Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Abraham JohansenAge: 58 years17971856

Name
Abraham Johansen
Surname
Johansen
Birth
Type: BIRT
June 3, 1797 33 34
Shared note:
Sensitive:0 1797.06.03 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 556 - 02 Anno 1797 Fødde og Døbte i Horne Sogn Abraham Løverdagen d. 3die Junii føddes Johannes Hansen Natmand og Hustru Else Sophie Abrahams Datter paa Transbøl Hede en Søn der hjemmedøbtes Navnl.: Abraham. Dets Daab publicertes Trinitatis Søndag d. 11 Junii. Baaren af Else Cathrine Jeps Datter af Hindsig. Faddere: Niels Christensen af Outrup Teilgaard, Niels Lassen af Fruerlund, Christen Lauridsen af Stonsig, [....] og Giertrud Jens Datter af Frøstrup Hede
Baptism
Type: BAPM
June 11, 1797 (Age 8 days) Age: 0 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageElse Sophie CaspersdatterView this family
Type: MARR
yes

MarriageMarie Cathrine OlesdatterView this family
Type: MARR
yes

Death of a motherElse Abrahamsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1804 to January 1, 1805 (Age 6 years) Age: 41 years 0 months 0 days

Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1807 to January 1, 1811 (Age 9 years) Age: 9 years 6 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event September 5, 1816 (Age 19 years) Age: 19 years 3 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 9.-9.-1816.
Event September 9, 1816 (Age 19 years) Age: 19 years 3 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 1816.09.05 Retsmøde Udskrift af Bølling herreds politiprotokol 1812-1821 LAN B 80 C - xx, RA mikrofilm M-32.655 1816, den 5te Septbr blev paa Ringkiøbing Raadstue indsat en Person, som her i Byen blev anholdt for Betleri og Pasløshed. Denne blev den 9de nestefter stillet her for retten og forklarede da: Han hedder Abraham Johansen, 20 Aar gammel født af omstreifende Natmands Folk i Horne Sogn ved Warde. Hans Forældre fik Ophold i [Froesberg], Horne Sogn. Faderen Natmand Johannes Andersen og Moder Ane Sophie. Arrestanten kom sidst fra Klitterne, hvor han har opholdt sig i en eller 2 Dage og hernæst lagt i Klegod. Da der ingen Mistanke hviler paa ham for nogen [.....] Forbrydelse blev han af Arresten løsladt. Sponneck.
Event September 9, 1816 (Age 19 years) Age: 19 years 3 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 9.-9.-1816.
Event from January 1, 1817 to January 1, 1818 (Age 19 years) Age: 19 years 6 months 28 days

Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1817 to January 1, 1818 (Age 19 years) Age: 19 years 6 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1817 to January 1, 1818 (Age 19 years) Age: 19 years 6 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event September 22, 1817 (Age 20 years) Age: 20 years 3 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1817.09.22 Retsmøde Udskrift af Vends herreds politiprotokol 1817-1830 LAF, Vends herreds retsbetjentarkiv Aar 1817, den 22de September blev en Politiret satt og holdt paa Vends Herreds sædvanlige Tingsted af underskrevne Rettens Betjent med [.....] Bugge og Schmidt, begge af Middelfart. Der blev fremlagt Skrivelse af 16de dennes fra Byefogden i Ringkøbing [.....] er overleveret en Arrestant Abraham Johansen Heden saa og en Afskrivt af en Skrivelse d. d. [4de] f. M. fra Stiftamtmanden i Fyen denne Arrestant betræffende med en Paategning af 6te f. M. hvorudi Byefogden i Ringkøbing anmodes at lade ham udlevere og tillige det Reise Pas som den 15de dennes har været medgivet Hans Laursen af Middelfart, der blev afsendt for at afhente Arrestanten. Politiemæsteren anmærkede derhos at [......] Stiftamtmandens fremlagte Skrivelse ikke befalede her fra at føie Anstalt til Arrestantens Afhentelse fra Ringkjøbing, saa havde man ventet nogen Tid. Bemeldte Arrestant blev nu løs og ledig fremstillet Retten, forklarede hans Navn er Abraham Johansen Heden, 20 Aar gammel, fød i Horne Sogn, Ribe Amt i Jylland. Han har for nogle Aar siden staaet i Lære hos Hattemanger Lars Nielsen her i Byen, men løb bort til Jylland, hvor han siden og i de sidste 5 Aar har opholdt sig [..... .....]
Event November 28, 1817 (Age 20 years) Age: 20 years 5 months 25 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 2, 1817 (Age 20 years) Age: 20 years 5 months 29 days
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
March 29, 1818 (Age 20 years) Age: 20 years 9 months 26 days
Shared note: Sensitive:0
MarriageAppelone Kirstine ChristophersdatterView this family
Type: MARR
October 11, 1818 (Age 21 years)
Shared note:
Sensitive:0 1818.10.11 Vielse Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 555 - 14 Copulerede. Lbnr.1818 - 9 Brudgommens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Abraham johansen, 21 Aar, Unkarl af Trandsbøl Brudens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Appelone Christophersdatter 23 Aar, Ungpige af trandsbøl. Forlovernes Navne og Opholdssted:Søren Christensen Schou, Gaardmand af Trandsbøl Hans Christnsen,Huusmand, sammesteds Vielsesdagen1818, 11te October Vielsesstedet:i Kirken Anm.:- - -
Birth of a son
#1
Christopher Abrahamsen
Type: BIRT
July 14, 1819 (Age 22 years)
Shared note:
Sensitive:0 1819.07.14 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 556 - 14 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:8 Fødselsdagen:1819, 14tende Julii Barnets fulde Navn:Christopher Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:1818, 18tende Julii Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter i Trandsbøl Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedUnge pige Maren Stephansatter af Trandsbøl Mette Kjerstine Stephansdatter Anna Dorthea Andersdatter Giertrud Jensdatter og huusmd. Niels Christensen, alle af Trandsbøl Anm.:- - -
Christening of a sonChristopher Abrahamsen
Type: CHR
July 18, 1819 (Age 22 years) Age: 0 years 0 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a fatherJohannes Hansen Smidt
Type: DEAT
March 1, 1821 (Age 23 years) Age: 57 years 2 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#2
Johannes Abrahamsen
Type: BIRT
April 20, 1822 (Age 24 years)
Shared note:
Sensitive:0 1822.04.20 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAM C 556 - 14 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:8 Aar og Datum1822, 20de April Barnets fulde Navn:Johannes Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken1822, 21de April Forældrenes navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter p. t. i Rotbøl. Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Unge Pige Johanne Thomas Datter af Bjerremose Kjær Karen Christens Datter af Rotbøl Appellone Kjerstine Christophersdatter Christopher Nielsen Ungkarl Jens Pedersen af Lille Olling Anm.:- - -
Christening of a sonJohannes Abrahamsen
Type: CHR
April 21, 1822 (Age 24 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a son
#3
Niels Christian Abrahamsen
Type: BIRT
December 23, 1824 (Age 27 years)
Shared note:
Sensitive:0 1824.12.23 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 556 - 14 Fødte Mandkiøn. Lbnr.:1 Fødselsdagen:1824, 23. December Barnets fulde Navn:Niels Christian Abrahamsen Daabens datum, hjemme eller i Kirken:1824, 25. December Forældrenes Navne, Stand, Haandtring og Bopæl:Abraham Johansen og Hustru Appelone Christophers Datter i Trandsbøl Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:Johanne Thomasdatter af Bjerremose Kjær Villads Pedersen af Trandsbøl, Jens Hansen af Søndersiig Hans Jørgensen af Hornelund Mette Sørensdatter, sammesteds. Anm.:- - -
Christening of a sonNiels Christian Abrahamsen
Type: CHR
December 25, 1824 (Age 27 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#4
Anne Elisabeth Abrahamsdatter
Type: BIRT
March 26, 1827 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.03.26 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1826-1834 LAN C 556 - 15 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:6 Fødselsdagen:1827, 26de Marts Barnets fulde Navn:Anna Elisabeth Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken1827, 28. Marts Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter i Rotbøl Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Unge Pige Else Nielsdatter i Rotbøl, Hsmd Niels Christophersen af Hvollig i Hodde Sogn unge Karl Christen Pedersen, Christen Meklenborg Pedersen og Jens Christian Olesen, alle af Rotbøl
Birth of a son
#5
Christen Nielsen
Type: BIRT
June 8, 1830 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1830.06.27 Barnedåb Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C517A - 3 Fødte kvindekøn. No.:1830 - 8 Barnets fødselsdato:d. 8de Juni. Barnets navn:Christen Nielsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken27. Juni i Kirken Forældrenes Navne, Stand Håndtering og BopælElse Sophie Caspersdatters uægte Barn i Møruphuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Anne Katrine Pedersdatter fra Deiberg Sogn, Kone Mette Christensdatter fra Sneiberg, Kirsten Marie Nielsdatter i Mørup, og Ungk. Mads Christian Caspersen i Møruphuus, Anm.:Som Barnefader blev udlagt Christen Nielsen fra Varde --------------- Som barnefader er i kirkebogen nævnt Christen Nielsen, men der er muligvis tale om, at barnets navn er gentaget ved en fejltagelse. Se også efterfølgende "Omtale" under 16.-12.1835 og 11.-2.-1836
Birth of a daughter
#6
Else Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
from January 1, 1830 to January 1, 1831 (Age 32 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sonChristen Nielsen
Type: CHR
June 27, 1830 (Age 33 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a wifeAppelone Kirstine Christophersdatter
Type: DEAT
June 23, 1831 (Age 34 years) Age: 36 years 4 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1831-06.23 Død Udskrift af Horne (Vestj) sogns kirkebog 1826-1834 LAN C 556 - 15 Døde. Qvindekiøn. Lbnr.:5 Dødsdagen:1831, 23de Junii Begravelsesdagen:1831, d. 26de Junii Afdødes For- og Tilnavne:Abbelonne Kjerstine Christophersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Abraham Johansens Hustru ved Hornelund Afdødes Alder:36-1/4
Event January 7, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 7 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 8.-1.-1833
Event January 8, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 7 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.01.08 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833 den 8. Januar blev efterstaaende Forhør optaget paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og Silkeborg. For Forhøret blev fremstillet 2de i Winding Sogn som Løsgjængere og Betlere anholdte og hertil i Gaar Aftes afleverede Mandspersoner, nemlig 1. Abraham Johansen, som forklarede, at hans Navn er som anført, og at han er 36 Aar gl., født i Horne Sogn Ribe Amt af Forældre Johannes Hansen og Else Sophie Abrahamsdatter, som begge er døde. Han vat hjemme hos sine Forældre indtil han var 10 Aar gl., da han kom i Lære hos Hattemagermester hos Laus Møller i Middelfart, hvor han var i fire Aar, da han løb af sin Lære og blev anholdt her i Byen og blev uden tiltale eller Straf sendt tilbage til Fyen. Derefter gik han omkring i nogle Aar paa forskjellige Steder, indtil han blev forberedt til Confirmation i Kauslunde og blev confirmeret, da han var omtrent 20 Aar gl. Derefter kom han igen hjem til Horne Sogn, hvor han strax blev gift med Abelone Kirstine Christoffersdatter, som er død for omtrent 1 Aar siden. Han har siden han blev gift bestandig opholdt sig i Horne Sogn med Undtagelse af de 6 Aar fra 1820 til 1826, han var i [Krigs]tjeneste ved Jydske Regiment lette Dragoner. Han har, siden han blev gift, tjent i 2 Aar hos Niels Christensen i Malle, Horne Sogn, 1 Aar hos Jens Jepsen i Bounum i samme Sogn, men i den øvrige Tid har han mest ernæret sig som Dagleier. I de sidste Aar hans Kone levede, nød de Understøttelse af Fattigvæsenet og fri Bolig i Fattighuset, men da hun døde, modtog Horne Sogn deres trende Børn til Forsørgelse, og siden den Tid har han ikke havt noget fast Opholdssted, men ernæret sig ved Glarmester og Blikkenslager Arbeide paa Landet uden at være forsynet med noget Reisepas. Han forlod Horne Sogn sidstafvigte Torsdag og gik nord paa for at ville til Salling at søge Arbeide som Blikkenslager. Sidstafvigte Løverdag mødte han paa Landeveien mellem Breining og Nøromme den tillige med ham anholdte, men ham forøvrigt aldeles ubekjendte Person, som gav sig i Reise Selskab med ham, og laae de sammen den næste Nat i et lidet Huus i Nøromme Sogn, hvorpaa de i Søndags gik sammen til Winding og var inde hos Pastor [Bu-------], hvor de bad om noget til Mellemmad, da de ingen Penge havde, men bleve der anholdte af Stodderkongen som Betlere og ført til Sognefogden, som lod dem transportere herud. Førend de kom til Præstegaarden var de ogsaa inde i en Gaard kort fra Agerfeldt og bad om noget at leve af, men fik intet. Flere Steder nægter han at have betlet, ligesom han og forsikrer aldrig at have været tiltalt eller straffet enten i eller uden for Krigstjenesten for nogensomhelst Forbrydelse, men tilstaaer iøvrigt at være fuldkommen rask og arbeidsfør. Han tilstaaer i det sidste Aarstid ikke at have søgt nogen fast Tjeneste, men foregiver, at saadant har været hans Hensigt til næste Sommer. Arrestforvarer Lautrup anmeldte, at han ved at visitere denne Person ved hans Ankomst hertil i Gaar Aftes har funden i hans Halstørklæde en Foldekniv og en liden Nøgle, og at han paa Lautrups Tilspørgsel om, hvorfor han havde gjemt disse Ting paa det Sted, havde svaret, at han ville bruge Kniven til at skjære Halsen over paa sig med, dersom han blev kjed af Arresten her. I den Anledning tilstod Arrestanten, at han vel har brugt denne Yttring, men dog uden virkelig at mene noget dermed, og at han har gjemt baade Kniven og Nøglen, som hører til en Glarkiste, som han efterlod sig hos Sognefogeden i Nøromme, i sit Halstørklæde efter sin Reisekammerats Raad, og denne havde gjort ham opmærksom paa, at de strax ved deres Ankomst her til Arresten ville bleve mere visiterede, og hvad de havde medblive taget fra dem. Abraham Johansens Signalement er: 66 Tommer høi, temmelig svær af Bygning, har blaae Øine, bruunt Haar og Bakkenbarter, har Skade på det høire Øie, som er noget indfaldet i Hovedet, er iført en kort blaae Vadmels Trøie, et par sorte do. Pantelers, en blaae Tosels Vest med [] Ret smaae Metalknapper, et gl. sort Silkehalstørklæde, en gl. Hat og et par Træsko. 2. Johan Jørgen Hubalich forklateder at hans Navn er som anført, 53 Aar gammel, født i Ribe og hjemmehørende sammesteds, hvor han forsørges af Fattigvæsenet og løb derfra uden Fattigcommissionens Videnden og Tilladelse i Oct. f. A., siden hvilken Tid han bestandig har flakket omkring og levet Viiser og Almanakker, indtil han sidstafvigte Løverdag traf sammen med Abraham Johansen, hvem han ikke forhen har kjendt, paa Landeveien, og laae da sammen den næste Nat i et lidet Huus, som han ikke nærmere kan opgive, da han er aldeles ubekjendt med Egnen. De gik derpaa i Søndags til Winding, hvor de kom ind til Præsten, hvor Pigen gav dem hver et Stk. Brød til Mellemmad, dog forsikkrer han hverken der eller paa det andet Sted i Winding, hvor de forhen var inde, men som han ikke nærmere kan opgive, ikke at have bedet om noget eller betlet ligesaalidt som nogensinde før paa denne sin Vandring. Medens de spiste deres Brød i Præstegaarden, kom Stodderkongen derind og anholdt dem samt førte dem hen til Sognefogeden. Han vilde ligesom sin Reisekammerat gaae til Salling, hvor han har nogle Bekjendtere. Han tilstaaer at have i Aaret 1824 været straffet for Betlerie i Aarhuus med 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, 1825 i Ribe for samme Forbrydelse og med samme Straf og endelig i 1828 efter Hads og Ning Herreders Dom ligeledes for Betlerie med 4 Aar og 1 Maaneds Forbedringshuusarbeide i Viborg, hvorfra han blev løsladt den 12. April f. A. Oftere nægter han at have været tiltalt eller straffet for nogen Forbrydelse. Han nægter at have raadet Abraham Johansen til at gjemme sin Kniv og Nøgle i hans Halstørklæde og veed kuns at han falbød Kniven til de 2de Mænd, som transporterede dem herud i Gaar. Abraham Johansen tilstode i den Anledning, at [Hubalüh] just ikke just ikke har raadet ham til at gjemme Kniven i Halstørklædet, men alene at sælge den, da den dog ville blive taget fra ham, naar de kom i Arresten, hvilket Hubalich tilstod forholder sig rigtigt. Abraham Johansen forklarede derhos efter Anledning, at han ikke veed eller har hørt Hubalich betle den korte Tid, de var sammen, men at han, Comp., bad for dem begge i Winding Præstegaard og den anden Gaard i Winding, hvor de var sammen inde. Johan Jørgen Hubalichs Signalement er: 67 Tommer høj, middelmaadig af Bygning, brune Øine, bruunt Haar, gl. graastribet Vadmels Trøie og gl. graae Vadmels Panteler, en do rød og graastribet Tosels Vest, et gl. Guulstribet Halstørklæde, en do Hat og et Par Træskoe. Disse 2de Arrestanter bleve dernæst overleveret til Arrestforvareren og Forhøret udsat for ved Korrespondance at indhente de videre fornødne Oplysninger. John Finsen Vidner:J. SilkeborgLautrup.
