Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Casper Christensen1817

Name
Casper Christensen
Surname
Christensen
Birth
Type: BIRT
April 14, 1817 41 37
Shared note:
Sensitive:0 1817.04.22. Barnedåb. Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 05 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.1817 - 6 Barnets Fødselsdatod. 14. April Barnets Navn:Casper Forældrenes Navne, Stand, Håndtering og Bopæl.Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter omløbende Natmandsfolk. Dåbens Datum Hjemme eller i KirkenHjemmedøbt 22. April publiceret i Kirken den 27. April Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Konen Mariane Christensdatter Gmd. Jens Fonnesbæk Pigen Karen Pedersdatter alle af Kirkestederne Karlene Anders Christensen Meldgaard og Niels ChristensenØstergaard begge af Lind Anmærkninger:Barnet født på Forældrenes Omvandring i Gjellerup Kirkesteder. Forældrene forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
Christening
Type: CHR
April 22, 1817 (Age 8 days) Age: 0 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
April 27, 1817 (Age 13 days) Age: 0 years 0 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: BIRT
July 7, 1820 (Age 3 years)
Shared note:
Sensitive:0 1820.07.07. Fødsel Udskrift af Skarrild sogns kirkebog 1815-1846 LAN C Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1820 - 2 Aar og Datum:1820, 7. Julji Barnets Navn:Ane Kirstine Christensdatter Daabens Dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 9. Julji Stadfæstet i Kirken 23. Julji Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Natmand Christen Jørgensen og Hustrue Ingeborg Christensdatter. uden fast Bopæl. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Husmand [O....] Pedersens Kone af Skarrild Grene Elisabeth Jensdatter Gaardmand Morten Pedersen Hesselvig, K. Ole Pedersen Skaue P. Bodild Cathrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens Hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter.
Marriage of parentsChristen JørgensenIngeborg ChristensdatterView this family
Type: MARR
from January 1, 1820 to January 1, 1821 (Age 2 years)

Shared note: Sensitive:0
Christening of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: CHR
July 9, 1820 (Age 3 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Baptism of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: BAPM
July 23, 1820 (Age 3 years) Age: 0 years 0 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se foranstående fødselsnotat
Birth of a sisterChristine Christensdatter
Type: BIRT
July 22, 1823 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 1823.07.22 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Kvindekjøn Nr.1823 - 12 Barnets fødselsdato:d. 22. Juli 1823 Barnets navn:Christine Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt d. 23. Juli Publ. i Kirken d. 31. Aug. Forældrenes Navne Stand og Bopæl:Natmand Christen Jørgensen og Hustru Ingeborg Christensdatter af Rind. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Madme Næblerød fra Rind Præstegrd. Huusmd. Lars Hagensen, Ungk. Jens Pedersen, begge af Lind, Pigerne Mette Kristine Kristensd. i Svendlund og Else Magdalene Kristensdatter af Mørup. Anm.:- - -
Christening of a sisterChristine Christensdatter
Type: CHR
July 23, 1823 (Age 6 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sisterChristine Christensdatter
Type: BAPM
August 31, 1823 (Age 6 years) Age: 0 years 1 month 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherMads Christian Christensen
Type: BIRT
September 13, 1826 (Age 9 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.09.13. Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 2 Fødte Mandkjøn. No.:1826 - 11 Barnets fødselsdato:d. 13. Sept. 1826 Barnets navn:Mads Christian. Daabens datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 13. Sept. Publiceret i Kirken d. 15. October. Forældrenes Navne, Stand og Bopæl:Indsidder Christen Jørgensen og Hustru Ingeborg Christensdatter af Rind Fattighuus. Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Jomfru Bruun fra Rind Prstegrd., Grd. Laust Kristensen fra Nørreveien, Ungk. Jacob Kristensen i Lind, Niels [Riiskjærs] Hustrue i Feierskovhuse og Pigen Lene Truelsd. af Lind Anm.:- - -
Christening of a brotherMads Christian Christensen
Type: CHR
September 13, 1826 (Age 9 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherMads Christian Christensen
Type: BAPM
October 15, 1826 (Age 9 years) Age: 0 years 1 month 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Type: CONF
April 10, 1831 (Age 13 years) Age: 13 years 11 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.04.10 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517A - 3 Confirmerede. Drenge. 1831, d. 10. April Lbnr:3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Casper Christensen i Lind Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne:Faderen: Natmand Christen Jørgensen og Moderen: Ingeborg Christensdatter fra Fattighuset i Lind. Confirmandens Alder:Født og døbt d. 22 April Publ. d. 27de s. M. i Gjellerup. Dom vedr. Kundskab og OpførselGod? Naar og af hvem vaccineret:- - - Anmærkninger:NB! Denne Casper Christensen blev ved en Bispebevilling tilladt at admitteres til Confir- mation, skjønt han manglede 12 Dage i den bestemte Alder.
Event February 8, 1832 (Age 14 years) Age: 14 years 9 months 24 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 16, 1832 (Age 15 years) Age: 15 years 2 months 2 days
Shared note: Sensitive:0
Event January 30, 1833 (Age 15 years) Age: 15 years 9 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.01.30 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 30te Januar blev Herredernes Politiret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og R. Jensen. < Der refereres her fra en anden retssag, som er denne person uvedkommende, hvorefter der fortsættes > Dommeren fremlagde en i dag modtagen Skrivelse af 28de dennes fra Sognefoged Niels Sørvad i Vinding, hvorved hertil ere afleverede 2de for Løsgjængerie og Betlerie anholdte Personer. Bemeldte Skrivelse [] ##. Dernæst blev for Forhøret fremstillet 1. Caspar Christensen, som forklarede, at hans Navn er som opgivet, 15-3/4 Aar gl., hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred, hvor han har Ophold hos sine Forældre i Sognets Fattighuus. Han gik kort efter Nytaar hiemmefra med sin Søster Anne Marie Christensdatter, som intet fast Opholdssted har, og gik de først over Skjernbroe til Bork og derfra tilbage til Dejberg, hvor han har en Søster, som er gift med en Glarmester Jens Andersen, sammesteds. Derfra gik de igien over Hanning, Breining og Omme Sogne til Winding, hvor de som Løsgjængere bleve anholdte, da de intet Pas kunde forevise. Han benægter iøvrigt at de have betlet i Winding Sogn, hvilket de dog havde gjort paa deres Gjennemvandring paa flere Stederi Hanning, Breining og Omme Sogne, dog kan han ikke opgive de Steder, hvor de have betlet, da han er ubekjendt baade med Egnen og Folkene. De ville nu have gaaet til Salling og saaledes have fordrevet Tiden til Paaske, da de ville have vendt tilbage igien til Rind Sogn. Han har 2 Gange før været arresteret og tiltalt for Løsgjængerie ved Bølling-Nørre Herreders Politieret, begge gange i Aaret 1832, og blev han første Gang frikjendt, men 2den Gang straffet med 20 Dages simpelt Fængsel. Iøvrigt benægter han at have stiaalet eller begaaet andre Forbrydelser. Han har et skurvet Hoved og befængt med Fnat. 2. Anne Marie Christensdatter forklarede, at hendes Navn er som opgivet, 20 Aar gl. født og hiemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred, hvor hendes Forældre Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter ere i Fattighuset. Hun har i sin første Barndom været hos sine Forældre, og fra sit 10de Aar indtil hun 16 Aar gl. blev confirmeret blev hun opdraget paa Rind Soggns Fattigvæsens Bekostning. Næste Sommer efter tjente hun hos Peder Nielsen Kaalund i Rind Sogn, derefter hun et Aar hos Niels Christian Nielsen i Kibæk Assing Sogn. Næste Vinter havde hun ingen Tjeneste, men opholdt sig deels hiemme hos sine Forældre og deels hos sin Søster i Deiberg, indtil hun ved Paasketider 1831 kom i Tjeneste hos Poul Christian paa Sønderlund i Sinding Sogn, hvor hun kuns var i 9 Dage, da hun blev syg af Koldfeber og maatte derfor forlade sin Tjeneste og lade sin Husbond beholde hendes Skudsmaal og Vaccinationsattest, da hun ikke kunde betale ham de 4 Mk. 9 Sk, Cr, som han forlangte for at frigive hende af sin Tjeneste. Hun gik derpaa til Sahl Sogn, hvor hendes Faster Mette Kirstine Jørgensdatter og er gift med en [Glarmester] Anders Mortensen Rønberg og opholdt sig deels hos hende og deels gik omkring og betlede med hende i Salling i [næsten 1] Aar til 14 Dage før sidstafvigte Paaske, da hun gik tilbage til Rind Sogn, og har hun siden uden nogen fast Tjeneste opholdt sig deels der og deels i Deiberg, samt imellem gaaet omkring og betlet. Nu sidst gik hun kort efter Nytaar hjemme fra Rind tillige med sin Broder Caspar først til Borch, derfra til Deiberg og endelig igjen over Hanning, Breining, Worgoed og Nøromme Sogne til Winding, hvor de bleve anholdt af Fattigfogden, og har hun paa flere Steder i disse Sogne med Undtagelse af Winding betlet Føden til sig og sin Broder, da de ikke havde noget at leve af. De ville have gaaet til Salling, deels for at betle og deels for at søge en Tjeneste, hvilket hun siger forgjæves at have forsøgt paa flere Steder, hvor hun er kommen igjennem, men hidtil ikke kunnet faae nogen. Hun tilstaaer ikke at have meldt sig i Rind hos Fattigcommissionen, Præsten eller Sognefogden i Rind Sogn om fast Tjeneste. Derimod foregiver hun, at hendes Moder engang ifjor har meldt sig hos Medhjælperen Ib Christensen Bøggild, men som da ingen Tjeneste kunde skaffe hende. Hun forsikrer aldrig før at have været anholdt, tiltalt eller straffet for Løsgjængerie, Betlerie eller anden Forbrydelse. Da hun er ubekjendt med de Folk og Steder, hvor hun har betlet paa denne sin Vandring, forsikrer hun ikke at kunne navngive disse. Forhøret blev dernæst udsat for at indhente de videre fornødne Oplysninger, og Arrestanterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner:LautrupF. Jensen
Event March 2, 1833 (Age 15 years) Age: 15 years 10 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.03.02 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 2den Marti blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og Silkeborg. Forhøret over Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter blev continueret, og Arrestanterne fremstilledes fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1.Amtets Skrivelse af 18de f. M. med 3de Bilage, hvoraf de 2de Domsacter bleve antagne til Actens Følge, men Forhørsudskriften til Vedheftelse. 2.Amtets Skrivelse af 26de f. M. med deri paaberaabte Bilage. Begge Amtsskrivelser samt den sidstes Bilage, med Undtagelse af Skudsmaalet og Vaccinationsattesten som følge Acten, blev antagne til Indlemmelse s. l. ## Caspar Christensen vedgik, at de 2 fremlagte Domme angaaer ham og at han har efter den sidste udstaaet Straf af 20 Dages simpelt Fængsel. Anne Marie Christensdatter tilstod ligeledes for hendes Vedkommende Rigtigheden af de fremlagte Dokumenter. Og i Anledning af Forhøret af 13de f. M.tilstod hun, at hendes Ophold hos hendes Faster i Salling ikke just var stadigt eller af Langvarighed, men at hun for det meste gik omkring paa Landet, deels paa egen Haand dels med sin Faster, samt ernærede sig ved Betlerie. I Anledning af hendes forrige Husbond Poul Christians Erklæring forsikkrer hun, at hun virkelig syg, deels efter Koldfeber, som hun før havde havt og deels af Gigt i hendes venstre Arm, og at det alene var Aarsagen, hvorfor hun forlod hans Tjeneste. Begge Arrestanter erklærede, at de intet videre havde at tilføie til Sagens Oplysning eller til deres Forsvar, hvorfor sagen blev optaget til Doms og Arrestanterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner:LautrupSilkeborg.
Event March 11, 1833 (Age 15 years) Age: 15 years 10 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.03.11 Underretsdom Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 Dom i Sagen anlagt af Politiet contra Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter. Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter ere under nærværende Sag ved egen Bekjendelse og Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkeligen overbeviiste om at have gjort dem skyldige i Løsgjængerie og Betlerie idet 1. Caspar Christensen, omtrent 16 Aat gl. ikke siden han efter udstaaet Straf for Betlerie i August Maaned f. A. blev løsladt af Arresten og hjemsendt til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget, ikke har søgt eller havt nogen fast Tjeneste, hvilket det efter hans Alder maae antages baade at har været hans Pligt at søge og ham mueligt at erholde, i det mindste for Føde og Klæder, men derimod siden [------] i sidstafvigte Nytaar flakket omkring i Landet og ernæret sig ved Betlerie. Han har 2 Gange før været tiltalt for disse Forbrydelser, men første Gang ved Bølling-Nørre Herreders Politiretsdom af 8de Febr. f. A. paa Grund af hans Ungdom, da han dengang ikke havde fyldt sit 15de Aar frifunden for videre Tiltale og efter alvorlig Advarsel hjemsendt til Politiets og vedkommende Fattigkommissions strengere Tilsyn, men siden ved samme Herreders Politirets Dom af 16de Juni f. A. dømt for første gang begaaet Betlerie til 40 Dages simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost, hvilken Straf han har udstaaet. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn 21de August 1829 2, 4 og 8 jfr, Fr. 12te August 1816 , for første Gang begaaet Løsgjængerie og 2den Gang begaaet Betlerie, som efter Omstændighederne bestemmes til 80 Dages simpel Fængsel paa sædvanlig Fangekost. 2. Anne Marie Christensdatter, som er over criminel Lavalder og arbeidsfør, har siden Paaske 1831 ikke havt nogen fast Tjeneste, men bestandig flakket omkring og betlet, indtil hun den 28de Januar d. A.blev tillige med hendes Broder Medtiltalte Caspar Christensen anholdt i Winding Sogn. Da hun ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil hun blive at ansee med Straf for 1ste Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie efter fornævnte Frdn.s 2 og 8, som efter Omstændighederne og med Hensyn til den lange Tid, hvor hun skjønt arbeidsfør har omflakket og betlet bestemmes til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Hvorhos begge Tiltalte ville bleve pligtige til hver for sig at udreede de paa deres Arrest og Straffens Execution medgaaede Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter bør hensættes Første i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, og Sidste i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, samt hver for sig udreede alle af deres Arrest og denne Doms fuldbyrdelse lovlig flydende Omkost-ninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen Irettelagt den 11te Marts 1833. Finsen
Event December 4, 1833 (Age 16 years) Age: 16 years 7 months 20 days
Shared note:
Sensitive:0 1833. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1833-1834 LAN B79 -67, RA mikrofilm nr. M-32.767 Aar 1833, den 4de December blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ........ Sag nr. 71/1833. Et forhør blev optaget over Casper Christensen, der skal tiltales for Løsgængerie ifølge Skrivelse fra Amtet af 22. f. M., der blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt en Skrivelse af 30te f. M. til Sognefogden i Rind med Paategning. Casper Christensen, som i Dag var kommen tilstede, fremstod og forklarede: at han har været tiltalt 2de Gange ved Bølling Herreds Jurisdiction for Løsgjængerie og Betlerie, men blev frifundet den 1ste Gang, hvorimod han den 2den Gang blev dømt til 20 Dages Fængsel. Henimod et Aar derefter, nemlig i sidste Foraar, blev han tiltalt for Løsgjængerie og Betlerie ved Ulfborg Hind Herreders Jurisdiction og dømt til 80 dages Fængsel, som dog ved Overpolitieretten blev nedsat til 40 Dage. - Siden den Tid har han havt sit Tilhold hiemme hos sine Forældre Fattiglem Christen Jørgensen og Hustrue af Natmandsslægten i Rind Sogn, men han har ikke anderledes søgt Tjeneste end at have ved Fattigforstan- der Peder Holm og hos Sognepræsten har anmodet om, at de ville skaffe ham Tjeneste. Hverken for nogen Sognefoged har Comp. derom meldt sig, eiheller har han søgt Tjeneste hos nogen Mand. Aarsagen hertil, siger han, har været, siger han, at han ikke turde tage ud blandt Folk af Frygt for at blive opbragt som Løsgjnger. Desuden antog han, at Folk ikke gierne ville tage ham i Tjeneste, fordi han har havt Skurv i Hovedet fra han var Barn og indtil sidste Gang, han blev dømt, ved hvilken Tid han var bleven helbredet, saaledes at der vel da kun var et ubetydeligt Spor af Sygdommen tilbage, men Folk kunde, siger han, frygte for, at det skulde bryde ud igen og smitte. Imidlertid tilstaaer han nu ogsaa, at han siden han sidst var dømt har været fraværende, og navnlig i Tistrup, Deiberg, Vorgod og Sneiberg Sogne for at bsøge sin Familie, men han nægtede at have forøvet Betlerie eller nogen anden Overtrædelse. Komp. blev spurgt, af hvad Aarsag han ikke søgte Tjeneste i nogen af disse Sogne, hvortil han allene yttrede, at han gik ligefrem efter de Steder, han vilde til, og var ingen Steder inde uden hvor han behøvede noget at spise. Han tilstaaer, at han er frisk og sund og tillægger, at han ogsaa nu ville have sig en Tjeneste, naar han kunne faa een. Han blev efter Omstændighederne i Arresten indsat Landt som VidnerBjørnBay
Event December 14, 1833 (Age 16 years) Age: 16 years 8 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1833. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1833-1834 LAN B79 -67, RA mikrofilm nr. M-32.767 Aar 1833, den 14de December blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ..... Sag nr. 71/1833 Nu var Byrge Nielsen Vidne istedet for Bjørn. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand og Fattigforstander Peder Christesen Holm af Skoldborg i Rind Sogn, som forklarede at Arrestanten Casper Christensen ikke har talt til Comparenten om at skaffe sig Tjeneste, siden han sidste Gang var bleven løsladt af sin Arrest i Ringkjøbing, og det kunne vel være omtrent et halvt Aarstid, som er forløben siden han kom derfra. Comp. har advaret ham imod at løbe omkring og tilkjendegivet ham, at han, sålænge han ikke kunde faae Tjeneste, skulle blive blive hjemme hos sine Forældre, som af den Aarsag blev tillagt saa meget mere af Fattigvæsenet. Forældrene har flere Gange klaget over Sønnens Forhold og sagt, han var usømmelig og ville slaae dem. - Aftrådt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Byrge NielsenBay
Event April 15, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1834.04.15 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, Mikrofilm, rulle ne. M-32.655.656 Aar 1834. den 15. April blev paa Bølling og Nørre Herreders Contor nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Trappaud, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af, at det var kommet til Politiemesterens Kendskab, at der Natten imellem 10de og 11te dennes var bortstiaalet noget Rug fra Gaardmand Jens Old i Skjern, for hvilket Tyverie man havde tvende omvankende Personer Jørgen og Casper Christensen fra Rind, som samme Nat havde været til Huuse hos Christen West her i Sognet. Til Forhøret var Indkaldt: 1. Inger Sørensdatter, Christen Wests Kone, som paa given Anledning forklarede, at ovenmeldte Aften efter at de alle var gaaede til Sengs, blev der banket paa deres Vindue, hvorpaa Sønnen Søren stod op, og da det vare de ovenfor anførte Personer, som han fra før af kjendte, lukkede han dem ind, men da de ingen Lys havde at tænde, gik Søren strax igjen i Seng og lod de andre sidde i Stuen for at overnatte. Deponentinden var staaet Øjeblik oppe i et naturligt Erinde, men gik ligeledes i Seng. men kort eftr, hvorlænge kan hun ei sige, forlod den ældste af de fremmede Jørgen Christensen, hvor længe eller hvad han bestilte, veed hun ikke. Retten bemærkede, at Deponentinden først benægtede, at Jørgen Christensen havde forladt Huuset om Natten, siden vedgik hun, at han havde været en halv Time borte og nu siger, hun ved ei hvorlænge, han var borte. Aarsagen til denne Forandring og Modsigelse, veed hun ei at opgive. Iøvrigt tilføier hun, at da Søren stod op for at lukke Personerne ind, snublede han og kom til at støde to Ruder ud i deres Stue. Paa Anledning og da det er Retten bekjendt, at Christen Wests Familie intet havde at leve af, vedgik iøvrigt Deponentinden at hun [ofte..] rundt om i Skjern Sogn har tigget Melk til deres daglige Føde. Aftraadt indtil videre. 2, Mette Cathrine Christensdatter, Christen Wests Datter, fremstod og efter given Anledning forklarede, at bemeldte Jørgen og Casper Christensen kom som meldt til deres Huus den 10de om Aftenen, da de alle var gaaede til Sengs. De bankede paa Vinduet og blev indlukkede af hendes Broder Søren, der stod op og lukkede dem ind, dog mærkede hun intet til, at han slog de af Moderen ommeldte Ruder itu. Da de vare komne ind tændte Deponentindens Søster Lys, og ved dette Lys spillede de ankomne Personer og hendes Broder Kort. Lidt efter at disse Personer vare ankomne stod Deponentindens Moder Inger Sørensdatter op, og blev nok et Par Timer oppe hos de spillende. Da der varspillet nogen Tid, gik Søren til Sengs, og kort derpaa gik Jørgen Christensen ud. Hvad Klokken var veed hun ikke. Kort erfter at Jørgen havde forladt Huuset gik Moderen ligeledes i Seng efter først at have slukket Lyset, [hvorpaa] frn anden af de fremmede, Casper, lagde sig til at sove paa Gulvet. Deponentinden faldt nu i søvn, inden Jørgen kom hjem igjen, og veed derfor ikke, hvor længe han har været borte. Da hun vaagnede om Morgenen var Jørgen igjen kommen tilstæde, men der blev ikke talt om, hvor han havde været henne. Retten bemærkede, at Deponentinden først nægtede, at Jørgen Christensen havde været ude om Natten og vedgik det først, efter at Moderens Forklaring var hende foreholdt. Iøvrigt benægter hun at viide noget om, at Moderen har tigget omkring i Sognet, og selv har hun ei heller tigget, men skjønt hun er arbeidsfør og stærk har hun dog ei siden sin Confirmation i Fjor Foraar søgt nogen fast Tjeneste, men opholdt sig tilligemed en voxen Broder og to voxne Søstre samt et lidet Barn af disses hjemme hos Forældrene i et jordløst Huus. Forældrene ere svagelige og Faderen forretter [..... noget] Arbejde *) Hun blev confronteret med Foregaaende angaaende Uoverensstemmelser mellem deres Forklaringer, men uagtet det Modstridende i Samme blev dem betydet, vedblev enhver, at hvad de havde anført var Sandhed. De tilføier, at om Formiddagen forlode Jørgen og Casper Huuset, og hverken ved deres Ankomst eller Bortgang førte de nogen Pose eller pakker med sig. - Aftraadt. 3. Christen West fremstod og forklarede, at ommeldte Aften, Klokkeslettet veed Deponenten ikke, kom ommeldte tvende Personer og bankede paa og blev indladte af Søren Christensen. Deponenten blev i sin Seng, men Søren oppe hos dem i nogen Tid, hvorpaa de Ankomne lagde sig ned ved Kakkelovnen for at sove, og derpaa Søren igjen gik til Sengs. Lys var der ikke tændt, saavidt Deponenten erindrer, og han troer ei heller at hans Kone var oppe, dog kan han ikke herom give nogen nøiagtig Forklaring, da han laa i Sengen hele Natten og snart sov, snart var vaagen. Op ad Formiddagen forlod Personerne igjen Huuset og havde intet [videre] med sig. Saavidt Dep. veed, slog Sønnen de ommeldte Ruder ud med sin Albue, da han snublede ved at gaa hen til Døren. Siden Deponenten kom hjem fra Wiborg Tugthuus [forrige Aar] har han og Konen ernæret sig og Familien ved at gaae om i Sognet og tigge Melk og Rug. Han har fire voxne Børn hjemme, hvoraf Sønnen har været hjemme siden Høst forrige Aar, den ældste Datter har været hjemme med et Barn siden Vinteren, den næstældste har været hjemme siden Mortensdag og den yngste har ikke været ude at tjene. Noget Føde, føier han til, har de erhvervet ved at strikke og binde. Aftraadt. Han blev confronteret med de Foregaaende, men de vedbleve hver sin Forklaring uden Forandring. 4. Søren Christensen fremstod og forklarede: at ommeldte Aften efter at de alle var gaaet til Sengs, bankede [....meldte] Personer paa Vinduerne, og da Deponenten hørte, hvem det var, stod han op for at lukke dem ind. Saasnart de vare komne ind, tændte Deponenten Lys, og nu sad de og passiarede en Tid og røg Tobak, hvorpaa de Fremmede gik hen og lagde sig til at sove ved Kakkelovnen, og derpaa slukkede Deponenten Lyset igjen og gik til Sengs. Ligesom han gik til Sengs, stod Moderen op for at gaa uden for i naturligt Ærinde og da dette var udført gik hun strax igien til Sengs. Deponenten benægter paa det Bestemteste, at Jørgen Christensen var ude fra Huuset ommeldte Nat, da han bestandig laae ved Kakkelovnen og sov. Om Natten blev der ingen Kort spillet, og først efter at deponenten var gaaet i Seng og de Fremmede kommet til Ro skulde han op igjen for at lade sit Vand, og da var det han snublede hjen imod Ruderne og slog dem itu. Videre Forklaring kunde han ikke afgive. Iøvrigt tilføier han at han har været hjemme uden Tjenenste siden sidste Efteraar, men skulle nui efter Foregivende hos Fridrich [Thormodsen] hvortil han vilde reise bort næstkommende Fredag. Han blev confronteret med de Foregaaende, men enhver vedblev sin Forklaring. - Aftraadt. 5. Nielsine Christensdatter fremstod og forklarede, at hun ovenmeldte Nat sov hjemme, men hørte slet ikke til, hvad der passerede og erfarede først om Morgenen, da hun vaagnede, at Jørgen og Casper Christensen vare der. Hun har været hjemme siden Mikkelsdag forrige Aar formedelst et daarligt Been, men nu har hun, efter at dette er cureret, faaet Tjeneste hos Christen Pedersen i Sønder Vium, hvilken Tjeneste hun skal tiltræde førstkommende Søndag. Iøvrigt tilføier hun, at saavel som hendes andre Sødskende i den Tid, de har været hjemme, har selv betalt deres Føde fra den Løn de havde i Behold og hvad de ved et eller andet Haandarbeide kunde fortiene, men Faderen har oftere tigget Fødevahrer omkring i Sognet. Demitteret. 6. Ane Cathrine Christensdatter foregav at hun ovenmeldte Aften hørte titnævnte Personer bankede paa Vinduerne og bleve indlukkede af hendes Broder Søren, men da hun kort efter faldt i Søbn, kan hun ikke forklare noget om, hvad der om Natten passerede. Saavidt hun veed, gik Broderen i Seng kort efter de vare komne ind, og de Fremmede lagde sig til at sove paa Gulvet. Lys var der tændt en liden Stund, men længe var det ikke, og kort blev der ikke spillet. Hun kom hjem fra sin forrige Tjeneste paa Lønborggaard, da hun skulde i Barselseng, og da det spæde Barn er sygeligt, har hun ei hidindteil kunnet søge Tjeneste. Demitteret. Samtlige Deponenter bleve confronteret, men enhver vedbleve sin afgivne Forklaring som sandfærdig. Da der saaledes Intet videre for Tiden var at opdage Tyveriet betræffende, ansaae Politimesteren det dog for rigtigst, at Sagen contimuerede forsaavidt det tilstaaede Betleri og Løsgængerie betræffende, i det Retten dog formeente at der ingen Grund var til at see de tvende sidste Deponentinder tiltalte, da den ene har forladt sin forrige Tjeneste for Sygdom, og tiltræder nu igjen, de hun er falbudet en ny Tjeneste, og den anden paa Grund af sit spæde Barn ei endnu har kunnet søge Tjeneste. Af de andre, som vare blevne tilstede, fremstod nu Inger Sørensdatter, som sit Vita angaaende forklarede, at siden hun sidst i Anledning at et af hendes Mand og Søn begaaet Tyverie var tiltalt i Aaret 1831 forklarede sit Levnedsløb, har hun bestandig været og opholdt sig hjemme her i Skjern og ernæret sig dels ved at arbeide for Folk og dels ved Betlerie omkring i Sognet, hvilket hun ei troede var utilladeligt. Stederne, hvor hun har betlet kan eller vil hun ikke opgive, ligesom ei heller hvor mange Aar hun har drevet dette Tiggeri, kun vedstaaer hun, at hun i flere Aar har tigget Melk. Da ingen videre Forklaring for Tiden var at erholde, blev hun demitteret og vil i Morgen blive ført til Arresten i Ringkjøbing for at være under Forvaring Betlerie Sagen kan blive paadømt og muligen nærmere og mere overensstemmede Forklaring om Tyveriet hos Jens Old kan erholdes. Christen West fremstod og forklarede sit levnet angaaende, at oplysning om hans Vita vil findes ved Høiesterets Acterne [..] han ved Dom den 13de April 1832 blev for Tyverie [og .. ...... Hittegods] inddømt i Viborg Tugthuus for et Aar. Denne Straf har han udstaaet og kom hjem herfra den 3die Maii f. A. Siden har han været bestandig her hjemme og har ernæret sig dels ved at arbeide og dels ved at tigge Melk omkring i Sognet. Korn har han intet tigget af, men ved Spinden og Binding fortient sig dette. Han har været de fleste Steder omkring i Sognet uden nu at kunnde opgive de enkelte Steder. Demitteret som foregaaende. Søren Christensen West forklarede, at siden han sidst blev straffet for hæleri ifølge Høiesteretsdom af 13 April 1832 med fem Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvilken Straf han havde udstaaet den 6. Maii 1832, har hans Opholdssteder været følgende: Han begav sig her hjem til Skjern og forblev her til Sanct Hansdagstider, da han reiste til Ribe Marked for at leie sig bort. Her blev han strax fæstet hen indtil Mikkelsdag 1832 til en Mand der boede vesten for Ribe, dog foregiver han ikke at kunne erindre hverken Mandens eller Stedets Navn, hvor han dette halve Aar havde Tjeneste. Skudsmaal havde han ikke at fremvise fra denne Tjeneste. Til Mikkelsdag 1832 rejste han fra denne Tjeneste tilbage til sit hjem, for at møde ved den forestaaende Session i Ringkjøbing og blev nu hjemme i Vinteren imellem 1832 og 1833. Om Vinteren ernærede han sig ved at sætte Korder istand. Men paa denne Tid blev han leiet til Teglbrænding i Wonsyld ved Kolding hos Frederik Rasmussen og i denne Tjeneste var han indtil nogen Tid efter Mikkelsdag da han igjen skulle tilbage til Sessionen i Ringkjøbing i November Maaned. Siden den Tid har han været hjemme og levet af sin i forrige Halvaar fortjente Løn, men nu skulde han tiltræde samme Tjeneste igjen da han var fæstet for 11 rd Courant for tilstundne Sommer af forannævnte Husbond. Efter hans Bestemmelse skulde han reise førstkommende Fredag otte Dage, dog var der ingen Dag fastsat, naar han skulde møde i denne sin Tjeneste. Demitteret som de Foregaaende dog forklarede han først, at Søsteren Mette Cathrine, der havde faaet Tilladelse til at begive sig hjem, var bleven afhørt, var bleven upasselig og var gaaet til Sengs, saa at hun ikke personlig nu kunde indfinde sig og afgive Forklaring om hendes Levned. Dog tilføier Broderen nu til den forhen af hende afgivne Forklaring, at hun er født her i Sognet og er omtrent 16 a 17 Aar gammel, blev confirmeret i Fjor, men har aldrig søgt Tjeneste og har ikke før været tiltalt eller straffet. - Forhøret sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud - - - o o o - - - Kommentar: *) På dette sted er der foretaget en del rettelser i protokollen, dels ved overstregninger, dels ved at nye ord er indføiet mellem linierne, hvilket medfører at teksten er ret gnidret og vanskelig at få mening i. Den oprindelige tekst før rettelserne var følgende: ".... samt et lidet Barn af disses hjemme hos Forældrene, der ere svagelige og hvoraf Manden aldrig forretter noget Arbeide."
Event May 9, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 0 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1834.05.09 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, Mikrofilm, rulle M-32.655-656 Aar 1834 den 9de Maii blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Trappaud nedsat en Politieret, hvor da blev foretaget den mod Christen West og Familie paabegyndte Sag. Den til i Dag udtagne Stævning blev frem- <Her er foretaget en rettelse i protokollen, idet en ekstra linie er indskudt og igen delvis overstreget. Liniens ordlyd kan ikke tydes> lagt og acteres saalydende ##. 1. Christen West, der efter at være formanet til Sandhed forklarede og efter at Forklaringer af Jørgen og Christen Caspersen var ham foreholdt, vedbliver paa det bestemteste at benægte at den der ommeldte Laust Christensen Glavind nogensinde og navnligen den ommeldte Nat har logeret i deres Huus, hvornæst han aftraadte. 2. Christen Wests Kone fremstod, og uagtet al Paamindelse til at følge Sandhed benægter hun [ligeledes], at fleere Personer end Jørgen og Casper Christensen den tidtmeldte Nat har logeret i deres Huus eller været derinde. Dernæst blev Mads Flask og Morten Weyles Forklaringer hende foreholdt, og skjønt hun paastaaer ei at kunde erindre at have anmodet disse Personer om at kjøre Korn hjem for sig, vedgaaer hun dog at det vel kan være mueligt, at saaledes er passeret, da hun ei kan sige sig frie for at have tigget Korn i de Søndre Sogne uden [...] nærmere at kunne opgive Stederne, hvor Tiggeriet er udøvet. Aftraadte. 3. Datteren Mette Cathrine Christensdatter nægtede ligesom de foregaaende, at Laust Glavind eller nogen tredie Person havde logeret hos dem den ommeldte Nat.. Aftraadt. 4. Pigen Ane Cathrine Pedersdatter fremstod og benægter at være fulgt [... ......... M.....] Jørgen Christensen og Casper Christensen eller med nogen tredie Person. Hun kender ikke Laust Glavind, men de andre to kjender hun derimod og talte med dem een Gang paa Markedet. Jørgens og Caspers Forklaringer blev hende foreholdt, men hun vedbliver sin Benægtelse. Demitteret. 5. Jens Andersens Kone Mette Kirstine Christensdatter fremstod og efter Formaning til Sandhed forklarede, at hun kjender ikke Laust Glavindmen Dagen efter Dalager Marked kom rigtignok om Formiddagen en ubekjendt Person ind til hende og var der omtrent en Times Tid og foregav at komme fra Skjern Sogn, men hvem han iøvrigt var ved hun ikke og han sagde ei heller andet [......] til hende, end at han spurgte, om hun ikke vidste, hvor hendes Brødre Jørgen og Casper varer at træffe og da hun benægtede at vide noget til dem, forlod han kort efter Huuset uden at hun [.......] veed, hvor han gik hen. Demitteret. Christen West, Kone samt Datter blev derpaa atter fremkaldte og vedblev samtlige deres forhen givne Forklaringer, og da Retten ikke fandt, at den Omstændighed enten Laust Glavind havde logeret der i Huset eller ei, forøgede eller formindskede deres Strafskyld for Lediggang og Betleri, og en Confrontation i Ringkiøbing [........ ........] vilde for Transportens Skyld være forbundet med betydelige Udgifter for det Offentlige uden at [ hæve ] det videre Resultat, besluttede den at lade Confrontationen, der allerede havde fundet Sted ved Søren Christensen for de andres Vedkommende [....]. Forhøret derfor for i Dag sluttet og udsat indtil de reqvirerede Oplysninger indtræffer. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
Event May 15, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 1 month 1 day
Shared note: Sensitive:0
Event May 31, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 1 month 17 days
Shared note: Sensitive:0
Event November 11, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 6 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1834.11.11 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre herreders politiprot. 1832-1840 LAN B 41-41 | RA mikrofim M 32.655-656 Aar 1834 den 11. Novb. blev paa Bølling og Nørre Herreders Contoir af undertegnede Politimester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange nedat en Politiret, hvor da blev optaget et Forhør over Arrestanten Casper Christensen af Rind, som efter at være undvigt fra Ringkiøbing Arrest Natten imellem den 15de og 16de Mai d. A., hvor han var overgaaet Dom under 31te s. M. for Løsgjængerie til et Aars Arbeide i Wiborg Tugthuus og efterat være efterlyst fra Ringkiøbing Amtmandsskab samt senere mistænkt for at have været deelagtig i nogle af Broderen Jørgen Christian Christensen tilstaaede Tyverier i Worgod og Velling Sogne, her var anholdt i Gaar. Arrestanten var uden Baand og Fængsel tilstede, var iført blaae Benklæder, grøn Kjole, Stribet Vest med blanke Knapper, hvide Uldstrømper, Sko, grøn flad Kaskjet med rød Kant om, sort Silkehalstørklæde, en graae Tvistes Undertrøie, en gl. Skjorte. I øvrigt er hans Signalement: middel Høide, blaae Øjne, stærk af Bygning, lyst Haar, som dog er meget tyndt, da han næsten er skaldet op i Hovedet som følge af Skurv, der dog nu er cureret. Paa given Anledning forklarer han, at han rigtig nok [før] Dahlager Marked forlod Rind Sogn i Foreneng med sin Broder og de toge da Veien gjennem Sneiberg og Worgod Sogne, i hvilket sidste de overnattede, og det kan vel vær muligt, de opholdt dem der i flere Dage, men at han sammesteds har begaaet noget Tyveri hos Ellen Pedersdatter i Wester Herborg eller været inde hos denne med Broderen benægter han. Ligeledes siger han ei at kunne erindre hos hvem de logerede i Worgod Sogn. Fra Markedet gik de gjennem Skjern, Stauning, Deiberg samt Welling Sogne som i tidligere Forhører forklaret. I det sidste Sogn laa de om Natten i et lille Sted ved Veien i Kirkebye, Mandens Navn veed Arrestanten ikke, hvor de om Natten sov sammen i en lille Stue, der var adskilt ved Huuseierens Soveværelse ved en lille Forstue, og dette Logie forlod de næste Morgen tidlig efter dog først om Aftenen at have betalt Manden ved at give ham et Par graae Buxer og 1 Kaskjet, paa hvilke der erholdt igjen et Par nye Skoe og en brugt Hat. Dog saae Arrestanten ikke, at dette Bytte foregik, men hans Broder har fortalt ham, at det saaledes var passeret. Ved Ankomsten til Ringkiøbing saae Arrestanten, at Broderen solgte de saaledes erholdte Sko til Christen Gram for et par gl. Dito og 24 Sk. Courant. Hatten derimod beholdt Arrestanten og har siden byttet den bort med en reisende Glarmester i Wensyssel, som han i øvrigt ikke kjender, og erholdt derfor den Hue, han for Tiden bar. At Skoene og Hatten er frastiaalen Niels Nielsen i Welling, benægter han. men tilføier i øvrigt, at Broderen ogsaa for ham har foregivet, medens de satte sammen i Ringkiøbing Arrest, at han javde kjøbt Skoene paa Dahlager Marked, dog tror Arrestanten det ikke, da han ei saae, at Broderen førte saadanne Skoe med sig fra Markedet af. De i Rettens forvaring værende Skoe, Tørklæde samt Hue blev Arrestanten foreviste. Huen vedkjendte han at være hans egen, der var ombyttet i Welling. Skoene og Tørklædet derimod kunde han ikke gjenkjende, den i sin Tid for Skoene satte Vurdering fandt Arrestanten rimelig, om Tørklædet og Laasen i Worgod hos Ellen Pedersdatter dets Vurdering kunne han intet erklære, ga han ikke kjendte noget til det der Passerede. Af Ringkiøbing Arrest brød han ud Natten mellem den 15de og 16de Mai d. A. Kl 11 ved at tage en Fiæl ud af Arresten, hvor han var indsluttet og begav sig samme Nat til Deiberg, hvor han om Morgenen ankom til sin Søster Mette Kirstine Christensdatter, gift med Anders Hansen Vognberg *). Der forblev han til samme Dags Eftermiddag Kl. 4, da han derfra gik til Wester Herborg, hvor han overnattede i Stedet ved Siden af Søren [.ind.ig..], hvor Konen saa vidt han ved hedder Maren Sigaard. Her forblev han Natten over, derfra gik han næste Dag til Rind Sogn og overnattede hos Jørgen Frederik Caspersen, dog ved Arrestanten ei tilvisse, om det er i Rind eller Sneiberg Sogn, her forblev han en Nat og en Dag. Herfra rejste han Nordpaa [om ad] Salling Land til, hvor han opholdt sig en 3 Uger forskjellige Steder, som han ei kan opgive. I disse 3 Uger reiste han med en Glarmester fra Wensyssel, der betlede Føde til dem. Glarmesterens Navn var Christian Andersen, men hans Opholdsted ved Arrestanten ikke. Efter disse 3 Ugers Forløb forlod Arrestanten Salling Land og gik Sønder paa gjennem Wiborg, Horsens, Weile, Colding, Haderslev, Apenrade, Flensborg, Slesvig, Tønder, Ribe, hvor han indtraf omtrent 3 Uger før Mikkelsdag. Herfra fortsatte han Touren nordpaa indtil omtrent 3 Mile norden for Holstebroe, hvorfa han igjen for 2 Dage siden vendte her tilbage og ankomi Gaar til Niels Hedebye i Skjern, hvor han blev anholdt. Han kan ikke erindre nogle af de Steder, hvor han på denne Omflakken har opholdt sig og siger, at han paa denne Tour har ernæret sig derved, at Glarmesteren der forlod ham i Salling Land, ved Afskeden gav ham 5 Mk Courant, for hvilke han kjøbte Knappenaale, Stoppenaale, Syenaale og Knapper, som han handlede med underveis, ligesom og en Holstener, han var i Følge med i det Slesvigske i omtrent 2 Uge, gav ham Føde i denne Tid, samt da han forlod ham 24 Sk. H. C. samt de Beenklæder han nu har paa. Sin Vest og Halstørklæde har han kjøbt i det Holstenske, og Kiolen har han erholdt paa en Herregaard, ligelede i det Holstenske til Foræring uden at han dog bad om denne. Den ovennævnte Holsteners Navn var Jens pedersen, der reiser om i Landet uden at Arrestanten veed hans Opholdsted. Hvor Vesten og Tørklædet er kjøbt og hvor Herregaarden ligger, hvor Arrestanten erholdt Kiolen, erindrer Arrestanten ikke. Saavel Broderens som Ellen Pedersdatter i Wester Herborg og Niels Nielsen Wellings Forklaringer i foregaaende Forhører blev ham foreholdte, men for saa vidt de ei stemmer med hans idag afgivne Forklaring, benægter han sammes Rigtighed. Forhøret for idag slutte og Arrestanten ført tilbage i Arrest hos Niels Hedebye. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event December 20, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 8 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 1834-12-20 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, RA mikrofolm M-32.655-656. Aar 1834 den 20. December blev paa Bølling-Nørre Herreders Tingsted af den i Cancelieraad Herredsfoged Hertzes Fraværelse constituerede Fuldmægtig Lybecker i Overværelse af Vidnerne Schou og Jens Sørensen nedsat en Politieret for ifølge Amtets Ordre af 2 d ved et Forhør at søge tilveiebragt Oplysning angaaende de Personer, som herunder Jurisdiktionen have huset samt skaffet Klæder og Fødevarer til fire fra Ringkiøbing Arrest undvigte Arrestanter. Fornævnte Amtsordre, den dermed fulgte Skrivelse fra Byefogden i Ringkiøbing, en Extract Udskrift af Ringkiøbing Byes Politiprotokol samt den Forhørsdommerens meddelte Constitution og den til i Dag udstedte Stævning blev fremlagt, Skrivelsen fra Byefogeden og Extractudskriften til Forhørets Følge, de øvrige Documenter til Indlemmelse saalydende: ##. Dernæst fremstod Søren Riber af Deiberg, som efter given Formaning om Sandheds Udsigelse og paa given Anledning forklarede sig saaledes: Omtrent i Midten af forrige Maaned, nøiere kan Deponenten angive Tiden, om Morgenen omtrent Kl. 4 kom Jørgen Christian Christensen og Casper Christensen med tvende andre Personer, Deponenten ikke kjendte, til hans Huus paa Vognberg Hede og bankede ham op. Deponenten lukkede op og spurgte, hvem de var, hvorpaa de gav Svaret: "Kjendte Folk". Jørgen og Casper kjendte Dep., og af disse kom Casper ind tilligemed en af de ham Ubekjendte, og paa deres Forlangende fik de baade til dem og til de to udenfor hver et stykke Brød, hvorfor ingen Betaling blev forlangt eller erlagt. De forbleve omtrent et Qvarteerstid i Dep.s Huus og paa Spørgsmaal af Dep. hvorfor de kom saaledes næsten nøgne (thi de havde kun det bare Linned paa), svarede de, at de var kommet fra deres Klæder i Ringkiøbing. - Deponenten gjorde sig ingen tanker om, at de vare udbrudte af Arresten, ligesom han ei desaarsag eiheller senere derom gjorde Anmeldelse til Nogen om, at saadanne Personer havde været hos ham, og omend han havde vidst, at de vare undvigte, turde han som eene Person ikke have forsøgt anholde dem, ligesom han ejheller turde have gjort nogen Anmeldelse af Frygt for deres Hævn, naar de igjen skulde blive løsladte. Fra Deponentens Huus gik de østerpaa, uden at Deponenten veed hvorhen. Demitteret. 2. Niels Qvemberg, som forklarede sig saaledes: En Mandag i forrige Maaned i Morgenstunden, anden Angivelse af Tiden kan Deponenten ikke gjøre, kom ovenfor omtalte Personer, af hvem han kjendte Casper og Jørgen Christian, til Deponentens Huus og bankede paa, og blev Casper og en ham ubekjenst tydsk Person indladt af hans Søn Jens Nielsen og blev given hver en Mellemmad uden Betaling. Da Deponenten ikke var oppe af Sengen, da de nævnte Personer vare derinde, kan han ikke sige, hvorledes de vare paaklædte. Om Aarsagen til at Deponenten ikke anholdt de Undvigte og at han ikke gjorde angaaende deres Besøg hos ham senere gjorde nogen Anmeldelse, angiver han ar være samme som af forrige Deponent angivet. Casper Christensen erholdt af Deponentens Søn de for en denne solgt Tobakspibe tilgodehavende 20 S. Courant. Kun en kort Tid vare de Undvigte i Deponentens Huus, og derfra gik de, efter hvad Deponentens Søn har fortalt, øster paa. Demitteret. 3. Sidstes Søn Jens Nielsen, der forklarer sig saaledes som nysaftrådte med Tilføiende, at de Undvigte kun var i det bare Linned. Demitteret. 4. Møller Koed af Bundsbæk Mølle, der paa Anledning forklarede: En Onsdag Morgen omtrent Kl. 10 i forrige Maaned, nærmere kan Deponenten ikke angive Tiden, kom tvende ham ubekjendte Personer, hvoraf den eene agav dem for at være undvigte Arrestanter fra Ringkjøbing Arrest, hvorpaa Deponenten lod dem anholde og sende Bud efter Sognefogeden i Hanning, som derefter lod dem transportere til Ringkjøbing. Videre vidste Deponenten ikke at forklare og blev demitteret. 5. Enken Karen Sørensdatter af Smedegaard i Sjern, som forklarede: I forrige Maaned omttrent Kl. 5 kom nogle hende ubekjendte og bankede paa, hvorpaa Dep. lukkede dem ind, gav dem noget at spise og en Snaps hver dertil, hvorfor en af dem betalte noget, uden at Dep. dog veed hvormeget. De angave at være strandede Folk og spurgte efter Herredsfogedens Bopæl, hvilken hun sagde dem hvor var. De vare ikke fuldkommen paaklædte. Deponentinden, der var alene med sin Søn og som fæstede Liid til Personernes Angivende om, at de vare strandede Folk, turde deels af denne Grund og deels fordi Styrken var paa de Ubekjendtes Side, ikke anholde dem, ligesom hun af førstanførte Grund ikke troede nogen Anmeldelse om disse Personers Besøg til Politiet nødvendig. Fra Dep.s Huus gik de Ubekjendte øster paa. 6. Sidstes Søn Jakob Sørensen, der forklarede sig overensstemmende med Sidstaftrådte med Undtagelse af af, at han ikke veed, hvorvidt de vare fuldkomne paaklædte eller ikke, dog forekommer det ham at [..] af de Ubekjendte ikke havde Trøie eller Kjole paa. Demitteret 7. Maren Chirstine Mathiasdatter af [Snorom] i Skjern, der efter Formaning om Sandhed og fornøden Anledning forklarede: En Morgen i Forrige Maaned, Datoen erindrer hun ikke, kom 4 Personer og bankede paa, hvorpaa de bleve indladte af hendes Datter, et Barn paa 14 Aar. Deponenten var dengang ikke hjemme, men gaaet til Præstegaarden, og fandt hun ved sin Hjemkomst de 4 indladte siddende ved et Bord inde i hendes Stue. Af disse kjendte Dep. kun Casper Christensen. De vare ikke fuldkommen paaklædte, og da de angave sig som undvigte Arrestanter, turde og ville hun ikke logere dem, men da de paastode at ville blive, turde hun som eenligt Fruentimmer eiheller nægte dem saadant, hvorfor hun [ledte] dem ud i sin Høelade, hvor de blev til om Aftenen i Mørkniongen og erholdt imidlertid Spise og Drikke som af Casper Christensen i Extract Udskriften forklaret, hvorfor hun imidlertid ingen Betaling vilde have, men blev truet til at tage det i Casper Christensens Forklaring omtalte Halstørklæde og et Par Klosser *), hvilke Dele de kastede paa Bordet førend de kom i Høeladen, og hvor hun igjen bar det til dem, men da de vedbleve deres Trudsel turde hun ikke nægte at modtage disse Deele. For noget dem leveret Brændeviin erholdt hun paa samme Maade 6 eller 8 Skilling Courant, og det Barn som lukkede de Undvigte ind fik af Casper Christensen 2 Skilling Courant for at tie stille, da hun græd. Flere gange var Dep. på Landeveien for at tiltale Forbireisende og gjøre Anmeldelse om de Undvigtes Ophold hos hende, men idelig afskrækkede Frygten hende for saadan Anmeldelse, idet hun stedse [.........] at ville udsætte sig for deres fremtidige Hævn, og grundet paa denne Frygt efterlod hun også at gjøre nogen Anmeldelse til Politiet, de de Undvigte havde forladt hendes Bopæl. Dep gav dem en gammel Sæk, et gammelt Forklæde og 2 Par gamle Benklæder af hendes smaa Drenges, da de Undvigte bad om nogle Klædningsstykker, hvilket hun ikke turde nægte dem. Hun benægter af anden Grund end Frygt for deres fremtidige Hævn givet dem Logie, Spise, Drikke og Klæder. Dep.s Mand var fraværende og hun med de Børn alene hjemme. Demitteret. 8. Christe Hedegaard, der forklarede, at en Aften i forrige Maaned kom 4 ham ubekjendte Personer, to ad Gangen, ind til Deponenten, som med to Poger og Forvalter Hoffmann fra Breininggaard var hjemme. Forvalter Hoffmann gav dem en Pægl Brændeviin og de to Første desuden noget Øl at drikke af Deponenten. Af Spisevarer nød de intet i Deponentens Huus, og for Drikkevarer blev ingen Betaling fordret eller erlagt. De vare ikke fuldkommen paaklædte, men gik næsten i det bare Linned. De angav at være strandede Folk og havde ved Strandingen mistet deres Klæder. Da Deponenten ikke havde hørt, at nogen var undveget fra Ringkiøbing Arrest, gjorde han sig ingen Tanker om, at de Ubekjendte vare undvigte Personer, hvis Anholdelse var nødvendig, og selv om Deponenten havde været vidende om, at de Ubekjendte havde været Undvigte, turde han ikke, da disse vare for mandstærke, have anholdt dem eller senere have gjort nogen Anmeldelse om deres Besøg hos ham af Frygt for at naar de igjen skulle løslades skulde ville hævne sig. - Demitteret. 9. Anders Christensens Kone Ane Kirstine Laursdatter af Aarup i Hanning, der forklarede sig paa given Anledning saaledes: 4 hende ubekjendte Personer kom en Aften i f. M. ind til Dep., der var eene i sin Stue, og forlangte noget at drikke, hvorpaa Dep. gav dem noget Øl og et Stk. Smørrebrød, hvorpaa de strax forlode Stedet. De vare ikke fuldt paaklædte, og saavidt Deponentinden havde de kun Underklæder paa. Hun spurgte dem ikke hvorfra de vare eller hvor de vilde hen og gjorde sig ingen Tanker om, at devare undvigte Arrestanter. Aarsagen til, at hun ikke besørgede dem anholdt ved Anmeldelse derom til Sognefogden, angiver hun at være den samme, som af Forrige forklarede, nemlig Frygt for deres fremtidige Hævn. 10 Christen Green af Finderup, Hanning, der forklarede: En Tirsdag Morgen i forrige Maaned, nøiere kan Deponenten ikke angive Tiden, kom tvende ubekjendte Personer ind hos Deponenten og begjærede en Snaps, hvilken Deponenten uden Betaling gav dem. Da det ikke ved deres Ankomst endnu var rigtig Dag, kan Deponenten Intet sige om, hvorvidt de vare fuldkommen paaklædte eller ei, og han gjorde sig ingen Tanker om, at de vare undvigte Arrestanter, saameget desmindre som de angave sig for Rejsende, af hvilke især Haandværksburscher, hvilke disse ikke syntes ulige [.... f....des] forbi hans Sted, der ligger ved Landevejen til Holstebro. Videre vidste han ikke at forklare og blev demitteret. 11. Gravers Wanting af Hestkjær, Hanning, der forklarede: En Morgen i forrige Maaned, Datoen erindre Deponenten ikke, kom Jørgen Christian Christensen og en Deponenten ubekjendt Person, som Deponenten efter hans Udtale maa formode at være en Tydsker, ind til Deponenten, der var eene hjemme med en Pige, og fik, da de sagde at være sultne, hver et Stk. Smørrebrød uden Betaling. De forlangte, at de maate blive hos Deponenten Dagen over, hvilket han nægtede dem, hvorpaa de afreiste. Endskjønt de angave sig som undvigte Arrestanter, saae Dep. sig dog ikke istand til at anholde dem, da han som gammel Mand og eene var for afmægtig dertil, og ingen af Bymændene vare hjemme, samt han desuden var bange for, at de siden, naar de kom paa fri Fod, vilde hævne sig. Af sidstanførte Grund turde Dep. eiheller efter deres Afrejse, foretage noget Skridt, der kunde lede til deres Anholdelse. De havde kun nogle gamle Klæder paa sig, med Undtagelse af en ny Skjorte, som den Person, han formeener at have været Tydsker, havde paa, og hvilken denne vilde have solgt Deåponenten for 6 Skilling Courant og en gammel Skjorte i Bytte, hvorpaa Dep. ikke vilde indlade sig. - Demitteret. 12. Mads [Humle], som forklarede: En Aften i forrige Maaned Kl. 10, Datoen erindrer han ikke, Kom Casper Christensen, hvem Dep. kjender, tilligemed 3 ubekjendte Personer til Dep. og bade om at maate varme sig noget. To af de ubekjendte bleve om Natten siddende i Stuen ved Kakkelovnen og gik bort i Dagbrækningen. Medens de vare der erholdt de af Deponenten en gammel Trøie, et Par gamle sorte Knæbuxer og et Par Stkr. Brød, uden at derofr blev fordret eller erlagt nogen Betaling. Casper Christensen med den tredie Ubekjendte, der var skjævhalset, blev ikke om Natten i Stuen, men da Dep. havde sagt til dem, at de skulde gaae deres Vei, gik de ud og bleve borte. Deponenten veed ikke, hvor de overnattede. Casper Christensen kom anden Dags Morgen igjen og bad om at maatte sidde lidt bag Kakkelovnen i Stuen, og Dep. gav ham Lov dertil og forblev Dagen over og nød Føden hos dem, samt Casper Christensen kartede lidt for Deponentens Kone denne Dag, men gik om Aftenen bort en Times Tid og kom derpaa igjen til Vinduet, da Deponenten og Kone vare gaaede i Seng, og bad om at vorde indladte, men hvilket ikke blev ham tilladt, hvorpaa han gik bort igjen. Morgenen derpaa kom Casper igjen med den Ubekjendte, og da Deponenten spurgte om de vare der endnu uagtet hans Forbud derimod, svarede de ja. Deponenter sagde da, at de skulde med ham til Sognefogden, hvortil de ogsaa vare villige, men da Deponentens Kone ikke vilde tillade Dep. at følge med dem, blev der Intet af. Deponenten gik derpaa til Bundsbæk Mølle og talte med Koed om Sagen. Denne sagde, at Deponenten skulde see at faae Bud efter Sognefogden, hvorpaa han gik tilbage til sit Huus, hvor han endnu traf ovenmeldte tvende Personer, hvem han raadede til at gaae til Kod i Møllen, hvor han sagde, de kunde faa noget at leve af, og de forføiede sig derpaa bort. - Samtlige 4 Personer vare ved Ankomsten til Deponenten ikkun klædte i det bare Linned m,ed Halmbaand om Livet og ligesaadanne Baand viklede om Laarene. Af Frygt for at disse Personer mulig vilde paaføre Deponenten en Ulykke, om han nægtede dem at maatte logere hos ham samt nogle Levnetsmidler og nogle Klæder som de forlangte, gav han dem Tilladelsen til at blive samt de ommeldte Fødevarer og Klæder. Da de alle vare samlede torde han ikke foretage sig noget til deres Anholdelse, og saasnart han efter de tvende Førstes Bortreise saae Leilighed gjorde han Anmeldelse til Koed om de hos ham værende tvende Personer, som efterat af Deponenten at være viiste ned til Møllen ogsaa bleve anholdte samme Dag. - Demitteret. 13. Sidstaftraadtes Hustru Maren Kirstine Pedersdatter, der paa Anledning forklarede:sig overensstemmende med Sidstaftraadte, dog med det Tillæg, at Casper Christensen gav hende et sort Silkehalstørklæde, som var gammelt og for hvilket imidlertid Deponentinden gav ham et andet Tørklæde, som omtrent kunde have samme Værdi som det hun fik. Tørklædet paanødte Casper Deponentinden, og da hun saaledes ikke kunde bleve det qvit, vilde hun som Erstatning derfor overlade ham det ham givne Tørklæde. - Demitteret. 14. Anders Nielsen Nygaard i Breining, som forklarede: Dep har ikke seet nogen af de undbigte Personer, men en Aften i forrige Maaned kom Forvalter Hoffmann ind til Dep. og berettede, at tvende fra ringkjøbing undvigte Arrestanter var udenfor samt anmodede Deponenten om at eftersætte og paagribe dem. Deponenten med sine tvende Karle og Christen Randeris gik derpaa ud for at iværksætte Paagribelsen, men da de kom udenfor saae de Intet til Arrestanterne. De gik derpå et godt Stk. nordpaa efter Arrestanterne, hvor Hoffmann sagde de var gaaede hen, men traf dem ikke. Deponenten vidste Intet videre at oplyse og blev demitteret. Jeppe Aanum var tilstede i Retten og anmeldte, at hans Kone for Tiden er syg og desaarsag ikke her i dag har kunnet give Møde, hvorfor yderligere Forhør over hende vil være at optage, naar andre forud bestemte Forretninger tillader saadant. Fra den indstævnte Forvalter Hoffmann indløb til Retten en Skrivelse af gaars Dato, der indeholder hans Forklaring, og angiver han deri Aaarsagen til hans Udeblivelse at være Sygdom. - Skivelsen acteres. Forhøret for i Dag sluttet. Retten hævet. H Ferslev Lybecker. [..] const. Som Vidner:H. SchouJens Sørensen
Event March 30, 1835 (Age 17 years) Age: 17 years 11 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.30 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123616 Aarligt No:33 Rulle No.:241 Navne paa Fangerne:Casper Christensen af Varde Arrest Hvor født:} Rind Sogn } Hammerum Herred Sidste Opholdssted:} Ringkjøbing Amt Naar indkommen.1835, d. 30 Marts Hvorfor:Løsgjængeri m. v. Hvor længe:1 Aar Alder:18 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 30te Marts - hjemsendt - Opførsel maadelig Straffet før:Ja - 4151 Hvor Værnepligtig:} Rind Sogn } Hammerum Herred Hvor forsørgelsesberettiget:} Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind sogn Religion:Lutters Profession:- - - Til hvilket Arbeide her BrugtAnlægger Anmærkning:dømt under Ringkjøbing Byes Politiret d. 31. Maij 1834 approberet af Amtmand Neergaard i Ringkøbing d. |6-t-e- -J-u-n-i- -s-.- -A-.| d. 4de Desember s. A. See No. 3540 - - - o o o - - - I anmærkningsrubrikken er datoen " 6te Juni s. A." overstreget. hvorefter datoen "4de desember s. A. er tilføjet.
