Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Casper ChristensenAlder: 77 år17591836

Navn
Casper Christensen
Efternavn
Christensen
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
17. april 1759
Delt note:
Sensitive:0 1759.04.17. Barnedåb Udskrift af Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 01 Anno 1759 Føde i Rind og Herning Sogner. d. 17. Apr. Christen Natmands S. Casper. Susc. Mariane Søren Slomstrup, Poul Fæderholt, Peder Lassen, Kiersten [Rimus], og Søren Rasmussen af [Vovlund].
Søns fødsel
1
Christen Caspersen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
2
Else Sophie Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
3
Anne Kirstine Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
4
Grethe Marie Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
5
Mette Marie Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
6
Christen Caspersen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
7
Mette Cathrine Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
8
Jørgen Frederik Caspersen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
9
Jørgen Frederik Caspersen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
10
Mette Cathrine Caspersdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
11
Christen Caspersen
Type: BIRT
ja

Brors dåbJørgen Friderich Christensen
Type: CHR
22. september 1760 (Alder 17 måneder)
Delt note:
Sensitive:0 1760.09.22. Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 01 Anno 1760 Ere udi Rind og Herning Sogner Føde d. 22. Sept. Chr. Natmands Søn Jørgen Friderich Susc.: Jomfru Lassen i Rind Præstegrd. Fides.: Alle Collund Mænd.
Søsters dåbFrederikke Christensdatter
Type: CHR
15. februar 1762 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1762.02.15. Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-181 LAN C 517 A - 01 Ao 1762 Ere udi Rind og Herning Sogner Føde d. 15. Febr. Christen Natmands D. i Møruphuus Friderica. Susc.: Madame Koch. Fid.: Søren Veyen Høg. By, Michel Ludstrup, [------], Cidsel Marie i Wester Lind..
Brors begravelseJørgen Friderich Christensen
Type: BURI
20. marts 1763 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 1763.03.20. Død. Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 01 Anno 1763 ere Døde i Rind og Herning d. 20de Mart.: Christen Natmands Søn Jørgen Friderich, ætat. 5 Aar.
Søsters dødsfaldElse Sophie Christensdatter
Type: DEAT
31. december 1769 (Alder 10 år)

Delt note: Sensitive:0
Konfirmeret
Type: CONF
23. april 1775 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 1775.04.23 Konfirmation: Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1. Dom Qvasimodog. 1775ve bleve confirmerede i Rind Kirke. .... Casper Christensen fra Møruphuus ....
Begivenhed 9. december 1781 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 1781.12.09. Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Føde i Kirke Aaret 1782ve. Dom.: 2. Adventij. Jørgen Christensen Natmandens og Anne Kierstines Datter Anne Kierstine Susc. Ingeborg Christensdatter Fides: Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Casper Christensen, Mette Christensdatter - - - o o o - - - Note: Årstallet refererer til kirkeåret, derfor er datoen iflg, kalendeåret 9. dec.. 1781.
ForlovetChristiane ChristensdatterVis familie
Type: ENGA
2. oktober 1788 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 1788.10.02. Trolovelse og vielse Vroue sogns kirkebog 1760-1812 LAN C 225 - 02 Trolovede og Copulerede 1788 d. 2den Oct. 1788 havde Natmandskarl Caspar Christensen af Rind Sogn Trolovelse med Natmands Pige Christiane Christens Datter, som opholdt sig paa Bjerget hos Natmanden Jørgen Andersen. Han foreviste behørig Egteskabs Seddel fra sin Præst Hr. Lassen til Rind og Herning. Forloverne vare Jørgen Andersen og Proclam: Dom 20, 21 et 22. p. Trinit: Copul. d. 21. Nov. s A. - - - o o o - - - Note: Der er kun indført 1 forlover i kirkebogen selv om der står "Jørgen Andersen og"
ÆgteskabChristiane ChristensdatterVis familie
Type: MARR
21. november 1788 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet
Datters dåbAnne Kirstine Caspersdatter
Type: CHR
14. juni 1789 (Alder 30 år)
Delt note:
Sensitive:0 1789.06.14. Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1: Fødde Kirke Aaret 1789 Dom: 1. post Trin: Natm. Casper Christensen og Hustru Christiane Christensdatter 1 Datter Anne Kierstine Susc: Else Royn. Susc:.Christensen i Kideris M:, Anders Michelsen, Maren Nedergaars, Dorthe i Præstegaarden - - - o o o - - - Note: Fejlskrivning i kirkebogen. De sidstnævnte 4 personer, nemlig: Christensen i Kideris M:, Anders Michelsen, Maren Nedergaars, Dorthe i Præstegaarden er ikke Susc. (=gudmødre), men Fideis (= faddere).
Datters dåbGrethe Marie Caspersdatter
Type: CHR
20. marts 1791 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1791.03.20 2. barns dåb. Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1791 - Fødde Dom: 3. Exur: Casper Christensen Natmand og Hustru Christiane i Møruphuus 1 Datter Margrethe Marie Susc: Anne Marie Orneborg Fideis: Thomas Thalund, Christen Svendlund, Niels Pedersen, Anne Cathrine i Vester Høgild.
Datters dåbMette Marie Caspersdatter
Type: CHR
23. september 1792 (Alder 33 år)
Delt note:
Sensitive:0 1792.09.23 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1 Kirke Aaret 1792 - Fødde Dom: 16. post Trin: Casper Natmands og Hustru Christianes Datter MetteMarie. Susc: Maren Pedersdatter Fideis: Mogens Veyn, Søren Slumstrup, Knud Kragelund, Anne Catrine i Fiederholt.
