Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anders EliasenAlder: 62 år18161878

Navn
Anders Eliasen
Efternavn
Eliasen
Født
Type: BIRT
21. marts 1816 34
Delt note:
Sensitive:0 1816.03.21 Fødsel Udskrift af Kornum Sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 - 4 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1816 - 3 Aar og Datum:1816, 21. Matij Barnets fulde Navn:Anders Dåbs Datum enten i Kirken eller Hjemme:22. Martij Foældrenes navne, Stand Haandtering og Bopæl:Omvandrende Glarmester Elias Axelsen og kone Bodil Pedersdatter Føed i Østerørbeck Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Konen Maren Christoffersdatter, Konen Anne Andersdatter Jens Rask, Chresten Bonderup og Jacob Jensen alle af Østerørbeck.
Dåb
Type: CHR
22. marts 1816 (Alder 1 dag) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
ÆgteskabMarie FrederiksdatterVis familie
Type: MARR
ja

Brors fødselJohannes Eliasen
Type: BIRT
23. april 1820 (Alder 4 år)
Delt note:
Sensitive:0 1820.04.23 Fødsel Udskrift af Sebber sogns kirkebog 1813-1827 LAN C 187 A - 03 Fødte Mandkjøn Lbnr.:101 Aar og Datum:født 23. April 182o. Barnets fulde Navn:Johannes Dåbens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hiemmedøbt 23. April Dåbspublication 30te April Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Elias Axelsen og Kone Bodil Pedersdatter af omvankende Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Lars Johansens Kone, Provstens Pige Mette Christensdatter Niels Sørensen S. T. Hans Pallesen, Valsted, og Jens Klausen af Barmer. Anm.:- - -
Brors dåbJohannes Eliasen
Type: BAPM
30. april 1820 (Alder 4 år) Alder: 0 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbJohannes Eliasen
Type: CHR
23. april 1821 (Alder 5 år) Alder: 1 år 0 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors fødselJohan Frederik Eliasen
Type: BIRT
2. august 1826 (Alder 10 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.08.02 Fødsel Udskrift at Bjørnsholm sogns kirkebog 1813-1832 LAN C 194 A - 07. Fødte. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1826 - 9 Fødselsdagen:2. Aug. 1826. Barnets fulde Navn:Johan Frederik Eliasen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemdøbt 4. Aug. Publ. 6. Aug. Forældrenes Navn, Stand Haandtering og Bopæl:Faderen Elias Axelsen og Moderen Bodil Pedersdatter Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Gdrm. Anders Pedersen og Søn Peder, Tjk. Thomas Madsen Anm.- - - - -
Brors dåbJohan Frederik Eliasen
Type: CHR
4. august 1826 (Alder 10 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbJohan Frederik Eliasen
Type: BAPM
6. august 1826 (Alder 10 år) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed fra 1. januar 1833 til 1. januar 1834 (Alder 16 år) Alder: 16 år 9 måneder 11 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 18. september 1837 (Alder 21 år) Alder: 21 år 5 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 1837.09.18 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3905 Aarligt No:87 Rulle No.:244 Fangernes Navne:Ander Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Kornum Sogn, Slet herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 18de September Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 19de September hjemsendet - opførsel god. Straffet før:Ja - Se No. 4975 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Durup Sogn, Gislum Herred Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:1838 d. 9de September i Viborg Tugthuus Religion:Lutters Profession:- - - Alder:22 Anmærkning:Dømt inden Hornum og Fleskum herreders Politiret d. 8de September 1837 Approberet af Aalborg Amt
Konfirmeret
Type: CONF
9. september 1838 (Alder 22 år) Alder: 22 år 5 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 1838.09.09 Konfirmation Udskrift af Viborg tugthus's kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede Drenge 1838, paa 13de Søndag erfer Trinitatis, d. 9de Septbr. med Biskoppens Samtykke af 30te August s. A. Lbnr:1 Confirmandens Navn:Anders Eliasen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl:af Kornum Sogn, Slet Herred. Forældre: Elias Axelsen og Hustru Bodil inddømt for Løsgjægerie paa eet Aar Confirmandens Alder:22a 23 Aar Dom angaaende Kundskab og Opførsel:Kundsk. mg Opf.: mg
Begivenhed 19. september 1838 (Alder 22 år) Alder: 22 år 5 måneder 29 dage
Delt note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 18.-9.-1837
