Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johannes EliasenAlder: 73 år18201894

Navn
Johannes Eliasen
Efternavn
Eliasen
Født
Type: BIRT
23. april 1820 38
Delt note:
Sensitive:0 1820.04.23 Fødsel Udskrift af Sebber sogns kirkebog 1813-1827 LAN C 187 A - 03 Fødte Mandkjøn Lbnr.:101 Aar og Datum:født 23. April 182o. Barnets fulde Navn:Johannes Dåbens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hiemmedøbt 23. April Dåbspublication 30te April Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Elias Axelsen og Kone Bodil Pedersdatter af omvankende Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Lars Johansens Kone, Provstens Pige Mette Christensdatter Niels Sørensen S. T. Hans Pallesen, Valsted, og Jens Klausen af Barmer. Anm.:- - -
Dåb
Type: BAPM
30. april 1820 (Alder 7 dage) Alder: 0 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Dåb
Type: CHR
23. april 1821 (Alder 12 måneder) Alder: 1 år 0 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
ÆgteskabKirsten Marie JørgensdatterVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabSophie Frederikke FrederiksdatterVis familie
Type: MARR
ja

Brors fødselJohan Frederik Eliasen
Type: BIRT
2. august 1826 (Alder 6 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.08.02 Fødsel Udskrift at Bjørnsholm sogns kirkebog 1813-1832 LAN C 194 A - 07. Fødte. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1826 - 9 Fødselsdagen:2. Aug. 1826. Barnets fulde Navn:Johan Frederik Eliasen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemdøbt 4. Aug. Publ. 6. Aug. Forældrenes Navn, Stand Haandtering og Bopæl:Faderen Elias Axelsen og Moderen Bodil Pedersdatter Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Gdrm. Anders Pedersen og Søn Peder, Tjk. Thomas Madsen Anm.- - - - -
Brors dåbJohan Frederik Eliasen
Type: CHR
4. august 1826 (Alder 6 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbJohan Frederik Eliasen
Type: BAPM
6. august 1826 (Alder 6 år) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 10. oktober 1842 (Alder 22 år) Alder: 22 år 5 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1842.10.10 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4589 Aarligt No:157 Rulle No.:456 Fangernes Navne:Johannes Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Barmer By, Sebberkloster Sogn, Aalborg Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, d. 10de October Form. Hvorfor:Til Tvangsundervisning og Confirmation Hvor længe:Indtil videre Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 29de Maij hjemsendt Opførsel meget god Straffet før:Ja, 1 Gang for voldeligt Overfald Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Sebberkloster Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:1843, d. 28 Maij i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:Omreisende Glarmester, af Natmandsstammen Alder: 22 Anmærkning:Aflevereet ifølge detKongelige Danske Cancellies Skrivelse af 22. September 1842.
Konfirmeret
Type: CONF
28. maj 1843 (Alder 23 år) Alder: 23 år 1 måned 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1843.95.28 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1843, 6. Søndag efter Paaske, 28 Mai Aar og Lbnr.:1843 -1 Confirmandens Navn og Opholdssted:Johannes Eliasen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Sebber Sogn Indsat til Tvangsundervisning ifølge det Kgl. Danske Cancellies Resolution af 22 Sept. f. A. Forældrene Elias Axelsen og Bodil Pedersdatter Confirmandens Alder:23 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kdskb.: meget god Forhold: sædeligt Naar og af Hvem vaccineret:vaccineret ifølge Attest fra Hoff af 3 Mai 1843
Begivenhed 29. maj 1843 (Alder 23 år) Alder: 23 år 1 måned 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se notatet 10.-10.-1842 vedr. tvangsundervisning
Fars dødElias Axelsen
Type: DEAT
fra 1. oktober 1852 til 31. oktober 1852 (Alder 32 år)
Delt note:
Sensitive:0 1852.10.xx Død Udskrift af Gundersted sogns kirkebog 1813-1855 LAN C 189 - 11 Døde Mandkjøn. Lbnr.:4 Dødsdagen.:1852, Okt. Begravelsesdagen:Nov. 7. Afdødes navn:Elias Andersen Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Natmand Afdødes Alder:80 Anm.:døde paa Marken, [....fe.er]
