Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Christen Nielsen1817

Name
Christen Nielsen
Surname
Nielsen
Birth
Type: BIRT
April 16, 1817 25 26
Shared note:
Sensitive:0 1817.04.16 Fødsel Udskrift af Rind sogns kirkebog 1815-1827 LAN, C 517 A - 02 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1817 - 8 Aar og Datum:d. 16. April 1817 Barnets Navn:Christen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt d. 17. April. Publ i Kirken d. 26. Maij Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Den omvandrende Niels Christensen og Hustru Grethe Kaspersdatter af Møruphus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Mariane Nielsdatter fra Mørup, Grdm. Lars Pedersen i Sønder Veien, Ungk. Niels Nielsen af Nørre Vejen, Karl Adoll Andreasen in Svendlund og Pigen Maren Nielsdatter i Andrup Anm.:- - -
Christening
Type: CHR
April 17, 1817 (Age 1 day) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
May 26, 1817 (Age 40 days) Age: 0 years 1 month 10 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: BIRT
March 10, 1820 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1820.03.20 Fødsel Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 02 Fødte Kvindekjøn Nr.:1820 - 2 Barnets fødselsdato:d. 10. Marts 1820 Barnets navn:Else Marie Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 20. Marts Publ. i Kirken d. 2. April Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Den omvandrende Niels Christensen Madum og Hustru Grethe Marie Caspersdatter. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Maren Nielsdatter fra Rind Præstegaard, Grdmd Kristian Orneborg, Ungk. Jens [Enevoldsen] i Nederkjær, Ungk. Kristen [xxxxx] fra Mørup og Pigen Maren Lyck og Pige Mariane Nielsd. i Mørup. Anm.:- - -
Christening of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: CHR
March 20, 1820 (Age 2 years) Age: 0 years 0 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: BAPM
April 2, 1820 (Age 2 years) Age: 0 years 0 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: DEAT
April 30, 1821 (Age 4 years) Age: 1 year 1 month 20 days

Shared note:
Sensitive:0 1821.04.30 Død Udskrift af Xxxx sogns kirkebog 1814-1847 LAN C Døde kvindekøn. No.:1821 - 4 Dødsdato:d. 30. April. Begravelsesdato:d. 6. Maj. Afdødes navn:Else Marie. Afdødes stand:den omvandrende Niels Christensen Madums Datter Afdødes alder:1 Aar 1 Maaned. Anm.:- - -
Burial of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: BURI
May 6, 1821 (Age 4 years) Age: 1 year 1 month 27 days

Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Birth of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: BIRT
January 28, 1822 (Age 4 years)
Shared note:
Sensitive:0 1822.01.28 Fødsel Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. LAN C 517 A - 02 Fødte Kvindekjøn Nr.:1822 - 4 Barnets fødselsdato:d. 28. Jan. 1822 Barnets navn:Else Marie Dåbens dato, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt d. 28. Jan. Publ. i Kirken d. 3. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Den omvandrense Niels Christensen Madum og Hustru Grethe Marie Caspersdatter. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Maren Nielsdatter af Amtrup, Ungk. Jørgen Friderik Caspersen af Møruphuus, Indsidder Christen Caspersen af Nørre Veien, Ungk. Peder Nielsen Olling af Amtrup og Pigen Karen Nielsdatter, ibid. Anm.:- - -
Christening of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: CHR
January 28, 1822 (Age 4 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sisterElse Marie Nielsdatter
Type: BAPM
March 3, 1822 (Age 4 years) Age: 0 years 1 month 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event from January 1, 1833 to January 1, 1834 (Age 15 years) Age: 15 years 8 months 15 days