Søns fødsel
1
Niels Peter Andersen
Type: BIRT
fra 1. januar 1843 til 1. januar 1844 (Alder 26 år)

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 5. september 1844 (Alder 28 år) Alder: 28 år 5 måneder 15 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 18. november 1844 (Alder 28 år) Alder: 28 år 7 måneder 28 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 23. december 1844 (Alder 28 år) Alder: 28 år 9 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1844.12.23 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4975 Aarligt No:178 Rulle No.:428 Fangernes Navne:Anders Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Kornum Sogn, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 23. December Form. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri, 1ste Gang Hæleri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:hjemsendt d. 23. December 1846, Opførsel upåklagelig Straffet før:3 Gange, See No. 3905 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Durup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Søn Er Confirmeret:Ja i denne Straffeanstalts kirke 1838 Religion:Luthersk Profession:af Natmandsstammen Alder: 28 Aar Anmærkning:Dømt ved Aars og Slet Herreders samt Løgstør Birks Extraret d. 5te September 1844, ved Landsoverretten den 18de November s. A.
Folketælling
Type: CENS
1. februar 1845 (Alder 28 år) Alder: 28 år 10 måneder 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Udskrift af Viborg købstads folketællingslist 1845 CD DDA DDD Fkt 1845 Optegnelse på Folketallet m. v. i Viborg Købstad den 1ste Februar 1845 Byernes og stedernes Navne:Wiborg Tugt- og Forbedringshuus NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Eliasen29ugiftKornum Sogn, Aalborg A.- - -
Begivenhed 23. december 1846 (Alder 30 år) Alder: 30 år 9 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 23.-12.-1844
Datters fødsel
2
Sophie Frederikke Andersdatter
Type: BIRT
14. juni 1852 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1852.06.14. Fødsel Udskrift af Lundby sogns kirkebog 1832-1867 LAN C 186 B - 14 Fødte Qvindekjøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1852, 14de Juni Barnets fulde Navn:Sophie Frederikke Andersen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemdøbt i Thisted Sogn 16de Juni I Kirke den 2.den Juli. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Marie Frederiksdatter og udlagt Barnefader omreisende Blikkenslager Anders Eliasen, begge af Natmandsracen. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Abelone Mortensdatter, Marie Frederiksdatter, Christen Eliasen, og Anders Eliasen alle af den omvandrende Folkerace. Anm:Slegfredbarn Barnets Anmeldelse af Pastor Johansen af 21. Juni . født i Thisted Sogn paa en Reise.
Datters dåbSophie Frederikke Andersdatter
Type: CHR
16. juni 1852 (Alder 36 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbSophie Frederikke Andersdatter
Type: BAPM
2. juli 1852 (Alder 36 år) Alder: 0 år 0 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Fars dødElias Axelsen
Type: DEAT
fra 1. oktober 1852 til 31. oktober 1852 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1852.10.xx Død Udskrift af Gundersted sogns kirkebog 1813-1855 LAN C 189 - 11 Døde Mandkjøn. Lbnr.:4 Dødsdagen.:1852, Okt. Begravelsesdagen:Nov. 7. Afdødes navn:Elias Andersen Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Natmand Afdødes Alder:80 Anm.:døde paa Marken, [....fe.er]
Datters fødsel
3
Karen Kirstine Andersen
Type: BIRT
7. oktober 1856 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 1856.10.07 Fødsel Udskrift af Lundby sogns kirkebog 1832-1867 LAN C 186 B - 14 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:No. 4 Aar og Datum:1856, 7de October Barnets fulde navn:Karen Kirstine Andersdatter Daabens datum, hjemme eller i Kirken:Hjemdøbt 11te October i Kirke Den 26. October. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen omvandrende Fruentimmer Marie Frederikksdatter, 43 Aar, hører til Lundby Sogn. Omvandrende Blikkenslager Anders Eliasen er Fader til Barnet. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Gaardmand Jacob Frederiksens Kone Johanne Katrine Madsdatter og Peder Marcusens Enke Else Pedersdatter, Gaardmand Marcus Pedersen, Tjenestekarl Peder Christensen Gade og Ungkarl Niels Jensen Hylkjær, alle af Trastrup i Lundby Sogn. Anm.:Slegfredbarn.
