Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Morten AbrahamsenAge: 72 years17951868

Name
Morten Abrahamsen
Surname
Abrahamsen
Birth
Type: BIRT
June 8, 1795 20
Shared note:
Sensitive:0 1795..06.08 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1795 Den 14de Junii hjemdøbt Abraham Natmand og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres Drengebarn, født d. 8de næstforan, som blev kaldet Morten. 6te S e Tr., den 12 Julii, blev dette Barns Hjemmedaab stadfæstet i Rønberg Kirke i disse Fadderes Overværelse: Frøken M. M. v. Sundt, som bar Barnet.Jomfre Lommers paa Klosteret. Hr Forvalter Hornstrup, Herr Forpagter O. Bering og Herman Skiøtte paa Klosteret.
Christening
Type: CHR
June 14, 1795 (Age 6 days) Age: 0 years 0 months 6 days

Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet.
Baptism
Type: BAPM
July 12, 1795 (Age 34 days) Age: 0 years 1 month 4 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageMette Cathrine Jensdatter SvinView this family
Type: MARR
yes

Birth of a son
#1
Jens Mortensen
Type: BIRT
yes

Birth of a sisterAnne Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
November 4, 1797 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1797.11.05 Barnedåb Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1797 Den 5te Novemb. blev hjemdøbt Abraham Mortensens Natmand i Rberg og Hst. Anne Sophie Jørgens Datters deres Dagen foran fødte Pigebarn, som blev kaldet Anne Marie. Den 17de Decemb( 3die S. i Advent) s. A. blev sidst anførte Barns Hjemdåb stadfæstet i Rønberg Kirke i Følgende som Fadderes Overværelse: Jomfru Jørgensen, som bar Barnet, Jomfru Dreyer, Palle Rask, Skytte. Jørgen kudsk og Søren Jensen Gaardskarl, alle fra Estvadgaards Closter.
Christening of a sisterAnne Marie Abrahamsdatter
Type: CHR
November 5, 1797 (Age 2 years) Age: 0 years 0 months 1 day

Shared note:
Sensitive:0 se fødeselsnotatet
Baptism of a sisterAnne Marie Abrahamsdatter
Type: BAPM
December 17, 1797 (Age 2 years) Age: 0 years 1 month 13 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Christening of a sisterKirsten Abrahamsdatter
Type: CHR
September 14, 1800 (Age 5 years)
Shared note:
Sensitive:0 1800.09.14 Barnedåb. Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønberg sogn Fødde og Døbte 1800 Samme Dag (14. Sept.) blev hjemdøbt Abraham Natmand og Hstr. Anne Sophie deres nyfødte Datter som blev kaldet Kirsten. Den 12te Octobr. (18. S. e. Tr.) blev dette Barns Hjemdåb. stadfæstet i Rønberg Kirke i følgendes som Fadderes Overværelse: Dorthe Laurits Datter, som bar Barnet, Maren Christensdatter, begge tjenende i Klosteret, Niels Primdal, Peder Pedersen Skoleholder og Søren Jensen, tjenende i Klosteret.
Baptism of a sisterKirsten Abrahamsdatter
Type: BAPM
October 12, 1800 (Age 5 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Census
Type: CENS
February 1, 1801 (Age 5 years) Age: 5 years 7 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Folketællingen 1. Febr. 1801 - Rønbjerg sogn RA mikrofilm Fkt 1801 microkort Rønbjerg13. Et Huus2 Familier NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Familiepos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kirsten AndersdatterKone65Enke efter 1ste Ægteskab} } Ingeborg MortensdatterHendes datter25ugift} } Abraham MortensenHendes Søn27} begge i} Begge disse Familier Anne Sophie JørgensdatterHans Kone27} 1ste Ægteskab} ere Natmandsfolk } Morten Abrahamsen}6ugift} Anne Marie Abrahamsdatter} deres Børn4ugift} Kirsten Abrahamsdatter}1ugift}
Birth of a brotherJørgen Abrahamsen
Type: BIRT
May 4, 1803 (Age 7 years)
Shared note:
Sensitive:0 1803.05.03 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg sogn Døbte Anno 1803 D. 4de Maji hmdøbt Abraham Mortensen, Natmand i Rønberg, og hans Hustru Anne Sophie Jørgens Datter deres Dagen næstforan fødte Søn kaldet Jørgen. D 30te s. M. (2den Pintsedag) blev samme Barns Daab publiceret i Rberg Kikre i disse Fadderes Nærværelse: Frue Etats Rdinde Dysfelts Pige Jomfru Splet, Jomfru Mortensen, Frøken Sunds Pige, Peder Skoleholder i Rberg, Jørgen Vestergaard i Ahnexgaard og Søren Jensen, Gaardskarl i Estvadgaard.
Christening of a brotherJørgen Abrahamsen
Type: CHR
May 4, 1803 (Age 7 years)

Shared note:
Sensitive:0 Se Fødselsnotatet
Baptism of a brotherJørgen Abrahamsen
Type: BAPM
May 30, 1803 (Age 7 years) Age: 0 years 0 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a sisterElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: BIRT
May 18, 1806 (Age 10 years)
Shared note:
Sensitive:0 1806.05.18 Barnedåb Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1806 Den 18de Maji hjemdøbt Abraham Mortensen Natmand og Hustru Anne Sophie Jørgens Datteri Rønberg deres Natten næstforan fødte Datter som blev kaldet Else Cathrine. Den 15de Juni (2den S. e. Tr.) blev sidstnævnte Barns Hjemdaab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Anne kirstine Mads Datter, tienende i Præstegaaden, som bar Barnet. Kirsten Niels Datter,Ddegnens Pige. Peder Pedersen Skoleholder. Jens Madsen af Over Veilgaard og Peder Nielsen Smed, tjenende i Primdahl.