Event February 7, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 8 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.02.07 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 7de, Febr. blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen i Overværelse af undertegnede Vidner. Forhøret over Arrestanterne Johan Jørgen Hubalich og Abraham Johansen blev contiunueret og sidstnævnte fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 4de dennes med dertil hørende Bilage, nemlig: 1. en Skrivelse fra constitueret Byfoged Hansen i Middelfart af 28de f. M. 2. Dommerens Reqvisitionsskrivelse af 10de f. M. 3. en Konfirmationsattest af 18de f. M. 4. og 5. 2de Udskrifter af Vends Herreds Politieprotocol. Af disse Documenter bleve Nr. 2, 4 og 5 antagen til Vedheftelse, men de øvrige til Indlemmelse ##. Abraham Johansen, som tilstod ogsaa at have Tilnavnet Heden efter hans Fødested Torstrup Hede, tilstod at være engang straffet for ulovlig bortgang fra Lægdet med 8 Dages Fængsel, dog erindrer han ikke, at det var paa Vand og Brød. Derimod benægter han nogensinde at have været straffet for Betleri eller Omstreifen, hvilket efter den fremlagte Politieretsdom af 2 Decbr 1817 med 4 Ugers Fængsel [----] saaledes som samme Doms Udskrift ommelder kort [--- ----] med 14 Dage i Fengsel, dog tilstaaer han at have, efterat være anholdt i Weilby Sogn, siddet arresteret en kort Tid, saavidt han erindrer omtrent 14 Dage i Middelfart, men kan ikke erindre, at saadant egentlig har været Fængselstraf efter Dom. Han forklarer endvidere, at han om Efteraaret 1817, efterat have været arresteret omtrent 2 Maaneder her i Ringkjøbing, blev transporteret til Middelfart som formentligen dèr hjemmehørende og blev fremstillet for den dèr i samme Tid afholdteLandmilicesession, hvorefter han blev Hospitalets Sygestue i Odense for at cureres for Skab, hvorfra han efter omtrent 6 Ugers Ophold blev demitteret og nogle faae Dage senere anholdt i Weilby Sogn. At han saaledes som den fremlagde Domsudskrift ommelder har været straffet med 14 Dages 4 Ugers Fængsel for Betlerie forsikrer han gjentagende ikke at erindre, med mindre det har været Tilfældet her i Ringkjøbing i Sommeren 1817, da han blev arresteret efter daværende Amtmand [R------s] Ordre, fordi han havde betlet hos ham ude paa Rindomgaard. Dommeren fremlagde endvidere Amtets Skrivelse af 30te f. M. med deri paaberaabte Bilage, som bleve læste og antagne til Indl. s. l. ## - Arrestanten tilstod Rigtigheden af samtlige fremlagte Documenter, ligesom ogsaa at han ikke kan sige sig fri for at have førend hans Kone døde betlet baade i Horne og nogle Nabosogne, da han sad i yderst fattige Omstændigheder og ikke kunne ernære sig paa anden Maade. Forhøret blev dernæst udsat og Arrestanten overleveret til Arrestforvareren.
Birth of a son
#7
Casper Abrahamsen Bastrup
Type: BIRT
February 11, 1833 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 1833.02.11 Fødsel Udskrift af Asp sogns kirkebog 1829-1844 LAN C 503 - 12 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:2 Fødselsdagen:1833, d. 11. Februar. Barnets fulde Navn:Casper Bastrup Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:d. 17. Februar i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Else Sophie Caspersdatter, et omstreifende Fruentimmer fra Rind Sogn. til Barnefader blev udlagt Tjenestekarl Abraham Johansen af [Haunvig] Sogn Forældrene var uden Ægteskab. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Maren Madsdatter i [Lundsmark] bar Barnet Sognefoged Mads Staugaard og Fattigforstander Poul Nielsen, begge af Linde Gaardb. Niels Bæk i Østerby. Anm.:Paa sin Omstreifen fødte Moderen Barnet i Bastrup i Asp. - - - o o o - - - Notat:: Haunvig sogn eksisterer ikke, måske Havrvig sogn på Holmsland, skønt kirken i i Havrvig først blev bygget i 1869.
Christening of a sonCasper Abrahamsen Bastrup
Type: CHR
February 17, 1833 (Age 35 years) Age: 0 years 0 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event March 15, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 9 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.03.15 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833 den 15. Marts blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesekretair Finsen ned Vidner T. Jensen og Lautrup. Forhøret over Arrestanterne J. J. Hubalich og Abraham Johansen blev continueret, og begge Arrestanterne fremstilledes fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 11te imodtaget den 15de dennes med deri paaberaabte Bilage, hvilke Documenter bleve antagne til Indlemmelse og lyder saaledes: ## Abraham Johansen tilstod nu at erindre, at han i Efteraaret eller om Vinteren 1817, efter at han kom fra Odense Sygehuus og blev anholdt i Weilby, har for ulovlig Omstreifen været straffet i Middelfart med Fængsel i nogen Tid, men hvor længe erindrer han ikke. Derimod vedbliver han bestemt at benægte at have udstaaet Fængselstraf paa Vand og Brød. Dommeren bemærkede, at bemeldte Arrestant ikke findes at have været tiltalt eller dømt ved Ulfborg-Hind Herreders Politieret, ligesom han ogsaa fremlagde en Straffeattest af Dags Dato fra Bye og Herredssskriveren her i Byen tilligemed en Udskrift af Byens Politiprotocol, som blev antaget til Vedheftlse, men Attesten til Indl. s. l. ##. Endelig fremlagdes Amtets Skrivelse af 14de f. M. med en som Bilag følgende Skrivelse fra Tugthuus Inspecteuren i Viborg s. l. ## Hubalich bad tilført, at han formener at være bleven for haardt straffet ved de ham forhen for Betlerie og Løsgjængerie overgaaede Dommer, og deels at han ikke har faaet tilstrækkelig Understøttelse og Ophold af Fattigvæsenet i Ribe, og at han derfor har været nød til at begive sig paa Vandring for at holde Livet. Iøvrigt erklærer begge Arrestanter ikke at have videre at tilføie til Sagens Oplysning eller deres Forsvar, hvorfor Sagen blev optaget til Dom og Arrestenaterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner: J. SilkeborgLautrup.
