Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Ingeborg ClemmensdatterAlder: 70 år18081879

Navn
Ingeborg Clemmensdatter
Efternavn
Clemmensdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
19. marts 1808
Delt note:
Sensitive:0 1808.03.19 Barnedåb. Udskrift af Vester Hornum sogns kirkebog 1787-1812 LAN C 188 A - 03 1808 Marti 10. Hjemmedøbt Omløbende Natmands Clemen Frederiksens Barn kaldet Ingeborg. Moderen lod sig kalde Else Marie Andersdatter. Barnet blev døbt i Mikkel Nielsens Huus i Hornum, holdt for Daaben af Pigen Kirsten Jørgensdatter af Aars, Søster til Mikkel Nielsens Kone i Hornum.
Dåb
Type: BAPM
26. marts 1808 (Alder 7 dage)
Delt note:
Sensitive:0 1808.03.26 Dåbspublikation Udskrift af Vester Hornum sogns kirkebog 1787-1812 LAN C 188 A -03 1808 26. <Martii> confirmeret omløbnde Natmandd Clemen Frderiksens Barns Daab kaldet Ingeborg Fadderne Degnen Niels [....] Kone af Hornum, Anders Christensen, Sognefogeds Datter Antonette af Krogstrup, [Styrmand] Christensen, Broder til Hr. Christensen paa Ørndrup, Hr Hansen i Hornumbroe Mølle.
ÆgteskabNiels FrederiksenVis familie
Type: MARR
ja

Brors fødselFrederik Clemmensen
Type: BIRT
27. december 1811 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 1811.12 27 Fødsel Udskrift af Års sogns kirkebog 1746-1813 LAN C 190 - 03 Fødte og Døbte samt Barselkoners Kirkegang Kirkeaaret 1812 Nytårsdagen d. 1. Januar lod Natmandsfolkene Clemens Friderichsen og Ellen Marie døbe en Søn i Aars Kirke, hvis Fødsel indtraf i Hjortrup d, 27. Decemb. og blev kaldet Friderich Fadderne vare: Kokkepigen Karen Nielsdatter i Aars Præstegaard, som bar det, Bryggerspigen Anne Kirstine Sørensdatter, sammesteds, Gaardmand Mads Hansen af Hjortrup, Gaardmand Søren Laustsen, sammesteds.
Brors dåbFrederik Clemmensen
Type: CHR
1. januar 1812 (Alder 3 år) Alder: 0 år 0 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Fars dødClemmen Frederiksen
Type: DEAT
18. januar 1826 (Alder 17 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
1
Niels Frederik Nielsen
Type: BIRT
8. august 1829 (Alder 21 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.08.08 Fødsel Udskrift af Albæk Drl. Sogns kirkebog 1826-1839 LAN C 73 - 05 Fødte Mandkiøn Lbnr.:11 Fødselsdagen:1829, 8de August. Barnets fulde Navn:Niels Frederik Nielsen uægte Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte, ved et omreisende Selskab under navn af Taskenspillerne Ingeborg Klemensdatter. Faderen angives at være Njels Friderichsen ved samme Selskab: Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:i Kirken 16de August. Faddernes Navne Stand og opholdssted:Tjenestpigerne Ingeborg Johanne Madsd. Karen Christensd, Tjenestekarlene Jens Xstensen Christen Laursen og Anders Laursen alle af Lyngsaae Anm.:- - -
Halvsøsters dødsfaldEllen Marie Clemmensdatter
Type: DEAT
12. januar 1831 (Alder 22 år)
Delt note: Sensitive:0
Halvsøsters begravelseEllen Marie Clemmensdatter
Type: BURI
19. januar 1831 (Alder 22 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
2
Sophie Frederikke Nielsen
Type: BIRT
21. april 1838 (Alder 30 år)
Delt note:
Sensitive:0 1838.04.21 Fødsel: Udskrift af Jetsmark sogns kirkebog 1830-1843 LAN C 088 A - 07 Fødte. Qvindekjøn. Lbnr.:1838 - 9 Aar og Datum:1838, den 21. April. Barnets fulde Navn:Sophie Frederikke Nielsdatte Forældrenes navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Qvinden Ingeborg Clemmensdtter fra Hornum Sogn, hvor hun angives at være født, som ved Omløb barslede i Kaas, udlagde som Barnefader ugifte Niels Frederiksen, Blikkenslager og Glarmester af Proffession, af Veggerby Sogn. Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:døbt i Kirken den 29. April. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Huusmand Niels Andersens Kone Maren Jensdatter Pigen Mette Marie Pedersdatter Ungkarl Jens Christensen, Huusmand Jens Thomsen Hasen og Niels Pedersen, alle af Kaas. Anm.:Uægte
Datters dåbSophie Frederikke Nielsen
Type: CHR
29. april 1838 (Alder 30 år) Alder: 0 år 0 måneder 8 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 10. december 1842 (Alder 34 år)
Delt note:
Sensitive:0 1842.12.10 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4614 Aarligt No:182 Rulle No.:59 Fangernes Navne:Ingeborg Clemensdatter Hvor født:Vester Hornum Sogn, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, d. 10de December Erfterm. Hvorfor:3dir Gang Løsgængeri og Betleri Hvor længe:8 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 30te August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:Ja, 2 Gang Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Vester Hornum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:1843, d. 27de August i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 34 Anmærkning:Dømt ved Han Herredernes politiret d. 26de November 1812 Approberet af hjørring Amt.