Begivenhed 18. november 1792 (Alder 33 år)
Delt note:
Sensitive:0 1792.11.18 Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1792 - Fødde Dom: 24. post Trin: en ugift Qvinde af Mæster Mands Folk, navnlig Else Marie, fik sit Barn døbt i Rind Kirke, der i Daaben blev kaldet Anne Kierstine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Natmand, Casper og Christiane og Friderica af Møruphuus. Barnefaderen bleve udlagt at være Christopher Jensen Solsetter
Datters dåbElse Sophie Caspersdatter
Type: CHR
2. marts 1794 (Alder 34 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.03.02. Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1: Kirke Aaret 1794 - Fødde Dito Dato (Dom: 1. Exsur:) Casper Natmand og Hustru Kristiane 1 Datter Else Sophie. Susc: Anne Catrine. Fideis: Peder Lyck, Hans Feyrschou, Kiersten Pedersdatter, Maren Olufsdatter.
Begravelse af datterMette Marie Caspersdatter
Type: BURI
fra 1. oktober 1794 til 31. oktober 1794 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.10.xx Begravelse Rind sogns kirkebog 1723-1814: LAN C 517A - 1 Døde 1794 uden dato: Casper Natmands datter .... 20 Uger - - - o o o - - - Note: Kirkebogen anfører hverken afdødes navn eller dato vedr. denne begravelse, men indførslerne umiddelbart før og efter er dateret hhv. 14. og 18. okt. 1794. Aldersangivelsen passer bedst på Else Sophie Caspersdatter , der på det aktuelle tidspunkt ville vær ca. 31 uger gammel, men Else Sofie nævnes adskillige gange senere. Det samme gælder for Caspers to ældste døtre Anne Kirstine og Margrethe Marie. Foruden disse nævnte 3 døtre har Casper på det aktuelle tidspunkt kun datteren Mette Marie, og dødsfaldet må derfor formodes at gælde hende.
Begivenhed 30. november 1794 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.11.30 Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1) Kirke Aaret 1795 - Føde Dito Dato (Dom: 1. Adv. Xsti) en omvandrende Mand og Kone navnl: Jens Jensen og Kierstine Christophersdatter i Herning 1 Datter Mette Catrine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Christensen, Casper Christensen og hustru Christiane
Søns dåbChristen Caspersen
Type: CHR
6. januar 1796 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1796.01.06 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Føde i Kirke Aaret 1796 Dom: Bapt: Xsti Casper Christensen og hustru i Møruphuus 1 Søn Christen Susc: Jomfru Hegela[hr]. Fideis: Jacob Ladefoged, Jørgen [Nørum], Maren Schophuus, Margrethe Jensdatter.
Begivenhed 20. marts 1796 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1796. Barnedåb Udskrift agf Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C517 A - 01 Føde i Kirkeaaret 1796ve Dom. Palmar: Mette Marie Jensdatter 1 uægte Barn Jens Christian. Udlagt Barnefader Peder Carlsen af Giellerup Sogn. Susc. Else Sophie Jensdatter. Fideis: Casper Christensen, Christen Jensen, Chr. Jørgensen, Kiersten Jensdatter
Søns begravelseChristen Caspersen
Type: BURI
10. august 1796 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1796,08.10 Begravelse. Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Deiberg Onsdagen dend 10. agust blev Casper Christensen og hustru Christiane Christens Datter Deres søn begravet aar gl. begr. af Rind Sogn
Datters dåbMette Cathrine Caspersdatter
Type: CHR
25. juni 1797 (Alder 38 år)
Delt note:
Sensitive:0 1797.06.25 6. barns dåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1: Føde - Kirke Aaret 1797 Dom: 2. post Trin: Casper Christensen og hustru Christiane i Møruphuus 1 Datter Mette Cathrine. Susc: Maren Olufsdatter. Fideis: Peder Iversen, Mads Hamborg, Christen Siig, Inger Marie, Anne Svendsdatter
Søns dåbChristen Caspersen
Type: CHR
16. december 1798 (Alder 39 år)
Delt note:
Sensitive:0 1798.12.16. 7. barns dåb. Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1 Hjemmedøbte Drengebørn: 1799 den 16. Dec: Casper Cristensens Søn Christen i Møruphuus - - - o o o - - - Note: Årstallet refererer til kirkeåret, dåbsdatoen er derfor 16.-12.-1798.
Søns dødsfaldChristen Caspersen
Type: DEAT
fra 1. januar 1799 til 1. januar 1800 (Alder 39 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns dåbChristen Caspersen
Type: CHR
15. december 1799 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 1799.12.15. Barnedåb Udsdkrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1800 - Fødte den 15. Decbr Casper Christensen og Hustru 1 Søn Christen i Møruphuus. Susc. Maren Andersdatter. Fideis: Niels Donsig, Søren Nielsen, Maren Madsdatter, Mette Cathrine - - - o o o - - - Note: Årstallet refererer til kirkeåret, dåbsdatoen er derfor 15.-12.-1799.