Datters dåbKaren Kirstine Andersen
Type: CHR
11. oktober 1856 (Alder 40 år) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbKaren Kirstine Andersen
Type: BAPM
26. oktober 1856 (Alder 40 år) Alder: 0 år 0 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se Fødselsnotatet
Søns dødsfaldNiels Peter Andersen
Type: DEAT
8. juni 1858 (Alder 42 år) Alder: 15 år 5 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 1858.06.08 Død Udskrift af Lundby sogns kirkebog 1832-1867 LAN C 186 B - 14 Døde Mandkiøn. Lbnr.:6. Dødsdagen1858, 8de Juni Begravelsedagen:13de Juni Afdødes Navn:Niels Peter Andersen Afdødes Stand, Haandtering og opholdssted:Natmand Anders Eliasen og omvankende Fruentimmer Marie Frederiksdatter Afdødes Alder:15 Aar Anm.:- - -
Søns begravelseNiels Peter Andersen
Type: BURI
13. juni 1858 (Alder 42 år) Alder: 15 år 5 måneder 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldChristen Eliasen
Type: DEAT
2. januar 1867 (Alder 50 år) Alder: 53 år 7 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1867.01.02 Død Udskrift af Lundby sogns kirkebog 1832-1867 LAN 186 B - 14 Døde Mandkjøn Lbnr.:1 Aar og Datum:1867, 2. Januar Begravelsesdagen:13. Januar. Afdødes Navn:Christen Eliasen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem i Lundby Fattighus. Ugift. Afdødes Alder:54 Aar Anm.:- - -
Brors begravelseChristen Eliasen
Type: BURI
13. januar 1867 (Alder 50 år) Alder: 53 år 8 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Hustrus dødsfaldMarie Frederiksdatter
Type: DEAT
4. maj 1870 (Alder 54 år) Alder: 56 år 4 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1870.05.04 Død Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1865-1879 LAN C 182 A - 06 Døde. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1870 - 3 Dødsdagen:1870, 4. maj Begravelsesdagen:1870, 11. Maj Afdødes Navn:Maria Frederiksdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Indsidder Anders Eliasens Hust. o Kornum Fattig-Hus Afdødes Alder:56 Aar Anm.:- - -
Hustrus begravelseMarie Frederiksdatter
Type: BURI
11. maj 1870 (Alder 54 år) Alder: 56 år 4 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Død
Type: DEAT
14. juli 1878 (Alder 62 år) Alder: 62 år 3 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1878.07.14 Død Udskrift af Kornum sogns kirkrbog 1865-1879 LAN C 182 A - 06 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1878 - 4 Dødsdagen:1878, 14de Juli Begravelsesdagen:1878, 21, Juli Afdødes Navn:Anders Eliasen Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Enkemand, Fattiglem i Kornum Sogn Afdødes Alder:65 Aar Anm.:- - -
Begravelse
Type: BURI
21. juli 1878 (7 dage efter dødsfald) Alder: 62 år 4 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
BegivenhedMarie FrederiksdatterVis familie
fra 1. januar 1991 til 1. januar 1992 (112 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Anders Eliasen var født i Kornum sogn i 1816. Under et forhør ved Rinds-Gislum herreders ret i 1833 oplyses det, at han havde tjent i 2 somre, og siden havde han søgt, men ikke kunnet få fast tjeneste. I 1835 blev han samme med sin Qvinde, Marie Frederiksdatter, datter af natmandsfolkene Frederik Frederiksen ("Sorte Frederik") og Ane Sofie Klemensdatter indfanget ved den store jagt. Det siges da, at han altid vandrede om og betlede. Han havde mørkebrunt hår og magert ansigt, og kæresten, der var født i Lundby og døbt, men ikke konfirmeret, havde sort hår, brune øjne og temmelig fyldigt ansigt og var middel af vækst, men temmelig tyk. Hun havde ligesom Anders altid betlet og havde ikke villet tage fast tjeneste. Formodentlig var hun noget ældre end ham, for i et forhør over hende i Nibe i 1831 anføres det, at hun blev konfirmeret 18 år gammel, men at hun ikke havde gået i skole og heller ikke kunne læse. I 1837 dømtes parret til 1 år i Viborg tugthus for løsgængeri, og her blev Anders konfirmeret. I 1844 dømtes han til tugthusstraf for tyveri af et