Christening of a sisterElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: CHR
May 18, 1806 (Age 10 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sisterElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: BAPM
June 15, 1806 (Age 11 years) Age: 0 years 0 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherAnders Abrahamsen
Type: BIRT
November 11, 1808 (Age 13 years)
Shared note:
Sensitive:0 11.11.1809 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1808 Den 13de Novbr. blev hjemmedøbt Abraham Mortensens og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres den 11te næstforan fødte Søn, som blev kaldet Anders /død/, men dette Barn døde, førend det kom i Kirke.
Christening of a brotherAnders Abrahamsen
Type: CHR
November 13, 1808 (Age 13 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a brotherAnders Abrahamsen
Type: DEAT
November 18, 1808 (Age 13 years) Age: 0 years 0 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1808.11.18. Død Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Begravede Anno 1808 I afvigte Kirkeaar ere altsaa døde i Estvad Sogn af Mandkiøn 8, af Qvindekiøn 3, i Rønbert sogn alene 1 af Mandkiøn og 3 af Qvindekiøn, tilsammen 16 i begge Sogne. NB! Iblandt de døde i Rønberg Sogn henhører Abraham Mortensens, Natmand i Rønberg, hans Søn Anders, som døde den 18. November 7 Dage gammel, og bleb begravet den 27. s. M. i Rønberg Kirkegaard. - - - o o o - - - Kommentar: Præsten har åbenbart optalt de døde i de to sogne inden underretningen om Anders Abrahamsens død er modtaget.
Burial of a brotherAnders Abrahamsen
Type: BURI
November 27, 1808 (Age 13 years) Age: 0 years 0 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Birth of a brotherAnders Abrahamsen
Type: BIRT
February 27, 1810 (Age 14 years)
Shared note:
Sensitive:0 1810.02.27 Fødsel Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Døbte Anno 1810 Marti 2den blev døbt hjemme Natmand Abraham Mortensen og Hustrue Anne Sophie Jørg. Datter i Rønberg deres den 27de Febr. foran fødte Søn som blev kaldet Anders Den 1ste April /: Midfaste Søndag :/ blev samme Barns Daab publiceret i Rønb. Kirke i Disses som Fadderes Overværelse: Niels Primdahls Kone Johanne Christens Datter, som bar Barnet. Niels Jensen af muusgaard hans koneMaren Terk. Datter. Peder Skoleholder. Jens Davidsen og Anders Christensen, alle Tre af Rønberg.
Christening of a brotherAnders Abrahamsen
Type: CHR
March 2, 1810 (Age 14 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherAnders Abrahamsen
Type: BAPM
April 1, 1810 (Age 14 years) Age: 0 years 1 month 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherHans Abrahamsen
Type: BIRT
May 14, 1813 (Age 17 years)
Shared note:
Sensitive:0 1813.05.14 Fødsel Udskrift af Estvad og Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Anno 1813. No 3 af Fødte af Mandkiøn i Rønberg Sogn Hans. Født den 14. Maji og døbt hjemme samme Dag. Forældrene Abraham Mortensen og Hustru Anne Sofie Jørgens Datter af desåkaldte Natmandsfolk, ellers Huusfolk. Den 7de Junii (2den Pintsedag) blev dette Barns Daab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Provstinde Schiørring af Præstegaarden, som frembar Barnet. Degnekonen Madame Schou af Estvad, Huusmand Peder Pedersen, Gaardmand Jens Davidsen og Terkild Iversen, alle af Rønberg.
Christening of a brotherHans Abrahamsen
Type: CHR
May 14, 1813 (Age 17 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherHans Abrahamsen
Type: BAPM
June 7, 1813 (Age 17 years) Age: 0 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a paternal grandmotherKirsten Andersdatter
Type: DEAT
June 3, 1814 (Age 18 years) Age: 85 years 5 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1814.06.03 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1814 - 2 Dødsdagen:d. 3die Junij Begravelsesdagend. 12te Junij Afdødes Navn:Kiersten Andersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Natmands Kone fra Rønberg Sogn. Afdødes Alder:85 Aar Anm.- - -
Christening of a sonJens Mortensen
Type: CHR
February 14, 1815 (Age 19 years)
Shared note: Sensitive:0
Baptism of a sonJens Mortensen
Type: BAPM
March 5, 1815 (Age 19 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a sonJens Mortensen
Type: DEAT
April 14, 1815 (Age 19 years)
Shared note: Sensitive:0
Burial of a sonJens Mortensen
Type: BURI
April 21, 1815 (Age 19 years)
Shared note: Sensitive:0
Event September 17, 1815 (Age 20 years) Age: 20 years 3 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
Event December 26, 1815 (Age 20 years) Age: 20 years 6 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1815.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg Sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og datum:1815, den 13de December Barnets fulde Navn:Jens født uden for Ægteskab Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt Hjemme den 14de December 1815 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder, en omløbende Qvinde ved Navn Anne Kierstine Jens Datter fra Deiberg ved Ringkiøbing, og udlagt til Barnefader en Karl ved Navn Jens Jørgensen fra Outrup ved Varde. Begge af de saa kaldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:2den Juledag den 26 December 1815 blev dette Barns Hjemmedaab publiceret i Rønberg Kirke. Faddere Var: Abraham Mortensens ugifte Datter Anne Marie og hans Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen i Rønberg, hans Broder Anders Mortensen og ældste Søn Morten, begge ugifte og deres Opholdssted hos Abraham Mortensen.