Brors dødsfaldChristen Eliasen
Type: DEAT
2. januar 1867 (Alder 46 år) Alder: 53 år 7 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1867.01.02 Død Udskrift af Lundby sogns kirkebog 1832-1867 LAN 186 B - 14 Døde Mandkjøn Lbnr.:1 Aar og Datum:1867, 2. Januar Begravelsesdagen:13. Januar. Afdødes Navn:Christen Eliasen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem i Lundby Fattighus. Ugift. Afdødes Alder:54 Aar Anm.:- - -
Brors begravelseChristen Eliasen
Type: BURI
13. januar 1867 (Alder 46 år) Alder: 53 år 8 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldAnders Eliasen
Type: DEAT
14. juli 1878 (Alder 58 år) Alder: 62 år 3 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1878.07.14 Død Udskrift af Kornum sogns kirkrbog 1865-1879 LAN C 182 A - 06 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1878 - 4 Dødsdagen:1878, 14de Juli Begravelsesdagen:1878, 21, Juli Afdødes Navn:Anders Eliasen Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Enkemand, Fattiglem i Kornum Sogn Afdødes Alder:65 Aar Anm.:- - -
Brors begravelseAnders Eliasen
Type: BURI
21. juli 1878 (Alder 58 år) Alder: 62 år 4 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søsters dødsfaldElse Marie Eliasdatter
Type: DEAT
31. december 1887 (Alder 67 år) Alder: 77 år 11 måneder 30 dage
Delt note:
Sensitive:0 1887.12.31 Død Udskrift af Bjørnsholm sogns kirkebog 1878-1891 LAN C 183 A - 4 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1887 - 12 Dødsdagen:1887, 31. Dcbr. Begravelsesdaten:8. Januar 88. Afdødes Navn:Else Marie Eliasdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Peder Gundersens (Bondes) Hst. paa Ramme Fattiggaard. Afdødes Alder77 Aar Anm.:- - -
Søsters begravelseElse Marie Eliasdatter
Type: BURI
8. januar 1888 (Alder 67 år) Alder: 78 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Hustrus dødsfaldSophie Frederikke Frederiksdatter
Type: DEAT
fra 1. januar 1893 til 1. januar 1894 (Alder 72 år) Alder: 70 år 5 måneder 28 dage
Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
fra 1. januar 1894 til 1. januar 1895 (Alder 73 år) Alder: 73 år 8 måneder 8 dage
Delt note: Sensitive:0
BegivenhedSophie Frederikke FrederiksdatterVis familie
fra 1. januar 1991 til 1. januar 1992 (97 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Johannes Eliasen var født i Sebber sogn i 1820 og var uden tvivl den skikkeligste af disse 3 brødre. Ifølge stamlisterne i Viborg tugthus' arkiv blev han i henhold til kancelliskrivelse af 22/9 1842 i begyndelsen af den efterfølgende måned afleveret til tvangsundervisning og konfirmeret i tugthuset, og det kan jo tænkes, at han derefter er blevet viet til sin kæreste Sofie Frederikke Frederiksdatter, der var søster til Anders Eliasens kone. Parret havde flere børn, som vist alle levede i borgerlige stillinger. Da en søn døde, lavede Johannes Eliasen følgende vers til et gravminde over ham: "Frederik Johannesen, det hed han med gud hannem lider, med sorg og møje han lukked sit øje, gud tog ham bort." I 1842 var Johannes og Frederikke i forhør ved Års-Slet herreders ret. Det oplyses om ham, at han havde mørkt hår, men blå øjne, og at han også havde flakket om i Vendsyssel. En Vinter havde han søgt skole i Sebber for at blive konfirmeret, forklarede han, men provst Spleth "vejede ham og fandt ham for let", så det lykkede ikke. Sofie Frederikke var i 1842 19 år gammel. Hun var født i Løgsted sogn og døbt i Kornum kirke, men var ikke konfirmeret. Hun havde brunt hår og brune øjne, og hun havde altid strejfet om. Både Johannes og Sofie Frederikke var ligesom Anders Eliasen impliceret i "Bitte Stoffers" tyveriaffære i 1872, og de blev begge straffet. Johannes Eliasen, der i kirkebogen kaldes "indsidder" og "husmand", døde i 1894 som fattiglem i Valsted, efter at Sofie Frederikke var død samme sted året i forvejen.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
ham selv
-7 år
storebror
-3 år
storebror
16 år
storebror
-5 år
storesøster
søster
lillebror
søster
bror
