Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Christine AndersdatterAge: 77 years18201898

Name
Christine Andersdatter
Surname
Andersdatter
Birth
Type: BIRT
May 6, 1820 36 24
Shared note:
Sensitive:0 1820.04.20 Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1820 - 6 Fødselsdagen:1820, 6. Maj Barnets Navn:Kirstine Daabens datum Hjemme eller i Kirken:Hjemme 7. Maj i Kirken 14. Maj Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omvanderske Mette Kirstine Jørgensdatter fra Rind Sogn besøgte sin Søster i Qvemberg og kom der i Barselseng. Til Barnefader er udlagt Anders Mortensen. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hmd. Niels Jensen og Hustr. Ungk. Søren jørgensen Else Jensdatterog Ane Kjerstine Jørgensdatter Anm.- - -
Christening
Type: CHR
May 7, 1820 (Age 1 day) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
May 14, 1820 (Age 8 days) Age: 0 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Marriage of parentsAnders MortensenMette Kirstine JørgensdatterView this family
Type: MARR
December 11, 1822 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1822.12.11 Vielse Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:7 og 8 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Glarmester Anders Mortensen omreisende paa sin Haandtering er 38 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Mette Kirstine Jørgens Datter fra Møruphuus i Rind Sogn var 26 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, Glarmestre, boende i Rønberg Sogn Vielsesdagen:d. 11te December 1822 Vielsesstedet:I Rønberg Kirke Anm.:- - -
Birth of a brotherJørgen Christian Andersen
Type: BIRT
April 7, 1823 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1823.04.07 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdato:d. 7de April Barnets fulde Navn:Jørgen Christian Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 8de April 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 24de April 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Anders Mortensen og hustru Mette Kirstine Jørgens Datter. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Jens Datter fra Deiberg Pigen Ane Sophie Pedersdatter fra Lihme i Salling, Glarmestrene Anders Mortensen og Abraham Mortensen fra Rønberg og Jørgen Pedersen fra Ørre Sogn i Hammerum Herred Anm.:- - -
Christening of a brotherJørgen Christian Andersen
Type: CHR
April 8, 1823 (Age 2 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherJørgen Christian Andersen
Type: BAPM
April 24, 1823 (Age 2 years) Age: 0 years 0 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherNiels Christian Andersen
Type: BIRT
from January 1, 1827 to January 1, 1828 (Age 6 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a sisterAnne Marie Andersdatter
Type: BIRT
from January 1, 1830 to January 1, 1831 (Age 9 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a sisterMette Kirstine Andersdatter
Type: BIRT
from January 1, 1833 to January 1, 1834 (Age 12 years)
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1835 to January 1, 1836 (Age 14 years) Age: 14 years 7 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a brotherJørgen Christian Andersen
Type: BIRT
from January 1, 1838 to January 1, 1839 (Age 17 years)
Shared note: Sensitive:0
Event July 28, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 2 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.07.28 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 28. Juli blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Sygdoms Forfald af Exam. juris. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Nielsen i Bemeldte Herning, hvor da passerede: No. 50/1838. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Anmeldelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Sinding af Dags Dato, hvormed fulgte 2de Fruentimmere, som var bleven anholdt. Skrivelsen blev fremlagt. Af bemeldte Fruentimmere, der ved Ankomsten i Dag var bleven indsat i Arresten, fremstod løs og ledig den ene, som navngav sig Kirstine Andersdatter, hjemmehørende i Sahl Sogn, hvor hun er hos sine Forældre Anders Mortensen og Hustru Mette Kirstine Jørgensdatter i Sahl Bye. Det andet anholdte Fruentimmer, som er Komparent- indens Søster, er hos Søren Jespersen i Deiberg, hvem der har taget hende til sig. Sidste Tirsdag kom hun til Sahl for at besøge sin Familie, og Torsdagen efter gik Komp. med hende og havde bestemt sig til at følge hende til Deiberg. I Steensberg i Sinding Sogn gik Komp. og hendes Søster ind [paa]*) for at faae noget at drikke og de forlangte tillige et Stykke Mad for Betaling, men de fik ingenting, thi i det samme kom en Person derind og sagde, at han var Fattigfoged, hvornæst han gjorde dem det Spørgsmaal om de gik og betlede. Dette sagde de nej til, hvilket de ogsaa med Sandhed kunde, men desuagtet paastod Personen, at de skulle følge med til Sognefogden og saaledes fulgte de ham derhen, hvor de forblev Natten over til i Dag, de blev transporteret til Herredscontoiret. Komparentinden nægtede at hun eller hendes Søster nogensteds paa Veien eller deres Vandring havde udøvet Betlerie, thi hun siger, de havde Mad med dem fra Sahl og naar de ei havde mere var det hendes Bestemmelse at sælge et Tørklæde eller andet Tøi for at betale Reisen videre. - Aftaadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod det andet anholdte Fruentimmer, som ligeledes ved Ankomsten i Dag var bleven indsat i Arresten. Hun forklarede, at hendes Navn er Christine Andersdatter, og at hun er hos sin Moster Ane Kierstine Jørgensdatter, gift med Søren Jespersen i Deiberg, hvor hun har været siden hun var 2 Aar gammel. Afvigte Søndag gik hun fra Deiberg til Sahl, hvor hendes Forældre Anders Mortensen og Hustru Mette Kirstine Jørgensdatter bor, hvem hun ville besøge. I Torsdags forlod hun dem igjen og ville gaae til Deiberg, og hendes Søster Kirstine Andersdatter, det andet anholdte Fruentimmer, fulgte med, da hun ville se til sin Moster, som tillige med hendes Mand var syge. Paa deres Vandring gik de ind i Steensberg i Sinding Sogn igaar for at faae noget at drikke og lidt at spise, men de nød ingen Ting, da ligesom de traadte ind af Døren kom en Person, hvem der blev kaldet Fattigfoged og navngaves Otte Lonneberg, og som de i Steensberg sagde, hvad Komp. og hendes Søster havde forlangt. I Anledning heraf tilkjendegav Otte Lonneberg, at de skulle til Sognefogden, hvorpaa de af ham og deres Karl paa Steensberg blev transporterede derhen og forblev til i Formiddags Kl. 8, man førte dem videre til Herredsfogden. Komp nægter paa det bestemteste, at hun eller hendes Søster aldrig nogen Steder, hvor de kom, have forlangt noget eller forøvet Betlerie, hvilket de ikke havde nødig, da de havde Smørrebrød med dem fra Sahl, og naar det slap op, ville de sælge et Tørklæde for at hjælpe dem hjem med de Penge, de derfor kunde faae. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Nielsen.
