Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Maren HansdatterAlder: 60 år17441804

Navn
Maren Hansdatter
Efternavn
Hansdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
fra 1. januar 1744 til 1. januar 1745

Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
1
Anne Kirstine Frederiksdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
2
Niels Frederiksen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
3
Hans Frederiksen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
4
Christen Frederiksen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
5
Hans Frederiksen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
6
NN Frederiks....
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
7
NN Frederiks....
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
8
Maren Frederiksdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
9
Anna Cathrine Frederiksdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
10
Holger Frederiksen
Type: BIRT
ja

Begivenhed 16. marts 1760 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 1760.03.16 Fadderskab Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1760 d. 16de <Martij> blev Friderich Caspersens Møllers Natmands Datter døbt og kaldet Hilleborg Suscept:Kiersten Holgersdatter Test: Friderich Hansen, Hans Hansen og Christen Andersen Høgdal Stifdaatter Maren
Begivenhed 8. juni 1760 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 1760.06.08 Fadder Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1760 d. 8. Junij blev Christen Andersen Høgdal til Natmandens hans Datter døbt og kaldet Anna Suscept: Friderich Hansens Hustrue Test: Friderich Hansen, Hans Hansen og Christen Andersen Høgdals Stifdatter Maren
Halvsøsters dåbAnne Christensdatter
Type: CHR
8. juni 1760 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 1760.06.08 Barnedåb Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1760 d. 8. Junij blev Christen Andersen Høgdal til Natmandens hans Datter døbt og kaldet Anna Suscept: Friderich Hansens Hustrue Test: Friderich Hansen, Hans Hansen og Christen Andersen Høgdals Stifdatter Maren
Begivenhed 8. november 1764 (Alder 20 år)
Delt note:
Sensitive:0 1764.-11.-1764 Gudmor Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1764 d. 8. Nov. Hans Hansen Natmands Barn Knud Suscept Maren Hansdatter Test: Friderich Hansen, Knud Holgersen af Weile, Christen Clemmensen og Hustrue
ForlovetFrederik NielsenVis familie
Type: ENGA
18. april 1766 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 1766.04.18 Trolovelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - o2 1766 d. 18. Apr. blev Natmand Friderich Nielsen og Maren Hansdatter trolovede og d. 23. Maij copulerede
ÆgteskabFrederik NielsenVis familie
Type: MARR
23. maj 1766 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 se trolovelsesnotatet
Søns begravelseHolger Frederiksen
Type: BURI
22. juni 1766 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 1766.06.22 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 Begravede 1766 d. 2222de Jun. Frederik Nielsen Natmands Søn Holger
Datters dåbMaren Frederiksdatter
Type: CHR
17. august 1766 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 1766.08.17 Barnedåb Udskrift af Bjerresogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1766 d. 17. Aug. Friderich Nielsen Nattmands Barn kaldet Maren. Suscept: Thomas Hansen Natmands Hustr. af Fredericia. Test Knud Holgersen af Weile, Holger Nielsen, Thomas Hansen og Kirsten Holgersdatter
Datters dåbAnna Cathrine Frederiksdatter
Type: CHR
25. marts 1768 (Alder 24 år)
Delt note:
Sensitive:0 1768.03.25 Barnedåb Udskrift af Bjerresogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1768 d. 25. Marti Friderich Nielsen Natmands Barn Anna Catharina Suscept: Holger Hansens Kone af Thoning Test. Friderich Hansen, Hans Nielsen,Holger Hansen og Kiesten Knudsdatter af Thoning
Begravelse af datterAnna Cathrine Frederiksdatter
Type: BURI
29. april 1768 (Alder 24 år)
Delt note:
Sensitive:0 1769.04.29 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 Begravede 1769 d. 29. Apr. Natmand Frederik Nielsens Barn Anne Cathrine ... 1 M
Datters dåbAnne Kirstine Frederiksdatter
Type: CHR
19. februar 1769 (Alder 25 år)
Delt note:
Sensitive:0 1769.02 19Barnedåb Udskrift af Bjerresogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1769 samme dato <d. 19de Febr> Friderich Nielsens Barn Anne Kirstine Suscept: Præstens Hustrue øller, Jens Madsen og Madme Steenholt.Test: Birkedommer Tolstrup, Hans Ml
Søns dåbChristen Frederiksen
Type: CHR
21. januar 1771 (Alder 27 år)
Delt note:
Sensitive:0 se notatet vedr. dåbspublikation
Søns dåbChristen Frederiksen
Type: BAPM
21. januar 1771 (Alder 27 år)
Delt note:
Sensitive:0 1771.01.21 Dåbspublikation Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 Dom 3tia p. Epiphan blev Frederik Nielsen Natmand hans Barn ført til Daabs Confirmation og blev kaldet Christen, baaren af Præstens Hustrue. Test. Madame Steenholt, Hans Møller, Søren Møller, Mons. Sommer, alle af Bjerre.
Søns begravelseNN Frederiks....