dækken, som han havde solgt til en anden rakker. Det oplyses ved denne lejlighed, at han var middel af vækst og bygning og havde brunt hår og blå øjne. I 1856 tiltaltes han og kæresten for at have tilskyndet en søn til at stjæle i Vilsted. Anders fik vand og brød og drengen 12 slag ris. Og i 1872 var Anders impliceret i en tyverisag med "Bitte Stoffer" og fik derfor atter vand og brød. Han ernærede sig ved fiskeri og blikkenslageri, og Marie Frederiksdatter strikkede for folk. Parret levede sammen i mange år på rakkervis og avlede mange børn, men tilsidst indgik de dog lovformeligt ægteskab. Ander Eliasen døde som fattiglem i Kornum fattighus i 1878, efter at hans kone var død i 1870. De boede en tid i Gladhuset, måske det samme, som i kirkebogen kaldes Grønningshuset, i Lundby. I 1866 søgte 2 af deres døtre skole i Kornum.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillebror
-7 år
storebror
-3 år
storebror
16 år
ham selv
-5 år
storesøster
søster
lillebror
søster
bror
Familie med Marie Frederiksdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
datter
4 år
datter
-13 år
søn

Født
Sensitive:0 1816.03.21 Fødsel Udskrift af Kornum Sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 - 4 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr.:1816 - 3 Aar og Datum:1816, 21. Matij Barnets fulde Navn:Anders Dåbs Datum enten i Kirken eller Hjemme:22. Martij Foældrenes navne, Stand Haandtering og Bopæl:Omvandrende Glarmester Elias Axelsen og kone Bodil Pedersdatter Føed i Østerørbeck Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Konen Maren Christoffersdatter, Konen Anne Andersdatter Jens Rask, Chresten Bonderup og Jacob Jensen alle af Østerørbeck.
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1837.09.18 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3905 Aarligt No:87 Rulle No.:244 Fangernes Navne:Ander Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Kornum Sogn, Slet herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1837, den 18de September Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1838, d. 19de September hjemsendet - opførsel god. Straffet før:Ja - Se No. 4975 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Durup Sogn, Gislum Herred Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter Er Confirmeret:1838 d. 9de September i Viborg Tugthuus Religion:Lutters Profession:- - - Alder:22 Anmærkning:Dømt inden Hornum og Fleskum herreders Politiret d. 8de September 1837 Approberet af Aalborg Amt
Konfirmeret
Sensitive:0 1838.09.09 Konfirmation Udskrift af Viborg tugthus's kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede Drenge 1838, paa 13de Søndag erfer Trinitatis, d. 9de Septbr. med Biskoppens Samtykke af 30te August s. A. Lbnr:1 Confirmandens Navn:Anders Eliasen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl:af Kornum Sogn, Slet Herred. Forældre: Elias Axelsen og Hustru Bodil inddømt for Løsgjægerie paa eet Aar Confirmandens Alder:22a 23 Aar Dom angaaende Kundskab og Opførsel:Kundsk. mg Opf.: mg
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 18.-9.-1837
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1844.12.23 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4975 Aarligt No:178 Rulle No.:428 Fangernes Navne:Anders Eliasen af Nibe Arrest Hvor født:Kornum Sogn, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 23. December Form. Hvorfor:4de Gang Løsgængeri, 1ste Gang Hæleri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:hjemsendt d. 23. December 1846, Opførsel upåklagelig Straffet før:3 Gange, See No. 3905 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Durup Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Søn Er Confirmeret:Ja i denne Straffeanstalts kirke 1838 Religion:Luthersk Profession:af Natmandsstammen Alder: 28 Aar Anmærkning:Dømt ved Aars og Slet Herreders samt Løgstør Birks Extraret d. 5te September 1844, ved Landsoverretten den 18de November s. A.
