Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Morten AbrahamsenAlder: 72 år17951868

Navn
Morten Abrahamsen
Efternavn
Abrahamsen
Født
Type: BIRT
8. juni 1795 20
Delt note:
Sensitive:0 1795..06.08 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1795 Den 14de Junii hjemdøbt Abraham Natmand og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres Drengebarn, født d. 8de næstforan, som blev kaldet Morten. 6te S e Tr., den 12 Julii, blev dette Barns Hjemmedaab stadfæstet i Rønberg Kirke i disse Fadderes Overværelse: Frøken M. M. v. Sundt, som bar Barnet.Jomfre Lommers paa Klosteret. Hr Forvalter Hornstrup, Herr Forpagter O. Bering og Herman Skiøtte paa Klosteret.
Dåb
Type: CHR
14. juni 1795 (Alder 6 dage) Alder: 0 år 0 måneder 6 dage

Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet.
Dåb
Type: BAPM
12. juli 1795 (Alder 34 dage) Alder: 0 år 1 måned 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
ÆgteskabMette Cathrine Jensdatter SvinVis familie
Type: MARR
ja

Søns fødsel
1
Jens Mortensen
Type: BIRT
ja

Søsters fødselAnne Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
4. november 1797 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1797.11.05 Barnedåb Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1797 Den 5te Novemb. blev hjemdøbt Abraham Mortensens Natmand i Rberg og Hst. Anne Sophie Jørgens Datters deres Dagen foran fødte Pigebarn, som blev kaldet Anne Marie. Den 17de Decemb( 3die S. i Advent) s. A. blev sidst anførte Barns Hjemdåb stadfæstet i Rønberg Kirke i Følgende som Fadderes Overværelse: Jomfru Jørgensen, som bar Barnet, Jomfru Dreyer, Palle Rask, Skytte. Jørgen kudsk og Søren Jensen Gaardskarl, alle fra Estvadgaards Closter.
Søsters dåbAnne Marie Abrahamsdatter
Type: CHR
5. november 1797 (Alder 2 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag

Delt note:
Sensitive:0 se fødeselsnotatet
Søsters dåbAnne Marie Abrahamsdatter
Type: BAPM
17. december 1797 (Alder 2 år) Alder: 0 år 1 måned 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søsters dåbKirsten Abrahamsdatter
Type: CHR
14. september 1800 (Alder 5 år)
Delt note:
Sensitive:0 1800.09.14 Barnedåb. Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønberg sogn Fødde og Døbte 1800 Samme Dag (14. Sept.) blev hjemdøbt Abraham Natmand og Hstr. Anne Sophie deres nyfødte Datter som blev kaldet Kirsten. Den 12te Octobr. (18. S. e. Tr.) blev dette Barns Hjemdåb. stadfæstet i Rønberg Kirke i følgendes som Fadderes Overværelse: Dorthe Laurits Datter, som bar Barnet, Maren Christensdatter, begge tjenende i Klosteret, Niels Primdal, Peder Pedersen Skoleholder og Søren Jensen, tjenende i Klosteret.
Søsters dåbKirsten Abrahamsdatter
Type: BAPM
12. oktober 1800 (Alder 5 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Folketælling
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 5 år) Alder: 5 år 7 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Folketællingen 1. Febr. 1801 - Rønbjerg sogn RA mikrofilm Fkt 1801 microkort Rønbjerg13. Et Huus2 Familier NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Familiepos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kirsten AndersdatterKone65Enke efter 1ste Ægteskab} } Ingeborg MortensdatterHendes datter25ugift} } Abraham MortensenHendes Søn27} begge i} Begge disse Familier Anne Sophie JørgensdatterHans Kone27} 1ste Ægteskab} ere Natmandsfolk } Morten Abrahamsen}6ugift} Anne Marie Abrahamsdatter} deres Børn4ugift} Kirsten Abrahamsdatter}1ugift}
Brors fødselJørgen Abrahamsen
Type: BIRT
4. maj 1803 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1803.05.03 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg sogn Døbte Anno 1803 D. 4de Maji hmdøbt Abraham Mortensen, Natmand i Rønberg, og hans Hustru Anne Sophie Jørgens Datter deres Dagen næstforan fødte Søn kaldet Jørgen. D 30te s. M. (2den Pintsedag) blev samme Barns Daab publiceret i Rberg Kikre i disse Fadderes Nærværelse: Frue Etats Rdinde Dysfelts Pige Jomfru Splet, Jomfru Mortensen, Frøken Sunds Pige, Peder Skoleholder i Rberg, Jørgen Vestergaard i Ahnexgaard og Søren Jensen, Gaardskarl i Estvadgaard.