Event March 16, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 9 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.03.16 Underretsdom Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 Dom i Sagen Politiet contra Arrestanterne Johan Jørgen |: eller Diderik :| Hubalick og Abraham Johansen. Arrestanterne Johan Jørgen |: eller Diderik :| Hubalich af Ribe og Abraham Johansen af Horne Sogn, der for pasløse Omløben er den 6. Januar d. A. anholdt i Winding Sogn, tiltales under denne Sag for Løsghængerie og Betlerie. Det er i saa Henseende ved de Tiltaltes egen Bekjendelse og Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgjort, 1. at Johan Jørgen Hubalich, der er over Kriminel Lavalder, er født og forsørgelsesberettiget i Ribe, hvor han i sidste Efteraar har nydt Understøttelse af Fattigvæsens Commissionen, men har uden dennes Vidende og Villie forladt dette sit lovlige Opholdssted sidst i October f. A. og siden den Tid flakket omkring i Landet uden Pas eller lovligt Erhverv, men efter Foregivende ernæret sig af at sælge Viser og Almanakker. Derimod er han ikke med sin Benægtelse overbevist om at have Betlet paa denne sin Vandring. Han har forhen været været dømt 1. ved Krigsretsdom af 2den Decbr. 1819 for Tyverie til 6 Gange Spidsrod af 200 Mand i een Dag |: men pardonneret med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød :| 2. ved do. af 25. Maj 1820 for Tyverie til 8 Gange Spidsrod af 200 Mand i een Dag. 3. ved Hads og Ning Herreders Politiretsdom af 23. Sept. 1824 for første Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 4 Ugers simpelt Fængsel. 4. ved Gjørding og Malt Herreders Politieretsdom af 18. Novbr. 1825 for samme Forbrydelse til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 5. ved Hads og Ning Herreders Politieretsdom af 25. Febr. 1828 for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og 3die Gang begaaet Betlerie til Forberingshusarbeide i 4 Aar og 1 Maaned, hvilke samtlige Straffe, han har udstaaet. Ved de tvende sidstnævnte Domme maae bemærkes, at Politieretsdommen af 18. Novbr. 1825 intet Hensyn har taget til den ham forhen for 1ste Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie overgaaede Dom og udstaaede Straf, og at det ved Hads-Ning Herreders Politretsdom af 25de Febr. 1828 er bleven overseet, at han ved Malt-Gjørding Herreders Dom var dømt ikke alene for Betlerie, men ogsaa for Løsgjængerie, hvilket denne Doms Præmisser og især Citat af Frd. 24. Juli 1822, som alene handler om Løsgjængerie tydelig viser, og at han saaledes ved den sidste Dom ligesaavel kunde have været anseet med Straf for 3die Gang begaaet Løsgjængerie som for 3die Gang begaaet Betlerie. Da nærværende Dommer imidlertid ikke anseer sig [b----tet] til at forandre eller gaa udenfor de forhen ergangne Domme, men troer sig pligtig til ikkun at tage hensyn til den, saaledes som den ere, og ikke som den formentligen burde have været, vil Tiltalte nu blive at idømme Straf for 3die Gang begaaet Løsgjængerie efter Forordn. 21. Aug. 1829 3, saaledes at [-------] ad den deri bestemte Straf i 2 Aars Forbedringsarbeide, [--------] med Hensyn til Titaltes Vita Anteacta og den sidst udstaaet meget betydelige Strafs Uvirksomhed til hans Forbedring.. 2. at Arrestanten Abraham Johansen, der er over Kriminel Lavalder er født og hjemmehørende i Horne Sogn, og har i de sidste 1 Aar efter sin Kones Død, uden at have havt noget fast Opholdssted, flakket omkring paa Landet og ernæret sig deels ved Glarmester og Blikkenslagerarbeide, og deels baade før og efter den tid ved Betlerie. Han har forhen ved Vends Herreds Politieretsdom af 22. Septbr. 1817 været dømt til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Overtrædelse af Frdn. 22. Marts 1793 6, altsaa for ulovlig Bortgang af Lægdet og Amtet, men ikke for Betlerie, endskjønt det i denne Doms Præmisser hedder, at han efter egen Tilstaaelse har begaaet denne Forbrydelse, og ved samme Herreds Politieretsdom af 2. Decbr. s. A. for ulovlig Omstreifen |: Løsgjængerie :| til 4 Ugers simpel Fængsel. I denne Doms Præmisser hedder det, at han har tilstaaet nyelig at have været straffet for Betlerie med 14 Dages Fængsel, men da det ikke har været muligt imod hans Benægtelse at erhverve Oplysning om, at ansee den Dom er ham overgaaet, eller at han har udstået Straf derfor, vil han nu ikkun blive at dømme for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og 1 Gang begaaet Betlerie efter Frdn. 21. August 1829 3 og 8, hvilken Straf med Hensyn til hans fra Ungdommen af førte omstreifende Levnet og Formodningen om, at han engang før er bleven straffet for Betlerie passende synes at kunne bestemmes til 8 Maaneders Forbedringshusarbeide. Det er en Selvfølge, at de Tiltalte desforuden maae dømmes til hver for sig at udrede de af deres Arrest og Dommes Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger. Thi Kiendes for Ret: Arrestanterne Johan Jørgen eller Diderik Hubalich og Abraham Johansen bør som Forbed-ringshuusfanger hensættes til Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, Første i 2 Aar og Sidste i 8 Maaneder, samt hver for sig betale alle af Deres Arrest og denne Sag lovlig flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen Fremlagt i Politieretten 16. Martii 1833. John Finsen
Event March 27, 1833 (Age 35 years) Age: 35 years 9 months 24 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 12, 1834 (Age 37 years) Age: 37 years 6 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1834.12.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 12. Decbr. blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bjørn, hvor da passerede som følger: 83/1834. Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Dommeren igaar havde modtaget en Skrivelse fra Sognefoged Peder Andersen i Aulum angaaende at Abraham Johansen og Marie Cathrine Olesdatter, som i Aulum var anholdte, var mistænkte for Tyverie, og iøvrigt at Førstnævnte havde giort sig skyldig i Løsgjængerie og Sidstnævnte i Betlerie efter Skrivelsens Indhold, som blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt 2de af Kontorbetjent Bertelsen under Dags Dato meddeelte Rapporter om, hvorledes fornævnte Personer, som ved Ankomsten igjen var bleven indsat i Arresten, , har forklaret sig for ham. Marie Cathrine Olesdatter blev løs og ledig fremstillet og blev forelæst den for hendes Vedkommende meddeelte Rapport, og hun erklærede, at dens Indhold var overensstemmede med Sandhed, dog saaledes, at det maatte være en Misforstaaelse, naar det hedder at hun og Abraham Johansen have været i Egnen ved Varde, da de ikke have været i den Bye sidste Sommer eller siden hun en 8te Dages Tid efter Sct. Hans Dag sidste Aar blev hjemsendt til Nørrefelding. Det var fra nærværende Jurisdiction Hjemsendelsen skete, da hun havde udstaaet Straf af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgjængerie. Specielt vedblev hun, at ligesom hun selv ikke havde forøvet eller deltaget i det af Sognefogden i Aulum omskrevne Tyverie, saaledes vidste hun aldeles Intet til Oplysning desangaaende. Abraham Johansen fremstod ligeledes løs og ledig og blev forelæst den for hans Vedkommende fremlagte Rapport, og han erklærede, at dens Indhold var overensstemmende med Sandhed. Han nægtede at have begaaet det af Sognefogden omskrevne Tyverie, eller at vide noget som helst til Oplysning. Saa benægtede han ogsaa at have forøvet Betlerie, hvilket han vedblev, uagtet Marie Cathrine Olesdatters herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt. Arrestanterne blev igjen indsat i Arresten. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay.
Event December 27, 1834 (Age 37 years) Age: 37 years 6 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1834.12.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 27. Decbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Tusholdt af Lille Rottervig i Aulum, som forklarede, at han e han den ogTirsdagen den 2den i denne Maaned var hos Vershuusmand Hans Møller i Holstebroe, hvoribkand flere ogsaa Peder Mikkelsen af Bøvling ii Skodborg Vandfuld Herreder, Abraham Johansen og trine Leth var tilstede. Komp saae, at Peder Mikkelsen 2de Gange havde en Lærredspung med Penge oppe af sin Lomme, da han laante 2 Personer navnlig Poul Bach, opholdende sig i Sevel, og Peder Lysberg, saa vidt han vidste afFousing ved Holstebro, Penge. Da han siden atter ville tage Pungen frem, som han ellers havde i hans Buxelomme, savnede han den og yttrede, at han antog at den enten var bleven tagen af hans Lommer, eller at han havde lagt den paa Bordet, og at den var bleven taget bort derfra. - Første Søndag efter kom Abraham Johansen og Trine Leth til Komps Bopæl, hvor Abraham Johansen tilbød at ville sætte 2de ituslagne Ruder ind, men da Komp. kun bød 5 s Courant derfor, hvilket Abraham fandt var for lidt, og da Komp. idet han fremtog en 5 s havde sin Pengepung tilsyne, yttrede Abraham Johansen, at han ikke behøvede at være som Komp. da han erfarede at hans Pung var vel forsynet, i hvilken Anledning Komp. giorde ham opmærksom paa, at det ikke var Penge alt, men tillige et Sølv Pibebeslag, som han havde i sin Pengepung. Abraham Johansen ville da afkøbe Komparenten dette Beslag, og for at erfare om det kunne veje op mod en SApecie tog han en saadan af sin Pung, hvilken Pung Komp ved den Leilighed fik at see, og det forekom ham, at det var den, som Peder Mikkelsen midstede hos Hans Møllers. Komp ville derpaa have anholdtdem begge, men undlod det efter sin Kones Ønske, hvorimod han ved et Bud meddeelte Peder Mikkelsen om det passerede. Sidstnævnte kom da til Komp og i Forening med ham eftersatte de Abraham Johansen og Trine Leth og traf dem hos Jeppe Sørensen ved Aulum Kirke. Ved Vissitationen, som foregik der, fandtes en Pung hos hver af dem med Penge i, men Peder Mikkelsen vedkjendte sig ingen af Pungene, og saavidt Komp kunne skjønne, var heller ingen af dem den samme, Abraham Johansen tog frem da han vari Komps Bopæl. - Forskjellen syntes han især at være paa lærredet, som forekom ham at være finere og Mørkere end det der var i den Pung, han først saae. - Komp tilføiede, at Abraham Johansen og Trine Leth skulle have faaet Underretning om, at de var eftersatte, førend de bleve indhentede af Peder mikkelsen og Komp. - Ved Anholdelsen yttrede Trine Leth, at Komp vel siden skulle have Betaling fordi han var Aarsag til deres Anholdelse.Abraham Johansen betlede ikke, men Trine Leth bad om noget og fik ogsaa noget - saa vidt han mindes Gryn - af hans Kone. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay
Event January 13, 1835 (Age 37 years) Age: 37 years 7 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.01.13 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835, den 13. Januar blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Laulund i Herredsfoged Landts Fraværelse i Warde i Anledning af et Forhørs Optagelse i en Offentlig Sag efter Ordre, af Examinatus juris Bertelsen som constitueret, i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: 83/1834. En Skrivelse fra Amtet af 2den denne Maaned med Bilag blev fremlagt. Arrestanten fremstod løs og ledig. Han nægtede paa det bestemteste at have udstaaet de i de fremlagte Udskrifter af Vends Herreders Politiprotokol af 22. September og 2. December 1817 daterede Straffe af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 4 Ugers Fængsel, eller nogensinde at have været straffet for Betleri. Derimod tilstaaer han, saaledes som ligeledes i den fremlagte Act under Ulfborg og Hind Herreder den 15. Marts 1813 er passeret. Han har, da han om Efteraaret 1817 kom fra Odense Sygehus og blev anholdt i Wejlby, for ulovlig Omstreifenværet straffet i Middelfart med Fængsel i nogen Tid, men hvorlænge erindrer han ikke. Fremdelse tilstod Arrestanten i 1833 at have udstaaet den i Ringkjøbing under Overpolitiret den 18. April s. A. den idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage for Betlerie og Løsgjængerie, men oftere vedbliver han at nægte, at han nogensinde har været straffet. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnBay
Event February 17, 1835 (Age 37 years) Age: 37 years 8 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68. RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1835, den 27. Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overvæ- rels af Vidner Bay og Bertelsen, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Arrestanten frermstod løs og ledig. Dommeren fremlagde Gjenpart ad 2de Skrivelser til Amtet af 15de December f. A., Ditto af en Do af 22de s. M. og en Ditto af en Do af 9de dennes samt Amtets Skrivelse af 24de næst- efter, som i gaar er modtaget med 2 Bilage. Arrestanten erkjender, at han har streifet omkring i Landet i den Mellemtid fra hans Løsladelse af Arresten i Ringkjøbing indtil han for noget over et Aar siden blev arresteret i Warde uden at have søgt nogen Tjeneste [andet] end at han, da Præsten i Thorstrup en 14 Dagestid efter at Komp. havde udstaaet sin Straf i Ringkjøbing, viste ham hen til Eske Christensen i Tastrup i bemeldte Thorstrup Sogn, hvor han meente, at Komp. kunne faa Tjeneste, også gik derhen og forespurgte desangaaende, men Eske svarede, at han havde faaet sig en Karl, saa at han ikke kunne modtage Komparenten. Anledningen til denne Anviisning var, at Komp. henvendte sig til Præsten og begjærede sit Skudsmaal med den Yttring, at han ville tage til Ribe Marked for at fæste sig bort. Præsten udelod sig ved samme Leilighed med, at det var bedst, Komp. blev i Sognet. Da komp først et par Dage efter kunne faa Skudsmaalet, fordi han manglede en Bog, saa blev det for sildig for ham at komme til Markedet i Ribe. Hans Skuds- maalsbog er bevaret hos Gaardmand Peder [Dyrmose] i Nørrefelding, hvor han gav den i Forvaring ikke længe før han blev anholdt, for ikke at tilsmusse den ved at føre den omkring med sig. Denne Bog har dog kun Paategning af Præsten i Thorstrup og af Præsten i Nørrefelding. Den sidstnævntes Paategning skal kun angaae at Komp. ikke kunne blive viet, som han af ham havde forlangt, til Marie Cathrine Olesdatter eller Trine Leth uden andre Beviisligheder end dem han havde. Først nu har han tænkt paa at Omtale denne Skudsmaalsbog, og han tilføier, at hans Confirmations- attest ligger ved den. Sagen vil nu efter Omstændighederne være at indstille til Overøvrigheden. Arrestanten indsat i Arresten. Landt Som Vidner:BayBertelsen.
Event March 26, 1835 (Age 37 years) Age: 37 years 9 months 23 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 6, 1835 (Age 37 years) Age: 37 years 10 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.04.06 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123623 Aarligt No:40 Rulle No.:326 Navne paa Fangerne:Abraham Johansen af Varde Arrest Hvor født:Horne Sogn, Øster Herred, Ribe Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1835, d. 6te April Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Alder:38 Naar løsladt og Opførsel:1836. d. 6. April - hjemsendt Opførsel upaaklagelig Straffet før:Ja. Hvor Værnepligtig:Ribe Amt 59 - 67/59 Hvor forsørgelsesberettiget:Horne Sogn, Øster Herred, Ribe Amt Er givt?Enkemand Hvor mange Børn:2 Sønner i Datter Er Confirmeret:Horne Kirke Religion:Lutters Profession:Blikkenslager og Glarmester Til hvilket Arbeide her BrugtSpoler Anmærkning:Dømt inden Ribe Amts Overpolitiret d. 26de Marts 1835
Event April 6, 1836 (Age 38 years) Age: 38 years 10 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 06.-04.-1835
Event October 19, 1836 (Age 39 years) Age: 39 years 4 months 16 days
Shared note:
Description: tilladelse til at indgå ægteskab med Marie Chathrine Olesdatter Sensitive:0 1836.10.19 Ansøgning. Abraham Johansen søger om tilladelse til at indgå ægteskab med Marie Cathrine Olesdatter Afskrevet efter H. P. Hansen: Natmændsfolk og Kjæltringer, Bind 1 side 173. Underdanigst P: M:! Jeg Abraham Johansen, født i Horne Sogn i Aaret 1785, hvor jeg opholdt mig i bemeldte Sogn hos mine Forældre. I en del Aar hjalp jeg mine Forældre ved hans Arbejde, indtil jeg endelig omsider 1818 blev gift med Pigen Appelone Christine Christophers Datter, med hvem jeg levedei 13 Aar, da hun ved Døden afgik 1831, i hvilken jeg og min Hustru avlede 5 Børn, hvoraf de 2de ere døde - Da jeg nu ikke ser mig i Standtil at ernære ovennævnte mine Børn uden en troe Ledsagers Hjælp, vover jeg underdanigst at bønfalde Deres Høyvelb., at jeg maatte forundesTilladelse, paa lovlig Maade at ægtevies med denne min Huusholder Maria Cathrine Olufs Datter. - Da jeg ikke ser mig istand til at forsørge mine umyndige Børn uden en troe og kjærlig Moders Hjælp, som og jeg ikke selv har nydt nogetsomhelst Erstatning af Horne Commune, vover jeg tillidsfuldt til Deres H: ædle Retskaffenhed at vove Bønhørelse, at dette mit Ægteskab maatte vorde bønhørt. Horne Sogn 19de October 1836 Underdaningst Abraham Johansen. - - - Ansøgningen blev videresendt til Thorstrup-Horne fattigkommission til påtegning. Denne lyder: " - I denne Anledning skulde jeg ikke undlade, paa egne og øvrigeMedcommissairers Vegne, underdanig at meddele følgende oplysning: Abraham Johansen har allerede i sit Ægteskab med den i hans Ansøgningomtalte Abelone Christine Christophers Datter i flere Aar nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, og efter hans Hustrus Død overtog Communen hans 3 Børns Forsørgelse. Den ene af disse er uconfirmeret og tjener for sit Brød; for de 2 andre betaler Communen endnu aarlig 15 Rdl. 4 Mark Cour. - Hvis altsaa Abraham Johansen, imod al Sandsynlighed, nogensinde skulde blive i Stand til at refundere den saaledes i en lang Række af Aar oppebaarne betydelige Understøttelse, kunde Communen naturligvis intet have imod, at han indlod sig i nyt Ægteskab. Abr. Johansens Ansøgning remitteres. Thorstrup-Horne Fattigcommission 8de Novb. 1836 Underdanigst J. Daugaard.