Event March 30, 1836 (Age 18 years) Age: 18 years 11 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 30.-03.-1835
Event November 17, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.17 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1837. LAN B 79 - 69 | RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836, den 17. November blev en Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Biørn, hvor da passerede som følger: 68/1836 Et Forhør blev optaget i Anledning af at en Person Casper Christensen i Aftes som mistænkt for Tyverie var bleven indsat i Arresten. En Rapport fra Contoirbetjent Bertelsen desangaaende blev fremlagt. Kromand Søren Mikkel- sen af Sneiberg fremstod for Protokollen og forklarede, at Arrestanten, da han i Gaar Formiddags tilligemed Komp. var til Auctionen fik adskillige Snapser og et Glas Punsch af Komparenten, som der havd Udsalg af bemeldte Midler til Auctionsgjæsterne, og Komp. erfarede da, at han kun havde faa Penge hos sig i en Pung, som han fremtog, da han betalte, hvad han fik. Om Eftermiddagen derimod saae Komp. flere Penge hos hamsom han havde løse i Vestelom- men. Komp hørte omtale, at flere ved Auctionen havde mistet Penge af deres Lommer. En Pige, som er hos Skræder Høst i Sneiberg, skal have set, at Arrestanten havde sin Haand i en Huusmand Iver Holgersens Lomme, dog blev det tillige omtalt, at Arrestanten ingen Penge fik i hans Lomme. Ole Madsen i Sneiberg og Thomas Hansen i Tiørring skulde navnligen være de Bestiaalne, mueligen ogsaa Jens Christensen i Trevad. Komp. har jævnligen siden omtrent 14 Dage før Nov. Skiftedag seet Arrestanten drive omkring i Sneiberg Sogn. - Christen Salling i Sneiberg har sagt Komp. at han i Gaar Formiddags kiøbte et Lam af ham og betalte ham samme 3 Mk i Cour. i Afdrag, men at han var forvisset om, at Arrestanten ingen Penge havde, før han fik disse 3 Mk af ham Christen Salling. Komp. hørte i gaar, at Arrestanten skal have kiøbt et Pibehoved af en af Auctionsgjæsterne Christen Frølund i Overkær og straks betalt ham med 2 Rd. Courant. [Br.] Peder Frølund og Johannes [Grasten] skulle have hørt Arrestanten, efterat han var bleven anholdt, at han havde [..... ] Rd Cour. med sig til Auctionsstedet. Komp antager, at Komp i Gaar betalte omtrent Specie for Fortæring for ham selv og Andre. Aftraadt. Forhøret udsat Landt Som Vidner:WiigBiørn Samme Dag og i Overværelse af samme Vidner blev Polie Ret sat og holdt sammesteds, hvor da forestaa- ende Forhør blev continueret. Arrestanten fremstod løs og ledig og blev examineret i den Anledning, Sagen dertil giver. Han nægter at have begaaet noget Tyverie. Det var omtrent ved Middagstid han kom til Tanderup, hvor der blev holdt Auction, og det var hans Hensigt der at kiøbe et Stk Lærred til en Skiorte. Fattigcommissionen i Rind har anvist ham Ophold i Fattighuset hos sine Forældre Christen Jøregensen og Hustru Ingeborg Christensdatter. Der har han saaledes havt Tilhold, siden han kom fra Ringkiøbing den 12. Octbr. sidst, hvor han havde været arresteret fra 10de Juni til 11te Octbr. og var bleven idømt 30 Dages Fængsel ved Vand og Brød for Betlerie. Forud har han været dømt ligeledes i Ringkiøbing til 1 Aars Forbedringshuusarbeide og har udstaaet Straffen. Endnu tidligere har han været dømt og straffet sammesteds for Løsgjængerie og Betlerie med 40 Dages simpel Fængsel og tidligst ved Bølling Nørre Herreders Jurisdiction til 20 Dages simpel Fængsel ligeledes for Løsgjængerie og Betlerie. Forud var han anholdt paa sidstnævnte Sted for Betlerie, men blev løsladt uden Straf, fordi han var under 15 Aar gammel. Komp var 19 Aar sidste 22. April og han er af Natmandsslægten. Han havde i Gaar 2 Specier med sig til Tanderup, nemlig 1 heel Specie og 2 Rd rede Sølv i Smaamønter. Disse Penge havde han haft nogle Dage forud og de var blevet ham forærede af hans Kiæreste Marie Jensdtr., et omvandrende Fruentimmer, tydsk af Fødsel med hvem han havde været forlovet et Aars Tid. Hende mødte han nemlig sidste Søndag ved [Kiær....] mellem Rind og Herning, og da hun erfarede, at han var saa daarlig klædt, gav hun ham Pengene til Hjælp til Klæder. Hvor hun var at finde kunde Komp. aldeles intet sige om. Han brød sig nemlig ei om, hvad Vej hun tog, saasom hun var i Følgeskab med et andet Mandfolk og erklærede for Komp. at denne Mandsperson nu var hendes Kiæreste, da det ikke kunde nytte hende noget at have mere med Komp. at bestille, saasom han ville blive anholdt for Løsgjængerie, hvis han fulgte med hende rundt i Landet.Først siger han, at han ikke har haft andre Penge end disse 4 Rdler, siden han kom fra Ringkiøbing, derefter at han tillige desforuden havde erholdt 3 Mk. Cour. af Christen Salling, i Gaar for et Faar, som han solgte ham og som han kiøbte i Tirsdags Aftes hos Jørgen Frederik i Sneiberg. Pengene havde han deels løse i Vestelommen, deels i en Pung. Beløbet udgiorde som han førte med sig til Tanderup var dog kun 4 Rdler rede Sølv, da han havde udgivet en 3 Mk Penge [ . ..... ...... ....]. Han nægter at have haft sine Hænder i andres Lommer ved Auctionen. Komp. havde sidste Tirsdag anmodet Peder Christensen i Lind om han ved den Licitation, som Fattigvæsenet agter at holder over Komps Forsørgelse vilde mogtage ham, men i øvrigt har han ingen Tieneste søgt nogetsteds siden hans sidste Løsladelse fra Ringkiøbing. Med Hensyn hertil tilføiede han, at han formedelst Brystsvaghed heller ikke kan taale at arbeide og at denne Svaghed hidrører fra, at han har været arresteret saa tit. Han har ogsaa været daarlig i et Been, saa at han ikke godt kunde taale at gaae, hvilket hidrørte fra det Jern han har været belagt med i Ringkiøbing. Komp. vidste ikke, hvor ovenmeldte Marie Jensdatter var født eller havde Hjemstavn eller hvorledes det skal udfindes, hvor hun er, eller hvorfra hun er videre end hun som han siger skal være fra tydsk Holsteen. Den Mandsperson hun havde med sig kiendte han aldeles intet til. Arrestanten blev igien i Arresten hensendt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBiørn.
Event November 21, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.21. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 21. Novembr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidner Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Huusmand Joh. Holgersen af Snejberg, som forklarede, at han var ved Auctionen paa Tanderup sidste Onsdag. Om aftenen i Mørkningen mærkede han formedelst en [Kildren] som det medførte, at nogen havde Haanden i hans høire Buxelomme og han raabte da. "Jeg troer Fanden plager Eder, vil I gaa i Folks Lommer", men formedelst Trængsel kunde han ikke selv observere, hvem det var saa at han blot vilde, at den Skyldige skulde tage sig til deraf. Imidlertid stod der en Person tæt op til ham som han mistænkte skjønt han ikke kjendte ham, og det var den samme Person, som senere blev anholdt der ved Auctionen. Skrædder Høsts Pige Kirsten sagde til Komp. at hun havde set, at en Mandsperson havde Haanmden ki hans Lomme, og Komp. anmodede hende derfor om at hun uden at Personen selv mærkede det, ville udpege ham for Komp. Det gjorde hun, og den hun pegede paa var den samme. Christian Dahlgaard, saavidt han vidste fra [Nestholt], skulle ogsaa have observeret det. Komp havde i Buxelommen en Pengepung med Penge i, og denne var bleven reven op, næsten til det øverste af Lommen. I sin udvendige Trøielomme havde han et Pibetøj. Røret savnede han derpaa og gjorde Efterspørgsel derom ved Auctionen, hvorefter den oventilsigtede Person kom frem og sagde, at han havde et Piberør, som han havde funden. Da Komp. spurgte ham, hvor han havde funden det, svarede [....... for sig . ...... paa Arrestanten] *) Komp vedkiendte sig Røret og fik det sig udleveret. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen. - - - - - *) Paa dette sted er der rettet i protokollen, men rettelsen er ikke læselig.
Event November 22, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.22. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 22. Novemb blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidner Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Kirsten Pedersdatter, opholdende sig hos Skrædder Høst i Sneiberg, som forklarede at hun sidste Onsdag ved Auctionen paa Tanderup saae, at den Person, som senere blev anholdt der, men som hun ellers ikke kiendte, listede sin Haand i Iver Holgersens højre Vestelomme, hvorimod hun ikke observerede, at han havde Haanden i hans Buxelomme. Om han fik noget i Vestelommen kunde hun ikke see. Der var da en Samling af Mennesker paa Stedet, men saavel den Anholdte som Iver Holgersen stod yderst i Trængselen og Komp. bag ved Iver Holgersen, hvorved hun blev istand til at iagttage det. Om han havde hænderne i andres Lommer erfarede hun ikke. Det anførte passerede om Aftenen i Begyndelsen af Mørkningen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event November 23, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.23 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 23. Novemb. blev Poliiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Ole Madsen, Ungkarl af Gammelmark i Sneiberg, som forklarede at han var ved Auctionen paa Tanderup i Dag 8 Dage, og at han der havde 8 Mk 8 S. Courant i lybske Skillinger i en Lærredspung i sin høire Buxelomme, hvilken han savnede kort efter at der var bleven tændt Lys og efter han havde gaaet igiennem en Trængsel af Mennesker i Gangen. Det var ikke over et Qvarteer i Forvejen at han havde Pungen i sin Lomme. Det var ikke muligt at tabe Pungen, da Lommen dertil var for dyb og han ikke havde bukket sig. Komp har en Person mistænkt, som siden blev anholdt der ved Auctionen, men som han iøvrigt ikke kjendte, for at have stiaalen Pengene af hans Lomme eftersom Skrædder Høsts Pige havde yttret, at hun havde set, at han havde sin Haand i Iver Holgersens Lomme. Pungen fik Komparenten, saavidt han erindrer sidste Fredag Aften af Røgteren Christen Wandløse paa Tanderup, som sagde, at den var funden ved Brønden der ved Gaarden, men den var ganske tom. Høst har sagt til Komp. at Arrestanten efterat han var bleven anholdt, at han havde ført 1 Rd med sig til Tanderup. Han skal samme Dag have kiøbt et Pibetøj af Christen Frølund af Overkjær for [10 Mk 8 S] *) Courant, men da han blev anholdt tog Mads Christian Caspersen Pibetøiet, som laae paa Bordet, KOmp. mener for at conservere det for Arrestanten, da Christen Salling havde sagt, at han var forvisset om, at Arrestanten ikke havde solgt det til Mads Chr. Caspersen. - Aftraadt. Forhøret udsat. - - - - - Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event November 24, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.24 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 24. Novemb blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Indsidder Christen Dallerup af Snejberg, som i given Anledning forklarede, at igaar 8tr Dage om Morgenen kom en Person til ham, som han, saavidt han vidste, aldrig før havde seet i Komparentens Boepæl og falbød ham et Faar, som Komp. før havde solgt til Jørgen Frederik Caspersen, hvilket Falbyderen sagde at have KJøbt af ham, og at [... ..... ... denne]. Komp afkjøbte ham dette Faar for 4 Mk. Courant, og de 3 Mk. betalte han strax. Komp havde faaet [... ....] af Jørgen Frederik Caspersen for Faaret, da han afhændede det til ham omtrent 14 Dage forud, skjønt det da var mindre godt istand. Personen var den samme, som senere samme Dag var ved Auc- tionen paa Tanderup, hvor Komp saa, at han blev anholdt om Aftenen. Aarsagen til at han vilde sælge Faaret til Komp. sagde han at være, at han intet Sted havde at faae det [....] paa. Han talede ikke til Komp. om, enten at han trængte til Penge eller han havde Penge, og Komp. saae ingen Penge hos ham uden dem han selv betalte ham. Komp troede ikke, at Arrestanten havde solgt det Pibetøj til Mads Christian Caspersen, som han Auctionsdagen skulde have kjøbt af Christen Frølund, men noget med Vished herom kunde han ikke sige. Iøvrigt vidste Komp intet til Oplysning i Sagen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event November 29, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 29. Novembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger .......... No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Fæstehuusmand Jørgen Frederik Caspersen af Snejberg, som forklarede, at Dagen førend Auctionen paa Tanderup kom Arrestanten ind til ham ved Aftenstid, hvor Komp da indgik et Bytte med ham, saaledes at Komp fik en Bøsse for et Faar, og han skulle give Arrestanten 2 Mk. Courant i Bytte, som sidstnævnte skulde have af Komps Broder Mads Chr. Caspersen. Komp saae da ingen Penge i Arrestantens Besiddelse, og om han havde eller manglede Penge, talte han intet om. Bøssen havde Arrestanten faaet hos bemeldte Mads nogle Dage i forveien. Komp var vel ved Auctionen, men han erfarede ikke, at Arrestanten dér begik noget Tyveri eller saae hans Hænder i andres Lommer. Komp. er af Natmandsslægten. Aftraadt. Derpaa fremstod efter Indkaldelse Gaardmand Thomas Hansen af Tjørring, som paa given Anledning forkla- rede, at han var ved den ovenmeldte Auction paa Tanderup, og at han en Times Tid før Aften savnede en Lærredspung med Penge i, som han havde forvaret i sin venstre Vestelomme. Der var over 3 Mk. Courant i denne Pung, men næppe over 1 Rd. Han havde staaet i en stærk Trængsel af Mennesker ved Auctionen uden at bryde sig om, hvem der omgav ham. Arrestanten kjendte han ikke med nogen Sikkerhed, eller vidste om han havde været i hans Nærhed. Pengene troede han vel var taget af hans Vestelomme, men af hvem, derom kunde han aldeles intet oplyse - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event November 30, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.11.30. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 29. Novembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Christian Dalsgaard af Næstgaard i Snejberg Sogn, som i given Anledning forkla- rede, at han ved den ovenanførte Auction i Tanderup om Aftenen i Mørkningen saae, at en Person førte sin Haand i den dér tilstedeværende Iver Holgersens Buxelomme medens Komparenten stod bag ved, hvilket han dog først blev opmærksom paa, da Iver Holgersen forespurgte om, hvem det var, der gik i hans Lommer, og i det samme forlod Personen, |: hvem Komparenten ikke kjendte eller saae i Ansigtet, ligesom han ei heller kunde erindre sig hans Klæde- dragt, saa at han ikke vel kunde gjenkjende ham, om han blev fremstillet for ham :| Iver Holgersen tog derpaa en Pung op af samme Lomme, idet at han yttrede, at det var godt, at han fik den ikke. Casper Christensen er Komp. ubekjendt. Videre vidste han ikke til Oplysning i Sagen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
Event December 1, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.01 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 1ste Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Jens Christian Pedersen af [....] i Neufling, som forklarede, at han ogsaa var ved Auctionen paa Tanderup og at han om Aftenen Kl omtrent 7-8 dér paa Stedet savnede en ulden strikket Pung, hvori var 10 Mk. Courant, nemlig en hel Specie og det øvrige i lybske Skillinger, hvilken Pung han havde gjemt i sin Høire Buxelomme. Han vidste, at han en Times Tid iforvejen havde Pungen. Han kunde ikke have tabt den, og den maatte derfor være stjaalen af hans Lomme, medens han stod i Trængselen iblandt Auctionsgjæsterne. Hvem der havde taget den vidste han aldeles intet om. Han hørte vel, at en Person siden blev anholdt der ved Auctionen, men den anholdte Casper Christensen kjender han ikke. Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner: WiigBertelsen.
Event December 2, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.02 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 2den Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: Nr. 68/1836. En Skrivelse fra Contoirbetient Bertelsen blev fremlagt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
Event December 5, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 5te Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Christensen i Lind, som i given Anledning forkalrede, at det vel kan være en 14 Dage ller 3 Uger siden, at Arrestanten kom til Komparenten i dennes Huus og anmodede ham om, at han, når der blev holdt Licitation over Arrestantens Forsørgelse, vilde lade sig samme tilslaae. At han vilde bestille tjene Komparenten eller bestille noget for ham talte han ikke om. Komparenten svarede ham, at han ikke vidste, hvorledes det kinde gaae ved Licitationen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
Event December 7, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.07. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 7de Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: Nr. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Christen Frølund af Leervadskjær, ogsaa Overkjær kaldet, i Snejberg Sogn, som i given Anledning forklarede, at ved den [....meldte] Auction paa Tanderup solgte han et sølvbeslagen Pibetøi til Casper Christensen for 1 Rd. 5 Mk. Courant, som strax blev ham betalt med en heel nye Specie og forøvrigt i lybske Skillinger. Handelen foregik omtrent en hal muligen en heel Time efterat der var tændt Lys. Iøvrigt vidste Komp intet til Oplysning i Sagen naar undtages at Casper Christensen under Handelen med Komp. udlod sig, saavidt han kunde erindre, saaledes: Handelen gaar got i Dag, jeg har dog tjent et par Daler.. Kom havde et andet Pibetøi, som ham laante Komp. Dette afleverede Komp nu i Retten. Christen Knudsen i Ørskov skal vide Besked om, at han har tilkjøbt sig dette Pibetøi. Atraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Bertelsen
Event December 9, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 7 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.09. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767- Aar 1836 den 9. December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. For Protokollen fremstod Peder Frølund Laugesen af Sneiberg, som forklarede, at han ikke erindrede at have hørt, at Arrestanten havde udeladt sig med, at han havde ført 1 Rd med sig til Auktionen paa Tanderup eller at han talede om at have ført noget som helst Beløb med, snmærkede, at han først blev tilsagt i Aftes af Budfogeden, og at Tilsigelsen indeholdt, at han først skulle møde den 9de. Dette maatte efter en Note, som var ved Kontoiret ogsaa antages at forholde sig rigtigt. - Aftraadt. Forhøret udsat. ....... Landt Som Vidner: WiigBertelsen.
Event December 17, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 8 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.17. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 17. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen sg Herning og Knud Jensen af Lundbye, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Arrestanten fremstod løs og ledig. Den den 22de f. M. afhørte Kirsten Pedersdatter fremstod for at blive confronteret med Arrestanten. Bemeldte Kirsten Pedersdatter erklærede i Arrestantens Øine, at det var ham, som hendes aflagte Forklaring angaaer efter hvilken hun saae at han listede sin Haand i Iver Holgersens højre Vestelomme ved Auctionen paa Tanderup. Arrestantennægtede desuagtet dette, ligesom han ogsaa vedblev at nægte, at han havde bestiaalen nogen. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Knud Jensen, m.f.P.Niels Jensen
Event December 24, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 8 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.24. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 24 December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Efter Indkaldelse mødte Mads Christian Caspersen af Møruphuus i Rind Sogn, som i given Anledning forklarede, at han vel var ved Auctionen paa Tanderup, men at han intet erfarede eller vidste til Oplysning om at Casper Christensen, hvis Søster er Komparentens Hustru, begik noget Tyverie sammesteds. Samme Casper Christensen havde laant Komparenten et Pibetøi til at ryyge af, førend han blev anholdt, og siden sagde han til Komp. at han kunde beholde dette Pibetøi for 9 Sk. Courant, som han skyldte Komp. for en Bøsse, han havde kjøbt af ham omtrent 14 Dage eller 3 Uger forud. Om Exam. jur. Bertelsen havde erklæret, at han skulle arresteres førend han yttrede, at Komp. maatte beholde Pibetøiet for de 9 Sk. eller ej, ved Komp. ikke, men i det mindste var der endnu da intet Vagthold ved ham. Komparenten har paa Veien hertil tabt Mundstykket til Pibetøiet, som Casper skulle have kjøbi af Christen Thomsen i Overkjær. Det øvrige afleverede han. - Aftraadt. En Skrivelse fra Amtet af 24de Novembr. og en Do. fra Ditto af 8de dennes med Bilag, en Skrivelse fra Arrestforvarer Niels Jensen af 17de Novembr., Gjenpart af en Skrivelse til Fattigcommissionen for Rind og Herning af 14de dennes og Sognepræst Tanges Svarskrivelse af 19de næstefter blev fremlagt. - Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen - - - - - 1836.12.24. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 24 December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Efter Indkaldelse mødte Huusmand Christen Knudsen af Lundbye, som forklarede at Arrestanten Casper Christensen afkjøbte ham et Pibetøi den Dag, der var Auction paa Tanderup i Klitsgaard for 27 Skilling Courant, som han strax betalte. Dette foregik hen mod Middag, og de fulgtes derefter ad fra Klitsgaard til Tanderup. Mads Christian Caspersen, som [......] i Klitsgaard, forlangte nogle Penge at laane af Casper, men denne vægrede sig i det at han yttrede, at han havde ikke flere end at han kunde kjøbe sig et Par Træskoe for Saavidt Komparentens saae - nøie mærke lagde han ikke dertil - havde Casper [endnu] kun faae Penge tilbage, da han havde betalt Komparenten de 27 S. Det af Christen Frøelund afleverede Pibetøi blev Komparenten forevist, og han erklærede at det er det samme som hans Forklaring angaaer. Han vidste intet til Oplysning om at Casper Christensen bestial Nogen ved Auctionen. Landts Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
Event December 30, 1836 (Age 19 years) Age: 19 years 8 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.12.30. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 30. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Viig, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Arrestanten fremstod løs og ledig og blev gjentagende alvorligen formanet til Sandhed, men han vedblev [.............] at nægte, at have begaaet noget Tyverie paa Tanderup og at paastaae at Fortællingen om en Kiæreste og Penge som hun skal have givet ham forholder sig rigtig, skiønt Dommeren sammenholdt og foreholdt ham alt hvad der under [Per........] gav Anledning til at ansee hans Nægtelse og Forklaring for i høieste Maade usandsynlig og utroværdig. Derpaa blev Arrestanten foreholdt Districtschirurg Gunsts Attest, til hvilken han yttrede, at da han blev synet af Lægen var han kommet sig undtagen det lille Saar paa Benet og paa det nær, at han især i haard Frost er trangbrystet. Endelig blev de fremlagte Domme, forsaavidt den domfældte er navngivet Casper Christensen, ham fore- holdt, og han erkjendte at være den Angjældende. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret sluttet for beskre- ven at tilstilles Overøvrigheden. Landt Som Vidner:Niels JensenWiig.
Event January 15, 1837 (Age 19 years) Age: 19 years 9 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1837.01.15 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1837 deen 15. Janv. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Overværelse af Vidnerne Wiig og BJørn, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. En Skrivelse fra Amtet af 4de Janv., Gjenpart af en Skrivelse til Rind og Herning Sognes Fattigcommission af 7de ds. og Sognepræst Tangs Skrivelse af 12te næstefter blev fremlagt. I Følge sidstnævnte Skrivelse var Grdm Frands Eriksen i Lind tilsagt til at give Møde igaar. Han fremstod nu for Protokollen og angav, at han formedelst et stærkt Uvejr ikke kunde møde igaar. Iøvrigt anmærkede han, at han ifølge Fattigcommissionens Bestemmelse skal modtage Casper Christensen saaledes at denne hos ham skal have Kost og Opholdssted, hvorfor Komp ikke alene skulde nyde 2 Td. Rug og 1 Td. Byg samt 1 Rd. rede Sølv for et Aar, men Casper Christensen skulde ogsaa præstere Komp. [.....] af det Arbeide han kunde. Ifølge heraf vilde Komp. holde ham til at vogte Creaturer, Kjøre Plov, og hvad andet Bondearbeide der i Gaarden forefalder, som passende kunde over- drages ham samt til Kartning og Strikning og i det hele ansee sig som hans Hosbond. Skulle casper Christensen vise Flid og Troskab vilde Komp., skiønt aldeles ingen Forpligtelse i saa Henseende paalaae ham, give ham en liden Ducear efter eget Forgodtbefindende for at fornøie og opmuntre ham, og han tilføiede, at han altid har Arbeide for ham og vilde indvie ham i de i en Gaard forefaldende Forretninger forsaavidt Casper Christensen mangler Øvelse deri. Casper Christensen blev løs og ledig fremstillet og forelæst Frands Eriksens forestaaende Bemærkninger forsaavidt ham vedkommer. Han blev derhos givet Tilhold om at arbeide for Frands Eriksen, i alle Henseender at betragte denne som sin Hosbond, hvem han maatte vise den Lydighed, som et Tyende skylder, og med Hensyn til hvem han ikke kunde tillægge sig andre Rettigheder end andet Tyende har, saa at han heller ikke uden Frands Eriksens Tilladelse kunde forlade ham. Endelig blev det ham betydet, at han ved at overtræde dette Tilhold giorde sig skyldig til at vorde anseet som Løsgjænger. Han blev saaledes nu overgivet Frands Eriksen. Forhøret er saaledes sluttet. Landt Som Vidner:WiigBjørn
Event January 5, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 8 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.05. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 5 Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af en mundtlig Anmeldelse fra Peder Lunde i Wognberg, at hos ham var skeet Indbrud Natten imellem den 16de og 17de f. M. samt at noget af det bortstiaalne Tøi skulle være falbudet af Casper Christensen, Rind, i Worgod Sogn. Den i den Anledning udtagne Stævning blev fremlagt og acteres saalydende: ## For Forhøret fremstod: 1. Peder Lunde af Wognberg, der paa Anledning forklarede, at Natten mellem den 16de og 17de f. M. var der skeet Indbrud i hans Storstue derved at Tyvene havde pillet nogen Søm væk, der var slaaet udvendig for et Vindue til denne Stue, ligesom de i dette Vindue havde udslaaet en Rude, derpaa taget hele Vinduet ud og krøbet ind i Stuen, borttaget 2 [Hornskeer], der laae paa en i Stuen værende Dragkiste. Dragkisten selv, hvori Nøglen sad, havde Tyvene lukket op og deraf udtaget følgende hans Datter Bodild Pedersdatter tilhørende Klædningsstykker, nemlig 4 Forklæder, 2 sorte, deraf et [Merinos] og et Tvistes, et rødtavlet og et rød og hvidstribet, mørkt Tøi til et Forklæde 4 Sæt syet Hovedtøi, hvoraf Baand ved de 2 Sæt, 1 bruun Madratses Tørklæde med Fryndser, hvide i den ene Side og [........] i den anden, 1 stort rødt Tørklæde med broget Ramme med Bogstavet I mod blaae Silke, 4 hele hvide og 2 halve hvide Tørklæder, 1 Silke Hovedklæde, En Daase forgyldt inden i med blaa [Riis] paa Laaget, 1 [....farvet] rødt og 1 grønt uldent Klæde 2 røde Huer af [..........] Sirts tilskaaren [....... ... ..... i et ..........] 1 Klædebørste, 2 Haghatte samt 26 til 28 s [H.......], hvoraf de 24 s var indsvøbt i et Stykke Papir og laae i Daasen. Ligeledes medtog Tyvene Nøglen til Dragkisten. Alt dette blev udtaget af den øverste Dragkisteskuffe, hvorimod Tyvene ei havde været i de andre Skuffer. Storstuen, hvori Indbruddet skeete er paa 2 Fag østerst i Stuelængden og Vinduerne vender i Sønder ud til Marken. Indbruddet var skeet gjennem det østerste Vindue, der er 11 Muurstene fra Jorden af, og Vinduet var sat need paa Jorden udenfor. Fra Storstuen er der kun een Dør ud til Gangen, der er 1 Fag, og herfra kommer man ind i Dagligstuen, hvor Datteren Bodild sov ovenmeldte Nat, og bag ved Dagligstuen igjen er et Sovekammer, hvori Dep. og Kone sov. Kl. omtrent 9 om Aftenen gik han og Konen tilsengs, men Datteren blev siddende i Dagligstuen for at sye efter hendes Udsagn Kl. henimod 11. Kl. 3 om Morgenen stod Dep op og gik ud for at lade sit Vand, men mærkede ei til nogen Uroe i Huset og gik derfor i Seng igjen, men omtrent Kl. 5 kom Datteren ind til ham og fortalte, at hun havde været ude i Kjøkkenet for at faa Lys tændt og hørte en underlig Larm, som om nogen af Køerne kunde have slaaet sig løs i Stalden. Han stod derfor op og gik need i Stalden, hvor han dog forefandt alt roligt, men kort efter han var kommet tilbage, gik Datteren op i Storstuen for at hente noget Kakkelovnssværte og opdagede derved det skeete Indbrud. De gik strax ud for at see om de kunde opdage noget, men da det havde frosset om Natten og var meget taaget, kunde de ingen Spor finde til Tyvene. Senere havde imidlertid Dep. ved Rygte erfaret, at en omvankende Person Casper Christensen af Rind, som i de Dage skulde have opholdt sig i de omliggende Sogne, hos Jacob Mogensens Enke i Worgod skulde have falbudet de ovenfor beskrevne Deele, som han da havde foregivet at have vundet i Spil hos Niels Hedeby i Skjern. Han tilføier at Dørene imellem Storstuen og Dagligstuen ud til Forstuen ei vare lukkede i Laas ommeldte Nat. - Demitteret. 2. Bodild Pedersdatter fremstod og forklarede sig for sit Vedkommende aldeles overensstemmende med Foregaaende, hvorhos hun ansætter Værdien til det stiaalne Gods saaledes: Skeerne 1 Mk. 8 s. r. S. et [Merinos] Forklæde 5 Mk. 9 s. r. S. er Tvistes Do.4 Mk. 12 s. r. S. et rødtavlet Do.4 Mk. 12 s. r. S. et rød og hvidstribet Do.4 Mk. 12 s. r. S. mørk Tøi til et Forklæde5 Mk. 9 s. r. S. 2 Sæt Hovedtøi uden Baand3 Mk. 3 s. r. S. Stk. 2 Do med Baand4 Mk. 12 s. r. S. Stykket 1 bruunt Madratses Tørklæde 1 Rd.- - - s. r. S 1 stort rødt Tørklæde3 Mk. - s. r. S. 4 hele hvide Tørklæder 1 Mk. 8 s. r. S. Stykket 2 halve Ditto12 s. r. S . 1 Silke Hovedklæde12 s. r. S. den forgyldte Daase1 Mk. - s. r. S. 1 [....farvet] rødt Klæde2 Mk. 6 s. r. S. 1 grønt uldent Do.2 Mk. 6 s. r. S. 2 røde Huer 9 s. r. S. Stk. 1 Pudevaar12 s. r. S. en Klædesbørste 9 s. r. S. 2 Haghatte12 s. r. S. Stykket. Det store røde Tørklæde skal ligeledes være falbudet af Casper Christensen for Jacob Mogensens Enke i Worgod. Videre Oplysning kunde hun ikke give,. - Demitteret. Retten bemærkede, at Jacob Mogensens Enke efter Sønnens Udsagn er syg og sengeliggende, saa at hun ei har kunnet give Møde 3. Lars Jacobsen forklarer, at Søndagen den 17de f. M. henimod Middag kom Casper Christensen af Rind og dennes Svoger Niels Nielsen, Worgod Hede, ind til Dep.s Moder, hvor da var tilstæde foruden Dep. hans Morbroder Søren Larsen af Worgod. De opholdt dem kun et Qvarteerstid og falbød i denne Tid deels til Dep, deels til Søren Larsen en indvendig forgyldt Tindaase med sorte eller blaae Riis ovenpaa, desuden en almindelig Klædesbørste uden Særkjende samt et stort rødt Tørklæde med Broget Ramme, i hvis ene Hjørne var Indsyet et Bogstav med blå eller sort Silke, og saa vidt Dep. kunde skjønne var det et I eller L. Hvor han havde Tørklædet og Børsten fra talte han ikke om, hvorimod han foregav, at Daasen havde han vunden Aftenen før i Kortspil hos Niels Hedebye i Skjern fra en Karl sønder fra, som han ikke kjendte, men han troede, han var fra Tarm. Paa Tørklædet og Børsten satte han ingen Vurdering, derimod forlangte han 1 Mk. Cour. for Daasen, men der blev intet deraf kjøbt. Da de forlode Dep.s Moders Huus, gik de igjen henad Niels Nielsen til, men hvor de blev af saae Dep. ikke, eiheller veed han, om de ommeldte Vare blev falholdte andre Steder. Dep troer, at der er henimod3 Miile fra Vognberg til hans Moders Sted. Videre Oplysning kunne han ei give. - Demitteret. 4. Søren Larsen fremstod og forklarede sig aldeles overensstemmende med Foregaaende. - Demitteret. 5. Niels Pedersen Hedebye, som paa Anledning forklarede at Løverdagen den 16de f. M. omtrent Kl. 10 slet kom Casper Christensen Rind ifølge med den nu for Løsgængerie arresterede Jens Nielsen af Qvemberg ind til ham, hvor de kom fra, veed Dep. ikke. De opholdt sig en Times Tid. De spiste et Stykke Smørrebrød og drak et Kop Kaffe. Hvad de talte om, veed Dep. ikke, og derpaa forlod de hans Huus omtrent Kl. 11. slet. Saavidt Dep. erindrer var der ikke andre fremmede tilstæde i Huset paa samme Tid, ligesom han eiheller veed, hvor de fra ham gik hen. Der blev ikke ved denne Lejlighed spillet Kort, ligesom Dep. forsikkrer, at Casper Christensen Rind aldrig har spillet Kort i hans Huus uden muligvis for flere Aar siden, da han sad arresteret i Dep. Huus. Videre Oplysning kunde han ikke give. - Demitteret. Forhøret for idag sluttet Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event January 10, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 8 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.10. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 10. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da Forhøret continuerede i Anledning af det hos Peder Lunde i Stauning forøvede Tyverie. For Forhøret var fremkaldt og fremstod 1. Søren Jespersen Riber af Wognberg, der paa Anledning forklarede, at Løverdagen den 16de f. M. om Formiddagen Kl. 9 kom Casper Christensen af Rind, der Natten forud havde logeret hos Jens Andersen, Wognberg, ind til Dep. dog opholdt han sig ei længere end medens han tændte sin Pibe, hvorpaa han igjen i Forening med Jens Nielsen, der kort før var ankommet til Dep., forlod Huuset og foregav at ville følges ad til Skjern. Videre saae Dep. ikke til Casper Christensen og Jens Nielsen den Dag før henimod Aftenen i Mørkningen, da Jens Nielsen ene kom tilbage og foregav, at de havde været i Skjern, hvorfra de var fulgtes tilbage ad Ringkjøbing Veien over Ganer Broe, hvor Casper Christensen havde forladt ham og fortsat sin Vei nordpaa ad Ringkjøbing Landevei, medens han selv gik tilbage til Dep. Her forblev han en Times Tid, hvorpaa han foregav, at han vilde hen til Christen Jespersen, Nørre Wognberg for at blive der om Natten, men da han havde været borte omtrent en Time kom han igjen tilbage og udelod sig med, at de vare gaaede i Seng hos Christen Jespersen, saa at han ei der kunde faae Natlogie [.....], hvorfor han bad at maatte blive Natten over hos Dep. Og da Jens Nielsens Broder Anders Christian Nielsen logerede i de Dage hos Dep., tillod Dep. Jens Nielsen at blive og at sove hos Broderen om Natten. Klokken omtrent 10 gik de alle tilsengs. Midt om Natten omtrent Kl. 1 a 2 vaagnede Dep ved en udvendig Allarm ved Vinduet, men da han i det samme saa, at Jens Nielsen stod op og gik ud af Døren, dog i bar Linned, brød Dep. sig øieblikkelig ej videre derom, men da Jens Nielsen efter faae Minutters Forløb kom tilbage, og Dep. inde i Stuen havde hørt, at Jens Nielsen talte med nogen udenfor, spurgte han ham, hvem det havde været, hvortil Jens Nielsen svarede, at det havde været Casper Christensen, der var kommet for at forlange sin Pibe af Jens Nielsen, hvilken denne havde beholdt i Pant for 6 s., som Jens Nielsen havde udlagt for ham paa deres Vandring Dagen før i Skjern, men da Casper ingen Penge havde havt til at indløse Piben, ville han ikke udlevere den, hvorfor Casper igjen var gaaet sin Vej. Jens Nielsen gik derpaa igjen i Seng og forblev roelig hjemme, indtil han næste Dag tilligemed Broderen blev arresteret som Løsgænger. - Forhørsdommeren adspurgte Dep., om ikke Jens Nielsen, før han gik i Seng, havde anmodet Dep. eller Broderen om, saafremt der blev banket paa Vinduet om Natten, da at kalde paa ham, men Dep. nægter at kunne erindre dette. Den Pibe, som Jens Nielsen havde i Pant fra Casper Christensen, er endnu hjemme hos Dep. Videre Oplysning kunne han ikke give. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. 2. Jens Andersen, som forklarede, at Fredagen den 15de f. M. henimod Aften kom Casper Christensen, en Broder til Dep. Kone, i Følge med Ane Cathrine Pedersdatter, og denne sidste spurgte da, om de kunde forblive der om Natten, hvilket Dep. tillod. Kort efter disses Ankomst, saavidt Dep erindrer, kom ligeledes Jens Nielsen, der paa samme Maade fik Lov til at forblive Natten over. Omtrent Kl. 9 a 10 gik de alle til Senge og forblev saaledes Natten over. Næste Morgen Kl. 8a 9 forlode de igjen Huset, Jens Nielsen og Casper Christensen i Forening, for at gaae sammen til Skjern, og Ane Cathrine Pedersdatter kort efter, uden at Dep. veed, hvor hun gik hen, dog traf han hende henad Aften samme Dag hos Jeppe Søegaard i Stauning, og han formoder, hun var der Natten mellem den 16de og 17de, da hun forblev der om Aftenen, efter at han var gaaet derfra. Til Casper Christensen og Jens Nielsen saae han intet den Dag eller paafølgende Nat mellem 16de og 17de. Derimod mødte han henad Eftermiddagen den 17de Jens Nielsen, idet han som Arrestant blev ført til Herredscontoiret, og idet Jens Nielsen blev lidt tilbage for sin Vagt, udelod han sig i Samtale med Dep. og da faldt paa det hos Peder Lunde sidste Nat skeete Tyverie, udelod Jens Nielsen sig med, at Casper Christensen havde om Natten været udenfor Søren Ribers og da havde Jens Nielsen ude og fortalt denne, at han havde udøvet Tyveriet hos Peder Lunde, ligesom og Jens Nielsen troede, at Casper Christensen bar en Deel af Kosterne hos sig, da han talte med Jens Nielsen. Dep havde ligeledes af et Rygte hørt, uden at han dog kan opgive sin Hjemmel, at Jens Nielsen skal have anmodet Søren Riber om, forsaavidt nogen om Natten bankede paa Vinduet, da at kalde paa sig, dog hvorvidt det virkelig forholder sig saa, veed Dep. ikke. Videre Oplysning kunde han ikke give, og efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. 3. Niels Nielsen, Vester Herreborg Hede, fremstod og forklarede, at Søndagen den 17de f. M. om Formiddagen kom Casper Christensen af Rind, der er Broder til hans Kone, til ham i hans Boepæl og havde blot en lille Pakke med noget i i Haanden, men hvad der var i Pakken, saae Dep. ikke. Han foregav at komme fra Deiberg og vilde hjem til Rind og opholdt sig kun en Times Tid i Dep. Huus, hvorpaa han spurgte om Dep ikke vilde følge med ham hen til Jacob Mogensens, hvor han ville hente et Par Støvler, som han havde kjøbt af Jacob Mogensens Søn. Heri indvilgede Dep., og da de kom hen til Jacob Mogensens, traf de der Jacob Mogensens Kone og Sønnen Lars samt Søren Larsen, hvor Casper Christensen fremtog et Tørklæde, han havde om Halsen, en Klædebørste og en Tin eller Blikdaase, som han falbød, uden at det dog blev ham afkjøbt. Tørklædet var rødt med en bred Bort om, og Casper foregav, at han havde faaet det af Ane Cathrine Pedersdatter, og Dep. hørte og saae, at de tilstedeværende, der ved at see Tørklædet udelod dem om, at der var et Bogstav isyet samme, men hvad det var for et Bogstav eller hvorledes Talen faldt, erindrer han ikke. Børsten og Daasen tog Casper op af Lommerne uden at udelade sig om, hvor han havde Børsten fra, hvorimod han fortalte, at han havde vundet Daasen i Kortspil fra en Mand Sønderfra hos Niels Hedebye i Skjern, men Navnet paa Karlen angav han ikke. De opholdt dem ganske kort hos Jacob Mogensens, hvorpaa de igjen gik tilbage til Dep. Her forblev Casper en Times Tid eller halvanden hos Dep. og gik derefter hjem ad Rind til, hvorhos han tog alt med sig, hvad han havde bragt til Huset. Casper Christensen talte ikke til Dep. om Tyveriet hos Peder Lunde, hvorom han saaledes ingen Oplysning kan give. Om Formiddagen, da Casper Christensen kom til Dep., foregav han, at han om Løverdagen den 16de havde siddet og sviret og spillet Kort hos Niels Hedebye, indtil det var blevet mørkt, derfra var han gaaet til Deiberg, men da Folk her vare i Seng, havde han tilbragt Natten paa Heden. Hvem han havde været hos i Deiberg for at faae Nattelogi udelod han sig ikke med. Dagen efter at Casper Christensen havde forladt hans Huus, kom Ane Cathrine Pedersdatter dertil og foregav at have været hos Jens Andersen sidste Nat. Hun havde aldeles intet med sig, da hun kom til Stedet, ligesom hun eiheller omtalte at have truffet sammen med Casper Christensen. Han vedgik det Tilførtes Rigtighed blev derpaa demitteret. 5. Niels Nielsens Kone Else Malene Christensdatter, Casper Christensens Søster, som for sit Vedkommende forklarede sig aldeles overensstemmende med sin Mand, hvorpaa hun blev demitteret. 6. Ane Cathrine Pedersdatter fremstod og forklarede, at hun om Aftenen den 15de f. M. kom fra Worgod af og indlogerede sig hos Jens Andersen, hvor hun traf Casper Christensen og Jens Nielsen, men næste Morgen forlod hun ogsaa Stedet og har ei siden været sammen eller talt med sidste Personer. Lørdag Nat den 16de logerede hun hos Jeppe Søegaard i Stauning, Søndag Nat den 17de hos Jens Andersen, hvorfra hun gik Mandag Morgen til Worgod. Det forholder sig rigtigt, at hun i Septbr. Maaned f. A. har foræret Casper Christensen et rødt Tørklæde med Bort om, men her var intet Bogstav indsyet, da hun gav ham det. Videre Oplysning kunde hun ikke give, og efterat have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev hun demitteret. - Forhøret for i Dag sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event January 15, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 9 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.15. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 15de Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Lange og Morten Madsen, hvor da continuerede Forhøret angaaende Tyveriet og Indbruddet hos Peder Lunde i Stauning. For Forhøret fremstod uden Baand og Fængsel: Anders Christian Nielsen, som paa Anledning forklarede: at Natten mellem Fredag og Løverdag den 15de og 16de f. M. logerede han hos Søren Riber og Broderen Jens hos Jens Andersen. Den 16de om Morgenen Kl. omtrent 8 a 9 kom Broderen Jens Nielsen i Følgeskab med Casper Christensen ind til Søren Ribers og efter et kort Ophold da forlode de igjen Stedet under Foregivende af, at de vilde følges ad til Skjern. Henimod Aften samme Dag, omtrent Kl. 9, kom Broderen Jens Nielsen tilbage og udelod sig med, at de havde været i Skjern og at Casper havde forladt ham paa Landevejen til Ringkjøbing, da de var passerede Ganer Broe. Kort efter Jens Nielsen saaledes var kommen tilbage gik han igjen ud for at faae Nattelogie hos Christen Jespersen, Nørre Vognberg, men kom hjem henimod Kl. 10 med Foregivende, at Christen Jespersen var i Seng, saa at han ei der havde talt med nogen, hvorfor han nu forblev Natten over hos Søren Ribers og laae i Seng med Dep. Han benægter at have bemærket det mindste til at Broderen om Natten var oppe, da han foregav at have sovet hele Natten. Ligeledes hørte han eiheller, at der bemeldte Nat var nogen ved Søren Ribers Vinduer. Dagen efter var det, de bleve arresterede for Løsgængerie og paa Vejen til Skjern mødte de Jens Andersen, men Dep. talte ikke med Jens Andersen og veed eiheller om Broderen gjorde det, for Dep. gik foran. Dernæst tilføier Dep. at det forholder sig rigtigt, at Broderen, da han kom tilbage fra Skjern, havde en Tobakspibe med sig, som Casper Christensen skulle have pantsat til ham for 4 eller 6 s. Courant, men om Casper siden havde [tilbagefor...et] denne, derom vidste Dep. intet. - Demitteret. Jens Nielsen fremstod og paa Anledning forklarede, at Natten mellem Fredag og Løverdag den 15de eller 16de f. M. logerede han i Forening med Casper Christensen hos Jens Andersen, og om Morgenen den 16de fulgtes de sammen til Søren Riber, hvorfra de efter et kort Ophold gik til Skjern, hvor de ankom til Niels Hedebye omtrent Kl. 10 eller 11. Her opholdt de dem til henimod Kl. 2 og i den Tid nød de noget Mad og Brændeviin samt talte om ligegyldige Ting. Kort spillede de ikke. Fra Niels Hedebye gik de hen til Jacob Fisbæk, hvor de opholdt dem til henimod Kl. 8 og drak her en Deel Brændeviin og Mjød for Betaling, saa at de blev heel svirende. Derfra fulgtes de ad over Ganer Broe, og da de var kommet et lidet Stykke her forbi, bød Casper Christensen Farvel, hvorpaa Dep gik til Søren Riber, idet Casper Christensen fortsatte Veien nordpaa. Fra Søren Riber gik han samme Aften hen til Christen Jespersen for at faae Nattelogie, men da de her var i Seng, og han ingen fik i Tale, vente han igjen tilbage til Søren Riber, hvor han derpaa fik Logie og laae om Natten hos Broderen i samme Værelse, hvor Søren Riber og Kone sove. Han paastaaer paa det Bestemteste ei at have været oppe bemeldte Nat for at tale med nogen, skjønt det vel kan være, han har været ude for at lade sit Vand, dog kan han ei erindre dette sidste. Han paastaaer ei at have seet Casper Christensen siden de forlode hinanden om Aftenen den 16de f. M. og indtil Casper kom som Arrestant til Ringkjøbing. Angaaende Piben, som Casper har pantsat til ham, hvilket skeete for udlagte Penge [....] ved Niels Hedebye, forklarer han sig iøvrigt overensstemmende med Broderen. Efter at have vedgaaet Tilførselens Rigtighed blev han demitteret. Casper Christensen fremstod uden Baand og Fængsel og forklarede, at en Dag i forrige Maaned, Dagen kan han ei angive, saavidt han husker var det en Fredag, kom han til Jens Andersen i Deiberg der er givt med Arrestantens Søster, hvor han traf Arrestanten Jens Nielsen og forblev her om Natten tilligemed Jens Nielsen og Ane Cathrine Pedersdatter, der senere paa Aftenen ankom til samme Sted. Næste Morgen forlod han og Jens Nielsen i Forening Stedet og efter at have været en kort Tid inde hos Søren Riber, fulgtes de ad til Niels Hedebye i Skjern, hvor ligesom og hos Jacob Fisbæk passerede som af Foregaaende forklaret. Kl. 8 a 9 [....] om Aftenen forlod de Jacob Fisbek, fulgtes ad over Ganer Broe, hvorpaa Dep. kort efter forlod Jens Nielsen, der gik til Søren Riber. Dep var dengang temmelig beskjænket saa at han ei kan erindre rigtig hvad han tog sig til, dog veed han, at han efter at have gaaet noget satte sig need paa Heden hvor han faldt i Søvn. Efter nogen Tid, dog inden det blev Morgen vaagnede han igjen, men var ganske fortumlet i Hovedet uden at vide rigtig hvor han var. Klokkeslettet kan han ei give, dog var det ikke Dag men blot maanelyst og han formodede at klokken var omtrent 5 eller 5. Efter at have gaaet lidt omkring fandt han til Søren Riber, hvor han bankede flere Gange paa Vinduet med sin Finger, indtil Jens Nielsen, som han vilde spørge, om han ikke snart kom op til Gjellerup, eller om han vilde have Bud til sin Fader, kom op og ud til ham,og medens Jens Nielsen lod sit Vand, talte han med ham, idet Dep. nemlig spurgte ham om han snart kom til Gjellerup. Han nægter, at han ved denne Leilighed havde nogensomhelst Pakke eller Byldt med sig, ligesom han og tilføier, at Jens Nielsen efter denne korte Samtale strax gik ind igjen til Søren Ribers. Dep fortsatte nu sin Vei hjem efter og kom efter Solens Opgang til Svogeren Niels Nielsen paa Herreborg Hede, ogsaa her paastaaer han, at han ingen Pakke havde med sig, saavidt han erindrer ikke, undtagen det skulle være hans Trøie og Vest, han havde indpakket. Med Svogeren Niels Nielsen gik han hen til Jacob Mogensens Enke, hvor han Falholdt et Forklæde, et Tørklæde, en Klædesbørste og en Tindaase, men de kjøbte intet deraf. Forklædet havde han faaet foræret af hans Søster, givt med Niels Nielsen og har det nu i Ærmer til sin Undertrøie. Tørklædet var et stort rødt Tørklæde med Bort om og indsyet af ham selv i det ene Hjørne med Bogstavet I. Han havde kjøbt Tørklædet af en ham ubekjendt Bissekræmmer den Dag han gik ned til Jens Andersen og Bogstavet havde han snittet paa Vejen og paasyet. Han gav det bort samme Dag til et Fruentimmer ved Navn Marie Jensen fra Holsteen, som han traf paa Veien, og som han kjendte fra før af, hvor hun nu er veed han ikke. Den samme Kræmmer, som solgte ham Tørklædet havde foræret ham Børsten og Daasen, fordi han bar hans Pose et Stykke Vei, men han solgte det igjen den Dag han gik tilbage til en omreisende Kræmmer mellem Worgod og Sneiberg, som han ei videre kjender. Efter Opfordring paastaaer han, at han ei kan erindre hvorledes han har udtalt sig hos Jacob Mogensens i Worgod angaaende Maaden hvorpaa han havde erholdt de falbudte Varer. At han havde foregivet at have vundet dem i Spil, kan han ei erindre. - Med Hensyn til sit vita forklarer han, at han er 21 Aar gl., født af Forældrene Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter i Rind Sogn. Han har førhen været straffet for Betlerie ved Bølling og Nørre Herreders Politieret efter Dom af 16de Juni 1832 med 20 Dages Fængsel paa simpel Fangekost, for Løsgængerie ved Overpolitieretsdom i Aaret 1833 til 40 Dages simpel Fangekost, for ditto ved Ulfborg Hind Herreders Politieret i Aaret 1834 til et Aars Arbeide i Wiborg Tugthuus for Løsgængerie, da han imidlertid Sagen stod paa undveg af Arresten, blev han først indsati Tugthuset den 30te Martz 1835 og kom derfra ud i Martz 1836. Han kom hjem til Forældrene i Rind, hvor Sognet betalte for ham, men i Juli Maaned samme Aar blev han arresteret i Ringkjøbing og ved Underretsdom for Betlerie dømt til 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Den 11te Octbr. 1836 kom han herfra hjem til Forældrene i Rind, efter at have været der i 5 Uger, indtil han den 16de Novbr. 1836 blev arresteret paa Tanderup i Hammerum Herred som mistænkt for Tyverie, dog blev han som uskyldig løsladt efter 9 Ugers Arresteret og bortliciteret til Frands Eriksen i Rind. Her var han indtil først i Januar 1838, dog med Undtagelse af de Dage i Decbr. f. A. da han var i Besøg hos Familien i Deiberg. Fra Frands Eriksen kom han til Niels Nørre Søebye i Rind Sogn, hvor han skulde være et Aar, saafremt han ei forinden kunde faae fast Tjeneste. Reisen til Deiberg eller rettere til Egnen omkring Ringkjøbing skeete med Husbondens og Præstens Tilladelse for at søge om Condition. Ligeledes har han fra Niels Nørre Søebye været hjemme hos Forældrene for at faa sine Klæder syede. - Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed aftraadte han. Jens Nielsen blev fremkaldt og igjen adspurgt og alvorlig formanet til at udsige hvorvidt han den omforklarede Nat havde været oppe og talt med Casper Christensen, men han vedblev sin benægtelse uagtet at andre Dep. Forklaring blev ham foreholdt. Ligeledes nægter han paa Forespørgsel at have talt med Jens Andersen om Tyveriet hos Peder Lunde, i det mindste kan han ei erindre det eller at have udeladt sig med hvem Gjerningsmanden var eller at han havde talt med Casper Christensen om Natten. Retten fremkaldte derefter Casper Christensen for at confrontere ham med Jens Nielsen, men desuagtet vedbliver han sin Benægtelse, hvorimod nu Casper Christensen siger at da den Person, der kom ud til ham [i kun Linned] kan han ikke med Bestemthed sige om det var Jens Nielsen eller broderen, Søren Riber var det ikke saavidt han kunne skjønne. Retten lod dem begge aftræde og fremkaldte Anders Christian Nielsen, der vedblev sit Forrige. Casper Christensen dernæst fremkaldt for at confronteres med ham, men han vedblev sin Benægtelse ligesom Casper sit Udsagn, Jens Nielsen derfor fremkaldt, men Alle vedblev uagtet al Formaning deres Udsagn. Da intet videre i Dag var at foretage blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne igjen ført tilbage til Arresten. Retten hævet. Hertz Som Vidner:J. W. LangeMorten Madsen.