Brors dåbJørgen Abrahamsen
Type: CHR
4. maj 1803 (Alder 7 år)

Delt note:
Sensitive:0 Se Fødselsnotatet
Brors dåbJørgen Abrahamsen
Type: BAPM
30. maj 1803 (Alder 7 år) Alder: 0 år 0 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søsters fødselElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: BIRT
18. maj 1806 (Alder 10 år)
Delt note:
Sensitive:0 1806.05.18 Barnedåb Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1806 Den 18de Maji hjemdøbt Abraham Mortensen Natmand og Hustru Anne Sophie Jørgens Datteri Rønberg deres Natten næstforan fødte Datter som blev kaldet Else Cathrine. Den 15de Juni (2den S. e. Tr.) blev sidstnævnte Barns Hjemdaab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Anne kirstine Mads Datter, tienende i Præstegaaden, som bar Barnet. Kirsten Niels Datter,Ddegnens Pige. Peder Pedersen Skoleholder. Jens Madsen af Over Veilgaard og Peder Nielsen Smed, tjenende i Primdahl.
Søsters dåbElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: CHR
18. maj 1806 (Alder 10 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søsters dåbElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: BAPM
15. juni 1806 (Alder 11 år) Alder: 0 år 0 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors fødselAnders Abrahamsen
Type: BIRT
11. november 1808 (Alder 13 år)
Delt note:
Sensitive:0 11.11.1809 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1808 Den 13de Novbr. blev hjemmedøbt Abraham Mortensens og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres den 11te næstforan fødte Søn, som blev kaldet Anders /død/, men dette Barn døde, førend det kom i Kirke.
Brors dåbAnders Abrahamsen
Type: CHR
13. november 1808 (Alder 13 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dødsfaldAnders Abrahamsen
Type: DEAT
18. november 1808 (Alder 13 år) Alder: 0 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 1808.11.18. Død Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Begravede Anno 1808 I afvigte Kirkeaar ere altsaa døde i Estvad Sogn af Mandkiøn 8, af Qvindekiøn 3, i Rønbert sogn alene 1 af Mandkiøn og 3 af Qvindekiøn, tilsammen 16 i begge Sogne. NB! Iblandt de døde i Rønberg Sogn henhører Abraham Mortensens, Natmand i Rønberg, hans Søn Anders, som døde den 18. November 7 Dage gammel, og bleb begravet den 27. s. M. i Rønberg Kirkegaard. - - - o o o - - - Kommentar: Præsten har åbenbart optalt de døde i de to sogne inden underretningen om Anders Abrahamsens død er modtaget.
Brors begravelseAnders Abrahamsen
Type: BURI
27. november 1808 (Alder 13 år) Alder: 0 år 0 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors fødselAnders Abrahamsen
Type: BIRT
27. februar 1810 (Alder 14 år)
Delt note:
Sensitive:0 1810.02.27 Fødsel Udskrift af Estvad Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Døbte Anno 1810 Marti 2den blev døbt hjemme Natmand Abraham Mortensen og Hustrue Anne Sophie Jørg. Datter i Rønberg deres den 27de Febr. foran fødte Søn som blev kaldet Anders Den 1ste April /: Midfaste Søndag :/ blev samme Barns Daab publiceret i Rønb. Kirke i Disses som Fadderes Overværelse: Niels Primdahls Kone Johanne Christens Datter, som bar Barnet. Niels Jensen af muusgaard hans koneMaren Terk. Datter. Peder Skoleholder. Jens Davidsen og Anders Christensen, alle Tre af Rønberg.