Familie med Kirsten Marie Jørgensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
Familie med Sophie Frederikke Frederiksdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
Nissen Petersen + Kirsten Marie Jørgensdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab:
steddatter
Hans Andersen + Kirsten Marie Jørgensdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab:

Født
Sensitive:0 1820.04.23 Fødsel Udskrift af Sebber sogns kirkebog 1813-1827 LAN C 187 A - 03 Fødte Mandkjøn Lbnr.:101 Aar og Datum:født 23. April 182o. Barnets fulde Navn:Johannes Dåbens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hiemmedøbt 23. April Dåbspublication 30te April Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Elias Axelsen og Kone Bodil Pedersdatter af omvankende Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Lars Johansens Kone, Provstens Pige Mette Christensdatter Niels Sørensen S. T. Hans Pallesen, Valsted, og Jens Klausen af Barmer. Anm.:- - -
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1842.10.10 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4589 Aarligt No:157 Rulle No.:456 Fangernes Navne:Johannes Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Barmer By, Sebberkloster Sogn, Aalborg Amt. Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, d. 10de October Form. Hvorfor:Til Tvangsundervisning og Confirmation Hvor længe:Indtil videre Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 29de Maij hjemsendt Opførsel meget god Straffet før:Ja, 1 Gang for voldeligt Overfald Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Sebberkloster Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:1843, d. 28 Maij i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:Omreisende Glarmester, af Natmandsstammen Alder: 22 Anmærkning:Aflevereet ifølge detKongelige Danske Cancellies Skrivelse af 22. September 1842.
Konfirmeret
Sensitive:0 1843.95.28 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1843, 6. Søndag efter Paaske, 28 Mai Aar og Lbnr.:1843 -1 Confirmandens Navn og Opholdssted:Johannes Eliasen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:født og hjemmehørende i Sebber Sogn Indsat til Tvangsundervisning ifølge det Kgl. Danske Cancellies Resolution af 22 Sept. f. A. Forældrene Elias Axelsen og Bodil Pedersdatter Confirmandens Alder:23 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:Kdskb.: meget god Forhold: sædeligt Naar og af Hvem vaccineret:vaccineret ifølge Attest fra Hoff af 3 Mai 1843
EVEN
Sensitive:0 Se notatet 10.-10.-1842 vedr. tvangsundervisning
Død
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Johannes Eliasen var født i Sebber sogn i 1820 og var uden tvivl den skikkeligste af disse 3 brødre. Ifølge stamlisterne i Viborg tugthus' arkiv blev han i henhold til kancelliskrivelse af 22/9 1842 i begyndelsen af den efterfølgende måned afleveret til tvangsundervisning og konfirmeret i tugthuset, og det kan jo tænkes, at han derefter er blevet viet til sin kæreste Sofie Frederikke Frederiksdatter, der var søster til Anders Eliasens kone. Parret havde flere børn, som vist alle levede i borgerlige stillinger. Da en søn døde, lavede Johannes Eliasen følgende vers til et gravminde over ham: "Frederik Johannesen, det hed han med gud hannem lider, med sorg og møje han lukked sit øje, gud tog ham bort." I 1842 var Johannes og Frederikke i forhør ved Års-Slet herreders ret. Det oplyses om ham, at han havde mørkt hår, men blå øjne, og at han også havde flakket om i Vendsyssel. En Vinter havde han søgt skole i Sebber for at blive konfirmeret, forklarede han, men provst Spleth "vejede ham og fandt ham for let", så det lykkede ikke. Sofie Frederikke var i 1842 19 år gammel. Hun var født i Løgsted sogn og døbt i Kornum kirke, men var ikke konfirmeret. Hun havde brunt hår og brune øjne, og hun havde altid strejfet om. Både Johannes og Sofie Frederikke var ligesom Anders Eliasen impliceret i "Bitte Stoffers" tyveriaffære i 1872, og de blev begge straffet. Johannes Eliasen, der i kirkebogen kaldes "indsidder" og "husmand", døde i 1894 som fattiglem i Valsted, efter at Sofie Frederikke var død samme sted året i forvejen.