Event January 26, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 9 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.26 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 26. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da forhøret continuerede i Sagen mod Casper Christensen, idet Retten tillige bemærkede, at da een mod Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen for formentlig begaaet Løsgængeri paabegyndt Sag ei endnu paa Grund af manglende Oplysninger var paadømt, og disse Arrestanter synes implicerede i Casper Christensens Sag, anseer Retten det rigtigst, at disse to Sager under eet blev behandlet. Retten fremlagde den til idag udtagne Stævning, der acteres saalydende: ##, hvorhos bemærkes, at der ogsaa var sendt Bud idag tiol Ringkjøbing efter Arrestanterne, der skulde confronteres med de indstævnede Vidner, men et i flere Dage vedvarende Sneefog havde gjort Veien saa impassabel, at flere af de indstævnede Vidner vare udeblevne og de resterende endnu ei ankommet, skjønt Retten havde ventet fra Kl. 10 Fromiddag til Kl. 3 Eftermiddag. Retten kunde idag altsaa ikke foretage andet end modtage de mødte Vidners Forklaring uden Confrontation, der vil finde Sted saa snart de manglende Oplysninger var indhentede. Af de mødte Vidner fremstod: 1. Søren Jespersen Riber, som blev gjort bekendt med Casper Christensens, Jens Nielsens og Anders Christian Nielsens Forklaring betræffende Casper Christensens Besøg ved hans Huus Natten mellem den 16de og 17de December, men han vedbliver, at han vil gjøre sin Eed paa, at det var Jens Nielsen, der var oppe for at tale med Casper og at han, da han kom ind, udelod sig saaledes som forhen forklaret. - Demitt. 2. Jens Andersen, som under Eeds Tilbud vedbliver sin forrige Forklaring betræffende sin Samtale med Jens Nielsen, der idag har bleven arresteret i Skjern. - Demitteret. 3. Niels Nielsen, Vester Herreborg Hede, som liogeledes vedbliver sin Forklaring angaaende den Pakke, som Casper Christensen førte med sig den 17de f. M., da han kom til Dep. Huus, hvorhos han tilføier, at Casper Christensen ved sin Ankomst til Huuset var iført sin Trøie og Vest, saa at disse Klædningsstykker ikke kunde være i Pakken. Medens de var nede hos Jacob Mogensens blev Pakken liggende his Dep., hvorfra Casper Christensen medtog den senere, da han om Eftermiddagen forlod Huset. - Demitteret. 4. Benneth Jacobsen Vognberg, der var een af de Mænd, der som Vagt havde ledsaget Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen som Arrestanter til Skjern, som under Formaning til Sandhed forklarede, at han tilligemed Søren Pedersen Lunde fulgte som Vagt med fornævnte Arrestanter [hen] til Skjern den 17de f. M. Underveis mødte de Jens Andersen, hvorpaa Jens Nielsen udelod sig med, at nu kunde de gaa lidt forud, han ville tale et Par Ord med Jens Andersen. Dette gjorde de ogsaa, hvorpaa Jens Nielsen blev noget tilbage og talte en kort Tid med Jens Andersen. Om hvad de talte veed Dep ikke. - Demitteret. 5. Jacob Sørensen Fisbek, der paa Anledning forklarede: at Løverdag den 16de f. M. henad Mørkningen - Klokkeslettet kan han ei angive - kom Casper Christensen og Jens Nielsen ind til ham og opholdt sig der en Times Tid eller noget mere. De foregav at de kom fra Niels Hedebyes i Skjern. De forlangte noget Smør ogh Brød og Brændeviin, men da han intet Brændeviin havde til Salg, gav han dem omtrent en Pægl Mjød istedetfor. Det fortærede de paa Stedet og Jens Nielsen betalte derfor med 6 til 8 s. Cour. Da de forlod Dep. Huus kunde han ikke mærke til, at de var svirende, og Casper Christensen, som Dep. iøvrigt ei kjender uden derved, at Jens Nielsen saaledes navngav ham for Dep. udelod sig med, at han samme Aften vilde til Sortekroe , hvor der skulde være Een han kunde komme til at kjøre med hjem. Dep tilføier, at det var ham ubekjendt, at han ikke maatte sælge Mjød til siddende Gjæster, og han har ei før været tiltalt eller straffet for ulovligt Kroehold. Medens disse 2de Personer opholdt dem i Dep. Huus, talte Jens Nielsen om en Hestehandel, han havde havt med en Fragtmand, men videre lagde Dep ei Mærke til deres Samtale. - Demitteret efterat have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed. Forhøret udsat indtil videre. Hertz Som Vidner: H. Ferslev Lybecker. J. W. Lange.
Event February 14, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 10 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.02.14 Forhør Udskrift af Bølling- Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 14. Februar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester med Vidner Lange og Peder Danielsen, hvor da continuerede Forhøret i Sagen imod Casper Christensen med Fleere. Arrestanterne vare uden Baand og Fængsel tilstede. Retten fremlagde 1. en til idag udtagen Stævning, 2. en Skrivelse fra Amtet af 22de f. M. med dertil hørende 26 Stk. Documenter indeholdende Acterne og Forhørene i de forhen mod Casper Christensen førte Sager 3. en Skrivelse fra Contoiret af 10de f. M. med Paategninger 4. en ditto fra ASecretair Finsen af 2den denne Maaned med en Udskrift af Ringkjøbing Kjøbstads Politieprotocol 5. en Skrivelse fra Inspecteur Undal af 26de f. M, 6. en ditto fra Peder Iversen af 27de f. M. 7. en ditto fra Cancellieraad Landt af 1ste dennes med Bilag. Disse Documenter toges deels til Følge og deels til Indlemmelse saalydende: ##. - De blev Arrestanterne foreholdt, og de vedgik, at de vare dem betræffende. Af de indstævnte Personer vare mødt 1. Søren Jespersen Riber, som efterat være formanet til Sandhed og Edens Vigtighed ham betydet samt dens Forklaring ham af Lovbogen forelæst blev foreholdt hans forhen i Sagen afgivne Forklaringer, hvilke han vedgik at være overensstemmende med Sandhed. Han blev derefter confronteret saavel med Casper Christensen som med Jens Nielsen, men denne sidstnævnte vedbliver paa det Bestemteste at nægte, at han Natten mellem den 16de og 17de Dec. f. A. medens han logerede hos Søren Riber havde været ude af Døren eller talt med Casper Christensen. Denne sidste vedbliver derimod, at saavidt han kunde skjønne var det Jens Nielsen han talte med den ommeldte Gang. Ligeledes nægter Jens Nielsen at kunde erindre ved denne Leilighed at have udeladt sig til Søren Riber saaledes som af ham forklaret. Søren Riber bekræftede derpaa sit Udsagn med Lovens Eed og blev demitteret. 2. Jens Andersen, som efter Omgang som Foregaaende, blev foreholdt sine forhen afgivne Forklaringer, hvis Rigtighed han vedgik. Dernæst confronteret med Jens Nielsen, der vedblivende benægtede denne Dep. Udsagn. Jens Andersen, der vedblev sin Forklaring, bekræftede Samme med sin Eed og blev derpaa demitteret. 3. Benneth Jacobsen Vognberg, der vedblev sin Forklaring af 17de f. M. og hvis Rigtighed Arrestanterne vedgik. 4. Søren Pedersen Lunde, der forklarede sig aldeles overensstemmende med Foregaaende. Demitteret. 5. Niels Nielsen, Vester Herreborg, der efter Omgang som 2den Dep. og efter at være foreholdt sine afgivne Forklaringer, vedgik sammes Rigtighed. Han blev dernæst confronteret med Casper Christensen, der nu vel ei nægter at det kan have været mueligt, at han førte en lille Pakke med sig, da han ankom til Niels Nielsen, dog kan han ei erindre det og kan derfor intet sige om dens Indhold eller hvor den er blevet af. Niels Nielsen bekræftede sit Udsagn med Lovens Eed og blev derpaa demitteret. 6. Niels Pedersen Hedebye, som tilføier sin forhen afgivne Forklaring, at Arrestanterne forlod hans Huus Kl. 11 om Formiddagen den 16de Dec. f. A. hvorpaa han selv gik ud for at kjøbe noget Flæsk og kom først hjem igjen henimod Mørkningen, men i denne Mellemtid havde Arrestanterne efter hans Kones Udsagn kort efter hans Bortgang indfundet sig igjen i hans Huus og forblev der til kort før han kom hjem. Casper Christensen og Jens Nielsen bleve fremkaldt og vedgik dette Udsagns Rigtighed med Tilføiende, at de blot havde været ovre hos Maren [Sursbek], der boer tæt ved, og hentet noget Tobak. Niels Hedebye demitteret. 7. Jacob Sørensen Fisbek, som blev foreholdt sin sidst afgivne Forklaring, og efter at være confronteret med Arrestanternme vedgaaer han, at det kan være mueligt, at de vare længere end en Time hos ham, ligesom og de fik nogle Snapse Brændeviin og mere end een Pægl Mjød, men for Brændeviinet forlangte han ingen Betaling, dog vedbliver Arrestanterne at de foruden Mjøden betalte 2 Snapse Brændeviin. Dep tilføier, at Arrestanterne var muntre, da de forlod hans Huus. - Demitteret. Forhøret udsat indtil videre. Hertz. Som Vidner:J, W, LangePeder Danielsen.
Event March 14, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 11 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.03.14 Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656. Aar 1838 den 14de Martz blev paa Herredernes Kontor nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet hos Peder Lunde i Stauning blev foretaget. Retten bemærkede, at allerede under 15de f. M. var Beskrivelse af Sagen tilstillet Amtet til Actions Anlæggelse m. m., hvorfra var den ogsaa tilbagesendt under 20de. f. M. med Ordre om nye Oplysninger, hvilket havde foranlediget Sagens Udsættelse tili Dag. Retten fremlagde derfor 1. Udskrift af det forhen i Sagen Passerede, 2. Amtets ovennævnte Ordre med paategnet Stævning, 3. en Skrivelse fra Byefogedcontoiret i Ringkjøbing af 27de f. M., den dermed fulgte Udskrift af Ringkjøbing Kjøbstads Politieprotokol, 4. en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Landt af 6te dennes og deri paaberaabte Bilag med Paategning af Sognefoden i Rind, Udskrivterne til Følge, det Øvrige til Indlemmelse saalydende: ## Indstævnte, den bestiaalne Bodild Pedersdatter, var mødt. Retten foreviste hende den fra Ringkjøbing oversendte Vest, samt det fra Herredsfoged Landt oversendte hvide Klæde. Klædet vedkjendte hun ikke, eiheller Ærmerne i Vesten, men det stribede Tøi, hvoraf Vesten var syet, gjenkjendte hun at være ganske liig med det [mørke] Tøi til et Forklæde, som i Forhøret den 30te December f. A. omforklaret [var] hende frastiaalet. Ved nøiere Eftersyn erklærede hun ligeledes, at hun troede at det hvide Klæde var et af dem, der til samme Tid blev stiaalet, i det hun som nøiere Kjendemærke paa dette Klæde opgav, at det der blev hende frataget var kun sømmet paa de to og ikke paa den 3die Side, hvilket ogsaa var Tilfældet med det anholdte Klæde, dog troede hun ikke at turde aflægge Tilhjemlingseeden, hvorpaa hun imidlertid nærmere vilde betænke sig. Retten anser det nødvendigt at faae Casper Christensen nærmere afhørt, og Forhøret derfor udsat indtil videre. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event March 16, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 11 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.03.16 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 - Mikrofilm, rulle ne. M-32656 Aar 1838, den 16de Marts blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemeste i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet hos Peder Lunde igjen blev foretaget. For Retten fremstod Arrestanten Casper Christensen Rind uden Baand og Fængsel og forklarede at Tøiet til den i Retten beroende Pose havde han kjøbt som forhen forklaret af en Bissekræmmer, som han traf paa sin Hjemtour fra Deiberg Sogn den 17de Dec. f. A. mellem Worgod og Sneiberg. Der var ikke større Stykke af Tøiet end han kunne faa Vesten op, og han betalte med 1 s. Cour. Paa Spørgsmaal hvor han havde faaet Penge fra, da han Dagen i forveien, da han var i Skjern Sogn havde ladet Jens Nielsen betale for sig. Han foregav at han havde Pengene hjemmefra og at han ogsaa havde Pengene hos sig i Skjern, men lod Jens Nielsen betale for sig for at spare sin egne Penge. - Med Tøiet gik han siden hen til Jacob Skrædder i Herning Sogn, som deraf syede ham Vesten. Betræffende det hvide Tørklæde, da vedgaaer han vel at have havt et hvidt Tørklæde med sig til Frands Eriksen, men hvor han har faaet dette Tørklæde fra, det siger han nu ei at kunne erindre, dog tror han, at ham kjøbtedet tilligemed noget Kaneelbark af den samme Kræmmer, som han købte [V...tøiet] og ved samme Leilighed. I øvrigt kan han ikke gjenkjende det i Retten værende og med Hammerum Herreds Segl forsynede Tørklæde for at være det han bragte hjem med sig, og hvor dette iøvrigt er afblevet, veed han ikke, da det var et gammelt Klæde, han ikke brød sig om. Han blev foreholdt Frands Eriksens Forklaring dette Klæde betræffende, ligesom og den Bestiaalne Bodild Pedersdatter, der var tilstede, vedblev for ham sit foregaaende Udsagn om Vestetøjet og Klædet, men desuagtet vedbliver Arrestanten sit Udsagn. - Da intet videre for Tiden var at foretage, blev Arrestanten igjen ført tilbage til Arresten. Den Bestiaalne tilføiede, at det Tøi, der blev stiaalet fra hende og som var liig med det i Vesten, var i to Stykker, hvoraf det ene næppe var stort nok til en Vest, men det andet var tilstrækkelig dertil. Iøvrigt dristede hun sig ikke til at aflægge Tilhjemlingseeden, da et Stykke Tøi og et simpelt hvidt Tørklæde let kunne ligne andetaf samme Sort og hun intet særdeles Særkjende havde. - Demitteret. - Forhøret udsat indtil videre. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event March 29, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 11 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.03.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838, den 29. Martii blev Politiret sat og Holdt paa Politidommerens Contoir i Herning i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger. 12/1838 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 16de denne Maaned til Afbenyttelse i Sagen mod Arrestanten Casper Christensen. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Skrædder Jacob Nielsen af Herning, som forklarede at han for Casper Christensen syede en Vest nogle Dage før sidste Juul af Tøj, som Casper selv bragte ham i et Stykke uden at han erindrer, om der levnedes noget af Tøjet fra Vesten, som i bekræftende Fald har været ganske ubetydeligt, og da leveret Casper Christensen. Imidlertid troer Komp. ikke, at der levnedes noget. Komp. blev forevist det med Skrivelsen fulgte Klædningsstykke, nemlig en Vest med isyede Ærmer af andet Slags Tøj. og han erkjendte, at Vesten uden Ærmerne, hvilke han ikke har syet eller isyet, er den hans idag aflagte Forklaring angaaer, eller at han dog ikke kunne skjønne andet end at Vesten netop er den samme. - Aftraadt. Forhøret sluttet.
Event March 31, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 11 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.03.31 Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 31 Martz blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lang nedsat en politieret, hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet i Stauning continueret. Retten fremlagde en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Landt af 29de dennes samt den deri paaberaabte Udskrift af Hammerum Herreds Politiprotokol, Udskriften til Følge og Skrivelsen til Indlemmelse saalydende: ##. Retten bemærkede, at da den fremlagte Udskrift ei stod i nogen Modsigelse med Casper Christensens tidligere Forklaring, fandt den det unødvendigt at udsætte Undersøgelsen længere, for at faa ham afhentet fra Ringkjøbing til Overværelse ved Sagens Foretagelse i Anledning af den fremlagte Udskrivt, i det Undersøgelsen derfor hermed sluttes for beskreven at tilsendes Amtet.Retten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ, W. Lange.
Event April 17, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.04.17. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Aar 1838 den 17. April blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da Sagen mod Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen samt Jacob Sørensen Fisbæk blev foretaget. Retten bemærkede, at denne Sag først ved Amtets Ordre af 6te dennes er bleven adskilt fra den mod Casper Christensen anlæggende Justitsaction, og da [-----] Udskrivter som Følge heraf maatte forskaffes til Fremlæggelse under denne Sag, da de andre Udskrivter forblive ved Casper Christensens, har det ei været muelig før til idag at fremme [noget]. Samtlige Paagjældende var uden Baand og Fængsel tilstæde, og af disse renoncerede Jens Nielsen og Anders Chr. Nielsen paa videre Stævning til Doms Afsigelse. Retten fremlagde Amtets ovennævnte Ordre af 6te dennes, en til idag udtagen Stævning , et Brev fra Byefogedcontoiret i Ringkjøbing af Dags Dato samt en [------] Udskrivt agf Bølling og Nørre Herreders Politieprotokol og en Do. af Ringkjøbing Kjøbstads Politiprotokol, Udskrivterne til Følge, det øvrige til Indlemmelse saalydende: ##. Og da ingen af Paagjældende havde videre i Sagen at fremføre blev Sagen optaget og deri afsagt saadan Dom |: vide Domprotocollen Folio - - - :| Ligeledes var Søren Riber mødt, der blev bekjendtgjort med Amtets ivennævnte Skrivelse, hvorefter Sag mod ham maatte bortfalde, naar han erlagde 1 Rbd. Sølv til Amtsfattigkassen. Han betalte Mulcten. Samtlige Paagjældende demitteret. - Politieretten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event May 10, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 0 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.05.10 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx,. Mikrofilm rulle M-32.660-661 Aar 1838 den 10de Maii blev i Justitssagen mod Casper Christensen m. fl. afsagt saadan DOM: Iflg. Amtets Ordre af 6te f. M. er nærværende Sag anlagt mod Casper Christensen for Tyverie og mod Bennet Jacobsen og Søren Pedersen Lunde for forsømmeligt Vagthold og Opsyn med tvende Arrestanter. Det begaaede Tyverie skete Natten mellem den 16de og 17de December f. A. med Indbrud gjennem et Vindue hos Peder Lunde i Stauning, og skjønt Mistanke mod Casper Christensen i høieste Grad er bekræftet ved de under Sagen deels oplyste, deels tilstaaede Omstændigheder finder dog Retten Intet fuldgyldigt Beviis tilstæde imod hans Benægtelse, thi Skjønt han ommeldte Nat opholdt sig paa Heeden i Nærheden af Stedet, hvor Tyveriet skete, skjønt han Dagen efter Tyveriet har væreti besiddelse af flere Effecter, der aldeeles ligner flere af de bortstjaalne Sager og har paastaaet dels at være kommet i Besiddelse af og deels igjen at have afhændet paa en høist usandsynlig Maade, idet han har erholdt dem af omvankende ubekjendte Kræmmere og afhændet dem til ubekjendt Pesoner, skjønt hans egen Forklaring om de enkelte af disse Effecter uden for Retten, navnlig om en forgyldt Blikdaase er fundet urigtige og uoverensstemmende med hans senere Udsagn for Retten, og skjønt den Bestjaalne, dog uden at turde aflægge Tilhjemlingseed, troer at gjenkjende et hvist Tørklæde samt noget af det bortstjaalne Tøi [som .....] en Vest, Tiltalte var iført, afgiver det [dog ....] ikke noget lovgyldigt Beviis, hvorefter Tiltalte kan domfældes som Tyv, da ingen gjenkjendte Koster er kommet tilstæde og egen Tilstaaelse tilveiebragt. Paagjeldende vil derfor mod at udreede Søgsmaalets Omkostninger blive at frifinde for enhver Tiltale. De andre tvende Tiltalte have ved at overføre fra Deiberg til Skjern tvende Løsgængere, der for en Tid syntes implicerede i ovennævnte Tyvesag, tilladt den eene af disse medens de selv gik lidt forud, at tale med en dem mødende bekjendt Person, uden at det imidlertid er oplyst, at denne Samtale har havt til Hensigt at lægge Dølgsmaal paa eller givet Anledning til at skjule Tyveriet. Arrestanterne vare blot som Løsgængere overleveret Vagten, og det kunne derfor neppe falde samme Vagt ind, at der var noget retsstridigt i, at den paa Veien til Arresten lod dem tale med en forbifarende Mand, ligesom de nødvendigen maatte troe, da de ei havde erholdt strengere Instrux, at deres heele Pligt bestod i at overbringe dem til Skjern, hvilket de ogsaa troeligen udførte. Retten kan derfor ei antage, at nogen strafværdig Pligtforsømmelse eller Overtrædelse af noget Forbud er skeet, der kan drage Ansvar til Følge, hvorfor de Begge bliver at frifinde. Blandt de af Casper Christensen udredende Omkostninger indbefattes Sallair til Actot Procurator Kruse 5 rbd. r. S. og til Defensor Procurator Guldager 4 rbd. r. S. foruden Diæter efter nærmere af Amtet approberede Regninger. - Sagførelsen har været forsvarlig. Thi kjendes for Ret: Tiltalte Benneth Jacobsen samt Søren Pedersen Lunde bør for Actors Tiltale og Casper Christensen for Actors videre Tiltale i nærværende Sag fri at være, dog at sidstnævnte udreder samtlige af hans Arrest og Søgs- maalets Omkostninger, hvorunder i Sallair til Actor Procurator Kruse 5 rbd. r. S. og til Defensor Procurator Guldager 4 rdb. r. S. tillige med Diæter efter nærmere af Amtet approberede Regninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hertz
Event October 24, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 6 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.10.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 24de October blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Cancelliraad Herreds- foged Landts Sygdoms Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skov, hvor da passerede som følger: Nr. 75/1838 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Sognefoged L. Mouritzen af Tjørring af 20de dennes, hvorefter der Natten forud skal være forøvet Tyverie hos Gaardmans Niels Sørensen Kragelund i bemeldte Tjørring. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Niels Sørensen Kragelund, som forklarede, at sidste Løverdag Morgen meget tidlig observerede hans Tjenestepige Inger idet hun gik ud for at malke Køerne, at et Vindue var udtaget af Komparentens [F...stue] i den østre Ende og sat ned paa Jorden op til Muren. Da Komparenten herom blev underrettet gik saavel han som hans Kone ind i Stuen. Af nogle der henlagte Varer skjønnede Komp.var borttaget 6 Stk. tosels hjemmegiort Tøj, saavidt erindres 4 Stk. smalstribet og 2 Stk. bredstribet i forskjellige Culeurer, 7 a 8 Stk vrangstikkede Uldtrøier, to Par uldstrikkede Buxer, det ene Par [glatte], det andet Par stribede, en Lærreds Sæk, hvori var nogle Kaffebønner, formeentlig 5 eller 6 û. Flere Ting savner Komp ikke, men der kan godt være taget mere enten af Strømper eller Lærreder, som ogsaa laae i Stuen. Vinduet, som var frataget, var hæftet med Søm, og der igjennem var det borttagne udført. Komp kan ikke meddele noget til Oplysning om, hvem der havde forøvet Tyveriet, og han erklærede, at han ei heller havde Mistanke til nogen. De med Skrivelsen afleverede 2de Poser laae ude i Komparentens Have om Morgenen som Tyveriet Natten forud var begaaet. Af det bortstjaalne Tøi var et Stk. omtrent paa 16 Alen men de andre noget mindre. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnSkov
Event October 25, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 6 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.10.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAM B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768- Aar 1838 den 25de October blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret, i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens [........] Andersen, hvor da passerede som følger. Et Forhør blev optaget i Anledning af at der Natten mellem den 15de og 16de dennes er skeet Indbrud hos Husmand Jens Pedersen i Krogstrup i Sneiberg Sogn og endeel Klædningsstykker ham frastiaalen. Den herom fra Sognefoged L. Medom i Albæk af 16de f. M. modtagne Anmeldelse blev fremlagt. Bemeldte Jens Pedersen var bleven tilsagt, men han udeblev formedelst Alderdom og Svaghed, hvorimod hans kone Mette Johanne Nielsdatter mødte og forklarede, at der sidste Mandag otte Dage om Natten var foretaget Indbrud hos dem, idet at et Vindue i deres Spisekammer, som var sømmet fast, fandtes frataget og en Rude i samme ituslaaet. Hverken Komp. eller Mand har Mistanke til nogen, og de4 kunne saalede ikke meddele det allermindste til Oplysning om, hvem Gjerningsmændene kunne være. Tirsdag Morgen kl. 4 var komp oppe for at give sin Mand noget at drikke og da hun igjen var kommen i sin Seng, hørte hun en Mangelstok, som var i Spisestuen, hvilket Værelse støder til Stuen, hvori de laae, falde ned paa Gulvet. Komp sagde i Anledning heraf til deres Pige Ane M arie, der laae i samme Stue som Komp. og Mand "Sover du? jeg syntes, der var noget som skramlede", men Pigen sov og svarede ikke noget. Nogle Øjeblikke efter hørte Komparentinden tydeligt Een sige God Nat, og da hun troede at det var Pigen, som drømmede i Søvne, yttrede hun sig saaledes til hende uden at faae noget Svar. Siden den Tid mærkede Komp. ikke det allermindste. Da det blev Dag sod Komparentinden op, og efter at hun havde været ude i sit Kykken, gik hun ind i Spisekammeret, hvor et Vindue var taget ud og laa ude i Haven. Idet hun gik tilbage observerede hun, at nogle Gangklæder, som deels laa paa en Kiste, dèr var hensat, og deels var hængte op, var borte. Derefter kaldte hun paa Pigen Ane Marie og deres Karl Christen, der var ude i Gaarden, at de skulle følge med hende ud i Haven, og der fandtes et sortstribet tosels Skjørt og noget gl. Linned, hvorpaa de observerede, at der ved den østre Side af en Høj paa Marken tæt Norden Gaarden laae noget Tøi, nemlig en graae Mandskjole, et tosels Skjørt, en ulden Skjorte, et par Uldstrømper, et brunt uldent Tørklæde, en firfarvet uden Trøie og en Steenkrukke af Størrelse paa 3 Potter, hvori var noget Sirup. Endvidere laae i Haven op til Diget 2 Flasker med korsbærsaft i, og ved den forhen omforklarede Høj en sort tosels Kavai. Op paa Dagen kom Jens Nygaard i Sneiberg Bye hans Datter Ane Marie hen til Komp. og Mand, og efter at Komp havde fortalt hende det passerede, udlod hun sig med at hun paa Gaardmand Peder Jørgensens Mark saae henligge en Freuentimmer Kavaj, en blaae Mands Trøie, en stribet Fruentimmer Trøie, en blaae Klædes Vest samt en Hørgarns Skjorte. Strax derpaa gik Komparenten og Pigen Ane Marie ud til det Sted i Marken, hvor Jens Nygaards Datter havde angivet Tøiet laa, men før de kom saa langt, havde Christen Svenningsens Folk optaget Klæd- ningsstykkerne, hvoraf de kjendte Komps Kavai og Skjorte, og ført hjem til hans Bopæl, hvor Komp. igjen fik samme udleveret. Nogle dage senere kom Iver Nielsens Kone i Sneiberg med en ny Særk, hvilken hun foregav at hendes Søn havde fundet i en Grøvt ved deres Haugedige. Endnu savnes en [manschesters] Vest og et Par Uldstrømper, men ellers ved Komp. ikke at mere er borttaget, dog foregav hun, at der paa Spisekammerbordet laae 2 Stk. Brød, som var borte, og noget Smør [.......] stod i en Skaal. Da ingen anden Oplysning var at erholde, aftraadte hun. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens [.......] Andersen, m.f.P.
Event October 27, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 6 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.10.27. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.656 Aar 1838, den 27de October, blev paa Herredernes Comtoir af undertegnede i Hr. Cancellieraad Herredsfoged Hertz's Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Boisen og Christen Pedersen optaget et Forhør til Oplysning om Anders Christian Nielsen Qvembergs udviste Forhold ved Markedet i Karsbæk den 12te dennes. Sognefogden i Worgod, hvis Anmelselse samt derpaa udstedte Stævning med Forkyndelses-Paategning acteres saalydende: ##. For Forhøret fremstod dernæst 1. Sognefoged Eskild Mortensen af Worgod, som paa Anledning forklarede: Henimod Aften den 12te dennes gik Sogne Dep. omkring paa Markedspladsen ved Herreborgbæk for at eftersee at Alt var ordentlig eller paasee, at ingen [-----] skeete. Kommen til Mikkel Waads Lade saae Dep. nu en stor Deel Folk samlede om en Person, som stod og svingede med en udtrukken eller oplukket temmelig stor Foldekniv somt derhos var noget høirøstet og efter hosværendes Udsigende havde Personen [forud] truet ligesom og ved Dep.s Tilkomst har truet med Kniven, uden at Dep. erindrer Ordene han brugte. Personen, som Dep. kjendte var Anders Christian Nielsen Qvemberg fra Deiberg, og da Dep. fandt hans Adfærd og Trudsler foruroligende for den almindelige Sikkerhed samt ville forebygge videre Sammenstimlen og derved muelig vordende Uorden, saa tog Dep. Anders Chr, Nielsen og arresterede ham og [-----] visiterede ham samt lod dernæst sætte Vagt ved ham til han Dagen derpaa kunde transporteres hertil. Under visitationen, der foregik i et Kammer i Mikkel Vaads Huus i Overværelse af Christian Toft fra Dalager i Borris og Mads Andersen i Ravnsberg i Breining m. Fl. bød Anders Chr. Nielsen Dep. Specie for at slippe fri, men da Dep. ikke ville indlade sig derpaa, lod Anders Christian Nielsen ikke heller til at bryde sig meget om Arrestationen og udlod sig med, at han vel havde Lov til at bruge sin Kniv til at skære sine Negle med. Dep. kjender intet til Aarsagen, hvorfor Anders Chr. Nielsen havde oplukket Kniven eller truede dermed. Kniven var vendt med Odden bagud af Haanden og kunde i denne Stilling naturligvis ikke bruges til at skjære Negle. Ratihaberet efter af være Dep. forelæst, og Dep. dernæst demitteret. efter dog at være forevist den i Rettens Værge værende Kniv, som Dep. gjenkjendte at være den som den 12te dennes havde været i Anders Chr. Nielsens Besiddelse. 2. Lars Clemmensen af Worgod, som forklarede at den 12te dennes henimod Aften befandt sig paa Markedspladen i Herreborgbæk ved Mikkel Waads Lade kom Anders Chr. Nielsen af Qvemberg med Broderen Jens Nielsen samt en tredie Person, hvem Dep. ikke kjender, gaaende forbi hvor Dep. stod, og idet de passerede forbi, skubbede Anders Chr. Nielsen til Dep. og spurgte derpaa, hvorfor Dep. skubbede til ham, hvortil Dep. svarede: Det var ikke mig, men dig, som skubbede, hvorpaa Anders Chr. Nielsen og Broder Jens Nielsen greb fat i Dep., men som dog strax sleed sig fra dem med Hjælp af nogle tilkomne Personer, og videre veed Dep. ikke om disse Personer, thi Dep saae ikke, at Anders Chr. Nielsen havde en Kniv oplukket eller truede dermed, ligesom Dep. eiheller saae, at han blev arresteret eller senere med ham passerede. - Oplæst, ratihaberet og demitteret. Oldenborg var ikke ikke *) mødt, men fra ham var Dags Dato modtaget et Brev, hvorefter han er syg. Brevet fremlagt og lyser saal.: ##. Anders Chr. Nielsen var eiheller mødt, uden at han havde anmeldt noget Forfald. 3. Svend Lauridsen af Vester Herreborg, som forklarede, at Dep. var tilstæde ved Herreborgbæk Marked den 12te dennes og saa der henimod Aften, 2de Personer have fat i Lars Clemmensen, hvilken Sidste imidlertid snart kom fra dem ved det, at Karlene Bekker Tagmose paa Bekkergaard og Anders Lauridsen Nørgaard i Sedding kom ham til Hjælp. Dep hørte at Anders Lauridsen Nørgaard udlod sig med, at den ene af Personerne, som havde havt fat i Lars Clemmensen, og hvilken Person Dep. hørte nævne Anders Christian Nielsen fra Qvemberg i Deiberg, var ikke at spøge med, han vil bruge Knive til Folk. Imidlertid saae Dep. ikke, at Anders Chr. Nielsen havde Kniv i Haanden, eiheller hørte Dep. at han brugte Trudsler, men Dep. var noget fjernet fra ham med flere mellemværende Personer, og det maae være Aarsagen til, at Dep. ikke har set Kniven eller hørt Trudslerne, som Flere havde bemærket eller hørt. Dep. saae at Anders Christian Nielsen blev af Sognefogden bragt ind til Mikkel Waads, men veed iøvrigt intet videre at forklare. - Oplæst, ratihaberet og demitteret. - Forhøret for idag sluttet. Hertz Som Vidner:BorgenChristen Pedersen - - - o o o - - - *) Ordet "ikke" er skrevet 2 gange i protokollen.
Event November 10, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 6 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.11.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32-768. Aar 1838 den 10 November blev Politiret sat og holdt i Snejberg Kro i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Søren Michelsen og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. En under gaars Dato fra Gaardmand Niels Sørensen Kragelund i Bording af 8de dennes modtagen Skrivelse blev fremlagt. Efter Tilsigelse mødte bemeldte Niels Kragelund, som forklarede, at en 3 eller 4 Dage efter at der var stiaalet hos ham, henvendte han sig til en Peder Christian, som har Ophold i Sneiberg Fattighuus, der forhen havde været en omvandrende Person og lovede ham en Duseur,saafremt ham i nogen Maade kunde bidrage til at Oplysning kunde erholdes om hvem der havde forøvet Tyveriet. I Holstebroe Marked sidst kom Peder Christian til Komparenten og udelod sig med, at han i Laden hos Beboeren af Troyelborghuus skulle søge efter det ham frastiaalne Tøi. Paa Grund af denne Underretning rejste Komparenten ned til Troyelborghuus sidste Torsdag og tog Jens Troelsen i Sneiberg med sig. Ved Ankomsten dertil fandtes Stedets Beboer Christen Nielsen og Kone hjemme og Jens Sivebæk af Tjørring var der. Komp. krævede en Snaps til sig selv og de andre samt fik Smørrebrød til, hvilket han betalte uden at derfor fordredes noget. Christen Nielsen gik derpaa ud af Stuen og gav Jens Sivebæks Hest et Stk Brød og Komp. bag efter. Komp spurgte dernæst Christen Nielsen, om han maatte gjøre Undersøgelse hos ham, da der efter Rygte skulle være indlagt noget Tøi i hans Lade, som Komp. var bleven frastiaalet. Herpaa svarte Christen Nielsen ikke strax, men betænkte sig noget, hvorpaa han yttrede, at Komp gjerne maatte lede hos ham. Komp., Jens Troelsen, Christen Nielsen og Jens Sivebæk gik derpaa ind i Laden og oppe i en Gulv med Rug, hvorover laae aftorsken Halm, fandt Komp. i et Fag [... til ] et Stk stribet Tøj paa 6 Alen og 3 Qvarteer, som var iblandt det som han har opgivet at være ham frastiaalet. Dette Stk. Tøi kastede Komp. fra Gulvet ned til Jens Sivebæk, som stod neden for, og sagde derefter til Christen Nielsen, at han ikke vilde lede længere, nu da han havde Beviis for, at Tøiet var her hos ham, og Komp. antog som rimelig, at der maatte være mere. Christen Nielsen og Jens Troelsen søgte derpaa videre omkring i Laden, men fandt intet. Jens Sivebæk red derefter sin Vej, hvorimod Komp. og de andre 2 gik ind i Stuen. Da de kom ind, sagde Komp. til Christen Nielsen og hans Kone, at de gjorde bedst i at komme frem med, hvad mere Tøi de havde, thi ellers reqvirerede han Assistance fra Øvrigheden til at lade Huset undersøge. Medens Komp. talte herom, kom Christen Nielsens Kone frem med 2 Stk. Tøi, et Stk paa omkring 3 Alen og et Do. paa 3, hvilket Komp. vedkendte sig, men hvor hun tog Tøiet fra, observerede Komp. ikke. Derefter bandede Konen paa, at nu var der ikke mere Tøi i Huset, som tilhørte andre. Paa Komps Spørgsmaal om, af hvem Tøiet var ført hertil, eller hvorfra det var kommen, blev der svaret, at det en Nat var indbragt af Casper fra Rind og to af Niels Qvembergs Sønner, hvilke samme foregav, at de havde stiaalet samme paa Christianshede Marked. Husets Beboere erkjendte, at de nævnte Personer havde mere Tøi saasom en Sæk med Kaffebønner, nogle vrangstrikkede Uldtrøier og Buxer samt nogle beredte Skind, men alt dette sagde de, at de havde taget med dem igjen. Komp sagde nu, at han ogsaa havde mistet Skind, men det er en Forglemmelse, at han ei derom har giort Anmeldelse. Chr. Nielsen og hans Kone angav, at de Personer, af hvem de havde modtaget Tøiet, havde faaet Fødevarer under deres Ophold hos dem og endvidere skulle have Kartøfler af dem forsaavidt deres Fortæring ikke kunde udgiøre Tøiets Værdi. - Aftraadt. Forhøret udsat, men bestemtes til nu idag at continueres i Trøyelborghuus. Bertelsen. Som Vidner:S. MikkelsenJens Nielsen. - - - - - 1838.11.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32-768. Aar 1838 den 10 November blev Politiret sat og holdt i Troyelborghuus i Vorgod Sogn i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne og Jens Nielsen og Jens ....... af Herning, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Husets Beboer Christen Nielsen fandtes tilstede og blev spurgt om han var i Besiddelse af stribede Tøier, hvortil han svarede ja, og derefter fremkom hans Kone med 3de Stykker, 1 smalstribet, der indeholdt 3Alen, et Do med brede Striber6 Alen og et Do smalstribet 3 Alen, hvilket Tøi han har afkjøbt 3de Personer, nemlig Casper af Rind og 2de andre, som vare med ham, hjemmehørende i Qvemberg i Dejberg Sogn og hvoraf den ene hedte Jens. Efter hvad Komp. erindrer er det 14 Dage eller 3 Uger siden de angjældende Personer en Nat kom til hans Bopæl og kaldte ham op og forlangte at komme ind for at faae noget at leve af. De nød kogte Kartofler og stegt Pølse, og efter et Ophold af en Timestid forlode de igjen Huset. De angav, at de kom fra Salten Marked og drog vester paa, men hvorhen ved Komparenten ikke. For Tøiet betalte Komp., foruden hvad Personerne fik at leve af, 2 [Rd]. Tøiet blev ikke [....maalt] og han siger, at han var ganske uvidende om, hvor meget der var. Pengene deelte Personerne imellem sig. Komp. blev spurgt, om de fremmede Personer ikke for ham havde opgivet, hvor fra de havde det Komp. solgte Tøi, og han svarede først dertil, at de havde sagt, det var kjøbt paa Salten Marked, men derefter forandrede han sit Svar og yttrede, at det var Knudstrup Marked. Derefter blev Komp. spurgt, om han troer, at de fremmede Personer virkelig var kommet til Tøiet paa den af dem forklarede Maade, og han svarede dertil, at han maatte tilstaa, at han drog dette i Tvivl. da han erkjendte, at han ikke gav fuld Værdi for samme, men tog desuagtet ikke i Betænkning at modtage Tøiet, thi han var fattig og trængte haardt dertil. Fremdeles blev han spurgt, hvor han siden Modtagelsen havde havt Tøiet i Forvaring og hertil bemærkede han, at de 2de Stk. blev henlagte i hans Chatol, men et Stk. lagde han og hans Kone ud i Laden. Aarsagen, til at de ikke gjemte alt Tøiet paa et Sted, men som angivet forvarede et Stk. i Laden, siger han, var, at han og hans Kone antog, at Personerne, de havde faaet det af, ei var kommen ærlige dertil. Niels Kragelund, som overværede Forhøret, blev det forefundne Tøi forevist, og han vedkjendte sig de 2de førstnævnte Stykker som ham tilhørende, derimod forekom det ham, at det 3die Stykke ikke var hans, da det var Aften, og han kun ved Lys seer det, kunde ham imidlertid ikke med Vished erklære sig derom. Tøiet blev [nemlig] hver Stk. for sig forsynet med Rettens Segl og taget i Forvaring. Christen Nielsen nægtede at have faaet mere eller andet Tøi af nogen som helst Slags af de opgivne Personer, og han forsikrede, at det er det samme som Niels Kragelund blev forevist, da han forleden Dag var i hans Huus. Komparenten nægtede, at han til Niels Kragelund havde udeladt sig med, at Personerne, af hvem han havde faaet Tøiet, for ham havde angivet, at det var stiaalet paa Markedet i Christianshede; uagtet Niels Kragelunds herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt vedblev han dog hvad han har udsagt. Derefter fremstod den afhørte Christen Nielsens Kone Ane Kirstine Pedersdatter, der havde været afsondret medens hendes Mand blev afhørt. Det forefundne Tøi erklærede hun at havde afkjøbt Casper fra Rind og 2de Sønner af Niels Qvemberg, nemlig Anders og Jens fra Deiberg for en 3 Ugers Tid siden; efterat komp og Mand var gaaet til Sengs kom bemte Personer til Vinduerne og begjærede at blive lukket ind for at faa noget at spise. De fik derpaa [noget] Øl med Brød i og kogte Kartofler, og da de havde nydt samme droge de vester paa. De angave at havde været paa Knudstrup Marked og kom derfra. Efter at de saaledes havde faaet noget at leve af, tilkjendegav Casper, at de ville give det mindste Stk af det afleverede Tøi som Betaling for, hvad de havde faaet, hvilket Komp. modtog af dem.. Derimod falbød han de 2de andre Stykker, [som] Komp. afkjøbte ham og betalte med 1 Mk Courant for hver Alen, eller som hun nu siger, at de giorde Regningen saaledes, at de skulle have et Par Daler derfor. Tøiet foregav de at havde kjøbt i Knudstrup Marked, men hun maatte indrømme, at hun betvivlede, at det var rigtigt, thi Prisen, hun betalte derfor, var under det man plejer at give for slige Varer. Hun blev spurgt, hvorfor hun vilde handle med de opgivne Personer, eftersom hun følte sig overbevist om, at de ikke havde erhvervet Tøiet paa en ærlig Maade, og dertil svarede hun, at hun ikke troede, at der skulde blive videre Spørgsmaal derom, og i hvert Fald syntes hun det var rigtigst at tage det bedste Kjøb, man kunde faae. Dernæst blev hun spurgt, om Personerne ikke lode dem forstaa med, at de havde stiaalet Tøiet, hvortil hun svarede jo, efterat de først havde sagt, at det var kjøbt. De førte et Stk. Tøj med dem til, men hvorledes det saa ud, [betragtede] hun ikke. Desuden havde de Kaffebønner i en Pose og nogle beredte Skind, men Komp. og Mand fik ikke mere af dem end det afleverede Tøi, og hun paastaar, at det ere de samme Stk. som Niels Kragelund ved sin Nærværelse her i Huset forleden Dag blev forevist. Komp. blev derpaa spurgt om, hvor Tøiet de fik af Personerne har været gjemt, og dertil svarede hun, at de 2de Stk. havde lagt i et Chatol, men et Stk ude i Laden. Hvorfor de saaledes henlagde det paa forskjellige Steder, siger hun, skete fordi de havde hørt, at der i den senere Tid vat stiaalet flere Steder her i Egnen, og deriblandt hos Niels Kragelund, og de var saaledes bange for, at der skulde blive foretaget Undersøgelse hos dem og Tøiet blive dem frataget, hvilket de [endog] vilde nægte, eftersom de havde betalt det. Christen Nielsen blev fremstillet igjen og paa nye tilspurgt, om han endnu kunde nægte at Personerne udlode dem med at Tøiet var stiaalet, og han tilstod da, at de rigtig nok sagde det, men da han fik det i godt Kjøb og han og Familie dertil vare trængende, tog han desuagtet ikke i Betænkning at beholde det, endskjønt han meget vel indsaae, at det var fejl giort. Caper og Mads Christian Caspersen var her en Aften for en 8 Dage siden, men de gik strax bort øster paa. Saavidt det var gjørligt blev der ransaget i Huset, men der fandtes ikke noget, der som mistænkeligt kunne ansees. Der var ikke flere Folk i Huset end Komp. og hans Kone foruden deres 4 Børn, hvoraf det ældste kun er 8 Aar og det yngste [et] Aar gammel. Efter hvad der under Forhøret er oplyst, blev den afhørte Christen Nielsen belagt med Arrest og strax under Bevogtning afsendt til Tingstedet. De øvrige afhørte aftraadte. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens NielsenJens [.......]