Brors dåbAnders Abrahamsen
Type: CHR
2. marts 1810 (Alder 14 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbAnders Abrahamsen
Type: BAPM
1. april 1810 (Alder 14 år) Alder: 0 år 1 måned 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors fødselHans Abrahamsen
Type: BIRT
14. maj 1813 (Alder 17 år)
Delt note:
Sensitive:0 1813.05.14 Fødsel Udskrift af Estvad og Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Anno 1813. No 3 af Fødte af Mandkiøn i Rønberg Sogn Hans. Født den 14. Maji og døbt hjemme samme Dag. Forældrene Abraham Mortensen og Hustru Anne Sofie Jørgens Datter af desåkaldte Natmandsfolk, ellers Huusfolk. Den 7de Junii (2den Pintsedag) blev dette Barns Daab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Provstinde Schiørring af Præstegaarden, som frembar Barnet. Degnekonen Madame Schou af Estvad, Huusmand Peder Pedersen, Gaardmand Jens Davidsen og Terkild Iversen, alle af Rønberg.
Brors dåbHans Abrahamsen
Type: CHR
14. maj 1813 (Alder 17 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbHans Abrahamsen
Type: BAPM
7. juni 1813 (Alder 17 år) Alder: 0 år 0 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Farmors dødKirsten Andersdatter
Type: DEAT
3. juni 1814 (Alder 18 år) Alder: 85 år 5 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1814.06.03 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1814 - 2 Dødsdagen:d. 3die Junij Begravelsesdagend. 12te Junij Afdødes Navn:Kiersten Andersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Natmands Kone fra Rønberg Sogn. Afdødes Alder:85 Aar Anm.- - -
Søns dåbJens Mortensen
Type: CHR
14. februar 1815 (Alder 19 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dåbJens Mortensen
Type: BAPM
5. marts 1815 (Alder 19 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dødsfaldJens Mortensen
Type: DEAT
14. april 1815 (Alder 19 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns begravelseJens Mortensen
Type: BURI
21. april 1815 (Alder 19 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 17. september 1815 (Alder 20 år) Alder: 20 år 3 måneder 9 dage
Delt note:
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
Begivenhed 26. december 1815 (Alder 20 år) Alder: 20 år 6 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1815.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg Sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og datum:1815, den 13de December Barnets fulde Navn:Jens født uden for Ægteskab Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt Hjemme den 14de December 1815 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder, en omløbende Qvinde ved Navn Anne Kierstine Jens Datter fra Deiberg ved Ringkiøbing, og udlagt til Barnefader en Karl ved Navn Jens Jørgensen fra Outrup ved Varde. Begge af de saa kaldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:2den Juledag den 26 December 1815 blev dette Barns Hjemmedaab publiceret i Rønberg Kirke. Faddere Var: Abraham Mortensens ugifte Datter Anne Marie og hans Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen i Rønberg, hans Broder Anders Mortensen og ældste Søn Morten, begge ugifte og deres Opholdssted hos Abraham Mortensen.
Brors fødselJens Frederik Abrahamsen
Type: BIRT
25. maj 1816 (Alder 20 år)
Delt note:
Sensitive:0 1816.05.25. Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.
