Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Elias Christensen1817

Name
Elias Christensen
Surname
Christensen
Birth
Type: BIRT
November 21, 1817
Shared note:
Sensitive:0 1817.11.21 Fødsel Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 A - 04 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.:1817 - 5 Aar og datum:1817, 21 Novbr. Barnets fulde navn:Elias Daabs datum, hjemme eller i Kirken:22de Niv. Forældrenes navne, Stand Haandtering og Bopæl:Omvandrende Glarmester Chresten Chrestensen og Kone Ane Marie Chrestensdatter, Fød i Østerørbech. Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Konen Marie Nielsdatter og Pigen Mette marie Chrestensdatter Niels Mortensen, Chresten Sørensen og Peter Snedker
Christening
Type: CHR
from January 1, 1817 to January 1, 1818
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event January 3, 1838 (Age 20 years) Age: 20 years 1 month 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3951 Aarligt No:3 Rulle No.:249 Fangernes Navne:Elias Christensen Hvor født:Kornum Sogn, Slet herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1838, den 3die Januar Hvorfor:Tyveri og Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1839, d. 19. Januar afgaaet ved Døden Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Kornum Sogn, Stet Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:- - - Religion:Lutters Profession:- - - Alder:18 Anmærkning:Dømt inden Aars og Slet Herreders Ret d. 26. September 1837, i Landsoverretten den 20. November s. A. Approberet af Stiftamtmand Krieger i Aalborg d. 18de Decbr. s. A.
Death
Type: DEAT
yes


Birth
Sensitive:0 1817.11.21 Fødsel Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1814-1844 LAN C 182 A - 04 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.:1817 - 5 Aar og datum:1817, 21 Novbr. Barnets fulde navn:Elias Daabs datum, hjemme eller i Kirken:22de Niv. Forældrenes navne, Stand Haandtering og Bopæl:Omvandrende Glarmester Chresten Chrestensen og Kone Ane Marie Chrestensdatter, Fød i Østerørbech. Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Konen Marie Nielsdatter og Pigen Mette marie Chrestensdatter Niels Mortensen, Chresten Sørensen og Peter Snedker
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1838.01.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.3951 Aarligt No:3 Rulle No.:249 Fangernes Navne:Elias Christensen Hvor født:Kornum Sogn, Slet herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1838, den 3die Januar Hvorfor:Tyveri og Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1839, d. 19. Januar afgaaet ved Døden Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Kornum Sogn, Stet Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:- - - Er Confirmeret:- - - Religion:Lutters Profession:- - - Alder:18 Anmærkning:Dømt inden Aars og Slet Herreders Ret d. 26. September 1837, i Landsoverretten den 20. November s. A. Approberet af Stiftamtmand Krieger i Aalborg d. 18de Decbr. s. A.