Event November 15, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1838.11.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 15. November blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Herning i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Dommeren bemærkede at have virderet det aldeles fornødent også at arrestere Christen Nielsens Hustrue Ane Kierstine Pedersdatter saavel efter Omstændighederne i Almindelighed som for at foregygge Konferense imellem hende og de Personer, igjennem hvilke de angieldende Koster skulle være erholdte i Særdeleshed. Hun var derfor Mandagen den 12te d. M. bleven indsat i Arresten. Arrestantinden fremstod nu løs og ledig og forklarede: Hun er en Slegfreddatter af afdøde Kirsten Jensdatter af Visgaardhuus i Sinding Sogn, som siden blev gift med en Mand navnlig Anders, hans Binavn erindrer hun ikke, at hun er omtrent 36 Aar gl., at hun var hjemme hos Moderen til hun var i sit 4de Aar, at hun derpaa var hos afdøde Lars Nielsen og ligeledes afdøde Hustrue i Nyborghuus til hub var 17 Aar og blev imedens confirmeret, tjente saa hos daværende Gaardmand Christen Jensen i Pugdal i en Sommer og var i Nyborghuus Vinteren derpaa, tjente dernæst Christen Larsen i Egebæk i 2 Aar, men var dog stundom under denne Tjeneste i Nyborghuus, og dernæst hos Ole [Skibild] i Neufling i 4 Aar. Der blev hun gift og beboede med sin Mand Christen Nielsen først Nyborghuus i 6 paa 7 Aar og siden Trøgelborghuus paa 6te Aar. Hun har ikke før været under Tiltale. Derpaa fremstod Arrestanten Christen Nielsen løs og ledig, som forklarede: Han er 40 Aar gammel, hans Forældre er afdøde Niels Christensen og Hustru Maren Pedersdatter, som have boet i Brande Præstegaard og i Uhre, Brande Sogn. Hos dem var han til sit 3die 4de Aar, kom dernæst til sin Halvbroder Christen Nielsen i Abildstrup i 20 Aar og tjente saa den daværende Forpagter paa Maltrup [Svend] Jacobsen, nu i Rærup ved Warde i 3 Aar. Derpaa blev han gift med sin Kone Ane Kirstine Pedersdatter og beboede med hende først Stedet Nyborghus i Neufling Sogn i 6-7 Aar og siden Trøyelborghuus paa 6te Aar. De have 4 Børn sammen. Han har ikke før været under oggentlig Tiltale. Arrestanterne blev igjen i Arresten Indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:SchouBjørn
Event November 25, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.11.25 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 25de November blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Dommeren bemærkede at alle de Oplysninger, som Arrestanternes Forklaring gav Anledning til andetsteds at søge ved Skrivelser til Vedkommende ere reqvirerede, at Casper Christensen alt førend denne Sags Begyndelse ved Skrivelse til Amtet var foranstaltet efterlyst, og at der siden ved Skrivelse til Cancelliraad Herredsfoged Hertz var bleven forlangt Underretning om Jens Nielsens og Anders Jensens Signalement, saaledes at deres Efterlysning ogsaa kunde foranstaltes. Sognefogderne her i Jurisdictionen var ligeledes tilskreven det fornødne. I Forgaars den 23de d. M. om Aftenen modtoges en Skrivelse fra Sognefoged Niels Birkebæk i Arnborg tilligemed bemeldte Casper Christensen, Jens Nielsen og Anders Nielsen, som nu ere anholdte og bleve ved Ankomsten indsatte i Arresten. En Skrivelse af 24de September sidst fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz, en Ditto fra Sognepræst Tang af 25de Ditto, en Ditto fra Amtet af 28de Ditto med Bilage, en Ditto fra Niels Christensen af Nørresøbye af 1ste forrige Maaned, en Ditto fra Casper Christensen Gjellerup af 14de d. M., en Ditto fra Sognefoged Niels Birkebæk af 23de dennes, en Ditto fra Peder Elmholt af Ditto Dato, en Ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz af 21de Ditto og en Ditto fra N. Birkebæk af 24de Ditto samt en Rapport fra Contoirbetjent Bjørn af Gaars Dato om, hvad benævnte Casper Christensen, Jens Nielsen og Anders Nielsen hver for sig for ham har udsagt om deres Vandringer m. v. blev fremlagt. Arrestanten Jens Nielsen fremstod nu løs og ledig og blev sin for Contoirbetjent Bjørn i den fremlagte Rapport forelæst, hvilken han erklærede var overensstemmende med Sandhed. Arrestanten blev derpaa spurgt om han eller de andre anholdte, hans Broder og Casper Christensen, ikke under deres Ophold hos Sognefogden i Arnborg efterlod dem noget Tøi, og han svarede dertil, at han havde en [..] Fiol eller Violin med sig, hvilken han bad Sognefogden om at gjemme [...] men denne var hertil uvillig under foregivende af, at han ikke maatte tage imod den. Da Arrestanten derefter yttede til Sognefogden, at han vel kunde hænge Violinen et Sted, da han ikke var for at bringe den med sig, svarede han. at han ikke havde noget derimod, hvorpaa Komp. løb ud og heængte den paa en Væg i en Kostald. Paa samme Tid var en af Sognefogdens Folk i Stalden, som saae, at Arrestanten hængte Violinen fra sig. At Arrestanten [.... valgte] et saadant Sted, siger han, var fordi, at Sognefogden siden kunde sige, at han ikke vidste, hvor den var kommet fra. Andre Ting havde Arrestanten ikke hos Sognefogden, og han nægtede at vide noget om, at de andre anholdte dér havde efterladt dem Gods. Arrestanten blev derpaa spurgt om han paa sin Vandring ikke har været andre Steder end de i Rapporten angivne og han bemærkede i Anledning heraf, at han i Forening med Casper, hans Broder og en anden Person, som foregav at være fra Lemb, men hvem Arrestanten iøvrigt ikke kjendte noget til ved Markedet i Knudstrup sidst. Arrestanten var der for at søge Tjeneste og tillige for at tale med sin Fader, men hvad de andre [reiste] efter vidste han ikke. En Mand her i Herredet, som de vare samlede hos, hans Navn eller Bopæl er Arrestanten ubekjendt, men han boer ikke langt øster og sønder herfor, lejede Casper til at kjøre for dem, og han betalte ogsaa Vognlejen, der saavidt erindres var 20 eller 24 Sk. for hver. Personen fra Lemb fulgte ikke med tilbage, men Arre- stanten hørte fra Manden, der kjørte med dem, at han var bleven arresteret paa Markedet, fordi han skulle have stiaalet. I Remmerhuus i Vorgod har Arrestanten ogsaa været flere Gange, men ikke siden han reiste til det anførte Marked i Knudstrup og ifjor engang laae han der en Nat. Om hans Broder fulgte med, naar han saaledes var i Remmerhuus, erindrer han ikke, men Casper vidste han ingensinde har været i Selskab med ham der. Komparentens Ærinde der i Huset har alene været for at faa noget at leve af, og han nægtede at han aldrig der har solgt noget uden end et Par gamle Støvler, Manden fik for et Aars Tid siden, dog tilføiede han, da Forklaringen blev ham forelæst, at han også engang til Konen i Remmerhuus har solgt et Pibetøi ifjor Sommer og fik derfor noget at leve af. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev hans i den fremlagte Rapport aflagte Forklaring forelæst, som han erklærede var rigtig. Arrestanten blev derefter spurgt, om han ikke efterlod sig noget Tøi inder sit Ophold hos Sognefogden, hvortil han svarede nej, hvorimod han ikke vidste, om der blev noget af Caspers eller hans Broder Jens tilhørende. Arresten forklarede dernæst i given Anledning, at han i dette Efteraar har reist til flere Markeder, nemlig Winde, Ryde og Knudstrup for at søge Tjeneste. Til det sidste drog han med sin Broder, Casper og 2de andre ham ubekjendte Personer fra en Gaard i Ikast, han ikke kjendte, hvor de vare samlede. Manden i denne Gaard lejede de til at kjøre med dem og de betalte 1 Rd Courant for Hentouren, hvorimod han kun fik 1 [..] for at tage dem tilbage. Den ene af de fremmede Personer, sagde Manden som kjørte for dem, blev anholdt paa Markedet uden at Komp ved hvorfor. Arrestanten blev derpaa spurgt, om han ikke har været andre Steder omkring paa sine Vandringer og navnligen i Trøyelborg eller Rimmerhuus og de handlede med Tøi eller noget som helst, og han svarede at han har været i Remmerhuus mange Gange, men blot for at faae noget at leve af, og han nægtede, at han der enten har kjøbt eller solgt nogen Ting. Ogsaa med hans Broder Jens og Casper har han været der, og saavidt erindre siden Mikkels- dag sidst. Andre Steder erindrer Komp ikke han har været, hvorhos han tilføiede, at han var ganske ubekjendt her i Egnen og spurgte aldrig, hvor han saaledes kom. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Casper Christensen, som ligeledes blev foreholdt hans i den fremlagte Rapport afgivne Forklaring, hvilken han forsikkrede i enhver Henseende at være sandfærdig. Komparenten forlod Nørresøbye, fordi Manden Niels Christensen satte ham til et saadant Arbejde, han ikke kunde udholde. Han blev tilspurgt, om han ikke under hans Ophold i Sognefogdens Huus i Arnborg der efterlod noget Gods eller de andre Personer Jens og Anders, som bleve anholdte med ham, og han svarede, at han ikke erindrede sig at være frakom- men noget Tøi sammesteds, dog turde han heller ikke bestemt nægte det, thi det kunde være muligt, at han havde forglemt en ubetydelig Ting. Om Jens og Anders havde noget med dem, lagde han ikke mærke til. I given Anledning forklarede Ko0mparenten videre, at han i afvigte Efteraar havde været til flere Markeder omkring i Jylland, men han kunde ikke erindre andre Steder end Skive, hvor han alene var for at se sig om og fordrive Tiden. Anders kom, efter hvad han erindrer, til ham en Dag i Forvejen og var samlet med ham ved Markedet. Hvor Komp. ellers har søgt Markeder, har dette været for at faa Plads til at drive med Kreaturer. Komp blev derpaa spurgt, om han paa sine Vandringer ikke har været i Trøyelborghuus eller Remmerhuus og havt Tøi at handle med. Dertil svarede han, at han saavel alene som i Forening med Jens og Anders har bæret i dette Huus, navnligen siden Mikkelsdag, naar hans Vej er falden der forbi, for at faae noget at leve af, men noget at handle med har han aldrig havt. Arrestanten blev derefter spurgt, om han ikke paa sine Markedsreiser undertiden har Følge med andre Personer lejet Befordring, og Navnlig fra Ikat til Knudstrup. Hertil svarede han, at han vel saaledes imellem stunder har kjørt til Markeder, men han kan ikke opgive af hvem Kjørselen er sket, hvorfra eller til hvilket Sted, selv om Personen kom frem, der havde kjørt for ham, vilde han ikke kunde sige, om det var ham; thi [siger] han, at han ikke kan kjende alle Mennesker. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Det blev derefter bemærket, at formedelst den ordinaire Dommers Sygdom, og der igjen af den i hans Forfald constituerede blev afhold Forhør, og Arresten i Bording 3 Mile herfra, kunde nærværende Forhør umuelig begynde før skeet er. Ikke desto mindre viser Forestaaende, at Dommeren alt igjen ved Rapport havde ladet sig med-dele Forklaring af enhver af Arrestanterne. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Event November 29, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.11.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1838 den 29. November blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Landts Svag- heds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Moels Jensn og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838 En Skrivelse fra Sognefoged E. Mortensen i Worgod uden Dato, modtaget 24de dennes blev fremlagt. Saa blev og fremalgt en Daabsattest datteret [20de] denne Maaned vedkommende Arrestanten Ane Kirstine Pedersdatter. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig og blev examineret i Henhold til den fremlagte Skrivelse fra Sognefogden i Worgod, men han nægtede at enten han eller Kone har faaet andre Ting af Arrestanterne Casper, Niels og Anders end det afleverede Tøi, eller at de havde gjemt noget Gods andre tilhørende nogen Steder i deres Huus. Arrestanten blev derpaa foreholdt, at der var funden 3 beredte Faareskind indbunden i en [Halmknip] i hans Huus, hvortil han svarede, at han er aldeles uvidende om hvorledes disse Skind dér ere blevne henlagte, idet han for- sikkrede, at hverken han eller hans Kone har taget imod dem af nogen. Den Nat, de bleve opkaldt af Casper Christen- sen og de med ham følgende Personer, laae disse under deres Ophold hos Komparenten ude i Laden, og da de, som han siger nu, førte Skind med dem, antager han det for afgiort, at det er dem, der har henlagt disse Skind i Halmen. Arrestanten blev spurgt, om der var nogen tilstede i Huset hos ham, da han kjøbte det afleverede Tøi eller veed Besked derom, og han svarede, at da han og Kone kjøbte Tøiet var der ingen andre nærværende end Casper og de med ham fulgte Personer, men nogle Dage efter Casper var hos ham og havde Mads Christian Caspersen med sig, fik de dengang noget at spise, og Casper tillige nogle Penge uden at Komparenten erindrer hvor mange, men der blev alt ansat til 2 Mk. 8 Sk. Courant, hvilket Beløb Comp skyldte Casper paa det modtagne Tøi. Om Komp. da han i Mads Chr. Caspersens Overværelse leverede Casper Pengene udelod sig med, at det var for Tøiet han havde faaet, mindes han ikke bestemt, men det troer han nok, og paa gjentaget Spørgsmaal om han nøjagtig erindrer, hvorledes han [yttrede, tilføier] han nu, at saavel han som hans Kone sagde ved den omforklarede Lejlihed, af Pengen var for det bekomne Tøi. Aftraadt. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Ane Kirstine Pedersdatter, som blev spurgt, om hun vedblev, at hverken hun eller Mand har faaet andre Ting af nogen end det Tøi, der har afleveret eller har noget saadant paa noget Sted henlagti deres Huus, og hertil gav hun et bekræftende Svar. Arrestantinden blev derefter foreholdt, hvorledes der i en Halmknip var fundet 3 beredte Faareskind, men hun nægtede ligeledes at være vidende om, hvorledes de der ere blevne henlagte, imidlertid maa hun bemærke, at da Casper og de andre to, som var i Følgeskab med ham, den Nat, de kaldt Komp. og Mand op. laae alle en kort Tid ude i Laden, og berørte Personer efter hendes alt afgivne Forklaring førte Skind med dem, uden at hun vidste hvormange eller hvad Slags, saa antog hun, at de havde efterladt disse Skind der, og hun tilføiede, at ingen fremmede Personer havde lagt i Laden, siden de fornævnte som opgivet laae der. Arre- stantinden blev derpaa tilspurgt, om der var nogen nærværende, dengang hun og Mand fik Tøiet af Casper Christensen og de med ham fulgte Anders og Jens, hvortil hun svarede nej, men hun tillagde, at bemeldte Casper og Mads Chr. Caspersen kom en Aften samlede omtrent 14 Dage efter, og til sidstnævnte betalte Komp. Mand dengang 2 Mk og 8 Sk. Courant, som Casper havde tilgode for et Stk. Tøi, dog gik der 14 Sk. af, som Mads Chr.Caspersen var skyldig for [L.......nde] han og Kone engang havde faaet. At det ved Betalingen af disse Penge udtrykkelig blev sagt, saavel af Komp. som Mand, at det var en Rest, de skyldte for Tøiet, mindes Komp. nøjagtig. Den fremlagte Daabsattest blev dernæst Arrestantinden forelæst, og hun erkjendte, at den angik hende. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som blev spurgt, hvor han havde faaet den Violin, som her angivet forblev hos Sognefogden i Arnborg, og han svarede hertil, at han hos en Mand i Skads Herred, som boede i et lidet Sted, men som han iøvrigt ikke kjendte noget til, tilbyttede sig den for et par Buxer uden at der paa nogen af Siderne, efter hvad han erindrer, blev givet noget i Bytte [eller ikke]. Arrestanten blev derefter spurgt, om han endnu ikke vilde tilstaae, at han har været i Remmerhuus i Forening med Casper og hans Broder Anders en Nat i dette Efteraar, ved hvilken Leilighed førstnævnte solgte Tøi til Huusets Beboere Christen Nielsen og Hustrue, men han nægtede at kunde erindre dette og vilde kun erkjende, at han kan have været der med sin Broder, dog bemærkede han tillige, at Casper maaske nok kan have været i Remmerhuus en eller anden Gang, naar Komp. tilfældigvis er kommen der, men fulgtes med ham enten fra eller til Huset, siger Komp., aldrig har fundet Sted. Denne Forklaring vedblev Komp. uagtet hvad Casper Christensen saavelsom Arrestanterne Christen Nielsen og Hustru som stridende herimod har opgivet gjentagne Gange blev ham foreholdt. - Aftraadt. Derpå fremstod Arrestanten Anders Nielsen og forklarede i given Anledning, at det nok kunde være muligt, at han i dette Efteraar er kommet til Trøyelborg eller Remmerhuus i Følge med Casper Christensen og hans Broder Jens, og efter hvad han mindes, en Aften, men lagt der noget om Natten erklærede han ej at have giort, og han erindrer heller ikke om han var fulgtes med dem derfra. At der ved Komps Nærværelse i Remmerhuus er bleven solgt Tøi af Casper til Husets Beboere, nægter han at have seet eller at være vidende om. Arrestanten blev derefter foreholdt, hvad Chri- sten Nielsen og Kone har forklaret, nemlig at han og hans Broder Jens og Casper en Nat skulde være komne til Remmerhuus og kaldt dem op og forlangt noget at leve af og at de dengang afhændede 3 Stk. Strikke Tøj til ham. Hertil bemærkede han, at det vel kunde være sandt, at han og de angjeldende Personer en Nat i afvigte Efteraar kan samlede være kommen til Remmerhuus og kaldt Beboerne op, men at han paa den Tid har solgt noget slags Tøj til dem, vidste han ikke var Tilfældet og paastod tillige ej ved den Leilighed at have observeret at dette skete enten af Casper eller hans Broder. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig. Han blev atter tilspurgt, om der ikke blev noget af hans Gods eller Tøi hos Sognefogden i Arnborg, hvorefter han svarede jo, et lidet merskums Pibehoved med Sølvbeslag [og Rør .... .......]. Spørgsmaal: Til hvem leverede han dette Pibetøj? Sv.: Til Ingen, men han lagde det fra sig ude i et Hønsehuus. Spørgsmaal: Hvorfor gjemte han det dér? Sv.:Fordi han vilde have det i Behold, naar han engang igjen kom paa fri Fod. Spørgsmaal.: Var der Ingen som saae at han lagde Pibetøiet fra sig paa det angivne Sted? Svar: Nej, ikke til ham vitterligt er. Spørgsmaal: Hvorfra havde han faaet bemte Pibetøj? Sv.: Han havde tilbyttet sig det af en ubekjendt Person paa et Folkemarked i Colding i afvigte Efteraar for en anden Pibe. Spørgsmaal: Havde han ikke efterladt sig andre Ting hos bemeldte Sognefoged ved sin Nærværelse dér? Sv.: nej, men saa forandrede Komp sit Udsagn og sagde jo, en Pægelflaske, hvilken han tog op af sin Lomme inde i Stuen, medens han sad ved Bordet og spiste, og derefter glemte han at faa den med sig igjen. Arrestanten blev derefter foreholdt om han endnu turde nægte, at han havde solgt Tøj til Beboerne i Remmerhuus, og dette besvarede han fremdeles benægtende. Han blevderefter forelæst, hvorledes Arrestanterne Christen Nielsen og Hustru havde angivet, at Komp. tilligemed Anders og Jens en Nat i Efteraaret kom til deres Huus, og kaldte dem op og fik noget at spise, og at de ved den Leilighed solgte noget stribet Tøi til dem, og at Komp. tillige med de andre deelte Pengene imellem hinanden paa nogle faa nær, som senere blev udbetalt engang Komp. i Forening med en anden Person var der i Huset, og han svarede dertil, at han vel i Selskab med Anders og Jens en Nat for en Tid siden ere komne til Remmerhuus og kaldt Folkene op, men paa det bestemteste nægter han at nogen af dem ved deres Nærværelse dengang afhændede nogen Slags Tøi og derfor modtog Penge. Om han tidligere har været i Huset i Selskab med nogen, husker han ikke, og i al Fald er der ingensinde udbetalt Penge til nogen i Komps Overværelse, hvorhos han derpaa tilføiede, at Mads Christian Caspersen rigtig nok en Gang forleden kom til ham paa Vejen ved Worgod Bye, og at de begge var inde i Remmerhuus for at nyde Forfriskning, som blev betalt, efter hvad Komp mindes af ham ved Liquidation af 13 Sk. Cour., hvilke han engang havde laant Manden der. Iøvrigt modtog hverken Mads Chr. Caspersen eller Komp. Penge af Manden i det nævnte Huus dengang. - Aftraadt. Samtlig Arrestanter bleve nu igjen i Arresten indsatte. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
Event December 1, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.01. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B79 - 70. RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 1ste December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen i Overværelse af Vidnerne Skou og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. En Skrivelse til Sognefogden i Neufling med Paategning blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse fra Sognepræst Glud i Wildberg ad 25de f. M. og en Ditto fra Cancellisecretair Bye og Herredsfoged Finsen i Ringkjøbing med Bilag af 26de Ditto. Efter Indkaldelse Mødte Søren Eriksen, Gaardmand i Tornvig i Arnborg Sogn, som forklarede, at igaar 8te Dage om Morgenen medens Komp. endnu laae i Sengen, kom 3de ubekjendte Personer ind i Stuen og forlangte om der kunde faae noget at spise, hvortil Komp. svarede ja, det troede han nok de kunde. Foruden Maden begjærede de ogsaa Brændeviin, men da Komp. i Anledning heraf tilkjendegav dem, at han ei havde noget, og saaledes ei kunde hjælpe dem dermed, gik de strax bort igjen. Komp spurgte de fremmede Personer, hvorfra de var, hvor de kom fra og hvor de agtede dem hen, og hertil blev svaret at de hørte hjemme i Gjellerup, at de kom Øster fra og vilde til [...lund] i Brande Sogn. Da de saaledes kom Øster fra og igjen vilde Sønder paa, hvorhen Brande ligger fra Komps. Bopæl, syntes han ikke dette kunde have nogen Rimelighed, og tilmed var deres Klædedragt efter Komps Formeening anderledes end Bøndernes, især den ene af Personernes, saa han fandt dem mistænkelige og antog, at Caper Christensen fra Rind, som efterlystes, muligen var iblandt dem. Komp stod derfor strax op og gik til sin Naboe Ane Kristine Tornvig [hvorhen] han observerede de Fremmede forføiede dem, og spurgte hende og Søn Christen Sørensen om de ikke kjendte de nævnte Personer og troede, at Casper fra Rind var den eene af dem. De tilkjendegav dernæst begge, at det forekom dem paa hans Tale, at han maatte være den Person, hvorpaa Komp og bemeldte Christen Sørensen gik op paa en [Banke] eller Høj paa marken for at vilde see, hvor de fremmede Personer bleve af, og de observerede da at den eene gik med Landeveien ad Brande til, og at de andre to fulgte Veien som gaaer til Holtum. Dette at Personerne, nemlig 2de af dem droge en anden Vej end de for Komp. opgav, forøgede hans Mistanke til dem, hvisaarsag han og Christen Sørensen og Christen Tornvig alle bestemte dem til at gaae til Holtum for at blive flere samlede og siden eftersætte Personerne, Da de kom til Holtum lode Beboerne Søren Hauge og Niels Iversen deres Karle gaae Komp og Medfølge til Hjælp. Komp. Christen Tornvig og Niels Iversens Karl tog efter Skinberg, hvorhen de kunde spore, da det var Rimfrost, hvorhen 2de af de fremmede Personer var taget, og Christen Sørensen samt Niels Iversens Karl skulle eftersætte ham, der var gaaet sønder paa. Ved Ankomsten til Skinberg var Personerne kommen over Aaen og længere nør paa forbi Tornvig, og for strax at kunne faa fat paa dem formaaede Komp Christen Skinberg til at sætte sig paa en Hest og overlade Komp. een. De indhentede derpaa de berørte 2de Personer, og tilligemed de andre, som Komp. har forklaret, han havde med sig, førte de derpaa de fremmede Personer hen til Sognefogden i Arnborg, og da de kom der var Casper Christensen anholdt. Den mindste af de 2de Personer, som Komp. var med at paagribe, og som bar en Chasket paa Hovedet, havde en Violin, og den anden et Pibetøj bestaaende af Porcslains- hoved i en [...kjede} med Rør ved. Casper, saae Komp. ligeledes, var i Besiddelse af et Pibetøl, nemlig er Pibehoved med Sølv Beslag paa og Rør i. Andre Ting lagde Komp. ikke mærke til de havde. Christen Skinberg spurgte Perso- nerne, han og Komp. kom til, om de havde Passe, og da de dertil svarede nej, tilkjendegav han dem, at de skulle til Sognefogden, hvortil de ogsaa vare villige, og samme Gang erklærede de paa Spørgsmaal derom, at det var Casper, som før paa Dagen havde forladt dem. - Aftraadt. Den omforklarede Violin kom Niels Birkebæks Karl Jens og en Dreng, hvis Navn Komp. ikke veed, ind i Stuen med, medens Komp. var der, og foreav, at de havde funden den ude i Faarehuset tillige med Piben, Casper havde, og Komp. kunde godt see, at det var det samme Gods, han før havde angivet, der fremmede Personer havde hos dem. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:SkouJens Nielsen
Event December 8, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle no. M-32.768. Aar 1838 den 8de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Cancellie- raad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Skou og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. En Skrivelse til Sognefogden i Vildberg af 22de f. M. med Paategning blev fremlagt. Derpaa blev fremlagt en Skrivelse fra Kammerherre Bye og Herredsfoged Wedell Heinen af 29de f. M. med Bilag, en Ditto fra Christen Søren- sen i Tornvig af 3die og en ditto fra Christen Christensen Tornvig, ibidem af 7de dennes. Efter Indkaldelse mødte Poul Nielsen, tjenende gaardmand Søren Nielsen i Holtum, som forklarede, at efter hans Husbondes Ordre fulgte han med Christen Sørensen af Tornvig saavidt erindres for en 14 Dage siden for at anholde Arrestanten Casper Christensen, der gik efter Fløe til i Brande Sogn. Da Arrestanten bemærkede, de efter- satte ham, kom ham Komp og Christen Sørensen imøde og gjorde dem det Spørgsmaal, om det var ham de gik efter. Han fulgte derpaa med Komp. og Christen Sørensen tilbage til Holtum, og siden derfra til Sognefogdens Bopæl Birkebæk. Casper var i Besiddelse af et sølvbeslagen Pibetøi, men ingen andre Ting, Komp. veed. Medens Komp. var hos Sognefoged Niels Birkebæk, kom denne frem med bberørte Pibetøi, som han foregav at have funden ude i Faarehuset, men Casper og 2de andre Personer, hvem Komp. ikke kjendte, der som Arrestanten blev transporterede til Birkebæk, vare dengang sendte til Herredscontoiret. Komp siger nu, at han ikke saae, Casper havde noget Pibetøi, og at han ikke har set andet end det Niels Birkebæk kom med, hvilket han formodede var enten Caspers eller en af de 2de andre Personers. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:SchouNiels Pedersen, m. f. P.
Event December 10, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle no. M-32.768. Aar 1838 den 10de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Skou og Bjørn i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Peder Jensen, tjenende Niels Iversen i Holtum, som forklarede, at for nogle Dage siden, formentlig 14, fulgte han efter sin Husbondes Ordre med Søren Eriksen og Christian Christensen af Tornvig for at være dem behjælpelig med at paagribe 2de Personer, som havde været i Følgeskab med Casper Christensen af Rind. Personerne fulgte Vejen efter Skinberg, hvorfra de bleve eftersatte af Komp. og de 2de andre af ham opgivne, men da de naaede Skinberg, fik de Manden der, Christen Pedersen, med dem og først noget norden for Gaarden Tornvig indhentede de de fremmede Pesoner, som blev anholdte og ført til Sognefogden i Arnborg. Den ene af de anholdte Personer, der var iført kort Trøie, havde en Violin hos sig, som han bragte med til Sognefogdens Bopæl, men iøvrigt saae Komp dem ikke i Besiddelse af noget Gods. Ved Ankomsten til Sognefogdens Gaard var Casper Chri- stensen der. Ej heller saae Komp., at hab havde nogen Ting, - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnSchou
Event December 11, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 7 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Anno 1838 den 11te December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglind i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skou, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Christen Pedersen af Skinberg i Arnborg Sogn, som forklarede, at saavidt han kunde erindre kom sidste Fredag for 14 Dage siden Søren Eriksen i Tornvig og Christen Christensen, ibidem, og Tjenestekarl Peder Jensen i Holtum til Komps Bopæl og forlangte, at han vilde være dem behjælpelig at paagribe 2de Personer, som havde været i Selskab med Casper Christensen og nu vare komne hen paa Gaarden Tornvigs Agre. Komp. og Søren Eriksen satte sig hver paa en Hest, hvorimod de andre forbleve i Tornvig. De 2de fremmede Personer naaede Komp. og Søren Eriksen paa Tornvig Mark, hvor Komp. da gjorde dem det Spørgsmaal om de havde Passe, hvortil de svarede nej, og dernæst hvorfra de vare, i hvilket Anledning de tilkjendegav at de hørte hjemme i Gjellerup. Da de var givet Ordre til at anholde mistænkelige Personer, som i denne Tid gik omkring, sagde Komp til de fremmede Personer, at de skulle føres til Sognefogden. Hertil erklærede de sig strax villige, og ved Ankomsten med dem til Sognefogdens Gaard i Birkebæk var Casper der. De anholdte, nemlig den mindste, som var iført en kort Trøie, havde en Violin, og den anden et Pibetøi, hvilket de førte med dem til Birkebæk. Casper saae Komp. [gaa] at ryge af en Pibe, hvis Hoved var forsynet med Sølvbeslag og en Tobakspung. Andre Ting saa Komp. ikke at de angjeldende Personer vare i Besiddelse af. - Aftraadt. En Skrivelse fra Justitsraad, By og Herredsfoged Hersleb i Weile af 1ste dennes med Bilag og en Ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz af 3die samme Maaned med Bilag blev fremlagt. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:SchouBjørn.
Event December 17, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar a838 den 17de December blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herreds- foged Landts Fraværelse af Exam. jur, Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Brun Jensen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Thomas Steendorph af Lægdsgaard i Ikast Sogn, som forklarede, at Markedsdagen i Knudstrup sidst om Formiddagen kom 5 Komp. ubekjendte Mandspersoner til hans Gaard og forlangte om han mod Betaling ville kjøre meddem til Knudstrup. Komp. blev derpaa enig med dem herom, saaledes ahn skulle have 10 Rigsbankmark for Turen, hvilke Penge den ene af dem, og som Komp. nu veed var Casper Christensen fra Rind betalte ham paa Markedet. De 4 kjørte med Komp tilbage til Lægdsgaard, hvorimod den 5te Person blev i Knudstrup tilbage. De som kjørte hjem med ham gav han noget at spise, og de to af dem forlangte at blive Natten over og de andre to sagde, at de havde Qvarteer hos Komps Naboe.Jens Mortensen. De gik derpaa bort alle 4 samme Aften uden at betale, hvad de havde fortæret, og siden har Komp. ikke seet dem. Komp antager, at hvad de fortærede kunde være 2 Mk. Rigsbank værd men han krævede ikke noget herfor. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Brun Jensen, m. f. P.
Event December 22, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.22. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 22de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancelli- raad Herredsfoged Landts Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Skou og Niels Peter Andersen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838 Efter Indkaldelse mødte Sognefoged Niels Birkebæk af Arnborg, som i given Anledning forklarede, at Arre- stanten Casper Christensen under sit Ophold i Komps Gaard var i Besiddelse af en Tobakspibe og en liden Flaske, og den ene af de 2de andre paa samme Tid anholdte Personer, nemlig den mindste, der saavidt vides hedder Jens en Violin. Straks efter, at bemeldte Personer var bortrejst fandtes Flasken hensat i et Vindue inde i Stuen, Violen i Faare- stien og Piben henlagt i et Hønsehuus. Hvorledes Arrestanterne havde faaet Leilighed til at henlægge Sagerne paa de opgivne Steder vidste Komp. ikke, men han antog, det matte hidrøre fra, at de med dem fulgte Vagter ikke stadig har havt dem i Øjesyn. - Aftraadt. Forhøret udsat Bertelsen Som Vidner: SkovN. P. Andersen.
Event December 28, 1838 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.12.22. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 28de December blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Simon Iversen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838 En Skrivelse fra Amtet af 1ste dennes med Bilag, en Ditto fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 9de med Bilag, en Ditto fra Niels Christensen i Nørresøbye af 14de, en ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Bruun af 17de med Bilag, og en Ditto fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 24de denne Maaned med Bilag blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter blev løse og ledige fremstillet. Ligeledes fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev spurgt, om han stadig ville nægte, at han har været samlet i Remmerhuus med han Broder Jens og Casper paa en Tid, den Sidstnævnte har solgt Tøi til Beboerne, hvortil han svarede, at det med Hensyn hertil forholdt sig saaledes som han forhen har forklaret, nemlig at han aldrig har seet eller været tilstede, naar Casper har solgt Tøi eller andre Ting paa det opgivne Sted. Han blev derefter confronteret med Christen Nielsen og Kone, der begge eenstemmigen paasagde ham, at det forholdt sig ganske som de har udlader dem, at han en Nat for en Tid siden i Selskab med hans Broder Jens og Casper kom til Huset og kaldte dem op, ved hvilken Leilighed Casper solgte dem Stribet Tøi, som deels blev betalt med Penge og hvorfor de deels fik noget at spise, og Ane Kirstine føjede til, at efterat de alle 3 havde været inde i Huset, gik de ud efter Tøiet samtlige og kom frem dermed, hvoriblandt ogsaa var stribede Uldtrøier og Buxer. Dette uagtet vedblev Anders Nielsen sin Benægtelse om at det er ham bekjendt, at Casper har solgt noget i Remmerhuus eller han, saaledes som det foregives, har været behjælpelig i at fremkomme der med nogen Slags enten stribet Tøi eller uldne Vare. En 4 Dage før de angjældende 3 Personer havde været i Remmerhuus kom de dertil med 2 andre ubekjendte og bleve beværtede med Spise, men dangang, siger Ane Kirstine, blev en Brødkniv borte, hvilken Casper den anførte Nat leverede Casper Komp. med den Forklaring, at han havde kjøbt den af den ene af de to ubekjendte. Anders Nielsen blev spurgt, hvem de Personer vare, som fulgtes med ham, hans Broder og Casper, og han svarede, at den ene blev arresteret i Knudstrup ved Markedet der, men hans Navn erindrer han ikke. Den anden var en Jens Wognberg fra [......] i Dejberg. Komp saae imidlertid ingen af dem have nogen Ting, eller vidste noget af, at Casper nogen saadan i Remmerhuus. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som vedblev at han ikke har været nærværende i Remmerhus, naar Casper har solgt Tøi eller andet til Husets Beboere og han nægtede paa det bestemteste at være vidende om eller har seet, at noget saadant Salg nogensinde dèr er foregaaet af nogen i hans Nærværelse. Christen Nielsen og hans Kone blev derefter confronteret med ham og endskjønt begge paastaaer, at han - Jens Nielsen - en Nat i Efteraaret kom til Huset med Casper og hans Broder Anders og kaldte dem op og da saae at Casper solgte dem Stribet Tøi, hvorfor de fik noget at leve af og Casper desuden Penge, var dog ingen Tilstaaelse herom at erholde hos ham. Ane Kirstine paasagde desuden Arrestanten Jens Nielsen, at de samme Gang førte andre Ting med dem saasom Kaffebønner og Uldvare, men det nægtede han ligeledes var Sandhed. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig og blev confrontreret med Christen Nielsen og Kone angaaende det dem afkjøbte Tøj, men uagtet de begge paasagde ham, at han en Nat nu i afvigte Efteraar kom i Selskab med Arrestanterne Anders og Jens, og kaldte dem op og solgte Tøi til dem, hvorpaa de betalte ham nogle Penge contant samt gav ham og Følge Spise, vedblev han alligevel sin Benægtelse og påstod, at deres Foregivende var usandfærdig. Han erkjendte at have havt Penge tilgode hos Christen Nielsen og Kone, men det hidrørte fra Laan, og ikke derfra at han havde solgt noget til dem. Saavel Christen Nielsen som Kone siger, at de bleve skyldig paa Tøiet 2 Mk. 8 S. Cour. hvilket Beløb er blevet betalt til Mads Chr. Caspersen, dog saaledes at deri afgik 14 S., som denne var dem skyldig. Casper nægtede fremdeles at Chr. Nielsen og Kone har havt anden Gjeld til ham end for laante Penge, dog mindes han ikke hvormeget han kan have forstrakt dem med, men det er rigtig nok, at i hans Togodehavende er disconteret 14 S. Mads Chr. Caspersen skyldte dem. Arrestanten Casper Christensen blev spurgt, om han til Christen Nielsen eller Kone har afleveret en Brødkniv den Nat, han og de andre var der i Huset med Foregivende om, at han havde kjøbt den, men ogsaa dette nægtede han som en Usandhed. Arrestanterne Casper, Anders og Jens bleve derefter igjen i Arresten indsatte, og Arrestanterne Christen Nielsen og Kone overgivet til deres Bevogter. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenSimon Iversen |: m. f. P. :|
Event January 4, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 20 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.04. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 4de Januar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: 75/1838. Efter Tilsigelse mødte Husmand Mads Christian Caspersen af Møruphuus i Rind, som forklarede, at engang i afvigte Efteraar, formentlig ved Mortensdagstid, gik han en Dag ud til Worgod for at ville besøge hans Kones Søster, som boer dèr. Noget før han naaede Worgod Bye mødte han Arrestanten Casper Christensen paa Landeveien , som fortalte ham, at der var ingen hjemme i Huset, hvisaarsag Komparenten besluttede at vende tilbage, og han fulgtes så med Casper henimod Sneiberg Bye, hvor de skiltes ad. Paa Vejen var de inde i Remmerhus, hvor de uopfordret bleve beværtede med Smørrebrød og Kaffe, efter havd Komp. erindrer. De betalte intet herfor, ligesom Komp heller ikke troer noget blev dem affordret. Husets Beboer Christen Nielsen falbød Komp. en liden Hammer for 8 S. Cour. men Komp. afkjøbte ham den ikke. Under Opholdet hørte Comp, at Christen Nielsen tilstod at skylde Casper 14 S. Courant uden at det blev omtalt, hvorfra Fordringen reiste sig. Disse Penge mindede Casper Christen Nielsen om at betale til Komp, og dette lovede han ogsaa, dog kunde det ikke skee strax. Derpaa forlod Komp. og Casper Huset, men da de var kommet omtrent et Bøsseskud derfra havde en af dem glemt sin Pibe eller en Stok eller som Komp. siger, en ubetydelig Ting, og Komp gik da tilbage derefter. Ved den Leilighed sagde han til Christen Nielsen, om han ville lade ham faa Hammeren for de 8 S. Courant, som han havde buden og dertil svarede Christen Nielsen ja, idet han tillige betalte Komp 6 S. saa deres Mellemværende dermed blev afgjort. Komp nægtede dengang eller nogensinde at have modtaget Penge af Christen Nielsen eller Hustru, som Casper skulle have havt tilgode hos dem hidrørende fra Tøi, han skulle have afhændet til dem, og han tilføjer, at da de 14 S. blev ham betalte, veed han ikke, at enten han eller hans Kone skyldte dem noget, ihvorvel de undertiden kan have været i Huset og faaet Spise, som ikke strax er bleven betalt, men først kort efter. Ikke i et heelt Aar før den Tid har Komp. været i Følgeskab med Casper, og han nægtede at vide noget om, at Casper nogensinde havde afhændet Tøi til Beboerne i Remmerhuus, og navnligen at saadant blev omtalt, da han som forklaret var der i Selskab med ham. - Aftrådt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen
Event January 8, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.08 Retsmøde. Udskrift af Hammerim herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, Ra mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 8. Januar blev Politiret sat og holdt paa Herredskontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skou, hvor da passerede som følger. No. 4/1839. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Bager P. Flindt i Holstebroe af 29de f. M. til Oplysning om et ham frastiaalet Uhr. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Jens Thomsen, ogsaa Jens Holm kaldet, af Nørholm i Herning, som forklarede i given Anledning, at da han i afvigte Octob. Maaned mødte ved Sessionen i Holstebroe var han blandt andre Steder ogsaa inde hos Værtshusmand Peder Hestlund, som boer paa Sønderland, hvor Komp. hørte saavel at denne som hans Kone og en Pige talte om, at et Uhr var fraastjaalet Bager Flindt em 3 Dage i Forvejen, og at en ubekjendt Person, der var iført [korte] Klæder, der havde været inde hos Flindt og spurgt om Vej til Holstebroe, var mistænkt for at have taget Uhret. Klæderne Personen havde paa vare nemlig: en blaa Trøje, et Par blaa [Sertses] Beenklæder og Kasket paa Hovedet. Komp. bemærkede i Anledning heraf, at det maatte være en Casper fra Rind, der havde taget Uhret, da han havde seet ham i Holstebroe, medens han var der, i en saadan Paaklædning som opgivet. Der blev derpaa sendt Bud efter Flindt, som kom tilstede, [......] Komp. fortalte, at en Casper fra Rind havde han seet i Besiddelse ad et [.....], temmelig stort sølv eenkasset Uhr med Porcellains Skive paa om Formiddagen samme Dag paa hvilken Tid de var inde hos Hans Ibsen i Holstebroe, hvor de drak Brændeviin sammen, dog var det først, da Casper og Komp. forlod Stedet, at han viste ham Uhret og nemlig tæt uden for Huset paa Gaden, som han tog frem af sin Lomme. Komp forlangte at bytte med Casper, skjønt det ikke var hans Mening, men denne erklærede, at han ej ville skille sig ved Uhret. Efter denne Beskrivelse dragede Flindt ikke i Tvivl, at det var hans Uhr, idet han tilføiede, at en saadan Person som Komp her har forklaret, ogsaa havde været inde i hans Huus, men hvem han i øvrigt ej kjendte noget til, og han anmodede dernæst Komp. om at see at faa fat paa Personen, hvilket han ogsaa lovede, saafremt det var ham muligt. Inde i Huset hos Hans Ibsen falbød Casper Komp et andet tokasset Sølv Uhr, men Komp. vilde ikke indlade sig i nogen Handel med ham. Hans Ibsen, troer Komp. nok der hørte herpaa, og der var ogsaa flere Folk stistede paa den Tid, dog kjendte Komp. ingen andre end Karlen Mads [......] som tjener paa Lindberggaard. Da Casper viste Komp det eenkassede Uhr, var der ingen, som saa det, saavidt Komp. observerede. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:SkouBjørn
Event January 13, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 13. Januar blev Politiret sat og Holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraard Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Breining Jensen, hvor da passerede som følger. Nr. 4/1839. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og blev spurgt, naar han sidst var i Holstebroe, hvortil han svarede: Til Mortensdags Marked i November Maaned sidst. Ogsaa før den Tid var han sammesteds og nemlig dengang Sessionen holdtes forrige Aar, men Maaneden kan han ikke erindre. Spørgsm.: Hvilke Steder var han inde? Sv.: Det husker han ikke. Spm.: Var han ikke [nemlig] hos nogen Bager? Sv.: Jo, han var inde et saadant Sted og Kjøbe sig et Smørrebrød, men hvad Bageren hedte, vidste han ikke. Han boede i en Gade, som gaar vester paa fra Torvet. Spørgsm.: Talte han under sit Ophold i Holstebroe med en Person ved Navn Jens Holm fra Herning. Sv.: Ja, det forekommer ham, dog mindes han det ikke med nogen Vished og i al Fald hvor det skulle være skeet. Hos Værtshusholder Müllers Enke, som boer ved Broen, var han inde at spise Frokost, hvor han saae Niels [....] i Herning hans Søn Jesper, men om Jens Holm ogsaa var der kan han ikke erindre. Spørgsm.: Hvilke andre Steder var han inde i Holstebroe? Sv.: Det kan han ikke huske. Spm.: Var han i Besiddelse af Lommeuhre i Hosltebroe og hvormange? Sv.: Om han netop i Sessionsdagene havde Uhr, det kan han heller ikke erindre, men enten kort før, eller da han var der i Mortensdags Marked havde han et stort Sølv enkasset Lommeuhr og et tokasset Do. Spm.: Hvor havde han disse Uhre fra? Sv.: Det ene, nemlig det tokassede, havde et Fruentimmer fra [....] eller [......], som han har vandret omkring med, givet ham, hvorimod det andet var hendes, hvilket hun har faaet tilbage. Spm.: Hvor talte han sidst med dette Fruentimmer, hvad er hendes Navn, og veed han ikke hvor hun opholder sig? Sv.: Det var kort før han blev arresteret, at han talte med dette Fruentimmer, hvis Navn er Marie Sophie Frederikke i Egnen ved Ringkjøbing. Hvor hun opholder sig var ham ubekjendt. Han siger, hun har rejst rundt med et Skuespiller Selskab i Holsten. Spørgsm.: Var han ikke i Handel med en Jens Holm i Holstebroe og falbød et Uhr til denne? Sv.: Det kunde han slet ikk erindre, og han siger nu, at den Jens Holm, han kjender, skal have hjemme i Wensyssel, efter havd han har sagt til Komp. Han nægter at kjende nogen Bager i Holstebroe af Navnet Flindt, skjønt han nok har hørt Tale om en saadan Mand skulle have mistet et Uhr, men han forsikkrede, at han ikke havde frastjaalet ham samme, ihvorvel han vidste, at man herfor havde ham mistænkt. - Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat.
Event January 13, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aaar 1839, den 13. Januar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Breining Jensen, hvor da passerede som følger: 75/1838. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig. Han blev spurgt, hvor han opholdt sig Natten mellem den 20. og 21. Sept. forrige Aar, og han svarede dertil, at han ingen Forklaring herom kunne give. Sa han forlod det ham anviste Opholdssted Søby i Rind Sogn en Søndag 14 Dage før Mikkelsdag, reiste han til sin Søster, som boer i Vester Herborg i Worgod Sogn, med hvem han vilde tale, men ellers ikke havde noget Ærinde til. Der opholdt han sig et Par Dage og Nætter, saavidt han mindes, hvorpaa han fortsatte sin Tour ad Dejberg til, og var inde hos Søren Riber. Hos denne Mand havde han ikke noget Ærinde og var der kun et Par Timer, fordi han hørte, at et Tyverie var forøvet Natten før i Borris og Sognefogden med 3 andre Mænd kom og gik ind i Huset til hans Søster, som boer tæt ved Søren Ribers, for at søge om Kosterne eller det Stiaalne, og desuden ogsaa tillige af den Grund, at han var bange for at blive anholdt, da han uden Tilladelse var gaaet bort. At han frygtede for at blive arresteret for Tyverie nægtede han, da han siger, at han ikke ved, hvor Borris er, og at han hverken der eller noget andet Sted har stiaalet. Det havde været hans Hensigt at tilbringe en Nat hos Søren Riber, men da han som anført mærkede Sognefogden i Nærheden, undløb han. Fra Søren Riber drog han nør paa og siden den Tid har han vandret omkring paa forskjellige Steder. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som erkjendte, at han ifølge Dom afsagt ved Bølling Nørre Herreders Ret den 17. April 1838 har for Løsgængerie udstaaet Straf af Fængsel ved Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Ligeledes tilstod han efter samme Ret og Dom af 31. August næst derpaa at have afsomet en Mulct paa 10 Rdl. i Sølv, som han blev idømt for ulovlig Handel med 5 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Arrestanten igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Chr. Nielsen løs og ledig. Han tilstod ligeledes, at have overensstem- mende med fornævnte ved Bølling Nørre Herreders Ret afsagte Domme udstaaet Straf for Løsgængerie med Fængsel ved Vand og Brød i 5 Dage og været idømt en Mulct af 10 Rdl. Sølv for ulovlig Handel, som han i Mangel af Formue afsonede med Fængsel ved Vand og Brød i 5 Dage. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Breining Jensen
Event January 19, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.19. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 19. Januar blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Knud Jensen og Niels Pedersen af Gjellerup, hvor da passerede som følger: No. 4/1839. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig. Efter Indkaldlse mødte Jens Holm af Herning, som erklærede, at Arrestanten var ham bekjendt, men Arrestanten ville kuns tilstaae, at han havde seet Jens Holm før, noget bestemt Kjendskab til ham havde han ikke. Arrestanter erklærede i given Anledning, at han vel har forevist det før omforklarede Uhr for adskillige Personer i Holstebroe paa den Tid der sidst holdtes Session, men Sttedet dette skete mindes han ikke, ligesom han ej heller ved, om Jens Holm dèr var nærværende. Jens Holm paasgde Arrestanten, at det var i Huset hos Hans Ibsen, Arrestanten viste ham et tokasset Uhr, og uden for paa Gaden, at han tog et enkasset Uhr op af sin Vestelomme, hvortil Komp. yttrede at det var et smukt Uhr, men Arrestanten, som forsikkrer dette, vedblev, at han ikke kunde erindre noget hertil. Ingen Overensstemmelse var saaledes ved Confrontation at erholde i deres Forklaringer. Jens Holm aftraadt og Arrestanten igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Knud Jensen, m. f. P.Niels Pedersen, m. f. P.
Event January 24, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1939.01.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politirotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 29. Januar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede saaledes: No. 75/1838 Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og i given Anledning erklærede, at han i Aaret 1832 var under Tiltale ved Bølling Nørre Herreders Ret for Løsgængerie og Betlerie, men paa Grund af, at han var under 15 Aar, blev han frifunden med Advarsel og sat under Politiets og Fattigcommissionens [.......] Tilsyn. Ved samme Ret blev han derefter tiltalt og dømt under 16. Juni 1832 til simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage. Derpaa blev han ifølge Dom afsagt i Ulfborg Hind Herreders Politiret 11. Marts 1833 dømt for første Gang begaaet Løsgængerie og 2den Gang begaaet Betlerie til 80 Dages fængsel paa sædvanlig Fangekost, men ved Overpolitiretsdom af 6te April samme Aar blev Straffen nedsat til 40 Dage. Siden efter blev han arresteret her under Jurisdictionen, saavidt erindres i Slutnin- gen af Aaret 1833 og tiltalt for Løsgængerie men i Marts Maaned næste Aar derpaa blev han ifølge Amtets Resolution løsladt og hensat i Tjeneste hos Asmussen paa Laulund, dog saaledes, at Sagen skulde staa ham aaben, saafremt han i Utide forlod Tjenesten og paa nye gjorde sig skyldig i lignende Forhold. Samme Dag han kom til Asmussen fik han af denne Tilladelse til at gaa hjem til sine Forældre i Rind paa Besøg, men han vendte ikke tilbage. Dernæst blev han arresteret i Ringkjøbing og ved Ulfborg Hind Herreders Politiretsdom af 31. Maj 1834 idømt Straf for 3die Gang begaaet Betlerie og 3die Gang begaaet Løsgængerie til et Aars Forbedringshusarbeide. Ogsaa i Varde har Komp. været arresteret for formentlig begaaet Tyverie, men frikendt for videre Tiltale. Derpaa er han ved Ulfborg Hind Herreders Politiret idømt Straf af Fængsel ved Vand og Brødi 6 Gange 5 Dage f9or 3die Gang begaaet Betlerie under 6. Aug. 1836. I Slutningen af samme Aar var han en Tidlang arresteret her i Herredet som mistænkt for Tyverie, men han blev derpaa løsladt uden Straf. Afvigte Sommer var han under Tltale ved Nørre Bølling Herreders Ret som mistænkt for Tyverie og Indbrud, men ved Dom afsagt 10. Maj 1838 blev han frikjendt for Straf, hvilken Dom den 30te Julii samme Aar stadfæstedes i Overretten. Arrestanten tiklstod at han i sin Tid har udstaaet de ved fornævnte Domme ham idømte Straffe. Han blev nu igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenAnders Christensen
Event January 31, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.31. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 31. Janv. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Jensen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Gjenpart af Skrivelse til Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 28de og dennes depaa modtagne Svar af 30te denne maaned blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig. Ligeledes var hans Kone Ane Kirstine Pedersdatter, der er paa fri Fod foranstaltet tilsagt, og hun mødte. Førstnævnte blev forelagt den under 11te December f. A. fremlagte Daabsattest, som han derpaa tilstod var ham angaaende. Efter Opfordring vurderede Vidnerne det hos de Tiltalte fore- fundne i Rettens Værge værende Tøi saaledes: 1 smalstribet Stk. til 1 Mk 12 S. pr. Alen, Et Do med brede Striber til 1 Mk 8 S, og et Do. smalstribet til 2 Mk, alt i Rigsbankpenge Sølv. Ligeledes blev de 3 afleverede beredte Faareskind af dem taxeret til 2 Mk. Sølv pr. Stykke. Imod den anførte Vurdering erklærede de Tiltalte ej at have noget at erindre, Christen Nielsen blev igen hensat i Forvaring, og hans Kone aftraadte. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenAnders Jensen.
Event February 4, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 20 days
Shared note:
Description: 2 forhør samme dag Sensitive:0
Event February 6, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.06 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 6te Febr. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Madsen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Gaardmand Niels Sørensen Kragelund af Tjørring mødte efter Indkaldelse og blev atter forevist det Forhøret vedkommende Tøi, og han erklærede derpaa, at de 2de Stykker, nemlig et paa 6 Alen rødstribet, et Do paa 3 Alen smalstribet er ham tilhørende og imod hans Vidende og Villie ham frastiaalet, hvilket han med Eed trøster sig til at bekræfte. Det 3die Stykke, ligeledes smalstribet, som indeholder 3 Alen angav Komp, at han vel syntes var ham tilhørende, men han turde dog alligevel ikke med Eed bekræfte Rigtigheden deraf. Derefter blev Komparenten ogsaa forevist de afleverede Skind, og i den Anledning bemærkede han, at han vel er blevet frastiaalet 10 beredte Skind af [.............] og antager det for rimeligt, at de ham foreviste ernogen af dem, dog kunde han ei heller med hel Vished sige dette. - Aftraadt. Forhøret udsat: Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Madsen
Event February 12, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 9 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.12 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840. LAN B81 - 41 Aar 1839 den 12. Februar blev paa Herredernes Contoir af undertegnede i Cancellie-raad Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Lange og Christen Pedersen cintinueret det den 4de dennes paabegyndte Forhør angaaende Tyveriet hos Enken Dorthe Marie Madsdatter af Astrup i Faster. Den udtagne Stævning blev fremlagt og acteres saalydende ##. De indstævnte var mødte, af disse fremstod Else Magdalene Christensdatter, som efter Formaning til Sandhed paa Anledning forklarede sig saaledes: En otte Dages Tid før sidste Mikkelsdag, nærmere kan hun ikke bestemme Tiden, en Formiddag kom de tvende Koner fra Astrup i Dep.s og Mands Huus og spurgte Dep. om ingen fremmede havde været eller var dér, hvortil Dep. svarede, at ingen havde været der i Nat eller den Dag, hvornæst Enken Dorthea Marie Madsdatter fortalte Dep, hvorledes hun sidste Nat var blevet bestjaalen, spurgte derhos om, hvor Dep havde et lidet Stk. paa Bordet liggende Stykke Brød fra, hvortil hun, saa vidt hun nu erindrer, svarede at have kjøbt det af Else Ca-spersdatter af Rind, som havde foregivet at have kjøbt det af Niels Christen Madsen Klov-mose. Dorthea Marie Madsdatter bad om at maatte medtage Brødet hjem, hvilket Dep. tillod. En af Dep funden gl. Limme samme Dags Morgen paa deres Mødding og som af Dep var lagt op over deres Kakkelovn, vedkjendte Dorthea Marie Madsdatter sig som sin, og havde Dep. ikke noget imod, at hun medtog samme. Efterat der var passeret som forklaret, forlode Ko-nerne Dep., og siden har hun intet hørt fra dem. Dep benægter paa det bestemteste at have modtaget det omforklarede Stykke Brød og Limme af sin Broder Casper Christensen eller at have seet eller hørt noget til denne Natten før bemeldte Koner var hos hende eller samme Dag deres Besøg fandt Sted. Broderen Casper Christensen var i hendes og Mands Huus til de af hendes Mand omforklarede Tider en Eftermiddag og en Nat en Dags Tid før Konernes Besøg samt en kort Tid om Aftenen.Dagen før de var der. - Angaaende Broderens Paaklædning forklarede Dep sig overensstemmende med Manden med Undtagelse af at hun ikke erindrer om der var Rivter paa Armene af Undertrøien samt at hun ikke kan huske Couleuren paa Benklæderne. - Den i Rettens Forvaring tagne Limme blev Dep. forevist og hun erklærede, at hun synes denne ligner Limmen hun fandt og udleverede Dorthea Marie Madsdatter. Da ingen videre Oplysning for Tiden var af hende at erholde, blev hun efterat have vedgaaet hendes Forklarings rigtige Tilførsel demitteret. Niels Christian Madsen Klovmose, der paa Anledning og under Formaning til Sandhed forklarede: at kort før Mikkelsdag kom et Fruentimmer til Dep. for at ville kjøbe Brød, og Dep solgte hende ogsaa omtrent 5 û, og fik derfor et hvidt Klæde, da hun ingen Penge havde. Hun fik tillige û Smør indbefattet under Fornævnte Betaling. Fruentimmeret kjendte Dep ikke, men har senere hørt, at det skulde være Else Caspersdatter af Rind. Omtrent en otte Dages Tid efterat bemeldte Else Caspersdatter havde faaet Brødet og Smørret, og lige saa lang Tid omtrent før Mikkelsdag, nøiere kan Dep. ikke opgive Tiden, kom et Bud fra Enken Dorthea Marie Madsdatter i Astrup med en halv Skive Brød og spurgte om dette Stykke kunde være af samme Sort som det han havde solgt Else Caspersdatter, men Dep. fandt ikke, at Stykket var af hans Brød, thi det var mindre baget, og var et større Brød end deres sædvanlig [opslaaen]. Dep. gav Budet et stykke af sit Brød med, hvilket var af samme Bagning som det Brød Else Caspersdatter havde faaet. Senere har Dep. intet hørt til Sagen og veed intet videre til dens Oplysning. Demitteret efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed. Forhøret sluttet- H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeChristen Pedersen.
Event February 28, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.02.28. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1829, den 28. Febr. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus Juris Bertelsen i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Simon Iversen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Dommeren bemærked foreløbigen, at denne Protokol den 22de dennes blev indsendt til Amtet til befalet eftersy og modtagen derpaa igjen tilbage den 25de næstefter om Aftenen. En Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 14de denne Maaned med de deri paabemeldte Forhørs Udskrifter blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig og bleve paa nye confronteret med Arrestanten Jens Nielsen, som ligeledes løs og ledig blev fremstillet, men ingen Overensstemmelse i deres Forklaringer var at erholde uagtet det alvorlige Forhold, navnligen til Jens Nielsen, der blev betydet, at han jutvivlagtigen afveeg fra Sandhed. Christen Nielsen forsikkrede, at hvad han har udsagt om Jens Nielsens Nærværelse i Remmerhuus i Forening med hans Broder Anders og Casper paa en Tid, sidstnævnte solgte Tøi til ham og Kone, var sandfærdig. men Jens Nielsen vedblev at benægte Rigtigheden heraf, idet han tilføjede, at det forholdt sig som han forhen har forklaret. Jens Nielsen blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev ligeledes paa nye confronteret med Christen Nielsen. Ej heller mellem dem var nogen Harmoni i deres Forklaringer at erholde, enhver vedblev, hvad han forhen har udsagt, Anders Nielsen, at han aldrig har været i Remmerhuus og seet Casper sælge Tøi dèr eller andre Ting, og Christen Nielsen, at det var saaledes, som han har opgivet, at Anders tillige med hans Broder Jens har været i Selskab med Casper engang i Remmerhuus og saae da, at Sidstnævnte afhændede noget Stribet Tøi til ham og Kone. Da saaledes ingen Overensstemmelse var at erholde, blev Anders Nielsen igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig og blev gjentagende confronteret med Christen Nielsen, men han vedblev som tilforn at nægte, at han nogensinde har solgt stribet Tøi til Christen Nielsen eller hans Kone i Remmerhuus. Christen Nielsen paastod vedblivende, at det var rigtig, hvad han i saa Henseende har opgivet. Casper blev alvorlig foreholdt, at det ikke kunde være troligt, at han ikke har afhændet Tøi paa det opgivne Sted, eftersom saavel Christen Nielsen som hans Kone eenstemmigen herom har forklaret dem. Dette Forhold uagtet vedblev han sin Nægtelse. Han blev dernæst examineret i den Anledning, som de i Dag fremlagte Forhører fra Bølling Nørre herreds Jurisdiction dertil giver, hvortil han bemærkede at da han forlod Søby i Rind en 14 Dages Tid før Mikkelsdag, datoen kunne han ikke opgive, fortsatte han Vejen til sin Søster i Worgod, hvor han ankom Tirsdagen efter om Morgenen og forblev til næste Dag da han derpaa gik til sin Søster i Deiberg. De Klæder han bar paa Kroppen, da han kom til sin Søster i Worgod var en Undertrøie af blaastr. Bomuldstøi syet som en Skjorte med Rynker for Haanden og over Skuldrene, en graastribet Bomulds Vest med Blanke Knapper, et Par gamle blaa Buxer og en nye Uldhat paa Hovedet, men bare Fødder. Paa Vejen til Deiberg var han ingen steder inde, men da han gik tilbage var han inde i Felding hos en Mand, saavidt han mindes Thomas Kirk, hvor hans Svoger Niels Nielsen var paa Arbeide, og med denne fulgtes han til Worgod, hvorfra han saavidt han mindes, bortgik samme Aften. Noget efter Mikkelsdag var Komp. igjen hos sin Søster i Worgod, og da han havde faaet noget at spise og tændt sin Pibe gik han igen. Den gang var hans Paaklædning en sort Klædes [Trøje] og en do. Vest, et par blaa [melerede] Buxer en Klædes Kasket og Støvler paa Benene. Den med Forhørene fulgte [Lomme] blev Arrestanten forevist, men han vidste ikke at have seet den før. - Aftraadt. Casper Christensen blev igjen i Arresten indsat. Derimod blev Arrestanten Christen Nielsen nu efter Omstændighederne sat paa fri Fod. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Jens NielsenSøren Iversen m. f. P.
Event March 6, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.03.06 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 6te Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Forfald af Examinatus Juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Chr. Laustsen Støvl, hvor da passerede som følger: No. 75/1839. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Sørensen Kragelund, som i given Anledning erklærede, at det var ham umueligt at godtgjøre sin Eiendomsret til det under Forhøret fremkomne ham tilhørende Tøi, da han dels har havt det i lang Tid, noget af det, nemlig det største Stykke tilvisse i 2 Aar, deels har kjøbt det paa offentlige Markeder uden at han vidste af hvem, men han bemærkede nu, at det Stykke smalstribet, som indeholder 3 Alen, hvilket han tilforn har angivet, at han ikke med Vished turde vedkjende sig, har han fundet en Prøve af og ved at sammenholde denne med Stykket sees det fuldkommen at ligne hinanden, og saaledes kan Komp. altsaa med Hensyn til dette bekræfte med Eed, at det er hans og imod hans Vidende og Villie berøvet. Med Hensyn til Skindene var det samme Tilfældet, at Komp ikke kunne oplyse, de var hans. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenJens Chr. Støvl.
Event April 2, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.04.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839 den 2. April blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Bech, hvor da passerede som følger: No. 75/1839. En Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 25de f. M. med Bilag blev fremlagt. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og blev examineret med Hensyn til det ved Bølling Nørre Herred den 22de Marts sidst optagne Forhør, men han vedblev ubevægeligt, at han ikke mindes nogensinde at have været i Borris Sogn og navnligen i Hjoptarp paa den iForhøret opgivne Tid, hvorhos han tilføiede, at nogen Mand af Navn Jens Lind var ham aldeles ubekjendt, saavidt ham vitterligt er, og han veed ikke at have seet hverken ham eller hans Kone eller deres afhørte Datter Sidsel [......datter] denne Forklaring vilde Arrestanten ikke fravige uagtet det alvorligste Forehold om at det ansaaes for utvivlsomt, at den ikke var sandfærdig - Aftraadt. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenBech
Event April 13, 1839 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.04.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839 den 13. April blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 75/1838. Efterat have gjennemgaaet Forhøret skjønnes der vel at være Anledning til end engang at gjøre Forsøg med passende Forehold til Arrestanterne af de [mod] deres Nægtelser [talende ......] at forsøge om Bekjendelse endnu ikke vilde kunde [forventes, men at der i modsat Fald efter Omstændighederne ikke var tilstrækkelig Anledning til videre Ud- sættelse eller til at vente bedre Oplysninger. Først fremstod løs og ledig Arrestanten Casper Christensen, som atter og med alle saadanne Forehold, som Dommeren fandt Beføjelse til, affordredes en sandfærdig Forklaring, men han vedblev uforandret sit forrige. Indsat i Arresten. Ligeledes fremstod løs og ledig Arrestanten Anders Nielsen, der paa samme Maade blev examineret iden at noget forandret Resultat derved var at bevirke. Indsat i Arresten. Endelig fremstod løs og ledig Arrestanten Jens Nielsen, som fremdeles paa lige Maade blev examineret ogsaa uden at han fraveg sit forrige. Indsat i Arresten. Dommeren anmærkede, at Tiden under Forhørets Udsættelser hidindtil ogsaa saavidt muligt var bleven benyttet til Beskrivelsen af det passerede, saa at alt, hvad der er foregaaet til idag, også er beskreven, hvisaarsag Forhøret, sin Vidtløftighed uagtet, strax kan indsendes til Amtet. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Andersen m. f. P.
Event June 8, 1839 (Age 22 years) Age: 22 years 1 month 24 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 26, 1839 (Age 22 years) Age: 22 years 2 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.06.26 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4151 Aarligt No:76 Rulle No.:333 Fangernes Navne:Casper Christensen Hvor født:Gjellerup Sogn, Hammerum Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1839, d. 26de Juni Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1841, d. 26de Juni, hjemsendt - Opførsel maadelig Straffet før:No. 3616 Hvor Værnepligtig:Ringkjøbing Amt 29 - 157 Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind Religion:Luthers Profession:- - - Alder: 22 Anmæ rkning:Dømt inden Hammerum Herreds Ret d. 8de Juni 1839 Approberet af Amtmand Tillisch i Ringkjøbing d. 15de s. M.
Event June 26, 1841 (Age 24 years) Age: 24 years 2 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 Se foranstående afsoningsnotat
Event February 23, 1842 (Age 24 years) Age: 24 years 10 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1842.02.23 Fattigforhør Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aaa 1842 den 23de Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn hvor da No. 26/1842 Forhør blev optaget ifølge Amtets Ordre af 25de f. M. til Oplysning om, hvor Casper Christensens Forældre er forsørgelsesberettigede eller boefaste paa den Tid han blev født, hvilken Oplysning skal tiene til Afgjørelse af en opstaaet Meningsulighed mellem Giellerup og Rind Sognes Commissioner om bemeldte Casper Christensens For- sørgelsessted. Amtets fornævnte Ordre blev fremlagt, acteret og lyder saaledes ##. Ligeledes blev fremlagt 4 Stk. med Amtets Ordre fulgte Bilage, som toges til Medfølge. Efter Tilsigelse var mødt Christen Jørgensen fra Rind Fattighuus, som efter Formaning til Dandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: Da Casper Christensen blev født i Gjellerup Sogn den 22de April 1817, levede han i et naturligt Ægteskab med Moderen, hans nuværende Hustrue Ingeborg Christensdatter, og det var først i Aaret 1820, de bleve ægteviede. De havde paa den Tid ingen fast Bopæl nogetsteds, men flakkede omkring i Landet med hverandre. De søgte vel engang imellem hjem til Deponentens Forældre, som dengang boede i Rind Sogn, men noget fast Ophold i dette Sogn havde de dog ikke. Casper førte de med sig paa deres Omflakken indtil Aaret 1822, da de blev antagne til Fattigforsørgelse i Rind Sogn, hvor de have opholdt sig siden og stadigen nydt Forsørgelse af dette Sogns Fattigvæsen. De toge Casper med sig til Sognet, som der nød Skoleundervisning indtil han i 1832 blev confirmeret i Rind Kirke. Efter sin Confirmation vedblev han at have sit Tilhold hos Deponenten, men hans Ophold hos ham var dog ikke stadigt, da han jævnlig flakkede om i Landet. Da Casper i 1836 havde udstaaet sin Straf i Wiborg Tugt og Forbedringshuus kom han hjem til Rind Sogn og nød ligeledes Understøttelse af Fattigvæsenet. Deponenten gjentager, at han og Ingeborg Christensdatter ikke havde noget fast Opholdssted paa den Tid Casper blev født, men han antager, at Rind Sogn var hans Forsørgelsessted, da han som meldt senere i 1822 tilligemed sin Kone og sit Barn blev antaget til Forsørgelse paa dette Sted. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Forhøret sluttet. Hunderup Som Vidner:SchouBjørn - - - - - Kommentar: Casper Christensen er ikke født, men barnedøbt den 22. -4.-1817.
Death of a motherIngeborg Christensdatter
Type: DEAT
April 3, 1844 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1844.04.03 Død. Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.1844 - 3 Dødsdagen:1844, 3. April Begravelsesdagen1844, 21. April Afdødes Navn:Ingeborg Christensdatter Afdødes Stand, Haandtering og opholdssted:Almisselem, Natmand Christen Jørgensens K. i Fattighuset. Født i Føvling. Moderen Ane Marie Carlsdatter. Afdødes Alder64 Ar Anmærkning:Død af Brokskade.