Brors dåbJens Frederik Abrahamsen
Type: CHR
26. maj 1816 (Alder 20 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 16. juni 1816 (Alder 21 år) Alder: 21 år 0 måneder 8 dage
Delt note:
Sensitive:0 1816.06.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.Kbg
Brors dåbJens Frederik Abrahamsen
Type: BAPM
16. juni 1816 (Alder 21 år) Alder: 0 år 0 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters fødsel
2
Anne Sophie Marie Mortensdatter
Type: BIRT
2. december 1816 (Alder 21 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dødsfaldAnne Sophie Marie Mortensdatter
Type: DEAT
26. april 1817 (Alder 21 år) Alder: 0 år 4 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1817.04.16 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:6 Dødsdagen:1817, den 16de April Begravelsesdagen:Samme Aar den 4de maij Afdødes Navn:Anne Sophie Marie Mortens Datter døde i Rønberg hos Abraham Mortensen se mere Pag. 83 og 84 Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Et uægte barn af saa kaldte Natmands Folk. Fader Morten Abrahamsen af Rønberg og Moderen en omløbende Qvinde Anne Kierstine Peders Datter. Afdødes Alder:20 Uger - - - o o o - - - Udskrift af samme kirkebogs jævnførelsesregister: LAN C 506 - 20, side 83 og 84. Almindeligt Jævnførelsesregister: Lbnr.22 Navn:Anne Sophie Marie Mortens Datter Anmærkning:Efter Attest fra afdød Sognepræst Hr Krag til Junget i Salling dat 8de Decemb. 1816 var dette Barn, som blev født i Annexet til Junget Thorum Sogn døbt af ham den 4de samme Maaned.
Søns fødsel
3
Abraham Mortensen
Type: BIRT
23. juli 1818 (Alder 23 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dåbAbraham Mortensen
Type: CHR
23. juli 1818 (Alder 23 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dåbAbraham Mortensen
Type: BAPM
26. juli 1818 (Alder 23 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note: Sensitive:0
Brors fødselMorten Abrahamsen
Type: BIRT
10. december 1818 (Alder 23 år)
Delt note:
Sensitive:0 1810.12.10 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
Brors dåbMorten Abrahamsen
Type: CHR
11. december 1818 (Alder 23 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 31. januar 1819 (Alder 23 år) Alder: 23 år 7 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1819.01.31 Faddeskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i Resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
Brors dåbMorten Abrahamsen
Type: BAPM
31. januar 1819 (Alder 23 år) Alder: 0 år 1 måned 21 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dødsfaldMorten Abrahamsen
Type: DEAT
19. november 1820 (Alder 25 år) Alder: 1 år 11 måneder 9 dage
Delt note:
Sensitive:0 1820.11.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:1 Dødsdagen:1820, d. 19de November Begravelsesdagen:1820, d. 26de November. Afdødes Navn:Morten Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Søn af Glarmester Abraham Mortensen i Rønberg Afdødes Alder:næsten 2 Aar Anm.:- - -
Brors begravelseMorten Abrahamsen
Type: BURI
26. november 1820 (Alder 25 år) Alder: 1 år 11 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed 25. marts 1821 (Alder 25 år) Alder: 25 år 9 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1821.03.25 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 / FKVDTAJ Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1821 - 2 Fødselsdato:d. 3die Marti. Barnets fulde Navn:Abraham. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 4de Marti 1821 - Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25 Marti s. A. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Marie Abrahams Datter og udlagt Fader Anders Christensen, tjenende i Sevel Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Dorthe Abrahams Datter Anne Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru, Morten Abrahamsen, Peder Lind fra Sneiberg Sogn, og Anders Mortensen af Rønberg, alle af de saakaldte Natmandsfolk. Anm.:Moderens første uægte Barn.