Birth of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: BIRT
May 25, 1816 (Age 20 years)
Shared note:
Sensitive:0 1816.05.25. Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.
Christening of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: CHR
May 26, 1816 (Age 20 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event June 16, 1816 (Age 21 years) Age: 21 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1816.06.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.Kbg
Baptism of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: BAPM
June 16, 1816 (Age 21 years) Age: 0 years 0 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#2
Anne Sophie Marie Mortensdatter
Type: BIRT
December 2, 1816 (Age 21 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a daughterAnne Sophie Marie Mortensdatter
Type: DEAT
April 26, 1817 (Age 21 years) Age: 0 years 4 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1817.04.16 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:6 Dødsdagen:1817, den 16de April Begravelsesdagen:Samme Aar den 4de maij Afdødes Navn:Anne Sophie Marie Mortens Datter døde i Rønberg hos Abraham Mortensen se mere Pag. 83 og 84 Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Et uægte barn af saa kaldte Natmands Folk. Fader Morten Abrahamsen af Rønberg og Moderen en omløbende Qvinde Anne Kierstine Peders Datter. Afdødes Alder:20 Uger - - - o o o - - - Udskrift af samme kirkebogs jævnførelsesregister: LAN C 506 - 20, side 83 og 84. Almindeligt Jævnførelsesregister: Lbnr.22 Navn:Anne Sophie Marie Mortens Datter Anmærkning:Efter Attest fra afdød Sognepræst Hr Krag til Junget i Salling dat 8de Decemb. 1816 var dette Barn, som blev født i Annexet til Junget Thorum Sogn døbt af ham den 4de samme Maaned.
Birth of a son
#3
Abraham Mortensen
Type: BIRT
July 23, 1818 (Age 23 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sonAbraham Mortensen
Type: CHR
July 23, 1818 (Age 23 years)
Shared note: Sensitive:0
Baptism of a sonAbraham Mortensen
Type: BAPM
July 26, 1818 (Age 23 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BIRT
December 10, 1818 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 1810.12.10 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
Christening of a brotherMorten Abrahamsen
Type: CHR
December 11, 1818 (Age 23 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event January 31, 1819 (Age 23 years) Age: 23 years 7 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 1819.01.31 Faddeskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i Resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
Baptism of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BAPM
January 31, 1819 (Age 23 years) Age: 0 years 1 month 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a brotherMorten Abrahamsen
Type: DEAT
November 19, 1820 (Age 25 years) Age: 1 year 11 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.11.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:1 Dødsdagen:1820, d. 19de November Begravelsesdagen:1820, d. 26de November. Afdødes Navn:Morten Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Søn af Glarmester Abraham Mortensen i Rønberg Afdødes Alder:næsten 2 Aar Anm.:- - -
Burial of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BURI
November 26, 1820 (Age 25 years) Age: 1 year 11 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Event March 25, 1821 (Age 25 years) Age: 25 years 9 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1821.03.25 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 / FKVDTAJ Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1821 - 2 Fødselsdato:d. 3die Marti. Barnets fulde Navn:Abraham. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 4de Marti 1821 - Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25 Marti s. A. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Marie Abrahams Datter og udlagt Fader Anders Christensen, tjenende i Sevel Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Dorthe Abrahams Datter Anne Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru, Morten Abrahamsen, Peder Lind fra Sneiberg Sogn, og Anders Mortensen af Rønberg, alle af de saakaldte Natmandsfolk. Anm.:Moderens første uægte Barn.
Birth of a son
#4
Morten Mortensen
Type: BIRT
October 1, 1821 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1821.10.01 Fødsel Udsskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Lbnr.:4 Aar og Datum:1821, d. 1ste October Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 1ste October 1821 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 7de October 1821 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Anne Christine Pedersdatter og udlagte Barnefader Morten Abrahamsen, Glarmester i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustru Else Cathrine Abrahams Datter Bemeldte Abraham Mortensen af Rønberg Jørgen Abrahamsen, sammesteds Jørgen Pedersen fra Ørre i Salling. Anm.:- - -
Christening of a sonMorten Mortensen
Type: CHR
October 1, 1821 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sonMorten Mortensen
Type: BAPM
October 7, 1821 (Age 26 years) Age: 0 years 0 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 se fødselsnotatet
Event December 11, 1822 (Age 27 years) Age: 27 years 6 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1822.12.11 Forlover Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:7 og 8 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Glarmester Anders Mortensen omreisende paa sin Haandtering er 38 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Mette Kirstine Jørgens Datter fra Møruphuus i Rind Sogn var 26 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, Glarmestre, boende i Rønberg Sogn Vielsesdagen:d. 11te December 1822 Vielsesstedet:I Rønberg Kirke Anm.:- - -
Event March 9, 1823 (Age 27 years) Age: 27 years 9 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C506-21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 8 Fødselsdato:d. 22de Februari Barnets fulde Navn:Peer Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 23de Febr: 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 9de Marts 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Kirsten Abrahams Datter Abraham Mortensen Peter Madsen fra Thyeland og Morten Abrahamsen fra Rønberg Anm.:- - -
Event March 9, 1823 (Age 27 years) Age: 27 years 9 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdagen:1823, den 8de Januari Barnets Navn:Ane Marie Daabens dato, Hemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 8de Januari 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 9de Marti 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Kirsten Abrahamsdatter og navngivne Barnefader Ungkarl Peder Madsen fra Thisted i Tyland Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Ane Kirstine Pedersdatter fra Aulum Sogn, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Peder Madsen fra Thyland Anm.:- - -
Event January 18, 1824 (Age 28 years) Age: 28 years 7 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1824.01.18 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1823, den 17de December Barnets fulde NavnIngeborg Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 17de Dec. 1823 Daaben blev publ. i Rønberg Kirke d. 18de Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Daniel Jensen Littved fra Meirup Sogn og Hustrue Ane Marie Abrahams Datter fra Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jens Datter, Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg Niels Jensen fra Ryde, Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, begge fra Rønberg Sogn og Bye og alle tilsammen af Glarmester Haandtering. Anm.:- - -
Birth of a son
#5
Anders Mortensen
Type: BIRT