Death of a sisterMette Kirstine Christensdatter
Type: DEAT
May 1, 1848 (Age 31 years)

Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherChristen Jørgensen
Type: DEAT
October 13, 1849 (Age 32 years)

Shared note: Sensitive:0
Event March 14, 1852 (Age 34 years) Age: 34 years 11 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1852.02.16 Barnedåb. Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517A - 4 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1852 - 4 Aar og Datum:1852, 16. Februar Barnets fulde NavnElse Sophie Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1852, 14. Marts, døbt i Kirken Forældrenes Navne, Stand Haandtering og BopælGlarmester Christen Caspersen og Hustru Mette Kirstine Andersdatter paa Gunnerup Mark Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Casper Nielsens Hustrue Mette Claudiane Christensedatter i Lind Ungkarl Casper Christensen i Kideris Mølle Fruentimmeret Karen Marie Andersdatter i Skjoldborghus Anmærkninger:- - - -
Event from January 1, 1855 to January 1, 1856 (Age 37 years) Age: 37 years 8 months 17 days

Shared note: Sensitive:0
Death of a sisterElse Magdalene Christensdatter
Type: DEAT
March 23, 1860 (Age 42 years)
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1855 to January 1, 1867 (Age 37 years) Age: 37 years 8 months 17 days
Shared note: Sensitive:0
Emigration
Type: EMIG
from January 1, 1867 to January 1, 1868 (Age 49 years) Age: 49 years 8 months 17 days
Shared note: Sensitive:0
Death of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: DEAT
August 21, 1870 (Age 53 years) Age: 50 years 1 month 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1870.08.21 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1856-1879 LAN C 539 - 07 Døde. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1870 - 6 Dødsdagen:21 August Begravelsesdagen:28. August Afdødes Navn:Ane Kirstine Christensdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Anders Christian Qvembergs Hustru i Bjørnemose Fattighuus Født i Skarrild, Faderen afdøde fattiglem Christen Jørgensen i Rind. Afdødes Alder:50 Anm.:Tæring
Burial of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: BURI
August 28, 1870 (Age 53 years) Age: 50 years 1 month 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death of a sisterAnne Marie Christensdatter
Type: DEAT
October 17, 1890 (Age 73 years) Age: 77 years 8 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1890.10.17 Død Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1890 - 9 Dødsdagen:17. Oktober. Begravelsesdagen:23. October. Afdødes Navn:Ane Marie Kristensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Enke efter Indsidder Kristian Nielsen Abrahamsen af Feierskov. Afdødes Alder:77 Aar Anm.:Skifteattest af 17/10-90.
Burial of a sisterAnne Marie Christensdatter
Type: BURI
October 23, 1890 (Age 73 years) Age: 77 years 8 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: from January 1, 1820 to January 1, 1821
-7 years
elder sister
14 years
younger brother
-17 years
elder brother
7 years
himself
-15 months
elder sister
8 years
younger sister
-3 years
younger sister
-16 years
elder sister
3 years
elder sister

Birth
Sensitive:0 1817.04.22. Barnedåb. Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 05 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.1817 - 6 Barnets Fødselsdatod. 14. April Barnets Navn:Casper Forældrenes Navne, Stand, Håndtering og Bopæl.Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter omløbende Natmandsfolk. Dåbens Datum Hjemme eller i KirkenHjemmedøbt 22. April publiceret i Kirken den 27. April Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Konen Mariane Christensdatter Gmd. Jens Fonnesbæk Pigen Karen Pedersdatter alle af Kirkestederne Karlene Anders Christensen Meldgaard og Niels ChristensenØstergaard begge af Lind Anmærkninger:Barnet født på Forældrenes Omvandring i Gjellerup Kirkesteder. Forældrene forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Sensitive:0 1831.04.10 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517A - 3 Confirmerede. Drenge. 1831, d. 10. April Lbnr:3 Confirmandens Navn og Opholdssted:Casper Christensen i Lind Forældrenes, Husbondens eller Plejeforældrenes Navne:Faderen: Natmand Christen Jørgensen og Moderen: Ingeborg Christensdatter fra Fattighuset i Lind. Confirmandens Alder:Født og døbt d. 22 April Publ. d. 27de s. M. i Gjellerup. Dom vedr. Kundskab og OpførselGod? Naar og af hvem vaccineret:- - - Anmærkninger:NB! Denne Casper Christensen blev ved en Bispebevilling tilladt at admitteres til Confir- mation, skjønt han manglede 12 Dage i den bestemte Alder.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1833.01.30 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 30te Januar blev Herredernes Politiret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og R. Jensen. < Der refereres her fra en anden retssag, som er denne person uvedkommende, hvorefter der fortsættes > Dommeren fremlagde en i dag modtagen Skrivelse af 28de dennes fra Sognefoged Niels Sørvad i Vinding, hvorved hertil ere afleverede 2de for Løsgjængerie og Betlerie anholdte Personer. Bemeldte Skrivelse [] ##. Dernæst blev for Forhøret fremstillet 1. Caspar Christensen, som forklarede, at hans Navn er som opgivet, 15-3/4 Aar gl., hjemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred, hvor han har Ophold hos sine Forældre i Sognets Fattighuus. Han gik kort efter Nytaar hiemmefra med sin Søster Anne Marie Christensdatter, som intet fast Opholdssted har, og gik de først over Skjernbroe til Bork og derfra tilbage til Dejberg, hvor han har en Søster, som er gift med en Glarmester Jens Andersen, sammesteds. Derfra gik de igien over Hanning, Breining og Omme Sogne til Winding, hvor de som Løsgjængere bleve anholdte, da de intet Pas kunde forevise. Han benægter iøvrigt at de have betlet i Winding Sogn, hvilket de dog havde gjort paa deres Gjennemvandring paa flere Stederi Hanning, Breining og Omme Sogne, dog kan han ikke opgive de Steder, hvor de have betlet, da han er ubekjendt baade med Egnen og Folkene. De ville nu have gaaet til Salling og saaledes have fordrevet Tiden til Paaske, da de ville have vendt tilbage igien til Rind Sogn. Han har 2 Gange før været arresteret og tiltalt for Løsgjængerie ved Bølling-Nørre Herreders Politieret, begge gange i Aaret 1832, og blev han første Gang frikjendt, men 2den Gang straffet med 20 Dages simpelt Fængsel. Iøvrigt benægter han at have stiaalet eller begaaet andre Forbrydelser. Han har et skurvet Hoved og befængt med Fnat. 2. Anne Marie Christensdatter forklarede, at hendes Navn er som opgivet, 20 Aar gl. født og hiemmehørende i Rind Sogn, Hammerum Herred, hvor hendes Forældre Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter ere i Fattighuset. Hun har i sin første Barndom været hos sine Forældre, og fra sit 10de Aar indtil hun 16 Aar gl. blev confirmeret blev hun opdraget paa Rind Soggns Fattigvæsens Bekostning. Næste Sommer efter tjente hun hos Peder Nielsen Kaalund i Rind Sogn, derefter hun et Aar hos Niels Christian Nielsen i Kibæk Assing Sogn. Næste Vinter havde hun ingen Tjeneste, men opholdt sig deels hiemme hos sine Forældre og deels hos sin Søster i Deiberg, indtil hun ved Paasketider 1831 kom i Tjeneste hos Poul Christian paa Sønderlund i Sinding Sogn, hvor hun kuns var i 9 Dage, da hun blev syg af Koldfeber og maatte derfor forlade sin Tjeneste og lade sin Husbond beholde hendes Skudsmaal og Vaccinationsattest, da hun ikke kunde betale ham de 4 Mk. 9 Sk, Cr, som han forlangte for at frigive hende af sin Tjeneste. Hun gik derpaa til Sahl Sogn, hvor hendes Faster Mette Kirstine Jørgensdatter og er gift med en [Glarmester] Anders Mortensen Rønberg og opholdt sig deels hos hende og deels gik omkring og betlede med hende i Salling i [næsten 1] Aar til 14 Dage før sidstafvigte Paaske, da hun gik tilbage til Rind Sogn, og har hun siden uden nogen fast Tjeneste opholdt sig deels der og deels i Deiberg, samt imellem gaaet omkring og betlet. Nu sidst gik hun kort efter Nytaar hjemme fra Rind tillige med sin Broder Caspar først til Borch, derfra til Deiberg og endelig igjen over Hanning, Breining, Worgoed og Nøromme Sogne til Winding, hvor de bleve anholdt af Fattigfogden, og har hun paa flere Steder i disse Sogne med Undtagelse af Winding betlet Føden til sig og sin Broder, da de ikke havde noget at leve af. De ville have gaaet til Salling, deels for at betle og deels for at søge en Tjeneste, hvilket hun siger forgjæves at have forsøgt paa flere Steder, hvor hun er kommen igjennem, men hidtil ikke kunnet faae nogen. Hun tilstaaer ikke at have meldt sig i Rind hos Fattigcommissionen, Præsten eller Sognefogden i Rind Sogn om fast Tjeneste. Derimod foregiver hun, at hendes Moder engang ifjor har meldt sig hos Medhjælperen Ib Christensen Bøggild, men som da ingen Tjeneste kunde skaffe hende. Hun forsikrer aldrig før at have været anholdt, tiltalt eller straffet for Løsgjængerie, Betlerie eller anden Forbrydelse. Da hun er ubekjendt med de Folk og Steder, hvor hun har betlet paa denne sin Vandring, forsikrer hun ikke at kunne navngive disse. Forhøret blev dernæst udsat for at indhente de videre fornødne Oplysninger, og Arrestanterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner:LautrupF. Jensen
EVEN
Sensitive:0 1833.03.02 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 2den Marti blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og Silkeborg. Forhøret over Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter blev continueret, og Arrestanterne fremstilledes fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde 1.Amtets Skrivelse af 18de f. M. med 3de Bilage, hvoraf de 2de Domsacter bleve antagne til Actens Følge, men Forhørsudskriften til Vedheftelse. 2.Amtets Skrivelse af 26de f. M. med deri paaberaabte Bilage. Begge Amtsskrivelser samt den sidstes Bilage, med Undtagelse af Skudsmaalet og Vaccinationsattesten som følge Acten, blev antagne til Indlemmelse s. l. ## Caspar Christensen vedgik, at de 2 fremlagte Domme angaaer ham og at han har efter den sidste udstaaet Straf af 20 Dages simpelt Fængsel. Anne Marie Christensdatter tilstod ligeledes for hendes Vedkommende Rigtigheden af de fremlagte Dokumenter. Og i Anledning af Forhøret af 13de f. M.tilstod hun, at hendes Ophold hos hendes Faster i Salling ikke just var stadigt eller af Langvarighed, men at hun for det meste gik omkring paa Landet, deels paa egen Haand dels med sin Faster, samt ernærede sig ved Betlerie. I Anledning af hendes forrige Husbond Poul Christians Erklæring forsikkrer hun, at hun virkelig syg, deels efter Koldfeber, som hun før havde havt og deels af Gigt i hendes venstre Arm, og at det alene var Aarsagen, hvorfor hun forlod hans Tjeneste. Begge Arrestanter erklærede, at de intet videre havde at tilføie til Sagens Oplysning eller til deres Forsvar, hvorfor sagen blev optaget til Doms og Arrestanterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner:LautrupSilkeborg.
EVEN
Sensitive:0 1833.03.11 Underretsdom Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 Dom i Sagen anlagt af Politiet contra Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter. Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter ere under nærværende Sag ved egen Bekjendelse og Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkeligen overbeviiste om at have gjort dem skyldige i Løsgjængerie og Betlerie idet 1. Caspar Christensen, omtrent 16 Aat gl. ikke siden han efter udstaaet Straf for Betlerie i August Maaned f. A. blev løsladt af Arresten og hjemsendt til Rind Sogn i Hammerum Herred, hvor han er forsørgelsesberettiget, ikke har søgt eller havt nogen fast Tjeneste, hvilket det efter hans Alder maae antages baade at har været hans Pligt at søge og ham mueligt at erholde, i det mindste for Føde og Klæder, men derimod siden [------] i sidstafvigte Nytaar flakket omkring i Landet og ernæret sig ved Betlerie. Han har 2 Gange før været tiltalt for disse Forbrydelser, men første Gang ved Bølling-Nørre Herreders Politiretsdom af 8de Febr. f. A. paa Grund af hans Ungdom, da han dengang ikke havde fyldt sit 15de Aar frifunden for videre Tiltale og efter alvorlig Advarsel hjemsendt til Politiets og vedkommende Fattigkommissions strengere Tilsyn, men siden ved samme Herreders Politirets Dom af 16de Juni f. A. dømt for første gang begaaet Betlerie til 40 Dages simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost, hvilken Straf han har udstaaet. Han vil saaledes nu blive at ansee med Straf efter Frdn 21de August 1829 2, 4 og 8 jfr, Fr. 12te August 1816 , for første Gang begaaet Løsgjængerie og 2den Gang begaaet Betlerie, som efter Omstændighederne bestemmes til 80 Dages simpel Fængsel paa sædvanlig Fangekost. 2. Anne Marie Christensdatter, som er over criminel Lavalder og arbeidsfør, har siden Paaske 1831 ikke havt nogen fast Tjeneste, men bestandig flakket omkring og betlet, indtil hun den 28de Januar d. A.blev tillige med hendes Broder Medtiltalte Caspar Christensen anholdt i Winding Sogn. Da hun ikke forhen har været tiltalt eller straffet, vil hun blive at ansee med Straf for 1ste Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie efter fornævnte Frdn.s 2 og 8, som efter Omstændighederne og med Hensyn til den lange Tid, hvor hun skjønt arbeidsfør har omflakket og betlet bestemmes til 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Hvorhos begge Tiltalte ville bleve pligtige til hver for sig at udreede de paa deres Arrest og Straffens Execution medgaaede Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestanterne Caspar Christensen og Anne Marie Christensdatter bør hensættes Første i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, og Sidste i Fængsel paa Vand og Brød i 3 Gange 5 Dage, samt hver for sig udreede alle af deres Arrest og denne Doms fuldbyrdelse lovlig flydende Omkost-ninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen Irettelagt den 11te Marts 1833. Finsen
EVEN
Sensitive:0 1833. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1833-1834 LAN B79 -67, RA mikrofilm nr. M-32.767 Aar 1833, den 4de December blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ........ Sag nr. 71/1833. Et forhør blev optaget over Casper Christensen, der skal tiltales for Løsgængerie ifølge Skrivelse fra Amtet af 22. f. M., der blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt en Skrivelse af 30te f. M. til Sognefogden i Rind med Paategning. Casper Christensen, som i Dag var kommen tilstede, fremstod og forklarede: at han har været tiltalt 2de Gange ved Bølling Herreds Jurisdiction for Løsgjængerie og Betlerie, men blev frifundet den 1ste Gang, hvorimod han den 2den Gang blev dømt til 20 Dages Fængsel. Henimod et Aar derefter, nemlig i sidste Foraar, blev han tiltalt for Løsgjængerie og Betlerie ved Ulfborg Hind Herreders Jurisdiction og dømt til 80 dages Fængsel, som dog ved Overpolitieretten blev nedsat til 40 Dage. - Siden den Tid har han havt sit Tilhold hiemme hos sine Forældre Fattiglem Christen Jørgensen og Hustrue af Natmandsslægten i Rind Sogn, men han har ikke anderledes søgt Tjeneste end at have ved Fattigforstan- der Peder Holm og hos Sognepræsten har anmodet om, at de ville skaffe ham Tjeneste. Hverken for nogen Sognefoged har Comp. derom meldt sig, eiheller har han søgt Tjeneste hos nogen Mand. Aarsagen hertil, siger han, har været, siger han, at han ikke turde tage ud blandt Folk af Frygt for at blive opbragt som Løsgjnger. Desuden antog han, at Folk ikke gierne ville tage ham i Tjeneste, fordi han har havt Skurv i Hovedet fra han var Barn og indtil sidste Gang, han blev dømt, ved hvilken Tid han var bleven helbredet, saaledes at der vel da kun var et ubetydeligt Spor af Sygdommen tilbage, men Folk kunde, siger han, frygte for, at det skulde bryde ud igen og smitte. Imidlertid tilstaaer han nu ogsaa, at han siden han sidst var dømt har været fraværende, og navnlig i Tistrup, Deiberg, Vorgod og Sneiberg Sogne for at bsøge sin Familie, men han nægtede at have forøvet Betlerie eller nogen anden Overtrædelse. Komp. blev spurgt, af hvad Aarsag han ikke søgte Tjeneste i nogen af disse Sogne, hvortil han allene yttrede, at han gik ligefrem efter de Steder, han vilde til, og var ingen Steder inde uden hvor han behøvede noget at spise. Han tilstaaer, at han er frisk og sund og tillægger, at han ogsaa nu ville have sig en Tjeneste, naar han kunne faa een. Han blev efter Omstændighederne i Arresten indsat Landt som VidnerBjørnBay
EVEN
Sensitive:0 1833. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1833-1834 LAN B79 -67, RA mikrofilm nr. M-32.767 Aar 1833, den 14de December blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ..... Sag nr. 71/1833 Nu var Byrge Nielsen Vidne istedet for Bjørn. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand og Fattigforstander Peder Christesen Holm af Skoldborg i Rind Sogn, som forklarede at Arrestanten Casper Christensen ikke har talt til Comparenten om at skaffe sig Tjeneste, siden han sidste Gang var bleven løsladt af sin Arrest i Ringkjøbing, og det kunne vel være omtrent et halvt Aarstid, som er forløben siden han kom derfra. Comp. har advaret ham imod at løbe omkring og tilkjendegivet ham, at han, sålænge han ikke kunde faae Tjeneste, skulle blive blive hjemme hos sine Forældre, som af den Aarsag blev tillagt saa meget mere af Fattigvæsenet. Forældrene har flere Gange klaget over Sønnens Forhold og sagt, han var usømmelig og ville slaae dem. - Aftrådt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Byrge NielsenBay
EVEN
Sensitive:0 1834.04.15 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, Mikrofilm, rulle ne. M-32.655.656 Aar 1834. den 15. April blev paa Bølling og Nørre Herreders Contor nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Trappaud, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af, at det var kommet til Politiemesterens Kendskab, at der Natten imellem 10de og 11te dennes var bortstiaalet noget Rug fra Gaardmand Jens Old i Skjern, for hvilket Tyverie man havde tvende omvankende Personer Jørgen og Casper Christensen fra Rind, som samme Nat havde været til Huuse hos Christen West her i Sognet. Til Forhøret var Indkaldt: 1. Inger Sørensdatter, Christen Wests Kone, som paa given Anledning forklarede, at ovenmeldte Aften efter at de alle var gaaede til Sengs, blev der banket paa deres Vindue, hvorpaa Sønnen Søren stod op, og da det vare de ovenfor anførte Personer, som han fra før af kjendte, lukkede han dem ind, men da de ingen Lys havde at tænde, gik Søren strax igjen i Seng og lod de andre sidde i Stuen for at overnatte. Deponentinden var staaet Øjeblik oppe i et naturligt Erinde, men gik ligeledes i Seng. men kort eftr, hvorlænge kan hun ei sige, forlod den ældste af de fremmede Jørgen Christensen, hvor længe eller hvad han bestilte, veed hun ikke. Retten bemærkede, at Deponentinden først benægtede, at Jørgen Christensen havde forladt Huuset om Natten, siden vedgik hun, at han havde været en halv Time borte og nu siger, hun ved ei hvorlænge, han var borte. Aarsagen til denne Forandring og Modsigelse, veed hun ei at opgive. Iøvrigt tilføier hun, at da Søren stod op for at lukke Personerne ind, snublede han og kom til at støde to Ruder ud i deres Stue. Paa Anledning og da det er Retten bekjendt, at Christen Wests Familie intet havde at leve af, vedgik iøvrigt Deponentinden at hun [ofte..] rundt om i Skjern Sogn har tigget Melk til deres daglige Føde. Aftraadt indtil videre. 2, Mette Cathrine Christensdatter, Christen Wests Datter, fremstod og efter given Anledning forklarede, at bemeldte Jørgen og Casper Christensen kom som meldt til deres Huus den 10de om Aftenen, da de alle var gaaede til Sengs. De bankede paa Vinduet og blev indlukkede af hendes Broder Søren, der stod op og lukkede dem ind, dog mærkede hun intet til, at han slog de af Moderen ommeldte Ruder itu. Da de vare komne ind tændte Deponentindens Søster Lys, og ved dette Lys spillede de ankomne Personer og hendes Broder Kort. Lidt efter at disse Personer vare ankomne stod Deponentindens Moder Inger Sørensdatter op, og blev nok et Par Timer oppe hos de spillende. Da der varspillet nogen Tid, gik Søren til Sengs, og kort derpaa gik Jørgen Christensen ud. Hvad Klokken var veed hun ikke. Kort erfter at Jørgen havde forladt Huuset gik Moderen ligeledes i Seng efter først at have slukket Lyset, [hvorpaa] frn anden af de fremmede, Casper, lagde sig til at sove paa Gulvet. Deponentinden faldt nu i søvn, inden Jørgen kom hjem igjen, og veed derfor ikke, hvor længe han har været borte. Da hun vaagnede om Morgenen var Jørgen igjen kommen tilstæde, men der blev ikke talt om, hvor han havde været henne. Retten bemærkede, at Deponentinden først nægtede, at Jørgen Christensen havde været ude om Natten og vedgik det først, efter at Moderens Forklaring var hende foreholdt. Iøvrigt benægter hun at viide noget om, at Moderen har tigget omkring i Sognet, og selv har hun ei heller tigget, men skjønt hun er arbeidsfør og stærk har hun dog ei siden sin Confirmation i Fjor Foraar søgt nogen fast Tjeneste, men opholdt sig tilligemed en voxen Broder og to voxne Søstre samt et lidet Barn af disses hjemme hos Forældrene i et jordløst Huus. Forældrene ere svagelige og Faderen forretter [..... noget] Arbejde *) Hun blev confronteret med Foregaaende angaaende Uoverensstemmelser mellem deres Forklaringer, men uagtet det Modstridende i Samme blev dem betydet, vedblev enhver, at hvad de havde anført var Sandhed. De tilføier, at om Formiddagen forlode Jørgen og Casper Huuset, og hverken ved deres Ankomst eller Bortgang førte de nogen Pose eller pakker med sig. - Aftraadt. 3. Christen West fremstod og forklarede, at ommeldte Aften, Klokkeslettet veed Deponenten ikke, kom ommeldte tvende Personer og bankede paa og blev indladte af Søren Christensen. Deponenten blev i sin Seng, men Søren oppe hos dem i nogen Tid, hvorpaa de Ankomne lagde sig ned ved Kakkelovnen for at sove, og derpaa Søren igjen gik til Sengs. Lys var der ikke tændt, saavidt Deponenten erindrer, og han troer ei heller at hans Kone var oppe, dog kan han ikke herom give nogen nøiagtig Forklaring, da han laa i Sengen hele Natten og snart sov, snart var vaagen. Op ad Formiddagen forlod Personerne igjen Huuset og havde intet [videre] med sig. Saavidt Dep. veed, slog Sønnen de ommeldte Ruder ud med sin Albue, da han snublede ved at gaa hen til Døren. Siden Deponenten kom hjem fra Wiborg Tugthuus [forrige Aar] har han og Konen ernæret sig og Familien ved at gaae om i Sognet og tigge Melk og Rug. Han har fire voxne Børn hjemme, hvoraf Sønnen har været hjemme siden Høst forrige Aar, den ældste Datter har været hjemme med et Barn siden Vinteren, den næstældste har været hjemme siden Mortensdag og den yngste har ikke været ude at tjene. Noget Føde, føier han til, har de erhvervet ved at strikke og binde. Aftraadt. Han blev confronteret med de Foregaaende, men de vedbleve hver sin Forklaring uden Forandring. 4. Søren Christensen fremstod og forklarede: at ommeldte Aften efter at de alle var gaaet til Sengs, bankede [....meldte] Personer paa Vinduerne, og da Deponenten hørte, hvem det var, stod han op for at lukke dem ind. Saasnart de vare komne ind, tændte Deponenten Lys, og nu sad de og passiarede en Tid og røg Tobak, hvorpaa de Fremmede gik hen og lagde sig til at sove ved Kakkelovnen, og derpaa slukkede Deponenten Lyset igjen og gik til Sengs. Ligesom han gik til Sengs, stod Moderen op for at gaa uden for i naturligt Ærinde og da dette var udført gik hun strax igien til Sengs. Deponenten benægter paa det Bestemteste, at Jørgen Christensen var ude fra Huuset ommeldte Nat, da han bestandig laae ved Kakkelovnen og sov. Om Natten blev der ingen Kort spillet, og først efter at deponenten var gaaet i Seng og de Fremmede kommet til Ro skulde han op igjen for at lade sit Vand, og da var det han snublede hjen imod Ruderne og slog dem itu. Videre Forklaring kunde han ikke afgive. Iøvrigt tilføier han at han har været hjemme uden Tjenenste siden sidste Efteraar, men skulle nui efter Foregivende hos Fridrich [Thormodsen] hvortil han vilde reise bort næstkommende Fredag. Han blev confronteret med de Foregaaende, men enhver vedblev sin Forklaring. - Aftraadt. 5. Nielsine Christensdatter fremstod og forklarede, at hun ovenmeldte Nat sov hjemme, men hørte slet ikke til, hvad der passerede og erfarede først om Morgenen, da hun vaagnede, at Jørgen og Casper Christensen vare der. Hun har været hjemme siden Mikkelsdag forrige Aar formedelst et daarligt Been, men nu har hun, efter at dette er cureret, faaet Tjeneste hos Christen Pedersen i Sønder Vium, hvilken Tjeneste hun skal tiltræde førstkommende Søndag. Iøvrigt tilføier hun, at saavel som hendes andre Sødskende i den Tid, de har været hjemme, har selv betalt deres Føde fra den Løn de havde i Behold og hvad de ved et eller andet Haandarbeide kunde fortiene, men Faderen har oftere tigget Fødevahrer omkring i Sognet. Demitteret. 6. Ane Cathrine Christensdatter foregav at hun ovenmeldte Aften hørte titnævnte Personer bankede paa Vinduerne og bleve indlukkede af hendes Broder Søren, men da hun kort efter faldt i Søbn, kan hun ikke forklare noget om, hvad der om Natten passerede. Saavidt hun veed, gik Broderen i Seng kort efter de vare komne ind, og de Fremmede lagde sig til at sove paa Gulvet. Lys var der tændt en liden Stund, men længe var det ikke, og kort blev der ikke spillet. Hun kom hjem fra sin forrige Tjeneste paa Lønborggaard, da hun skulde i Barselseng, og da det spæde Barn er sygeligt, har hun ei hidindteil kunnet søge Tjeneste. Demitteret. Samtlige Deponenter bleve confronteret, men enhver vedbleve sin afgivne Forklaring som sandfærdig. Da der saaledes Intet videre for Tiden var at opdage Tyveriet betræffende, ansaae Politimesteren det dog for rigtigst, at Sagen contimuerede forsaavidt det tilstaaede Betleri og Løsgængerie betræffende, i det Retten dog formeente at der ingen Grund var til at see de tvende sidste Deponentinder tiltalte, da den ene har forladt sin forrige Tjeneste for Sygdom, og tiltræder nu igjen, de hun er falbudet en ny Tjeneste, og den anden paa Grund af sit spæde Barn ei endnu har kunnet søge Tjeneste. Af de andre, som vare blevne tilstede, fremstod nu Inger Sørensdatter, som sit Vita angaaende forklarede, at siden hun sidst i Anledning at et af hendes Mand og Søn begaaet Tyverie var tiltalt i Aaret 1831 forklarede sit Levnedsløb, har hun bestandig været og opholdt sig hjemme her i Skjern og ernæret sig dels ved at arbeide for Folk og dels ved Betlerie omkring i Sognet, hvilket hun ei troede var utilladeligt. Stederne, hvor hun har betlet kan eller vil hun ikke opgive, ligesom ei heller hvor mange Aar hun har drevet dette Tiggeri, kun vedstaaer hun, at hun i flere Aar har tigget Melk. Da ingen videre Forklaring for Tiden var at erholde, blev hun demitteret og vil i Morgen blive ført til Arresten i Ringkjøbing for at være under Forvaring Betlerie Sagen kan blive paadømt og muligen nærmere og mere overensstemmede Forklaring om Tyveriet hos Jens Old kan erholdes. Christen West fremstod og forklarede sit levnet angaaende, at oplysning om hans Vita vil findes ved Høiesterets Acterne [..] han ved Dom den 13de April 1832 blev for Tyverie [og .. ...... Hittegods] inddømt i Viborg Tugthuus for et Aar. Denne Straf har han udstaaet og kom hjem herfra den 3die Maii f. A. Siden har han været bestandig her hjemme og har ernæret sig dels ved at arbeide og dels ved at tigge Melk omkring i Sognet. Korn har han intet tigget af, men ved Spinden og Binding fortient sig dette. Han har været de fleste Steder omkring i Sognet uden nu at kunnde opgive de enkelte Steder. Demitteret som foregaaende. Søren Christensen West forklarede, at siden han sidst blev straffet for hæleri ifølge Høiesteretsdom af 13 April 1832 med fem Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvilken Straf han havde udstaaet den 6. Maii 1832, har hans Opholdssteder været følgende: Han begav sig her hjem til Skjern og forblev her til Sanct Hansdagstider, da han reiste til Ribe Marked for at leie sig bort. Her blev han strax fæstet hen indtil Mikkelsdag 1832 til en Mand der boede vesten for Ribe, dog foregiver han ikke at kunne erindre hverken Mandens eller Stedets Navn, hvor han dette halve Aar havde Tjeneste. Skudsmaal havde han ikke at fremvise fra denne Tjeneste. Til Mikkelsdag 1832 rejste han fra denne Tjeneste tilbage til sit hjem, for at møde ved den forestaaende Session i Ringkjøbing og blev nu hjemme i Vinteren imellem 1832 og 1833. Om Vinteren ernærede han sig ved at sætte Korder istand. Men paa denne Tid blev han leiet til Teglbrænding i Wonsyld ved Kolding hos Frederik Rasmussen og i denne Tjeneste var han indtil nogen Tid efter Mikkelsdag da han igjen skulle tilbage til Sessionen i Ringkjøbing i November Maaned. Siden den Tid har han været hjemme og levet af sin i forrige Halvaar fortjente Løn, men nu skulde han tiltræde samme Tjeneste igjen da han var fæstet for 11 rd Courant for tilstundne Sommer af forannævnte Husbond. Efter hans Bestemmelse skulde han reise førstkommende Fredag otte Dage, dog var der ingen Dag fastsat, naar han skulde møde i denne sin Tjeneste. Demitteret som de Foregaaende dog forklarede han først, at Søsteren Mette Cathrine, der havde faaet Tilladelse til at begive sig hjem, var bleven afhørt, var bleven upasselig og var gaaet til Sengs, saa at hun ikke personlig nu kunde indfinde sig og afgive Forklaring om hendes Levned. Dog tilføier Broderen nu til den forhen af hende afgivne Forklaring, at hun er født her i Sognet og er omtrent 16 a 17 Aar gammel, blev confirmeret i Fjor, men har aldrig søgt Tjeneste og har ikke før været tiltalt eller straffet. - Forhøret sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud - - - o o o - - - Kommentar: *) På dette sted er der foretaget en del rettelser i protokollen, dels ved overstregninger, dels ved at nye ord er indføiet mellem linierne, hvilket medfører at teksten er ret gnidret og vanskelig at få mening i. Den oprindelige tekst før rettelserne var følgende: ".... samt et lidet Barn af disses hjemme hos Forældrene, der ere svagelige og hvoraf Manden aldrig forretter noget Arbeide."
EVEN
Sensitive:0 1834.05.09 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, Mikrofilm, rulle M-32.655-656 Aar 1834 den 9de Maii blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Trappaud nedsat en Politieret, hvor da blev foretaget den mod Christen West og Familie paabegyndte Sag. Den til i Dag udtagne Stævning blev frem- <Her er foretaget en rettelse i protokollen, idet en ekstra linie er indskudt og igen delvis overstreget. Liniens ordlyd kan ikke tydes> lagt og acteres saalydende ##. 1. Christen West, der efter at være formanet til Sandhed forklarede og efter at Forklaringer af Jørgen og Christen Caspersen var ham foreholdt, vedbliver paa det bestemteste at benægte at den der ommeldte Laust Christensen Glavind nogensinde og navnligen den ommeldte Nat har logeret i deres Huus, hvornæst han aftraadte. 2. Christen Wests Kone fremstod, og uagtet al Paamindelse til at følge Sandhed benægter hun [ligeledes], at fleere Personer end Jørgen og Casper Christensen den tidtmeldte Nat har logeret i deres Huus eller været derinde. Dernæst blev Mads Flask og Morten Weyles Forklaringer hende foreholdt, og skjønt hun paastaaer ei at kunde erindre at have anmodet disse Personer om at kjøre Korn hjem for sig, vedgaaer hun dog at det vel kan være mueligt, at saaledes er passeret, da hun ei kan sige sig frie for at have tigget Korn i de Søndre Sogne uden [...] nærmere at kunne opgive Stederne, hvor Tiggeriet er udøvet. Aftraadte. 3. Datteren Mette Cathrine Christensdatter nægtede ligesom de foregaaende, at Laust Glavind eller nogen tredie Person havde logeret hos dem den ommeldte Nat.. Aftraadt. 4. Pigen Ane Cathrine Pedersdatter fremstod og benægter at være fulgt [... ......... M.....] Jørgen Christensen og Casper Christensen eller med nogen tredie Person. Hun kender ikke Laust Glavind, men de andre to kjender hun derimod og talte med dem een Gang paa Markedet. Jørgens og Caspers Forklaringer blev hende foreholdt, men hun vedbliver sin Benægtelse. Demitteret. 5. Jens Andersens Kone Mette Kirstine Christensdatter fremstod og efter Formaning til Sandhed forklarede, at hun kjender ikke Laust Glavindmen Dagen efter Dalager Marked kom rigtignok om Formiddagen en ubekjendt Person ind til hende og var der omtrent en Times Tid og foregav at komme fra Skjern Sogn, men hvem han iøvrigt var ved hun ikke og han sagde ei heller andet [......] til hende, end at han spurgte, om hun ikke vidste, hvor hendes Brødre Jørgen og Casper varer at træffe og da hun benægtede at vide noget til dem, forlod han kort efter Huuset uden at hun [.......] veed, hvor han gik hen. Demitteret. Christen West, Kone samt Datter blev derpaa atter fremkaldte og vedblev samtlige deres forhen givne Forklaringer, og da Retten ikke fandt, at den Omstændighed enten Laust Glavind havde logeret der i Huset eller ei, forøgede eller formindskede deres Strafskyld for Lediggang og Betleri, og en Confrontation i Ringkiøbing [........ ........] vilde for Transportens Skyld være forbundet med betydelige Udgifter for det Offentlige uden at [ hæve ] det videre Resultat, besluttede den at lade Confrontationen, der allerede havde fundet Sted ved Søren Christensen for de andres Vedkommende [....]. Forhøret derfor for i Dag sluttet og udsat indtil de reqvirerede Oplysninger indtræffer. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerTrappaud
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1834.11.11 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre herreders politiprot. 1832-1840 LAN B 41-41 | RA mikrofim M 32.655-656 Aar 1834 den 11. Novb. blev paa Bølling og Nørre Herreders Contoir af undertegnede Politimester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange nedat en Politiret, hvor da blev optaget et Forhør over Arrestanten Casper Christensen af Rind, som efter at være undvigt fra Ringkiøbing Arrest Natten imellem den 15de og 16de Mai d. A., hvor han var overgaaet Dom under 31te s. M. for Løsgjængerie til et Aars Arbeide i Wiborg Tugthuus og efterat være efterlyst fra Ringkiøbing Amtmandsskab samt senere mistænkt for at have været deelagtig i nogle af Broderen Jørgen Christian Christensen tilstaaede Tyverier i Worgod og Velling Sogne, her var anholdt i Gaar. Arrestanten var uden Baand og Fængsel tilstede, var iført blaae Benklæder, grøn Kjole, Stribet Vest med blanke Knapper, hvide Uldstrømper, Sko, grøn flad Kaskjet med rød Kant om, sort Silkehalstørklæde, en graae Tvistes Undertrøie, en gl. Skjorte. I øvrigt er hans Signalement: middel Høide, blaae Øjne, stærk af Bygning, lyst Haar, som dog er meget tyndt, da han næsten er skaldet op i Hovedet som følge af Skurv, der dog nu er cureret. Paa given Anledning forklarer han, at han rigtig nok [før] Dahlager Marked forlod Rind Sogn i Foreneng med sin Broder og de toge da Veien gjennem Sneiberg og Worgod Sogne, i hvilket sidste de overnattede, og det kan vel vær muligt, de opholdt dem der i flere Dage, men at han sammesteds har begaaet noget Tyveri hos Ellen Pedersdatter i Wester Herborg eller været inde hos denne med Broderen benægter han. Ligeledes siger han ei at kunne erindre hos hvem de logerede i Worgod Sogn. Fra Markedet gik de gjennem Skjern, Stauning, Deiberg samt Welling Sogne som i tidligere Forhører forklaret. I det sidste Sogn laa de om Natten i et lille Sted ved Veien i Kirkebye, Mandens Navn veed Arrestanten ikke, hvor de om Natten sov sammen i en lille Stue, der var adskilt ved Huuseierens Soveværelse ved en lille Forstue, og dette Logie forlod de næste Morgen tidlig efter dog først om Aftenen at have betalt Manden ved at give ham et Par graae Buxer og 1 Kaskjet, paa hvilke der erholdt igjen et Par nye Skoe og en brugt Hat. Dog saae Arrestanten ikke, at dette Bytte foregik, men hans Broder har fortalt ham, at det saaledes var passeret. Ved Ankomsten til Ringkiøbing saae Arrestanten, at Broderen solgte de saaledes erholdte Sko til Christen Gram for et par gl. Dito og 24 Sk. Courant. Hatten derimod beholdt Arrestanten og har siden byttet den bort med en reisende Glarmester i Wensyssel, som han i øvrigt ikke kjender, og erholdt derfor den Hue, han for Tiden bar. At Skoene og Hatten er frastiaalen Niels Nielsen i Welling, benægter han. men tilføier i øvrigt, at Broderen ogsaa for ham har foregivet, medens de satte sammen i Ringkiøbing Arrest, at han javde kjøbt Skoene paa Dahlager Marked, dog tror Arrestanten det ikke, da han ei saae, at Broderen førte saadanne Skoe med sig fra Markedet af. De i Rettens forvaring værende Skoe, Tørklæde samt Hue blev Arrestanten foreviste. Huen vedkjendte han at være hans egen, der var ombyttet i Welling. Skoene og Tørklædet derimod kunde han ikke gjenkjende, den i sin Tid for Skoene satte Vurdering fandt Arrestanten rimelig, om Tørklædet og Laasen i Worgod hos Ellen Pedersdatter dets Vurdering kunne han intet erklære, ga han ikke kjendte noget til det der Passerede. Af Ringkiøbing Arrest brød han ud Natten mellem den 15de og 16de Mai d. A. Kl 11 ved at tage en Fiæl ud af Arresten, hvor han var indsluttet og begav sig samme Nat til Deiberg, hvor han om Morgenen ankom til sin Søster Mette Kirstine Christensdatter, gift med Anders Hansen Vognberg *). Der forblev han til samme Dags Eftermiddag Kl. 4, da han derfra gik til Wester Herborg, hvor han overnattede i Stedet ved Siden af Søren [.ind.ig..], hvor Konen saa vidt han ved hedder Maren Sigaard. Her forblev han Natten over, derfra gik han næste Dag til Rind Sogn og overnattede hos Jørgen Frederik Caspersen, dog ved Arrestanten ei tilvisse, om det er i Rind eller Sneiberg Sogn, her forblev han en Nat og en Dag. Herfra rejste han Nordpaa [om ad] Salling Land til, hvor han opholdt sig en 3 Uger forskjellige Steder, som han ei kan opgive. I disse 3 Uger reiste han med en Glarmester fra Wensyssel, der betlede Føde til dem. Glarmesterens Navn var Christian Andersen, men hans Opholdsted ved Arrestanten ikke. Efter disse 3 Ugers Forløb forlod Arrestanten Salling Land og gik Sønder paa gjennem Wiborg, Horsens, Weile, Colding, Haderslev, Apenrade, Flensborg, Slesvig, Tønder, Ribe, hvor han indtraf omtrent 3 Uger før Mikkelsdag. Herfra fortsatte han Touren nordpaa indtil omtrent 3 Mile norden for Holstebroe, hvorfa han igjen for 2 Dage siden vendte her tilbage og ankomi Gaar til Niels Hedebye i Skjern, hvor han blev anholdt. Han kan ikke erindre nogle af de Steder, hvor han på denne Omflakken har opholdt sig og siger, at han paa denne Tour har ernæret sig derved, at Glarmesteren der forlod ham i Salling Land, ved Afskeden gav ham 5 Mk Courant, for hvilke han kjøbte Knappenaale, Stoppenaale, Syenaale og Knapper, som han handlede med underveis, ligesom og en Holstener, han var i Følge med i det Slesvigske i omtrent 2 Uge, gav ham Føde i denne Tid, samt da han forlod ham 24 Sk. H. C. samt de Beenklæder han nu har paa. Sin Vest og Halstørklæde har han kjøbt i det Holstenske, og Kiolen har han erholdt paa en Herregaard, ligelede i det Holstenske til Foræring uden at han dog bad om denne. Den ovennævnte Holsteners Navn var Jens pedersen, der reiser om i Landet uden at Arrestanten veed hans Opholdsted. Hvor Vesten og Tørklædet er kjøbt og hvor Herregaarden ligger, hvor Arrestanten erholdt Kiolen, erindrer Arrestanten ikke. Saavel Broderens som Ellen Pedersdatter i Wester Herborg og Niels Nielsen Wellings Forklaringer i foregaaende Forhører blev ham foreholdte, men for saa vidt de ei stemmer med hans idag afgivne Forklaring, benægter han sammes Rigtighed. Forhøret for idag slutte og Arrestanten ført tilbage i Arrest hos Niels Hedebye. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1834-12-20 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, RA mikrofolm M-32.655-656. Aar 1834 den 20. December blev paa Bølling-Nørre Herreders Tingsted af den i Cancelieraad Herredsfoged Hertzes Fraværelse constituerede Fuldmægtig Lybecker i Overværelse af Vidnerne Schou og Jens Sørensen nedsat en Politieret for ifølge Amtets Ordre af 2 d ved et Forhør at søge tilveiebragt Oplysning angaaende de Personer, som herunder Jurisdiktionen have huset samt skaffet Klæder og Fødevarer til fire fra Ringkiøbing Arrest undvigte Arrestanter. Fornævnte Amtsordre, den dermed fulgte Skrivelse fra Byefogden i Ringkiøbing, en Extract Udskrift af Ringkiøbing Byes Politiprotokol samt den Forhørsdommerens meddelte Constitution og den til i Dag udstedte Stævning blev fremlagt, Skrivelsen fra Byefogeden og Extractudskriften til Forhørets Følge, de øvrige Documenter til Indlemmelse saalydende: ##. Dernæst fremstod Søren Riber af Deiberg, som efter given Formaning om Sandheds Udsigelse og paa given Anledning forklarede sig saaledes: Omtrent i Midten af forrige Maaned, nøiere kan Deponenten angive Tiden, om Morgenen omtrent Kl. 4 kom Jørgen Christian Christensen og Casper Christensen med tvende andre Personer, Deponenten ikke kjendte, til hans Huus paa Vognberg Hede og bankede ham op. Deponenten lukkede op og spurgte, hvem de var, hvorpaa de gav Svaret: "Kjendte Folk". Jørgen og Casper kjendte Dep., og af disse kom Casper ind tilligemed en af de ham Ubekjendte, og paa deres Forlangende fik de baade til dem og til de to udenfor hver et stykke Brød, hvorfor ingen Betaling blev forlangt eller erlagt. De forbleve omtrent et Qvarteerstid i Dep.s Huus og paa Spørgsmaal af Dep. hvorfor de kom saaledes næsten nøgne (thi de havde kun det bare Linned paa), svarede de, at de var kommet fra deres Klæder i Ringkiøbing. - Deponenten gjorde sig ingen tanker om, at de vare udbrudte af Arresten, ligesom han ei desaarsag eiheller senere derom gjorde Anmeldelse til Nogen om, at saadanne Personer havde været hos ham, og omend han havde vidst, at de vare undvigte, turde han som eene Person ikke have forsøgt anholde dem, ligesom han ejheller turde have gjort nogen Anmeldelse af Frygt for deres Hævn, naar de igjen skulde blive løsladte. Fra Deponentens Huus gik de østerpaa, uden at Deponenten veed hvorhen. Demitteret. 2. Niels Qvemberg, som forklarede sig saaledes: En Mandag i forrige Maaned i Morgenstunden, anden Angivelse af Tiden kan Deponenten ikke gjøre, kom ovenfor omtalte Personer, af hvem han kjendte Casper og Jørgen Christian, til Deponentens Huus og bankede paa, og blev Casper og en ham ubekjenst tydsk Person indladt af hans Søn Jens Nielsen og blev given hver en Mellemmad uden Betaling. Da Deponenten ikke var oppe af Sengen, da de nævnte Personer vare derinde, kan han ikke sige, hvorledes de vare paaklædte. Om Aarsagen til at Deponenten ikke anholdt de Undvigte og at han ikke gjorde angaaende deres Besøg hos ham senere gjorde nogen Anmeldelse, angiver han ar være samme som af forrige Deponent angivet. Casper Christensen erholdt af Deponentens Søn de for en denne solgt Tobakspibe tilgodehavende 20 S. Courant. Kun en kort Tid vare de Undvigte i Deponentens Huus, og derfra gik de, efter hvad Deponentens Søn har fortalt, øster paa. Demitteret. 3. Sidstes Søn Jens Nielsen, der forklarer sig saaledes som nysaftrådte med Tilføiende, at de Undvigte kun var i det bare Linned. Demitteret. 4. Møller Koed af Bundsbæk Mølle, der paa Anledning forklarede: En Onsdag Morgen omtrent Kl. 10 i forrige Maaned, nærmere kan Deponenten ikke angive Tiden, kom tvende ham ubekjendte Personer, hvoraf den eene agav dem for at være undvigte Arrestanter fra Ringkjøbing Arrest, hvorpaa Deponenten lod dem anholde og sende Bud efter Sognefogeden i Hanning, som derefter lod dem transportere til Ringkjøbing. Videre vidste Deponenten ikke at forklare og blev demitteret. 5. Enken Karen Sørensdatter af Smedegaard i Sjern, som forklarede: I forrige Maaned omttrent Kl. 5 kom nogle hende ubekjendte og bankede paa, hvorpaa Dep. lukkede dem ind, gav dem noget at spise og en Snaps hver dertil, hvorfor en af dem betalte noget, uden at Dep. dog veed hvormeget. De angave at være strandede Folk og spurgte efter Herredsfogedens Bopæl, hvilken hun sagde dem hvor var. De vare ikke fuldkommen paaklædte. Deponentinden, der var alene med sin Søn og som fæstede Liid til Personernes Angivende om, at de vare strandede Folk, turde deels af denne Grund og deels fordi Styrken var paa de Ubekjendtes Side, ikke anholde dem, ligesom hun af førstanførte Grund ikke troede nogen Anmeldelse om disse Personers Besøg til Politiet nødvendig. Fra Dep.s Huus gik de Ubekjendte øster paa. 6. Sidstes Søn Jakob Sørensen, der forklarede sig overensstemmende med Sidstaftrådte med Undtagelse af af, at han ikke veed, hvorvidt de vare fuldkomne paaklædte eller ikke, dog forekommer det ham at [..] af de Ubekjendte ikke havde Trøie eller Kjole paa. Demitteret 7. Maren Chirstine Mathiasdatter af [Snorom] i Skjern, der efter Formaning om Sandhed og fornøden Anledning forklarede: En Morgen i Forrige Maaned, Datoen erindrer hun ikke, kom 4 Personer og bankede paa, hvorpaa de bleve indladte af hendes Datter, et Barn paa 14 Aar. Deponenten var dengang ikke hjemme, men gaaet til Præstegaarden, og fandt hun ved sin Hjemkomst de 4 indladte siddende ved et Bord inde i hendes Stue. Af disse kjendte Dep. kun Casper Christensen. De vare ikke fuldkommen paaklædte, og da de angave sig som undvigte Arrestanter, turde og ville hun ikke logere dem, men da de paastode at ville blive, turde hun som eenligt Fruentimmer eiheller nægte dem saadant, hvorfor hun [ledte] dem ud i sin Høelade, hvor de blev til om Aftenen i Mørkniongen og erholdt imidlertid Spise og Drikke som af Casper Christensen i Extract Udskriften forklaret, hvorfor hun imidlertid ingen Betaling vilde have, men blev truet til at tage det i Casper Christensens Forklaring omtalte Halstørklæde og et Par Klosser *), hvilke Dele de kastede paa Bordet førend de kom i Høeladen, og hvor hun igjen bar det til dem, men da de vedbleve deres Trudsel turde hun ikke nægte at modtage disse Deele. For noget dem leveret Brændeviin erholdt hun paa samme Maade 6 eller 8 Skilling Courant, og det Barn som lukkede de Undvigte ind fik af Casper Christensen 2 Skilling Courant for at tie stille, da hun græd. Flere gange var Dep. på Landeveien for at tiltale Forbireisende og gjøre Anmeldelse om de Undvigtes Ophold hos hende, men idelig afskrækkede Frygten hende for saadan Anmeldelse, idet hun stedse [.........] at ville udsætte sig for deres fremtidige Hævn, og grundet paa denne Frygt efterlod hun også at gjøre nogen Anmeldelse til Politiet, de de Undvigte havde forladt hendes Bopæl. Dep gav dem en gammel Sæk, et gammelt Forklæde og 2 Par gamle Benklæder af hendes smaa Drenges, da de Undvigte bad om nogle Klædningsstykker, hvilket hun ikke turde nægte dem. Hun benægter af anden Grund end Frygt for deres fremtidige Hævn givet dem Logie, Spise, Drikke og Klæder. Dep.s Mand var fraværende og hun med de Børn alene hjemme. Demitteret. 8. Christe Hedegaard, der forklarede, at en Aften i forrige Maaned kom 4 ham ubekjendte Personer, to ad Gangen, ind til Deponenten, som med to Poger og Forvalter Hoffmann fra Breininggaard var hjemme. Forvalter Hoffmann gav dem en Pægl Brændeviin og de to Første desuden noget Øl at drikke af Deponenten. Af Spisevarer nød de intet i Deponentens Huus, og for Drikkevarer blev ingen Betaling fordret eller erlagt. De vare ikke fuldkommen paaklædte, men gik næsten i det bare Linned. De angav at være strandede Folk og havde ved Strandingen mistet deres Klæder. Da Deponenten ikke havde hørt, at nogen var undveget fra Ringkiøbing Arrest, gjorde han sig ingen Tanker om, at de Ubekjendte vare undvigte Personer, hvis Anholdelse var nødvendig, og selv om Deponenten havde været vidende om, at de Ubekjendte havde været Undvigte, turde han ikke, da disse vare for mandstærke, have anholdt dem eller senere have gjort nogen Anmeldelse om deres Besøg hos ham af Frygt for at naar de igjen skulle løslades skulde ville hævne sig. - Demitteret. 9. Anders Christensens Kone Ane Kirstine Laursdatter af Aarup i Hanning, der forklarede sig paa given Anledning saaledes: 4 hende ubekjendte Personer kom en Aften i f. M. ind til Dep., der var eene i sin Stue, og forlangte noget at drikke, hvorpaa Dep. gav dem noget Øl og et Stk. Smørrebrød, hvorpaa de strax forlode Stedet. De vare ikke fuldt paaklædte, og saavidt Deponentinden havde de kun Underklæder paa. Hun spurgte dem ikke hvorfra de vare eller hvor de vilde hen og gjorde sig ingen Tanker om, at devare undvigte Arrestanter. Aarsagen til, at hun ikke besørgede dem anholdt ved Anmeldelse derom til Sognefogden, angiver hun at være den samme, som af Forrige forklarede, nemlig Frygt for deres fremtidige Hævn. 10 Christen Green af Finderup, Hanning, der forklarede: En Tirsdag Morgen i forrige Maaned, nøiere kan Deponenten ikke angive Tiden, kom tvende ubekjendte Personer ind hos Deponenten og begjærede en Snaps, hvilken Deponenten uden Betaling gav dem. Da det ikke ved deres Ankomst endnu var rigtig Dag, kan Deponenten Intet sige om, hvorvidt de vare fuldkommen paaklædte eller ei, og han gjorde sig ingen Tanker om, at de vare undvigte Arrestanter, saameget desmindre som de angave sig for Rejsende, af hvilke især Haandværksburscher, hvilke disse ikke syntes ulige [.... f....des] forbi hans Sted, der ligger ved Landevejen til Holstebro. Videre vidste han ikke at forklare og blev demitteret. 11. Gravers Wanting af Hestkjær, Hanning, der forklarede: En Morgen i forrige Maaned, Datoen erindre Deponenten ikke, kom Jørgen Christian Christensen og en Deponenten ubekjendt Person, som Deponenten efter hans Udtale maa formode at være en Tydsker, ind til Deponenten, der var eene hjemme med en Pige, og fik, da de sagde at være sultne, hver et Stk. Smørrebrød uden Betaling. De forlangte, at de maate blive hos Deponenten Dagen over, hvilket han nægtede dem, hvorpaa de afreiste. Endskjønt de angave sig som undvigte Arrestanter, saae Dep. sig dog ikke istand til at anholde dem, da han som gammel Mand og eene var for afmægtig dertil, og ingen af Bymændene vare hjemme, samt han desuden var bange for, at de siden, naar de kom paa fri Fod, vilde hævne sig. Af sidstanførte Grund turde Dep. eiheller efter deres Afrejse, foretage noget Skridt, der kunde lede til deres Anholdelse. De havde kun nogle gamle Klæder paa sig, med Undtagelse af en ny Skjorte, som den Person, han formeener at have været Tydsker, havde paa, og hvilken denne vilde have solgt Deåponenten for 6 Skilling Courant og en gammel Skjorte i Bytte, hvorpaa Dep. ikke vilde indlade sig. - Demitteret. 12. Mads [Humle], som forklarede: En Aften i forrige Maaned Kl. 10, Datoen erindrer han ikke, Kom Casper Christensen, hvem Dep. kjender, tilligemed 3 ubekjendte Personer til Dep. og bade om at maate varme sig noget. To af de ubekjendte bleve om Natten siddende i Stuen ved Kakkelovnen og gik bort i Dagbrækningen. Medens de vare der erholdt de af Deponenten en gammel Trøie, et Par gamle sorte Knæbuxer og et Par Stkr. Brød, uden at derofr blev fordret eller erlagt nogen Betaling. Casper Christensen med den tredie Ubekjendte, der var skjævhalset, blev ikke om Natten i Stuen, men da Dep. havde sagt til dem, at de skulde gaae deres Vei, gik de ud og bleve borte. Deponenten veed ikke, hvor de overnattede. Casper Christensen kom anden Dags Morgen igjen og bad om at maatte sidde lidt bag Kakkelovnen i Stuen, og Dep. gav ham Lov dertil og forblev Dagen over og nød Føden hos dem, samt Casper Christensen kartede lidt for Deponentens Kone denne Dag, men gik om Aftenen bort en Times Tid og kom derpaa igjen til Vinduet, da Deponenten og Kone vare gaaede i Seng, og bad om at vorde indladte, men hvilket ikke blev ham tilladt, hvorpaa han gik bort igjen. Morgenen derpaa kom Casper igjen med den Ubekjendte, og da Deponenten spurgte om de vare der endnu uagtet hans Forbud derimod, svarede de ja. Deponenter sagde da, at de skulde med ham til Sognefogden, hvortil de ogsaa vare villige, men da Deponentens Kone ikke vilde tillade Dep. at følge med dem, blev der Intet af. Deponenten gik derpaa til Bundsbæk Mølle og talte med Koed om Sagen. Denne sagde, at Deponenten skulde see at faae Bud efter Sognefogden, hvorpaa han gik tilbage til sit Huus, hvor han endnu traf ovenmeldte tvende Personer, hvem han raadede til at gaae til Kod i Møllen, hvor han sagde, de kunde faa noget at leve af, og de forføiede sig derpaa bort. - Samtlige 4 Personer vare ved Ankomsten til Deponenten ikkun klædte i det bare Linned m,ed Halmbaand om Livet og ligesaadanne Baand viklede om Laarene. Af Frygt for at disse Personer mulig vilde paaføre Deponenten en Ulykke, om han nægtede dem at maatte logere hos ham samt nogle Levnetsmidler og nogle Klæder som de forlangte, gav han dem Tilladelsen til at blive samt de ommeldte Fødevarer og Klæder. Da de alle vare samlede torde han ikke foretage sig noget til deres Anholdelse, og saasnart han efter de tvende Førstes Bortreise saae Leilighed gjorde han Anmeldelse til Koed om de hos ham værende tvende Personer, som efterat af Deponenten at være viiste ned til Møllen ogsaa bleve anholdte samme Dag. - Demitteret. 13. Sidstaftraadtes Hustru Maren Kirstine Pedersdatter, der paa Anledning forklarede:sig overensstemmende med Sidstaftraadte, dog med det Tillæg, at Casper Christensen gav hende et sort Silkehalstørklæde, som var gammelt og for hvilket imidlertid Deponentinden gav ham et andet Tørklæde, som omtrent kunde have samme Værdi som det hun fik. Tørklædet paanødte Casper Deponentinden, og da hun saaledes ikke kunde bleve det qvit, vilde hun som Erstatning derfor overlade ham det ham givne Tørklæde. - Demitteret. 14. Anders Nielsen Nygaard i Breining, som forklarede: Dep har ikke seet nogen af de undbigte Personer, men en Aften i forrige Maaned kom Forvalter Hoffmann ind til Dep. og berettede, at tvende fra ringkjøbing undvigte Arrestanter var udenfor samt anmodede Deponenten om at eftersætte og paagribe dem. Deponenten med sine tvende Karle og Christen Randeris gik derpaa ud for at iværksætte Paagribelsen, men da de kom udenfor saae de Intet til Arrestanterne. De gik derpå et godt Stk. nordpaa efter Arrestanterne, hvor Hoffmann sagde de var gaaede hen, men traf dem ikke. Deponenten vidste Intet videre at oplyse og blev demitteret. Jeppe Aanum var tilstede i Retten og anmeldte, at hans Kone for Tiden er syg og desaarsag ikke her i dag har kunnet give Møde, hvorfor yderligere Forhør over hende vil være at optage, naar andre forud bestemte Forretninger tillader saadant. Fra den indstævnte Forvalter Hoffmann indløb til Retten en Skrivelse af gaars Dato, der indeholder hans Forklaring, og angiver han deri Aaarsagen til hans Udeblivelse at være Sygdom. - Skivelsen acteres. Forhøret for i Dag sluttet. Retten hævet. H Ferslev Lybecker. [..] const. Som Vidner:H. SchouJens Sørensen