Event January 3, 1839 (Age 41 years) Age: 41 years 7 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.03. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1839 den 3. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af, at Politiemesteren af Rygter havde hørt,at der omtrent for 3 Uger siden skulle være frastiaalet Laurids Thomsen Gunnerup ved Bedehøi, Skierns Sogn et betydeligt Qvantum Hør, og at Peder Samuelsen Fierbæk i Lønborg skulle være i Besiddelse af noget af denne. For Forhøret var indkaldt bemeldte Peder Samuelsen Fjerbæk, der fremstod uden Baand og Fængsel og forklarede paa Anledning, at Søndagen den 9de f. M. var han i Warde for at kjøbe nogle Æbler sammesteds til Udsalg hjemme. Han kjøbte omtrent 2Skp. hos en Gartner, der boer paa Torvet, og da han omtrent ved Middagstider forlod Byen, traf han ved Nørre Port Christen Pedersen Schaarup af Toftum i Hemmeth Sogn, som var kjørende. Af denne fik han Tilladelse til at kjøre med. I [Sivbæk] bedede de først, og da de kom til Bedehøj omtrent en halv Miil norden for [Sivbæk] tidlig i Mørkningen, holdt de ligeledes der for at drikke dem en Punsch. De stode af Vognen og gik ind, og efterat Christen Schaarup havde talt noget med Konen gik disse to ud af Stuen og ind i et Kammer ved Siden af, som de lukkede af. Hvad de foretog sig der ved Dep. ikke, da han - skjønt han forsøgte derpaa - ei kinne komme derind. De forblev der omtrent et Qvarteers Tiid, i hvilket Mellemrum Dep. gav Hestene noget Høe, og da Christen Schaarup kom ud, var Dep. hos Hestene, og til ham udlod Christen Schaarup sig med, at han havde havt Samleie med Konen og derfor betalt 24 S., men tilføiede han da, de[t] havde ligget paa noget Hør inde i Kammeret, villde han nu ogsaa have noget af Hørret, dog vidste Dep. ikke, om dette Hør skulle udleveres efter Aftale med Konen eller ei, men Christen Schaarup foregav at der skulle være en Dør på nordre Side af Huset, og naar Dep. vilde gaae derom, skulle Hørren blive ham udleveret, og han skulle da bringe den til Vognen. I Følge heraf gik Dep. norden om Huset, men da der ingen Dør var, kom han tilbage igjen til Vognen, hvor Christen Schaarup foreviste ham Hørren, der var kommen ud. Hvor meget der var veed Dep. ikke. De fulgtes derpaa ind i Huset igjen, og i Forstuen viste Christen Schaarup *) paa Døren til det ommeldte Kammer og udelod sig med, at Hørren var kommen ud derfra. De gik ind i Stuen, hvor de drak en Kaffepunsch, som de betalte hver med [1 lS] og fortsatte derpaa Rejsen hjem. Da de hen paa Aftenen kom til Skjern Broe, bedede de her, og medens Karlen i Kroen fodrede Hestene kom der en Mand forbi, som Dep. ei kendte, men formeener at Kroekarlen herom kan give Oplysning, og til denne Mand falbød Christn Pedersen Schaarup Hørren. Medens Christen Pedersen Schaarup og den Ubekjendte handlede herom, kom Abraham, den gule Rakkers Søn, og forlangte at faae Hørren, der efter hans Foregivende var bleven stiaalet i Gunnerup. Herover kom Christen Schaarup og Abraham i Trætte, dog uden at Hørren blev forevist, og kort efter kjørte de igjen fra Lyhne Skov og hjem efter. Da de kom forbi Hemmeth Kirke og skulde skilles, stod Dep. af Vognen og tog sin Pose med Æbler, og nu tilbød Christen Pedersen at ville give Dep, al Hørren. Christen Schaarup bandt derpaa 2 Bunter sammen og udleverede disse til Dep., og med disse gik Dep. hjem. Om Christen Pedersen Schaarup beholdt noget tilbage i Vognen eller ei ved Dep. ikke, ligesom han eiheller, dersom han ikke havde været noget svirende, selv havde modtaget det ham Overleverede. Om Morgenen, da han havde sovet Rusen ud, fortrød han strax det Passerede, og da han derfor 8 Dage efter var til Marked i Warde den 18de f. M. gik ahn ind i Stedet Bedehøi, hvor han fortalte Konen det Passerede og lovede Konen at tilbagebringe det, han havde modtaget, hvilket han ogsaa gjorde Søndagen derefter den 23de f. M. Ved Afleveringen blev Hørren Veiet, og da fandtes der saa vidt Dep. erindrer 21 û i det ene bundt og 18 û i det andet. Konen udlod sig med, at der endnu manglede et Bundt paa 22 û, men derom veed Dep. ingen Oplysning at give. Den tilbageleverede Hør kunde omtrent være 5 Rd. 4 Mk. Cour. værd. - Oplæst, ratihaberet, og da Dep er bosiddende Mand blev han ingen Arrest paalagt. Forhøret sluttet for at tilstilles Kammerjuncker Wedell Heimann til nærmere Undersøgelse. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
Event January 5, 1839 (Age 41 years) Age: 41 years 7 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1839.01.05 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1839 den 5te Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da continuerede det under 3die dennes paabegyndte Forhør i Anledning af det hos Laust Thomsen i Gunnerup begaaede Tyveri. For Forhøret blev fremkaldt og fremstod uden Baand og Fængsel Christen Pedersen Schaarup, der paa Anledning forklarede, at det forholder sig rigtigt at han Løverdagen den 9de f. M. i Warde med et Læs Rug og tog derfra om Søndag Eftermiddag den 10de. Inden han forlod Byen kom Peder Samuelsen til ham og fik Lov at kjøre med, da de skulde ad samme Vei. Peder Samuelsen havde to Poser med sig, som blev lagt i Vognen, men hvad der var i disse Poser veed Dep. ikke, dog blev der taget nogle Æbler oven af den ene Pose. Allerede før Dep. kjørte fra Byen, havde han nydt nogle Glas Punsch, saa at han var noget svirende, hvilket blev værre da de bedede i [Sivbæk], hvor han nød mere Spiritus. I Mørkningen naaede de til Laust Thomsens Huus ved Bedehøi. Her holdt de igjen og medens Peder Samuelsen blev ude ved Hestene for at give dem Brød, gik ind i Huset, hvor han traf konen hjemme og bestilte af hende noget Kaffepunsch. Dep. gik ud i Kjøkkenet med hende, mens den blev lavet til, og da den var færdig fik de den ind i Stuen, hvor Peder Samuelsen kom ind og drak med. Om der blev betalt noget for Kaffepunschen eller ei, erindrer Dep. ikke. I stuen var paa samme Tid den gule Rakkers Søn Abraham, som tilligemed et Dep. ubekjendt Fruentimmer laae i en derværende Seng. Saa snart Kaffen var drukket, tog de igjen bort, uden at Dep. ved af eller mærkede, at der i Mellemtiden var lagt Hør eller andre Ting ud paa Vognen
Event January 11, 1839 (Age 41 years) Age: 41 years 7 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.01.11 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiporotokol 1832-1849 Mikrofilm M-32.656. Aar 1839 den 11 Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange hvor da Forhøret angaaende de paa Stedet Bedehøi forøvede Tyverier continuerede. Efter Tilsigelse var mødt 1. Thomas Madsen af Lyhne, der under Formaning til Sandhed forklarede: at Søndagen den 10de f. M. om Aftenen, Klokkeslettet kan Dep. ei angive - kom han forbi Lyhne Kroe og traf der Christen Pedersen Schaarup holdende udenfor med sin Vogn, ved hvilken Karlen Niels Peter Nielsen stod og gav Hestene Brød, og da Dep. kjendte Christen Pedersen fra før af, indlod han sig i Samtale med ham, hvorved Dep. mærkede at Christen Pedersen var stærk svirende. Eftyer nogen Samtale spurgte Christen Pedersen Dep. om han vilde kjøbe 4 û Hør, hvilket han foregav at have kjøbt i Forening med Jens Thomsen. Om Christen Pedersen havde Hørren med sig eller ei, veed Dep. ikke, da han intet vilde kjøbe. Under denne Samtale var ikke andre tilstæde end den Karl, der gav Hestene Brød. hvilken Karl yttrede at det kunde være muligt at han kjøbte Hørren, men inden Christen Pedersen herpaa fik svaret, kom den gule Rakkers Søn Abraham til og efter noget Skjænderie med Chtristen Pedersen, hvorved Dep. ei kan erindre, hvorledes Ordene faldt, yttrede at enten skulde C hristen Pedersen eller han Abraham være Tyv for noget fra Stedet i Bedehøi bortekommen Hør. Imedens dette passerede kom Peder Samuelsen fra Kroen af ud til Vognen og blandede sig i Samtalen, som Dep. ei videre lagde Mærke til. Kort efter gik de alle ind i Kroen undtagen Kroekarlen, og her vedblev Disputen mellem Christen Pedersen og Abraham, idet Abraham yttrede, at han ville have Christen Pedersens Vogn visiteret, hvilket CChristen Pedersen modsatte sig under Tirlføiende, at den Hør han havde buden tilfals havde han selv kjøbt. Efter noget Skjænderie kjørte Christen Pedersen og Peder Samuelsen igjen bort, uden at Dep. kan oplyse, om de havde Hør i Vognen eller ei. Dep. tilføier, at Simon Pedersen ei ved denne Leilighed var tilstede, saa at Simon Pedersen intet veed om Sagen. Christen Pedersen Schaarup blev fremkaldt og confronteret med Dep. og vedblev at han ei kan erindre, hvad der i Lyhne Kroe maae være passeret, men endnu har han Hør i Behold hjemme, som han gjerne uden at kunde huske det i sin svirende Tilstand kan have tilbudet. Efter at Thomas Madsen havde vedgaaet det Tilførtes Rigtighed bleve de demitterede 2. Niels Peter Nielsen, der paa Anledning forklarede, at ommeldte Søndag Aften var han tilstæde uden for Lyhne Kroe, da Christen Pedersen og Peder Samuelsen kom kjørende, og medens Dep. gav Hestene Brød passerede som af foregaaende Vidne forklaret uden at Dep. nu kan erindre de brugte Udeladelser, kun ilføier han, at da Disputen opstod om Hørren, følte han efter i Vognen og kunde da mærke, at der var Hør eller Hamp i de bag i samme liggende Poser, men hvor paagjældende havde det fra ved han ikke. Ratihaberet, demitteret. 3. Jens Thomsen, Christen Pedersens Tjenestekarl fremstod og forklarede under Formaning som til Foregaaende at den ommeldte Søndag kom hans Husbond kjørende hjem fra Warde i en temmelig svirende Tilstand. Kl. kunde omtrent være 11 da han kom hjem, og Dep. var da ude for at læse af Vognen, men der var aldeles intet Hør paa samme, men kun noget Seletøi og tomme Sække til Korn. Ved Hjemkomsten udelod Christen Pedersen dig ikke med om noget af hvad der var passeret. Derimod forholder sdet sig rigtigt, at dep. og Christen Pedersen i Forening har endnu en Deel Hør, Hvoraf det er muligt, at Christen Pedersen har falbudet noget. Ratihaberet, demitteret. 4. Morten Stauning af Hemmeth, som forklarede, at han boer tæt neden for Hemmeth Kikrke. Søndagen den 10de f. M. efter at han var gaaet til Sengs km Peder Samuelsen kl. omtrent mellem 10 og 11 til hans Boeoæl og efter at have banket ham op bad ham først om han maatte lade 2de Poser staae der [tillige med] noget Hør, som Peder Samuelsen foregav at have kjøbt sønder paa og udelod sig tillige med at han selv havde baaret det fra Lyhne Kroe og siden at han havde faaet det kjørt med Christen Pedersen. Peder Samuelsen betænkte sig imidlertid igjen, saa at han ikke vilde lade Hørren blive, men bad Dep. være sig behjælpelig med at bære dem hjem over Heden til Lønborg, da han saa nok skulde betale ham godt derfor. Dep. der ei fattede nogen Mistanke var villig hertil. Der var i alt 3 Bundter hør, som gver kunde veie noget over et Lû efter at først Peder Samuelsen af det eene Bundt havde taget mellem 7 og 8 û og leveret til Dep. som betaling for hans Gang. Det 3die Bundt bar derimod Peder Samuelsen selv. Efter at de havde saaledes bragt Hørren hjem til Peder Samuelsen fulgte denne med tilbage for at hente Poserne, hvori der var Æbler. De saaledes modtagne 7 til 8 û Hør har han endnu, hvorfor Retten paalagde ham at aflevere det til Sognefogden for at denne hertil under Forsegling kunde oversende samme. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. Peder Samuelsen fremkaldt og forklarer nu, at Morten Staunings Udsagn var aldeles overensstemmende med Sandhed og det forholder sig rigtigt, at han medbragte 3 Bundter Hør fra Christen Pedersens Vogn til Morten Staunings Boepæl. De to Bundter har han tilbageleveret og af det 3die Bundt har han govet Morten Stauning 7 til 8 û for hans Uleilighed, hvorimod han har Resten gjemt hjemme under et Fag Høe op over Bjælkerne, edndnu har han intet deraf solgt. Dernæst vedbliver han sin foregivne Forklaring om Christen Pedersens Deelagtighed i Tyveriet. Ligeledes blev Christen Pedersen fremkaldt og vedbliver sit Udsagn. Retten fandt Anledning til at belægge Peder Samuelsen med Arrest, ligesom der vil blive gjort Anstalt til Udlevering af den tilbageblevne Hør. Forhøret for i Dag sluttet. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
Death of a brotherJohannes Johansen
Type: DEAT
January 1, 1840 (Age 42 years) Age: 44 years 9 months 18 days

Shared note: Sensitive:0
Census
Type: CENS
February 1, 1845 (Age 47 years) Age: 47 years 7 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Horne sogn, Ribe amt Fkt. 1845, mikrofilm, kort nr. 861 Horne sogn, Øster Horne herred StundsigEt Huus24. familie Lbnr.NavnAlderStandFødestedErhverv, familieposition: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106Abraham Johannessen49EnkemandHer i SognetGlarmester 107Marie Cathrine Olesdat.54UgiftEising sogn, Ringkjøbing Husholderske
Death of a wifeElse Sophie Caspersdatter
Type: DEAT
March 10, 1852 (Age 54 years)
Shared note:
Sensitive:0 1852.03.10 Død Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1852 - 3 Dødsdagen:1852, 10de Marts. Begravelsesdagen:1852, 14de Marts Afdødes Navn:Else Sophie Caspersdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem og ugift Fruentimmer i Fattighuset født her i Sognet. Faderen Casper Christensen. Afdødes Alder:58 Aar Anm.:Død af Svindsot.