Søns fødsel
4
Morten Mortensen
Type: BIRT
1. oktober 1821 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 1821.10.01 Fødsel Udsskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Lbnr.:4 Aar og Datum:1821, d. 1ste October Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 1ste October 1821 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 7de October 1821 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Anne Christine Pedersdatter og udlagte Barnefader Morten Abrahamsen, Glarmester i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustru Else Cathrine Abrahams Datter Bemeldte Abraham Mortensen af Rønberg Jørgen Abrahamsen, sammesteds Jørgen Pedersen fra Ørre i Salling. Anm.:- - -
Søns dåbMorten Mortensen
Type: CHR
1. oktober 1821 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbMorten Mortensen
Type: BAPM
7. oktober 1821 (Alder 26 år) Alder: 0 år 0 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 se fødselsnotatet
Begivenhed 11. december 1822 (Alder 27 år) Alder: 27 år 6 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1822.12.11 Forlover Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:7 og 8 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Glarmester Anders Mortensen omreisende paa sin Haandtering er 38 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Mette Kirstine Jørgens Datter fra Møruphuus i Rind Sogn var 26 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, Glarmestre, boende i Rønberg Sogn Vielsesdagen:d. 11te December 1822 Vielsesstedet:I Rønberg Kirke Anm.:- - -
Begivenhed 9. marts 1823 (Alder 27 år) Alder: 27 år 9 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C506-21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 8 Fødselsdato:d. 22de Februari Barnets fulde Navn:Peer Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 23de Febr: 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 9de Marts 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Kirsten Abrahams Datter Abraham Mortensen Peter Madsen fra Thyeland og Morten Abrahamsen fra Rønberg Anm.:- - -
Begivenhed 9. marts 1823 (Alder 27 år) Alder: 27 år 9 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdagen:1823, den 8de Januari Barnets Navn:Ane Marie Daabens dato, Hemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 8de Januari 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 9de Marti 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Kirsten Abrahamsdatter og navngivne Barnefader Ungkarl Peder Madsen fra Thisted i Tyland Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Ane Kirstine Pedersdatter fra Aulum Sogn, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Peder Madsen fra Thyland Anm.:- - -
Begivenhed 18. januar 1824 (Alder 28 år) Alder: 28 år 7 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 1824.01.18 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1823, den 17de December Barnets fulde NavnIngeborg Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 17de Dec. 1823 Daaben blev publ. i Rønberg Kirke d. 18de Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Daniel Jensen Littved fra Meirup Sogn og Hustrue Ane Marie Abrahams Datter fra Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jens Datter, Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg Niels Jensen fra Ryde, Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, begge fra Rønberg Sogn og Bye og alle tilsammen af Glarmester Haandtering. Anm.:- - -
Søns fødsel
5
Anders Mortensen
Type: BIRT
30. januar 1824 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 1824.01.30 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1824, den 30te Januari Barnets fulde Navn:Anders /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenHjemmedøbt d. 30te Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen var udlagt som Barnefader Moderen pigen Ane Kirstine Pedersdatter Faddernes Navne Stand og Opholdssted:- - - Anm.:- - -
Søns dødsfaldAnders Mortensen
Type: DEAT
17. februar 1824 (Alder 28 år) Alder: 0 år 0 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1824.02.17 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:9 Dødsdagen:1824, d. 17de Februari Begravelsesdagen:1824, d. 22de Februari Afdødes Navn:Anders Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Forældrene var Glarmester Morten Abrahamsen som var den udlagte Barnefader og Moderen var Pigen Ane Kirstine Peders Datter Afdødes Alder:18 Dage gammel Anm.:- - -
Søns begravelseAnders Mortensen
Type: BURI
22. februar 1824 (Alder 28 år) Alder: 0 år 0 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed 6. februar 1825 (Alder 29 år) Alder: 29 år 7 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 1825.02.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1820 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:18 Aar og Datum:1825, 21de Januari Barnets fulde Navn:Abraham /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 22de Januari 1825 blev publiceret i Rønbjerg Kirke 1825, den 6te Februari Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Else Nielsdatter fra Sneiberg i Hammerum Herred og udlagt Barnefader Jørgen Abrahamsen fra Rønberg Sogn Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jensdatter fra Ryde, Ane Marie Abrahams Datter, Glarmester Daniel Jensens Hustru, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Daniel Jensen, alle Glarmestere fra Rønberg.