January 30, 1824 (Age 28 years)
Shared note:
Sensitive:0 1824.01.30 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1824, den 30te Januari Barnets fulde Navn:Anders /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemmedøbt d. 30te Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen var udlagt som Barnefader Moderen pigen Ane Kirstine Pedersdatter Faddernes Navne Stand og Opholdssted:- - - Anm.:- - -
Death of a sonAnders Mortensen
Type: DEAT
February 17, 1824 (Age 28 years) Age: 0 years 0 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1824.02.17 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:9 Dødsdagen:1824, d. 17de Februari Begravelsesdagen:1824, d. 22de Februari Afdødes Navn:Anders Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Forældrene var Glarmester Morten Abrahamsen som var den udlagte Barnefader og Moderen var Pigen Ane Kirstine Peders Datter Afdødes Alder:18 Dage gammel Anm.:- - -
Burial of a sonAnders Mortensen
Type: BURI
February 22, 1824 (Age 28 years) Age: 0 years 0 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Event February 6, 1825 (Age 29 years) Age: 29 years 7 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.02.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1820 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:18 Aar og Datum:1825, 21de Januari Barnets fulde Navn:Abraham /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 22de Januari 1825 blev publiceret i Rønbjerg Kirke 1825, den 6te Februari Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Else Nielsdatter fra Sneiberg i Hammerum Herred og udlagt Barnefader Jørgen Abrahamsen fra Rønberg Sogn Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jensdatter fra Ryde, Ane Marie Abrahams Datter, Glarmester Daniel Jensens Hustru, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Daniel Jensen, alle Glarmestere fra Rønberg.
Birth of a son
#6
Peter Mortensen
Type: BIRT
February 8, 1825 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1825.02.8 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
Christening of a sonPeter Mortensen
Type: CHR
February 9, 1825 (Age 29 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event February 27, 1825 (Age 29 years) Age: 29 years 8 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.02.27 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
Baptism of a sonPeter Mortensen
Type: BAPM
February 27, 1825 (Age 29 years) Age: 0 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a sonPeter Mortensen
Type: DEAT
March 19, 1825 (Age 29 years) Age: 0 years 1 month 11 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.03.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:12 Dødsdagen:1825, den 19de Marti Begravelsesdagen:1825, den 31te Marti Afdødes Navn:Peter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Uægte Barn af Pigen Ane Kirstine Peders Datter og udlagte Barnefader Glarmester Morten Abrahamsen fra Rønberg Afdødes Alder:5 Uger 4 Dage Anm.:- - -
Burial of a sonPeter Mortensen
Type: BURI
March 31, 1825 (Age 29 years) Age: 0 years 1 month 23 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death of a maternal grandfatherJørgen Nielsen
Type: DEAT
April 23, 1825 (Age 29 years) Age: 82 years 3 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.04.23 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1825 - 2 Dødsdagen:d. 23de April Begravelsesdagen:d. 1ste Maj Afdødes NavnJørgen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholsdssted:Natmand fra BBierget i Vroue Sogn Afdødes Alder:- - - Anm.:- - -
Event June 25, 1826 (Age 31 years) Age: 31 years 0 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1826.06.25 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1826 - 20 Fødselsdagen:1826, d. 16de Maj Barnets Navn:Else Cathrine Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 16de Maj 1826 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25de Juni 1826 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Kirsten Abrahamsdatter og navngiven Barnefader Peder Lind Madsen, Glarmester fra Thisted. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg, Mette Marie Pedersdatter fra Dejberg, Abraham Mortensen, Daniel Jensen og Morten Abrahamsen, alle af Glarmester Familien Anm.:- - -
Event June 24, 1827 (Age 32 years) Age: 32 years 0 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
MarriageAnne Kirstine Pedersdatter GrønningView this family
Type: MARR
October 12, 1827 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.10.12. Vielse Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:23 og 24 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Morten Abahamsen af Rønberg hjemmeværende hos sin Fader, 32 Aar Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Peders Datter opholdende sig sammesteds, 31 Aar. Hvem Forloverne ere:Glarmester Abraham Mortensen af Rønberg og Daniel Jensen Littved fra Forsing Sogn Vielsesdagen:d. 12te October 1827 Vielsesstedet:i Rønberg Kirke Anm.:- - -
Event April 20, 1828 (Age 32 years) Age: 32 years 10 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.04.20 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:24 Aar og Datum:1828, den 22de Marts Barnets fulde NavnAnne Sophie Kirstine Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøby den 23de Marts 1828, Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 20 April 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:SlegfredforældreAnders Abrahamsen og Mette Marie Peders Datter fra Natmands Huus Faddrnes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Ane Kirstine Peders Datter, Morten Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen og Sønner Morten og Jørgen, alle af Natmands Huus. Anm.:- - -
Event December 21, 1828 (Age 33 years) Age: 33 years 6 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.12.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1828 - 25 Fødselsdagen:1828, den 15de December Barnets Navn:Ane Sophie Mette Kirstine Abrahamsen Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Dec. 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredforældre Peder Madsen fra Thisted i Thy, Glarmester af Profession og Kirstine Abrahams Datter af Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Sophie Niels Datter, Natm. Jørgen Abrahamsens Hustrue, Ane Kirstine Pedersdatter, Natm. Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen, Abrah. Mortensen og Jørgen Abrahamsen alle af Natmandshuus Anm.:- - -
Birth of a daughter
#7
Mette Kirstine Mortensen
Type: BIRT
March 29, 1829 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1829.03.29 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1829, den 29de Marts Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Mortensen /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 5te April 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af Natmands Huus i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensens Hustrue Else Niels Datter Jørgen Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen, Jørgen og Hans Abrahamsen Anm.:- - -
Christening of a daughterMette Kirstine Mortensen
Type: CHR
April 5, 1829 (Age 33 years) Age: 0 years 0 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a daughterMette Kirstine Mortensen
Type: DEAT
August 19, 1829 (Age 34 years) Age: 0 years 4 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1829.08.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:2 Dødsdagen:1829, den [19de] August Begravelsesdagen:1829, den 23. August Afdødes Navn:Mette Kirstine Mortensdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Husmand Morten Abrahamsens Datter Afdødes Alder:21 Uger Anm.:- - - - - - o o o - - - Kommentar: I kirkebogen er dødsdatoen rettet til ulæselighed ved overskrivning.