Event August 2, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 2 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.08.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 2. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger. No. 50/1838. Arrestantinden Kirstine Andersdatter fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at hun er af Nat- mandsslægten, fød i Rønberg Sogn og 1 Maaned før næstkommende Mikkelsdag bliver hun 23 Aar gammel. Hun har bestandig været hjemme hos sine Forældre med Undtagelse af det halve Aar fra førstkommende Novemb. for 3 Aar siden hun tjente Gaardmand Peder Skjelsgaard i Rønberg og [ti] Uger forud var i Tjeneste hos en Mand navnlig Otto af Kringelgaard i Vildberg, hvor hun skulle have været fra noget før eller efter Paaske forrige Aar til paafølgende Mikkels- dag, men formedelst Sygdom maatte hun forlade Tjenesten i Utide og drage hjem til sine Forældre i Sahl. Hun nægtede nogensinde før at have været anholdt eller straffet. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestantinden Christine Andersdatter løs og ledig og forklarede, at hun som en af Nat- mandsslægten, er født paa et Sted i Deiberg, som kaldes Qvemberg, og sidste Pintse var hun 18 Aar gammel. Da hun var i sit 3die Aar kom hun fra sine Forældre til sin Moster i Dejberg, hvor hun forblev til sin Confirmation, som fandt Sted for 3 Aar siden i Sahl, hvor hun da var hjemme hos sine Forældre en Vinter. Strax derefter tjente hun Gaardmand Jens Laursen i Sahl Bye en Sommer, men derpaa kom hun igjen til sin Moster. Efter at hun atter havde været der en Tid fik hun en Tjeneste ved Pedersdagstid for noget over et Aar siden hos 5 Mænd i Byen Hostrup i Øse Sogn ved Varde, navnlig Peder Starup, Peder Skou, Peder Hansen og Thøger |: hans Tilnavn vides ikke :| og Niels [Averup], hvem hun skulde have tjent vexelviis til den derefter paafulgte Mikkelsdag, men formedelst hun blev syg, kom hun derfra noget før Tiden og gik atter til Dejberg, hvor hun siden har været. Hun nægter nogensinde før at have været under Tiltale. - Aftraadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten Indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Event August 4, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 2 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.08.04. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 4. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Chr. Støvl, hvor da passerede som følger: Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Larsen af Steensberg i Sinding, som forklarede, at igaar 8te Dage om Eftermiddagen kom 2de Fruentimmere til hans Gaard og bad om noget i Guds Navn uden derfor at tilbyde Betaling, men i det samme Øjeblik kom Otte Eriksen Lonneberg, som er Fattigfoged, ligeledes ind af Døren og spurgte om, hvad det var for Folk. hvorpaa der blev svaret, at det var nogen, som gik omkring og betlede om noget. Derpaa tilkjendegav Otte Lonneberg, at saa tilhørte de ham, de skulle med ham til Sognefogden. Paa bemeldte Fruentimmeres Begjæring om Gave blev ikke svaret, og de fik ej heller noget formedelst Otte Lonneberg som forklaret kom i Huset. Otte Lonne- berg oplæste derefter en Seddel fra Fattigcommissionen, hvorefter han var berettiget til at anholde omløbende Personer, og at Beboerne paa de Steder, hvor dette skeer bør være ham behjælpelig med at [...sige] dem til Sognefogden. Komparentens Søn fulgte dernæst med Otte Lonneberg, som førte de angjældende Fruentimmere til Sognefogden. I Haversnap hos Niels Lund skal de ogsaa have været inde og betle, efter hvad Komp. har hørt, men ellers vidste han ikke, at de havde foretaget noget ulovligt. - Aftraadt. Derefter mødte efter Tilsigelse Otte Eriksen af Lonneberg i Sinding, som forklarede, at en Dag i forrige Uge, enten Fredag eller Løverdag, kom han ind i Gaarden Steensberg, hvor da var tilstede 2de ubekjendte Fruentimmer, som han vel før havde seet, men iøvrigt ikke kjendte noget til. Til disse Fruentimmere sagde Komp., at hvis de betlede skulde de sendes til Sognefogdem, hvorpaa Niels Steensberg eller hans Kone, men Komp. troer den førstnævnte, svarede, at de havde betlet. Bemeldte Personer transporterede Komp. derfor til Sognefogden i Sinding, og Niels Steensbergs Søn Peder var ham behjælpelig hermed. Niels Haversnaps Kone har fortalt Komp., at de nævnte Fruentimmer ogsaa skal have været der og tigget, ellers vidste Komp. ikke, at de andre Steder havde begaaet en saadan Overtrædelse. - Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJ. Chr. Støvl
Event August 6, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 3 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.08.06. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 6. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 50/1838. Efter indkaldelse mødte Peder Nielsen af Steensberg i Sinding Sogn, som forklarede, at afvigte Fredag 8 Dage om Eftermiddagen kom 2de ham ubekjendte Fruentimmer ind til hans Faders den afhørte Niels Larsen og bad om noget i Guds Navn. I det samme kom Fattigfogden Otte og spurgte Komparentens Fader, om Fruentimmerne havde tigget, og da denne dertil svarede ja, sagde Otte, at de skulde bringes til Sognefogden, hvorpaa Otte og Komparenten førte dem til Sognefogden. Fruentimmerne forlangte intet for Betaling, og de fik intet paa deres foranførte Bøn. Derpaa mødte efter Indkaldelse Anders Jensen af Overbierre i Sinding, som forklarede, at han var tilstede i Fredags 8 Dage om Eftermiddagen hos Niels Larsens i Steensberg, da 2de fremmede Fruentimmer kom derind og bad om noget i Guds Navn. Strax derpaa kom Fattigfogden Otte og spurgte om Fruentimmerne havde tigget, hvortil Niels Larsen svarede ja, og Otte og Niels Larsens Søn Peder førte dem derpaa bort, efter hvad Otte sagde, til Sognefogden. Arrestantinderne Kirstine Andersdatter og Christine Andersdatter bleve løse og ledige fremstillede for fornævnte idag afhørte Deponenter, og disse erkjendte, at Arrestantinderne ere dem, som deres Forklaringer angaaer. Kirstine Andersdatter blev forelæst hvad saavel Peder Nielsen som Anders Jensen havde udsagt, i Særdeleshed, at hun virkelig har betlet, og hun forklarede derpaa at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun efter sit Forlangende maatte have erholdt, men at hun ikke fik dette sagt, fordi Fattigfogden kom saa hurtigt og anholdt hende tilligemed hendes Søster. Dommeren spurgte hende, om hun da havde Penge hos sig, men hun svarede, at hun ingen Penge havde, men hun havde tænkt paa at ville sælge et Tørklæde, som hun bar om Hovedet, for derved at sætte sig i Stand til at præstere Betalingen. Christine Andersdatter, som ligeledes blev forelæst de afhørte Deponenters Forklaringer bemærkede at hun aldeles intet forlangte enten for eller uden Betaling, men at det var hendes Søster, som førte Ordet. Peder Nielsen tilføiede sin Deposition, at hans Udsagn forsaavidt de gaaer ud paa at Arrestanterne bad om noget i Guds Navn, var at forstaae saaledes, at kun een af dem førte Ordet, hvilket den gjorde, som navngiver sig Kirstine Andersdatter. Den afhørte Anders Jensen tilføiede i given Anledning sin Forklaring et ganske hermed overensstemmende Tillæg, og da han derefter blev spurgt, om Anholdelsen skete saa hurtigt, at der skulle have manglet Tid til at tilbyde Betaling eller at nogen Standsning derved skete for Kirstine Andersdatter i at faae udtalt, svarede han, at der havde været Tid nok for hende til at tilbyde Betalingen inden Anholdelsen foregik, hvis Hensigten havde været at give et sligt Tilbud. Paa et saadant Spørgsmaal gav Peder Nielsen et lignende Svar. Arrestantinden Kirstine Andersdatter erkjendte at hun heller ikke efter at Anholdelsen var foregaaet talede om, at hun vilde betale for det forlangte, hvilket hidrørte fra Forskræk- kelsen over at hun og hendes Søster saaledes blev tagne. Hun blev foreholdt Deponenternes Udsigende om, at Begjæringen skete i Guds Navn, som syntes mere at hentyde paa Betlerie, i hvilken Anledning hun yttrede, at det var det bedste Navn, hvori der kunde betales som bedes. Derpaa blev hun opfordret til at gjentage sin Yttring her saaledes som den blev brugt i Huset. Hun opgav derpaa at have sagt: Maae vi bede om et Smørrebrød, og da hun blev gjort opmærksom paa, at Tillægget "i Guds Navn" heri var udeladt, bemærkede hun, at hun ikke kunde erindre, om hun just havde lagt dette til eller ikke. Arrestantinderne bleve igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:SchouBjørn.