EVEN
Sensitive:0 1835.03.30 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123616 Aarligt No:33 Rulle No.:241 Navne paa Fangerne:Casper Christensen af Varde Arrest Hvor født:} Rind Sogn } Hammerum Herred Sidste Opholdssted:} Ringkjøbing Amt Naar indkommen.1835, d. 30 Marts Hvorfor:Løsgjængeri m. v. Hvor længe:1 Aar Alder:18 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 30te Marts - hjemsendt - Opførsel maadelig Straffet før:Ja - 4151 Hvor Værnepligtig:} Rind Sogn } Hammerum Herred Hvor forsørgelsesberettiget:} Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind sogn Religion:Lutters Profession:- - - Til hvilket Arbeide her BrugtAnlægger Anmærkning:dømt under Ringkjøbing Byes Politiret d. 31. Maij 1834 approberet af Amtmand Neergaard i Ringkøbing d. |6-t-e- -J-u-n-i- -s-.- -A-.| d. 4de Desember s. A. See No. 3540 - - - o o o - - - I anmærkningsrubrikken er datoen " 6te Juni s. A." overstreget. hvorefter datoen "4de desember s. A. er tilføjet.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 30.-03.-1835
EVEN
Sensitive:0 1836.11.17 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1837. LAN B 79 - 69 | RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836, den 17. November blev en Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Biørn, hvor da passerede som følger: 68/1836 Et Forhør blev optaget i Anledning af at en Person Casper Christensen i Aftes som mistænkt for Tyverie var bleven indsat i Arresten. En Rapport fra Contoirbetjent Bertelsen desangaaende blev fremlagt. Kromand Søren Mikkel- sen af Sneiberg fremstod for Protokollen og forklarede, at Arrestanten, da han i Gaar Formiddags tilligemed Komp. var til Auctionen fik adskillige Snapser og et Glas Punsch af Komparenten, som der havd Udsalg af bemeldte Midler til Auctionsgjæsterne, og Komp. erfarede da, at han kun havde faa Penge hos sig i en Pung, som han fremtog, da han betalte, hvad han fik. Om Eftermiddagen derimod saae Komp. flere Penge hos hamsom han havde løse i Vestelom- men. Komp hørte omtale, at flere ved Auctionen havde mistet Penge af deres Lommer. En Pige, som er hos Skræder Høst i Sneiberg, skal have set, at Arrestanten havde sin Haand i en Huusmand Iver Holgersens Lomme, dog blev det tillige omtalt, at Arrestanten ingen Penge fik i hans Lomme. Ole Madsen i Sneiberg og Thomas Hansen i Tiørring skulde navnligen være de Bestiaalne, mueligen ogsaa Jens Christensen i Trevad. Komp. har jævnligen siden omtrent 14 Dage før Nov. Skiftedag seet Arrestanten drive omkring i Sneiberg Sogn. - Christen Salling i Sneiberg har sagt Komp. at han i Gaar Formiddags kiøbte et Lam af ham og betalte ham samme 3 Mk i Cour. i Afdrag, men at han var forvisset om, at Arrestanten ingen Penge havde, før han fik disse 3 Mk af ham Christen Salling. Komp. hørte i gaar, at Arrestanten skal have kiøbt et Pibehoved af en af Auctionsgjæsterne Christen Frølund i Overkær og straks betalt ham med 2 Rd. Courant. [Br.] Peder Frølund og Johannes [Grasten] skulle have hørt Arrestanten, efterat han var bleven anholdt, at han havde [..... ] Rd Cour. med sig til Auctionsstedet. Komp antager, at Komp i Gaar betalte omtrent Specie for Fortæring for ham selv og Andre. Aftraadt. Forhøret udsat Landt Som Vidner:WiigBiørn Samme Dag og i Overværelse af samme Vidner blev Polie Ret sat og holdt sammesteds, hvor da forestaa- ende Forhør blev continueret. Arrestanten fremstod løs og ledig og blev examineret i den Anledning, Sagen dertil giver. Han nægter at have begaaet noget Tyverie. Det var omtrent ved Middagstid han kom til Tanderup, hvor der blev holdt Auction, og det var hans Hensigt der at kiøbe et Stk Lærred til en Skiorte. Fattigcommissionen i Rind har anvist ham Ophold i Fattighuset hos sine Forældre Christen Jøregensen og Hustru Ingeborg Christensdatter. Der har han saaledes havt Tilhold, siden han kom fra Ringkiøbing den 12. Octbr. sidst, hvor han havde været arresteret fra 10de Juni til 11te Octbr. og var bleven idømt 30 Dages Fængsel ved Vand og Brød for Betlerie. Forud har han været dømt ligeledes i Ringkiøbing til 1 Aars Forbedringshuusarbeide og har udstaaet Straffen. Endnu tidligere har han været dømt og straffet sammesteds for Løsgjængerie og Betlerie med 40 Dages simpel Fængsel og tidligst ved Bølling Nørre Herreders Jurisdiction til 20 Dages simpel Fængsel ligeledes for Løsgjængerie og Betlerie. Forud var han anholdt paa sidstnævnte Sted for Betlerie, men blev løsladt uden Straf, fordi han var under 15 Aar gammel. Komp var 19 Aar sidste 22. April og han er af Natmandsslægten. Han havde i Gaar 2 Specier med sig til Tanderup, nemlig 1 heel Specie og 2 Rd rede Sølv i Smaamønter. Disse Penge havde han haft nogle Dage forud og de var blevet ham forærede af hans Kiæreste Marie Jensdtr., et omvandrende Fruentimmer, tydsk af Fødsel med hvem han havde været forlovet et Aars Tid. Hende mødte han nemlig sidste Søndag ved [Kiær....] mellem Rind og Herning, og da hun erfarede, at han var saa daarlig klædt, gav hun ham Pengene til Hjælp til Klæder. Hvor hun var at finde kunde Komp. aldeles intet sige om. Han brød sig nemlig ei om, hvad Vej hun tog, saasom hun var i Følgeskab med et andet Mandfolk og erklærede for Komp. at denne Mandsperson nu var hendes Kiæreste, da det ikke kunde nytte hende noget at have mere med Komp. at bestille, saasom han ville blive anholdt for Løsgjængerie, hvis han fulgte med hende rundt i Landet.Først siger han, at han ikke har haft andre Penge end disse 4 Rdler, siden han kom fra Ringkiøbing, derefter at han tillige desforuden havde erholdt 3 Mk. Cour. af Christen Salling, i Gaar for et Faar, som han solgte ham og som han kiøbte i Tirsdags Aftes hos Jørgen Frederik i Sneiberg. Pengene havde han deels løse i Vestelommen, deels i en Pung. Beløbet udgiorde som han førte med sig til Tanderup var dog kun 4 Rdler rede Sølv, da han havde udgivet en 3 Mk Penge [ . ..... ...... ....]. Han nægter at have haft sine Hænder i andres Lommer ved Auctionen. Komp. havde sidste Tirsdag anmodet Peder Christensen i Lind om han ved den Licitation, som Fattigvæsenet agter at holder over Komps Forsørgelse vilde mogtage ham, men i øvrigt har han ingen Tieneste søgt nogetsteds siden hans sidste Løsladelse fra Ringkiøbing. Med Hensyn hertil tilføiede han, at han formedelst Brystsvaghed heller ikke kan taale at arbeide og at denne Svaghed hidrører fra, at han har været arresteret saa tit. Han har ogsaa været daarlig i et Been, saa at han ikke godt kunde taale at gaae, hvilket hidrørte fra det Jern han har været belagt med i Ringkiøbing. Komp. vidste ikke, hvor ovenmeldte Marie Jensdatter var født eller havde Hjemstavn eller hvorledes det skal udfindes, hvor hun er, eller hvorfra hun er videre end hun som han siger skal være fra tydsk Holsteen. Den Mandsperson hun havde med sig kiendte han aldeles intet til. Arrestanten blev igien i Arresten hensendt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBiørn.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.21. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 21. Novembr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidner Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Huusmand Joh. Holgersen af Snejberg, som forklarede, at han var ved Auctionen paa Tanderup sidste Onsdag. Om aftenen i Mørkningen mærkede han formedelst en [Kildren] som det medførte, at nogen havde Haanden i hans høire Buxelomme og han raabte da. "Jeg troer Fanden plager Eder, vil I gaa i Folks Lommer", men formedelst Trængsel kunde han ikke selv observere, hvem det var saa at han blot vilde, at den Skyldige skulde tage sig til deraf. Imidlertid stod der en Person tæt op til ham som han mistænkte skjønt han ikke kjendte ham, og det var den samme Person, som senere blev anholdt der ved Auctionen. Skrædder Høsts Pige Kirsten sagde til Komp. at hun havde set, at en Mandsperson havde Haanmden ki hans Lomme, og Komp. anmodede hende derfor om at hun uden at Personen selv mærkede det, ville udpege ham for Komp. Det gjorde hun, og den hun pegede paa var den samme. Christian Dahlgaard, saavidt han vidste fra [Nestholt], skulle ogsaa have observeret det. Komp havde i Buxelommen en Pengepung med Penge i, og denne var bleven reven op, næsten til det øverste af Lommen. I sin udvendige Trøielomme havde han et Pibetøj. Røret savnede han derpaa og gjorde Efterspørgsel derom ved Auctionen, hvorefter den oventilsigtede Person kom frem og sagde, at han havde et Piberør, som han havde funden. Da Komp. spurgte ham, hvor han havde funden det, svarede [....... for sig . ...... paa Arrestanten] *) Komp vedkiendte sig Røret og fik det sig udleveret. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen. - - - - - *) Paa dette sted er der rettet i protokollen, men rettelsen er ikke læselig.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.22. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 22. Novemb blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidner Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Kirsten Pedersdatter, opholdende sig hos Skrædder Høst i Sneiberg, som forklarede at hun sidste Onsdag ved Auctionen paa Tanderup saae, at den Person, som senere blev anholdt der, men som hun ellers ikke kiendte, listede sin Haand i Iver Holgersens højre Vestelomme, hvorimod hun ikke observerede, at han havde Haanden i hans Buxelomme. Om han fik noget i Vestelommen kunde hun ikke see. Der var da en Samling af Mennesker paa Stedet, men saavel den Anholdte som Iver Holgersen stod yderst i Trængselen og Komp. bag ved Iver Holgersen, hvorved hun blev istand til at iagttage det. Om han havde hænderne i andres Lommer erfarede hun ikke. Det anførte passerede om Aftenen i Begyndelsen af Mørkningen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.23 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 23. Novemb. blev Poliiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Ole Madsen, Ungkarl af Gammelmark i Sneiberg, som forklarede at han var ved Auctionen paa Tanderup i Dag 8 Dage, og at han der havde 8 Mk 8 S. Courant i lybske Skillinger i en Lærredspung i sin høire Buxelomme, hvilken han savnede kort efter at der var bleven tændt Lys og efter han havde gaaet igiennem en Trængsel af Mennesker i Gangen. Det var ikke over et Qvarteer i Forvejen at han havde Pungen i sin Lomme. Det var ikke muligt at tabe Pungen, da Lommen dertil var for dyb og han ikke havde bukket sig. Komp har en Person mistænkt, som siden blev anholdt der ved Auctionen, men som han iøvrigt ikke kjendte, for at have stiaalen Pengene af hans Lomme eftersom Skrædder Høsts Pige havde yttret, at hun havde set, at han havde sin Haand i Iver Holgersens Lomme. Pungen fik Komparenten, saavidt han erindrer sidste Fredag Aften af Røgteren Christen Wandløse paa Tanderup, som sagde, at den var funden ved Brønden der ved Gaarden, men den var ganske tom. Høst har sagt til Komp. at Arrestanten efterat han var bleven anholdt, at han havde ført 1 Rd med sig til Tanderup. Han skal samme Dag have kiøbt et Pibetøj af Christen Frølund af Overkjær for [10 Mk 8 S] *) Courant, men da han blev anholdt tog Mads Christian Caspersen Pibetøiet, som laae paa Bordet, KOmp. mener for at conservere det for Arrestanten, da Christen Salling havde sagt, at han var forvisset om, at Arrestanten ikke havde solgt det til Mads Chr. Caspersen. - Aftraadt. Forhøret udsat. - - - - - Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.24 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1836 den 24. Novemb blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836 Efter Indkaldelse mødte Indsidder Christen Dallerup af Snejberg, som i given Anledning forklarede, at igaar 8tr Dage om Morgenen kom en Person til ham, som han, saavidt han vidste, aldrig før havde seet i Komparentens Boepæl og falbød ham et Faar, som Komp. før havde solgt til Jørgen Frederik Caspersen, hvilket Falbyderen sagde at have KJøbt af ham, og at [... ..... ... denne]. Komp afkjøbte ham dette Faar for 4 Mk. Courant, og de 3 Mk. betalte han strax. Komp havde faaet [... ....] af Jørgen Frederik Caspersen for Faaret, da han afhændede det til ham omtrent 14 Dage forud, skjønt det da var mindre godt istand. Personen var den samme, som senere samme Dag var ved Auc- tionen paa Tanderup, hvor Komp saa, at han blev anholdt om Aftenen. Aarsagen til at han vilde sælge Faaret til Komp. sagde han at være, at han intet Sted havde at faae det [....] paa. Han talede ikke til Komp. om, enten at han trængte til Penge eller han havde Penge, og Komp. saae ingen Penge hos ham uden dem han selv betalte ham. Komp troede ikke, at Arrestanten havde solgt det Pibetøj til Mads Christian Caspersen, som han Auctionsdagen skulde have kjøbt af Christen Frølund, men noget med Vished herom kunde han ikke sige. Iøvrigt vidste Komp intet til Oplysning i Sagen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 29. Novembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger .......... No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Fæstehuusmand Jørgen Frederik Caspersen af Snejberg, som forklarede, at Dagen førend Auctionen paa Tanderup kom Arrestanten ind til ham ved Aftenstid, hvor Komp da indgik et Bytte med ham, saaledes at Komp fik en Bøsse for et Faar, og han skulle give Arrestanten 2 Mk. Courant i Bytte, som sidstnævnte skulde have af Komps Broder Mads Chr. Caspersen. Komp saae da ingen Penge i Arrestantens Besiddelse, og om han havde eller manglede Penge, talte han intet om. Bøssen havde Arrestanten faaet hos bemeldte Mads nogle Dage i forveien. Komp var vel ved Auctionen, men han erfarede ikke, at Arrestanten dér begik noget Tyveri eller saae hans Hænder i andres Lommer. Komp. er af Natmandsslægten. Aftraadt. Derpaa fremstod efter Indkaldelse Gaardmand Thomas Hansen af Tjørring, som paa given Anledning forkla- rede, at han var ved den ovenmeldte Auction paa Tanderup, og at han en Times Tid før Aften savnede en Lærredspung med Penge i, som han havde forvaret i sin venstre Vestelomme. Der var over 3 Mk. Courant i denne Pung, men næppe over 1 Rd. Han havde staaet i en stærk Trængsel af Mennesker ved Auctionen uden at bryde sig om, hvem der omgav ham. Arrestanten kjendte han ikke med nogen Sikkerhed, eller vidste om han havde været i hans Nærhed. Pengene troede han vel var taget af hans Vestelomme, men af hvem, derom kunde han aldeles intet oplyse - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.11.30. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 29. Novembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Christian Dalsgaard af Næstgaard i Snejberg Sogn, som i given Anledning forkla- rede, at han ved den ovenanførte Auction i Tanderup om Aftenen i Mørkningen saae, at en Person førte sin Haand i den dér tilstedeværende Iver Holgersens Buxelomme medens Komparenten stod bag ved, hvilket han dog først blev opmærksom paa, da Iver Holgersen forespurgte om, hvem det var, der gik i hans Lommer, og i det samme forlod Personen, |: hvem Komparenten ikke kjendte eller saae i Ansigtet, ligesom han ei heller kunde erindre sig hans Klæde- dragt, saa at han ikke vel kunde gjenkjende ham, om han blev fremstillet for ham :| Iver Holgersen tog derpaa en Pung op af samme Lomme, idet at han yttrede, at det var godt, at han fik den ikke. Casper Christensen er Komp. ubekjendt. Videre vidste han ikke til Oplysning i Sagen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.12.01 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 1ste Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Jens Christian Pedersen af [....] i Neufling, som forklarede, at han ogsaa var ved Auctionen paa Tanderup og at han om Aftenen Kl omtrent 7-8 dér paa Stedet savnede en ulden strikket Pung, hvori var 10 Mk. Courant, nemlig en hel Specie og det øvrige i lybske Skillinger, hvilken Pung han havde gjemt i sin Høire Buxelomme. Han vidste, at han en Times Tid iforvejen havde Pungen. Han kunde ikke have tabt den, og den maatte derfor være stjaalen af hans Lomme, medens han stod i Trængselen iblandt Auctionsgjæsterne. Hvem der havde taget den vidste han aldeles intet om. Han hørte vel, at en Person siden blev anholdt der ved Auctionen, men den anholdte Casper Christensen kjender han ikke. Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner: WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.12.02 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 2den Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: Nr. 68/1836. En Skrivelse fra Contoirbetient Bertelsen blev fremlagt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
EVEN
Sensitive:0 1836.12.05. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 5te Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Christensen i Lind, som i given Anledning forkalrede, at det vel kan være en 14 Dage ller 3 Uger siden, at Arrestanten kom til Komparenten i dennes Huus og anmodede ham om, at han, når der blev holdt Licitation over Arrestantens Forsørgelse, vilde lade sig samme tilslaae. At han vilde bestille tjene Komparenten eller bestille noget for ham talte han ikke om. Komparenten svarede ham, at han ikke vidste, hvorledes det kinde gaae ved Licitationen. - Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen
EVEN
Sensitive:0 1836.12.07. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69 - RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 7de Decembr. blev Politiret sat og holdt paa Politidommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: Nr. 68/1836. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Christen Frølund af Leervadskjær, ogsaa Overkjær kaldet, i Snejberg Sogn, som i given Anledning forklarede, at ved den [....meldte] Auction paa Tanderup solgte han et sølvbeslagen Pibetøi til Casper Christensen for 1 Rd. 5 Mk. Courant, som strax blev ham betalt med en heel nye Specie og forøvrigt i lybske Skillinger. Handelen foregik omtrent en hal muligen en heel Time efterat der var tændt Lys. Iøvrigt vidste Komp intet til Oplysning i Sagen naar undtages at Casper Christensen under Handelen med Komp. udlod sig, saavidt han kunde erindre, saaledes: Handelen gaar got i Dag, jeg har dog tjent et par Daler.. Kom havde et andet Pibetøi, som ham laante Komp. Dette afleverede Komp nu i Retten. Christen Knudsen i Ørskov skal vide Besked om, at han har tilkjøbt sig dette Pibetøi. Atraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Bertelsen
EVEN
Sensitive:0 1836.12.09. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767- Aar 1836 den 9. December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. For Protokollen fremstod Peder Frølund Laugesen af Sneiberg, som forklarede, at han ikke erindrede at have hørt, at Arrestanten havde udeladt sig med, at han havde ført 1 Rd med sig til Auktionen paa Tanderup eller at han talede om at have ført noget som helst Beløb med, snmærkede, at han først blev tilsagt i Aftes af Budfogeden, og at Tilsigelsen indeholdt, at han først skulle møde den 9de. Dette maatte efter en Note, som var ved Kontoiret ogsaa antages at forholde sig rigtigt. - Aftraadt. Forhøret udsat. ....... Landt Som Vidner: WiigBertelsen.
EVEN
Sensitive:0 1836.12.17. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838. LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 17. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen sg Herning og Knud Jensen af Lundbye, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. Arrestanten fremstod løs og ledig. Den den 22de f. M. afhørte Kirsten Pedersdatter fremstod for at blive confronteret med Arrestanten. Bemeldte Kirsten Pedersdatter erklærede i Arrestantens Øine, at det var ham, som hendes aflagte Forklaring angaaer efter hvilken hun saae at han listede sin Haand i Iver Holgersens højre Vestelomme ved Auctionen paa Tanderup. Arrestantennægtede desuagtet dette, ligesom han ogsaa vedblev at nægte, at han havde bestiaalen nogen. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:Knud Jensen, m.f.P.Niels Jensen
EVEN
Sensitive:0 1836.12.24. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 24 December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herningsholm i Overværelse af Vidnerne Wiig og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Efter Indkaldelse mødte Mads Christian Caspersen af Møruphuus i Rind Sogn, som i given Anledning forklarede, at han vel var ved Auctionen paa Tanderup, men at han intet erfarede eller vidste til Oplysning om at Casper Christensen, hvis Søster er Komparentens Hustru, begik noget Tyverie sammesteds. Samme Casper Christensen havde laant Komparenten et Pibetøi til at ryyge af, førend han blev anholdt, og siden sagde han til Komp. at han kunde beholde dette Pibetøi for 9 Sk. Courant, som han skyldte Komp. for en Bøsse, han havde kjøbt af ham omtrent 14 Dage eller 3 Uger forud. Om Exam. jur. Bertelsen havde erklæret, at han skulle arresteres førend han yttrede, at Komp. maatte beholde Pibetøiet for de 9 Sk. eller ej, ved Komp. ikke, men i det mindste var der endnu da intet Vagthold ved ham. Komparenten har paa Veien hertil tabt Mundstykket til Pibetøiet, som Casper skulle have kjøbi af Christen Thomsen i Overkjær. Det øvrige afleverede han. - Aftraadt. En Skrivelse fra Amtet af 24de Novembr. og en Do. fra Ditto af 8de dennes med Bilag, en Skrivelse fra Arrestforvarer Niels Jensen af 17de Novembr., Gjenpart af en Skrivelse til Fattigcommissionen for Rind og Herning af 14de dennes og Sognepræst Tanges Svarskrivelse af 19de næstefter blev fremlagt. - Forhøret udsat. Landt Som Vidner:WiigBertelsen - - - - - 1836.12.24. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 24 December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Efter Indkaldelse mødte Huusmand Christen Knudsen af Lundbye, som forklarede at Arrestanten Casper Christensen afkjøbte ham et Pibetøi den Dag, der var Auction paa Tanderup i Klitsgaard for 27 Skilling Courant, som han strax betalte. Dette foregik hen mod Middag, og de fulgtes derefter ad fra Klitsgaard til Tanderup. Mads Christian Caspersen, som [......] i Klitsgaard, forlangte nogle Penge at laane af Casper, men denne vægrede sig i det at han yttrede, at han havde ikke flere end at han kunde kjøbe sig et Par Træskoe for Saavidt Komparentens saae - nøie mærke lagde han ikke dertil - havde Casper [endnu] kun faae Penge tilbage, da han havde betalt Komparenten de 27 S. Det af Christen Frøelund afleverede Pibetøi blev Komparenten forevist, og han erklærede at det er det samme som hans Forklaring angaaer. Han vidste intet til Oplysning om at Casper Christensen bestial Nogen ved Auctionen. Landts Som Vidner:Niels JensenNiels Pedersen.
EVEN
Sensitive:0 1836.12.30. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1836, den 30. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Viig, hvor da passerede som følger: No. 68/1838. Arrestanten fremstod løs og ledig og blev gjentagende alvorligen formanet til Sandhed, men han vedblev [.............] at nægte, at have begaaet noget Tyverie paa Tanderup og at paastaae at Fortællingen om en Kiæreste og Penge som hun skal have givet ham forholder sig rigtig, skiønt Dommeren sammenholdt og foreholdt ham alt hvad der under [Per........] gav Anledning til at ansee hans Nægtelse og Forklaring for i høieste Maade usandsynlig og utroværdig. Derpaa blev Arrestanten foreholdt Districtschirurg Gunsts Attest, til hvilken han yttrede, at da han blev synet af Lægen var han kommet sig undtagen det lille Saar paa Benet og paa det nær, at han især i haard Frost er trangbrystet. Endelig blev de fremlagte Domme, forsaavidt den domfældte er navngivet Casper Christensen, ham fore- holdt, og han erkjendte at være den Angjældende. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret sluttet for beskre- ven at tilstilles Overøvrigheden. Landt Som Vidner:Niels JensenWiig.
EVEN
Sensitive:0 1837.01.15 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838 LAN B 79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767 Aar 1837 deen 15. Janv. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Overværelse af Vidnerne Wiig og BJørn, hvor da passerede som følger: No. 68/1836. En Skrivelse fra Amtet af 4de Janv., Gjenpart af en Skrivelse til Rind og Herning Sognes Fattigcommission af 7de ds. og Sognepræst Tangs Skrivelse af 12te næstefter blev fremlagt. I Følge sidstnævnte Skrivelse var Grdm Frands Eriksen i Lind tilsagt til at give Møde igaar. Han fremstod nu for Protokollen og angav, at han formedelst et stærkt Uvejr ikke kunde møde igaar. Iøvrigt anmærkede han, at han ifølge Fattigcommissionens Bestemmelse skal modtage Casper Christensen saaledes at denne hos ham skal have Kost og Opholdssted, hvorfor Komp ikke alene skulde nyde 2 Td. Rug og 1 Td. Byg samt 1 Rd. rede Sølv for et Aar, men Casper Christensen skulde ogsaa præstere Komp. [.....] af det Arbeide han kunde. Ifølge heraf vilde Komp. holde ham til at vogte Creaturer, Kjøre Plov, og hvad andet Bondearbeide der i Gaarden forefalder, som passende kunde over- drages ham samt til Kartning og Strikning og i det hele ansee sig som hans Hosbond. Skulle casper Christensen vise Flid og Troskab vilde Komp., skiønt aldeles ingen Forpligtelse i saa Henseende paalaae ham, give ham en liden Ducear efter eget Forgodtbefindende for at fornøie og opmuntre ham, og han tilføiede, at han altid har Arbeide for ham og vilde indvie ham i de i en Gaard forefaldende Forretninger forsaavidt Casper Christensen mangler Øvelse deri. Casper Christensen blev løs og ledig fremstillet og forelæst Frands Eriksens forestaaende Bemærkninger forsaavidt ham vedkommer. Han blev derhos givet Tilhold om at arbeide for Frands Eriksen, i alle Henseender at betragte denne som sin Hosbond, hvem han maatte vise den Lydighed, som et Tyende skylder, og med Hensyn til hvem han ikke kunde tillægge sig andre Rettigheder end andet Tyende har, saa at han heller ikke uden Frands Eriksens Tilladelse kunde forlade ham. Endelig blev det ham betydet, at han ved at overtræde dette Tilhold giorde sig skyldig til at vorde anseet som Løsgjænger. Han blev saaledes nu overgivet Frands Eriksen. Forhøret er saaledes sluttet. Landt Som Vidner:WiigBjørn
EVEN
Sensitive:0 1838.01.05. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 5 Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør paa Grund af en mundtlig Anmeldelse fra Peder Lunde i Wognberg, at hos ham var skeet Indbrud Natten imellem den 16de og 17de f. M. samt at noget af det bortstiaalne Tøi skulle være falbudet af Casper Christensen, Rind, i Worgod Sogn. Den i den Anledning udtagne Stævning blev fremlagt og acteres saalydende: ## For Forhøret fremstod: 1. Peder Lunde af Wognberg, der paa Anledning forklarede, at Natten mellem den 16de og 17de f. M. var der skeet Indbrud i hans Storstue derved at Tyvene havde pillet nogen Søm væk, der var slaaet udvendig for et Vindue til denne Stue, ligesom de i dette Vindue havde udslaaet en Rude, derpaa taget hele Vinduet ud og krøbet ind i Stuen, borttaget 2 [Hornskeer], der laae paa en i Stuen værende Dragkiste. Dragkisten selv, hvori Nøglen sad, havde Tyvene lukket op og deraf udtaget følgende hans Datter Bodild Pedersdatter tilhørende Klædningsstykker, nemlig 4 Forklæder, 2 sorte, deraf et [Merinos] og et Tvistes, et rødtavlet og et rød og hvidstribet, mørkt Tøi til et Forklæde 4 Sæt syet Hovedtøi, hvoraf Baand ved de 2 Sæt, 1 bruun Madratses Tørklæde med Fryndser, hvide i den ene Side og [........] i den anden, 1 stort rødt Tørklæde med broget Ramme med Bogstavet I mod blaae Silke, 4 hele hvide og 2 halve hvide Tørklæder, 1 Silke Hovedklæde, En Daase forgyldt inden i med blaa [Riis] paa Laaget, 1 [....farvet] rødt og 1 grønt uldent Klæde 2 røde Huer af [..........] Sirts tilskaaren [....... ... ..... i et ..........] 1 Klædebørste, 2 Haghatte samt 26 til 28 s [H.......], hvoraf de 24 s var indsvøbt i et Stykke Papir og laae i Daasen. Ligeledes medtog Tyvene Nøglen til Dragkisten. Alt dette blev udtaget af den øverste Dragkisteskuffe, hvorimod Tyvene ei havde været i de andre Skuffer. Storstuen, hvori Indbruddet skeete er paa 2 Fag østerst i Stuelængden og Vinduerne vender i Sønder ud til Marken. Indbruddet var skeet gjennem det østerste Vindue, der er 11 Muurstene fra Jorden af, og Vinduet var sat need paa Jorden udenfor. Fra Storstuen er der kun een Dør ud til Gangen, der er 1 Fag, og herfra kommer man ind i Dagligstuen, hvor Datteren Bodild sov ovenmeldte Nat, og bag ved Dagligstuen igjen er et Sovekammer, hvori Dep. og Kone sov. Kl. omtrent 9 om Aftenen gik han og Konen tilsengs, men Datteren blev siddende i Dagligstuen for at sye efter hendes Udsagn Kl. henimod 11. Kl. 3 om Morgenen stod Dep op og gik ud for at lade sit Vand, men mærkede ei til nogen Uroe i Huset og gik derfor i Seng igjen, men omtrent Kl. 5 kom Datteren ind til ham og fortalte, at hun havde været ude i Kjøkkenet for at faa Lys tændt og hørte en underlig Larm, som om nogen af Køerne kunde have slaaet sig løs i Stalden. Han stod derfor op og gik need i Stalden, hvor han dog forefandt alt roligt, men kort efter han var kommet tilbage, gik Datteren op i Storstuen for at hente noget Kakkelovnssværte og opdagede derved det skeete Indbrud. De gik strax ud for at see om de kunde opdage noget, men da det havde frosset om Natten og var meget taaget, kunde de ingen Spor finde til Tyvene. Senere havde imidlertid Dep. ved Rygte erfaret, at en omvankende Person Casper Christensen af Rind, som i de Dage skulde have opholdt sig i de omliggende Sogne, hos Jacob Mogensens Enke i Worgod skulde have falbudet de ovenfor beskrevne Deele, som han da havde foregivet at have vundet i Spil hos Niels Hedeby i Skjern. Han tilføier at Dørene imellem Storstuen og Dagligstuen ud til Forstuen ei vare lukkede i Laas ommeldte Nat. - Demitteret. 2. Bodild Pedersdatter fremstod og forklarede sig for sit Vedkommende aldeles overensstemmende med Foregaaende, hvorhos hun ansætter Værdien til det stiaalne Gods saaledes: Skeerne 1 Mk. 8 s. r. S. et [Merinos] Forklæde 5 Mk. 9 s. r. S. er Tvistes Do.4 Mk. 12 s. r. S. et rødtavlet Do.4 Mk. 12 s. r. S. et rød og hvidstribet Do.4 Mk. 12 s. r. S. mørk Tøi til et Forklæde5 Mk. 9 s. r. S. 2 Sæt Hovedtøi uden Baand3 Mk. 3 s. r. S. Stk. 2 Do med Baand4 Mk. 12 s. r. S. Stykket 1 bruunt Madratses Tørklæde 1 Rd.- - - s. r. S 1 stort rødt Tørklæde3 Mk. - s. r. S. 4 hele hvide Tørklæder 1 Mk. 8 s. r. S. Stykket 2 halve Ditto12 s. r. S . 1 Silke Hovedklæde12 s. r. S. den forgyldte Daase1 Mk. - s. r. S. 1 [....farvet] rødt Klæde2 Mk. 6 s. r. S. 1 grønt uldent Do.2 Mk. 6 s. r. S. 2 røde Huer 9 s. r. S. Stk. 1 Pudevaar12 s. r. S. en Klædesbørste 9 s. r. S. 2 Haghatte12 s. r. S. Stykket. Det store røde Tørklæde skal ligeledes være falbudet af Casper Christensen for Jacob Mogensens Enke i Worgod. Videre Oplysning kunde hun ikke give,. - Demitteret. Retten bemærkede, at Jacob Mogensens Enke efter Sønnens Udsagn er syg og sengeliggende, saa at hun ei har kunnet give Møde 3. Lars Jacobsen forklarer, at Søndagen den 17de f. M. henimod Middag kom Casper Christensen af Rind og dennes Svoger Niels Nielsen, Worgod Hede, ind til Dep.s Moder, hvor da var tilstæde foruden Dep. hans Morbroder Søren Larsen af Worgod. De opholdt dem kun et Qvarteerstid og falbød i denne Tid deels til Dep, deels til Søren Larsen en indvendig forgyldt Tindaase med sorte eller blaae Riis ovenpaa, desuden en almindelig Klædesbørste uden Særkjende samt et stort rødt Tørklæde med Broget Ramme, i hvis ene Hjørne var Indsyet et Bogstav med blå eller sort Silke, og saa vidt Dep. kunde skjønne var det et I eller L. Hvor han havde Tørklædet og Børsten fra talte han ikke om, hvorimod han foregav, at Daasen havde han vunden Aftenen før i Kortspil hos Niels Hedebye i Skjern fra en Karl sønder fra, som han ikke kjendte, men han troede, han var fra Tarm. Paa Tørklædet og Børsten satte han ingen Vurdering, derimod forlangte han 1 Mk. Cour. for Daasen, men der blev intet deraf kjøbt. Da de forlode Dep.s Moders Huus, gik de igjen henad Niels Nielsen til, men hvor de blev af saae Dep. ikke, eiheller veed han, om de ommeldte Vare blev falholdte andre Steder. Dep troer, at der er henimod3 Miile fra Vognberg til hans Moders Sted. Videre Oplysning kunne han ei give. - Demitteret. 4. Søren Larsen fremstod og forklarede sig aldeles overensstemmende med Foregaaende. - Demitteret. 5. Niels Pedersen Hedebye, som paa Anledning forklarede at Løverdagen den 16de f. M. omtrent Kl. 10 slet kom Casper Christensen Rind ifølge med den nu for Løsgængerie arresterede Jens Nielsen af Qvemberg ind til ham, hvor de kom fra, veed Dep. ikke. De opholdt sig en Times Tid. De spiste et Stykke Smørrebrød og drak et Kop Kaffe. Hvad de talte om, veed Dep. ikke, og derpaa forlod de hans Huus omtrent Kl. 11. slet. Saavidt Dep. erindrer var der ikke andre fremmede tilstæde i Huset paa samme Tid, ligesom han eiheller veed, hvor de fra ham gik hen. Der blev ikke ved denne Lejlighed spillet Kort, ligesom Dep. forsikkrer, at Casper Christensen Rind aldrig har spillet Kort i hans Huus uden muligvis for flere Aar siden, da han sad arresteret i Dep. Huus. Videre Oplysning kunde han ikke give. - Demitteret. Forhøret for idag sluttet Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.01.10. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 10. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da Forhøret continuerede i Anledning af det hos Peder Lunde i Stauning forøvede Tyverie. For Forhøret var fremkaldt og fremstod 1. Søren Jespersen Riber af Wognberg, der paa Anledning forklarede, at Løverdagen den 16de f. M. om Formiddagen Kl. 9 kom Casper Christensen af Rind, der Natten forud havde logeret hos Jens Andersen, Wognberg, ind til Dep. dog opholdt han sig ei længere end medens han tændte sin Pibe, hvorpaa han igjen i Forening med Jens Nielsen, der kort før var ankommet til Dep., forlod Huuset og foregav at ville følges ad til Skjern. Videre saae Dep. ikke til Casper Christensen og Jens Nielsen den Dag før henimod Aftenen i Mørkningen, da Jens Nielsen ene kom tilbage og foregav, at de havde været i Skjern, hvorfra de var fulgtes tilbage ad Ringkjøbing Veien over Ganer Broe, hvor Casper Christensen havde forladt ham og fortsat sin Vei nordpaa ad Ringkjøbing Landevei, medens han selv gik tilbage til Dep. Her forblev han en Times Tid, hvorpaa han foregav, at han vilde hen til Christen Jespersen, Nørre Wognberg for at blive der om Natten, men da han havde været borte omtrent en Time kom han igjen tilbage og udelod sig med, at de vare gaaede i Seng hos Christen Jespersen, saa at han ei der kunde faae Natlogie [.....], hvorfor han bad at maatte blive Natten over hos Dep. Og da Jens Nielsens Broder Anders Christian Nielsen logerede i de Dage hos Dep., tillod Dep. Jens Nielsen at blive og at sove hos Broderen om Natten. Klokken omtrent 10 gik de alle tilsengs. Midt om Natten omtrent Kl. 1 a 2 vaagnede Dep ved en udvendig Allarm ved Vinduet, men da han i det samme saa, at Jens Nielsen stod op og gik ud af Døren, dog i bar Linned, brød Dep. sig øieblikkelig ej videre derom, men da Jens Nielsen efter faae Minutters Forløb kom tilbage, og Dep. inde i Stuen havde hørt, at Jens Nielsen talte med nogen udenfor, spurgte han ham, hvem det havde været, hvortil Jens Nielsen svarede, at det havde været Casper Christensen, der var kommet for at forlange sin Pibe af Jens Nielsen, hvilken denne havde beholdt i Pant for 6 s., som Jens Nielsen havde udlagt for ham paa deres Vandring Dagen før i Skjern, men da Casper ingen Penge havde havt til at indløse Piben, ville han ikke udlevere den, hvorfor Casper igjen var gaaet sin Vej. Jens Nielsen gik derpaa igjen i Seng og forblev roelig hjemme, indtil han næste Dag tilligemed Broderen blev arresteret som Løsgænger. - Forhørsdommeren adspurgte Dep., om ikke Jens Nielsen, før han gik i Seng, havde anmodet Dep. eller Broderen om, saafremt der blev banket paa Vinduet om Natten, da at kalde paa ham, men Dep. nægter at kunne erindre dette. Den Pibe, som Jens Nielsen havde i Pant fra Casper Christensen, er endnu hjemme hos Dep. Videre Oplysning kunne han ikke give. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. 2. Jens Andersen, som forklarede, at Fredagen den 15de f. M. henimod Aften kom Casper Christensen, en Broder til Dep. Kone, i Følge med Ane Cathrine Pedersdatter, og denne sidste spurgte da, om de kunde forblive der om Natten, hvilket Dep. tillod. Kort efter disses Ankomst, saavidt Dep erindrer, kom ligeledes Jens Nielsen, der paa samme Maade fik Lov til at forblive Natten over. Omtrent Kl. 9 a 10 gik de alle til Senge og forblev saaledes Natten over. Næste Morgen Kl. 8a 9 forlode de igjen Huset, Jens Nielsen og Casper Christensen i Forening, for at gaae sammen til Skjern, og Ane Cathrine Pedersdatter kort efter, uden at Dep. veed, hvor hun gik hen, dog traf han hende henad Aften samme Dag hos Jeppe Søegaard i Stauning, og han formoder, hun var der Natten mellem den 16de og 17de, da hun forblev der om Aftenen, efter at han var gaaet derfra. Til Casper Christensen og Jens Nielsen saae han intet den Dag eller paafølgende Nat mellem 16de og 17de. Derimod mødte han henad Eftermiddagen den 17de Jens Nielsen, idet han som Arrestant blev ført til Herredscontoiret, og idet Jens Nielsen blev lidt tilbage for sin Vagt, udelod han sig i Samtale med Dep. og da faldt paa det hos Peder Lunde sidste Nat skeete Tyverie, udelod Jens Nielsen sig med, at Casper Christensen havde om Natten været udenfor Søren Ribers og da havde Jens Nielsen ude og fortalt denne, at han havde udøvet Tyveriet hos Peder Lunde, ligesom og Jens Nielsen troede, at Casper Christensen bar en Deel af Kosterne hos sig, da han talte med Jens Nielsen. Dep havde ligeledes af et Rygte hørt, uden at han dog kan opgive sin Hjemmel, at Jens Nielsen skal have anmodet Søren Riber om, forsaavidt nogen om Natten bankede paa Vinduet, da at kalde paa sig, dog hvorvidt det virkelig forholder sig saa, veed Dep. ikke. Videre Oplysning kunde han ikke give, og efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. 3. Niels Nielsen, Vester Herreborg Hede, fremstod og forklarede, at Søndagen den 17de f. M. om Formiddagen kom Casper Christensen af Rind, der er Broder til hans Kone, til ham i hans Boepæl og havde blot en lille Pakke med noget i i Haanden, men hvad der var i Pakken, saae Dep. ikke. Han foregav at komme fra Deiberg og vilde hjem til Rind og opholdt sig kun en Times Tid i Dep. Huus, hvorpaa han spurgte om Dep ikke vilde følge med ham hen til Jacob Mogensens, hvor han ville hente et Par Støvler, som han havde kjøbt af Jacob Mogensens Søn. Heri indvilgede Dep., og da de kom hen til Jacob Mogensens, traf de der Jacob Mogensens Kone og Sønnen Lars samt Søren Larsen, hvor Casper Christensen fremtog et Tørklæde, han havde om Halsen, en Klædebørste og en Tin eller Blikdaase, som han falbød, uden at det dog blev ham afkjøbt. Tørklædet var rødt med en bred Bort om, og Casper foregav, at han havde faaet det af Ane Cathrine Pedersdatter, og Dep. hørte og saae, at de tilstedeværende, der ved at see Tørklædet udelod dem om, at der var et Bogstav isyet samme, men hvad det var for et Bogstav eller hvorledes Talen faldt, erindrer han ikke. Børsten og Daasen tog Casper op af Lommerne uden at udelade sig om, hvor han havde Børsten fra, hvorimod han fortalte, at han havde vundet Daasen i Kortspil fra en Mand Sønderfra hos Niels Hedebye i Skjern, men Navnet paa Karlen angav han ikke. De opholdt dem ganske kort hos Jacob Mogensens, hvorpaa de igjen gik tilbage til Dep. Her forblev Casper en Times Tid eller halvanden hos Dep. og gik derefter hjem ad Rind til, hvorhos han tog alt med sig, hvad han havde bragt til Huset. Casper Christensen talte ikke til Dep. om Tyveriet hos Peder Lunde, hvorom han saaledes ingen Oplysning kan give. Om Formiddagen, da Casper Christensen kom til Dep., foregav han, at han om Løverdagen den 16de havde siddet og sviret og spillet Kort hos Niels Hedebye, indtil det var blevet mørkt, derfra var han gaaet til Deiberg, men da Folk her vare i Seng, havde han tilbragt Natten paa Heden. Hvem han havde været hos i Deiberg for at faae Nattelogi udelod han sig ikke med. Dagen efter at Casper Christensen havde forladt hans Huus, kom Ane Cathrine Pedersdatter dertil og foregav at have været hos Jens Andersen sidste Nat. Hun havde aldeles intet med sig, da hun kom til Stedet, ligesom hun eiheller omtalte at have truffet sammen med Casper Christensen. Han vedgik det Tilførtes Rigtighed blev derpaa demitteret. 5. Niels Nielsens Kone Else Malene Christensdatter, Casper Christensens Søster, som for sit Vedkommende forklarede sig aldeles overensstemmende med sin Mand, hvorpaa hun blev demitteret. 6. Ane Cathrine Pedersdatter fremstod og forklarede, at hun om Aftenen den 15de f. M. kom fra Worgod af og indlogerede sig hos Jens Andersen, hvor hun traf Casper Christensen og Jens Nielsen, men næste Morgen forlod hun ogsaa Stedet og har ei siden været sammen eller talt med sidste Personer. Lørdag Nat den 16de logerede hun hos Jeppe Søegaard i Stauning, Søndag Nat den 17de hos Jens Andersen, hvorfra hun gik Mandag Morgen til Worgod. Det forholder sig rigtigt, at hun i Septbr. Maaned f. A. har foræret Casper Christensen et rødt Tørklæde med Bort om, men her var intet Bogstav indsyet, da hun gav ham det. Videre Oplysning kunde hun ikke give, og efterat have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev hun demitteret. - Forhøret for i Dag sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.01.15. Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656 Aar 1838 den 15de Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Lange og Morten Madsen, hvor da continuerede Forhøret angaaende Tyveriet og Indbruddet hos Peder Lunde i Stauning. For Forhøret fremstod uden Baand og Fængsel: Anders Christian Nielsen, som paa Anledning forklarede: at Natten mellem Fredag og Løverdag den 15de og 16de f. M. logerede han hos Søren Riber og Broderen Jens hos Jens Andersen. Den 16de om Morgenen Kl. omtrent 8 a 9 kom Broderen Jens Nielsen i Følgeskab med Casper Christensen ind til Søren Ribers og efter et kort Ophold da forlode de igjen Stedet under Foregivende af, at de vilde følges ad til Skjern. Henimod Aften samme Dag, omtrent Kl. 9, kom Broderen Jens Nielsen tilbage og udelod sig med, at de havde været i Skjern og at Casper havde forladt ham paa Landevejen til Ringkjøbing, da de var passerede Ganer Broe. Kort efter Jens Nielsen saaledes var kommen tilbage gik han igjen ud for at faae Nattelogie hos Christen Jespersen, Nørre Vognberg, men kom hjem henimod Kl. 10 med Foregivende, at Christen Jespersen var i Seng, saa at han ei der havde talt med nogen, hvorfor han nu forblev Natten over hos Søren Ribers og laae i Seng med Dep. Han benægter at have bemærket det mindste til at Broderen om Natten var oppe, da han foregav at have sovet hele Natten. Ligeledes hørte han eiheller, at der bemeldte Nat var nogen ved Søren Ribers Vinduer. Dagen efter var det, de bleve arresterede for Løsgængerie og paa Vejen til Skjern mødte de Jens Andersen, men Dep. talte ikke med Jens Andersen og veed eiheller om Broderen gjorde det, for Dep. gik foran. Dernæst tilføier Dep. at det forholder sig rigtigt, at Broderen, da han kom tilbage fra Skjern, havde en Tobakspibe med sig, som Casper Christensen skulle have pantsat til ham for 4 eller 6 s. Courant, men om Casper siden havde [tilbagefor...et] denne, derom vidste Dep. intet. - Demitteret. Jens Nielsen fremstod og paa Anledning forklarede, at Natten mellem Fredag og Løverdag den 15de eller 16de f. M. logerede han i Forening med Casper Christensen hos Jens Andersen, og om Morgenen den 16de fulgtes de sammen til Søren Riber, hvorfra de efter et kort Ophold gik til Skjern, hvor de ankom til Niels Hedebye omtrent Kl. 10 eller 11. Her opholdt de dem til henimod Kl. 2 og i den Tid nød de noget Mad og Brændeviin samt talte om ligegyldige Ting. Kort spillede de ikke. Fra Niels Hedebye gik de hen til Jacob Fisbæk, hvor de opholdt dem til henimod Kl. 8 og drak her en Deel Brændeviin og Mjød for Betaling, saa at de blev heel svirende. Derfra fulgtes de ad over Ganer Broe, og da de var kommet et lidet Stykke her forbi, bød Casper Christensen Farvel, hvorpaa Dep gik til Søren Riber, idet Casper Christensen fortsatte Veien nordpaa. Fra Søren Riber gik han samme Aften hen til Christen Jespersen for at faae Nattelogie, men da de her var i Seng, og han ingen fik i Tale, vente han igjen tilbage til Søren Riber, hvor han derpaa fik Logie og laae om Natten hos Broderen i samme Værelse, hvor Søren Riber og Kone sove. Han paastaaer paa det Bestemteste ei at have været oppe bemeldte Nat for at tale med nogen, skjønt det vel kan være, han har været ude for at lade sit Vand, dog kan han ei erindre dette sidste. Han paastaaer ei at have seet Casper Christensen siden de forlode hinanden om Aftenen den 16de f. M. og indtil Casper kom som Arrestant til Ringkjøbing. Angaaende Piben, som Casper har pantsat til ham, hvilket skeete for udlagte Penge [....] ved Niels Hedebye, forklarer han sig iøvrigt overensstemmende med Broderen. Efter at have vedgaaet Tilførselens Rigtighed blev han demitteret. Casper Christensen fremstod uden Baand og Fængsel og forklarede, at en Dag i forrige Maaned, Dagen kan han ei angive, saavidt han husker var det en Fredag, kom han til Jens Andersen i Deiberg der er givt med Arrestantens Søster, hvor han traf Arrestanten Jens Nielsen og forblev her om Natten tilligemed Jens Nielsen og Ane Cathrine Pedersdatter, der senere paa Aftenen ankom til samme Sted. Næste Morgen forlod han og Jens Nielsen i Forening Stedet og efter at have været en kort Tid inde hos Søren Riber, fulgtes de ad til Niels Hedebye i Skjern, hvor ligesom og hos Jacob Fisbæk passerede som af Foregaaende forklaret. Kl. 8 a 9 [....] om Aftenen forlod de Jacob Fisbek, fulgtes ad over Ganer Broe, hvorpaa Dep. kort efter forlod Jens Nielsen, der gik til Søren Riber. Dep var dengang temmelig beskjænket saa at han ei kan erindre rigtig hvad han tog sig til, dog veed han, at han efter at have gaaet noget satte sig need paa Heden hvor han faldt i Søvn. Efter nogen Tid, dog inden det blev Morgen vaagnede han igjen, men var ganske fortumlet i Hovedet uden at vide rigtig hvor han var. Klokkeslettet kan han ei give, dog var det ikke Dag men blot maanelyst og han formodede at klokken var omtrent 5 eller 5. Efter at have gaaet lidt omkring fandt han til Søren Riber, hvor han bankede flere Gange paa Vinduet med sin Finger, indtil Jens Nielsen, som han vilde spørge, om han ikke snart kom op til Gjellerup, eller om han vilde have Bud til sin Fader, kom op og ud til ham,og medens Jens Nielsen lod sit Vand, talte han med ham, idet Dep. nemlig spurgte ham om han snart kom til Gjellerup. Han nægter, at han ved denne Leilighed havde nogensomhelst Pakke eller Byldt med sig, ligesom han og tilføier, at Jens Nielsen efter denne korte Samtale strax gik ind igjen til Søren Ribers. Dep fortsatte nu sin Vei hjem efter og kom efter Solens Opgang til Svogeren Niels Nielsen paa Herreborg Hede, ogsaa her paastaaer han, at han ingen Pakke havde med sig, saavidt han erindrer ikke, undtagen det skulle være hans Trøie og Vest, han havde indpakket. Med Svogeren Niels Nielsen gik han hen til Jacob Mogensens Enke, hvor han Falholdt et Forklæde, et Tørklæde, en Klædesbørste og en Tindaase, men de kjøbte intet deraf. Forklædet havde han faaet foræret af hans Søster, givt med Niels Nielsen og har det nu i Ærmer til sin Undertrøie. Tørklædet var et stort rødt Tørklæde med Bort om og indsyet af ham selv i det ene Hjørne med Bogstavet I. Han havde kjøbt Tørklædet af en ham ubekjendt Bissekræmmer den Dag han gik ned til Jens Andersen og Bogstavet havde han snittet paa Vejen og paasyet. Han gav det bort samme Dag til et Fruentimmer ved Navn Marie Jensen fra Holsteen, som han traf paa Veien, og som han kjendte fra før af, hvor hun nu er veed han ikke. Den samme Kræmmer, som solgte ham Tørklædet havde foræret ham Børsten og Daasen, fordi han bar hans Pose et Stykke Vei, men han solgte det igjen den Dag han gik tilbage til en omreisende Kræmmer mellem Worgod og Sneiberg, som han ei videre kjender. Efter Opfordring paastaaer han, at han ei kan erindre hvorledes han har udtalt sig hos Jacob Mogensens i Worgod angaaende Maaden hvorpaa han havde erholdt de falbudte Varer. At han havde foregivet at have vundet dem i Spil, kan han ei erindre. - Med Hensyn til sit vita forklarer han, at han er 21 Aar gl., født af Forældrene Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter i Rind Sogn. Han har førhen været straffet for Betlerie ved Bølling og Nørre Herreders Politieret efter Dom af 16de Juni 1832 med 20 Dages Fængsel paa simpel Fangekost, for Løsgængerie ved Overpolitieretsdom i Aaret 1833 til 40 Dages simpel Fangekost, for ditto ved Ulfborg Hind Herreders Politieret i Aaret 1834 til et Aars Arbeide i Wiborg Tugthuus for Løsgængerie, da han imidlertid Sagen stod paa undveg af Arresten, blev han først indsati Tugthuset den 30te Martz 1835 og kom derfra ud i Martz 1836. Han kom hjem til Forældrene i Rind, hvor Sognet betalte for ham, men i Juli Maaned samme Aar blev han arresteret i Ringkjøbing og ved Underretsdom for Betlerie dømt til 30 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Den 11te Octbr. 1836 kom han herfra hjem til Forældrene i Rind, efter at have været der i 5 Uger, indtil han den 16de Novbr. 1836 blev arresteret paa Tanderup i Hammerum Herred som mistænkt for Tyverie, dog blev han som uskyldig løsladt efter 9 Ugers Arresteret og bortliciteret til Frands Eriksen i Rind. Her var han indtil først i Januar 1838, dog med Undtagelse af de Dage i Decbr. f. A. da han var i Besøg hos Familien i Deiberg. Fra Frands Eriksen kom han til Niels Nørre Søebye i Rind Sogn, hvor han skulde være et Aar, saafremt han ei forinden kunde faae fast Tjeneste. Reisen til Deiberg eller rettere til Egnen omkring Ringkjøbing skeete med Husbondens og Præstens Tilladelse for at søge om Condition. Ligeledes har han fra Niels Nørre Søebye været hjemme hos Forældrene for at faa sine Klæder syede. - Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed aftraadte han. Jens Nielsen blev fremkaldt og igjen adspurgt og alvorlig formanet til at udsige hvorvidt han den omforklarede Nat havde været oppe og talt med Casper Christensen, men han vedblev sin benægtelse uagtet at andre Dep. Forklaring blev ham foreholdt. Ligeledes nægter han paa Forespørgsel at have talt med Jens Andersen om Tyveriet hos Peder Lunde, i det mindste kan han ei erindre det eller at have udeladt sig med hvem Gjerningsmanden var eller at han havde talt med Casper Christensen om Natten. Retten fremkaldte derefter Casper Christensen for at confrontere ham med Jens Nielsen, men desuagtet vedbliver han sin Benægtelse, hvorimod nu Casper Christensen siger at da den Person, der kom ud til ham [i kun Linned] kan han ikke med Bestemthed sige om det var Jens Nielsen eller broderen, Søren Riber var det ikke saavidt han kunne skjønne. Retten lod dem begge aftræde og fremkaldte Anders Christian Nielsen, der vedblev sit Forrige. Casper Christensen dernæst fremkaldt for at confronteres med ham, men han vedblev sin Benægtelse ligesom Casper sit Udsagn, Jens Nielsen derfor fremkaldt, men Alle vedblev uagtet al Formaning deres Udsagn. Da intet videre i Dag var at foretage blev Forhøret udsat indtil videre og Arrestanterne igjen ført tilbage til Arresten. Retten hævet. Hertz Som Vidner:J. W. LangeMorten Madsen.