Burial of a daughterMette Kirstine Mortensen
Type: BURI
August 23, 1829 (Age 34 years) Age: 0 years 4 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Event February 21, 1830 (Age 34 years) Age: 34 years 8 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Event May 2, 1830 (Age 34 years) Age: 34 years 10 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
Birth of a son
#8
Anders Mortensen
Type: BIRT
November 14, 1830 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 1830.11.14 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:4 Aar og Datum:1830, den 14de November Barnets fulde Navn:Anders Mortensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 14de November 1830. Daaben blev publiceret i Rønb. Kirke d. 5te Dec. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Enken Else Cathrine Abrahams datter fra Vroue Abraham Mortensen Jørgen Abrahamsen og Hans Abrahamsen. alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Christening of a sonAnders Mortensen
Type: CHR
November 14, 1830 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a sonAnders Mortensen
Type: BAPM
December 5, 1830 (Age 35 years) Age: 0 years 0 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event April 24, 1831 (Age 35 years) Age: 35 years 10 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1831.04.24. Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1831, d. 18de Aprl Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Andersdatter /: død :/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 24. April 1831 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen fra Natmandshuset Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru Ane Kirstine Pedersdatter, Morten Abrahams Hustru Abraham Mortensen Morten og Jørgen Abrahamsen, alle af Natmandshuset. Anm.:- - -
Death of a fatherAbraham Mortensen
Type: DEAT
May 29, 1831 (Age 35 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#9
Anne Marie Mortensen
Type: BIRT
March 16, 1832 (Age 36 years)
Shared note:
Sensitive:0 1832.03.16 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1832, 16, Marts Barnets fulde Navn:Ane marie Mortensdatter Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:døbt i Rønberg Kirke den 18de Marts 1932 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Huusmand Morten Abrahamsen og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter af Natmandshuset i Rønberg Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Else Nielsdatter Jørgen Abrahamsens Hustru Anders Abrahamsen Jørgen Abrahamsen og Peder Lind, alle af natmandshuset i Rønberg Anm.:Vacc. 21. Maj 1836 af Districtschirurg Kjær.
Christening of a daughterAnne Marie Mortensen
Type: CHR
March 18, 1832 (Age 36 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event December 16, 1832 (Age 37 years) Age: 37 years 6 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 1832.12.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:6 Aar og Datum1832, d. 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 16de December 1832 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Else Sophie Nielsdatter, boende paa Rønberg Byes Mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter, Morten Abrahamsen, og Diderik Jensen, alle af Natmandsfamilien Anm.:- - -
Event December 26, 1832 (Age 37 years) Age: 37 years 6 months 18 days
Shared note:
Sensitive:0 1832.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1850 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkjøn: Aar og Lbnr.1832 - 6 Fødselsdagen:1832 den 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 26de December 1832 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Niels Datter, boende paa Rønberg Byes Mark. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter Morten Abrahamsen og Diderik Jensen alle af Natmandsfamilien. Anm.:- - -
Event October 4, 1834 (Age 39 years) Age: 39 years 3 months 26 days
Shared note:
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 side 187 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirkstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
Event January 6, 1835 (Age 39 years) Age: 39 years 6 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3 die Klasse No. 32 De Fattiges NavneMorten Abrahamsen Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Penge:- Rdl.- Mk.- Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen
Birth of a daughter
#10
Jørgen Frederik Mortensen
Type: BIRT
February 12, 1835 (Age 39 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterJørgen Frederik Mortensen
Type: CHR
February 16, 1835 (Age 39 years) Age: 0 years 0 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event September 6, 1835 (Age 40 years) Age: 40 years 2 months 28 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.09.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:3 Aar og Datum1835, den 25de Juni Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen, død d. 10. Apr.1836 Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 28. Juni Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 6te Sept. 1835 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Nielsdatter af Rønberg mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahamsdatter, Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen Anders Abrahamsen og Jens Frederik Abrahamsen, alle af Natmandsfamilie i Smollerup. Anm.:- - -
Event January 13, 1836 (Age 40 years) Age: 40 years 7 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk
Event June 24, 1836 (Age 41 years) Age: 41 years 0 months 16 days
Shared note:
Description: Forældrenes hus på Rønbjerg Hede Sensitive:0
Birth of a daughter
#11
Anne Sophie Mette Marie Mortensen
Type: BIRT
September 23, 1837 (Age 42 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterAnne Sophie Mette Marie Mortensen
Type: CHR
September 26, 1837 (Age 42 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note: Sensitive:0
Event March 8, 1838 (Age 42 years) Age: 42 years 9 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 251 Den 8 Marts 1838 afholdtes Fattigkommissionsmøde i hvilket forhandledes: 1...... 2.Abraham Mortensens Enke blev i Betragtning af hendes tiltagende Svagelighed tillagt Foruden det i Planen fastsatte 1 Rbd. 3..... Fattigcommissionen for Estvad og Rønberg Sogne d. 8. Marts 1838 L. N. B. GadConradt LundsgaardErik JørgensenMads PedersenOle LarsenNiels Christensen
Marriage of a childAbraham MortensenMariane PedersdatterView this family
Type: MARR
December 15, 1843 (Age 48 years)
Shared note: Sensitive:0
Event November 14, 1847 (Age 52 years) Age: 52 years 5 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets Navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller Kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.