Datters dødsfaldMette Cathrine Caspersdatter
Type: DEAT
15. juni 1800 (Alder 41 år)

Delt note:
Sensitive:0 1800.06.15 Begravelse Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Døde i Kirke Aaret 1800 d. 15. Juni Casper Christensens Datter Mette Catrine i Mørup Huus ....3 A
FolketællingChristiane ChristensdatterVis familie
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 41 år)
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01. Folketælling Folketællingen 1.febr. 1801 i Rind sogn DDA CD Folketællingen 1801. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Febr. 1801. Byernes og Stedernes Navne:Mørup2. Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Casper ChristensenHusbond42} begge Husmand uden Jord, } i 1ste Skorstensfejer, nyder almisse Kristiane Christensdatterhans Kone34} Ægteskab- - - Frederike Christensdatterhans Søster34ugift- - - Anne Kirstine}12ugift- - - Grethe Marie} hans9ugift- - - Else Caspersdatter} Børn7ugift- - - Christen Caspersen}1ugift- - -
Søns dåbJørgen Frederik Caspersen
Type: CHR
16. maj 1802 (Alder 43 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.05.16 9. barns dåb. Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirkeaaret 1802 Føde den 16. Maii Caspar Christensen og Hustru Christiane i Mørup Huus 1 søn Jørgen Friderich Susc.: Madme Vistrup Fideis: Eskild lyck, Palli Fløe, Niels Pedersen, Dorthe Pedersdatter
Søns begravelseJørgen Frederik Caspersen
Type: BURI
4. juli 1802 (Alder 43 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.07.04 Begravelse Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1 Kirke Aaret 1802 - Døde den 4. Juli Caper Christensen i Møruphuus hans Søn Jørgen Friderich.... 13 Uger
Søns dåbJørgen Frederik Caspersen
Type: CHR
1. maj 1803 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1803.05.01. Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1: Fødte Ao. 1803 den 1. Maij Casper Christensens Søn Jørgen Friderich i Mørup Huus
Søns dåbJørgen Frederik Caspersen
Type: BAPM
30. maj 1803 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1803.05.30 Dåbspublikation Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1 Kirke Aaret 1803 den 30. Maj Casper Christensen i Mørup Huus og Hustru Kristiane 1 Søn Jørgen Friederich. Susc: Maren Pedersdatter. Fideis: Michel Schiærbeck, Mogens Johansen, Bodild Jensdatter og Berthe Christiansdatter
Brors dødsfaldJørgen Christian Christensen
Type: DEAT
23. maj 1806 (Alder 47 år)
Delt note:
Sensitive:0 1806.05.23. Død. Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1. Kirke Aaret 1806 - Døde den 23de Maj Jørgen Christensen [***]mand ...... 69 A - - - o o o - - - Note: En mindre beskadigelse og deraf følgende papirfold skjuler bogstaverne foran "mand". Der har formentlig stået "Natmand". Alderen er forkert angivet i kirkebogen, idet han kun har været 54 år gammel ved sin død
Datters dåbMette Cathrine Caspersdatter
Type: CHR
6. juli 1806 (Alder 47 år)
Delt note:
Sensitive:0 1806.07.06 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1806 Samme Dag Casper Christensen og Hustru Christiane Christensdatter en Datter Mette Chathrine. Fideis: Præstens Hustru Madame Høeg, Christen Christensen, Poul Siig, Eskild Lycks Hustru. - - - o o o - - - Note: Samme Dag = 5te S. eft. Trinitatis, d.v.s. 6. juli.
Datters fødsel
12
Anne Sophie Caspersdatter
Type: BIRT
10. oktober 1807 (Alder 48 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.11.22 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1: Kirke Aaret 1807 Samme Dag Casper Christensen i Møruphus og Hustru Christiane Christensdatter en Datter Ane Sophie. Suscept. [.....] Knudsens Pige Maren Madsdatter. Øvrige Faddere: Christen Michelsen, Niels Olesen og Michel Jacobsen af Lind. Joh. Marie Pedersdatter, Else Laursdatter. Barnet fød d. 10de October. - - - o o o - - - Note Samme dag = 26de Sønd. eft. Trin: d.v.s. 22de novbr.
Datters dåbAnne Sophie Caspersdatter
Type: CHR
22. november 1807 (Alder 48 år) Alder: 0 år 1 måned 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dødsfaldAnne Sophie Caspersdatter
Type: DEAT
16. april 1808 (Alder 48 år) Alder: 0 år 6 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1808.04.16 Død Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C517A - 1 Aar 1808 - Døde Casper Christensen i Møruphus og Hustru Christiane ChristianeChristensdatter deres Datter Ane Sophie døde d. 16de April, begravet d. 24de April 1ste S. e. Paaske, Aar gammel.
Begravelse af datterAnne Sophie Caspersdatter
Type: BURI
24. april 1808 (Alder 49 år) Alder: 0 år 6 måneder 14 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søns fødsel
13
Mads Christian Caspersen
Type: BIRT
fra 1. januar 1809 til 1. januar 1810 (Alder 49 år)
Delt note:
Sensitive:0 Ifølge beregninger skal Mads Christian Madsen være født i 1809, hvad også H. P. Hansen oplyser i sin Bog "Natmandsfolk og Kjæltringer 2". Hans dødsnotate dødsnotate i Rind sogns kirkebog oplyser videre, at han er født i Møruphus i Rind sogn, men Rind sogns kirkebog har ingen notater om hans fødsel og/eller dåb, hverken i dette, foregående eller følgende år.
Søsters begravelseFrederikke Christensdatter
Type: BURI
fra 27. januar 1810 til 23. april 1810 (Alder 50 år)
Delt note:
Sensitive:0 1810.xx.xx Begravelse Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1810 - Døde Den .......... blev Frederiche Christensdatter i Møruphuus begravet ... 40 Aar. - - - o o o - - - Note: Begravelsesdatoen er ikke indført i kirkebogen. Foregående og efterfølgende begravelser er dateret hhv. 27. jan. og 23. april 1810.