Event August 11, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 3 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.08.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 11. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Knud Jensen og Niels Pedersen af Lundbye, hvor da passerede som følger: No. 50/1838 Niels Haversnaps Kone var tilkaldt men mødte ikke. Forhøret udsat, Landt Som Vidner:Knud Jensen, m.f.P.Niels Pedersen, m.f.P. - - - - - 1838.08.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 11. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 50/1838. Ane Dosine [....] Christiansdatter, Niels Hauersnaps Kone i Sinding mødte. Arrestantinderne Kirstine og Christine Andersdøttre fremstod begge løse og ledige. Førstnævnte forklarer at begge disse Arrestantinder var inde hos hende for nogen ikke lang Tid siden - 4 Uger var ej senere forløben - hvor den største |: Kirstine :| bad om et Stykke Brød eller en Mellemad, og den mindste |: Christine :| om noget Mælk. Kirstine Andersdatter tilstod nu, at hun hos fornævnte Deponentinde bad om en Mellemad og fik et halvt Stk Brød. At hendes Søster bad om Mælk mindes hun ikke. Denne Søster forklarede, at hun heller ikke mindes at have bedt om Mælk. Ane Dosine forklarede endvidere, at den største yttrede, at de ikke havde Tid til at søbe Mælk, da de endnu skulde langt den Aften, idet at den mindste bad om Mælk. De fik heller ingen Mælk. Ingen af Arrestanterne ville desuagtet kunde erindre dette Betlerie. Kirstine Andersdatter forklarede, at hun ingen Ærinde havde hos Ane Dosine andet end at bede om Mad. - Aftraadt. Arrestantinderne bleve igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BertelsenBjørn
Event August 29, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 3 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.08.29. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 29. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Niels Jensen, hvor da passerede som føger: ....... No. 50/1838 En Skrivelse fra Otte Christiansen af 13de dennes, en Do. fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af samme Dato med Bilag, en Ditto fra Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann af 18de, en Ditto fra Do af Do Dato og en Do fra Kammerjunker Bye og Herredsfoged Wedell Heine af 20de næstefter, ligeledes med Bilag blev fremlagt. Sagen udsat. ....... Landt Som Vidner:BertelsenNiels Jensen
Event September 6, 1838 (Age 18 years) Age: 18 years 4 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.09.06. Underretsdom Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 6. Sep blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Andreas Nielsen, ibd., hvor da passerede som følger: No. 50/1838 Arrestantinderne fremstode løse og ledige. Præsteattesterne af 8de og 18de Aug. bleve dem forelæste og ligesom Christine Andersdatter vedkjendte sig Attesten af 8de som sig betræffende, saaledes erkjendte Kirstine Andersdatter at Attesten af 18de angik hende. Det bemærkes, at ingen af Arrestantinderne findes herved Retten før at have været under Tiltale. Med Hensyn til Udsættelsen fra 29de f. M. til idag anmærkes det, at ikke alene flere uopsættelige Forhører i ovenmeldte Sager har været at foretage, men at Markedet i Lundbye har medtaget flere Dages Forretninger og at Tiden for nærværende Sag har været benyttet saavel til Beskrivelse af det Passerede som til Sagens Gjennemgang til Paakiendelse, for at Dommen nu strax vil kunne afsiges. Sagen blev derpaa optaget og deri afsagt Dom - - - - - 1838.09.06. Underretsdom Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Nr. 50/1838 Dom Under nærværende Sag foranlediget ved Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Sinding, hvorefter han havde anholdt 2de Fruentimmer Kirstine Andersdatter og Christine Andersdatter af Natmandsslægten, sigtes disse Arrestantinder for Betlerie. Anholdelsen er foregaaet i Gaarden Steensberg i Sinding efterat de tiltalte der skal have betlet. Imidlertid nægtede begge fra Begyndelsen at de virkelig havde giort sig skyldige i denne Overtrædelse, da de vel skulle have forlangt Mad der i Gaarden, men kun for Betaling. Niels Larsen af Steensberg har forklaret at de i hans Huus bade om noget i Guds Navn, det samme er udsat af Peder Nielsen, ibidem, og af Anders Jensen i Overbierre, som ligeledes var tilstede, hvorefter Kirstine Andersdatter har modificeret sin Indsigelse derhen, at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun paa Forlangende maatte have erholdt, men at hun ikke fik dette udtalt, fordi Fattigfogeden saa hurtigt anholdt hende. Da hun havde erkjendt, at hun ikke havde Penge, hvorfor det skulle have været hendes Tanke at sælge det Tørklæde hun bar om Hovedet for herved at sætte sig istand til at præstere Betalingen, saa at hun altsaa intet kunne betale, da hun begjærede Fødemidlerne og hun derhos ikke kunde udsige, hvorfor hun brugte Oredene "i Guds Navn", hvilket hentyder paa Betlerie, da hun ogsaa har tilstaaet ligesaalidt efter som førend Anholdelsen udlod sig noget om, at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun fik, og da hendes Paastand at Forskrækkelse forhindrede hende, som [....geligt] ikke kan komme i Betragtning, ligesom Anders Jensens og Peder Nielsens Depositioner ogsaa indeholder [.........] Tiden Anholdelsen foregik havde været Tid nok til at gjøre Tilbudet om Betalingen, saa medfører denne Arrestantindes eget Udsagn jævnført med de øvrige paaberaabte Forklaringer i Særdeleshed i Forbindelse med hendes senest paafulgte Erkjendelse af, at hun bad om Mellemmad paa et andet Sted., nemlig i Niels Haversnaps Huus i Sinding, at hun maae ansees som skyldig i Betlerie. Da hun ikke før har været dømt for lignende eller andre Overtrædelser, vil hun, der efter fremlagt Døbeattest er 22 Aar gammel, efter Omstændighederne være at ansee med 2 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Ligesom Christine Andersdatter, der er yngre og nemlig kun 18 Aar gammel, stadigen har vedblevet, at hun ikke har betlet eller [unddraget] sig Tilstaaelse, saaledes gaaer ikke alene [....] Tiltaltes Tilstaaelse ud paa, at det blot var hende, der var den talende i Steensberg, men saavel Anders Jensen som Peder Nielsen have ogsaa nøjere rettet deres Forklaringer derhen at de vare at forstaa saaledes, at kun Kirstine Andersdatter brugte de betlende Udtryk. Da nu den Omstændighed, at den yngre Søster |: som var kommen i den Ældres Følgeskab under Foregivende om et Ærinde paa et Besøg, som ikke ligefrem kan forudsættes at være usandt :| fulgte med den Ældre ind i Steensberg, hvor denne betlede uden at de fik noget, saa at der heller intet [Udfald] er saasom ved Gavers Modtagelse, der kunne bestyrke [P......ertionen] at de Begge gik paa Betlerie deri Gaarden, og da Ane Dusine Christensdatters Forklaring om, at hun bad om Mælk hos hende er [...... og ikke .......] af fornævnte Tiltalte, som ialfald ikke vil kunne erindre dette, saa skjønnes der ikke imod hende at være noget ganske fuldstændigt Beviis, og hun vil derfor for videre Tiltale at frifinde, dog at hun ligesom Søsteren vil have at deltage i Udredelsen af Sagens Omkostninger. Thi Kjendes for Ret: Tiltalte Arrestantinde Kirstine Andersdatter bør at hensættes i Fængsel ved Vand og Brød i 2 Dage. Tiltalte Arrestantinde Christine Andersdatter bør for videre Tiltale i denne Sag fri at være, dog at hun i Forening med Kirstine Andersdatter have at udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hammerum Herreds Politiret d. 6. September 1838. Landt
Event September 10, 1841 (Age 21 years) Age: 21 years 4 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event March 23, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 10 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.03.25 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1843-1847 Mikrofilm M-32.656 Aar 1843, den 25de Marts blev paa Bølling Nørre Herreders Tingstedsat og holdt en Politiret af Cancellieraad Herredsfoged Jansen i Overværelse af Vidnerne Lange og Polle,hvor da blev foretaget Sagen mod Christine Andersdatter, her af Arresten. Arrestantinden blev løs og ledig fremstillet for Retten. Den udstædte Stævning lyder saaledes: ## I Sagen blev derefter afsagt følgende Dom |: vide Domprotokollen Fol 152 :| Attestantinden afgivet til sin Bevogtning. Retten hævet. Jansen Vidner:J. W. LangeChristen Polle