EVEN
Sensitive:0 1838.01.26 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 26. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da forhøret continuerede i Sagen mod Casper Christensen, idet Retten tillige bemærkede, at da een mod Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen for formentlig begaaet Løsgængeri paabegyndt Sag ei endnu paa Grund af manglende Oplysninger var paadømt, og disse Arrestanter synes implicerede i Casper Christensens Sag, anseer Retten det rigtigst, at disse to Sager under eet blev behandlet. Retten fremlagde den til idag udtagne Stævning, der acteres saalydende: ##, hvorhos bemærkes, at der ogsaa var sendt Bud idag tiol Ringkjøbing efter Arrestanterne, der skulde confronteres med de indstævnede Vidner, men et i flere Dage vedvarende Sneefog havde gjort Veien saa impassabel, at flere af de indstævnede Vidner vare udeblevne og de resterende endnu ei ankommet, skjønt Retten havde ventet fra Kl. 10 Fromiddag til Kl. 3 Eftermiddag. Retten kunde idag altsaa ikke foretage andet end modtage de mødte Vidners Forklaring uden Confrontation, der vil finde Sted saa snart de manglende Oplysninger var indhentede. Af de mødte Vidner fremstod: 1. Søren Jespersen Riber, som blev gjort bekendt med Casper Christensens, Jens Nielsens og Anders Christian Nielsens Forklaring betræffende Casper Christensens Besøg ved hans Huus Natten mellem den 16de og 17de December, men han vedbliver, at han vil gjøre sin Eed paa, at det var Jens Nielsen, der var oppe for at tale med Casper og at han, da han kom ind, udelod sig saaledes som forhen forklaret. - Demitt. 2. Jens Andersen, som under Eeds Tilbud vedbliver sin forrige Forklaring betræffende sin Samtale med Jens Nielsen, der idag har bleven arresteret i Skjern. - Demitteret. 3. Niels Nielsen, Vester Herreborg Hede, som liogeledes vedbliver sin Forklaring angaaende den Pakke, som Casper Christensen førte med sig den 17de f. M., da han kom til Dep. Huus, hvorhos han tilføier, at Casper Christensen ved sin Ankomst til Huuset var iført sin Trøie og Vest, saa at disse Klædningsstykker ikke kunde være i Pakken. Medens de var nede hos Jacob Mogensens blev Pakken liggende his Dep., hvorfra Casper Christensen medtog den senere, da han om Eftermiddagen forlod Huset. - Demitteret. 4. Benneth Jacobsen Vognberg, der var een af de Mænd, der som Vagt havde ledsaget Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen som Arrestanter til Skjern, som under Formaning til Sandhed forklarede, at han tilligemed Søren Pedersen Lunde fulgte som Vagt med fornævnte Arrestanter [hen] til Skjern den 17de f. M. Underveis mødte de Jens Andersen, hvorpaa Jens Nielsen udelod sig med, at nu kunde de gaa lidt forud, han ville tale et Par Ord med Jens Andersen. Dette gjorde de ogsaa, hvorpaa Jens Nielsen blev noget tilbage og talte en kort Tid med Jens Andersen. Om hvad de talte veed Dep ikke. - Demitteret. 5. Jacob Sørensen Fisbek, der paa Anledning forklarede: at Løverdag den 16de f. M. henad Mørkningen - Klokkeslettet kan han ei angive - kom Casper Christensen og Jens Nielsen ind til ham og opholdt sig der en Times Tid eller noget mere. De foregav at de kom fra Niels Hedebyes i Skjern. De forlangte noget Smør ogh Brød og Brændeviin, men da han intet Brændeviin havde til Salg, gav han dem omtrent en Pægl Mjød istedetfor. Det fortærede de paa Stedet og Jens Nielsen betalte derfor med 6 til 8 s. Cour. Da de forlod Dep. Huus kunde han ikke mærke til, at de var svirende, og Casper Christensen, som Dep. iøvrigt ei kjender uden derved, at Jens Nielsen saaledes navngav ham for Dep. udelod sig med, at han samme Aften vilde til Sortekroe , hvor der skulde være Een han kunde komme til at kjøre med hjem. Dep tilføier, at det var ham ubekjendt, at han ikke maatte sælge Mjød til siddende Gjæster, og han har ei før været tiltalt eller straffet for ulovligt Kroehold. Medens disse 2de Personer opholdt dem i Dep. Huus, talte Jens Nielsen om en Hestehandel, han havde havt med en Fragtmand, men videre lagde Dep ei Mærke til deres Samtale. - Demitteret efterat have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed. Forhøret udsat indtil videre. Hertz Som Vidner: H. Ferslev Lybecker. J. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.02.14 Forhør Udskrift af Bølling- Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 14. Februar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester med Vidner Lange og Peder Danielsen, hvor da continuerede Forhøret i Sagen imod Casper Christensen med Fleere. Arrestanterne vare uden Baand og Fængsel tilstede. Retten fremlagde 1. en til idag udtagen Stævning, 2. en Skrivelse fra Amtet af 22de f. M. med dertil hørende 26 Stk. Documenter indeholdende Acterne og Forhørene i de forhen mod Casper Christensen førte Sager 3. en Skrivelse fra Contoiret af 10de f. M. med Paategninger 4. en ditto fra ASecretair Finsen af 2den denne Maaned med en Udskrift af Ringkjøbing Kjøbstads Politieprotocol 5. en Skrivelse fra Inspecteur Undal af 26de f. M, 6. en ditto fra Peder Iversen af 27de f. M. 7. en ditto fra Cancellieraad Landt af 1ste dennes med Bilag. Disse Documenter toges deels til Følge og deels til Indlemmelse saalydende: ##. - De blev Arrestanterne foreholdt, og de vedgik, at de vare dem betræffende. Af de indstævnte Personer vare mødt 1. Søren Jespersen Riber, som efterat være formanet til Sandhed og Edens Vigtighed ham betydet samt dens Forklaring ham af Lovbogen forelæst blev foreholdt hans forhen i Sagen afgivne Forklaringer, hvilke han vedgik at være overensstemmende med Sandhed. Han blev derefter confronteret saavel med Casper Christensen som med Jens Nielsen, men denne sidstnævnte vedbliver paa det Bestemteste at nægte, at han Natten mellem den 16de og 17de Dec. f. A. medens han logerede hos Søren Riber havde været ude af Døren eller talt med Casper Christensen. Denne sidste vedbliver derimod, at saavidt han kunde skjønne var det Jens Nielsen han talte med den ommeldte Gang. Ligeledes nægter Jens Nielsen at kunde erindre ved denne Leilighed at have udeladt sig til Søren Riber saaledes som af ham forklaret. Søren Riber bekræftede derpaa sit Udsagn med Lovens Eed og blev demitteret. 2. Jens Andersen, som efter Omgang som Foregaaende, blev foreholdt sine forhen afgivne Forklaringer, hvis Rigtighed han vedgik. Dernæst confronteret med Jens Nielsen, der vedblivende benægtede denne Dep. Udsagn. Jens Andersen, der vedblev sin Forklaring, bekræftede Samme med sin Eed og blev derpaa demitteret. 3. Benneth Jacobsen Vognberg, der vedblev sin Forklaring af 17de f. M. og hvis Rigtighed Arrestanterne vedgik. 4. Søren Pedersen Lunde, der forklarede sig aldeles overensstemmende med Foregaaende. Demitteret. 5. Niels Nielsen, Vester Herreborg, der efter Omgang som 2den Dep. og efter at være foreholdt sine afgivne Forklaringer, vedgik sammes Rigtighed. Han blev dernæst confronteret med Casper Christensen, der nu vel ei nægter at det kan have været mueligt, at han førte en lille Pakke med sig, da han ankom til Niels Nielsen, dog kan han ei erindre det og kan derfor intet sige om dens Indhold eller hvor den er blevet af. Niels Nielsen bekræftede sit Udsagn med Lovens Eed og blev derpaa demitteret. 6. Niels Pedersen Hedebye, som tilføier sin forhen afgivne Forklaring, at Arrestanterne forlod hans Huus Kl. 11 om Formiddagen den 16de Dec. f. A. hvorpaa han selv gik ud for at kjøbe noget Flæsk og kom først hjem igjen henimod Mørkningen, men i denne Mellemtid havde Arrestanterne efter hans Kones Udsagn kort efter hans Bortgang indfundet sig igjen i hans Huus og forblev der til kort før han kom hjem. Casper Christensen og Jens Nielsen bleve fremkaldt og vedgik dette Udsagns Rigtighed med Tilføiende, at de blot havde været ovre hos Maren [Sursbek], der boer tæt ved, og hentet noget Tobak. Niels Hedebye demitteret. 7. Jacob Sørensen Fisbek, som blev foreholdt sin sidst afgivne Forklaring, og efter at være confronteret med Arrestanternme vedgaaer han, at det kan være mueligt, at de vare længere end en Time hos ham, ligesom og de fik nogle Snapse Brændeviin og mere end een Pægl Mjød, men for Brændeviinet forlangte han ingen Betaling, dog vedbliver Arrestanterne at de foruden Mjøden betalte 2 Snapse Brændeviin. Dep tilføier, at Arrestanterne var muntre, da de forlod hans Huus. - Demitteret. Forhøret udsat indtil videre. Hertz. Som Vidner:J, W, LangePeder Danielsen.
EVEN
Sensitive:0 1838.03.14 Forhør. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656. Aar 1838 den 14de Martz blev paa Herredernes Kontor nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet hos Peder Lunde i Stauning blev foretaget. Retten bemærkede, at allerede under 15de f. M. var Beskrivelse af Sagen tilstillet Amtet til Actions Anlæggelse m. m., hvorfra var den ogsaa tilbagesendt under 20de. f. M. med Ordre om nye Oplysninger, hvilket havde foranlediget Sagens Udsættelse tili Dag. Retten fremlagde derfor 1. Udskrift af det forhen i Sagen Passerede, 2. Amtets ovennævnte Ordre med paategnet Stævning, 3. en Skrivelse fra Byefogedcontoiret i Ringkjøbing af 27de f. M., den dermed fulgte Udskrift af Ringkjøbing Kjøbstads Politieprotokol, 4. en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Landt af 6te dennes og deri paaberaabte Bilag med Paategning af Sognefoden i Rind, Udskrivterne til Følge, det Øvrige til Indlemmelse saalydende: ## Indstævnte, den bestiaalne Bodild Pedersdatter, var mødt. Retten foreviste hende den fra Ringkjøbing oversendte Vest, samt det fra Herredsfoged Landt oversendte hvide Klæde. Klædet vedkjendte hun ikke, eiheller Ærmerne i Vesten, men det stribede Tøi, hvoraf Vesten var syet, gjenkjendte hun at være ganske liig med det [mørke] Tøi til et Forklæde, som i Forhøret den 30te December f. A. omforklaret [var] hende frastiaalet. Ved nøiere Eftersyn erklærede hun ligeledes, at hun troede at det hvide Klæde var et af dem, der til samme Tid blev stiaalet, i det hun som nøiere Kjendemærke paa dette Klæde opgav, at det der blev hende frataget var kun sømmet paa de to og ikke paa den 3die Side, hvilket ogsaa var Tilfældet med det anholdte Klæde, dog troede hun ikke at turde aflægge Tilhjemlingseeden, hvorpaa hun imidlertid nærmere vilde betænke sig. Retten anser det nødvendigt at faae Casper Christensen nærmere afhørt, og Forhøret derfor udsat indtil videre. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.03.16 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 - Mikrofilm, rulle ne. M-32656 Aar 1838, den 16de Marts blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemeste i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange, hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet hos Peder Lunde igjen blev foretaget. For Retten fremstod Arrestanten Casper Christensen Rind uden Baand og Fængsel og forklarede at Tøiet til den i Retten beroende Pose havde han kjøbt som forhen forklaret af en Bissekræmmer, som han traf paa sin Hjemtour fra Deiberg Sogn den 17de Dec. f. A. mellem Worgod og Sneiberg. Der var ikke større Stykke af Tøiet end han kunne faa Vesten op, og han betalte med 1 s. Cour. Paa Spørgsmaal hvor han havde faaet Penge fra, da han Dagen i forveien, da han var i Skjern Sogn havde ladet Jens Nielsen betale for sig. Han foregav at han havde Pengene hjemmefra og at han ogsaa havde Pengene hos sig i Skjern, men lod Jens Nielsen betale for sig for at spare sin egne Penge. - Med Tøiet gik han siden hen til Jacob Skrædder i Herning Sogn, som deraf syede ham Vesten. Betræffende det hvide Tørklæde, da vedgaaer han vel at have havt et hvidt Tørklæde med sig til Frands Eriksen, men hvor han har faaet dette Tørklæde fra, det siger han nu ei at kunne erindre, dog tror han, at ham kjøbtedet tilligemed noget Kaneelbark af den samme Kræmmer, som han købte [V...tøiet] og ved samme Leilighed. I øvrigt kan han ikke gjenkjende det i Retten værende og med Hammerum Herreds Segl forsynede Tørklæde for at være det han bragte hjem med sig, og hvor dette iøvrigt er afblevet, veed han ikke, da det var et gammelt Klæde, han ikke brød sig om. Han blev foreholdt Frands Eriksens Forklaring dette Klæde betræffende, ligesom og den Bestiaalne Bodild Pedersdatter, der var tilstede, vedblev for ham sit foregaaende Udsagn om Vestetøjet og Klædet, men desuagtet vedbliver Arrestanten sit Udsagn. - Da intet videre for Tiden var at foretage, blev Arrestanten igjen ført tilbage til Arresten. Den Bestiaalne tilføiede, at det Tøi, der blev stiaalet fra hende og som var liig med det i Vesten, var i to Stykker, hvoraf det ene næppe var stort nok til en Vest, men det andet var tilstrækkelig dertil. Iøvrigt dristede hun sig ikke til at aflægge Tilhjemlingseeden, da et Stykke Tøi og et simpelt hvidt Tørklæde let kunne ligne andetaf samme Sort og hun intet særdeles Særkjende havde. - Demitteret. - Forhøret udsat indtil videre. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.03.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838, den 29. Martii blev Politiret sat og Holdt paa Politidommerens Contoir i Herning i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger. 12/1838 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 16de denne Maaned til Afbenyttelse i Sagen mod Arrestanten Casper Christensen. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Skrædder Jacob Nielsen af Herning, som forklarede at han for Casper Christensen syede en Vest nogle Dage før sidste Juul af Tøj, som Casper selv bragte ham i et Stykke uden at han erindrer, om der levnedes noget af Tøjet fra Vesten, som i bekræftende Fald har været ganske ubetydeligt, og da leveret Casper Christensen. Imidlertid troer Komp. ikke, at der levnedes noget. Komp. blev forevist det med Skrivelsen fulgte Klædningsstykke, nemlig en Vest med isyede Ærmer af andet Slags Tøj. og han erkjendte, at Vesten uden Ærmerne, hvilke han ikke har syet eller isyet, er den hans idag aflagte Forklaring angaaer, eller at han dog ikke kunne skjønne andet end at Vesten netop er den samme. - Aftraadt. Forhøret sluttet.
EVEN
Sensitive:0 1838.03.31 Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1838 den 31 Martz blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lang nedsat en politieret, hvor da Sagen i Anledning af Tyveriet i Stauning continueret. Retten fremlagde en Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Landt af 29de dennes samt den deri paaberaabte Udskrift af Hammerum Herreds Politiprotokol, Udskriften til Følge og Skrivelsen til Indlemmelse saalydende: ##. Retten bemærkede, at da den fremlagte Udskrift ei stod i nogen Modsigelse med Casper Christensens tidligere Forklaring, fandt den det unødvendigt at udsætte Undersøgelsen længere, for at faa ham afhentet fra Ringkjøbing til Overværelse ved Sagens Foretagelse i Anledning af den fremlagte Udskrivt, i det Undersøgelsen derfor hermed sluttes for beskreven at tilsendes Amtet.Retten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ, W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.04.17. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Aar 1838 den 17. April blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da Sagen mod Jens Nielsen og Anders Christian Nielsen samt Jacob Sørensen Fisbæk blev foretaget. Retten bemærkede, at denne Sag først ved Amtets Ordre af 6te dennes er bleven adskilt fra den mod Casper Christensen anlæggende Justitsaction, og da [-----] Udskrivter som Følge heraf maatte forskaffes til Fremlæggelse under denne Sag, da de andre Udskrivter forblive ved Casper Christensens, har det ei været muelig før til idag at fremme [noget]. Samtlige Paagjældende var uden Baand og Fængsel tilstæde, og af disse renoncerede Jens Nielsen og Anders Chr. Nielsen paa videre Stævning til Doms Afsigelse. Retten fremlagde Amtets ovennævnte Ordre af 6te dennes, en til idag udtagen Stævning , et Brev fra Byefogedcontoiret i Ringkjøbing af Dags Dato samt en [------] Udskrivt agf Bølling og Nørre Herreders Politieprotokol og en Do. af Ringkjøbing Kjøbstads Politiprotokol, Udskrivterne til Følge, det øvrige til Indlemmelse saalydende: ##. Og da ingen af Paagjældende havde videre i Sagen at fremføre blev Sagen optaget og deri afsagt saadan Dom |: vide Domprotocollen Folio - - - :| Ligeledes var Søren Riber mødt, der blev bekjendtgjort med Amtets ivennævnte Skrivelse, hvorefter Sag mod ham maatte bortfalde, naar han erlagde 1 Rbd. Sølv til Amtsfattigkassen. Han betalte Mulcten. Samtlige Paagjældende demitteret. - Politieretten hævet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1838.05.10 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx,. Mikrofilm rulle M-32.660-661 Aar 1838 den 10de Maii blev i Justitssagen mod Casper Christensen m. fl. afsagt saadan DOM: Iflg. Amtets Ordre af 6te f. M. er nærværende Sag anlagt mod Casper Christensen for Tyverie og mod Bennet Jacobsen og Søren Pedersen Lunde for forsømmeligt Vagthold og Opsyn med tvende Arrestanter. Det begaaede Tyverie skete Natten mellem den 16de og 17de December f. A. med Indbrud gjennem et Vindue hos Peder Lunde i Stauning, og skjønt Mistanke mod Casper Christensen i høieste Grad er bekræftet ved de under Sagen deels oplyste, deels tilstaaede Omstændigheder finder dog Retten Intet fuldgyldigt Beviis tilstæde imod hans Benægtelse, thi Skjønt han ommeldte Nat opholdt sig paa Heeden i Nærheden af Stedet, hvor Tyveriet skete, skjønt han Dagen efter Tyveriet har væreti besiddelse af flere Effecter, der aldeeles ligner flere af de bortstjaalne Sager og har paastaaet dels at være kommet i Besiddelse af og deels igjen at have afhændet paa en høist usandsynlig Maade, idet han har erholdt dem af omvankende ubekjendte Kræmmere og afhændet dem til ubekjendt Pesoner, skjønt hans egen Forklaring om de enkelte af disse Effecter uden for Retten, navnlig om en forgyldt Blikdaase er fundet urigtige og uoverensstemmende med hans senere Udsagn for Retten, og skjønt den Bestjaalne, dog uden at turde aflægge Tilhjemlingseed, troer at gjenkjende et hvist Tørklæde samt noget af det bortstjaalne Tøi [som .....] en Vest, Tiltalte var iført, afgiver det [dog ....] ikke noget lovgyldigt Beviis, hvorefter Tiltalte kan domfældes som Tyv, da ingen gjenkjendte Koster er kommet tilstæde og egen Tilstaaelse tilveiebragt. Paagjeldende vil derfor mod at udreede Søgsmaalets Omkostninger blive at frifinde for enhver Tiltale. De andre tvende Tiltalte have ved at overføre fra Deiberg til Skjern tvende Løsgængere, der for en Tid syntes implicerede i ovennævnte Tyvesag, tilladt den eene af disse medens de selv gik lidt forud, at tale med en dem mødende bekjendt Person, uden at det imidlertid er oplyst, at denne Samtale har havt til Hensigt at lægge Dølgsmaal paa eller givet Anledning til at skjule Tyveriet. Arrestanterne vare blot som Løsgængere overleveret Vagten, og det kunne derfor neppe falde samme Vagt ind, at der var noget retsstridigt i, at den paa Veien til Arresten lod dem tale med en forbifarende Mand, ligesom de nødvendigen maatte troe, da de ei havde erholdt strengere Instrux, at deres heele Pligt bestod i at overbringe dem til Skjern, hvilket de ogsaa troeligen udførte. Retten kan derfor ei antage, at nogen strafværdig Pligtforsømmelse eller Overtrædelse af noget Forbud er skeet, der kan drage Ansvar til Følge, hvorfor de Begge bliver at frifinde. Blandt de af Casper Christensen udredende Omkostninger indbefattes Sallair til Actot Procurator Kruse 5 rbd. r. S. og til Defensor Procurator Guldager 4 rbd. r. S. foruden Diæter efter nærmere af Amtet approberede Regninger. - Sagførelsen har været forsvarlig. Thi kjendes for Ret: Tiltalte Benneth Jacobsen samt Søren Pedersen Lunde bør for Actors Tiltale og Casper Christensen for Actors videre Tiltale i nærværende Sag fri at være, dog at sidstnævnte udreder samtlige af hans Arrest og Søgs- maalets Omkostninger, hvorunder i Sallair til Actor Procurator Kruse 5 rbd. r. S. og til Defensor Procurator Guldager 4 rdb. r. S. tillige med Diæter efter nærmere af Amtet approberede Regninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. Hertz
EVEN
Sensitive:0 1838.10.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 24de October blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Cancelliraad Herreds- foged Landts Sygdoms Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skov, hvor da passerede som følger: Nr. 75/1838 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Sognefoged L. Mouritzen af Tjørring af 20de dennes, hvorefter der Natten forud skal være forøvet Tyverie hos Gaardmans Niels Sørensen Kragelund i bemeldte Tjørring. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Niels Sørensen Kragelund, som forklarede, at sidste Løverdag Morgen meget tidlig observerede hans Tjenestepige Inger idet hun gik ud for at malke Køerne, at et Vindue var udtaget af Komparentens [F...stue] i den østre Ende og sat ned paa Jorden op til Muren. Da Komparenten herom blev underrettet gik saavel han som hans Kone ind i Stuen. Af nogle der henlagte Varer skjønnede Komp.var borttaget 6 Stk. tosels hjemmegiort Tøj, saavidt erindres 4 Stk. smalstribet og 2 Stk. bredstribet i forskjellige Culeurer, 7 a 8 Stk vrangstikkede Uldtrøier, to Par uldstrikkede Buxer, det ene Par [glatte], det andet Par stribede, en Lærreds Sæk, hvori var nogle Kaffebønner, formeentlig 5 eller 6 û. Flere Ting savner Komp ikke, men der kan godt være taget mere enten af Strømper eller Lærreder, som ogsaa laae i Stuen. Vinduet, som var frataget, var hæftet med Søm, og der igjennem var det borttagne udført. Komp kan ikke meddele noget til Oplysning om, hvem der havde forøvet Tyveriet, og han erklærede, at han ei heller havde Mistanke til nogen. De med Skrivelsen afleverede 2de Poser laae ude i Komparentens Have om Morgenen som Tyveriet Natten forud var begaaet. Af det bortstjaalne Tøi var et Stk. omtrent paa 16 Alen men de andre noget mindre. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnSkov
EVEN
Sensitive:0 1838.10.25 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAM B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768- Aar 1838 den 25de October blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret, i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens [........] Andersen, hvor da passerede som følger. Et Forhør blev optaget i Anledning af at der Natten mellem den 15de og 16de dennes er skeet Indbrud hos Husmand Jens Pedersen i Krogstrup i Sneiberg Sogn og endeel Klædningsstykker ham frastiaalen. Den herom fra Sognefoged L. Medom i Albæk af 16de f. M. modtagne Anmeldelse blev fremlagt. Bemeldte Jens Pedersen var bleven tilsagt, men han udeblev formedelst Alderdom og Svaghed, hvorimod hans kone Mette Johanne Nielsdatter mødte og forklarede, at der sidste Mandag otte Dage om Natten var foretaget Indbrud hos dem, idet at et Vindue i deres Spisekammer, som var sømmet fast, fandtes frataget og en Rude i samme ituslaaet. Hverken Komp. eller Mand har Mistanke til nogen, og de4 kunne saalede ikke meddele det allermindste til Oplysning om, hvem Gjerningsmændene kunne være. Tirsdag Morgen kl. 4 var komp oppe for at give sin Mand noget at drikke og da hun igjen var kommen i sin Seng, hørte hun en Mangelstok, som var i Spisestuen, hvilket Værelse støder til Stuen, hvori de laae, falde ned paa Gulvet. Komp sagde i Anledning heraf til deres Pige Ane M arie, der laae i samme Stue som Komp. og Mand "Sover du? jeg syntes, der var noget som skramlede", men Pigen sov og svarede ikke noget. Nogle Øjeblikke efter hørte Komparentinden tydeligt Een sige God Nat, og da hun troede at det var Pigen, som drømmede i Søvne, yttrede hun sig saaledes til hende uden at faae noget Svar. Siden den Tid mærkede Komp. ikke det allermindste. Da det blev Dag sod Komparentinden op, og efter at hun havde været ude i sit Kykken, gik hun ind i Spisekammeret, hvor et Vindue var taget ud og laa ude i Haven. Idet hun gik tilbage observerede hun, at nogle Gangklæder, som deels laa paa en Kiste, dèr var hensat, og deels var hængte op, var borte. Derefter kaldte hun paa Pigen Ane Marie og deres Karl Christen, der var ude i Gaarden, at de skulle følge med hende ud i Haven, og der fandtes et sortstribet tosels Skjørt og noget gl. Linned, hvorpaa de observerede, at der ved den østre Side af en Høj paa Marken tæt Norden Gaarden laae noget Tøi, nemlig en graae Mandskjole, et tosels Skjørt, en ulden Skjorte, et par Uldstrømper, et brunt uldent Tørklæde, en firfarvet uden Trøie og en Steenkrukke af Størrelse paa 3 Potter, hvori var noget Sirup. Endvidere laae i Haven op til Diget 2 Flasker med korsbærsaft i, og ved den forhen omforklarede Høj en sort tosels Kavai. Op paa Dagen kom Jens Nygaard i Sneiberg Bye hans Datter Ane Marie hen til Komp. og Mand, og efter at Komp havde fortalt hende det passerede, udlod hun sig med at hun paa Gaardmand Peder Jørgensens Mark saae henligge en Freuentimmer Kavaj, en blaae Mands Trøie, en stribet Fruentimmer Trøie, en blaae Klædes Vest samt en Hørgarns Skjorte. Strax derpaa gik Komparenten og Pigen Ane Marie ud til det Sted i Marken, hvor Jens Nygaards Datter havde angivet Tøiet laa, men før de kom saa langt, havde Christen Svenningsens Folk optaget Klæd- ningsstykkerne, hvoraf de kjendte Komps Kavai og Skjorte, og ført hjem til hans Bopæl, hvor Komp. igjen fik samme udleveret. Nogle dage senere kom Iver Nielsens Kone i Sneiberg med en ny Særk, hvilken hun foregav at hendes Søn havde fundet i en Grøvt ved deres Haugedige. Endnu savnes en [manschesters] Vest og et Par Uldstrømper, men ellers ved Komp. ikke at mere er borttaget, dog foregav hun, at der paa Spisekammerbordet laae 2 Stk. Brød, som var borte, og noget Smør [.......] stod i en Skaal. Da ingen anden Oplysning var at erholde, aftraadte hun. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens [.......] Andersen, m.f.P.
EVEN
Sensitive:0 1838.10.27. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.656 Aar 1838, den 27de October, blev paa Herredernes Comtoir af undertegnede i Hr. Cancellieraad Herredsfoged Hertz's Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Boisen og Christen Pedersen optaget et Forhør til Oplysning om Anders Christian Nielsen Qvembergs udviste Forhold ved Markedet i Karsbæk den 12te dennes. Sognefogden i Worgod, hvis Anmelselse samt derpaa udstedte Stævning med Forkyndelses-Paategning acteres saalydende: ##. For Forhøret fremstod dernæst 1. Sognefoged Eskild Mortensen af Worgod, som paa Anledning forklarede: Henimod Aften den 12te dennes gik Sogne Dep. omkring paa Markedspladsen ved Herreborgbæk for at eftersee at Alt var ordentlig eller paasee, at ingen [-----] skeete. Kommen til Mikkel Waads Lade saae Dep. nu en stor Deel Folk samlede om en Person, som stod og svingede med en udtrukken eller oplukket temmelig stor Foldekniv somt derhos var noget høirøstet og efter hosværendes Udsigende havde Personen [forud] truet ligesom og ved Dep.s Tilkomst har truet med Kniven, uden at Dep. erindrer Ordene han brugte. Personen, som Dep. kjendte var Anders Christian Nielsen Qvemberg fra Deiberg, og da Dep. fandt hans Adfærd og Trudsler foruroligende for den almindelige Sikkerhed samt ville forebygge videre Sammenstimlen og derved muelig vordende Uorden, saa tog Dep. Anders Chr, Nielsen og arresterede ham og [-----] visiterede ham samt lod dernæst sætte Vagt ved ham til han Dagen derpaa kunde transporteres hertil. Under visitationen, der foregik i et Kammer i Mikkel Vaads Huus i Overværelse af Christian Toft fra Dalager i Borris og Mads Andersen i Ravnsberg i Breining m. Fl. bød Anders Chr. Nielsen Dep. Specie for at slippe fri, men da Dep. ikke ville indlade sig derpaa, lod Anders Christian Nielsen ikke heller til at bryde sig meget om Arrestationen og udlod sig med, at han vel havde Lov til at bruge sin Kniv til at skære sine Negle med. Dep. kjender intet til Aarsagen, hvorfor Anders Chr. Nielsen havde oplukket Kniven eller truede dermed. Kniven var vendt med Odden bagud af Haanden og kunde i denne Stilling naturligvis ikke bruges til at skjære Negle. Ratihaberet efter af være Dep. forelæst, og Dep. dernæst demitteret. efter dog at være forevist den i Rettens Værge værende Kniv, som Dep. gjenkjendte at være den som den 12te dennes havde været i Anders Chr. Nielsens Besiddelse. 2. Lars Clemmensen af Worgod, som forklarede at den 12te dennes henimod Aften befandt sig paa Markedspladen i Herreborgbæk ved Mikkel Waads Lade kom Anders Chr. Nielsen af Qvemberg med Broderen Jens Nielsen samt en tredie Person, hvem Dep. ikke kjender, gaaende forbi hvor Dep. stod, og idet de passerede forbi, skubbede Anders Chr. Nielsen til Dep. og spurgte derpaa, hvorfor Dep. skubbede til ham, hvortil Dep. svarede: Det var ikke mig, men dig, som skubbede, hvorpaa Anders Chr. Nielsen og Broder Jens Nielsen greb fat i Dep., men som dog strax sleed sig fra dem med Hjælp af nogle tilkomne Personer, og videre veed Dep. ikke om disse Personer, thi Dep saae ikke, at Anders Chr. Nielsen havde en Kniv oplukket eller truede dermed, ligesom Dep. eiheller saae, at han blev arresteret eller senere med ham passerede. - Oplæst, ratihaberet og demitteret. Oldenborg var ikke ikke *) mødt, men fra ham var Dags Dato modtaget et Brev, hvorefter han er syg. Brevet fremlagt og lyser saal.: ##. Anders Chr. Nielsen var eiheller mødt, uden at han havde anmeldt noget Forfald. 3. Svend Lauridsen af Vester Herreborg, som forklarede, at Dep. var tilstæde ved Herreborgbæk Marked den 12te dennes og saa der henimod Aften, 2de Personer have fat i Lars Clemmensen, hvilken Sidste imidlertid snart kom fra dem ved det, at Karlene Bekker Tagmose paa Bekkergaard og Anders Lauridsen Nørgaard i Sedding kom ham til Hjælp. Dep hørte at Anders Lauridsen Nørgaard udlod sig med, at den ene af Personerne, som havde havt fat i Lars Clemmensen, og hvilken Person Dep. hørte nævne Anders Christian Nielsen fra Qvemberg i Deiberg, var ikke at spøge med, han vil bruge Knive til Folk. Imidlertid saae Dep. ikke, at Anders Chr. Nielsen havde Kniv i Haanden, eiheller hørte Dep. at han brugte Trudsler, men Dep. var noget fjernet fra ham med flere mellemværende Personer, og det maae være Aarsagen til, at Dep. ikke har set Kniven eller hørt Trudslerne, som Flere havde bemærket eller hørt. Dep. saae at Anders Christian Nielsen blev af Sognefogden bragt ind til Mikkel Waads, men veed iøvrigt intet videre at forklare. - Oplæst, ratihaberet og demitteret. - Forhøret for idag sluttet. Hertz Som Vidner:BorgenChristen Pedersen - - - o o o - - - *) Ordet "ikke" er skrevet 2 gange i protokollen.
EVEN
Sensitive:0 1838.11.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32-768. Aar 1838 den 10 November blev Politiret sat og holdt i Snejberg Kro i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Søren Michelsen og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. En under gaars Dato fra Gaardmand Niels Sørensen Kragelund i Bording af 8de dennes modtagen Skrivelse blev fremlagt. Efter Tilsigelse mødte bemeldte Niels Kragelund, som forklarede, at en 3 eller 4 Dage efter at der var stiaalet hos ham, henvendte han sig til en Peder Christian, som har Ophold i Sneiberg Fattighuus, der forhen havde været en omvandrende Person og lovede ham en Duseur,saafremt ham i nogen Maade kunde bidrage til at Oplysning kunde erholdes om hvem der havde forøvet Tyveriet. I Holstebroe Marked sidst kom Peder Christian til Komparenten og udelod sig med, at han i Laden hos Beboeren af Troyelborghuus skulle søge efter det ham frastiaalne Tøi. Paa Grund af denne Underretning rejste Komparenten ned til Troyelborghuus sidste Torsdag og tog Jens Troelsen i Sneiberg med sig. Ved Ankomsten dertil fandtes Stedets Beboer Christen Nielsen og Kone hjemme og Jens Sivebæk af Tjørring var der. Komp. krævede en Snaps til sig selv og de andre samt fik Smørrebrød til, hvilket han betalte uden at derfor fordredes noget. Christen Nielsen gik derpaa ud af Stuen og gav Jens Sivebæks Hest et Stk Brød og Komp. bag efter. Komp spurgte dernæst Christen Nielsen, om han maatte gjøre Undersøgelse hos ham, da der efter Rygte skulle være indlagt noget Tøi i hans Lade, som Komp. var bleven frastiaalet. Herpaa svarte Christen Nielsen ikke strax, men betænkte sig noget, hvorpaa han yttrede, at Komp gjerne maatte lede hos ham. Komp., Jens Troelsen, Christen Nielsen og Jens Sivebæk gik derpaa ind i Laden og oppe i en Gulv med Rug, hvorover laae aftorsken Halm, fandt Komp. i et Fag [... til ] et Stk stribet Tøj paa 6 Alen og 3 Qvarteer, som var iblandt det som han har opgivet at være ham frastiaalet. Dette Stk. Tøi kastede Komp. fra Gulvet ned til Jens Sivebæk, som stod neden for, og sagde derefter til Christen Nielsen, at han ikke vilde lede længere, nu da han havde Beviis for, at Tøiet var her hos ham, og Komp. antog som rimelig, at der maatte være mere. Christen Nielsen og Jens Troelsen søgte derpaa videre omkring i Laden, men fandt intet. Jens Sivebæk red derefter sin Vej, hvorimod Komp. og de andre 2 gik ind i Stuen. Da de kom ind, sagde Komp. til Christen Nielsen og hans Kone, at de gjorde bedst i at komme frem med, hvad mere Tøi de havde, thi ellers reqvirerede han Assistance fra Øvrigheden til at lade Huset undersøge. Medens Komp. talte herom, kom Christen Nielsens Kone frem med 2 Stk. Tøi, et Stk paa omkring 3 Alen og et Do. paa 3, hvilket Komp. vedkendte sig, men hvor hun tog Tøiet fra, observerede Komp. ikke. Derefter bandede Konen paa, at nu var der ikke mere Tøi i Huset, som tilhørte andre. Paa Komps Spørgsmaal om, af hvem Tøiet var ført hertil, eller hvorfra det var kommen, blev der svaret, at det en Nat var indbragt af Casper fra Rind og to af Niels Qvembergs Sønner, hvilke samme foregav, at de havde stiaalet samme paa Christianshede Marked. Husets Beboere erkjendte, at de nævnte Personer havde mere Tøi saasom en Sæk med Kaffebønner, nogle vrangstrikkede Uldtrøier og Buxer samt nogle beredte Skind, men alt dette sagde de, at de havde taget med dem igjen. Komp sagde nu, at han ogsaa havde mistet Skind, men det er en Forglemmelse, at han ei derom har giort Anmeldelse. Chr. Nielsen og hans Kone angav, at de Personer, af hvem de havde modtaget Tøiet, havde faaet Fødevarer under deres Ophold hos dem og endvidere skulle have Kartøfler af dem forsaavidt deres Fortæring ikke kunde udgiøre Tøiets Værdi. - Aftraadt. Forhøret udsat, men bestemtes til nu idag at continueres i Trøyelborghuus. Bertelsen. Som Vidner:S. MikkelsenJens Nielsen. - - - - - 1838.11.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32-768. Aar 1838 den 10 November blev Politiret sat og holdt i Troyelborghuus i Vorgod Sogn i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne og Jens Nielsen og Jens ....... af Herning, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Husets Beboer Christen Nielsen fandtes tilstede og blev spurgt om han var i Besiddelse af stribede Tøier, hvortil han svarede ja, og derefter fremkom hans Kone med 3de Stykker, 1 smalstribet, der indeholdt 3Alen, et Do med brede Striber6 Alen og et Do smalstribet 3 Alen, hvilket Tøi han har afkjøbt 3de Personer, nemlig Casper af Rind og 2de andre, som vare med ham, hjemmehørende i Qvemberg i Dejberg Sogn og hvoraf den ene hedte Jens. Efter hvad Komp. erindrer er det 14 Dage eller 3 Uger siden de angjældende Personer en Nat kom til hans Bopæl og kaldte ham op og forlangte at komme ind for at faae noget at leve af. De nød kogte Kartofler og stegt Pølse, og efter et Ophold af en Timestid forlode de igjen Huset. De angav, at de kom fra Salten Marked og drog vester paa, men hvorhen ved Komparenten ikke. For Tøiet betalte Komp., foruden hvad Personerne fik at leve af, 2 [Rd]. Tøiet blev ikke [....maalt] og han siger, at han var ganske uvidende om, hvor meget der var. Pengene deelte Personerne imellem sig. Komp. blev spurgt, om de fremmede Personer ikke for ham havde opgivet, hvor fra de havde det Komp. solgte Tøi, og han svarede først dertil, at de havde sagt, det var kjøbt paa Salten Marked, men derefter forandrede han sit Svar og yttrede, at det var Knudstrup Marked. Derefter blev Komp. spurgt, om han troer, at de fremmede Personer virkelig var kommet til Tøiet paa den af dem forklarede Maade, og han svarede dertil, at han maatte tilstaa, at han drog dette i Tvivl. da han erkjendte, at han ikke gav fuld Værdi for samme, men tog desuagtet ikke i Betænkning at modtage Tøiet, thi han var fattig og trængte haardt dertil. Fremdeles blev han spurgt, hvor han siden Modtagelsen havde havt Tøiet i Forvaring og hertil bemærkede han, at de 2de Stk. blev henlagte i hans Chatol, men et Stk. lagde han og hans Kone ud i Laden. Aarsagen, til at de ikke gjemte alt Tøiet paa et Sted, men som angivet forvarede et Stk. i Laden, siger han, var, at han og hans Kone antog, at Personerne, de havde faaet det af, ei var kommen ærlige dertil. Niels Kragelund, som overværede Forhøret, blev det forefundne Tøi forevist, og han vedkjendte sig de 2de førstnævnte Stykker som ham tilhørende, derimod forekom det ham, at det 3die Stykke ikke var hans, da det var Aften, og han kun ved Lys seer det, kunde ham imidlertid ikke med Vished erklære sig derom. Tøiet blev [nemlig] hver Stk. for sig forsynet med Rettens Segl og taget i Forvaring. Christen Nielsen nægtede at have faaet mere eller andet Tøi af nogen som helst Slags af de opgivne Personer, og han forsikrede, at det er det samme som Niels Kragelund blev forevist, da han forleden Dag var i hans Huus. Komparenten nægtede, at han til Niels Kragelund havde udeladt sig med, at Personerne, af hvem han havde faaet Tøiet, for ham havde angivet, at det var stiaalet paa Markedet i Christianshede; uagtet Niels Kragelunds herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt vedblev han dog hvad han har udsagt. Derefter fremstod den afhørte Christen Nielsens Kone Ane Kirstine Pedersdatter, der havde været afsondret medens hendes Mand blev afhørt. Det forefundne Tøi erklærede hun at havde afkjøbt Casper fra Rind og 2de Sønner af Niels Qvemberg, nemlig Anders og Jens fra Deiberg for en 3 Ugers Tid siden; efterat komp og Mand var gaaet til Sengs kom bemte Personer til Vinduerne og begjærede at blive lukket ind for at faa noget at spise. De fik derpaa [noget] Øl med Brød i og kogte Kartofler, og da de havde nydt samme droge de vester paa. De angave at havde været paa Knudstrup Marked og kom derfra. Efter at de saaledes havde faaet noget at leve af, tilkjendegav Casper, at de ville give det mindste Stk af det afleverede Tøi som Betaling for, hvad de havde faaet, hvilket Komp. modtog af dem.. Derimod falbød han de 2de andre Stykker, [som] Komp. afkjøbte ham og betalte med 1 Mk Courant for hver Alen, eller som hun nu siger, at de giorde Regningen saaledes, at de skulle have et Par Daler derfor. Tøiet foregav de at havde kjøbt i Knudstrup Marked, men hun maatte indrømme, at hun betvivlede, at det var rigtigt, thi Prisen, hun betalte derfor, var under det man plejer at give for slige Varer. Hun blev spurgt, hvorfor hun vilde handle med de opgivne Personer, eftersom hun følte sig overbevist om, at de ikke havde erhvervet Tøiet paa en ærlig Maade, og dertil svarede hun, at hun ikke troede, at der skulde blive videre Spørgsmaal derom, og i hvert Fald syntes hun det var rigtigst at tage det bedste Kjøb, man kunde faae. Dernæst blev hun spurgt, om Personerne ikke lode dem forstaa med, at de havde stiaalet Tøiet, hvortil hun svarede jo, efterat de først havde sagt, at det var kjøbt. De førte et Stk. Tøj med dem til, men hvorledes det saa ud, [betragtede] hun ikke. Desuden havde de Kaffebønner i en Pose og nogle beredte Skind, men Komp. og Mand fik ikke mere af dem end det afleverede Tøi, og hun paastaar, at det ere de samme Stk. som Niels Kragelund ved sin Nærværelse her i Huset forleden Dag blev forevist. Komp. blev derpaa spurgt om, hvor Tøiet de fik af Personerne har været gjemt, og dertil svarede hun, at de 2de Stk. havde lagt i et Chatol, men et Stk ude i Laden. Hvorfor de saaledes henlagde det paa forskjellige Steder, siger hun, skete fordi de havde hørt, at der i den senere Tid vat stiaalet flere Steder her i Egnen, og deriblandt hos Niels Kragelund, og de var saaledes bange for, at der skulde blive foretaget Undersøgelse hos dem og Tøiet blive dem frataget, hvilket de [endog] vilde nægte, eftersom de havde betalt det. Christen Nielsen blev fremstillet igjen og paa nye tilspurgt, om han endnu kunde nægte at Personerne udlode dem med at Tøiet var stiaalet, og han tilstod da, at de rigtig nok sagde det, men da han fik det i godt Kjøb og han og Familie dertil vare trængende, tog han desuagtet ikke i Betænkning at beholde det, endskjønt han meget vel indsaae, at det var fejl giort. Caper og Mads Christian Caspersen var her en Aften for en 8 Dage siden, men de gik strax bort øster paa. Saavidt det var gjørligt blev der ransaget i Huset, men der fandtes ikke noget, der som mistænkeligt kunne ansees. Der var ikke flere Folk i Huset end Komp. og hans Kone foruden deres 4 Børn, hvoraf det ældste kun er 8 Aar og det yngste [et] Aar gammel. Efter hvad der under Forhøret er oplyst, blev den afhørte Christen Nielsen belagt med Arrest og strax under Bevogtning afsendt til Tingstedet. De øvrige afhørte aftraadte. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens NielsenJens [.......]
EVEN
Sensitive:0 1838.11.15. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 15. November blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir i Herning i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Dommeren bemærkede at have virderet det aldeles fornødent også at arrestere Christen Nielsens Hustrue Ane Kierstine Pedersdatter saavel efter Omstændighederne i Almindelighed som for at foregygge Konferense imellem hende og de Personer, igjennem hvilke de angieldende Koster skulle være erholdte i Særdeleshed. Hun var derfor Mandagen den 12te d. M. bleven indsat i Arresten. Arrestantinden fremstod nu løs og ledig og forklarede: Hun er en Slegfreddatter af afdøde Kirsten Jensdatter af Visgaardhuus i Sinding Sogn, som siden blev gift med en Mand navnlig Anders, hans Binavn erindrer hun ikke, at hun er omtrent 36 Aar gl., at hun var hjemme hos Moderen til hun var i sit 4de Aar, at hun derpaa var hos afdøde Lars Nielsen og ligeledes afdøde Hustrue i Nyborghuus til hub var 17 Aar og blev imedens confirmeret, tjente saa hos daværende Gaardmand Christen Jensen i Pugdal i en Sommer og var i Nyborghuus Vinteren derpaa, tjente dernæst Christen Larsen i Egebæk i 2 Aar, men var dog stundom under denne Tjeneste i Nyborghuus, og dernæst hos Ole [Skibild] i Neufling i 4 Aar. Der blev hun gift og beboede med sin Mand Christen Nielsen først Nyborghuus i 6 paa 7 Aar og siden Trøgelborghuus paa 6te Aar. Hun har ikke før været under Tiltale. Derpaa fremstod Arrestanten Christen Nielsen løs og ledig, som forklarede: Han er 40 Aar gammel, hans Forældre er afdøde Niels Christensen og Hustru Maren Pedersdatter, som have boet i Brande Præstegaard og i Uhre, Brande Sogn. Hos dem var han til sit 3die 4de Aar, kom dernæst til sin Halvbroder Christen Nielsen i Abildstrup i 20 Aar og tjente saa den daværende Forpagter paa Maltrup [Svend] Jacobsen, nu i Rærup ved Warde i 3 Aar. Derpaa blev han gift med sin Kone Ane Kirstine Pedersdatter og beboede med hende først Stedet Nyborghus i Neufling Sogn i 6-7 Aar og siden Trøyelborghuus paa 6te Aar. De have 4 Børn sammen. Han har ikke før været under oggentlig Tiltale. Arrestanterne blev igjen i Arresten Indsat. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:SchouBjørn
EVEN
Sensitive:0 1838.11.25 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 25de November blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Dommeren bemærkede at alle de Oplysninger, som Arrestanternes Forklaring gav Anledning til andetsteds at søge ved Skrivelser til Vedkommende ere reqvirerede, at Casper Christensen alt førend denne Sags Begyndelse ved Skrivelse til Amtet var foranstaltet efterlyst, og at der siden ved Skrivelse til Cancelliraad Herredsfoged Hertz var bleven forlangt Underretning om Jens Nielsens og Anders Jensens Signalement, saaledes at deres Efterlysning ogsaa kunde foranstaltes. Sognefogderne her i Jurisdictionen var ligeledes tilskreven det fornødne. I Forgaars den 23de d. M. om Aftenen modtoges en Skrivelse fra Sognefoged Niels Birkebæk i Arnborg tilligemed bemeldte Casper Christensen, Jens Nielsen og Anders Nielsen, som nu ere anholdte og bleve ved Ankomsten indsatte i Arresten. En Skrivelse af 24de September sidst fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz, en Ditto fra Sognepræst Tang af 25de Ditto, en Ditto fra Amtet af 28de Ditto med Bilage, en Ditto fra Niels Christensen af Nørresøbye af 1ste forrige Maaned, en Ditto fra Casper Christensen Gjellerup af 14de d. M., en Ditto fra Sognefoged Niels Birkebæk af 23de dennes, en Ditto fra Peder Elmholt af Ditto Dato, en Ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz af 21de Ditto og en Ditto fra N. Birkebæk af 24de Ditto samt en Rapport fra Contoirbetjent Bjørn af Gaars Dato om, hvad benævnte Casper Christensen, Jens Nielsen og Anders Nielsen hver for sig for ham har udsagt om deres Vandringer m. v. blev fremlagt. Arrestanten Jens Nielsen fremstod nu løs og ledig og blev sin for Contoirbetjent Bjørn i den fremlagte Rapport forelæst, hvilken han erklærede var overensstemmende med Sandhed. Arrestanten blev derpaa spurgt om han eller de andre anholdte, hans Broder og Casper Christensen, ikke under deres Ophold hos Sognefogden i Arnborg efterlod dem noget Tøi, og han svarede dertil, at han havde en [..] Fiol eller Violin med sig, hvilken han bad Sognefogden om at gjemme [...] men denne var hertil uvillig under foregivende af, at han ikke maatte tage imod den. Da Arrestanten derefter yttede til Sognefogden, at han vel kunde hænge Violinen et Sted, da han ikke var for at bringe den med sig, svarede han. at han ikke havde noget derimod, hvorpaa Komp. løb ud og heængte den paa en Væg i en Kostald. Paa samme Tid var en af Sognefogdens Folk i Stalden, som saae, at Arrestanten hængte Violinen fra sig. At Arrestanten [.... valgte] et saadant Sted, siger han, var fordi, at Sognefogden siden kunde sige, at han ikke vidste, hvor den var kommet fra. Andre Ting havde Arrestanten ikke hos Sognefogden, og han nægtede at vide noget om, at de andre anholdte dér havde efterladt dem Gods. Arrestanten blev derpaa spurgt om han paa sin Vandring ikke har været andre Steder end de i Rapporten angivne og han bemærkede i Anledning heraf, at han i Forening med Casper, hans Broder og en anden Person, som foregav at være fra Lemb, men hvem Arrestanten iøvrigt ikke kjendte noget til ved Markedet i Knudstrup sidst. Arrestanten var der for at søge Tjeneste og tillige for at tale med sin Fader, men hvad de andre [reiste] efter vidste han ikke. En Mand her i Herredet, som de vare samlede hos, hans Navn eller Bopæl er Arrestanten ubekjendt, men han boer ikke langt øster og sønder herfor, lejede Casper til at kjøre for dem, og han betalte ogsaa Vognlejen, der saavidt erindres var 20 eller 24 Sk. for hver. Personen fra Lemb fulgte ikke med tilbage, men Arre- stanten hørte fra Manden, der kjørte med dem, at han var bleven arresteret paa Markedet, fordi han skulle have stiaalet. I Remmerhuus i Vorgod har Arrestanten ogsaa været flere Gange, men ikke siden han reiste til det anførte Marked i Knudstrup og ifjor engang laae han der en Nat. Om hans Broder fulgte med, naar han saaledes var i Remmerhuus, erindrer han ikke, men Casper vidste han ingensinde har været i Selskab med ham der. Komparentens Ærinde der i Huset har alene været for at faa noget at leve af, og han nægtede at han aldrig der har solgt noget uden end et Par gamle Støvler, Manden fik for et Aars Tid siden, dog tilføiede han, da Forklaringen blev ham forelæst, at han også engang til Konen i Remmerhuus har solgt et Pibetøi ifjor Sommer og fik derfor noget at leve af. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev hans i den fremlagte Rapport aflagte Forklaring forelæst, som han erklærede var rigtig. Arrestanten blev derefter spurgt, om han ikke efterlod sig noget Tøi inder sit Ophold hos Sognefogden, hvortil han svarede nej, hvorimod han ikke vidste, om der blev noget af Caspers eller hans Broder Jens tilhørende. Arresten forklarede dernæst i given Anledning, at han i dette Efteraar har reist til flere Markeder, nemlig Winde, Ryde og Knudstrup for at søge Tjeneste. Til det sidste drog han med sin Broder, Casper og 2de andre ham ubekjendte Personer fra en Gaard i Ikast, han ikke kjendte, hvor de vare samlede. Manden i denne Gaard lejede de til at kjøre med dem og de betalte 1 Rd Courant for Hentouren, hvorimod han kun fik 1 [..] for at tage dem tilbage. Den ene af de fremmede Personer, sagde Manden som kjørte for dem, blev anholdt paa Markedet uden at Komp ved hvorfor. Arrestanten blev derpaa spurgt, om han ikke har været andre Steder omkring paa sine Vandringer og navnligen i Trøyelborg eller Rimmerhuus og de handlede med Tøi eller noget som helst, og han svarede at han har været i Remmerhuus mange Gange, men blot for at faae noget at leve af, og han nægtede, at han der enten har kjøbt eller solgt nogen Ting. Ogsaa med hans Broder Jens og Casper har han været der, og saavidt erindre siden Mikkels- dag sidst. Andre Steder erindrer Komp ikke han har været, hvorhos han tilføiede, at han var ganske ubekjendt her i Egnen og spurgte aldrig, hvor han saaledes kom. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestanten Casper Christensen, som ligeledes blev foreholdt hans i den fremlagte Rapport afgivne Forklaring, hvilken han forsikkrede i enhver Henseende at være sandfærdig. Komparenten forlod Nørresøbye, fordi Manden Niels Christensen satte ham til et saadant Arbejde, han ikke kunde udholde. Han blev tilspurgt, om han ikke under hans Ophold i Sognefogdens Huus i Arnborg der efterlod noget Gods eller de andre Personer Jens og Anders, som bleve anholdte med ham, og han svarede, at han ikke erindrede sig at være frakom- men noget Tøi sammesteds, dog turde han heller ikke bestemt nægte det, thi det kunde være muligt, at han havde forglemt en ubetydelig Ting. Om Jens og Anders havde noget med dem, lagde han ikke mærke til. I given Anledning forklarede Ko0mparenten videre, at han i afvigte Efteraar havde været til flere Markeder omkring i Jylland, men han kunde ikke erindre andre Steder end Skive, hvor han alene var for at se sig om og fordrive Tiden. Anders kom, efter hvad han erindrer, til ham en Dag i Forvejen og var samlet med ham ved Markedet. Hvor Komp. ellers har søgt Markeder, har dette været for at faa Plads til at drive med Kreaturer. Komp blev derpaa spurgt, om han paa sine Vandringer ikke har været i Trøyelborghuus eller Remmerhuus og havt Tøi at handle med. Dertil svarede han, at han saavel alene som i Forening med Jens og Anders har bæret i dette Huus, navnligen siden Mikkelsdag, naar hans Vej er falden der forbi, for at faae noget at leve af, men noget at handle med har han aldrig havt. Arrestanten blev derefter spurgt, om han ikke paa sine Markedsreiser undertiden har Følge med andre Personer lejet Befordring, og Navnlig fra Ikat til Knudstrup. Hertil svarede han, at han vel saaledes imellem stunder har kjørt til Markeder, men han kan ikke opgive af hvem Kjørselen er sket, hvorfra eller til hvilket Sted, selv om Personen kom frem, der havde kjørt for ham, vilde han ikke kunde sige, om det var ham; thi [siger] han, at han ikke kan kjende alle Mennesker. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Det blev derefter bemærket, at formedelst den ordinaire Dommers Sygdom, og der igjen af den i hans Forfald constituerede blev afhold Forhør, og Arresten i Bording 3 Mile herfra, kunde nærværende Forhør umuelig begynde før skeet er. Ikke desto mindre viser Forestaaende, at Dommeren alt igjen ved Rapport havde ladet sig med-dele Forklaring af enhver af Arrestanterne. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1838.11.29. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1838 den 29. November blev Politeret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Landts Svag- heds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Moels Jensn og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838 En Skrivelse fra Sognefoged E. Mortensen i Worgod uden Dato, modtaget 24de dennes blev fremlagt. Saa blev og fremalgt en Daabsattest datteret [20de] denne Maaned vedkommende Arrestanten Ane Kirstine Pedersdatter. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig og blev examineret i Henhold til den fremlagte Skrivelse fra Sognefogden i Worgod, men han nægtede at enten han eller Kone har faaet andre Ting af Arrestanterne Casper, Niels og Anders end det afleverede Tøi, eller at de havde gjemt noget Gods andre tilhørende nogen Steder i deres Huus. Arrestanten blev derpaa foreholdt, at der var funden 3 beredte Faareskind indbunden i en [Halmknip] i hans Huus, hvortil han svarede, at han er aldeles uvidende om hvorledes disse Skind dér ere blevne henlagte, idet han for- sikkrede, at hverken han eller hans Kone har taget imod dem af nogen. Den Nat, de bleve opkaldt af Casper Christen- sen og de med ham følgende Personer, laae disse under deres Ophold hos Komparenten ude i Laden, og da de, som han siger nu, førte Skind med dem, antager han det for afgiort, at det er dem, der har henlagt disse Skind i Halmen. Arrestanten blev spurgt, om der var nogen tilstede i Huset hos ham, da han kjøbte det afleverede Tøi eller veed Besked derom, og han svarede, at da han og Kone kjøbte Tøiet var der ingen andre nærværende end Casper og de med ham fulgte Personer, men nogle Dage efter Casper var hos ham og havde Mads Christian Caspersen med sig, fik de dengang noget at spise, og Casper tillige nogle Penge uden at Komparenten erindrer hvor mange, men der blev alt ansat til 2 Mk. 8 Sk. Courant, hvilket Beløb Comp skyldte Casper paa det modtagne Tøi. Om Komp. da han i Mads Chr. Caspersens Overværelse leverede Casper Pengene udelod sig med, at det var for Tøiet han havde faaet, mindes han ikke bestemt, men det troer han nok, og paa gjentaget Spørgsmaal om han nøjagtig erindrer, hvorledes han [yttrede, tilføier] han nu, at saavel han som hans Kone sagde ved den omforklarede Lejlihed, af Pengen var for det bekomne Tøi. Aftraadt. Derpaa fremstod løs og ledig Arrestantinden Ane Kirstine Pedersdatter, som blev spurgt, om hun vedblev, at hverken hun eller Mand har faaet andre Ting af nogen end det Tøi, der har afleveret eller har noget saadant paa noget Sted henlagti deres Huus, og hertil gav hun et bekræftende Svar. Arrestantinden blev derefter foreholdt, hvorledes der i en Halmknip var fundet 3 beredte Faareskind, men hun nægtede ligeledes at være vidende om, hvorledes de der ere blevne henlagte, imidlertid maa hun bemærke, at da Casper og de andre to, som var i Følgeskab med ham, den Nat, de kaldt Komp. og Mand op. laae alle en kort Tid ude i Laden, og berørte Personer efter hendes alt afgivne Forklaring førte Skind med dem, uden at hun vidste hvormange eller hvad Slags, saa antog hun, at de havde efterladt disse Skind der, og hun tilføiede, at ingen fremmede Personer havde lagt i Laden, siden de fornævnte som opgivet laae der. Arre- stantinden blev derpaa tilspurgt, om der var nogen nærværende, dengang hun og Mand fik Tøiet af Casper Christensen og de med ham fulgte Anders og Jens, hvortil hun svarede nej, men hun tillagde, at bemeldte Casper og Mads Chr. Caspersen kom en Aften samlede omtrent 14 Dage efter, og til sidstnævnte betalte Komp. Mand dengang 2 Mk og 8 Sk. Courant, som Casper havde tilgode for et Stk. Tøi, dog gik der 14 Sk. af, som Mads Chr.Caspersen var skyldig for [L.......nde] han og Kone engang havde faaet. At det ved Betalingen af disse Penge udtrykkelig blev sagt, saavel af Komp. som Mand, at det var en Rest, de skyldte for Tøiet, mindes Komp. nøjagtig. Den fremlagte Daabsattest blev dernæst Arrestantinden forelæst, og hun erkjendte, at den angik hende. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som blev spurgt, hvor han havde faaet den Violin, som her angivet forblev hos Sognefogden i Arnborg, og han svarede hertil, at han hos en Mand i Skads Herred, som boede i et lidet Sted, men som han iøvrigt ikke kjendte noget til, tilbyttede sig den for et par Buxer uden at der paa nogen af Siderne, efter hvad han erindrer, blev givet noget i Bytte [eller ikke]. Arrestanten blev derefter spurgt, om han endnu ikke vilde tilstaae, at han har været i Remmerhuus i Forening med Casper og hans Broder Anders en Nat i dette Efteraar, ved hvilken Leilighed førstnævnte solgte Tøi til Huusets Beboere Christen Nielsen og Hustrue, men han nægtede at kunde erindre dette og vilde kun erkjende, at han kan have været der med sin Broder, dog bemærkede han tillige, at Casper maaske nok kan have været i Remmerhuus en eller anden Gang, naar Komp. tilfældigvis er kommen der, men fulgtes med ham enten fra eller til Huset, siger Komp., aldrig har fundet Sted. Denne Forklaring vedblev Komp. uagtet hvad Casper Christensen saavelsom Arrestanterne Christen Nielsen og Hustru som stridende herimod har opgivet gjentagne Gange blev ham foreholdt. - Aftraadt. Derpå fremstod Arrestanten Anders Nielsen og forklarede i given Anledning, at det nok kunde være muligt, at han i dette Efteraar er kommet til Trøyelborg eller Remmerhuus i Følge med Casper Christensen og hans Broder Jens, og efter hvad han mindes, en Aften, men lagt der noget om Natten erklærede han ej at have giort, og han erindrer heller ikke om han var fulgtes med dem derfra. At der ved Komps Nærværelse i Remmerhuus er bleven solgt Tøi af Casper til Husets Beboere, nægter han at have seet eller at være vidende om. Arrestanten blev derefter foreholdt, hvad Chri- sten Nielsen og Kone har forklaret, nemlig at han og hans Broder Jens og Casper en Nat skulde være komne til Remmerhuus og kaldt dem op og forlangt noget at leve af og at de dengang afhændede 3 Stk. Strikke Tøj til ham. Hertil bemærkede han, at det vel kunde være sandt, at han og de angjeldende Personer en Nat i afvigte Efteraar kan samlede være kommen til Remmerhuus og kaldt Beboerne op, men at han paa den Tid har solgt noget slags Tøj til dem, vidste han ikke var Tilfældet og paastod tillige ej ved den Leilighed at have observeret at dette skete enten af Casper eller hans Broder. - Aftraadt. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig. Han blev atter tilspurgt, om der ikke blev noget af hans Gods eller Tøi hos Sognefogden i Arnborg, hvorefter han svarede jo, et lidet merskums Pibehoved med Sølvbeslag [og Rør .... .......]. Spørgsmaal: Til hvem leverede han dette Pibetøj? Sv.: Til Ingen, men han lagde det fra sig ude i et Hønsehuus. Spørgsmaal: Hvorfor gjemte han det dér? Sv.:Fordi han vilde have det i Behold, naar han engang igjen kom paa fri Fod. Spørgsmaal.: Var der Ingen som saae at han lagde Pibetøiet fra sig paa det angivne Sted? Svar: Nej, ikke til ham vitterligt er. Spørgsmaal: Hvorfra havde han faaet bemte Pibetøj? Sv.: Han havde tilbyttet sig det af en ubekjendt Person paa et Folkemarked i Colding i afvigte Efteraar for en anden Pibe. Spørgsmaal: Havde han ikke efterladt sig andre Ting hos bemeldte Sognefoged ved sin Nærværelse dér? Sv.: nej, men saa forandrede Komp sit Udsagn og sagde jo, en Pægelflaske, hvilken han tog op af sin Lomme inde i Stuen, medens han sad ved Bordet og spiste, og derefter glemte han at faa den med sig igjen. Arrestanten blev derefter foreholdt om han endnu turde nægte, at han havde solgt Tøj til Beboerne i Remmerhuus, og dette besvarede han fremdeles benægtende. Han blevderefter forelæst, hvorledes Arrestanterne Christen Nielsen og Hustru havde angivet, at Komp. tilligemed Anders og Jens en Nat i Efteraaret kom til deres Huus, og kaldte dem op og fik noget at spise, og at de ved den Leilighed solgte noget stribet Tøi til dem, og at Komp. tillige med de andre deelte Pengene imellem hinanden paa nogle faa nær, som senere blev udbetalt engang Komp. i Forening med en anden Person var der i Huset, og han svarede dertil, at han vel i Selskab med Anders og Jens en Nat for en Tid siden ere komne til Remmerhuus og kaldt Folkene op, men paa det bestemteste nægter han at nogen af dem ved deres Nærværelse dengang afhændede nogen Slags Tøi og derfor modtog Penge. Om han tidligere har været i Huset i Selskab med nogen, husker han ikke, og i al Fald er der ingensinde udbetalt Penge til nogen i Komps Overværelse, hvorhos han derpaa tilføiede, at Mads Christian Caspersen rigtig nok en Gang forleden kom til ham paa Vejen ved Worgod Bye, og at de begge var inde i Remmerhuus for at nyde Forfriskning, som blev betalt, efter hvad Komp mindes af ham ved Liquidation af 13 Sk. Cour., hvilke han engang havde laant Manden der. Iøvrigt modtog hverken Mads Chr. Caspersen eller Komp. Penge af Manden i det nævnte Huus dengang. - Aftraadt. Samtlig Arrestanter bleve nu igjen i Arresten indsatte. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1838.12.01. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B79 - 70. RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 1ste December blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen i Overværelse af Vidnerne Skou og Jens Nielsen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. En Skrivelse til Sognefogden i Neufling med Paategning blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse fra Sognepræst Glud i Wildberg ad 25de f. M. og en Ditto fra Cancellisecretair Bye og Herredsfoged Finsen i Ringkjøbing med Bilag af 26de Ditto. Efter Indkaldelse Mødte Søren Eriksen, Gaardmand i Tornvig i Arnborg Sogn, som forklarede, at igaar 8te Dage om Morgenen medens Komp. endnu laae i Sengen, kom 3de ubekjendte Personer ind i Stuen og forlangte om der kunde faae noget at spise, hvortil Komp. svarede ja, det troede han nok de kunde. Foruden Maden begjærede de ogsaa Brændeviin, men da Komp. i Anledning heraf tilkjendegav dem, at han ei havde noget, og saaledes ei kunde hjælpe dem dermed, gik de strax bort igjen. Komp spurgte de fremmede Personer, hvorfra de var, hvor de kom fra og hvor de agtede dem hen, og hertil blev svaret at de hørte hjemme i Gjellerup, at de kom Øster fra og vilde til [...lund] i Brande Sogn. Da de saaledes kom Øster fra og igjen vilde Sønder paa, hvorhen Brande ligger fra Komps. Bopæl, syntes han ikke dette kunde have nogen Rimelighed, og tilmed var deres Klædedragt efter Komps Formeening anderledes end Bøndernes, især den ene af Personernes, saa han fandt dem mistænkelige og antog, at Caper Christensen fra Rind, som efterlystes, muligen var iblandt dem. Komp stod derfor strax op og gik til sin Naboe Ane Kristine Tornvig [hvorhen] han observerede de Fremmede forføiede dem, og spurgte hende og Søn Christen Sørensen om de ikke kjendte de nævnte Personer og troede, at Casper fra Rind var den eene af dem. De tilkjendegav dernæst begge, at det forekom dem paa hans Tale, at han maatte være den Person, hvorpaa Komp og bemeldte Christen Sørensen gik op paa en [Banke] eller Høj paa marken for at vilde see, hvor de fremmede Personer bleve af, og de observerede da at den eene gik med Landeveien ad Brande til, og at de andre to fulgte Veien som gaaer til Holtum. Dette at Personerne, nemlig 2de af dem droge en anden Vej end de for Komp. opgav, forøgede hans Mistanke til dem, hvisaarsag han og Christen Sørensen og Christen Tornvig alle bestemte dem til at gaae til Holtum for at blive flere samlede og siden eftersætte Personerne, Da de kom til Holtum lode Beboerne Søren Hauge og Niels Iversen deres Karle gaae Komp og Medfølge til Hjælp. Komp. Christen Tornvig og Niels Iversens Karl tog efter Skinberg, hvorhen de kunde spore, da det var Rimfrost, hvorhen 2de af de fremmede Personer var taget, og Christen Sørensen samt Niels Iversens Karl skulle eftersætte ham, der var gaaet sønder paa. Ved Ankomsten til Skinberg var Personerne kommen over Aaen og længere nør paa forbi Tornvig, og for strax at kunne faa fat paa dem formaaede Komp Christen Skinberg til at sætte sig paa en Hest og overlade Komp. een. De indhentede derpaa de berørte 2de Personer, og tilligemed de andre, som Komp. har forklaret, han havde med sig, førte de derpaa de fremmede Personer hen til Sognefogden i Arnborg, og da de kom der var Casper Christensen anholdt. Den mindste af de 2de Personer, som Komp. var med at paagribe, og som bar en Chasket paa Hovedet, havde en Violin, og den anden et Pibetøj bestaaende af Porcslains- hoved i en [...kjede} med Rør ved. Casper, saae Komp. ligeledes, var i Besiddelse af et Pibetøl, nemlig er Pibehoved med Sølv Beslag paa og Rør i. Andre Ting lagde Komp. ikke mærke til de havde. Christen Skinberg spurgte Perso- nerne, han og Komp. kom til, om de havde Passe, og da de dertil svarede nej, tilkjendegav han dem, at de skulle til Sognefogden, hvortil de ogsaa vare villige, og samme Gang erklærede de paa Spørgsmaal derom, at det var Casper, som før paa Dagen havde forladt dem. - Aftraadt. Den omforklarede Violin kom Niels Birkebæks Karl Jens og en Dreng, hvis Navn Komp. ikke veed, ind i Stuen med, medens Komp. var der, og foreav, at de havde funden den ude i Faarehuset tillige med Piben, Casper havde, og Komp. kunde godt see, at det var det samme Gods, han før havde angivet, der fremmede Personer havde hos dem. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:SkouJens Nielsen
EVEN
Sensitive:0 1838.12.08. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle no. M-32.768. Aar 1838 den 8de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Cancellie- raad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Skou og Niels Pedersen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. En Skrivelse til Sognefogden i Vildberg af 22de f. M. med Paategning blev fremlagt. Derpaa blev fremlagt en Skrivelse fra Kammerherre Bye og Herredsfoged Wedell Heinen af 29de f. M. med Bilag, en Ditto fra Christen Søren- sen i Tornvig af 3die og en ditto fra Christen Christensen Tornvig, ibidem af 7de dennes. Efter Indkaldelse mødte Poul Nielsen, tjenende gaardmand Søren Nielsen i Holtum, som forklarede, at efter hans Husbondes Ordre fulgte han med Christen Sørensen af Tornvig saavidt erindres for en 14 Dage siden for at anholde Arrestanten Casper Christensen, der gik efter Fløe til i Brande Sogn. Da Arrestanten bemærkede, de efter- satte ham, kom ham Komp og Christen Sørensen imøde og gjorde dem det Spørgsmaal, om det var ham de gik efter. Han fulgte derpaa med Komp. og Christen Sørensen tilbage til Holtum, og siden derfra til Sognefogdens Bopæl Birkebæk. Casper var i Besiddelse af et sølvbeslagen Pibetøi, men ingen andre Ting, Komp. veed. Medens Komp. var hos Sognefoged Niels Birkebæk, kom denne frem med bberørte Pibetøi, som han foregav at have funden ude i Faarehuset, men Casper og 2de andre Personer, hvem Komp. ikke kjendte, der som Arrestanten blev transporterede til Birkebæk, vare dengang sendte til Herredscontoiret. Komp siger nu, at han ikke saae, Casper havde noget Pibetøi, og at han ikke har set andet end det Niels Birkebæk kom med, hvilket han formodede var enten Caspers eller en af de 2de andre Personers. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:SchouNiels Pedersen, m. f. P.