Begivenhed 15. maj 1813 (Alder 54 år)
Delt note:
Sensitive:0 1813.05.15 Forlover Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Copulerede Aaret 1813 Anno 1813 den 15. Maj anmeldte sig som Forlovede Ungkarl Niels Christensen af Horne Sogn og Pige Ane Kierstine Caspersdatter af Rind Sogn med Begjæring at Tillysning strax maatte skee fra Prædikestolen. For disse lovede 2de Underskrevne Mænd Peder EskildsenCasper Christensen Copulerede d. 7. Juni 1813
Barns ægteskabNiels Christophersen OutrupAnne Kirstine CaspersdatterVis familie
Type: MARR
7. juni 1813 (Alder 54 år)
Delt note:
Sensitive:0 1813.06.07 Vielse Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Copulerede Aaret 1813 Anno 1813 den 15. Maj anmeldte sig som Forlovede Ungkarl Niels Christensen af Horne Sogn og Pige Ane Kierstine Caspersdatter af Rind Sogn med Begjæring at Tillysning strax maatte skee fra Prædikestolen. For disse lovede 2de Underskrevne Mænd Peder EskildsenCasper Christensen Copulerede d. 7. Juni 1813
Barns ægteskabNiels Christian ChristensenGrethe Marie CaspersdatterVis familie
Type: MARR
10. november 1816 (Alder 57 år)

Delt note:
Sensitive:0 LAN C517A - 2: Rind - Herning sognes kirkebog 1815-1827. Copulerede No.: 1816 - 9 Brudgommen: Ungkarl Niels Christensen fra Madum Sogn, 24 Aar. Bruden: Pigen Grethe Marie Caspersdatter fra Møruphuus, 26 Aar Forlovere: Skorstensfeier Casper Christensen fra Møruphuus og Huusmd. Niels Jensen fra Deiberg Sogn. Vielsesdato: d. 10. Nov. Vielsessted: I Kirken. Anm.: Af niels Christensen blev behørige Attester fremlagt fra vedkommendePræst. ========================================================
Barns ægteskabChristen CaspersenElse Sophie PedersdatterVis familie
Type: MARR
fra 1. januar 1820 til 1. januar 1821 (Alder 60 år)

Delt note:
Sensitive:0 1820.xx.xx. Vielse. Rind sogns kirkebog 1814-1827 LAN C 517 A - 2 Copulerede: No.:1827 - 2. Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungkarl Christen Caspersen af Møruphuus, 20 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand og opholdssted:Pigen Else Sophie Pedersdatter af Mørup. Vielsesdatoen:1820. Vielsesstedet:I Kirken. Anm.:Da der er bleven forglemt at anføre Christen Caspersen og Else Sophie paa deres rette Sted i Kirkebogen for Aaret 1820, blev de her anførte. - - - - - Note: Vielsestidspunktet er i kirkebogen kun anført med årstallet
Barns ægteskabJørgen Frederik CaspersenMette ChristensdatterVis familie
Type: MARR
30. april 1826 (Alder 67 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.04.30 Vielse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1825-1834 LAN C 539 - 4 Copulerede Aar og Lbnr.:1826 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Håndtering og Opholdssted:Ungk. Jørgen Friderich Caspersen fra Sneiberg døbt 30. Maj 1803 i Rind Sogn Vacc. Land Militsetionen, som har modtaget Attest d. 24. Octbr. 1825 Brudens Navn, Alder, Stand, Håndtering og Opholdssted:Pige Mette Christensd Datter i Raberg Aar 1809 døbt, vaccineret 1809 af Brøllund. Hvenm forloverne ere:Gdmd Morten Kjelstrup Hsmd. Christen Jensen Vielsesdagen1826, 30. April. Vielsesstedet:I Rind Kirke, Anm'.:- - -
Folketælling
Type: CENS
18. februar 1834 (Alder 74 år)
Delt note:
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Udskrift af Rind sogns folketællingsliste 1834 DDA DDD CD 2004:6 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Mørupet HuusHusstand nr. 5. Nr. NavnAlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27Casper Christensen75giftIndsidder, Natmand, Almisselem 28Christiane Christensdatter68gifthans Kone 29Mads Christian Caspersen25ugiftderes Søn, Soldat. 30Anna Marie Christensdatter22ugiften Pige af Familien
Barns ægteskabMads Christian CaspersenAnne Marie ChristensdatterVis familie
Type: MARR
16. maj 1834 (Alder 75 år)

Delt note:
Sensitive:0 1834.05.16 Vielse Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Copulerede: No.:1834 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand og Opholdssted:Ungkarl Mads Christian Caspersen fra Møruphuus, gammel 25 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand og opholdssted:Pige Anne Marie Christensdatter i Fattighuset gl. 21-3/4 Aar-. Forlovere:Almisselemmerne Jørgen Gottenborg og Christen Jørgensen i Fattighuset. Vielsesdagen:den 16de Maj 1834 Vielsesstedet:I Kirken.