Shared note: Sensitive:0
Event from May 1, 1834 to May 31, 1834 (Age 17 years) Age: 17 years 0 months 15 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 13, 1835 (Age 17 years) Age: 17 years 9 months 27 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.13 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, RA mikrofilm M-32.655-656 Aar 1835, den 13. Februar blev en Politieret sat paa Herrederne Comptoir af den ordinaire Dommer og Skriver i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Schou, hvor da blev optaget et Forhør over tvende Personer, som den 11te ds. vare blevne anholdte i Deiberg Sog ved den ifølge Amtets Ordre af 16de. f. M. almindelig afholdne Inqvisition i Jurisdictionen. Bemeldte Personer, der under Vagt vare hidførte fra Deiberg i Gaar, vare uden Baand og Fængsel tilstede, og af disse fremstod dernæst den eene, som navngav sig Poul Madsen fra N. Omme, henimod 60 Aar, hvor han er født af Forældrene Mads Jensen og Mette Kirstine Poulsdatter. .... <Ovennævnte personer er ikke af rakker- og natmandsslægt, og afhøringsreferatet af Poul Madsen udelades derfor i denne sammehæng> Den anden Person fremstod og navngav sig Christen Nielsen, 17 Aar gl., født i Rind Sogn af Forældrene Niels Christian Christensen og Grethe Marie Kaspersdatter. Da han blev født var Faderen i Kongens Tjeneste og Moderen opholdt sig hos sine Forældre i Rind Sogn, men kun for en Vinter. Efter denne Vinter flyttede begge Forældrene til Gjimsing Sogn i Hjerm Herred, hvor de en 6-7 Aar opholdt sig i Hospitalet sammested, og i denne Tid var Deponenten hos dem, men derpaa byggede Faderen et Huus, hvor de endnu bor. Deponenten har stedse været hjemme hos Forældrene med Undtagelse af en Sommer for 3 a 4 Aar siden, da han havde Tjeneste som Hyrdedreng paa Ballegaard i Siir Sogn, Hjerm Herred, for en Mand, der hed Søren. Han har været straffet to Gange før for Betlerie ved Domme begge Gange afsagt ved Ulfborg-Hind Herreders Politieret, første Gang med 10 Dages simpel Fangekost, anden Gang med 40 Dages simpel Fangekost. Den sidste Straf udstod han ved St. Hansdag f. A. i Ringkjøbing Arrest og blev derpaa hjemsendt til Gjimsing Sogn. Han forblev hjemme hos Forældrene til kort for Juul, da han gik til Moderens Forældre Kasper Christensen i Rind, hvor han havde Ophold og Føden til omtrent for 8 Dage siden, da han vilde fortsætte Reisen sønder paa til en Moster han har i Hodde Sogn. Fra Rind modtog han ingen Penge til at fortsætte denne Reise for og naaede første Dag til Anders Trøstrup i Birkmose i Simmelkierg., hvor han erholdt Føde og Nattelogie. Herfra gik han næste Dag til Christen Sahl i Worgod Sogn, hvor han ligeledes erholdt Føde og Nattelogie for een Nat. Herfra fortsatten han Touren til Deiberg og opholdt sig en Nat hos Søren Riber og en Nat hos Niels Qvemberg, og næste Dag blev han anholdt hos Søren Riber og ført her til Herredscomptoiret. Paa denne sin Vandring paastaaer han ikke at have betlet nogetsteds, men blot modtaget Føde og Logie. Han angiver som Grund, hvorfor han ikke søger fast Tjeneste, at hans høire Arm er daarlig, da der jævnlig bryder Been ud af samme, sog har denne Skade været heel siden Juul, men endnu er der et betydelig Ar i Armen, og skjønt den ikke smerter ham, har han dog ikke nogen Førlighed i den. Han foreviiste Armen for Retten, der forefandt et betydeligt Ar på samme. - Videre Forklaring kunne han ikke afgive og blev derfor ført tilbage til sin Arrest hos Niels Hedeby. Forhøret for idag sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev Lybecker[.] Schou.