Folketælling
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Udskrift af Viborg købstads folketællingslist 1845 CD DDA DDD Fkt 1845 Optegnelse på Folketallet m. v. i Viborg Købstad den 1ste Februar 1845 Byernes og stedernes Navne:Wiborg Tugt- og Forbedringshuus NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Eliasen29ugiftKornum Sogn, Aalborg A.- - -
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 23.-12.-1844
Død
Sensitive:0 1878.07.14 Død Udskrift af Kornum sogns kirkrbog 1865-1879 LAN C 182 A - 06 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1878 - 4 Dødsdagen:1878, 14de Juli Begravelsesdagen:1878, 21, Juli Afdødes Navn:Anders Eliasen Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Enkemand, Fattiglem i Kornum Sogn Afdødes Alder:65 Aar Anm.:- - -
Begravelse
Sensitive:0 Se dødsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Anders Eliasen var født i Kornum sogn i 1816. Under et forhør ved Rinds-Gislum herreders ret i 1833 oplyses det, at han havde tjent i 2 somre, og siden havde han søgt, men ikke kunnet få fast tjeneste. I 1835 blev han samme med sin Qvinde, Marie Frederiksdatter, datter af natmandsfolkene Frederik Frederiksen ("Sorte Frederik") og Ane Sofie Klemensdatter indfanget ved den store jagt. Det siges da, at han altid vandrede om og betlede. Han havde mørkebrunt hår og magert ansigt, og kæresten, der var født i Lundby og døbt, men ikke konfirmeret, havde sort hår, brune øjne og temmelig fyldigt ansigt og var middel af vækst, men temmelig tyk. Hun havde ligesom Anders altid betlet og havde ikke villet tage fast tjeneste. Formodentlig var hun noget ældre end ham, for i et forhør over hende i Nibe i 1831 anføres det, at hun blev konfirmeret 18 år gammel, men at hun ikke havde gået i skole og heller ikke kunne læse. I 1837 dømtes parret til 1 år i Viborg tugthus for løsgængeri, og her blev Anders konfirmeret. I 1844 dømtes han til tugthusstraf for tyveri af et dækken, som han havde solgt til en anden rakker. Det oplyses ved denne lejlighed, at han var middel af vækst og bygning og havde brunt hår og blå øjne. I 1856 tiltaltes han og kæresten for at have tilskyndet en søn til at stjæle i Vilsted. Anders fik vand og brød og drengen 12 slag ris. Og i 1872 var Anders impliceret i en tyverisag med "Bitte Stoffer" og fik derfor atter vand og brød. Han ernærede sig ved fiskeri og blikkenslageri, og Marie Frederiksdatter strikkede for folk. Parret levede sammen i mange år på rakkervis og avlede mange børn, men tilsidst indgik de dog lovformeligt ægteskab. Ander Eliasen døde som fattiglem i Kornum fattighus i 1878, efter at hans kone var død i 1870. De boede en tid i Gladhuset, måske det samme, som i kirkebogen kaldes Grønningshuset, i Lundby. I 1866 søgte 2 af deres døtre skole i Kornum.