Event March 23, 1843 (Age 22 years) Age: 22 years 10 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1843.03.23 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1843. LAN B 81 - 58 Dom i Politiesagen imod Arrestantinden Christine Andersdatter for Betlerie. Ved Arrestantinden Christine Andersdatters Tilstaaelse er det godtgjort, at hun har gjort sig skyldig i Betlerie, hvilket ogsaa ved den fremlagte Indberetning fra Sognefogden er stadfæstet. Hun, der er 22 Aar gammel, er tilforn ved Hammerum Herreds Politieret tiltalt for Betlerie, men ved Dom af 6. Septbr. 1838 frifundet for videre Tíltale, samt ved samme Rets Dom af 10de Septbr. 1841 dømt for første Gang begaaet Løsgjængerie og straffet med Fængsel paa Vand og Brød i2 Gange 5 Dage. Hun vil derfor i Medfør af Frd. af 21. August 1829 4 og 8 blive at ansee som for anden Gang begaaet Betlerie, og bliver Straffegraden paa Grund af den Ubetydelighed, hvori Betleriet har bestaaet, at bestemme til 3 Gange5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos hun bliver pligtig at udrede alle af hendes Arrest og Tiltale flydende Omkostninger. Thi kjendes for Ret. Arrestantinden Christine Andersdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt betale alle af hendes Arrest og Tiltale flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Til Bekræftelse under min Haand. Bølling og Nørre Herreders Tingsted den 23de Marts 1843. [Ulæselig signatur] Fremlagt og afsagt den 23de Marts 1843. [Ulæselig signatur]
Birth of a son
#1
Niels Christian Jensen
Type: BIRT
February 15, 1844 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 1844.02.15 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1844 - 4 Aar og Datum:15. Febr. Barnets fulde Navn:Niels Christian Jensen Daabens Datum, hjemme eller i KirkenI Kirken 10. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Christine Andersdatter Til Barnefader udlagt af samme Folkeslag Jens Nielsen Qvemberg. Barnets Forsørgelse deles med Skjern. Faddernes Navne:Baaren af Else Catrine Anders D. Hsmd. Anders Jensen Hsmd. Anders Frandsen Kone Maren Hans datter og Pige Mette Kirstine Anders Datter alle af Deiberg. Anm.:- - -
Christening of a sonNiels Christian Jensen
Type: CHR
March 10, 1844 (Age 23 years) Age: 0 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 se fødselsnotatet
Birth of a son
#2
Jørgen Christian Jensen
Type: BIRT
May 25, 1850 (Age 30 years)
Shared note:
Sensitive:0 1850.05.25 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogn kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 06 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.:1850 - 3 Aar og Datum:25. Mai Barnets fulde Navn:Jørgen Christian Jensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:i Kirken 7. Juli. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder: Christine Anders D., til Huse i Stampen Til Barnefader blev udlagt Jens Nielsen Qvemberg, ugift natmand Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Ane Catrine Jens Datter, Hsmd. Niels Christensen af Deiberg, Hsmd. Jørgen Frederik af Rind, Kone Else Marie Niels Datter og Pige Else Marie Niels Datter af Deiberg. Anm.:- - -
Christening of a sonJørgen Christian Jensen
Type: CHR
July 7, 1850 (Age 30 years) Age: 0 years 1 month 13 days
Shared note:
Sensitive:0 se fødselsnotatet
MarriageJens NielsenView this family
Type: MARR
January 9, 1853 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1853.01.09. Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1853 LAN C 539 - 6 Copulerede: Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungk. Jens Nielsen Qvemberg Husfæster paa Stampe Mark 35-3/4 Aar, Vacc. d. 29. Septbr 1822, af Christen Nysogn. Brudens Navn, Alder, Stand og OpholdsstedPige Christine Andersdatter til Huse hos Brudgommen 32 Aar, vacc. d. 17 Marti 1835 af Distriktslægen i Holstebro Hvem Forloverne ere:Niels Christensen Christen Jespersen Vielsesdagen:1853, 9. Janv. Vielsesstedet:i Kirken Anm.:Tillysning 1Gang 4. Søndag i Advent
Event December 28, 1853 (Age 33 years) Age: 33 years 7 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1853.12.26. Gudmor Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1853 - 11 Aar og Datum:14. Novbr. Barnets fulde Navn:Ane Catrine Johannesen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken: i Kirken 26. Decbr. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Else Catrine Anders Datter paa Vognberg Heede til Barnefader blev udlagt Ungk. Johannes Pedersen, sammesteds. Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedBaaren af Hsmds Jens Qvembergs Kone Hsmd. Jens Qvemberg Hsmd. Jens Andersen, Ungk. Anders Jensen Pige Maren Johannesen, alle af Dejberg Anm.:- - -
Birth of a daughter
#3
Severine Kirstine Jensen
Type: BIRT
February 8, 1858 (Age 37 years)
Shared note:
Sensitive:0 1858.02.08 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1858 - 1 Aar og Datum1858, 8 Februar Barnets fulde NavnSeverine Kirkstine Jensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken14. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Husfæster Jens Nielsen Qvemberg og Christine Andersdatter, 38 Aar, paa Stampe Mark Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Baaren af Huusfæster Søren Jespersen Ribers Hustru Huusfæster Søren Søren Jespersen Riber Huusfæster Johannes Pedersen Muus og Hustru Anm.:- - -
Death of a husbandJens Nielsen
Type: DEAT
October 3, 1876 (Age 56 years) Age: 59 years 6 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1876.10.03. Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1856-1879 LAN C 539 - 07 Døde Mandkiøn Aar og Lbnr.:1876-5 Dødsdagen:3. Oktober Begravelsesdagen:10. Oktober Afdødes Navn:Jens Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Gift Fæstehusmand i Vognbjerg Faderen afdøde husmand Niels Jensen i Qvembjerg Født i Deibjerg Afdødes Alder:59 Anm.:- - -
Burial of a husbandJens Nielsen
Type: BURI
October 10, 1876 (Age 56 years) Age: 59 years 6 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
from January 1, 1898 to January 1, 1899 (Age 77 years) Age: 77 years 7 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
EventJens NielsenView this family
from January 1, 1919 to January 1, 1920 (21 years after death)
Shared note:
Sensitive:0 1919.xx.xx Omtale Udskrift af Johannes Faurschou: "Barndomsminder fra Ringkøbing-egnen" Hardsyssels årbog. 1919 side 8-10 Som bekendt, hvad jeg ogsaa har dvælet ved i mine Optegnelser om gamle Laurids Korsholm, havde de saakaldte Rakkere" et af deres Tilholdssteder i Dejbjerg, hvilket er behandlet andetsteds af kyndigere Forfattere. Jeg skal derfor blot indskrænke mig til enkelte personlige Minder om dem, jeg kom i Berøring med. Af den kendte Kvemberg-Slægt var der i min Tid to Brødre i Sognet, Jens og Anders. Jens med Hustru Stine og Børn boede i en ussel lerklinet Hytte ved Kanten af en bred Grøft, ikke langt fra Præstegaarden, ved Vejen øst paa til Vognbjerg Bakker. Jens var langtfra nogen sympatetisk Mand, lille og uanselig med et ondt Udtryk, maaske hidrørende fra Svir og Sværm. Som de fleste af hans Stammefæller, levede han af ulovlig Jagt og Fiskeri, lidt Blikkenslagerarbejde, og hvad der ellers kunde falde for. Hans Kone og de andre Taterkvinder kom ofte i Præstegaarden for at betle, og hun var meget talende. Beskedne i deres Fordringer var disse Damer ikke, og de drog gerne afsted med en god Forsyning fra Spisekammer og Kælder. Deres Tiggeri blev Egnen saa paagaaende, at der i Sognene udnævntes en Stodderkonge", der skulde bremse for dette Uvæsen og imellem anholde dem, der overskred det tilladeliges Grænser; at rapse veg Rakkerne heller ej tilbage for. Jeg var engang i et Ærinde sendt ned til Jens Kvembergs; hyggelig til Mode var jeg ikke, thi der stod nu engang en vis Respekt for at komme dette Folkefærd paa nært Hold. Saa vidt jeg husker, bestod Lejligheden af et stort Rum, hvor Renlighed og Hygge var fremmede Begreber. Jens Iaa i en snavset Alkove, fuld var han og brummede vredt, saa jeg følte mig betydelig lettet, da jeg vel var ude af Døren; man havde en Fornemmelse af, at der kunde vanke Ubehageligheder.