Type: BURI
21. marts 1773 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 1773.03.10 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 1773 dito Dato <den 21. Mart> Friderich Nielsen Nattmands Barn
Søns fødsel
11
Udøbt Frederiks....
Type: BIRT
1. februar 1774 (Alder 30 år)
Delt note:
Sensitive:0 se begravelsesnotatet
Søns begravelseUdøbt Frederiks....
Type: BURI
6. februar 1774 (Alder 30 år) Alder: 0 år 0 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1774.02.06 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1774 samme Dato <Dom Sexag: den 6te Febr.> Friderich Natmands Barn, som døde udøbt
Søns dåbNiels Frederiksen
Type: CHR
10. maj 1775 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1775.05.10 Barnedåb Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 2 Dom Exaudi sc. d. 28 Maj var Friderich Nielsen Natmands Barn i Kirke som forhen ved Hjemmedåb den 10de ejusd. var kaldet Niels og blev baaren af Provstinde Plesner i Bjerre. Test.: Herredsfoged Fridericsen af Hornum, Monsieur Peder Møller Skovrider ved Boller, Mons. Høst Forvalter ved Palsgaard og Madame Tolstrup af Nebsager.
Søns dåbNiels Frederiksen
Type: BAPM
28. maj 1775 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dåbsnotatet
Begivenhed 29. juli 1775 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1775.07.29 Gudmor Udskrift af Bjerresogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1775 Dom XIIItia sc. d. 10de September , var Friderich Johansens Barn i Kirke som ved sin Hjemmedaab d. 29de Julij var kaldet Knud og blev baaren af Friderich Nielsens Hustr. Test: Rasmus Madsen Søren Møller, Laurs Henrichsen og Søren Rasmussens Hustrue, alle af Bierre
Søns dåbHans Frederiksen
Type: CHR
4. maj 1777 (Alder 33 år)
Delt note:
Sensitive:0 1781.05.04 Barnedåb Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 Dom [10ta] p. Trin. var Friderich Nielsen Natmand hans Barn i Kirke, som forhen ved Hjemme Daab den 4de Maij var kaldet Hans og blev baaren af Mons. Møllers Kierestefra Boller. Test: Højvelbaarne Hr Capitain Lüttichau til Schierrildgaard, Forvalter Borch paa Boller, Mons. Franch ibid., og Jomfrue Namming sammesteds.
Søns dåbNN Frederiks....
Type: CHR
23. november 1779 (Alder 35 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns begravelseNN Frederiks....
Type: BURI
12. december 1779 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1779.12.12. Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebob 1729-1814 LAN C420 - 02 1779 den 12te Friderich Nielsens Barn 18 Dage gammel - - - o o o - - - Kommentar. ved dateringen er månedsnavnet ikke indført i kirkebogen, men kronologien antyder 12.-12.-1779 som begravelsesdato
Søns begravelseChristen Frederiksen
Type: BURI
28. oktober 1780 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1780.10.28. Begravelse Udskrift af Bjerre Sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1780 d. 28de dito <Octbr> Federik Nielsens 2de Børn Hans og Christen
Søns begravelseHans Frederiksen
Type: BURI
28. oktober 1780 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1780.10.28. Begravelse Udskrift af Bjerre Sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1780 d. 28de dito <Octbr> Federik Nielsens 2de Børn Hans og Christen
Søns dåbHans Frederiksen
Type: CHR
28. oktober 1781 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1781.10 .28 Barnedåb Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 -02 Dom IIItia Advent sc. d. 16de December var Friderich Nielsens Barn i Bækken i Kirke som forhen ved HjemmeDaab d. 28de October var kaldet Hans og blev baaren af Jomfrue Friborg paa Boller. Test: Capitain Lüttichau paa Schierrildgaard, Monsieur Lassen og Mons. Sommer paa Boller og Jomfrue Kragh af Nebsager Præstegaard.