Begivenhed 11. februar 1836 (Alder 76 år)
Delt note:
Sensitive:0 1836.02.11. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiptotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 11. Februar indfandt Herredsfoged Landt sig i sit Forfald formedelst Arbejde i Anledning af Justitssagen imod Samuel Cohn og Medtiltalte m. m., i Møruphuus udi Rind Sogn ved Exam. Jur. Bertelsen som constitieret, med Vidner Jens Christian Christensen [......] og [Gravers ......] dem, hvor Politieret blev sat og holdt fordi Casper Christensen og Hustru, som 2de Gange havde været kaldt til Forhør, havde ladet anmelde Sygdoms Forfald. No. 88/1835. Bemeldte Casper Christensen fandtes sengeliggende, men iøvrigt ved Fornuftens fulde Brug. Han forklarede i given Anledning, at han aldrig selv har sagt eller hørt, at enten hans Kone eller Arrestantinden har udladt sig med til Fruentimmeret Ane Cathrine Pedersdatter, at hun, som holdt Arrestantindens Søn Christen over Daaben, ikke skulle udlægge Abraham Johansen som Fader til Barnet, eller veed noget om, at det iøvrigt blev bemeldte Ane Catrine Pedersdatter overladt at udlægge hvem hun ville. Paa Komparentens Spørgsmaal til sin Datter - Arrestantinden - om hvem der var Fader til hendes Søn Christen har hun angivet en Person navnlig Niels fra Egnen ved Varde, som Komparenten veed ogsaa i Kirken blev udlagt. Om Abraham Johansen var gift, da Arrestantinden fødte Christen erindrer Komparenten ikke, ligesom han ogsaa forsikrer at vær aldeles uvidende om, at han skulde være Fader til Barnet. - Aftraadt. Derpaa fremstod bemeldte Casper Christensen Hustru Christiane Christensdatter, som i alle Henseender forklarede sig overensstemmende med hendes Mand, dog tilføiede hun, at det forekom hende, at Abraham Johansen var gift paa den Tid, Arrestantinden, som er hendes Datter, fødte Barnet Christen. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens Christian ChristensenGravers Lauridsen
Død
Type: DEAT
19. maj 1836 (Alder 77 år)
Delt note:
Sensitive:0 1836.05.19 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Døde Mandkiøn No.:1836 - 5 Dødsdagen:d.: 19de Mai Begravelsesdagen:d. 25de Mai. Afdødes navn:Casper Christensen Afdødes stand:Almisselem i Møruphuus, død som Fød. Afdødes alder:77 Anm.:- - -
Begravelse
Type: BURI
25. maj 1836 (6 dage efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed fra 1. januar 1960 til 1. januar 1961 (123 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 Omtale: H. P. Hansen: Natmændsfolk og kjæltringer side 156-158 Gammel-Casper Casper Christensen, der blev født i Møruphus og døbt i Rind d. 17. april 1759 fik naturligvis navn efter sin bedstefar, Gaml Casper, og da flere af hans efterkommere blev kaldt op efter Casper Christensen, er det naturligt, at han også fik kendingsnavnet Gaml Casper. Da han blev gift omkring 1788, over et halvt hundrede år efter, at omtalte hestetyv blev hængt på Galgehøj i Snejbjerg, så kan der ikke være tale om, at det var denne Gaml Casper, altså nr. 2 af dette kendingsnavn, der brugte træet fra galgen til Møruphus. Om sidstnævnte Casper har jeg fra overleveringen optegnet følgende træk: Såvel Casper som hans sønner var meget stærke, og folk holdt ikke af at færdes om natten, hvor disse folk holdt til. En nat havde man hørt skrig oppe fra galgehøjen, og da Casper og hans sønner samme nat havde været inde flere steder i Snejbjerg, antog man, at det var disse kjæltringer, der havde overfaldet et menneske oppe ved højen. En anden gang skulle en mand køre vejen om ad galgehøjen en aften. Da han var ked af at køre ene, lovede fortællerens morfar at tage med, og han lagde sig i bunden af vognen, så kusken tilsyneladende var ene. Da man kom i nærheden af højen, rejste der sig et par mænd op af lyngen og greb fat i hestene; men så rejste manden bag i vognen sig og spurgte, hvad det skulde betyde. Casper, thi det var den ene af røverne, sagde da: "Hwa æ de dæ Jæns?" - og så kunne folkene køre videre. En dag "Gaml Jænwold i æ Kjaer" var ved at køre korn hjem og netop skulle til at vælte et læs af ved "æ lugaf", kom Casper forbi. Enevold bad Casper om at hjælpe sig, og knagstærk, som kjæltringen var, væltede denne ene læsset, skønt Enevold, der også havde gode kræfter, holdt igen, så godt han kunde. Casper var en ivrig jæger og holdt gode