EventJens NielsenView this family
from January 1, 1960 to January 1, 1961 (62 years after death)
Shared note:
Sensitive:0 1960.xx.xx Omtale Udskrift af Jens Laurids Jensen: "Barndomsminder" Hardsyssel Årbog, 1960 side 59-66 ..... En anden Rakkerfamilie, Jens Kvembjerg og Konen, Kristine, har jeg ogsaa kendt, de boede paa Stampemark syd for Dejbjerg Station. De blev anset for ikke at være af de gode Børn. Der var mange Rakkersammenkomster i deres Hjem, det var ikke sjældent, de fik Besøg af Rakkere fra Herning, Rind og Snejbjerg, og saa blev der drukket meget Brændevin, der satte Humøret for højt op, saa det endte med vildt Slagsmaal. Det skete engang ved en saadan Lejlighed, der blev sendt Bud efter Sognefogden. Han var en ung Mand i Tjenesten, og han har selv fortalt mig, at han ikke var glad ved dette Bud, men han maatte jo afsted og tog en god tyk Stok i Haanden og tænkte paa, hvordan han skulde optræde, naar han kom ind til disse halvt vilde Mennesker. Han gik ind ad Bagdøren, hvor Kvinderne var samlede, gik hen og gav Kristine Haanden og sagde: Kan du lave en god Puns til os med det samme!, hvortil hun sagde ja. Nu gik Sognefogden indenfor, hvor de sloges med Stokke, og hvad der ellers kunde bruges til dette Foretagende. Saa snart Sognefogden var i Døren, holdt de inde med Slagsmaalet, men alles Øjne var rettede paa ham. Saa siger han: "Hør, Folkens! Skal vi ikke sætte os roligt ned, for Kristine vil give os en god Puns nu om et Øjeblik!" Alle satte sig roligt ned, og den ønskede Drik kom paa Bordet. Da den var sat til Livs, sagde Sognefogden: Nu foreslaar jeg, vi holder os fremdeles rolige! Det blev der sagt ja til, og saa forlod Øvrigheden Selskabet, glad over at være sluppet saa godt fra det. .....
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: December 11, 1822Rønbjerg kirke
-5 years
elder brother
-2 years
elder sister
8 years
younger brother
-3 years
herself
8 years
younger brother
4 years
younger sister
4 years
younger sister
6 years
younger brother
Family with Jens Nielsen - View this family
husband
herself
Marriage: January 9, 1853Dejbjerg kirke
-9 years
son
6 years
son
8 years
daughter
Jens Nielsen + Anne Cathrine Pedersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-daughter
Christine Qvemberg
Birth: March 10, 1836 18 30Dejbjerg sogn - Vognbjerg Hede
Death: August 20, 1836Dejbjerg sogn - Kvembjerg

Birth
Sensitive:0 1820.04.20 Fødsel Dejbjerg sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 539 - 3 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1820 - 6 Fødselsdagen:1820, 6. Maj Barnets Navn:Kirstine Daabens datum Hjemme eller i Kirken:Hjemme 7. Maj i Kirken 14. Maj Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omvanderske Mette Kirstine Jørgensdatter fra Rind Sogn besøgte sin Søster i Qvemberg og kom der i Barselseng. Til Barnefader er udlagt Anders Mortensen. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hmd. Niels Jensen og Hustr. Ungk. Søren jørgensen Else Jensdatterog Ane Kjerstine Jørgensdatter Anm.- - -
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1838.07.28 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 28. Juli blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Sygdoms Forfald af Exam. juris. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Nielsen i Bemeldte Herning, hvor da passerede: No. 50/1838. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Anmeldelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Sinding af Dags Dato, hvormed fulgte 2de Fruentimmere, som var bleven anholdt. Skrivelsen blev fremlagt. Af bemeldte Fruentimmere, der ved Ankomsten i Dag var bleven indsat i Arresten, fremstod løs og ledig den ene, som navngav sig Kirstine Andersdatter, hjemmehørende i Sahl Sogn, hvor hun er hos sine Forældre Anders Mortensen og Hustru Mette Kirstine Jørgensdatter i Sahl Bye. Det andet anholdte Fruentimmer, som er Komparent- indens Søster, er hos Søren Jespersen i Deiberg, hvem der har taget hende til sig. Sidste Tirsdag kom hun til Sahl for at besøge sin Familie, og Torsdagen efter gik Komp. med hende og havde bestemt sig til at følge hende til Deiberg. I Steensberg i Sinding Sogn gik Komp. og hendes Søster ind [paa]*) for at faae noget at drikke og de forlangte tillige et Stykke Mad for Betaling, men de fik ingenting, thi i det samme kom en Person derind og sagde, at han var Fattigfoged, hvornæst han gjorde dem det Spørgsmaal om de gik og betlede. Dette sagde de nej til, hvilket de ogsaa med Sandhed kunde, men desuagtet paastod Personen, at de skulle følge med til Sognefogden og saaledes fulgte de ham derhen, hvor de forblev Natten over til i Dag, de blev transporteret til Herredscontoiret. Komparentinden nægtede at hun eller hendes Søster nogensteds paa Veien eller deres Vandring havde udøvet Betlerie, thi hun siger, de havde Mad med dem fra Sahl og naar de ei havde mere var det hendes Bestemmelse at sælge et Tørklæde eller andet Tøi for at betale Reisen videre. - Aftaadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod det andet anholdte Fruentimmer, som ligeledes ved Ankomsten i Dag var bleven indsat i Arresten. Hun forklarede, at hendes Navn er Christine Andersdatter, og at hun er hos sin Moster Ane Kierstine Jørgensdatter, gift med Søren Jespersen i Deiberg, hvor hun har været siden hun var 2 Aar gammel. Afvigte Søndag gik hun fra Deiberg til Sahl, hvor hendes Forældre Anders Mortensen og Hustru Mette Kirstine Jørgensdatter bor, hvem hun ville besøge. I Torsdags forlod hun dem igjen og ville gaae til Deiberg, og hendes Søster Kirstine Andersdatter, det andet anholdte Fruentimmer, fulgte med, da hun ville se til sin Moster, som tillige med hendes Mand var syge. Paa deres Vandring gik de ind i Steensberg i Sinding Sogn igaar for at faae noget at drikke og lidt at spise, men de nød ingen Ting, da ligesom de traadte ind af Døren kom en Person, hvem der blev kaldet Fattigfoged og navngaves Otte Lonneberg, og som de i Steensberg sagde, hvad Komp. og hendes Søster havde forlangt. I Anledning heraf tilkjendegav Otte Lonneberg, at de skulle til Sognefogden, hvorpaa de af ham og deres Karl paa Steensberg blev transporterede derhen og forblev til i Formiddags Kl. 8, man førte dem videre til Herredsfogden. Komp nægter paa det bestemteste, at hun eller hendes Søster aldrig nogen Steder, hvor de kom, have forlangt noget eller forøvet Betlerie, hvilket de ikke havde nødig, da de havde Smørrebrød med dem fra Sahl, og naar det slap op, ville de sælge et Tørklæde for at hjælpe dem hjem med de Penge, de derfor kunde faae. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Nielsen.
EVEN
Sensitive:0 1838.08.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 2. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger. No. 50/1838. Arrestantinden Kirstine Andersdatter fremstod løs og ledig og i given Anledning forklarede, at hun er af Nat- mandsslægten, fød i Rønberg Sogn og 1 Maaned før næstkommende Mikkelsdag bliver hun 23 Aar gammel. Hun har bestandig været hjemme hos sine Forældre med Undtagelse af det halve Aar fra førstkommende Novemb. for 3 Aar siden hun tjente Gaardmand Peder Skjelsgaard i Rønberg og [ti] Uger forud var i Tjeneste hos en Mand navnlig Otto af Kringelgaard i Vildberg, hvor hun skulle have været fra noget før eller efter Paaske forrige Aar til paafølgende Mikkels- dag, men formedelst Sygdom maatte hun forlade Tjenesten i Utide og drage hjem til sine Forældre i Sahl. Hun nægtede nogensinde før at have været anholdt eller straffet. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestantinden Christine Andersdatter løs og ledig og forklarede, at hun som en af Nat- mandsslægten, er født paa et Sted i Deiberg, som kaldes Qvemberg, og sidste Pintse var hun 18 Aar gammel. Da hun var i sit 3die Aar kom hun fra sine Forældre til sin Moster i Dejberg, hvor hun forblev til sin Confirmation, som fandt Sted for 3 Aar siden i Sahl, hvor hun da var hjemme hos sine Forældre en Vinter. Strax derefter tjente hun Gaardmand Jens Laursen i Sahl Bye en Sommer, men derpaa kom hun igjen til sin Moster. Efter at hun atter havde været der en Tid fik hun en Tjeneste ved Pedersdagstid for noget over et Aar siden hos 5 Mænd i Byen Hostrup i Øse Sogn ved Varde, navnlig Peder Starup, Peder Skou, Peder Hansen og Thøger |: hans Tilnavn vides ikke :| og Niels [Averup], hvem hun skulde have tjent vexelviis til den derefter paafulgte Mikkelsdag, men formedelst hun blev syg, kom hun derfra noget før Tiden og gik atter til Dejberg, hvor hun siden har været. Hun nægter nogensinde før at have været under Tiltale. - Aftraadt. Arrestantinden blev igjen i Arresten Indsat. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1838.08.04. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 4. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Arrestforvarer Niels Jensen og Jens Chr. Støvl, hvor da passerede som følger: Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Larsen af Steensberg i Sinding, som forklarede, at igaar 8te Dage om Eftermiddagen kom 2de Fruentimmere til hans Gaard og bad om noget i Guds Navn uden derfor at tilbyde Betaling, men i det samme Øjeblik kom Otte Eriksen Lonneberg, som er Fattigfoged, ligeledes ind af Døren og spurgte om, hvad det var for Folk. hvorpaa der blev svaret, at det var nogen, som gik omkring og betlede om noget. Derpaa tilkjendegav Otte Lonneberg, at saa tilhørte de ham, de skulle med ham til Sognefogden. Paa bemeldte Fruentimmeres Begjæring om Gave blev ikke svaret, og de fik ej heller noget formedelst Otte Lonneberg som forklaret kom i Huset. Otte Lonne- berg oplæste derefter en Seddel fra Fattigcommissionen, hvorefter han var berettiget til at anholde omløbende Personer, og at Beboerne paa de Steder, hvor dette skeer bør være ham behjælpelig med at [...sige] dem til Sognefogden. Komparentens Søn fulgte dernæst med Otte Lonneberg, som førte de angjældende Fruentimmere til Sognefogden. I Haversnap hos Niels Lund skal de ogsaa have været inde og betle, efter hvad Komp. har hørt, men ellers vidste han ikke, at de havde foretaget noget ulovligt. - Aftraadt. Derefter mødte efter Tilsigelse Otte Eriksen af Lonneberg i Sinding, som forklarede, at en Dag i forrige Uge, enten Fredag eller Løverdag, kom han ind i Gaarden Steensberg, hvor da var tilstede 2de ubekjendte Fruentimmer, som han vel før havde seet, men iøvrigt ikke kjendte noget til. Til disse Fruentimmere sagde Komp., at hvis de betlede skulde de sendes til Sognefogdem, hvorpaa Niels Steensberg eller hans Kone, men Komp. troer den førstnævnte, svarede, at de havde betlet. Bemeldte Personer transporterede Komp. derfor til Sognefogden i Sinding, og Niels Steensbergs Søn Peder var ham behjælpelig hermed. Niels Haversnaps Kone har fortalt Komp., at de nævnte Fruentimmer ogsaa skal have været der og tigget, ellers vidste Komp. ikke, at de andre Steder havde begaaet en saadan Overtrædelse. - Aftraadt. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJ. Chr. Støvl
EVEN
Sensitive:0 1838.08.06. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 6. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 50/1838. Efter indkaldelse mødte Peder Nielsen af Steensberg i Sinding Sogn, som forklarede, at afvigte Fredag 8 Dage om Eftermiddagen kom 2de ham ubekjendte Fruentimmer ind til hans Faders den afhørte Niels Larsen og bad om noget i Guds Navn. I det samme kom Fattigfogden Otte og spurgte Komparentens Fader, om Fruentimmerne havde tigget, og da denne dertil svarede ja, sagde Otte, at de skulde bringes til Sognefogden, hvorpaa Otte og Komparenten førte dem til Sognefogden. Fruentimmerne forlangte intet for Betaling, og de fik intet paa deres foranførte Bøn. Derpaa mødte efter Indkaldelse Anders Jensen af Overbierre i Sinding, som forklarede, at han var tilstede i Fredags 8 Dage om Eftermiddagen hos Niels Larsens i Steensberg, da 2de fremmede Fruentimmer kom derind og bad om noget i Guds Navn. Strax derpaa kom Fattigfogden Otte og spurgte om Fruentimmerne havde tigget, hvortil Niels Larsen svarede ja, og Otte og Niels Larsens Søn Peder førte dem derpaa bort, efter hvad Otte sagde, til Sognefogden. Arrestantinderne Kirstine Andersdatter og Christine Andersdatter bleve løse og ledige fremstillede for fornævnte idag afhørte Deponenter, og disse erkjendte, at Arrestantinderne ere dem, som deres Forklaringer angaaer. Kirstine Andersdatter blev forelæst hvad saavel Peder Nielsen som Anders Jensen havde udsagt, i Særdeleshed, at hun virkelig har betlet, og hun forklarede derpaa at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun efter sit Forlangende maatte have erholdt, men at hun ikke fik dette sagt, fordi Fattigfogden kom saa hurtigt og anholdt hende tilligemed hendes Søster. Dommeren spurgte hende, om hun da havde Penge hos sig, men hun svarede, at hun ingen Penge havde, men hun havde tænkt paa at ville sælge et Tørklæde, som hun bar om Hovedet, for derved at sætte sig i Stand til at præstere Betalingen. Christine Andersdatter, som ligeledes blev forelæst de afhørte Deponenters Forklaringer bemærkede at hun aldeles intet forlangte enten for eller uden Betaling, men at det var hendes Søster, som førte Ordet. Peder Nielsen tilføiede sin Deposition, at hans Udsagn forsaavidt de gaaer ud paa at Arrestanterne bad om noget i Guds Navn, var at forstaae saaledes, at kun een af dem førte Ordet, hvilket den gjorde, som navngiver sig Kirstine Andersdatter. Den afhørte Anders Jensen tilføiede i given Anledning sin Forklaring et ganske hermed overensstemmende Tillæg, og da han derefter blev spurgt, om Anholdelsen skete saa hurtigt, at der skulle have manglet Tid til at tilbyde Betaling eller at nogen Standsning derved skete for Kirstine Andersdatter i at faae udtalt, svarede han, at der havde været Tid nok for hende til at tilbyde Betalingen inden Anholdelsen foregik, hvis Hensigten havde været at give et sligt Tilbud. Paa et saadant Spørgsmaal gav Peder Nielsen et lignende Svar. Arrestantinden Kirstine Andersdatter erkjendte at hun heller ikke efter at Anholdelsen var foregaaet talede om, at hun vilde betale for det forlangte, hvilket hidrørte fra Forskræk- kelsen over at hun og hendes Søster saaledes blev tagne. Hun blev foreholdt Deponenternes Udsigende om, at Begjæringen skete i Guds Navn, som syntes mere at hentyde paa Betlerie, i hvilken Anledning hun yttrede, at det var det bedste Navn, hvori der kunde betales som bedes. Derpaa blev hun opfordret til at gjentage sin Yttring her saaledes som den blev brugt i Huset. Hun opgav derpaa at have sagt: Maae vi bede om et Smørrebrød, og da hun blev gjort opmærksom paa, at Tillægget "i Guds Navn" heri var udeladt, bemærkede hun, at hun ikke kunde erindre, om hun just havde lagt dette til eller ikke. Arrestantinderne bleve igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:SchouBjørn.