Event December 3, 1848 (Age 53 years) Age: 53 years 5 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1848.12.03 Fadderskab Udskrift af Resen sogns kirkebog 1813-1861 LAN C 200 - 67 Fødte Qvindekiøn. Lbnr.:2. Aar og Datum:1848, 23. October. Barnets fulde Navn:Marie Magdalene Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemme d. 26. Oct. formedelst Sygdom I Kirke d. 3. Dec. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Pigen Else Cathrine Jensdatter i Fattighuset. Udlagt Barnefader Christen Pedersen fra Ribe Bye. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Abraham Mortensen Hst. i Durup Pigen Ane Kirstine Nielsdt. fra Otting Abraham Mortensen Morten Abrahamsen og Morten Mortensen, alle fra Durup. Anm.:Uægte.
Marriage of a childMorten MortensenElse Cathrine JensdatterView this family
Type: MARR
April 3, 1850 (Age 54 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a daughterAnne Marie Mortensen
Type: DEAT
May 27, 1850 (Age 54 years) Age: 18 years 2 months 11 days
Shared note: Sensitive:0
Burial of a daughterAnne Marie Mortensen
Type: BURI
June 1, 1850 (Age 54 years) Age: 18 years 2 months 16 days
Shared note: Sensitive:0
Event August 3, 1851 (Age 56 years) Age: 56 years 1 month 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1851.08.03 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1851 - 1 Fødselsdato:1851, Juni 19de. Barnets Navn:Ane Marie Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 26de Juni, Publ. d. 3. Aug. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen i Thoustrup Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Huskone Ane K. Jensen i Breum, Huskone Ane Kr. Pedersen i Durup, Hmd. Peder Mortensen i Breum, Hmd. Morten Abrahamsen i Durup, Ungk. Jørgen F. Mortensen, Yttrup. Anm.:- - -
Event March 28, 1853 (Age 57 years) Age: 57 years 9 months 20 days
Shared note:
Sensitive:0 1853.03.28 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1853 - 2 Fødselsdato:Febr. 11. Barnets Navn:Morten Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 24. Febr. i Kirken d. 28. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Morten Mortensen og Hustrue Else Kathrine Jensen af Toustrup, 27 Aar. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Huuskone Else Katrine Jensen af Toustrup. 2. Huuskone Ane K. Pedersen, Durup. 3. Huusmand Peter Mortensen af Grinderslev. 4. Huusmand Morten Abrahamsen. 5. Ungk. Jørgen F. Mortensen alle af Durup Sogn Anm.:- - -
Death of a sisterElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1855 to January 1, 1856 (Age 59 years) Age: 48 years 7 months 14 days

Shared note: Sensitive:0
Event March 18, 1860 (Age 64 years) Age: 64 years 9 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1860.03.18 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Death of a wifeAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: DEAT
March 29, 1867 (Age 71 years)
Shared note: Sensitive:0
Burial of a wifeAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: BURI
from June 1, 1867 to June 30, 1867 (Age 71 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a wifeMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: DEAT
March 9, 1868 (Age 72 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
May 20, 1868 (Age 72 years) Age: 72 years 11 months 12 days
Shared note: Sensitive:0
Burial
Type: BURI
from May 1, 1868 to May 31, 1868 (Age 72 years) Age: 72 years 10 months 23 days

Shared note: Sensitive:0
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 7, 1793Resen (Hindborg) kirke
2 months
elder sister
18 months
himself
2 years
younger sister
3 years
younger sister
3 years
younger brother
3 years
younger sister
3 years
younger brother
Anders Abrahamsen
Birth: November 11, 1808 33Rønbjerg sogn
Death: November 18, 1808Rønbjerg sogn
16 months
younger brother
3 years
younger brother
3 years
younger brother
3 years
younger brother
Morten Abrahamsen
Birth: December 10, 1818 43Rønbjerg sogn
Death: November 19, 1820Rønbjerg sogn
Family with Mette Cathrine Jensdatter Svin - View this family
himself
wife
Marriage:
son
Family with Anne Kirstine Pedersdatter Grønning - View this family
himself
wife
Marriage: October 12, 1827Rønbjerg sogn
-11 years
daughter
20 months
son
3 years
son
13 years
daughter
3 years
daughter
-6 years
daughter
-7 years
son
Peter Mortensen
Birth: February 8, 1825 29 28Rønbjerg sogn
Death: March 19, 1825Rønbjerg sogn
6 years
son
-20 months
daughter
-5 years
son
Anders Mortensen
Birth: January 30, 1824 28 27Rønbjerg sogn
Death: February 17, 1824Rønbjerg sogn
Hans Christian Nielsen + Mette Cathrine Jensdatter Svin - View this family
wife’s husband
wife
Marriage:
step-daughter
step-son
NN Hansen
Birth:
Death: from July 1, 1819 to July 31, 1819QK Hvidbjerg (Hindborg) sogns kbg
step-daughter
Anders Christian Nielsen + Mette Cathrine Jensdatter Svin - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: from January 1, 1850 to January 1, 1851QK Snejbjerg sogns kbg

Birth
Sensitive:0 1795..06.08 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1795 Den 14de Junii hjemdøbt Abraham Natmand og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres Drengebarn, født d. 8de næstforan, som blev kaldet Morten. 6te S e Tr., den 12 Julii, blev dette Barns Hjemmedaab stadfæstet i Rønberg Kirke i disse Fadderes Overværelse: Frøken M. M. v. Sundt, som bar Barnet.Jomfre Lommers paa Klosteret. Hr Forvalter Hornstrup, Herr Forpagter O. Bering og Herman Skiøtte paa Klosteret.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet.