Burial of a wifeElse Sophie Caspersdatter
Type: BURI
March 14, 1852 (Age 54 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death of a sonJohannes Abrahamsen
Type: DEAT
March 25, 1854 (Age 56 years) Age: 31 years 11 months 5 days
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
May 25, 1856 (Age 58 years) Age: 58 years 11 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1856.05.25 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556 - 17 Døde Mandkiøn Lbnr.:1856 - 6 Dødsdagen:25 Mai 1856 Begravelsesdagen:1. Juni 1856 Afdødes Navn:Abraham Johansen Enke samt under Fattigforsørgelse Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:[....] oh Indsidder i Stundsig Afdødes Alder:68
Burial
Type: BURI
June 1, 1856 (7 days after death) Age: 58 years 11 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder brother
2 years
himself
-14 years
elder sister
8 years
elder brother
-6 years
elder sister
5 years
elder brother
-3 years
elder sister
Father’s family with Anne Sophie Jørgensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
Family with Else Sophie Caspersdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
-3 years
son
Family with Appelone Kirstine Christophersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: October 11, 1818Horne (Vestj.) kirke
8 years
daughter
-5 years
son
Johannes Abrahamsen
Birth: April 20, 1822 24 27Horne (Vestj.) sogn - Rotbøl
Death: March 25, 1854QK Ølgod sogns kbg
-3 years
son
12 years
daughter
-5 years
son
Family with Marie Cathrine Olesdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
Johannes Johansen + Else Sophie Caspersdatter - View this family
elder brother
wife
Marriage:
nephew
4 years
niece
Johannes Pedersen Mus + Else Sophie Caspersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
Niels Peter Hansen Gott + Appelone Kirstine Christophersdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-daughter

Birth
Sensitive:0 1797.06.03 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 556 - 02 Anno 1797 Fødde og Døbte i Horne Sogn Abraham Løverdagen d. 3die Junii føddes Johannes Hansen Natmand og Hustru Else Sophie Abrahams Datter paa Transbøl Hede en Søn der hjemmedøbtes Navnl.: Abraham. Dets Daab publicertes Trinitatis Søndag d. 11 Junii. Baaren af Else Cathrine Jeps Datter af Hindsig. Faddere: Niels Christensen af Outrup Teilgaard, Niels Lassen af Fruerlund, Christen Lauridsen af Stonsig, [....] og Giertrud Jens Datter af Frøstrup Hede
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 9.-9.-1816.
EVEN
Sensitive:0 1816.09.05 Retsmøde Udskrift af Bølling herreds politiprotokol 1812-1821 LAN B 80 C - xx, RA mikrofilm M-32.655 1816, den 5te Septbr blev paa Ringkiøbing Raadstue indsat en Person, som her i Byen blev anholdt for Betleri og Pasløshed. Denne blev den 9de nestefter stillet her for retten og forklarede da: Han hedder Abraham Johansen, 20 Aar gammel født af omstreifende Natmands Folk i Horne Sogn ved Warde. Hans Forældre fik Ophold i [Froesberg], Horne Sogn. Faderen Natmand Johannes Andersen og Moder Ane Sophie. Arrestanten kom sidst fra Klitterne, hvor han har opholdt sig i en eller 2 Dage og hernæst lagt i Klegod. Da der ingen Mistanke hviler paa ham for nogen [.....] Forbrydelse blev han af Arresten løsladt. Sponneck.
EVEN
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 9.-9.-1816.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1817.09.22 Retsmøde Udskrift af Vends herreds politiprotokol 1817-1830 LAF, Vends herreds retsbetjentarkiv Aar 1817, den 22de September blev en Politiret satt og holdt paa Vends Herreds sædvanlige Tingsted af underskrevne Rettens Betjent med [.....] Bugge og Schmidt, begge af Middelfart. Der blev fremlagt Skrivelse af 16de dennes fra Byefogden i Ringkøbing [.....] er overleveret en Arrestant Abraham Johansen Heden saa og en Afskrivt af en Skrivelse d. d. [4de] f. M. fra Stiftamtmanden i Fyen denne Arrestant betræffende med en Paategning af 6te f. M. hvorudi Byefogden i Ringkøbing anmodes at lade ham udlevere og tillige det Reise Pas som den 15de dennes har været medgivet Hans Laursen af Middelfart, der blev afsendt for at afhente Arrestanten. Politiemæsteren anmærkede derhos at [......] Stiftamtmandens fremlagte Skrivelse ikke befalede her fra at føie Anstalt til Arrestantens Afhentelse fra Ringkjøbing, saa havde man ventet nogen Tid. Bemeldte Arrestant blev nu løs og ledig fremstillet Retten, forklarede hans Navn er Abraham Johansen Heden, 20 Aar gammel, fød i Horne Sogn, Ribe Amt i Jylland. Han har for nogle Aar siden staaet i Lære hos Hattemanger Lars Nielsen her i Byen, men løb bort til Jylland, hvor han siden og i de sidste 5 Aar har opholdt sig [..... .....]
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0
Marriage
Sensitive:0 1818.10.11 Vielse Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 555 - 14 Copulerede. Lbnr.1818 - 9 Brudgommens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Abraham johansen, 21 Aar, Unkarl af Trandsbøl Brudens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Appelone Christophersdatter 23 Aar, Ungpige af trandsbøl. Forlovernes Navne og Opholdssted:Søren Christensen Schou, Gaardmand af Trandsbøl Hans Christnsen,Huusmand, sammesteds Vielsesdagen1818, 11te October Vielsesstedet:i Kirken Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 Se retsmødereferatet 8.-1.-1833
EVEN
Sensitive:0 1833.01.08 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833 den 8. Januar blev efterstaaende Forhør optaget paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogeden Cancelliesecretair Finsen med Vidner Lautrup og Silkeborg. For Forhøret blev fremstillet 2de i Winding Sogn som Løsgjængere og Betlere anholdte og hertil i Gaar Aftes afleverede Mandspersoner, nemlig 1. Abraham Johansen, som forklarede, at hans Navn er som anført, og at han er 36 Aar gl., født i Horne Sogn Ribe Amt af Forældre Johannes Hansen og Else Sophie Abrahamsdatter, som begge er døde. Han vat hjemme hos sine Forældre indtil han var 10 Aar gl., da han kom i Lære hos Hattemagermester hos Laus Møller i Middelfart, hvor han var i fire Aar, da han løb af sin Lære og blev anholdt her i Byen og blev uden tiltale eller Straf sendt tilbage til Fyen. Derefter gik han omkring i nogle Aar paa forskjellige Steder, indtil han blev forberedt til Confirmation i Kauslunde og blev confirmeret, da han var omtrent 20 Aar gl. Derefter kom han igen hjem til Horne Sogn, hvor han strax blev gift med Abelone Kirstine Christoffersdatter, som er død for omtrent 1 Aar siden. Han har siden han blev gift bestandig opholdt sig i Horne Sogn med Undtagelse af de 6 Aar fra 1820 til 1826, han var i [Krigs]tjeneste ved Jydske Regiment lette Dragoner. Han har, siden han blev gift, tjent i 2 Aar hos Niels Christensen i Malle, Horne Sogn, 1 Aar hos Jens Jepsen i Bounum i samme Sogn, men i den øvrige Tid har han mest ernæret sig som Dagleier. I de sidste Aar hans Kone levede, nød de Understøttelse af Fattigvæsenet og fri Bolig i Fattighuset, men da hun døde, modtog Horne Sogn deres trende Børn til Forsørgelse, og siden den Tid har han ikke havt noget fast Opholdssted, men ernæret sig ved Glarmester og Blikkenslager Arbeide paa Landet uden at være forsynet med noget Reisepas. Han forlod Horne Sogn sidstafvigte Torsdag og gik nord paa for at ville til Salling at søge Arbeide som Blikkenslager. Sidstafvigte Løverdag mødte han paa Landeveien mellem Breining og Nøromme den tillige med ham anholdte, men ham forøvrigt aldeles ubekjendte Person, som gav sig i Reise Selskab med ham, og laae de sammen den næste Nat i et lidet Huus i Nøromme Sogn, hvorpaa de i Søndags gik sammen til Winding og var inde hos Pastor [Bu-------], hvor de bad om noget til Mellemmad, da de ingen Penge havde, men bleve der anholdte af Stodderkongen som Betlere og ført til Sognefogden, som lod dem transportere herud. Førend de kom til Præstegaarden var de ogsaa inde i en Gaard kort fra Agerfeldt og bad om noget at leve af, men fik intet. Flere Steder nægter han at have betlet, ligesom han og forsikrer aldrig at have været tiltalt eller straffet enten i eller uden for Krigstjenesten for nogensomhelst Forbrydelse, men tilstaaer iøvrigt at være fuldkommen rask og arbeidsfør. Han tilstaaer i det sidste Aarstid ikke at have søgt nogen fast Tjeneste, men foregiver, at saadant har været hans Hensigt til næste Sommer. Arrestforvarer Lautrup anmeldte, at han ved at visitere denne Person ved hans Ankomst hertil i Gaar Aftes har funden i hans Halstørklæde en Foldekniv og en liden Nøgle, og at han paa Lautrups Tilspørgsel om, hvorfor han havde gjemt disse Ting paa det Sted, havde svaret, at han ville bruge Kniven til at skjære Halsen over paa sig med, dersom han blev kjed af Arresten her. I den Anledning tilstod Arrestanten, at han vel har brugt denne Yttring, men dog uden virkelig at mene noget dermed, og at han har gjemt baade Kniven og Nøglen, som hører til en Glarkiste, som han efterlod sig hos Sognefogeden i Nøromme, i sit Halstørklæde efter sin Reisekammerats Raad, og denne havde gjort ham opmærksom paa, at de strax ved deres Ankomst her til Arresten ville bleve mere visiterede, og hvad de havde medblive taget fra dem. Abraham Johansens Signalement er: 66 Tommer høi, temmelig svær af Bygning, har blaae Øine, bruunt Haar og Bakkenbarter, har Skade på det høire Øie, som er noget indfaldet i Hovedet, er iført en kort blaae Vadmels Trøie, et par sorte do. Pantelers, en blaae Tosels Vest med [] Ret smaae Metalknapper, et gl. sort Silkehalstørklæde, en gl. Hat og et par Træsko. 2. Johan Jørgen Hubalich forklateder at hans Navn er som anført, 53 Aar gammel, født i Ribe og hjemmehørende sammesteds, hvor han forsørges af Fattigvæsenet og løb derfra uden Fattigcommissionens Videnden og Tilladelse i Oct. f. A., siden hvilken Tid han bestandig har flakket omkring og levet Viiser og Almanakker, indtil han sidstafvigte Løverdag traf sammen med Abraham Johansen, hvem han ikke forhen har kjendt, paa Landeveien, og laae da sammen den næste Nat i et lidet Huus, som han ikke nærmere kan opgive, da han er aldeles ubekjendt med Egnen. De gik derpaa i Søndags til Winding, hvor de kom ind til Præsten, hvor Pigen gav dem hver et Stk. Brød til Mellemmad, dog forsikkrer han hverken der eller paa det andet Sted i Winding, hvor de forhen var inde, men som han ikke nærmere kan opgive, ikke at have bedet om noget eller betlet ligesaalidt som nogensinde før paa denne sin Vandring. Medens de spiste deres Brød i Præstegaarden, kom Stodderkongen derind og anholdt dem samt førte dem hen til Sognefogeden. Han vilde ligesom sin Reisekammerat gaae til Salling, hvor han har nogle Bekjendtere. Han tilstaaer at have i Aaret 1824 været straffet for Betlerie i Aarhuus med 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød, 1825 i Ribe for samme Forbrydelse og med samme Straf og endelig i 1828 efter Hads og Ning Herreders Dom ligeledes for Betlerie med 4 Aar og 1 Maaneds Forbedringshuusarbeide i Viborg, hvorfra han blev løsladt den 12. April f. A. Oftere nægter han at have været tiltalt eller straffet for nogen Forbrydelse. Han nægter at have raadet Abraham Johansen til at gjemme sin Kniv og Nøgle i hans Halstørklæde og veed kuns at han falbød Kniven til de 2de Mænd, som transporterede dem herud i Gaar. Abraham Johansen tilstode i den Anledning, at [Hubalüh] just ikke just ikke har raadet ham til at gjemme Kniven i Halstørklædet, men alene at sælge den, da den dog ville blive taget fra ham, naar de kom i Arresten, hvilket Hubalich tilstod forholder sig rigtigt. Abraham Johansen forklarede derhos efter Anledning, at han ikke veed eller har hørt Hubalich betle den korte Tid, de var sammen, men at han, Comp., bad for dem begge i Winding Præstegaard og den anden Gaard i Winding, hvor de var sammen inde. Johan Jørgen Hubalichs Signalement er: 67 Tommer høj, middelmaadig af Bygning, brune Øine, bruunt Haar, gl. graastribet Vadmels Trøie og gl. graae Vadmels Panteler, en do rød og graastribet Tosels Vest, et gl. Guulstribet Halstørklæde, en do Hat og et Par Træskoe. Disse 2de Arrestanter bleve dernæst overleveret til Arrestforvareren og Forhøret udsat for ved Korrespondance at indhente de videre fornødne Oplysninger. John Finsen Vidner:J. SilkeborgLautrup.