Søns dåbHans Frederiksen
Type: BAPM
16. december 1781 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dåbsnotatet
Barns ægteskabRasmus BendixenMaren FrederiksdatterVis familie
Type: MARR
4. juni 1784 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 se trolovelsesnotatet
Folketælling
Type: CENS
1. juli 1787 (Alder 43 år)
Delt note:
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling Udskrift af Bjerre sogns folketællingsliste 1787 CD DDA DDD Fkt 1787 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt den 1ste Julii 1787 Byernes og Stedernes Navne:Nørre Bjerre Huusmænd6. Husstand NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Friderich NielsenMand50gift 1ste GangNatmand Maren Hansdatterhans Kone36gift 1ste Gang Ane Kirstine Friderichsdatter}14ugift Niels Friderichsen} Ægte Børn11ugift Hans Friderichsen} 6ugift Kirsten HolgersdatterKonens Moder74EnkeInderste og Betler
Begravelse af datterAnne Kirstine Frederiksdatter
Type: BURI
26. juli 1795 (Alder 51 år)
Delt note:
Sensitive:0 1795.07.11 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1795 Samme dato <26de Julij> Hriderik Nielsens Datter af Nør Bjerre ved Navn Ane Kirstine 25 Aar gammel
Søns begravelseNiels Frederiksen
Type: BURI
6. marts 1799 (Alder 55 år)
Delt note:
Sensitive:0 1799.03.06 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1799 den 6te Dito <Martij> Friderich Nielsen Nattmands Søn Niels, 21 Aar af Nør Bjerre
FolketællingFrederik NielsenVis familie
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 57 år)
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af Bjerre sogns folketællingsliste 1801 CD DDA DDD Fkt 1801 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt den 1ste Februarii 1801 Byernes og Stedernes Navne:Nør Bjerre Bye16. Husstand NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Friderich NielsenMand62gift 1ste GangHuusmand med jord og Skorsteensfejer Maren Hansdatterhans Koene60gift 1ste Gang Kirsten ClemmensdatterKonens Søsterdatter14ugift Stine Rasmusdatterderes Datters Datter10ugift
Død
Type: DEAT
1. april 1804 (Alder 60 år)
Delt note:
Sensitive:0 1804.04.11 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1804 1ste Søndag efter Paaske begravet Natmand Friderich Nielsens Hustrue ved Navn Maren Hhansdatter, død den 1ste April 60 Aar gammel.
Begravelse
Type: BURI
fra 1. januar 1804 til 1. januar 1805 (Alder 60 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
hende selv
Moders familie med Christen Andersen Høgdal - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvsøster
Familie med Frederik Nielsen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 23. maj 1766Bjerre kirke
3 år
datter
6 år
søn
7 år
søn
-11 år
søn
6 år
søn
søn
søn
6 år
søn
-13 år
datter
19 måneder
datter
søn

Dåb
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1760.03.16 Fadderskab Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1760 d. 16de <Martij> blev Friderich Caspersens Møllers Natmands Datter døbt og kaldet Hilleborg Suscept:Kiersten Holgersdatter Test: Friderich Hansen, Hans Hansen og Christen Andersen Høgdal Stifdaatter Maren
EVEN
Sensitive:0 1760.06.08 Fadder Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1760 d. 8. Junij blev Christen Andersen Høgdal til Natmandens hans Datter døbt og kaldet Anna Suscept: Friderich Hansens Hustrue Test: Friderich Hansen, Hans Hansen og Christen Andersen Høgdals Stifdatter Maren
EVEN
Sensitive:0 1764.-11.-1764 Gudmor Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1764 d. 8. Nov. Hans Hansen Natmands Barn Knud Suscept Maren Hansdatter Test: Friderich Hansen, Knud Holgersen af Weile, Christen Clemmensen og Hustrue
Forlovet
Sensitive:0 1766.04.18 Trolovelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - o2 1766 d. 18. Apr. blev Natmand Friderich Nielsen og Maren Hansdatter trolovede og d. 23. Maij copulerede
Ægteskab
Sensitive:0 se trolovelsesnotatet
EVEN
Sensitive:0 1775.07.29 Gudmor Udskrift af Bjerresogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1775 Dom XIIItia sc. d. 10de September , var Friderich Johansens Barn i Kirke som ved sin Hjemmedaab d. 29de Julij var kaldet Knud og blev baaren af Friderich Nielsens Hustr. Test: Rasmus Madsen Søren Møller, Laurs Henrichsen og Søren Rasmussens Hustrue, alle af Bierre
Folketælling
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling Udskrift af Bjerre sogns folketællingsliste 1787 CD DDA DDD Fkt 1787 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt den 1ste Julii 1787 Byernes og Stedernes Navne:Nørre Bjerre Huusmænd6. Husstand NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Friderich NielsenMand50gift 1ste GangNatmand Maren Hansdatterhans Kone36gift 1ste Gang Ane Kirstine Friderichsdatter}14ugift Niels Friderichsen} Ægte Børn11ugift Hans Friderichsen} 6ugift Kirsten HolgersdatterKonens Moder74EnkeInderste og Betler
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af Bjerre sogns folketællingsliste 1801 CD DDA DDD Fkt 1801 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Bjerre Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt den 1ste Februarii 1801 Byernes og Stedernes Navne:Nør Bjerre Bye16. Husstand NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Friderich NielsenMand62gift 1ste GangHuusmand med jord og Skorsteensfejer Maren Hansdatterhans Koene60gift 1ste Gang Kirsten ClemmensdatterKonens Søsterdatter14ugift Stine Rasmusdatterderes Datters Datter10ugift
Død
Sensitive:0 1804.04.11 Begravelse Udskrift af Bjerre sogns kirkebog 1729-1814 LAN C 420 - 02 1804 1ste Søndag efter Paaske begravet Natmand Friderich Nielsens Hustrue ved Navn Maren Hhansdatter, død den 1ste April 60 Aar gammel.
Begravelse
Sensitive:0 se dødsnotatet