hunde, som han nok kom til på en nem måde. Da han var død, kom hans kone, Christiane, ind til manden i Hamborg og ville sælge en hund til denne. Manden ville dog ikke købe hunden, som han ingen brug havde for; men sønnen holdt meget af at jage, og han fik så lov til at få den. Nu var der den ejendommelighed ved Caspers hunde, at de nok skulle vende tilbage igen, når han havde solgt dem, og det varede heller ikke længe, inden hundens nye ejer måtte af sted over til Mørup efter dyret. Da han kom ind hos Caspers gav en af sønnerne hunden et slag med sin hånd og sagde: "vel du følle mæ ham!" og siden blev den ved sin nye husbond.. Caspers kone hed Christine Christensensdatter *), hun var født 1767 i Viborg og var Chr. Natmands datter. Parret fik følgende børn: 1. Anna Kierstine Caspersdatter, døbt i Rind 1. post trinit. 1789. Hun blev i 1813 gift i Rind med natmand Niels Christoffersen eller Niels Outrup, (I s.157) og kom til at bo i Hodde fattighus. Af deres børn er kun Casper Hodde, der blev dræbt af An Mari Grønne, bekendt, - se under Grønningerne. I. s. 218. 2. Grethe Marie Caspersdatter, født omkring 1790. Hun blev, den 16 / 11 1816, gift i Rind med den 24-årige Niels Christensen fra Madum. Parret synes i de følgende år at have holdt til i natmandshjemmet i Mørup, når Grethe skulle gøre barsel. Den 16 / 4 1817 fik de en søn døbt, Christen, den 10 / 3 1820 en datter, Else Marie, og den 28 / 1 1822 atter en datter Else Marie. I kirkebogen kaldes faderen stadig en omvandrende. Se under Kolli-folkene. I. s. 253. 3. Mette Marie Caspersdatter, døbt i Rind 16 post trinit. 1792. 4. Else Caspersdatter, død i Rind den 14 /10 1794, 20 uger gammel. 5. Else Sophie Caspersdatter, født ca. 1795. Hun var en tid kærest med den gule rakkers søn, Johannes Johansen, fra Horne (I. s. 167), ved hvem hun fik sønnen, Johannes Guldsmed, og datteren, Christiane Johannesdatter. Senere gik hun med sin første kærestes broder, Store Abraham ( I s. 168), og med ham fik hun sønnerne Christen Nielsen Abraham (s. 189) og Casper Abrahamsen eller Bastrup, der straks skal omtales nærmere. 6. En søn, begravet under forældrenes besøg i Dejbjerg, den 10 / 8 1796, 1/2 år gammel. 7. Mette Catrine Caspersdatter, død 1797, død 15 / 6 1800. 8. Christen Caspersen, født 16 / 12 1799, død s. å. 9. Christen Caspersen, født 15 / 12 1800 - omtalt s.172. 10. Jørgen Frederic Caspersen, født 5/4 1802, død s. å. 11. Jørgen Frederic Caspersen, født 30 / 5 1803 - omtalt s. 178. 12. Mette Cathrine Caspersdatter, født 6 / 7 1806, død s. å. 13. Anne Sophie Caspersdatter, født 1807, død 1808, 1/2 år gl. 14. Mads Christensen født 1809 - omtalt s. 181. Casper Christensen døde den 25. maj 1836, 77 år gammel, og Christiane Christensdatter den 17. april 1838, 71 år gammel. Note: *) Christine Christensdatter = trykfejl i "Natmændsfolk og Kjæltringer". Det rigtige navne er Christiane Christensdatter.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storebror
8 år
ham selv
-7 år
storebror
18 måneder
storesøster
18 måneder
storesøster
2 år
storesøster
3 år
lillebror
17 måneder
lillesøster
Familie med Christiane Christensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 21. november 1788Vroue kirke
11 år
søn
-6 år
datter
16 år
søn
-20 år
datter
21 måneder
datter
18 måneder
datter
3 år
søn
18 måneder
datter
5 år
søn
11 måneder
søn
3 år
datter
15 måneder
datter
-9 år
søn

Dåb
Sensitive:0 1759.04.17. Barnedåb Udskrift af Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 01 Anno 1759 Føde i Rind og Herning Sogner. d. 17. Apr. Christen Natmands S. Casper. Susc. Mariane Søren Slomstrup, Poul Fæderholt, Peder Lassen, Kiersten [Rimus], og Søren Rasmussen af [Vovlund].
Konfirmeret
Sensitive:0 1775.04.23 Konfirmation: Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1. Dom Qvasimodog. 1775ve bleve confirmerede i Rind Kirke. .... Casper Christensen fra Møruphuus ....
EVEN
Sensitive:0 1781.12.09. Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Føde i Kirke Aaret 1782ve. Dom.: 2. Adventij. Jørgen Christensen Natmandens og Anne Kierstines Datter Anne Kierstine Susc. Ingeborg Christensdatter Fides: Jørgen Nielsen, Jens Nielsen, Casper Christensen, Mette Christensdatter - - - o o o - - - Note: Årstallet refererer til kirkeåret, derfor er datoen iflg, kalendeåret 9. dec.. 1781.