EVEN
Sensitive:0 1833.02.07 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833, den 7de, Febr. blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesecretair Finsen i Overværelse af undertegnede Vidner. Forhøret over Arrestanterne Johan Jørgen Hubalich og Abraham Johansen blev contiunueret og sidstnævnte fremstillet fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 4de dennes med dertil hørende Bilage, nemlig: 1. en Skrivelse fra constitueret Byfoged Hansen i Middelfart af 28de f. M. 2. Dommerens Reqvisitionsskrivelse af 10de f. M. 3. en Konfirmationsattest af 18de f. M. 4. og 5. 2de Udskrifter af Vends Herreds Politieprotocol. Af disse Documenter bleve Nr. 2, 4 og 5 antagen til Vedheftelse, men de øvrige til Indlemmelse ##. Abraham Johansen, som tilstod ogsaa at have Tilnavnet Heden efter hans Fødested Torstrup Hede, tilstod at være engang straffet for ulovlig bortgang fra Lægdet med 8 Dages Fængsel, dog erindrer han ikke, at det var paa Vand og Brød. Derimod benægter han nogensinde at have været straffet for Betleri eller Omstreifen, hvilket efter den fremlagte Politieretsdom af 2 Decbr 1817 med 4 Ugers Fængsel [----] saaledes som samme Doms Udskrift ommelder kort [--- ----] med 14 Dage i Fengsel, dog tilstaaer han at have, efterat være anholdt i Weilby Sogn, siddet arresteret en kort Tid, saavidt han erindrer omtrent 14 Dage i Middelfart, men kan ikke erindre, at saadant egentlig har været Fængselstraf efter Dom. Han forklarer endvidere, at han om Efteraaret 1817, efterat have været arresteret omtrent 2 Maaneder her i Ringkjøbing, blev transporteret til Middelfart som formentligen dèr hjemmehørende og blev fremstillet for den dèr i samme Tid afholdteLandmilicesession, hvorefter han blev Hospitalets Sygestue i Odense for at cureres for Skab, hvorfra han efter omtrent 6 Ugers Ophold blev demitteret og nogle faae Dage senere anholdt i Weilby Sogn. At han saaledes som den fremlagde Domsudskrift ommelder har været straffet med 14 Dages 4 Ugers Fængsel for Betlerie forsikrer han gjentagende ikke at erindre, med mindre det har været Tilfældet her i Ringkjøbing i Sommeren 1817, da han blev arresteret efter daværende Amtmand [R------s] Ordre, fordi han havde betlet hos ham ude paa Rindomgaard. Dommeren fremlagde endvidere Amtets Skrivelse af 30te f. M. med deri paaberaabte Bilage, som bleve læste og antagne til Indl. s. l. ## - Arrestanten tilstod Rigtigheden af samtlige fremlagte Documenter, ligesom ogsaa at han ikke kan sige sig fri for at have førend hans Kone døde betlet baade i Horne og nogle Nabosogne, da han sad i yderst fattige Omstændigheder og ikke kunne ernære sig paa anden Maade. Forhøret blev dernæst udsat og Arrestanten overleveret til Arrestforvareren.
EVEN
Sensitive:0 1833.03.15 Retsmøde Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 1833 den 15. Marts blev Herredernes Politieret sat og holdt paa Ringkjøbing Raadstue af Herredsfogden Cancelliesekretair Finsen ned Vidner T. Jensen og Lautrup. Forhøret over Arrestanterne J. J. Hubalich og Abraham Johansen blev continueret, og begge Arrestanterne fremstilledes fri for Baand og Tvang. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 11te imodtaget den 15de dennes med deri paaberaabte Bilage, hvilke Documenter bleve antagne til Indlemmelse og lyder saaledes: ## Abraham Johansen tilstod nu at erindre, at han i Efteraaret eller om Vinteren 1817, efter at han kom fra Odense Sygehuus og blev anholdt i Weilby, har for ulovlig Omstreifen været straffet i Middelfart med Fængsel i nogen Tid, men hvor længe erindrer han ikke. Derimod vedbliver han bestemt at benægte at have udstaaet Fængselstraf paa Vand og Brød. Dommeren bemærkede, at bemeldte Arrestant ikke findes at have været tiltalt eller dømt ved Ulfborg-Hind Herreders Politieret, ligesom han ogsaa fremlagde en Straffeattest af Dags Dato fra Bye og Herredssskriveren her i Byen tilligemed en Udskrift af Byens Politiprotocol, som blev antaget til Vedheftlse, men Attesten til Indl. s. l. ##. Endelig fremlagdes Amtets Skrivelse af 14de f. M. med en som Bilag følgende Skrivelse fra Tugthuus Inspecteuren i Viborg s. l. ## Hubalich bad tilført, at han formener at være bleven for haardt straffet ved de ham forhen for Betlerie og Løsgjængerie overgaaede Dommer, og deels at han ikke har faaet tilstrækkelig Understøttelse og Ophold af Fattigvæsenet i Ribe, og at han derfor har været nød til at begive sig paa Vandring for at holde Livet. Iøvrigt erklærer begge Arrestanter ikke at have videre at tilføie til Sagens Oplysning eller deres Forsvar, hvorfor Sagen blev optaget til Dom og Arrestenaterne overleveret til Arrestforvareren. John Finsen Vidner: J. SilkeborgLautrup.
EVEN
Sensitive:0 1833.03.16 Underretsdom Udskrift af Ulfborg-Hind herreders politiprotokol 1832-1838 RA mikrofilm M-33160 Dom i Sagen Politiet contra Arrestanterne Johan Jørgen |: eller Diderik :| Hubalick og Abraham Johansen. Arrestanterne Johan Jørgen |: eller Diderik :| Hubalich af Ribe og Abraham Johansen af Horne Sogn, der for pasløse Omløben er den 6. Januar d. A. anholdt i Winding Sogn, tiltales under denne Sag for Løsghængerie og Betlerie. Det er i saa Henseende ved de Tiltaltes egen Bekjendelse og Sagens øvrige oplyste Omstændigheder tilstrækkelig godtgjort, 1. at Johan Jørgen Hubalich, der er over Kriminel Lavalder, er født og forsørgelsesberettiget i Ribe, hvor han i sidste Efteraar har nydt Understøttelse af Fattigvæsens Commissionen, men har uden dennes Vidende og Villie forladt dette sit lovlige Opholdssted sidst i October f. A. og siden den Tid flakket omkring i Landet uden Pas eller lovligt Erhverv, men efter Foregivende ernæret sig af at sælge Viser og Almanakker. Derimod er han ikke med sin Benægtelse overbevist om at have Betlet paa denne sin Vandring. Han har forhen været været dømt 1. ved Krigsretsdom af 2den Decbr. 1819 for Tyverie til 6 Gange Spidsrod af 200 Mand i een Dag |: men pardonneret med 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød :| 2. ved do. af 25. Maj 1820 for Tyverie til 8 Gange Spidsrod af 200 Mand i een Dag. 3. ved Hads og Ning Herreders Politiretsdom af 23. Sept. 1824 for første Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 4 Ugers simpelt Fængsel. 4. ved Gjørding og Malt Herreders Politieretsdom af 18. Novbr. 1825 for samme Forbrydelse til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød. 5. ved Hads og Ning Herreders Politieretsdom af 25. Febr. 1828 for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og 3die Gang begaaet Betlerie til Forberingshusarbeide i 4 Aar og 1 Maaned, hvilke samtlige Straffe, han har udstaaet. Ved de tvende sidstnævnte Domme maae bemærkes, at Politieretsdommen af 18. Novbr. 1825 intet Hensyn har taget til den ham forhen for 1ste Gang begaaet Løsgjængerie og Betlerie overgaaede Dom og udstaaede Straf, og at det ved Hads-Ning Herreders Politretsdom af 25de Febr. 1828 er bleven overseet, at han ved Malt-Gjørding Herreders Dom var dømt ikke alene for Betlerie, men ogsaa for Løsgjængerie, hvilket denne Doms Præmisser og især Citat af Frd. 24. Juli 1822, som alene handler om Løsgjængerie tydelig viser, og at han saaledes ved den sidste Dom ligesaavel kunde have været anseet med Straf for 3die Gang begaaet Løsgjængerie som for 3die Gang begaaet Betlerie. Da nærværende Dommer imidlertid ikke anseer sig [b----tet] til at forandre eller gaa udenfor de forhen ergangne Domme, men troer sig pligtig til ikkun at tage hensyn til den, saaledes som den ere, og ikke som den formentligen burde have været, vil Tiltalte nu blive at idømme Straf for 3die Gang begaaet Løsgjængerie efter Forordn. 21. Aug. 1829 3, saaledes at [-------] ad den deri bestemte Straf i 2 Aars Forbedringsarbeide, [--------] med Hensyn til Titaltes Vita Anteacta og den sidst udstaaet meget betydelige Strafs Uvirksomhed til hans Forbedring.. 2. at Arrestanten Abraham Johansen, der er over Kriminel Lavalder er født og hjemmehørende i Horne Sogn, og har i de sidste 1 Aar efter sin Kones Død, uden at have havt noget fast Opholdssted, flakket omkring paa Landet og ernæret sig deels ved Glarmester og Blikkenslagerarbeide, og deels baade før og efter den tid ved Betlerie. Han har forhen ved Vends Herreds Politieretsdom af 22. Septbr. 1817 været dømt til 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Overtrædelse af Frdn. 22. Marts 1793 6, altsaa for ulovlig Bortgang af Lægdet og Amtet, men ikke for Betlerie, endskjønt det i denne Doms Præmisser hedder, at han efter egen Tilstaaelse har begaaet denne Forbrydelse, og ved samme Herreds Politieretsdom af 2. Decbr. s. A. for ulovlig Omstreifen |: Løsgjængerie :| til 4 Ugers simpel Fængsel. I denne Doms Præmisser hedder det, at han har tilstaaet nyelig at have været straffet for Betlerie med 14 Dages Fængsel, men da det ikke har været muligt imod hans Benægtelse at erhverve Oplysning om, at ansee den Dom er ham overgaaet, eller at han har udstået Straf derfor, vil han nu ikkun blive at dømme for 2den Gang begaaet Løsgjængerie og 1 Gang begaaet Betlerie efter Frdn. 21. August 1829 3 og 8, hvilken Straf med Hensyn til hans fra Ungdommen af førte omstreifende Levnet og Formodningen om, at han engang før er bleven straffet for Betlerie passende synes at kunne bestemmes til 8 Maaneders Forbedringshusarbeide. Det er en Selvfølge, at de Tiltalte desforuden maae dømmes til hver for sig at udrede de af deres Arrest og Dommes Fuldbyrdelse lovlig flydende Omkostninger. Thi Kiendes for Ret: Arrestanterne Johan Jørgen eller Diderik Hubalich og Abraham Johansen bør som Forbed-ringshuusfanger hensættes til Arbeide i Viborg Tugt- og Forbedringshuus, Første i 2 Aar og Sidste i 8 Maaneder, samt hver for sig betale alle af Deres Arrest og denne Sag lovlig flydende Omkostninger. - At efterkomme under Adfærd efter Loven. John Finsen Fremlagt i Politieretten 16. Martii 1833. John Finsen
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1834.12.12. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 12. Decbr. blev politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bjørn, hvor da passerede som følger: 83/1834. Et Forhør blev optaget i Anledning af, at Dommeren igaar havde modtaget en Skrivelse fra Sognefoged Peder Andersen i Aulum angaaende at Abraham Johansen og Marie Cathrine Olesdatter, som i Aulum var anholdte, var mistænkte for Tyverie, og iøvrigt at Førstnævnte havde giort sig skyldig i Løsgjængerie og Sidstnævnte i Betlerie efter Skrivelsens Indhold, som blev fremlagt. Ligeledes blev fremlagt 2de af Kontorbetjent Bertelsen under Dags Dato meddeelte Rapporter om, hvorledes fornævnte Personer, som ved Ankomsten igjen var bleven indsat i Arresten, , har forklaret sig for ham. Marie Cathrine Olesdatter blev løs og ledig fremstillet og blev forelæst den for hendes Vedkommende meddeelte Rapport, og hun erklærede, at dens Indhold var overensstemmede med Sandhed, dog saaledes, at det maatte være en Misforstaaelse, naar det hedder at hun og Abraham Johansen have været i Egnen ved Varde, da de ikke have været i den Bye sidste Sommer eller siden hun en 8te Dages Tid efter Sct. Hans Dag sidste Aar blev hjemsendt til Nørrefelding. Det var fra nærværende Jurisdiction Hjemsendelsen skete, da hun havde udstaaet Straf af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Løsgjængerie. Specielt vedblev hun, at ligesom hun selv ikke havde forøvet eller deltaget i det af Sognefogden i Aulum omskrevne Tyverie, saaledes vidste hun aldeles Intet til Oplysning desangaaende. Abraham Johansen fremstod ligeledes løs og ledig og blev forelæst den for hans Vedkommende fremlagte Rapport, og han erklærede, at dens Indhold var overensstemmende med Sandhed. Han nægtede at have begaaet det af Sognefogden omskrevne Tyverie, eller at vide noget som helst til Oplysning. Saa benægtede han ogsaa at have forøvet Betlerie, hvilket han vedblev, uagtet Marie Cathrine Olesdatters herimod stridende Forklaring blev ham foreholdt. Arrestanterne blev igjen indsat i Arresten. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay.