EVEN
Sensitive:0 1838.08.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 11. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Knud Jensen og Niels Pedersen af Lundbye, hvor da passerede som følger: No. 50/1838 Niels Haversnaps Kone var tilkaldt men mødte ikke. Forhøret udsat, Landt Som Vidner:Knud Jensen, m.f.P.Niels Pedersen, m.f.P. - - - - - 1838.08.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 11. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 50/1838. Ane Dosine [....] Christiansdatter, Niels Hauersnaps Kone i Sinding mødte. Arrestantinderne Kirstine og Christine Andersdøttre fremstod begge løse og ledige. Førstnævnte forklarer at begge disse Arrestantinder var inde hos hende for nogen ikke lang Tid siden - 4 Uger var ej senere forløben - hvor den største |: Kirstine :| bad om et Stykke Brød eller en Mellemad, og den mindste |: Christine :| om noget Mælk. Kirstine Andersdatter tilstod nu, at hun hos fornævnte Deponentinde bad om en Mellemad og fik et halvt Stk Brød. At hendes Søster bad om Mælk mindes hun ikke. Denne Søster forklarede, at hun heller ikke mindes at have bedt om Mælk. Ane Dosine forklarede endvidere, at den største yttrede, at de ikke havde Tid til at søbe Mælk, da de endnu skulde langt den Aften, idet at den mindste bad om Mælk. De fik heller ingen Mælk. Ingen af Arrestanterne ville desuagtet kunde erindre dette Betlerie. Kirstine Andersdatter forklarede, at hun ingen Ærinde havde hos Ane Dosine andet end at bede om Mad. - Aftraadt. Arrestantinderne bleve igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BertelsenBjørn
EVEN
Sensitive:0 1838.08.29. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 29. Aug. blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Bertelsen og Niels Jensen, hvor da passerede som føger: ....... No. 50/1838 En Skrivelse fra Otte Christiansen af 13de dennes, en Do. fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af samme Dato med Bilag, en Ditto fra Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann af 18de, en Ditto fra Do af Do Dato og en Do fra Kammerjunker Bye og Herredsfoged Wedell Heine af 20de næstefter, ligeledes med Bilag blev fremlagt. Sagen udsat. ....... Landt Som Vidner:BertelsenNiels Jensen
EVEN
Sensitive:0 1838.09.06. Underretsdom Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 6. Sep blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Andreas Nielsen, ibd., hvor da passerede som følger: No. 50/1838 Arrestantinderne fremstode løse og ledige. Præsteattesterne af 8de og 18de Aug. bleve dem forelæste og ligesom Christine Andersdatter vedkjendte sig Attesten af 8de som sig betræffende, saaledes erkjendte Kirstine Andersdatter at Attesten af 18de angik hende. Det bemærkes, at ingen af Arrestantinderne findes herved Retten før at have været under Tiltale. Med Hensyn til Udsættelsen fra 29de f. M. til idag anmærkes det, at ikke alene flere uopsættelige Forhører i ovenmeldte Sager har været at foretage, men at Markedet i Lundbye har medtaget flere Dages Forretninger og at Tiden for nærværende Sag har været benyttet saavel til Beskrivelse af det Passerede som til Sagens Gjennemgang til Paakiendelse, for at Dommen nu strax vil kunne afsiges. Sagen blev derpaa optaget og deri afsagt Dom - - - - - 1838.09.06. Underretsdom Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Nr. 50/1838 Dom Under nærværende Sag foranlediget ved Skrivelse fra Sognefoged Jens Knudsen i Sinding, hvorefter han havde anholdt 2de Fruentimmer Kirstine Andersdatter og Christine Andersdatter af Natmandsslægten, sigtes disse Arrestantinder for Betlerie. Anholdelsen er foregaaet i Gaarden Steensberg i Sinding efterat de tiltalte der skal have betlet. Imidlertid nægtede begge fra Begyndelsen at de virkelig havde giort sig skyldige i denne Overtrædelse, da de vel skulle have forlangt Mad der i Gaarden, men kun for Betaling. Niels Larsen af Steensberg har forklaret at de i hans Huus bade om noget i Guds Navn, det samme er udsat af Peder Nielsen, ibidem, og af Anders Jensen i Overbierre, som ligeledes var tilstede, hvorefter Kirstine Andersdatter har modificeret sin Indsigelse derhen, at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun paa Forlangende maatte have erholdt, men at hun ikke fik dette udtalt, fordi Fattigfogeden saa hurtigt anholdt hende. Da hun havde erkjendt, at hun ikke havde Penge, hvorfor det skulle have været hendes Tanke at sælge det Tørklæde hun bar om Hovedet for herved at sætte sig istand til at præstere Betalingen, saa at hun altsaa intet kunne betale, da hun begjærede Fødemidlerne og hun derhos ikke kunde udsige, hvorfor hun brugte Oredene "i Guds Navn", hvilket hentyder paa Betlerie, da hun ogsaa har tilstaaet ligesaalidt efter som førend Anholdelsen udlod sig noget om, at det havde været hendes Hensigt at betale hvad hun fik, og da hendes Paastand at Forskrækkelse forhindrede hende, som [....geligt] ikke kan komme i Betragtning, ligesom Anders Jensens og Peder Nielsens Depositioner ogsaa indeholder [.........] Tiden Anholdelsen foregik havde været Tid nok til at gjøre Tilbudet om Betalingen, saa medfører denne Arrestantindes eget Udsagn jævnført med de øvrige paaberaabte Forklaringer i Særdeleshed i Forbindelse med hendes senest paafulgte Erkjendelse af, at hun bad om Mellemmad paa et andet Sted., nemlig i Niels Haversnaps Huus i Sinding, at hun maae ansees som skyldig i Betlerie. Da hun ikke før har været dømt for lignende eller andre Overtrædelser, vil hun, der efter fremlagt Døbeattest er 22 Aar gammel, efter Omstændighederne være at ansee med 2 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Ligesom Christine Andersdatter, der er yngre og nemlig kun 18 Aar gammel, stadigen har vedblevet, at hun ikke har betlet eller [unddraget] sig Tilstaaelse, saaledes gaaer ikke alene [....] Tiltaltes Tilstaaelse ud paa, at det blot var hende, der var den talende i Steensberg, men saavel Anders Jensen som Peder Nielsen have ogsaa nøjere rettet deres Forklaringer derhen at de vare at forstaa saaledes, at kun Kirstine Andersdatter brugte de betlende Udtryk. Da nu den Omstændighed, at den yngre Søster |: som var kommen i den Ældres Følgeskab under Foregivende om et Ærinde paa et Besøg, som ikke ligefrem kan forudsættes at være usandt :| fulgte med den Ældre ind i Steensberg, hvor denne betlede uden at de fik noget, saa at der heller intet [Udfald] er saasom ved Gavers Modtagelse, der kunne bestyrke [P......ertionen] at de Begge gik paa Betlerie deri Gaarden, og da Ane Dusine Christensdatters Forklaring om, at hun bad om Mælk hos hende er [...... og ikke .......] af fornævnte Tiltalte, som ialfald ikke vil kunne erindre dette, saa skjønnes der ikke imod hende at være noget ganske fuldstændigt Beviis, og hun vil derfor for videre Tiltale at frifinde, dog at hun ligesom Søsteren vil have at deltage i Udredelsen af Sagens Omkostninger. Thi Kjendes for Ret: Tiltalte Arrestantinde Kirstine Andersdatter bør at hensættes i Fængsel ved Vand og Brød i 2 Dage. Tiltalte Arrestantinde Christine Andersdatter bør for videre Tiltale i denne Sag fri at være, dog at hun i Forening med Kirstine Andersdatter have at udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hammerum Herreds Politiret d. 6. September 1838. Landt