Forlovet
Sensitive:0 1788.10.02. Trolovelse og vielse Vroue sogns kirkebog 1760-1812 LAN C 225 - 02 Trolovede og Copulerede 1788 d. 2den Oct. 1788 havde Natmandskarl Caspar Christensen af Rind Sogn Trolovelse med Natmands Pige Christiane Christens Datter, som opholdt sig paa Bjerget hos Natmanden Jørgen Andersen. Han foreviste behørig Egteskabs Seddel fra sin Præst Hr. Lassen til Rind og Herning. Forloverne vare Jørgen Andersen og Proclam: Dom 20, 21 et 22. p. Trinit: Copul. d. 21. Nov. s A. - - - o o o - - - Note: Der er kun indført 1 forlover i kirkebogen selv om der står "Jørgen Andersen og"
Ægteskab
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet
EVEN
Sensitive:0 1792.11.18 Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1792 - Fødde Dom: 24. post Trin: en ugift Qvinde af Mæster Mands Folk, navnlig Else Marie, fik sit Barn døbt i Rind Kirke, der i Daaben blev kaldet Anne Kierstine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Natmand, Casper og Christiane og Friderica af Møruphuus. Barnefaderen bleve udlagt at være Christopher Jensen Solsetter
EVEN
Sensitive:0 1794.11.30 Fadderskab Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1) Kirke Aaret 1795 - Føde Dito Dato (Dom: 1. Adv. Xsti) en omvandrende Mand og Kone navnl: Jens Jensen og Kierstine Christophersdatter i Herning 1 Datter Mette Catrine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Christensen, Casper Christensen og hustru Christiane
EVEN
Sensitive:0 1796. Barnedåb Udskrift agf Rind sogns kirkebog 1723-1814 LAN C517 A - 01 Føde i Kirkeaaret 1796ve Dom. Palmar: Mette Marie Jensdatter 1 uægte Barn Jens Christian. Udlagt Barnefader Peder Carlsen af Giellerup Sogn. Susc. Else Sophie Jensdatter. Fideis: Casper Christensen, Christen Jensen, Chr. Jørgensen, Kiersten Jensdatter
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01. Folketælling Folketællingen 1.febr. 1801 i Rind sogn DDA CD Folketællingen 1801. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Febr. 1801. Byernes og Stedernes Navne:Mørup2. Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Casper ChristensenHusbond42} begge Husmand uden Jord, } i 1ste Skorstensfejer, nyder almisse Kristiane Christensdatterhans Kone34} Ægteskab- - - Frederike Christensdatterhans Søster34ugift- - - Anne Kirstine}12ugift- - - Grethe Marie} hans9ugift- - - Else Caspersdatter} Børn7ugift- - - Christen Caspersen}1ugift- - -
EVEN
Sensitive:0 1813.05.15 Forlover Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Copulerede Aaret 1813 Anno 1813 den 15. Maj anmeldte sig som Forlovede Ungkarl Niels Christensen af Horne Sogn og Pige Ane Kierstine Caspersdatter af Rind Sogn med Begjæring at Tillysning strax maatte skee fra Prædikestolen. For disse lovede 2de Underskrevne Mænd Peder EskildsenCasper Christensen Copulerede d. 7. Juni 1813
Folketælling
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Udskrift af Rind sogns folketællingsliste 1834 DDA DDD CD 2004:6 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Mørupet HuusHusstand nr. 5. Nr. NavnAlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27Casper Christensen75giftIndsidder, Natmand, Almisselem 28Christiane Christensdatter68gifthans Kone 29Mads Christian Caspersen25ugiftderes Søn, Soldat. 30Anna Marie Christensdatter22ugiften Pige af Familien
EVEN
Sensitive:0 1836.02.11. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiptotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 11. Februar indfandt Herredsfoged Landt sig i sit Forfald formedelst Arbejde i Anledning af Justitssagen imod Samuel Cohn og Medtiltalte m. m., i Møruphuus udi Rind Sogn ved Exam. Jur. Bertelsen som constitieret, med Vidner Jens Christian Christensen [......] og [Gravers ......] dem, hvor Politieret blev sat og holdt fordi Casper Christensen og Hustru, som 2de Gange havde været kaldt til Forhør, havde ladet anmelde Sygdoms Forfald. No. 88/1835. Bemeldte Casper Christensen fandtes sengeliggende, men iøvrigt ved Fornuftens fulde Brug. Han forklarede i given Anledning, at han aldrig selv har sagt eller hørt, at enten hans Kone eller Arrestantinden har udladt sig med til Fruentimmeret Ane Cathrine Pedersdatter, at hun, som holdt Arrestantindens Søn Christen over Daaben, ikke skulle udlægge Abraham Johansen som Fader til Barnet, eller veed noget om, at det iøvrigt blev bemeldte Ane Catrine Pedersdatter overladt at udlægge hvem hun ville. Paa Komparentens Spørgsmaal til sin Datter - Arrestantinden - om hvem der var Fader til hendes Søn Christen har hun angivet en Person navnlig Niels fra Egnen ved Varde, som Komparenten veed ogsaa i Kirken blev udlagt. Om Abraham Johansen var gift, da Arrestantinden fødte Christen erindrer Komparenten ikke, ligesom han ogsaa forsikrer at vær aldeles uvidende om, at han skulde være Fader til Barnet. - Aftraadt. Derpaa fremstod bemeldte Casper Christensen Hustru Christiane Christensdatter, som i alle Henseender forklarede sig overensstemmende med hendes Mand, dog tilføiede hun, at det forekom hende, at Abraham Johansen var gift paa den Tid, Arrestantinden, som er hendes Datter, fødte Barnet Christen. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens Christian ChristensenGravers Lauridsen
Død
Sensitive:0 1836.05.19 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Døde Mandkiøn No.:1836 - 5 Dødsdagen:d.: 19de Mai Begravelsesdagen:d. 25de Mai. Afdødes navn:Casper Christensen Afdødes stand:Almisselem i Møruphuus, død som Fød. Afdødes alder:77 Anm.:- - -