Konfirmeret
Type: CONF
28. maj 1843 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1843.05.28 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede. Piger 1843, 6. Søndag efter Paaske, 28 Mai Aar og Lbnr.:1843 - 4 Confirmandens Navn og Opholdssted:Ingeborg Clemensdatter Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Vester Hornum Sogn inddømt paa 8 Maaneder for gjentaget Løsgjængerie. Forældrene ere Natmand Clemens Frederiksen og Hustru Else Marie Andersdatter Confirmandens Alder:35 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab: god. Forhold: sædelig Naar og af Hvem vaccineret:har Ar efter naturlige Kopper ifølge Attest af Hoff 25. August 1843
Begivenhed 30. august 1843 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 se afsonongsnotatet 10.-12.-1842
FolketællingNiels FrederiksenVis familie
Type: CENS
1. februar 1870 (Alder 61 år)
Delt note:
Sensitive:0 1870.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingsliste 1870 for Biersted Sogn Mikrofilm Fkt. 1870, mikrokort nr. 2463-2465 Opgørelse paa Folketallet m. v. i Biersted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt den 1ste Februar 1870 Byernes og Stedernes Navne:Biersted distrikt22. Familie NavnAlderStandFødestedErhvervFamiliepos. Religion --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Niels Frederiksen61giftVeggerby S.Glarmester Tilskud af FattigvæsenetHusfader Lutheraner Ingeborg Klemmensen61giftVester Hornum S- - -Husmoder do. Sofie Frederikke Nielsen31ugiftJetsmark S.- - -Datter do. Ingeborg Nielsen 5ugiftBiersted S- - -Barn do. Maren Frederiksen 1ugiftBiersted S- - -Barn do.
Barns ægteskabJens Peter OlesenSophie Frederikke NielsenVis familie
Type: MARR
30. oktober 1870 (Alder 62 år)
Delt note:
Sensitive:0 1870.10.30 Vielse Udskrift af Biersted sogns kirkebog 1848-1891 LAN C144 - 19 Copulederede Lbnr.:1870 - 10 Brudgommens Navn, Stand, Alder, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl, Tjenestekarl i ÅlborgJens Peter Olesen (Abraham) 22 Aar, vacc. 4. Juli [1851] af Münster, som har forevist fornødne Attester fra Sognepræst og Sogneraad i Sønderholm og fra Broust Sogneraad. Brudens Navn, Stand, Alder, Haandtering og Boepæl:Ugift Sophie Frederikke Nielsdtr. af Biersted, Datter af Glarmester Niels Frederiksen i Biersted, 32 Aar, vacc. 24. Aug. 1843 Hvem Forloverne ere:Indsidderen Niels Frederiksen, Glarmester i Biersted og Christian Olesen, (Nørreøxe) af Aaby ere Forlovere for dem Begge. Vielsesdagen:30. Octbr. Vielsesstedet:I Aaby Kirke Anm..1 Peder 3-10-14
Ægtemands dødsfaldNiels Frederiksen
Type: DEAT
2. juni 1875 (Alder 67 år) Alder: 67 år 0 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1875.06.02 Død Udskrift af Biersted sogns kirkebog 1862-1891 LAN C 144 - 21 Døde. Mandkjøn. Lbnr.:1875 - 15 Dødsdagen:2den Juni Begravelsesdagen:8de Juni Afdødes navn:Niels Frederiksen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Hmd og Almisselem paa Biersted Enge Afdødes Alder:69 Aar Anm.:Apoplexi
Død
Type: DEAT
3. februar 1879 (Alder 70 år)
Delt note:
Sensitive:0 1879.02.03 Død Udskrift af Biersted sogns kirkebog 1862-1891 LAN C 144 - 21 Døde. Qvindekjøn. Lbnr.:1879 - 1. Dødsdagen:3. Febr. Begravelsesdagen:10. Febr. Afdødes Navn:Enke Ingeborg Clemensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Enke efter Niels Frederiksen, Glarmester i Biersted [...] Afdødes Alder:70 Aar Anm.:- - -
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
hende selv
4 år
lillebror
Faders familie med Ingeborg Christensdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab:
halvsøster
4 år
halvsøster
6 år
halvsøster
2 år
halvsøster
-13 måneder
halvbror
Familie med Niels Frederiksen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
søn
9 år
datter

Dåb
Sensitive:0 1808.03.19 Barnedåb. Udskrift af Vester Hornum sogns kirkebog 1787-1812 LAN C 188 A - 03 1808 Marti 10. Hjemmedøbt Omløbende Natmands Clemen Frederiksens Barn kaldet Ingeborg. Moderen lod sig kalde Else Marie Andersdatter. Barnet blev døbt i Mikkel Nielsens Huus i Hornum, holdt for Daaben af Pigen Kirsten Jørgensdatter af Aars, Søster til Mikkel Nielsens Kone i Hornum.