EVEN
Sensitive:0 1834.12.27. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68, RA mikrofilmrulle nr. M-32.767. Aar 1834, den 27. Decbr. blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Niels Tusholdt af Lille Rottervig i Aulum, som forklarede, at han e han den ogTirsdagen den 2den i denne Maaned var hos Vershuusmand Hans Møller i Holstebroe, hvoribkand flere ogsaa Peder Mikkelsen af Bøvling ii Skodborg Vandfuld Herreder, Abraham Johansen og trine Leth var tilstede. Komp saae, at Peder Mikkelsen 2de Gange havde en Lærredspung med Penge oppe af sin Lomme, da han laante 2 Personer navnlig Poul Bach, opholdende sig i Sevel, og Peder Lysberg, saa vidt han vidste afFousing ved Holstebro, Penge. Da han siden atter ville tage Pungen frem, som han ellers havde i hans Buxelomme, savnede han den og yttrede, at han antog at den enten var bleven tagen af hans Lommer, eller at han havde lagt den paa Bordet, og at den var bleven taget bort derfra. - Første Søndag efter kom Abraham Johansen og Trine Leth til Komps Bopæl, hvor Abraham Johansen tilbød at ville sætte 2de ituslagne Ruder ind, men da Komp. kun bød 5 s Courant derfor, hvilket Abraham fandt var for lidt, og da Komp. idet han fremtog en 5 s havde sin Pengepung tilsyne, yttrede Abraham Johansen, at han ikke behøvede at være som Komp. da han erfarede at hans Pung var vel forsynet, i hvilken Anledning Komp. giorde ham opmærksom paa, at det ikke var Penge alt, men tillige et Sølv Pibebeslag, som han havde i sin Pengepung. Abraham Johansen ville da afkøbe Komparenten dette Beslag, og for at erfare om det kunne veje op mod en SApecie tog han en saadan af sin Pung, hvilken Pung Komp ved den Leilighed fik at see, og det forekom ham, at det var den, som Peder Mikkelsen midstede hos Hans Møllers. Komp ville derpaa have anholdtdem begge, men undlod det efter sin Kones Ønske, hvorimod han ved et Bud meddeelte Peder Mikkelsen om det passerede. Sidstnævnte kom da til Komp og i Forening med ham eftersatte de Abraham Johansen og Trine Leth og traf dem hos Jeppe Sørensen ved Aulum Kirke. Ved Vissitationen, som foregik der, fandtes en Pung hos hver af dem med Penge i, men Peder Mikkelsen vedkjendte sig ingen af Pungene, og saavidt Komp kunne skjønne, var heller ingen af dem den samme, Abraham Johansen tog frem da han vari Komps Bopæl. - Forskjellen syntes han især at være paa lærredet, som forekom ham at være finere og Mørkere end det der var i den Pung, han først saae. - Komp tilføiede, at Abraham Johansen og Trine Leth skulle have faaet Underretning om, at de var eftersatte, førend de bleve indhentede af Peder mikkelsen og Komp. - Ved Anholdelsen yttrede Trine Leth, at Komp vel siden skulle have Betaling fordi han var Aarsag til deres Anholdelse.Abraham Johansen betlede ikke, men Trine Leth bad om noget og fik ogsaa noget - saa vidt han mindes Gryn - af hans Kone. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BjørnBay
EVEN
Sensitive:0 1835.01.13 Retsmøde Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835, den 13. Januar blev Politieret sat og holdt paa Herredscontoiret paa Laulund i Herredsfoged Landts Fraværelse i Warde i Anledning af et Forhørs Optagelse i en Offentlig Sag efter Ordre, af Examinatus juris Bertelsen som constitueret, i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bay, hvor da passerede som følger: 83/1834. En Skrivelse fra Amtet af 2den denne Maaned med Bilag blev fremlagt. Arrestanten fremstod løs og ledig. Han nægtede paa det bestemteste at have udstaaet de i de fremlagte Udskrifter af Vends Herreders Politiprotokol af 22. September og 2. December 1817 daterede Straffe af 8 Dages Fængsel paa Vand og Brød og 4 Ugers Fængsel, eller nogensinde at have været straffet for Betleri. Derimod tilstaaer han, saaledes som ligeledes i den fremlagte Act under Ulfborg og Hind Herreder den 15. Marts 1813 er passeret. Han har, da han om Efteraaret 1817 kom fra Odense Sygehus og blev anholdt i Wejlby, for ulovlig Omstreifenværet straffet i Middelfart med Fængsel i nogen Tid, men hvorlænge erindrer han ikke. Fremdelse tilstod Arrestanten i 1833 at have udstaaet den i Ringkjøbing under Overpolitiret den 18. April s. A. den idømte Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage for Betlerie og Løsgjængerie, men oftere vedbliver han at nægte, at han nogensinde har været straffet. Arrestanten blev igjen i Arresten indsat. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:BjørnBay
EVEN
Sensitive:0 1835.02.17. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68. RA mikrofilm rulle nr. M-32.767. Aar 1835, den 27. Februar blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overvæ- rels af Vidner Bay og Bertelsen, hvor da passerede som følger: ....... 83/1834. Arrestanten frermstod løs og ledig. Dommeren fremlagde Gjenpart ad 2de Skrivelser til Amtet af 15de December f. A., Ditto af en Do af 22de s. M. og en Ditto af en Do af 9de dennes samt Amtets Skrivelse af 24de næst- efter, som i gaar er modtaget med 2 Bilage. Arrestanten erkjender, at han har streifet omkring i Landet i den Mellemtid fra hans Løsladelse af Arresten i Ringkjøbing indtil han for noget over et Aar siden blev arresteret i Warde uden at have søgt nogen Tjeneste [andet] end at han, da Præsten i Thorstrup en 14 Dagestid efter at Komp. havde udstaaet sin Straf i Ringkjøbing, viste ham hen til Eske Christensen i Tastrup i bemeldte Thorstrup Sogn, hvor han meente, at Komp. kunne faa Tjeneste, også gik derhen og forespurgte desangaaende, men Eske svarede, at han havde faaet sig en Karl, saa at han ikke kunne modtage Komparenten. Anledningen til denne Anviisning var, at Komp. henvendte sig til Præsten og begjærede sit Skudsmaal med den Yttring, at han ville tage til Ribe Marked for at fæste sig bort. Præsten udelod sig ved samme Leilighed med, at det var bedst, Komp. blev i Sognet. Da komp først et par Dage efter kunne faa Skudsmaalet, fordi han manglede en Bog, saa blev det for sildig for ham at komme til Markedet i Ribe. Hans Skuds- maalsbog er bevaret hos Gaardmand Peder [Dyrmose] i Nørrefelding, hvor han gav den i Forvaring ikke længe før han blev anholdt, for ikke at tilsmusse den ved at føre den omkring med sig. Denne Bog har dog kun Paategning af Præsten i Thorstrup og af Præsten i Nørrefelding. Den sidstnævntes Paategning skal kun angaae at Komp. ikke kunne blive viet, som han af ham havde forlangt, til Marie Cathrine Olesdatter eller Trine Leth uden andre Beviisligheder end dem han havde. Først nu har han tænkt paa at Omtale denne Skudsmaalsbog, og han tilføier, at hans Confirmations- attest ligger ved den. Sagen vil nu efter Omstændighederne være at indstille til Overøvrigheden. Arrestanten indsat i Arresten. Landt Som Vidner:BayBertelsen.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.04.06 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123623 Aarligt No:40 Rulle No.:326 Navne paa Fangerne:Abraham Johansen af Varde Arrest Hvor født:Horne Sogn, Øster Herred, Ribe Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1835, d. 6te April Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Alder:38 Naar løsladt og Opførsel:1836. d. 6. April - hjemsendt Opførsel upaaklagelig Straffet før:Ja. Hvor Værnepligtig:Ribe Amt 59 - 67/59 Hvor forsørgelsesberettiget:Horne Sogn, Øster Herred, Ribe Amt Er givt?Enkemand Hvor mange Børn:2 Sønner i Datter Er Confirmeret:Horne Kirke Religion:Lutters Profession:Blikkenslager og Glarmester Til hvilket Arbeide her BrugtSpoler Anmærkning:Dømt inden Ribe Amts Overpolitiret d. 26de Marts 1835
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 06.-04.-1835
EVEN
Description: tilladelse til at indgå ægteskab med Marie Chathrine Olesdatter Sensitive:0 1836.10.19 Ansøgning. Abraham Johansen søger om tilladelse til at indgå ægteskab med Marie Cathrine Olesdatter Afskrevet efter H. P. Hansen: Natmændsfolk og Kjæltringer, Bind 1 side 173. Underdanigst P: M:! Jeg Abraham Johansen, født i Horne Sogn i Aaret 1785, hvor jeg opholdt mig i bemeldte Sogn hos mine Forældre. I en del Aar hjalp jeg mine Forældre ved hans Arbejde, indtil jeg endelig omsider 1818 blev gift med Pigen Appelone Christine Christophers Datter, med hvem jeg levedei 13 Aar, da hun ved Døden afgik 1831, i hvilken jeg og min Hustru avlede 5 Børn, hvoraf de 2de ere døde - Da jeg nu ikke ser mig i Standtil at ernære ovennævnte mine Børn uden en troe Ledsagers Hjælp, vover jeg underdanigst at bønfalde Deres Høyvelb., at jeg maatte forundesTilladelse, paa lovlig Maade at ægtevies med denne min Huusholder Maria Cathrine Olufs Datter. - Da jeg ikke ser mig istand til at forsørge mine umyndige Børn uden en troe og kjærlig Moders Hjælp, som og jeg ikke selv har nydt nogetsomhelst Erstatning af Horne Commune, vover jeg tillidsfuldt til Deres H: ædle Retskaffenhed at vove Bønhørelse, at dette mit Ægteskab maatte vorde bønhørt. Horne Sogn 19de October 1836 Underdaningst Abraham Johansen. - - - Ansøgningen blev videresendt til Thorstrup-Horne fattigkommission til påtegning. Denne lyder: " - I denne Anledning skulde jeg ikke undlade, paa egne og øvrigeMedcommissairers Vegne, underdanig at meddele følgende oplysning: Abraham Johansen har allerede i sit Ægteskab med den i hans Ansøgningomtalte Abelone Christine Christophers Datter i flere Aar nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, og efter hans Hustrus Død overtog Communen hans 3 Børns Forsørgelse. Den ene af disse er uconfirmeret og tjener for sit Brød; for de 2 andre betaler Communen endnu aarlig 15 Rdl. 4 Mark Cour. - Hvis altsaa Abraham Johansen, imod al Sandsynlighed, nogensinde skulde blive i Stand til at refundere den saaledes i en lang Række af Aar oppebaarne betydelige Understøttelse, kunde Communen naturligvis intet have imod, at han indlod sig i nyt Ægteskab. Abr. Johansens Ansøgning remitteres. Thorstrup-Horne Fattigcommission 8de Novb. 1836 Underdanigst J. Daugaard.