EVEN
Sensitive:0 1838.12.10. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle no. M-32.768. Aar 1838 den 10de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herningsholm i Overvæ- relse af Vidnerne Skou og Bjørn i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Peder Jensen, tjenende Niels Iversen i Holtum, som forklarede, at for nogle Dage siden, formentlig 14, fulgte han efter sin Husbondes Ordre med Søren Eriksen og Christian Christensen af Tornvig for at være dem behjælpelig med at paagribe 2de Personer, som havde været i Følgeskab med Casper Christensen af Rind. Personerne fulgte Vejen efter Skinberg, hvorfra de bleve eftersatte af Komp. og de 2de andre af ham opgivne, men da de naaede Skinberg, fik de Manden der, Christen Pedersen, med dem og først noget norden for Gaarden Tornvig indhentede de de fremmede Pesoner, som blev anholdte og ført til Sognefogden i Arnborg. Den ene af de anholdte Personer, der var iført kort Trøie, havde en Violin hos sig, som han bragte med til Sognefogdens Bopæl, men iøvrigt saae Komp dem ikke i Besiddelse af noget Gods. Ved Ankomsten til Sognefogdens Gaard var Casper Chri- stensen der. Ej heller saae Komp., at hab havde nogen Ting, - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnSchou
EVEN
Sensitive:0 1838.12.11. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70, RA mikrofilm rulle nr. M-32.768. Anno 1838 den 11te December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglind i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skou, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Christen Pedersen af Skinberg i Arnborg Sogn, som forklarede, at saavidt han kunde erindre kom sidste Fredag for 14 Dage siden Søren Eriksen i Tornvig og Christen Christensen, ibidem, og Tjenestekarl Peder Jensen i Holtum til Komps Bopæl og forlangte, at han vilde være dem behjælpelig at paagribe 2de Personer, som havde været i Selskab med Casper Christensen og nu vare komne hen paa Gaarden Tornvigs Agre. Komp. og Søren Eriksen satte sig hver paa en Hest, hvorimod de andre forbleve i Tornvig. De 2de fremmede Personer naaede Komp. og Søren Eriksen paa Tornvig Mark, hvor Komp. da gjorde dem det Spørgsmaal om de havde Passe, hvortil de svarede nej, og dernæst hvorfra de vare, i hvilket Anledning de tilkjendegav at de hørte hjemme i Gjellerup. Da de var givet Ordre til at anholde mistænkelige Personer, som i denne Tid gik omkring, sagde Komp til de fremmede Personer, at de skulle føres til Sognefogden. Hertil erklærede de sig strax villige, og ved Ankomsten med dem til Sognefogdens Gaard i Birkebæk var Casper der. De anholdte, nemlig den mindste, som var iført en kort Trøie, havde en Violin, og den anden et Pibetøi, hvilket de førte med dem til Birkebæk. Casper saae Komp. [gaa] at ryge af en Pibe, hvis Hoved var forsynet med Sølvbeslag og en Tobakspung. Andre Ting saa Komp. ikke at de angjeldende Personer vare i Besiddelse af. - Aftraadt. En Skrivelse fra Justitsraad, By og Herredsfoged Hersleb i Weile af 1ste dennes med Bilag og en Ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Hertz af 3die samme Maaned med Bilag blev fremlagt. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:SchouBjørn.
EVEN
Sensitive:0 1838.12.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 71. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar a838 den 17de December blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herreds- foged Landts Fraværelse af Exam. jur, Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Brun Jensen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Thomas Steendorph af Lægdsgaard i Ikast Sogn, som forklarede, at Markedsdagen i Knudstrup sidst om Formiddagen kom 5 Komp. ubekjendte Mandspersoner til hans Gaard og forlangte om han mod Betaling ville kjøre meddem til Knudstrup. Komp. blev derpaa enig med dem herom, saaledes ahn skulle have 10 Rigsbankmark for Turen, hvilke Penge den ene af dem, og som Komp. nu veed var Casper Christensen fra Rind betalte ham paa Markedet. De 4 kjørte med Komp tilbage til Lægdsgaard, hvorimod den 5te Person blev i Knudstrup tilbage. De som kjørte hjem med ham gav han noget at spise, og de to af dem forlangte at blive Natten over og de andre to sagde, at de havde Qvarteer hos Komps Naboe.Jens Mortensen. De gik derpaa bort alle 4 samme Aften uden at betale, hvad de havde fortæret, og siden har Komp. ikke seet dem. Komp antager, at hvad de fortærede kunde være 2 Mk. Rigsbank værd men han krævede ikke noget herfor. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Brun Jensen, m. f. P.
EVEN
Sensitive:0 1838.12.22. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 22de December blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Herninglund i Cancelli- raad Herredsfoged Landts Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Skou og Niels Peter Andersen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838 Efter Indkaldelse mødte Sognefoged Niels Birkebæk af Arnborg, som i given Anledning forklarede, at Arre- stanten Casper Christensen under sit Ophold i Komps Gaard var i Besiddelse af en Tobakspibe og en liden Flaske, og den ene af de 2de andre paa samme Tid anholdte Personer, nemlig den mindste, der saavidt vides hedder Jens en Violin. Straks efter, at bemeldte Personer var bortrejst fandtes Flasken hensat i et Vindue inde i Stuen, Violen i Faare- stien og Piben henlagt i et Hønsehuus. Hvorledes Arrestanterne havde faaet Leilighed til at henlægge Sagerne paa de opgivne Steder vidste Komp. ikke, men han antog, det matte hidrøre fra, at de med dem fulgte Vagter ikke stadig har havt dem i Øjesyn. - Aftraadt. Forhøret udsat Bertelsen Som Vidner: SkovN. P. Andersen.
EVEN
Sensitive:0 1838.12.22. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839 LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1838 den 28de December blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Simon Iversen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838 En Skrivelse fra Amtet af 1ste dennes med Bilag, en Ditto fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 9de med Bilag, en Ditto fra Niels Christensen i Nørresøbye af 14de, en ditto fra Cancelliraad Herredsfoged Bruun af 17de med Bilag, og en Ditto fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 24de denne Maaned med Bilag blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter blev løse og ledige fremstillet. Ligeledes fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev spurgt, om han stadig ville nægte, at han har været samlet i Remmerhuus med han Broder Jens og Casper paa en Tid, den Sidstnævnte har solgt Tøi til Beboerne, hvortil han svarede, at det med Hensyn hertil forholdt sig saaledes som han forhen har forklaret, nemlig at han aldrig har seet eller været tilstede, naar Casper har solgt Tøi eller andre Ting paa det opgivne Sted. Han blev derefter confronteret med Christen Nielsen og Kone, der begge eenstemmigen paasagde ham, at det forholdt sig ganske som de har udlader dem, at han en Nat for en Tid siden i Selskab med hans Broder Jens og Casper kom til Huset og kaldte dem op, ved hvilken Leilighed Casper solgte dem Stribet Tøi, som deels blev betalt med Penge og hvorfor de deels fik noget at spise, og Ane Kirstine føjede til, at efterat de alle 3 havde været inde i Huset, gik de ud efter Tøiet samtlige og kom frem dermed, hvoriblandt ogsaa var stribede Uldtrøier og Buxer. Dette uagtet vedblev Anders Nielsen sin Benægtelse om at det er ham bekjendt, at Casper har solgt noget i Remmerhuus eller han, saaledes som det foregives, har været behjælpelig i at fremkomme der med nogen Slags enten stribet Tøi eller uldne Vare. En 4 Dage før de angjældende 3 Personer havde været i Remmerhuus kom de dertil med 2 andre ubekjendte og bleve beværtede med Spise, men dangang, siger Ane Kirstine, blev en Brødkniv borte, hvilken Casper den anførte Nat leverede Casper Komp. med den Forklaring, at han havde kjøbt den af den ene af de to ubekjendte. Anders Nielsen blev spurgt, hvem de Personer vare, som fulgtes med ham, hans Broder og Casper, og han svarede, at den ene blev arresteret i Knudstrup ved Markedet der, men hans Navn erindrer han ikke. Den anden var en Jens Wognberg fra [......] i Dejberg. Komp saae imidlertid ingen af dem have nogen Ting, eller vidste noget af, at Casper nogen saadan i Remmerhuus. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som vedblev at han ikke har været nærværende i Remmerhus, naar Casper har solgt Tøi eller andet til Husets Beboere og han nægtede paa det bestemteste at være vidende om eller har seet, at noget saadant Salg nogensinde dèr er foregaaet af nogen i hans Nærværelse. Christen Nielsen og hans Kone blev derefter confronteret med ham og endskjønt begge paastaaer, at han - Jens Nielsen - en Nat i Efteraaret kom til Huset med Casper og hans Broder Anders og kaldte dem op og da saae at Casper solgte dem Stribet Tøi, hvorfor de fik noget at leve af og Casper desuden Penge, var dog ingen Tilstaaelse herom at erholde hos ham. Ane Kirstine paasagde desuden Arrestanten Jens Nielsen, at de samme Gang førte andre Ting med dem saasom Kaffebønner og Uldvare, men det nægtede han ligeledes var Sandhed. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig og blev confrontreret med Christen Nielsen og Kone angaaende det dem afkjøbte Tøj, men uagtet de begge paasagde ham, at han en Nat nu i afvigte Efteraar kom i Selskab med Arrestanterne Anders og Jens, og kaldte dem op og solgte Tøi til dem, hvorpaa de betalte ham nogle Penge contant samt gav ham og Følge Spise, vedblev han alligevel sin Benægtelse og påstod, at deres Foregivende var usandfærdig. Han erkjendte at have havt Penge tilgode hos Christen Nielsen og Kone, men det hidrørte fra Laan, og ikke derfra at han havde solgt noget til dem. Saavel Christen Nielsen som Kone siger, at de bleve skyldig paa Tøiet 2 Mk. 8 S. Cour. hvilket Beløb er blevet betalt til Mads Chr. Caspersen, dog saaledes at deri afgik 14 S., som denne var dem skyldig. Casper nægtede fremdeles at Chr. Nielsen og Kone har havt anden Gjeld til ham end for laante Penge, dog mindes han ikke hvormeget han kan have forstrakt dem med, men det er rigtig nok, at i hans Togodehavende er disconteret 14 S. Mads Chr. Caspersen skyldte dem. Arrestanten Casper Christensen blev spurgt, om han til Christen Nielsen eller Kone har afleveret en Brødkniv den Nat, han og de andre var der i Huset med Foregivende om, at han havde kjøbt den, men ogsaa dette nægtede han som en Usandhed. Arrestanterne Casper, Anders og Jens bleve derefter igjen i Arresten indsatte, og Arrestanterne Christen Nielsen og Kone overgivet til deres Bevogter. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenSimon Iversen |: m. f. P. :|
EVEN
Sensitive:0 1839.01.04. Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 4de Januar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: 75/1838. Efter Tilsigelse mødte Husmand Mads Christian Caspersen af Møruphuus i Rind, som forklarede, at engang i afvigte Efteraar, formentlig ved Mortensdagstid, gik han en Dag ud til Worgod for at ville besøge hans Kones Søster, som boer dèr. Noget før han naaede Worgod Bye mødte han Arrestanten Casper Christensen paa Landeveien , som fortalte ham, at der var ingen hjemme i Huset, hvisaarsag Komparenten besluttede at vende tilbage, og han fulgtes så med Casper henimod Sneiberg Bye, hvor de skiltes ad. Paa Vejen var de inde i Remmerhus, hvor de uopfordret bleve beværtede med Smørrebrød og Kaffe, efter havd Komp. erindrer. De betalte intet herfor, ligesom Komp heller ikke troer noget blev dem affordret. Husets Beboer Christen Nielsen falbød Komp. en liden Hammer for 8 S. Cour. men Komp. afkjøbte ham den ikke. Under Opholdet hørte Comp, at Christen Nielsen tilstod at skylde Casper 14 S. Courant uden at det blev omtalt, hvorfra Fordringen reiste sig. Disse Penge mindede Casper Christen Nielsen om at betale til Komp, og dette lovede han ogsaa, dog kunde det ikke skee strax. Derpaa forlod Komp. og Casper Huset, men da de var kommet omtrent et Bøsseskud derfra havde en af dem glemt sin Pibe eller en Stok eller som Komp. siger, en ubetydelig Ting, og Komp gik da tilbage derefter. Ved den Leilighed sagde han til Christen Nielsen, om han ville lade ham faa Hammeren for de 8 S. Courant, som han havde buden og dertil svarede Christen Nielsen ja, idet han tillige betalte Komp 6 S. saa deres Mellemværende dermed blev afgjort. Komp nægtede dengang eller nogensinde at have modtaget Penge af Christen Nielsen eller Hustru, som Casper skulle have havt tilgode hos dem hidrørende fra Tøi, han skulle have afhændet til dem, og han tilføjer, at da de 14 S. blev ham betalte, veed han ikke, at enten han eller hans Kone skyldte dem noget, ihvorvel de undertiden kan have været i Huset og faaet Spise, som ikke strax er bleven betalt, men først kort efter. Ikke i et heelt Aar før den Tid har Komp. været i Følgeskab med Casper, og han nægtede at vide noget om, at Casper nogensinde havde afhændet Tøi til Beboerne i Remmerhuus, og navnligen at saadant blev omtalt, da han som forklaret var der i Selskab med ham. - Aftrådt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Andersen
EVEN
Sensitive:0 1839.01.08 Retsmøde. Udskrift af Hammerim herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70, Ra mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 8. Januar blev Politiret sat og holdt paa Herredskontoiret paa Herninglund i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Skou, hvor da passerede som følger. No. 4/1839. Et Forhør blev optaget i Anledning af en Skrivelse fra Bager P. Flindt i Holstebroe af 29de f. M. til Oplysning om et ham frastiaalet Uhr. Skrivelsen blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Jens Thomsen, ogsaa Jens Holm kaldet, af Nørholm i Herning, som forklarede i given Anledning, at da han i afvigte Octob. Maaned mødte ved Sessionen i Holstebroe var han blandt andre Steder ogsaa inde hos Værtshusmand Peder Hestlund, som boer paa Sønderland, hvor Komp. hørte saavel at denne som hans Kone og en Pige talte om, at et Uhr var fraastjaalet Bager Flindt em 3 Dage i Forvejen, og at en ubekjendt Person, der var iført [korte] Klæder, der havde været inde hos Flindt og spurgt om Vej til Holstebroe, var mistænkt for at have taget Uhret. Klæderne Personen havde paa vare nemlig: en blaa Trøje, et Par blaa [Sertses] Beenklæder og Kasket paa Hovedet. Komp. bemærkede i Anledning heraf, at det maatte være en Casper fra Rind, der havde taget Uhret, da han havde seet ham i Holstebroe, medens han var der, i en saadan Paaklædning som opgivet. Der blev derpaa sendt Bud efter Flindt, som kom tilstede, [......] Komp. fortalte, at en Casper fra Rind havde han seet i Besiddelse ad et [.....], temmelig stort sølv eenkasset Uhr med Porcellains Skive paa om Formiddagen samme Dag paa hvilken Tid de var inde hos Hans Ibsen i Holstebroe, hvor de drak Brændeviin sammen, dog var det først, da Casper og Komp. forlod Stedet, at han viste ham Uhret og nemlig tæt uden for Huset paa Gaden, som han tog frem af sin Lomme. Komp forlangte at bytte med Casper, skjønt det ikke var hans Mening, men denne erklærede, at han ej ville skille sig ved Uhret. Efter denne Beskrivelse dragede Flindt ikke i Tvivl, at det var hans Uhr, idet han tilføiede, at en saadan Person som Komp her har forklaret, ogsaa havde været inde i hans Huus, men hvem han i øvrigt ej kjendte noget til, og han anmodede dernæst Komp. om at see at faa fat paa Personen, hvilket han ogsaa lovede, saafremt det var ham muligt. Inde i Huset hos Hans Ibsen falbød Casper Komp et andet tokasset Sølv Uhr, men Komp. vilde ikke indlade sig i nogen Handel med ham. Hans Ibsen, troer Komp. nok der hørte herpaa, og der var ogsaa flere Folk stistede paa den Tid, dog kjendte Komp. ingen andre end Karlen Mads [......] som tjener paa Lindberggaard. Da Casper viste Komp det eenkassede Uhr, var der ingen, som saa det, saavidt Komp. observerede. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:SkouBjørn
EVEN
Sensitive:0 1839.01.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 13. Januar blev Politiret sat og Holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraard Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Breining Jensen, hvor da passerede som følger. Nr. 4/1839. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og blev spurgt, naar han sidst var i Holstebroe, hvortil han svarede: Til Mortensdags Marked i November Maaned sidst. Ogsaa før den Tid var han sammesteds og nemlig dengang Sessionen holdtes forrige Aar, men Maaneden kan han ikke erindre. Spørgsm.: Hvilke Steder var han inde? Sv.: Det husker han ikke. Spm.: Var han ikke [nemlig] hos nogen Bager? Sv.: Jo, han var inde et saadant Sted og Kjøbe sig et Smørrebrød, men hvad Bageren hedte, vidste han ikke. Han boede i en Gade, som gaar vester paa fra Torvet. Spørgsm.: Talte han under sit Ophold i Holstebroe med en Person ved Navn Jens Holm fra Herning. Sv.: Ja, det forekommer ham, dog mindes han det ikke med nogen Vished og i al Fald hvor det skulle være skeet. Hos Værtshusholder Müllers Enke, som boer ved Broen, var han inde at spise Frokost, hvor han saae Niels [....] i Herning hans Søn Jesper, men om Jens Holm ogsaa var der kan han ikke erindre. Spørgsm.: Hvilke andre Steder var han inde i Holstebroe? Sv.: Det kan han ikke huske. Spm.: Var han i Besiddelse af Lommeuhre i Hosltebroe og hvormange? Sv.: Om han netop i Sessionsdagene havde Uhr, det kan han heller ikke erindre, men enten kort før, eller da han var der i Mortensdags Marked havde han et stort Sølv enkasset Lommeuhr og et tokasset Do. Spm.: Hvor havde han disse Uhre fra? Sv.: Det ene, nemlig det tokassede, havde et Fruentimmer fra [....] eller [......], som han har vandret omkring med, givet ham, hvorimod det andet var hendes, hvilket hun har faaet tilbage. Spm.: Hvor talte han sidst med dette Fruentimmer, hvad er hendes Navn, og veed han ikke hvor hun opholder sig? Sv.: Det var kort før han blev arresteret, at han talte med dette Fruentimmer, hvis Navn er Marie Sophie Frederikke i Egnen ved Ringkjøbing. Hvor hun opholder sig var ham ubekjendt. Han siger, hun har rejst rundt med et Skuespiller Selskab i Holsten. Spørgsm.: Var han ikke i Handel med en Jens Holm i Holstebroe og falbød et Uhr til denne? Sv.: Det kunde han slet ikk erindre, og han siger nu, at den Jens Holm, han kjender, skal have hjemme i Wensyssel, efter havd han har sagt til Komp. Han nægter at kjende nogen Bager i Holstebroe af Navnet Flindt, skjønt han nok har hørt Tale om en saadan Mand skulle have mistet et Uhr, men han forsikkrede, at han ikke havde frastjaalet ham samme, ihvorvel han vidste, at man herfor havde ham mistænkt. - Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1839.01.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aaar 1839, den 13. Januar blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Breining Jensen, hvor da passerede som følger: 75/1838. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig. Han blev spurgt, hvor han opholdt sig Natten mellem den 20. og 21. Sept. forrige Aar, og han svarede dertil, at han ingen Forklaring herom kunne give. Sa han forlod det ham anviste Opholdssted Søby i Rind Sogn en Søndag 14 Dage før Mikkelsdag, reiste han til sin Søster, som boer i Vester Herborg i Worgod Sogn, med hvem han vilde tale, men ellers ikke havde noget Ærinde til. Der opholdt han sig et Par Dage og Nætter, saavidt han mindes, hvorpaa han fortsatte sin Tour ad Dejberg til, og var inde hos Søren Riber. Hos denne Mand havde han ikke noget Ærinde og var der kun et Par Timer, fordi han hørte, at et Tyverie var forøvet Natten før i Borris og Sognefogden med 3 andre Mænd kom og gik ind i Huset til hans Søster, som boer tæt ved Søren Ribers, for at søge om Kosterne eller det Stiaalne, og desuden ogsaa tillige af den Grund, at han var bange for at blive anholdt, da han uden Tilladelse var gaaet bort. At han frygtede for at blive arresteret for Tyverie nægtede han, da han siger, at han ikke ved, hvor Borris er, og at han hverken der eller noget andet Sted har stiaalet. Det havde været hans Hensigt at tilbringe en Nat hos Søren Riber, men da han som anført mærkede Sognefogden i Nærheden, undløb han. Fra Søren Riber drog han nør paa og siden den Tid har han vandret omkring paa forskjellige Steder. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Jens Nielsen løs og ledig, som erkjendte, at han ifølge Dom afsagt ved Bølling Nørre Herreders Ret den 17. April 1838 har for Løsgængerie udstaaet Straf af Fængsel ved Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. Ligeledes tilstod han efter samme Ret og Dom af 31. August næst derpaa at have afsomet en Mulct paa 10 Rdl. i Sølv, som han blev idømt for ulovlig Handel med 5 Dages Fængsel ved Vand og Brød. Arrestanten igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Chr. Nielsen løs og ledig. Han tilstod ligeledes, at have overensstem- mende med fornævnte ved Bølling Nørre Herreders Ret afsagte Domme udstaaet Straf for Løsgængerie med Fængsel ved Vand og Brød i 5 Dage og været idømt en Mulct af 10 Rdl. Sølv for ulovlig Handel, som han i Mangel af Formue afsonede med Fængsel ved Vand og Brød i 5 Dage. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenJens Breining Jensen
EVEN
Sensitive:0 1839.01.19. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 19. Januar blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Knud Jensen og Niels Pedersen af Gjellerup, hvor da passerede som følger: No. 4/1839. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig. Efter Indkaldlse mødte Jens Holm af Herning, som erklærede, at Arrestanten var ham bekjendt, men Arrestanten ville kuns tilstaae, at han havde seet Jens Holm før, noget bestemt Kjendskab til ham havde han ikke. Arrestanter erklærede i given Anledning, at han vel har forevist det før omforklarede Uhr for adskillige Personer i Holstebroe paa den Tid der sidst holdtes Session, men Sttedet dette skete mindes han ikke, ligesom han ej heller ved, om Jens Holm dèr var nærværende. Jens Holm paasgde Arrestanten, at det var i Huset hos Hans Ibsen, Arrestanten viste ham et tokasset Uhr, og uden for paa Gaden, at han tog et enkasset Uhr op af sin Vestelomme, hvortil Komp. yttrede at det var et smukt Uhr, men Arrestanten, som forsikkrer dette, vedblev, at han ikke kunde erindre noget hertil. Ingen Overensstemmelse var saaledes ved Confrontation at erholde i deres Forklaringer. Jens Holm aftraadt og Arrestanten igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Knud Jensen, m. f. P.Niels Pedersen, m. f. P.
EVEN
Sensitive:0 1939.01.24. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politirotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 29. Januar blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Christensen, hvor da passerede saaledes: No. 75/1838 Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og i given Anledning erklærede, at han i Aaret 1832 var under Tiltale ved Bølling Nørre Herreders Ret for Løsgængerie og Betlerie, men paa Grund af, at han var under 15 Aar, blev han frifunden med Advarsel og sat under Politiets og Fattigcommissionens [.......] Tilsyn. Ved samme Ret blev han derefter tiltalt og dømt under 16. Juni 1832 til simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage. Derpaa blev han ifølge Dom afsagt i Ulfborg Hind Herreders Politiret 11. Marts 1833 dømt for første Gang begaaet Løsgængerie og 2den Gang begaaet Betlerie til 80 Dages fængsel paa sædvanlig Fangekost, men ved Overpolitiretsdom af 6te April samme Aar blev Straffen nedsat til 40 Dage. Siden efter blev han arresteret her under Jurisdictionen, saavidt erindres i Slutnin- gen af Aaret 1833 og tiltalt for Løsgængerie men i Marts Maaned næste Aar derpaa blev han ifølge Amtets Resolution løsladt og hensat i Tjeneste hos Asmussen paa Laulund, dog saaledes, at Sagen skulde staa ham aaben, saafremt han i Utide forlod Tjenesten og paa nye gjorde sig skyldig i lignende Forhold. Samme Dag han kom til Asmussen fik han af denne Tilladelse til at gaa hjem til sine Forældre i Rind paa Besøg, men han vendte ikke tilbage. Dernæst blev han arresteret i Ringkjøbing og ved Ulfborg Hind Herreders Politiretsdom af 31. Maj 1834 idømt Straf for 3die Gang begaaet Betlerie og 3die Gang begaaet Løsgængerie til et Aars Forbedringshusarbeide. Ogsaa i Varde har Komp. været arresteret for formentlig begaaet Tyverie, men frikendt for videre Tiltale. Derpaa er han ved Ulfborg Hind Herreders Politiret idømt Straf af Fængsel ved Vand og Brødi 6 Gange 5 Dage f9or 3die Gang begaaet Betlerie under 6. Aug. 1836. I Slutningen af samme Aar var han en Tidlang arresteret her i Herredet som mistænkt for Tyverie, men han blev derpaa løsladt uden Straf. Afvigte Sommer var han under Tltale ved Nørre Bølling Herreders Ret som mistænkt for Tyverie og Indbrud, men ved Dom afsagt 10. Maj 1838 blev han frikjendt for Straf, hvilken Dom den 30te Julii samme Aar stadfæstedes i Overretten. Arrestanten tiklstod at han i sin Tid har udstaaet de ved fornævnte Domme ham idømte Straffe. Han blev nu igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenAnders Christensen
EVEN
Sensitive:0 1839.01.31. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 31. Janv. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Anders Jensen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Gjenpart af Skrivelse til Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 28de og dennes depaa modtagne Svar af 30te denne maaned blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig. Ligeledes var hans Kone Ane Kirstine Pedersdatter, der er paa fri Fod foranstaltet tilsagt, og hun mødte. Førstnævnte blev forelagt den under 11te December f. A. fremlagte Daabsattest, som han derpaa tilstod var ham angaaende. Efter Opfordring vurderede Vidnerne det hos de Tiltalte fore- fundne i Rettens Værge værende Tøi saaledes: 1 smalstribet Stk. til 1 Mk 12 S. pr. Alen, Et Do med brede Striber til 1 Mk 8 S, og et Do. smalstribet til 2 Mk, alt i Rigsbankpenge Sølv. Ligeledes blev de 3 afleverede beredte Faareskind af dem taxeret til 2 Mk. Sølv pr. Stykke. Imod den anførte Vurdering erklærede de Tiltalte ej at have noget at erindre, Christen Nielsen blev igen hensat i Forvaring, og hans Kone aftraadte. - Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Niels JensenAnders Jensen.
EVEN
Description: 2 forhør samme dag Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1839.02.06 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 6te Febr. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Madsen, hvor da passerede som følger: No. 75/1838. Gaardmand Niels Sørensen Kragelund af Tjørring mødte efter Indkaldelse og blev atter forevist det Forhøret vedkommende Tøi, og han erklærede derpaa, at de 2de Stykker, nemlig et paa 6 Alen rødstribet, et Do paa 3 Alen smalstribet er ham tilhørende og imod hans Vidende og Villie ham frastiaalet, hvilket han med Eed trøster sig til at bekræfte. Det 3die Stykke, ligeledes smalstribet, som indeholder 3 Alen angav Komp, at han vel syntes var ham tilhørende, men han turde dog alligevel ikke med Eed bekræfte Rigtigheden deraf. Derefter blev Komparenten ogsaa forevist de afleverede Skind, og i den Anledning bemærkede han, at han vel er blevet frastiaalet 10 beredte Skind af [.............] og antager det for rimeligt, at de ham foreviste ernogen af dem, dog kunde han ei heller med hel Vished sige dette. - Aftraadt. Forhøret udsat: Bertelsen Som Vidner: Niels JensenJens Madsen
EVEN
Sensitive:0 1839.02.12 Retsmøde Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840. LAN B81 - 41 Aar 1839 den 12. Februar blev paa Herredernes Contoir af undertegnede i Cancellie-raad Herredsfoged Hertzes Fraværelse const. Fuldmægtig H. Ferslev Lybecker med Vidner Lange og Christen Pedersen cintinueret det den 4de dennes paabegyndte Forhør angaaende Tyveriet hos Enken Dorthe Marie Madsdatter af Astrup i Faster. Den udtagne Stævning blev fremlagt og acteres saalydende ##. De indstævnte var mødte, af disse fremstod Else Magdalene Christensdatter, som efter Formaning til Sandhed paa Anledning forklarede sig saaledes: En otte Dages Tid før sidste Mikkelsdag, nærmere kan hun ikke bestemme Tiden, en Formiddag kom de tvende Koner fra Astrup i Dep.s og Mands Huus og spurgte Dep. om ingen fremmede havde været eller var dér, hvortil Dep. svarede, at ingen havde været der i Nat eller den Dag, hvornæst Enken Dorthea Marie Madsdatter fortalte Dep, hvorledes hun sidste Nat var blevet bestjaalen, spurgte derhos om, hvor Dep havde et lidet Stk. paa Bordet liggende Stykke Brød fra, hvortil hun, saa vidt hun nu erindrer, svarede at have kjøbt det af Else Ca-spersdatter af Rind, som havde foregivet at have kjøbt det af Niels Christen Madsen Klov-mose. Dorthea Marie Madsdatter bad om at maatte medtage Brødet hjem, hvilket Dep. tillod. En af Dep funden gl. Limme samme Dags Morgen paa deres Mødding og som af Dep var lagt op over deres Kakkelovn, vedkjendte Dorthea Marie Madsdatter sig som sin, og havde Dep. ikke noget imod, at hun medtog samme. Efterat der var passeret som forklaret, forlode Ko-nerne Dep., og siden har hun intet hørt fra dem. Dep benægter paa det bestemteste at have modtaget det omforklarede Stykke Brød og Limme af sin Broder Casper Christensen eller at have seet eller hørt noget til denne Natten før bemeldte Koner var hos hende eller samme Dag deres Besøg fandt Sted. Broderen Casper Christensen var i hendes og Mands Huus til de af hendes Mand omforklarede Tider en Eftermiddag og en Nat en Dags Tid før Konernes Besøg samt en kort Tid om Aftenen.Dagen før de var der. - Angaaende Broderens Paaklædning forklarede Dep sig overensstemmende med Manden med Undtagelse af at hun ikke erindrer om der var Rivter paa Armene af Undertrøien samt at hun ikke kan huske Couleuren paa Benklæderne. - Den i Rettens Forvaring tagne Limme blev Dep. forevist og hun erklærede, at hun synes denne ligner Limmen hun fandt og udleverede Dorthea Marie Madsdatter. Da ingen videre Oplysning for Tiden var af hende at erholde, blev hun efterat have vedgaaet hendes Forklarings rigtige Tilførsel demitteret. Niels Christian Madsen Klovmose, der paa Anledning og under Formaning til Sandhed forklarede: at kort før Mikkelsdag kom et Fruentimmer til Dep. for at ville kjøbe Brød, og Dep solgte hende ogsaa omtrent 5 û, og fik derfor et hvidt Klæde, da hun ingen Penge havde. Hun fik tillige û Smør indbefattet under Fornævnte Betaling. Fruentimmeret kjendte Dep ikke, men har senere hørt, at det skulde være Else Caspersdatter af Rind. Omtrent en otte Dages Tid efterat bemeldte Else Caspersdatter havde faaet Brødet og Smørret, og lige saa lang Tid omtrent før Mikkelsdag, nøiere kan Dep. ikke opgive Tiden, kom et Bud fra Enken Dorthea Marie Madsdatter i Astrup med en halv Skive Brød og spurgte om dette Stykke kunde være af samme Sort som det han havde solgt Else Caspersdatter, men Dep. fandt ikke, at Stykket var af hans Brød, thi det var mindre baget, og var et større Brød end deres sædvanlig [opslaaen]. Dep. gav Budet et stykke af sit Brød med, hvilket var af samme Bagning som det Brød Else Caspersdatter havde faaet. Senere har Dep. intet hørt til Sagen og veed intet videre til dens Oplysning. Demitteret efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed. Forhøret sluttet- H. Ferslev Lybecker Som Vidner:J. W. LangeChristen Pedersen.
EVEN
Sensitive:0 1839.02.28. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M.32.768. Aar 1829, den 28. Febr. blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus Juris Bertelsen i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Simon Iversen, hvor da passerede som følger. No. 75/1838. Dommeren bemærked foreløbigen, at denne Protokol den 22de dennes blev indsendt til Amtet til befalet eftersy og modtagen derpaa igjen tilbage den 25de næstefter om Aftenen. En Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 14de denne Maaned med de deri paabemeldte Forhørs Udskrifter blev fremlagt. Arrestanten Christen Nielsen fremstod løs og ledig og bleve paa nye confronteret med Arrestanten Jens Nielsen, som ligeledes løs og ledig blev fremstillet, men ingen Overensstemmelse i deres Forklaringer var at erholde uagtet det alvorlige Forhold, navnligen til Jens Nielsen, der blev betydet, at han jutvivlagtigen afveeg fra Sandhed. Christen Nielsen forsikkrede, at hvad han har udsagt om Jens Nielsens Nærværelse i Remmerhuus i Forening med hans Broder Anders og Casper paa en Tid, sidstnævnte solgte Tøi til ham og Kone, var sandfærdig. men Jens Nielsen vedblev at benægte Rigtigheden heraf, idet han tilføjede, at det forholdt sig som han forhen har forklaret. Jens Nielsen blev igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Anders Nielsen løs og ledig og blev ligeledes paa nye confronteret med Christen Nielsen. Ej heller mellem dem var nogen Harmoni i deres Forklaringer at erholde, enhver vedblev, hvad han forhen har udsagt, Anders Nielsen, at han aldrig har været i Remmerhuus og seet Casper sælge Tøi dèr eller andre Ting, og Christen Nielsen, at det var saaledes, som han har opgivet, at Anders tillige med hans Broder Jens har været i Selskab med Casper engang i Remmerhuus og saae da, at Sidstnævnte afhændede noget Stribet Tøi til ham og Kone. Da saaledes ingen Overensstemmelse var at erholde, blev Anders Nielsen igjen i Arresten indsat. Derpaa fremstod Arrestanten Casper Christensen løs og ledig og blev gjentagende confronteret med Christen Nielsen, men han vedblev som tilforn at nægte, at han nogensinde har solgt stribet Tøi til Christen Nielsen eller hans Kone i Remmerhuus. Christen Nielsen paastod vedblivende, at det var rigtig, hvad han i saa Henseende har opgivet. Casper blev alvorlig foreholdt, at det ikke kunde være troligt, at han ikke har afhændet Tøi paa det opgivne Sted, eftersom saavel Christen Nielsen som hans Kone eenstemmigen herom har forklaret dem. Dette Forhold uagtet vedblev han sin Nægtelse. Han blev dernæst examineret i den Anledning, som de i Dag fremlagte Forhører fra Bølling Nørre herreds Jurisdiction dertil giver, hvortil han bemærkede at da han forlod Søby i Rind en 14 Dages Tid før Mikkelsdag, datoen kunne han ikke opgive, fortsatte han Vejen til sin Søster i Worgod, hvor han ankom Tirsdagen efter om Morgenen og forblev til næste Dag da han derpaa gik til sin Søster i Deiberg. De Klæder han bar paa Kroppen, da han kom til sin Søster i Worgod var en Undertrøie af blaastr. Bomuldstøi syet som en Skjorte med Rynker for Haanden og over Skuldrene, en graastribet Bomulds Vest med Blanke Knapper, et Par gamle blaa Buxer og en nye Uldhat paa Hovedet, men bare Fødder. Paa Vejen til Deiberg var han ingen steder inde, men da han gik tilbage var han inde i Felding hos en Mand, saavidt han mindes Thomas Kirk, hvor hans Svoger Niels Nielsen var paa Arbeide, og med denne fulgtes han til Worgod, hvorfra han saavidt han mindes, bortgik samme Aften. Noget efter Mikkelsdag var Komp. igjen hos sin Søster i Worgod, og da han havde faaet noget at spise og tændt sin Pibe gik han igen. Den gang var hans Paaklædning en sort Klædes [Trøje] og en do. Vest, et par blaa [melerede] Buxer en Klædes Kasket og Støvler paa Benene. Den med Forhørene fulgte [Lomme] blev Arrestanten forevist, men han vidste ikke at have seet den før. - Aftraadt. Casper Christensen blev igjen i Arresten indsat. Derimod blev Arrestanten Christen Nielsen nu efter Omstændighederne sat paa fri Fod. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Jens NielsenSøren Iversen m. f. P.
EVEN
Sensitive:0 1839.03.06 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839 den 6te Marts blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Forfald af Examinatus Juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Chr. Laustsen Støvl, hvor da passerede som følger: No. 75/1839. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Sørensen Kragelund, som i given Anledning erklærede, at det var ham umueligt at godtgjøre sin Eiendomsret til det under Forhøret fremkomne ham tilhørende Tøi, da han dels har havt det i lang Tid, noget af det, nemlig det største Stykke tilvisse i 2 Aar, deels har kjøbt det paa offentlige Markeder uden at han vidste af hvem, men han bemærkede nu, at det Stykke smalstribet, som indeholder 3 Alen, hvilket han tilforn har angivet, at han ikke med Vished turde vedkjende sig, har han fundet en Prøve af og ved at sammenholde denne med Stykket sees det fuldkommen at ligne hinanden, og saaledes kan Komp. altsaa med Hensyn til dette bekræfte med Eed, at det er hans og imod hans Vidende og Villie berøvet. Med Hensyn til Skindene var det samme Tilfældet, at Komp ikke kunne oplyse, de var hans. - Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner: Niels JensenJens Chr. Støvl.
EVEN
Sensitive:0 1839.04.02. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839 den 2. April blev politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Bech, hvor da passerede som følger: No. 75/1839. En Skrivelse fra Cancellieraad Herredsfoged Hertz af 25de f. M. med Bilag blev fremlagt. Arrestanten Casper Christensen fremstod løs og ledig og blev examineret med Hensyn til det ved Bølling Nørre Herred den 22de Marts sidst optagne Forhør, men han vedblev ubevægeligt, at han ikke mindes nogensinde at have været i Borris Sogn og navnligen i Hjoptarp paa den iForhøret opgivne Tid, hvorhos han tilføiede, at nogen Mand af Navn Jens Lind var ham aldeles ubekjendt, saavidt ham vitterligt er, og han veed ikke at have seet hverken ham eller hans Kone eller deres afhørte Datter Sidsel [......datter] denne Forklaring vilde Arrestanten ikke fravige uagtet det alvorligste Forehold om at det ansaaes for utvivlsomt, at den ikke var sandfærdig - Aftraadt. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. - Forhøret udsat. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenBech
EVEN
Sensitive:0 1839.04.13. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839. LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768 Aar 1839 den 13. April blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Examinatus juris Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger: - - - - - No. 75/1838. Efterat have gjennemgaaet Forhøret skjønnes der vel at være Anledning til end engang at gjøre Forsøg med passende Forehold til Arrestanterne af de [mod] deres Nægtelser [talende ......] at forsøge om Bekjendelse endnu ikke vilde kunde [forventes, men at der i modsat Fald efter Omstændighederne ikke var tilstrækkelig Anledning til videre Ud- sættelse eller til at vente bedre Oplysninger. Først fremstod løs og ledig Arrestanten Casper Christensen, som atter og med alle saadanne Forehold, som Dommeren fandt Beføjelse til, affordredes en sandfærdig Forklaring, men han vedblev uforandret sit forrige. Indsat i Arresten. Ligeledes fremstod løs og ledig Arrestanten Anders Nielsen, der paa samme Maade blev examineret iden at noget forandret Resultat derved var at bevirke. Indsat i Arresten. Endelig fremstod løs og ledig Arrestanten Jens Nielsen, som fremdeles paa lige Maade blev examineret ogsaa uden at han fraveg sit forrige. Indsat i Arresten. Dommeren anmærkede, at Tiden under Forhørets Udsættelser hidindtil ogsaa saavidt muligt var bleven benyttet til Beskrivelsen af det passerede, saa at alt, hvad der er foregaaet til idag, også er beskreven, hvisaarsag Forhøret, sin Vidtløftighed uagtet, strax kan indsendes til Amtet. Forhøret sluttet. Bertelsen. Som Vidner:Niels JensenJens Andersen m. f. P.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1839.06.26 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4151 Aarligt No:76 Rulle No.:333 Fangernes Navne:Casper Christensen Hvor født:Gjellerup Sogn, Hammerum Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1839, d. 26de Juni Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1841, d. 26de Juni, hjemsendt - Opførsel maadelig Straffet før:No. 3616 Hvor Værnepligtig:Ringkjøbing Amt 29 - 157 Hvor Forsørgelsesberettiget:Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:Rind Religion:Luthers Profession:- - - Alder: 22 Anmæ rkning:Dømt inden Hammerum Herreds Ret d. 8de Juni 1839 Approberet af Amtmand Tillisch i Ringkjøbing d. 15de s. M.
EVEN
Sensitive:0 Se foranstående afsoningsnotat
EVEN
Sensitive:0 1842.02.23 Fattigforhør Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1842-1843. LAN B 79 - 74. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.769. Aaa 1842 den 23de Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Herninglund i Overværelse af Vidnerne Schou og Bjørn hvor da No. 26/1842 Forhør blev optaget ifølge Amtets Ordre af 25de f. M. til Oplysning om, hvor Casper Christensens Forældre er forsørgelsesberettigede eller boefaste paa den Tid han blev født, hvilken Oplysning skal tiene til Afgjørelse af en opstaaet Meningsulighed mellem Giellerup og Rind Sognes Commissioner om bemeldte Casper Christensens For- sørgelsessted. Amtets fornævnte Ordre blev fremlagt, acteret og lyder saaledes ##. Ligeledes blev fremlagt 4 Stk. med Amtets Ordre fulgte Bilage, som toges til Medfølge. Efter Tilsigelse var mødt Christen Jørgensen fra Rind Fattighuus, som efter Formaning til Dandhed paa given Anledning afgav følgende Forklaring: Da Casper Christensen blev født i Gjellerup Sogn den 22de April 1817, levede han i et naturligt Ægteskab med Moderen, hans nuværende Hustrue Ingeborg Christensdatter, og det var først i Aaret 1820, de bleve ægteviede. De havde paa den Tid ingen fast Bopæl nogetsteds, men flakkede omkring i Landet med hverandre. De søgte vel engang imellem hjem til Deponentens Forældre, som dengang boede i Rind Sogn, men noget fast Ophold i dette Sogn havde de dog ikke. Casper førte de med sig paa deres Omflakken indtil Aaret 1822, da de blev antagne til Fattigforsørgelse i Rind Sogn, hvor de have opholdt sig siden og stadigen nydt Forsørgelse af dette Sogns Fattigvæsen. De toge Casper med sig til Sognet, som der nød Skoleundervisning indtil han i 1832 blev confirmeret i Rind Kirke. Efter sin Confirmation vedblev han at have sit Tilhold hos Deponenten, men hans Ophold hos ham var dog ikke stadigt, da han jævnlig flakkede om i Landet. Da Casper i 1836 havde udstaaet sin Straf i Wiborg Tugt og Forbedringshuus kom han hjem til Rind Sogn og nød ligeledes Understøttelse af Fattigvæsenet. Deponenten gjentager, at han og Ingeborg Christensdatter ikke havde noget fast Opholdssted paa den Tid Casper blev født, men han antager, at Rind Sogn var hans Forsørgelsessted, da han som meldt senere i 1822 tilligemed sin Kone og sit Barn blev antaget til Forsørgelse paa dette Sted. Det Tilførte oplæst og ratihaberet. Aftraadt. Forhøret sluttet. Hunderup Som Vidner:SchouBjørn - - - - - Kommentar: Casper Christensen er ikke født, men barnedøbt den 22. -4.-1817.
EVEN
Sensitive:0 1852.02.16 Barnedåb. Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517A - 4 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1852 - 4 Aar og Datum:1852, 16. Februar Barnets fulde NavnElse Sophie Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1852, 14. Marts, døbt i Kirken Forældrenes Navne, Stand Haandtering og BopælGlarmester Christen Caspersen og Hustru Mette Kirstine Andersdatter paa Gunnerup Mark Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Casper Nielsens Hustrue Mette Claudiane Christensedatter i Lind Ungkarl Casper Christensen i Kideris Mølle Fruentimmeret Karen Marie Andersdatter i Skjoldborghus Anmærkninger:- - - -
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Emigration
Sensitive:0