Dåb
Sensitive:0 1808.03.26 Dåbspublikation Udskrift af Vester Hornum sogns kirkebog 1787-1812 LAN C 188 A -03 1808 26. <Martii> confirmeret omløbnde Natmandd Clemen Frderiksens Barns Daab kaldet Ingeborg Fadderne Degnen Niels [....] Kone af Hornum, Anders Christensen, Sognefogeds Datter Antonette af Krogstrup, [Styrmand] Christensen, Broder til Hr. Christensen paa Ørndrup, Hr Hansen i Hornumbroe Mølle.
EVEN
Sensitive:0 1842.12.10 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4614 Aarligt No:182 Rulle No.:59 Fangernes Navne:Ingeborg Clemensdatter Hvor født:Vester Hornum Sogn, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, d. 10de December Erfterm. Hvorfor:3dir Gang Løsgængeri og Betleri Hvor længe:8 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 30te August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:Ja, 2 Gang Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Vester Hornum Sogn, Aars Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:1843, d. 27de August i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:- - - Alder: 34 Anmærkning:Dømt ved Han Herredernes politiret d. 26de November 1812 Approberet af hjørring Amt.
Konfirmeret
Sensitive:0 1843.05.28 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede. Piger 1843, 6. Søndag efter Paaske, 28 Mai Aar og Lbnr.:1843 - 4 Confirmandens Navn og Opholdssted:Ingeborg Clemensdatter Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Vester Hornum Sogn inddømt paa 8 Maaneder for gjentaget Løsgjængerie. Forældrene ere Natmand Clemens Frederiksen og Hustru Else Marie Andersdatter Confirmandens Alder:35 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kundskab: god. Forhold: sædelig Naar og af Hvem vaccineret:har Ar efter naturlige Kopper ifølge Attest af Hoff 25. August 1843
EVEN
Sensitive:0 se afsonongsnotatet 10.-12.-1842
Folketælling
Sensitive:0 1870.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingsliste 1870 for Biersted Sogn Mikrofilm Fkt. 1870, mikrokort nr. 2463-2465 Opgørelse paa Folketallet m. v. i Biersted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt den 1ste Februar 1870 Byernes og Stedernes Navne:Biersted distrikt22. Familie NavnAlderStandFødestedErhvervFamiliepos. Religion --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Niels Frederiksen61giftVeggerby S.Glarmester Tilskud af FattigvæsenetHusfader Lutheraner Ingeborg Klemmensen61giftVester Hornum S- - -Husmoder do. Sofie Frederikke Nielsen31ugiftJetsmark S.- - -Datter do. Ingeborg Nielsen 5ugiftBiersted S- - -Barn do. Maren Frederiksen 1ugiftBiersted S- - -Barn do.
Død
Sensitive:0 1879.02.03 Død Udskrift af Biersted sogns kirkebog 1862-1891 LAN C 144 - 21 Døde. Qvindekjøn. Lbnr.:1879 - 1. Dødsdagen:3. Febr. Begravelsesdagen:10. Febr. Afdødes Navn:Enke Ingeborg Clemensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Enke efter Niels Frederiksen, Glarmester i Biersted [...] Afdødes Alder:70 Aar Anm.:- - -