Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Sophie Frederikke FrederiksdatterAlder: 70 år18221893

Navn
Sophie Frederikke Frederiksdatter
Efternavn
Frederiksdatter
Født
Type: BIRT
4. juli 1822 41
Delt note:
Sensitive:0 1822.07.04 Fødsel Udskrift af Løgsted sogns kirkebog 1813-1825 LAN C 182 A - 11 Fødte. Qvindekjøn. Lbnr.:14 Fødselsdagen:1822, 4. Juli. Barnets fulde Navn:Sophie Frideriche Daabens Datum hjemme eller i Kirken:d. 8. Juli Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Opholdssted:Omvandrende Natmand Frederich og Ane Sophie Clemensdatter gjorde Barsel i Wormstrup. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Olufsdatter Karen Laursdatter Christen Laursen Peder Sørensen alle i Wormstrup Jens Christensen af Tollerup.
ÆgteskabJohannes EliasenVis familie
Type: MARR
ja

Morfars dødClemmen Frederiksen
Type: DEAT
18. januar 1826 (Alder 3 år)

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 19. august 1842 (Alder 20 år) Alder: 20 år 1 måned 15 dage
Delt note:
Sensitive:0 1842.08.19 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4569 Aarligt No:137 Rulle No.:132 Fangernes Navne:Sophie Frederikke Frederiksdatter af Nibe Arrest Hvor født:[Wamstrup], Løgsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, 19de Aug, Form. Hvorfor:Til Tvangsundervisning og Confirmation Hvor længe:Indtil videre Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 30te August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:Ja, 1 Gang Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Løgsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter, See No. 81 i Børnejournalen Er Confirmeret:1843, d. 27de August i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:Af natmandsstanden Alder: 20 Anmærkning:Afleveret efter det Kongelige Danske Cancellies Resolution af 28. Juni 1842 til Aalborg Amt.
Konfirmeret
Type: CONF
27. august 1843 (Alder 21 år) Alder: 21 år 1 måned 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1843.08.27. Konfirmation Udskrift af Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede. Piger. 1843, 11. Søndag efter Trinitatis, den 27. August Lbnr.2 Confirmandens Navn:Sophie Frederikke Frederiksdatter Forældrenes, Huusbondens eller Pleiforældrenes Navne og Bopæl:født og hjemmehørende i Løgsted Sogn: Indsat til tvangsundervisning ifølge det Kglg. Danske Cancellies Resolution af 28. Juli 1842 Forældrene: Natmand Frederik Frederiksen og Ane Sophie Clemensdatter Confirmandens Alder21 Aar Dom angaaende Kundskaber og opførsel:Kdskb. god Forhold: sædeligt Naar og af hvem vaccineret:har Ar efternaturlige Kopper ofølge Attest af Hoff 25. August 1843
Begivenhed 30. august 1843 (Alder 21 år) Alder: 21 år 1 måned 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 19.-8.-1842
Søsters dødsfaldMarie Frederiksdatter
Type: DEAT
4. maj 1870 (Alder 47 år) Alder: 56 år 4 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1870.05.04 Død Udskrift af Kornum sogns kirkebog 1865-1879 LAN C 182 A - 06 Døde. Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1870 - 3 Dødsdagen:1870, 4. maj Begravelsesdagen:1870, 11. Maj Afdødes Navn:Maria Frederiksdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Indsidder Anders Eliasens Hust. o Kornum Fattig-Hus Afdødes Alder:56 Aar Anm.:- - -
Søsters begravelseMarie Frederiksdatter
Type: BURI
11. maj 1870 (Alder 47 år) Alder: 56 år 4 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldNiels Frederiksen
Type: DEAT
2. juni 1875 (Alder 52 år) Alder: 67 år 0 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1875.06.02 Død Udskrift af Biersted sogns kirkebog 1862-1891 LAN C 144 - 21 Døde. Mandkjøn. Lbnr.:1875 - 15 Dødsdagen:2den Juni Begravelsesdagen:8de Juni Afdødes navn:Niels Frederiksen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Hmd og Almisselem paa Biersted Enge Afdødes Alder:69 Aar Anm.:Apoplexi
Død
Type: DEAT
fra 1. januar 1893 til 1. januar 1894 (Alder 70 år) Alder: 70 år 5 måneder 28 dage
Delt note: Sensitive:0
BegivenhedJohannes EliasenVis familie
fra 1. januar 1991 til 1. januar 1992 (98 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Johannes Eliasen var født i Sebber sogn i 1820 og var uden tvivl den skikkeligste af disse 3 brødre. Ifølge stamlisterne i Viborg tugthus' arkiv blev han i henhold til kancelliskrivelse af 22/9 1842 i begyndelsen af den efterfølgende måned afleveret til tvangsundervisning og konfirmeret i tugthuset, og det kan jo tænkes, at han derefter er blevet viet til sin kæreste Sofie Frederikke Frederiksdatter, der var søster til Anders Eliasens kone. Parret havde flere børn, som vist alle levede i borgerlige stillinger. Da en søn døde, lavede Johannes Eliasen følgende vers til et gravminde over ham: "Frederik Johannesen, det hed han med gud hannem lider, med sorg og møje han lukked sit øje, gud tog ham bort." I 1842 var Johannes og Frederikke i forhør ved Års-Slet herreders ret. Det oplyses om ham, at han havde mørkt hår, men blå øjne, og at han også havde flakket om i Vendsyssel. En Vinter havde han søgt skole i Sebber for at blive konfirmeret, forklarede han, men provst Spleth "vejede ham og fandt ham for let", så det lykkede ikke. Sofie Frederikke var i 1842 19 år gammel. Hun var født i Løgsted sogn og døbt i Kornum kirke, men var ikke konfirmeret. Hun havde brunt hår og brune øjne, og hun havde altid strejfet om. Både Johannes og Sofie Frederikke var ligesom Anders Eliasen impliceret i "Bitte Stoffers" tyveriaffære i 1872, og de blev begge straffet. Johannes Eliasen, der i kirkebogen kaldes "indsidder" og "husmand", døde i 1894 som fattiglem i Valsted, efter at Sofie Frederikke var død samme sted året i forvejen.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storebror
7 år
storesøster
9 år
hende selv
-6 år
storebror
4 år
storebror
Familie med Johannes Eliasen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
Johannes Eliasen + Kirsten Marie Jørgensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:

Født
Sensitive:0 1822.07.04 Fødsel Udskrift af Løgsted sogns kirkebog 1813-1825 LAN C 182 A - 11 Fødte. Qvindekjøn. Lbnr.:14 Fødselsdagen:1822, 4. Juli. Barnets fulde Navn:Sophie Frideriche Daabens Datum hjemme eller i Kirken:d. 8. Juli Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Opholdssted:Omvandrende Natmand Frederich og Ane Sophie Clemensdatter gjorde Barsel i Wormstrup. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Olufsdatter Karen Laursdatter Christen Laursen Peder Sørensen alle i Wormstrup Jens Christensen af Tollerup.
EVEN
Sensitive:0 1842.08.19 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4569 Aarligt No:137 Rulle No.:132 Fangernes Navne:Sophie Frederikke Frederiksdatter af Nibe Arrest Hvor født:[Wamstrup], Løgsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1842, 19de Aug, Form. Hvorfor:Til Tvangsundervisning og Confirmation Hvor længe:Indtil videre Naar løsladt og Opførsel:1843, d. 30te August hjemsendt Opførsel god. Straffet før:Ja, 1 Gang Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Løgsted Sogn, Slet Herred, Aalborg Amt. Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Datter, See No. 81 i Børnejournalen Er Confirmeret:1843, d. 27de August i Viborg Tugthuus Religion:Luthersk Profession:Af natmandsstanden Alder: 20 Anmærkning:Afleveret efter det Kongelige Danske Cancellies Resolution af 28. Juni 1842 til Aalborg Amt.
Konfirmeret
Sensitive:0 1843.08.27. Konfirmation Udskrift af Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 LAN C 235 - 1 Confirmerede. Piger. 1843, 11. Søndag efter Trinitatis, den 27. August Lbnr.2 Confirmandens Navn:Sophie Frederikke Frederiksdatter Forældrenes, Huusbondens eller Pleiforældrenes Navne og Bopæl:født og hjemmehørende i Løgsted Sogn: Indsat til tvangsundervisning ifølge det Kglg. Danske Cancellies Resolution af 28. Juli 1842 Forældrene: Natmand Frederik Frederiksen og Ane Sophie Clemensdatter Confirmandens Alder21 Aar Dom angaaende Kundskaber og opførsel:Kdskb. god Forhold: sædeligt Naar og af hvem vaccineret:har Ar efternaturlige Kopper ofølge Attest af Hoff 25. August 1843
EVEN
Sensitive:0 se afsoningsnotatet 19.-8.-1842
Død
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1991. Omtale Uddrag af Anton Gaardboe: "Himmerlands Rakkere - fra vugge til grav" Nyrevideret udgave ved Jens Bråten Jens Bråtens forlag, Års 1991 Elias Axelsen og familie - - - Johannes Eliasen var født i Sebber sogn i 1820 og var uden tvivl den skikkeligste af disse 3 brødre. Ifølge stamlisterne i Viborg tugthus' arkiv blev han i henhold til kancelliskrivelse af 22/9 1842 i begyndelsen af den efterfølgende måned afleveret til tvangsundervisning og konfirmeret i tugthuset, og det kan jo tænkes, at han derefter er blevet viet til sin kæreste Sofie Frederikke Frederiksdatter, der var søster til Anders Eliasens kone. Parret havde flere børn, som vist alle levede i borgerlige stillinger. Da en søn døde, lavede Johannes Eliasen følgende vers til et gravminde over ham: "Frederik Johannesen, det hed han med gud hannem lider, med sorg og møje han lukked sit øje, gud tog ham bort." I 1842 var Johannes og Frederikke i forhør ved Års-Slet herreders ret. Det oplyses om ham, at han havde mørkt hår, men blå øjne, og at han også havde flakket om i Vendsyssel. En Vinter havde han søgt skole i Sebber for at blive konfirmeret, forklarede han, men provst Spleth "vejede ham og fandt ham for let", så det lykkede ikke. Sofie Frederikke var i 1842 19 år gammel. Hun var født i Løgsted sogn og døbt i Kornum kirke, men var ikke konfirmeret. Hun havde brunt hår og brune øjne, og hun havde altid strejfet om. Både Johannes og Sofie Frederikke var ligesom Anders Eliasen impliceret i "Bitte Stoffers" tyveriaffære i 1872, og de blev begge straffet. Johannes Eliasen, der i kirkebogen kaldes "indsidder" og "husmand", døde i 1894 som fattiglem i Valsted, efter at Sofie Frederikke var død samme sted året i forvejen.