Death of a maternal grandfatherCasper Christensen
Type: DEAT
May 19, 1836 (Age 19 years)
Shared note:
Sensitive:0 1836.05.19 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Døde Mandkiøn No.:1836 - 5 Dødsdagen:d.: 19de Mai Begravelsesdagen:d. 25de Mai. Afdødes navn:Casper Christensen Afdødes stand:Almisselem i Møruphuus, død som Fød. Afdødes alder:77 Anm.:- - -
Death of a maternal grandmotherChristiane Christensdatter
Type: DEAT
April 17, 1838 (Age 21 years)
Shared note:
Sensitive:0 1838.04.17 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Døde Qvindekøn No.:1838 - 6 Dødsdagen:d. 17de April. Begravelsesdagen:d. 25de April. Afdødes navn:Christianna Christensdatter Afdødes stand:Almisselem Casper Christensens Enke i Møruphuus. Afdødes alder: 71 Anm.:- - -
Death
Type: DEAT
yes

Birth
Sensitive:0 1817.04.16 Fødsel Udskrift af Rind sogns kirkebog 1815-1827 LAN, C 517 A - 02 Fødte. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1817 - 8 Aar og Datum:d. 16. April 1817 Barnets Navn:Christen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt d. 17. April. Publ i Kirken d. 26. Maij Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Den omvandrende Niels Christensen og Hustru Grethe Kaspersdatter af Møruphus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Mariane Nielsdatter fra Mørup, Grdm. Lars Pedersen i Sønder Veien, Ungk. Niels Nielsen af Nørre Vejen, Karl Adoll Andreasen in Svendlund og Pigen Maren Nielsdatter i Andrup Anm.:- - -
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.02.13 Forhør Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41, RA mikrofilm M-32.655-656 Aar 1835, den 13. Februar blev en Politieret sat paa Herrederne Comptoir af den ordinaire Dommer og Skriver i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Schou, hvor da blev optaget et Forhør over tvende Personer, som den 11te ds. vare blevne anholdte i Deiberg Sog ved den ifølge Amtets Ordre af 16de. f. M. almindelig afholdne Inqvisition i Jurisdictionen. Bemeldte Personer, der under Vagt vare hidførte fra Deiberg i Gaar, vare uden Baand og Fængsel tilstede, og af disse fremstod dernæst den eene, som navngav sig Poul Madsen fra N. Omme, henimod 60 Aar, hvor han er født af Forældrene Mads Jensen og Mette Kirstine Poulsdatter. .... <Ovennævnte personer er ikke af rakker- og natmandsslægt, og afhøringsreferatet af Poul Madsen udelades derfor i denne sammehæng> Den anden Person fremstod og navngav sig Christen Nielsen, 17 Aar gl., født i Rind Sogn af Forældrene Niels Christian Christensen og Grethe Marie Kaspersdatter. Da han blev født var Faderen i Kongens Tjeneste og Moderen opholdt sig hos sine Forældre i Rind Sogn, men kun for en Vinter. Efter denne Vinter flyttede begge Forældrene til Gjimsing Sogn i Hjerm Herred, hvor de en 6-7 Aar opholdt sig i Hospitalet sammested, og i denne Tid var Deponenten hos dem, men derpaa byggede Faderen et Huus, hvor de endnu bor. Deponenten har stedse været hjemme hos Forældrene med Undtagelse af en Sommer for 3 a 4 Aar siden, da han havde Tjeneste som Hyrdedreng paa Ballegaard i Siir Sogn, Hjerm Herred, for en Mand, der hed Søren. Han har været straffet to Gange før for Betlerie ved Domme begge Gange afsagt ved Ulfborg-Hind Herreders Politieret, første Gang med 10 Dages simpel Fangekost, anden Gang med 40 Dages simpel Fangekost. Den sidste Straf udstod han ved St. Hansdag f. A. i Ringkjøbing Arrest og blev derpaa hjemsendt til Gjimsing Sogn. Han forblev hjemme hos Forældrene til kort for Juul, da han gik til Moderens Forældre Kasper Christensen i Rind, hvor han havde Ophold og Føden til omtrent for 8 Dage siden, da han vilde fortsætte Reisen sønder paa til en Moster han har i Hodde Sogn. Fra Rind modtog han ingen Penge til at fortsætte denne Reise for og naaede første Dag til Anders Trøstrup i Birkmose i Simmelkierg., hvor han erholdt Føde og Nattelogie. Herfra gik han næste Dag til Christen Sahl i Worgod Sogn, hvor han ligeledes erholdt Føde og Nattelogie for een Nat. Herfra fortsatten han Touren til Deiberg og opholdt sig en Nat hos Søren Riber og en Nat hos Niels Qvemberg, og næste Dag blev han anholdt hos Søren Riber og ført her til Herredscomptoiret. Paa denne sin Vandring paastaaer han ikke at have betlet nogetsteds, men blot modtaget Føde og Logie. Han angiver som Grund, hvorfor han ikke søger fast Tjeneste, at hans høire Arm er daarlig, da der jævnlig bryder Been ud af samme, sog har denne Skade været heel siden Juul, men endnu er der et betydelig Ar i Armen, og skjønt den ikke smerter ham, har han dog ikke nogen Førlighed i den. Han foreviiste Armen for Retten, der forefandt et betydeligt Ar på samme. - Videre Forklaring kunne han ikke afgive og blev derfor ført tilbage til sin Arrest hos Niels Hedeby. Forhøret for idag sluttet. Hertz Som Vidner:H. Ferslev Lybecker[.] Schou.