EVEN
Sensitive:0 1839.01.03. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1839 den 3. Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da blev optaget et Forhør i Anledning af, at Politiemesteren af Rygter havde hørt,at der omtrent for 3 Uger siden skulle være frastiaalet Laurids Thomsen Gunnerup ved Bedehøi, Skierns Sogn et betydeligt Qvantum Hør, og at Peder Samuelsen Fierbæk i Lønborg skulle være i Besiddelse af noget af denne. For Forhøret var indkaldt bemeldte Peder Samuelsen Fjerbæk, der fremstod uden Baand og Fængsel og forklarede paa Anledning, at Søndagen den 9de f. M. var han i Warde for at kjøbe nogle Æbler sammesteds til Udsalg hjemme. Han kjøbte omtrent 2Skp. hos en Gartner, der boer paa Torvet, og da han omtrent ved Middagstider forlod Byen, traf han ved Nørre Port Christen Pedersen Schaarup af Toftum i Hemmeth Sogn, som var kjørende. Af denne fik han Tilladelse til at kjøre med. I [Sivbæk] bedede de først, og da de kom til Bedehøj omtrent en halv Miil norden for [Sivbæk] tidlig i Mørkningen, holdt de ligeledes der for at drikke dem en Punsch. De stode af Vognen og gik ind, og efterat Christen Schaarup havde talt noget med Konen gik disse to ud af Stuen og ind i et Kammer ved Siden af, som de lukkede af. Hvad de foretog sig der ved Dep. ikke, da han - skjønt han forsøgte derpaa - ei kinne komme derind. De forblev der omtrent et Qvarteers Tiid, i hvilket Mellemrum Dep. gav Hestene noget Høe, og da Christen Schaarup kom ud, var Dep. hos Hestene, og til ham udlod Christen Schaarup sig med, at han havde havt Samleie med Konen og derfor betalt 24 S., men tilføiede han da, de[t] havde ligget paa noget Hør inde i Kammeret, villde han nu ogsaa have noget af Hørret, dog vidste Dep. ikke, om dette Hør skulle udleveres efter Aftale med Konen eller ei, men Christen Schaarup foregav at der skulle være en Dør på nordre Side af Huset, og naar Dep. vilde gaae derom, skulle Hørren blive ham udleveret, og han skulle da bringe den til Vognen. I Følge heraf gik Dep. norden om Huset, men da der ingen Dør var, kom han tilbage igjen til Vognen, hvor Christen Schaarup foreviste ham Hørren, der var kommen ud. Hvor meget der var veed Dep. ikke. De fulgtes derpaa ind i Huset igjen, og i Forstuen viste Christen Schaarup *) paa Døren til det ommeldte Kammer og udelod sig med, at Hørren var kommen ud derfra. De gik ind i Stuen, hvor de drak en Kaffepunsch, som de betalte hver med [1 lS] og fortsatte derpaa Rejsen hjem. Da de hen paa Aftenen kom til Skjern Broe, bedede de her, og medens Karlen i Kroen fodrede Hestene kom der en Mand forbi, som Dep. ei kendte, men formeener at Kroekarlen herom kan give Oplysning, og til denne Mand falbød Christn Pedersen Schaarup Hørren. Medens Christen Pedersen Schaarup og den Ubekjendte handlede herom, kom Abraham, den gule Rakkers Søn, og forlangte at faae Hørren, der efter hans Foregivende var bleven stiaalet i Gunnerup. Herover kom Christen Schaarup og Abraham i Trætte, dog uden at Hørren blev forevist, og kort efter kjørte de igjen fra Lyhne Skov og hjem efter. Da de kom forbi Hemmeth Kirke og skulde skilles, stod Dep. af Vognen og tog sin Pose med Æbler, og nu tilbød Christen Pedersen at ville give Dep, al Hørren. Christen Schaarup bandt derpaa 2 Bunter sammen og udleverede disse til Dep., og med disse gik Dep. hjem. Om Christen Pedersen Schaarup beholdt noget tilbage i Vognen eller ei ved Dep. ikke, ligesom han eiheller, dersom han ikke havde været noget svirende, selv havde modtaget det ham Overleverede. Om Morgenen, da han havde sovet Rusen ud, fortrød han strax det Passerede, og da han derfor 8 Dage efter var til Marked i Warde den 18de f. M. gik ahn ind i Stedet Bedehøi, hvor han fortalte Konen det Passerede og lovede Konen at tilbagebringe det, han havde modtaget, hvilket han ogsaa gjorde Søndagen derefter den 23de f. M. Ved Afleveringen blev Hørren Veiet, og da fandtes der saa vidt Dep. erindrer 21 û i det ene bundt og 18 û i det andet. Konen udlod sig med, at der endnu manglede et Bundt paa 22 û, men derom veed Dep. ingen Oplysning at give. Den tilbageleverede Hør kunde omtrent være 5 Rd. 4 Mk. Cour. værd. - Oplæst, ratihaberet, og da Dep er bosiddende Mand blev han ingen Arrest paalagt. Forhøret sluttet for at tilstilles Kammerjuncker Wedell Heimann til nærmere Undersøgelse. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange.
EVEN
Sensitive:0 1839.01.05 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.656 Aar 1839 den 5te Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange, hvor da continuerede det under 3die dennes paabegyndte Forhør i Anledning af det hos Laust Thomsen i Gunnerup begaaede Tyveri. For Forhøret blev fremkaldt og fremstod uden Baand og Fængsel Christen Pedersen Schaarup, der paa Anledning forklarede, at det forholder sig rigtigt at han Løverdagen den 9de f. M. i Warde med et Læs Rug og tog derfra om Søndag Eftermiddag den 10de. Inden han forlod Byen kom Peder Samuelsen til ham og fik Lov at kjøre med, da de skulde ad samme Vei. Peder Samuelsen havde to Poser med sig, som blev lagt i Vognen, men hvad der var i disse Poser veed Dep. ikke, dog blev der taget nogle Æbler oven af den ene Pose. Allerede før Dep. kjørte fra Byen, havde han nydt nogle Glas Punsch, saa at han var noget svirende, hvilket blev værre da de bedede i [Sivbæk], hvor han nød mere Spiritus. I Mørkningen naaede de til Laust Thomsens Huus ved Bedehøi. Her holdt de igjen og medens Peder Samuelsen blev ude ved Hestene for at give dem Brød, gik ind i Huset, hvor han traf konen hjemme og bestilte af hende noget Kaffepunsch. Dep. gik ud i Kjøkkenet med hende, mens den blev lavet til, og da den var færdig fik de den ind i Stuen, hvor Peder Samuelsen kom ind og drak med. Om der blev betalt noget for Kaffepunschen eller ei, erindrer Dep. ikke. I stuen var paa samme Tid den gule Rakkers Søn Abraham, som tilligemed et Dep. ubekjendt Fruentimmer laae i en derværende Seng. Saa snart Kaffen var drukket, tog de igjen bort, uden at Dep. ved af eller mærkede, at der i Mellemtiden var lagt Hør eller andre Ting ud paa Vognen
EVEN
Sensitive:0 1831.01.11 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiporotokol 1832-1849 Mikrofilm M-32.656. Aar 1839 den 11 Januar blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidner Lybecker og Lange hvor da Forhøret angaaende de paa Stedet Bedehøi forøvede Tyverier continuerede. Efter Tilsigelse var mødt 1. Thomas Madsen af Lyhne, der under Formaning til Sandhed forklarede: at Søndagen den 10de f. M. om Aftenen, Klokkeslettet kan Dep. ei angive - kom han forbi Lyhne Kroe og traf der Christen Pedersen Schaarup holdende udenfor med sin Vogn, ved hvilken Karlen Niels Peter Nielsen stod og gav Hestene Brød, og da Dep. kjendte Christen Pedersen fra før af, indlod han sig i Samtale med ham, hvorved Dep. mærkede at Christen Pedersen var stærk svirende. Eftyer nogen Samtale spurgte Christen Pedersen Dep. om han vilde kjøbe 4 û Hør, hvilket han foregav at have kjøbt i Forening med Jens Thomsen. Om Christen Pedersen havde Hørren med sig eller ei, veed Dep. ikke, da han intet vilde kjøbe. Under denne Samtale var ikke andre tilstæde end den Karl, der gav Hestene Brød. hvilken Karl yttrede at det kunde være muligt at han kjøbte Hørren, men inden Christen Pedersen herpaa fik svaret, kom den gule Rakkers Søn Abraham til og efter noget Skjænderie med Chtristen Pedersen, hvorved Dep. ei kan erindre, hvorledes Ordene faldt, yttrede at enten skulde C hristen Pedersen eller han Abraham være Tyv for noget fra Stedet i Bedehøi bortekommen Hør. Imedens dette passerede kom Peder Samuelsen fra Kroen af ud til Vognen og blandede sig i Samtalen, som Dep. ei videre lagde Mærke til. Kort efter gik de alle ind i Kroen undtagen Kroekarlen, og her vedblev Disputen mellem Christen Pedersen og Abraham, idet Abraham yttrede, at han ville have Christen Pedersens Vogn visiteret, hvilket CChristen Pedersen modsatte sig under Tirlføiende, at den Hør han havde buden tilfals havde han selv kjøbt. Efter noget Skjænderie kjørte Christen Pedersen og Peder Samuelsen igjen bort, uden at Dep. kan oplyse, om de havde Hør i Vognen eller ei. Dep. tilføier, at Simon Pedersen ei ved denne Leilighed var tilstede, saa at Simon Pedersen intet veed om Sagen. Christen Pedersen Schaarup blev fremkaldt og confronteret med Dep. og vedblev at han ei kan erindre, hvad der i Lyhne Kroe maae være passeret, men endnu har han Hør i Behold hjemme, som han gjerne uden at kunde huske det i sin svirende Tilstand kan have tilbudet. Efter at Thomas Madsen havde vedgaaet det Tilførtes Rigtighed bleve de demitterede 2. Niels Peter Nielsen, der paa Anledning forklarede, at ommeldte Søndag Aften var han tilstæde uden for Lyhne Kroe, da Christen Pedersen og Peder Samuelsen kom kjørende, og medens Dep. gav Hestene Brød passerede som af foregaaende Vidne forklaret uden at Dep. nu kan erindre de brugte Udeladelser, kun ilføier han, at da Disputen opstod om Hørren, følte han efter i Vognen og kunde da mærke, at der var Hør eller Hamp i de bag i samme liggende Poser, men hvor paagjældende havde det fra ved han ikke. Ratihaberet, demitteret. 3. Jens Thomsen, Christen Pedersens Tjenestekarl fremstod og forklarede under Formaning som til Foregaaende at den ommeldte Søndag kom hans Husbond kjørende hjem fra Warde i en temmelig svirende Tilstand. Kl. kunde omtrent være 11 da han kom hjem, og Dep. var da ude for at læse af Vognen, men der var aldeles intet Hør paa samme, men kun noget Seletøi og tomme Sække til Korn. Ved Hjemkomsten udelod Christen Pedersen dig ikke med om noget af hvad der var passeret. Derimod forholder sdet sig rigtigt, at dep. og Christen Pedersen i Forening har endnu en Deel Hør, Hvoraf det er muligt, at Christen Pedersen har falbudet noget. Ratihaberet, demitteret. 4. Morten Stauning af Hemmeth, som forklarede, at han boer tæt neden for Hemmeth Kikrke. Søndagen den 10de f. M. efter at han var gaaet til Sengs km Peder Samuelsen kl. omtrent mellem 10 og 11 til hans Boeoæl og efter at have banket ham op bad ham først om han maatte lade 2de Poser staae der [tillige med] noget Hør, som Peder Samuelsen foregav at have kjøbt sønder paa og udelod sig tillige med at han selv havde baaret det fra Lyhne Kroe og siden at han havde faaet det kjørt med Christen Pedersen. Peder Samuelsen betænkte sig imidlertid igjen, saa at han ikke vilde lade Hørren blive, men bad Dep. være sig behjælpelig med at bære dem hjem over Heden til Lønborg, da han saa nok skulde betale ham godt derfor. Dep. der ei fattede nogen Mistanke var villig hertil. Der var i alt 3 Bundter hør, som gver kunde veie noget over et Lû efter at først Peder Samuelsen af det eene Bundt havde taget mellem 7 og 8 û og leveret til Dep. som betaling for hans Gang. Det 3die Bundt bar derimod Peder Samuelsen selv. Efter at de havde saaledes bragt Hørren hjem til Peder Samuelsen fulgte denne med tilbage for at hente Poserne, hvori der var Æbler. De saaledes modtagne 7 til 8 û Hør har han endnu, hvorfor Retten paalagde ham at aflevere det til Sognefogden for at denne hertil under Forsegling kunde oversende samme. Efter at have vedgaaet det Tilførtes Rigtighed blev han demitteret. Peder Samuelsen fremkaldt og forklarer nu, at Morten Staunings Udsagn var aldeles overensstemmende med Sandhed og det forholder sig rigtigt, at han medbragte 3 Bundter Hør fra Christen Pedersens Vogn til Morten Staunings Boepæl. De to Bundter har han tilbageleveret og af det 3die Bundt har han govet Morten Stauning 7 til 8 û for hans Uleilighed, hvorimod han har Resten gjemt hjemme under et Fag Høe op over Bjælkerne, edndnu har han intet deraf solgt. Dernæst vedbliver han sin foregivne Forklaring om Christen Pedersens Deelagtighed i Tyveriet. Ligeledes blev Christen Pedersen fremkaldt og vedbliver sit Udsagn. Retten fandt Anledning til at belægge Peder Samuelsen med Arrest, ligesom der vil blive gjort Anstalt til Udlevering af den tilbageblevne Hør. Forhøret for i Dag sluttet. Hertz. Som Vidner:H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
Census
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Horne sogn, Ribe amt Fkt. 1845, mikrofilm, kort nr. 861 Horne sogn, Øster Horne herred StundsigEt Huus24. familie Lbnr.NavnAlderStandFødestedErhverv, familieposition: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106Abraham Johannessen49EnkemandHer i SognetGlarmester 107Marie Cathrine Olesdat.54UgiftEising sogn, Ringkjøbing Husholderske
Death
Sensitive:0 1856.05.25 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556 - 17 Døde Mandkiøn Lbnr.:1856 - 6 Dødsdagen:25 Mai 1856 Begravelsesdagen:1. Juni 1856 Afdødes Navn:Abraham Johansen Enke samt under Fattigforsørgelse Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:[....] oh Indsidder i Stundsig Afdødes Alder:68
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet