikke kunde [........], blev hun indliciteret hos Simon Simonsen i Gram hvor hun var til hun blev hjemsendt i December s. A. Hun gjorde der Barsel i Marts Maaned, blev strax derefter syg af Koldfeber og var deraf syg til Pintsen. Barnet hun fødte var endeel af Tiden hun selv laa syg eiheller frisk, en Følge, som hun formoder, kom af hendes Sygdom, da hun gav det Die, men ved Pintsetid var baade Barnet og hun frisk og efter hendes Formeening intet til Hinder for hendes Hjemsendelse, hvorom hun ogsaa yttrede sig til Simon Simonsen, hvem desuagtet ikke derom gjorde Anmeldelse til Inspecteuren og hvilken sidste tilligemed øvrige Fattigcommissions Medlemmer ejheller hende vitterlig lod gjøre nogen Efterspørgsel om hendes Helbredstilstand og for hvilket synes at tale det Svar Inspecteuren gav Simon Simonsen da denne Mikkelsdag s. A. paa Anmodning af hende gik til ham, "at han havde forglemt den Sag". Hun vidste intet videre at forklare, ligesom ejheller Møller [....], som paa Fattig Commissionens Vegne havde været her til Stæde, begjærede hende videre spurgt, og da hun havde vedgaaet hendes Forklaringsat være rigtig tilført ble hun demitteret. Forhøret sluttet. Hertz. Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
Død
Sensitive:0