Søns fødsel
6
Peter Mortensen
Type: BIRT
8. februar 1825 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 1825.02.8 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
Søns dåbPeter Mortensen
Type: CHR
9. februar 1825 (Alder 29 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 27. februar 1825 (Alder 29 år) Alder: 29 år 8 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 1825.02.27 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
Søns dåbPeter Mortensen
Type: BAPM
27. februar 1825 (Alder 29 år) Alder: 0 år 0 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dødsfaldPeter Mortensen
Type: DEAT
19. marts 1825 (Alder 29 år) Alder: 0 år 1 måned 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 1825.03.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:12 Dødsdagen:1825, den 19de Marti Begravelsesdagen:1825, den 31te Marti Afdødes Navn:Peter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Uægte Barn af Pigen Ane Kirstine Peders Datter og udlagte Barnefader Glarmester Morten Abrahamsen fra Rønberg Afdødes Alder:5 Uger 4 Dage Anm.:- - -
Søns begravelsePeter Mortensen
Type: BURI
31. marts 1825 (Alder 29 år) Alder: 0 år 1 måned 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Morfars dødJørgen Nielsen
Type: DEAT
23. april 1825 (Alder 29 år) Alder: 82 år 3 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 1825.04.23 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1825 - 2 Dødsdagen:d. 23de April Begravelsesdagen:d. 1ste Maj Afdødes NavnJørgen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholsdssted:Natmand fra BBierget i Vroue Sogn Afdødes Alder:- - - Anm.:- - -
Begivenhed 25. juni 1826 (Alder 31 år) Alder: 31 år 0 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1826.06.25 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1826 - 20 Fødselsdagen:1826, d. 16de Maj Barnets Navn:Else Cathrine Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 16de Maj 1826 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25de Juni 1826 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Kirsten Abrahamsdatter og navngiven Barnefader Peder Lind Madsen, Glarmester fra Thisted. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg, Mette Marie Pedersdatter fra Dejberg, Abraham Mortensen, Daniel Jensen og Morten Abrahamsen, alle af Glarmester Familien Anm.:- - -
Begivenhed 24. juni 1827 (Alder 32 år) Alder: 32 år 0 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
ÆgteskabAnne Kirstine Pedersdatter GrønningVis familie
Type: MARR
12. oktober 1827 (Alder 32 år)
Delt note:
Sensitive:0 1827.10.12. Vielse Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:23 og 24 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Morten Abahamsen af Rønberg hjemmeværende hos sin Fader, 32 Aar Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Peders Datter opholdende sig sammesteds, 31 Aar. Hvem Forloverne ere:Glarmester Abraham Mortensen af Rønberg og Daniel Jensen Littved fra Forsing Sogn Vielsesdagen:d. 12te October 1827 Vielsesstedet:i Rønberg Kirke Anm.:- - -
Begivenhed 20. april 1828 (Alder 32 år) Alder: 32 år 10 måneder 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 1828.04.20 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:24 Aar og Datum:1828, den 22de Marts Barnets fulde NavnAnne Sophie Kirstine Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøby den 23de Marts 1828, Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 20 April 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:SlegfredforældreAnders Abrahamsen og Mette Marie Peders Datter fra Natmands Huus Faddrnes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Ane Kirstine Peders Datter, Morten Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen og Sønner Morten og Jørgen, alle af Natmands Huus. Anm.:- - -
Begivenhed 21. december 1828 (Alder 33 år) Alder: 33 år 6 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 1828.12.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1828 - 25 Fødselsdagen:1828, den 15de December Barnets Navn:Ane Sophie Mette Kirstine Abrahamsen Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Dec. 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredforældre Peder Madsen fra Thisted i Thy, Glarmester af Profession og Kirstine Abrahams Datter af Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Sophie Niels Datter, Natm. Jørgen Abrahamsens Hustrue, Ane Kirstine Pedersdatter, Natm. Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen, Abrah. Mortensen og Jørgen Abrahamsen alle af Natmandshuus Anm.:- - -
Datters fødsel
7
Mette Kirstine Mortensen
Type: BIRT
29. marts 1829 (Alder 33 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.03.29 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1829, den 29de Marts Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Mortensen /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 5te April 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af Natmands Huus i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensens Hustrue Else Niels Datter Jørgen Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen, Jørgen og Hans Abrahamsen Anm.:- - -
Datters dåbMette Kirstine Mortensen
Type: CHR
5. april 1829 (Alder 33 år) Alder: 0 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dødsfaldMette Kirstine Mortensen
Type: DEAT
19. august 1829 (Alder 34 år) Alder: 0 år 4 måneder 21 dage
Delt note:
Sensitive:0 1829.08.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:2 Dødsdagen:1829, den [19de] August Begravelsesdagen:1829, den 23. August Afdødes Navn:Mette Kirstine Mortensdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Husmand Morten Abrahamsens Datter Afdødes Alder:21 Uger Anm.:- - - - - - o o o - - - Kommentar: I kirkebogen er dødsdatoen rettet til ulæselighed ved overskrivning.