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1843.03.25 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1843-1847 Mikrofilm M-32.656 Aar 1843, den 25de Marts blev paa Bølling Nørre Herreders Tingstedsat og holdt en Politiret af Cancellieraad Herredsfoged Jansen i Overværelse af Vidnerne Lange og Polle,hvor da blev foretaget Sagen mod Christine Andersdatter, her af Arresten. Arrestantinden blev løs og ledig fremstillet for Retten. Den udstædte Stævning lyder saaledes: ## I Sagen blev derefter afsagt følgende Dom |: vide Domprotokollen Fol 152 :| Attestantinden afgivet til sin Bevogtning. Retten hævet. Jansen Vidner:J. W. LangeChristen Polle
EVEN
Sensitive:0 1843.03.23 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1843. LAN B 81 - 58 Dom i Politiesagen imod Arrestantinden Christine Andersdatter for Betlerie. Ved Arrestantinden Christine Andersdatters Tilstaaelse er det godtgjort, at hun har gjort sig skyldig i Betlerie, hvilket ogsaa ved den fremlagte Indberetning fra Sognefogden er stadfæstet. Hun, der er 22 Aar gammel, er tilforn ved Hammerum Herreds Politieret tiltalt for Betlerie, men ved Dom af 6. Septbr. 1838 frifundet for videre Tíltale, samt ved samme Rets Dom af 10de Septbr. 1841 dømt for første Gang begaaet Løsgjængerie og straffet med Fængsel paa Vand og Brød i2 Gange 5 Dage. Hun vil derfor i Medfør af Frd. af 21. August 1829 4 og 8 blive at ansee som for anden Gang begaaet Betlerie, og bliver Straffegraden paa Grund af den Ubetydelighed, hvori Betleriet har bestaaet, at bestemme til 3 Gange5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos hun bliver pligtig at udrede alle af hendes Arrest og Tiltale flydende Omkostninger. Thi kjendes for Ret. Arrestantinden Christine Andersdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage samt betale alle af hendes Arrest og Tiltale flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Til Bekræftelse under min Haand. Bølling og Nørre Herreders Tingsted den 23de Marts 1843. [Ulæselig signatur] Fremlagt og afsagt den 23de Marts 1843. [Ulæselig signatur]
Marriage
Sensitive:0 1853.01.09. Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1853 LAN C 539 - 6 Copulerede: Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungk. Jens Nielsen Qvemberg Husfæster paa Stampe Mark 35-3/4 Aar, Vacc. d. 29. Septbr 1822, af Christen Nysogn. Brudens Navn, Alder, Stand og OpholdsstedPige Christine Andersdatter til Huse hos Brudgommen 32 Aar, vacc. d. 17 Marti 1835 af Distriktslægen i Holstebro Hvem Forloverne ere:Niels Christensen Christen Jespersen Vielsesdagen:1853, 9. Janv. Vielsesstedet:i Kirken Anm.:Tillysning 1Gang 4. Søndag i Advent
EVEN
Sensitive:0 1853.12.26. Gudmor Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 6 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1853 - 11 Aar og Datum:14. Novbr. Barnets fulde Navn:Ane Catrine Johannesen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken: i Kirken 26. Decbr. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Else Catrine Anders Datter paa Vognberg Heede til Barnefader blev udlagt Ungk. Johannes Pedersen, sammesteds. Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedBaaren af Hsmds Jens Qvembergs Kone Hsmd. Jens Qvemberg Hsmd. Jens Andersen, Ungk. Anders Jensen Pige Maren Johannesen, alle af Dejberg Anm.:- - -
Death
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1919.xx.xx Omtale Udskrift af Johannes Faurschou: "Barndomsminder fra Ringkøbing-egnen" Hardsyssels årbog. 1919 side 8-10 Som bekendt, hvad jeg ogsaa har dvælet ved i mine Optegnelser om gamle Laurids Korsholm, havde de saakaldte Rakkere" et af deres Tilholdssteder i Dejbjerg, hvilket er behandlet andetsteds af kyndigere Forfattere. Jeg skal derfor blot indskrænke mig til enkelte personlige Minder om dem, jeg kom i Berøring med. Af den kendte Kvemberg-Slægt var der i min Tid to Brødre i Sognet, Jens og Anders. Jens med Hustru Stine og Børn boede i en ussel lerklinet Hytte ved Kanten af en bred Grøft, ikke langt fra Præstegaarden, ved Vejen øst paa til Vognbjerg Bakker. Jens var langtfra nogen sympatetisk Mand, lille og uanselig med et ondt Udtryk, maaske hidrørende fra Svir og Sværm. Som de fleste af hans Stammefæller, levede han af ulovlig Jagt og Fiskeri, lidt Blikkenslagerarbejde, og hvad der ellers kunde falde for. Hans Kone og de andre Taterkvinder kom ofte i Præstegaarden for at betle, og hun var meget talende. Beskedne i deres Fordringer var disse Damer ikke, og de drog gerne afsted med en god Forsyning fra Spisekammer og Kælder. Deres Tiggeri blev Egnen saa paagaaende, at der i Sognene udnævntes en Stodderkonge", der skulde bremse for dette Uvæsen og imellem anholde dem, der overskred det tilladeliges Grænser; at rapse veg Rakkerne heller ej tilbage for. Jeg var engang i et Ærinde sendt ned til Jens Kvembergs; hyggelig til Mode var jeg ikke, thi der stod nu engang en vis Respekt for at komme dette Folkefærd paa nært Hold. Saa vidt jeg husker, bestod Lejligheden af et stort Rum, hvor Renlighed og Hygge var fremmede Begreber. Jens Iaa i en snavset Alkove, fuld var han og brummede vredt, saa jeg følte mig betydelig lettet, da jeg vel var ude af Døren; man havde en Fornemmelse af, at der kunde vanke Ubehageligheder.
EVEN
Sensitive:0 1960.xx.xx Omtale Udskrift af Jens Laurids Jensen: "Barndomsminder" Hardsyssel Årbog, 1960 side 59-66 ..... En anden Rakkerfamilie, Jens Kvembjerg og Konen, Kristine, har jeg ogsaa kendt, de boede paa Stampemark syd for Dejbjerg Station. De blev anset for ikke at være af de gode Børn. Der var mange Rakkersammenkomster i deres Hjem, det var ikke sjældent, de fik Besøg af Rakkere fra Herning, Rind og Snejbjerg, og saa blev der drukket meget Brændevin, der satte Humøret for højt op, saa det endte med vildt Slagsmaal. Det skete engang ved en saadan Lejlighed, der blev sendt Bud efter Sognefogden. Han var en ung Mand i Tjenesten, og han har selv fortalt mig, at han ikke var glad ved dette Bud, men han maatte jo afsted og tog en god tyk Stok i Haanden og tænkte paa, hvordan han skulde optræde, naar han kom ind til disse halvt vilde Mennesker. Han gik ind ad Bagdøren, hvor Kvinderne var samlede, gik hen og gav Kristine Haanden og sagde: Kan du lave en god Puns til os med det samme!, hvortil hun sagde ja. Nu gik Sognefogden indenfor, hvor de sloges med Stokke, og hvad der ellers kunde bruges til dette Foretagende. Saa snart Sognefogden var i Døren, holdt de inde med Slagsmaalet, men alles Øjne var rettede paa ham. Saa siger han: "Hør, Folkens! Skal vi ikke sætte os roligt ned, for Kristine vil give os en god Puns nu om et Øjeblik!" Alle satte sig roligt ned, og den ønskede Drik kom paa Bordet. Da den var sat til Livs, sagde Sognefogden: Nu foreslaar jeg, vi holder os fremdeles rolige! Det blev der sagt ja til, og saa forlod Øvrigheden Selskabet, glad over at være sluppet saa godt fra det. .....