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Census
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Folketællingen 1. Febr. 1801 - Rønbjerg sogn RA mikrofilm Fkt 1801 microkort Rønbjerg13. Et Huus2 Familier NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Familiepos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kirsten AndersdatterKone65Enke efter 1ste Ægteskab} } Ingeborg MortensdatterHendes datter25ugift} } Abraham MortensenHendes Søn27} begge i} Begge disse Familier Anne Sophie JørgensdatterHans Kone27} 1ste Ægteskab} ere Natmandsfolk } Morten Abrahamsen}6ugift} Anne Marie Abrahamsdatter} deres Børn4ugift} Kirsten Abrahamsdatter}1ugift}
EVEN
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
EVEN
Sensitive:0 1815.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg Sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og datum:1815, den 13de December Barnets fulde Navn:Jens født uden for Ægteskab Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt Hjemme den 14de December 1815 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder, en omløbende Qvinde ved Navn Anne Kierstine Jens Datter fra Deiberg ved Ringkiøbing, og udlagt til Barnefader en Karl ved Navn Jens Jørgensen fra Outrup ved Varde. Begge af de saa kaldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:2den Juledag den 26 December 1815 blev dette Barns Hjemmedaab publiceret i Rønberg Kirke. Faddere Var: Abraham Mortensens ugifte Datter Anne Marie og hans Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen i Rønberg, hans Broder Anders Mortensen og ældste Søn Morten, begge ugifte og deres Opholdssted hos Abraham Mortensen.
EVEN
Sensitive:0 1816.06.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.Kbg
EVEN
Sensitive:0 1819.01.31 Faddeskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i Resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
EVEN
Sensitive:0 1821.03.25 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 / FKVDTAJ Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1821 - 2 Fødselsdato:d. 3die Marti. Barnets fulde Navn:Abraham. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 4de Marti 1821 - Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25 Marti s. A. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Marie Abrahams Datter og udlagt Fader Anders Christensen, tjenende i Sevel Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Dorthe Abrahams Datter Anne Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru, Morten Abrahamsen, Peder Lind fra Sneiberg Sogn, og Anders Mortensen af Rønberg, alle af de saakaldte Natmandsfolk. Anm.:Moderens første uægte Barn.
EVEN
Sensitive:0 1822.12.11 Forlover Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:7 og 8 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Glarmester Anders Mortensen omreisende paa sin Haandtering er 38 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Mette Kirstine Jørgens Datter fra Møruphuus i Rind Sogn var 26 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, Glarmestre, boende i Rønberg Sogn Vielsesdagen:d. 11te December 1822 Vielsesstedet:I Rønberg Kirke Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C506-21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 8 Fødselsdato:d. 22de Februari Barnets fulde Navn:Peer Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 23de Febr: 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 9de Marts 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Kirsten Abrahams Datter Abraham Mortensen Peter Madsen fra Thyeland og Morten Abrahamsen fra Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdagen:1823, den 8de Januari Barnets Navn:Ane Marie Daabens dato, Hemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 8de Januari 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 9de Marti 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Kirsten Abrahamsdatter og navngivne Barnefader Ungkarl Peder Madsen fra Thisted i Tyland Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Ane Kirstine Pedersdatter fra Aulum Sogn, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Peder Madsen fra Thyland Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1824.01.18 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1823, den 17de December Barnets fulde NavnIngeborg Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 17de Dec. 1823 Daaben blev publ. i Rønberg Kirke d. 18de Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Daniel Jensen Littved fra Meirup Sogn og Hustrue Ane Marie Abrahams Datter fra Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jens Datter, Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg Niels Jensen fra Ryde, Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, begge fra Rønberg Sogn og Bye og alle tilsammen af Glarmester Haandtering. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1825.02.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1820 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:18 Aar og Datum:1825, 21de Januari Barnets fulde Navn:Abraham /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 22de Januari 1825 blev publiceret i Rønbjerg Kirke 1825, den 6te Februari Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Else Nielsdatter fra Sneiberg i Hammerum Herred og udlagt Barnefader Jørgen Abrahamsen fra Rønberg Sogn Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jensdatter fra Ryde, Ane Marie Abrahams Datter, Glarmester Daniel Jensens Hustru, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Daniel Jensen, alle Glarmestere fra Rønberg.