Begravelse
Sensitive:0 Se dødsnotatet
EVEN
Sensitive:0 Omtale: H. P. Hansen: Natmændsfolk og kjæltringer side 156-158 Gammel-Casper Casper Christensen, der blev født i Møruphus og døbt i Rind d. 17. april 1759 fik naturligvis navn efter sin bedstefar, Gaml Casper, og da flere af hans efterkommere blev kaldt op efter Casper Christensen, er det naturligt, at han også fik kendingsnavnet Gaml Casper. Da han blev gift omkring 1788, over et halvt hundrede år efter, at omtalte hestetyv blev hængt på Galgehøj i Snejbjerg, så kan der ikke være tale om, at det var denne Gaml Casper, altså nr. 2 af dette kendingsnavn, der brugte træet fra galgen til Møruphus. Om sidstnævnte Casper har jeg fra overleveringen optegnet følgende træk: Såvel Casper som hans sønner var meget stærke, og folk holdt ikke af at færdes om natten, hvor disse folk holdt til. En nat havde man hørt skrig oppe fra galgehøjen, og da Casper og hans sønner samme nat havde været inde flere steder i Snejbjerg, antog man, at det var disse kjæltringer, der havde overfaldet et menneske oppe ved højen. En anden gang skulle en mand køre vejen om ad galgehøjen en aften. Da han var ked af at køre ene, lovede fortællerens morfar at tage med, og han lagde sig i bunden af vognen, så kusken tilsyneladende var ene. Da man kom i nærheden af højen, rejste der sig et par mænd op af lyngen og greb fat i hestene; men så rejste manden bag i vognen sig og spurgte, hvad det skulde betyde. Casper, thi det var den ene af røverne, sagde da: "Hwa æ de dæ Jæns?" - og så kunne folkene køre videre. En dag "Gaml Jænwold i æ Kjaer" var ved at køre korn hjem og netop skulle til at vælte et læs af ved "æ lugaf", kom Casper forbi. Enevold bad Casper om at hjælpe sig, og knagstærk, som kjæltringen var, væltede denne ene læsset, skønt Enevold, der også havde gode kræfter, holdt igen, så godt han kunde. Casper var en ivrig jæger og holdt gode hunde, som han nok kom til på en nem måde. Da han var død, kom hans kone, Christiane, ind til manden i Hamborg og ville sælge en hund til denne. Manden ville dog ikke købe hunden, som han ingen brug havde for; men sønnen holdt meget af at jage, og han fik så lov til at få den. Nu var der den ejendommelighed ved Caspers hunde, at de nok skulle vende tilbage igen, når han havde solgt dem, og det varede heller ikke længe, inden hundens nye ejer måtte af sted over til Mørup efter dyret. Da han kom ind hos Caspers gav en af sønnerne hunden et slag med sin hånd og sagde: "vel du følle mæ ham!" og siden blev den ved sin nye husbond.. Caspers kone hed Christine Christensensdatter *), hun var født 1767 i Viborg og var Chr. Natmands datter. Parret fik følgende børn: 1. Anna Kierstine Caspersdatter, døbt i Rind 1. post trinit. 1789. Hun blev i 1813 gift i Rind med natmand Niels Christoffersen eller Niels Outrup, (I s.157) og kom til at bo i Hodde fattighus. Af deres børn er kun Casper Hodde, der blev dræbt af An Mari Grønne, bekendt, - se under Grønningerne. I. s. 218. 2. Grethe Marie Caspersdatter, født omkring 1790. Hun blev, den 16 / 11 1816, gift i Rind med den 24-årige Niels Christensen fra Madum. Parret synes i de følgende år at have holdt til i natmandshjemmet i Mørup, når Grethe skulle gøre barsel. Den 16 / 4 1817 fik de en søn døbt, Christen, den 10 / 3 1820 en datter, Else Marie, og den 28 / 1 1822 atter en datter Else Marie. I kirkebogen kaldes faderen stadig en omvandrende. Se under Kolli-folkene. I. s. 253. 3. Mette Marie Caspersdatter, døbt i Rind 16 post trinit. 1792. 4. Else Caspersdatter, død i Rind den 14 /10 1794, 20 uger gammel. 5. Else Sophie Caspersdatter, født ca. 1795. Hun var en tid kærest med den gule rakkers søn, Johannes Johansen, fra Horne (I. s. 167), ved hvem hun fik sønnen, Johannes Guldsmed, og datteren, Christiane Johannesdatter. Senere gik hun med sin første kærestes broder, Store Abraham ( I s. 168), og med ham fik hun sønnerne Christen Nielsen Abraham (s. 189) og Casper Abrahamsen eller Bastrup, der straks skal omtales nærmere. 6. En søn, begravet under forældrenes besøg i Dejbjerg, den 10 / 8 1796, 1/2 år gammel. 7. Mette Catrine Caspersdatter, død 1797, død 15 / 6 1800. 8. Christen Caspersen, født 16 / 12 1799, død s. å. 9. Christen Caspersen, født 15 / 12 1800 - omtalt s.172. 10. Jørgen Frederic Caspersen, født 5/4 1802, død s. å. 11. Jørgen Frederic Caspersen, født 30 / 5 1803 - omtalt s. 178. 12. Mette Cathrine Caspersdatter, født 6 / 7 1806, død s. å. 13. Anne Sophie Caspersdatter, født 1807, død 1808, 1/2 år gl. 14. Mads Christensen født 1809 - omtalt s. 181. Casper Christensen døde den 25. maj 1836, 77 år gammel, og Christiane Christensdatter den 17. april 1838, 71 år gammel. Note: *) Christine Christensdatter = trykfejl i "Natmændsfolk og Kjæltringer". Det rigtige navne er Christiane Christensdatter.
Delt note
ind sogns kirkebog 1723-1814: Døde 1794 uden dato: Casper Natmands datter .... 20 Uger -------------- Denne datter er død mellem 14. og 18 okt, 1794. Aldersangivelsen passer ikke på nogen af Caspers døtre eller børn i det hele taget. Den passer bedst på Else Sophie, der i givet fald ville være 236 uger gl, men hun overlever til langt opi voksen alder. Der ses ikke at være født mere end den ene Else Sophie Caspersdatter i årene 1792-1800.