EVEN
Sensitive:0 1825.02.27 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1826.06.25 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1826 - 20 Fødselsdagen:1826, d. 16de Maj Barnets Navn:Else Cathrine Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 16de Maj 1826 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25de Juni 1826 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Kirsten Abrahamsdatter og navngiven Barnefader Peder Lind Madsen, Glarmester fra Thisted. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg, Mette Marie Pedersdatter fra Dejberg, Abraham Mortensen, Daniel Jensen og Morten Abrahamsen, alle af Glarmester Familien Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Marriage
Sensitive:0 1827.10.12. Vielse Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:23 og 24 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Morten Abahamsen af Rønberg hjemmeværende hos sin Fader, 32 Aar Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Peders Datter opholdende sig sammesteds, 31 Aar. Hvem Forloverne ere:Glarmester Abraham Mortensen af Rønberg og Daniel Jensen Littved fra Forsing Sogn Vielsesdagen:d. 12te October 1827 Vielsesstedet:i Rønberg Kirke Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1828.04.20 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:24 Aar og Datum:1828, den 22de Marts Barnets fulde NavnAnne Sophie Kirstine Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøby den 23de Marts 1828, Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 20 April 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:SlegfredforældreAnders Abrahamsen og Mette Marie Peders Datter fra Natmands Huus Faddrnes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Ane Kirstine Peders Datter, Morten Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen og Sønner Morten og Jørgen, alle af Natmands Huus. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1828.12.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1828 - 25 Fødselsdagen:1828, den 15de December Barnets Navn:Ane Sophie Mette Kirstine Abrahamsen Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Dec. 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredforældre Peder Madsen fra Thisted i Thy, Glarmester af Profession og Kirstine Abrahams Datter af Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Sophie Niels Datter, Natm. Jørgen Abrahamsens Hustrue, Ane Kirstine Pedersdatter, Natm. Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen, Abrah. Mortensen og Jørgen Abrahamsen alle af Natmandshuus Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
EVEN
Sensitive:0 1831.04.24. Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1831, d. 18de Aprl Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Andersdatter /: død :/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 24. April 1831 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen fra Natmandshuset Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru Ane Kirstine Pedersdatter, Morten Abrahams Hustru Abraham Mortensen Morten og Jørgen Abrahamsen, alle af Natmandshuset. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1832.12.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:6 Aar og Datum1832, d. 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 16de December 1832 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Else Sophie Nielsdatter, boende paa Rønberg Byes Mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter, Morten Abrahamsen, og Diderik Jensen, alle af Natmandsfamilien Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1832.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1850 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkjøn: Aar og Lbnr.1832 - 6 Fødselsdagen:1832 den 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 26de December 1832 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Niels Datter, boende paa Rønberg Byes Mark. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter Morten Abrahamsen og Diderik Jensen alle af Natmandsfamilien. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 side 187 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirkstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
EVEN
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3 die Klasse No. 32 De Fattiges NavneMorten Abrahamsen Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Penge:- Rdl.- Mk.- Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen
EVEN
Sensitive:0 1835.09.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:3 Aar og Datum1835, den 25de Juni Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen, død d. 10. Apr.1836 Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 28. Juni Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 6te Sept. 1835 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Nielsdatter af Rønberg mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahamsdatter, Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen Anders Abrahamsen og Jens Frederik Abrahamsen, alle af Natmandsfamilie i Smollerup. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk
EVEN
Description: Forældrenes hus på Rønbjerg Hede Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 251 Den 8 Marts 1838 afholdtes Fattigkommissionsmøde i hvilket forhandledes: 1...... 2.Abraham Mortensens Enke blev i Betragtning af hendes tiltagende Svagelighed tillagt Foruden det i Planen fastsatte 1 Rbd. 3..... Fattigcommissionen for Estvad og Rønberg Sogne d. 8. Marts 1838 L. N. B. GadConradt LundsgaardErik JørgensenMads PedersenOle LarsenNiels Christensen
EVEN
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets Navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller Kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.
EVEN
Sensitive:0 1848.12.03 Fadderskab Udskrift af Resen sogns kirkebog 1813-1861 LAN C 200 - 67 Fødte Qvindekiøn. Lbnr.:2. Aar og Datum:1848, 23. October. Barnets fulde Navn:Marie Magdalene Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemme d. 26. Oct. formedelst Sygdom I Kirke d. 3. Dec. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Pigen Else Cathrine Jensdatter i Fattighuset. Udlagt Barnefader Christen Pedersen fra Ribe Bye. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Abraham Mortensen Hst. i Durup Pigen Ane Kirstine Nielsdt. fra Otting Abraham Mortensen Morten Abrahamsen og Morten Mortensen, alle fra Durup. Anm.:Uægte.
EVEN
Sensitive:0 1851.08.03 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1851 - 1 Fødselsdato:1851, Juni 19de. Barnets Navn:Ane Marie Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 26de Juni, Publ. d. 3. Aug. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen i Thoustrup Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Huskone Ane K. Jensen i Breum, Huskone Ane Kr. Pedersen i Durup, Hmd. Peder Mortensen i Breum, Hmd. Morten Abrahamsen i Durup, Ungk. Jørgen F. Mortensen, Yttrup. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1853.03.28 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1853 - 2 Fødselsdato:Febr. 11. Barnets Navn:Morten Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 24. Febr. i Kirken d. 28. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Morten Mortensen og Hustrue Else Kathrine Jensen af Toustrup, 27 Aar. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Huuskone Else Katrine Jensen af Toustrup. 2. Huuskone Ane K. Pedersen, Durup. 3. Huusmand Peter Mortensen af Grinderslev. 4. Huusmand Morten Abrahamsen. 5. Ungk. Jørgen F. Mortensen alle af Durup Sogn Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1860.03.18 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Death
Sensitive:0
Burial
Sensitive:0