Begravelse af datterMette Kirstine Mortensen
Type: BURI
23. august 1829 (Alder 34 år) Alder: 0 år 4 måneder 25 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed 21. februar 1830 (Alder 34 år) Alder: 34 år 8 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Begivenhed 2. maj 1830 (Alder 34 år) Alder: 34 år 10 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
Søns fødsel
8
Anders Mortensen
Type: BIRT
14. november 1830 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1830.11.14 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:4 Aar og Datum:1830, den 14de November Barnets fulde Navn:Anders Mortensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 14de November 1830. Daaben blev publiceret i Rønb. Kirke d. 5te Dec. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Enken Else Cathrine Abrahams datter fra Vroue Abraham Mortensen Jørgen Abrahamsen og Hans Abrahamsen. alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Søns dåbAnders Mortensen
Type: CHR
14. november 1830 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbAnders Mortensen
Type: BAPM
5. december 1830 (Alder 35 år) Alder: 0 år 0 måneder 21 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 24. april 1831 (Alder 35 år) Alder: 35 år 10 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1831.04.24. Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1831, d. 18de Aprl Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Andersdatter /: død :/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 24. April 1831 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen fra Natmandshuset Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru Ane Kirstine Pedersdatter, Morten Abrahams Hustru Abraham Mortensen Morten og Jørgen Abrahamsen, alle af Natmandshuset. Anm.:- - -
Fars dødAbraham Mortensen
Type: DEAT
29. maj 1831 (Alder 35 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
9
Anne Marie Mortensen
Type: BIRT
16. marts 1832 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1832.03.16 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1832, 16, Marts Barnets fulde Navn:Ane marie Mortensdatter Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:døbt i Rønberg Kirke den 18de Marts 1932 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Huusmand Morten Abrahamsen og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter af Natmandshuset i Rønberg Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Else Nielsdatter Jørgen Abrahamsens Hustru Anders Abrahamsen Jørgen Abrahamsen og Peder Lind, alle af natmandshuset i Rønberg Anm.:Vacc. 21. Maj 1836 af Districtschirurg Kjær.
Datters dåbAnne Marie Mortensen
Type: CHR
18. marts 1832 (Alder 36 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 16. december 1832 (Alder 37 år) Alder: 37 år 6 måneder 8 dage
Delt note:
Sensitive:0 1832.12.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:6 Aar og Datum1832, d. 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 16de December 1832 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Else Sophie Nielsdatter, boende paa Rønberg Byes Mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter, Morten Abrahamsen, og Diderik Jensen, alle af Natmandsfamilien Anm.:- - -
Begivenhed 26. december 1832 (Alder 37 år) Alder: 37 år 6 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1832.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1850 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkjøn: Aar og Lbnr.1832 - 6 Fødselsdagen:1832 den 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 26de December 1832 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Niels Datter, boende paa Rønberg Byes Mark. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter Morten Abrahamsen og Diderik Jensen alle af Natmandsfamilien. Anm.:- - -
Begivenhed 4. oktober 1834 (Alder 39 år) Alder: 39 år 3 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 side 187 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirkstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
Begivenhed 6. januar 1835 (Alder 39 år) Alder: 39 år 6 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3 die Klasse No. 32 De Fattiges NavneMorten Abrahamsen Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Penge:- Rdl.- Mk.- Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen
Datters fødsel
10
Jørgen Frederik Mortensen
Type: BIRT
12. februar 1835 (Alder 39 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbJørgen Frederik Mortensen
Type: CHR
16. februar 1835 (Alder 39 år) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 6. september 1835 (Alder 40 år) Alder: 40 år 2 måneder 28 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.09.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:3 Aar og Datum1835, den 25de Juni Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen, død d. 10. Apr.1836 Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 28. Juni Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 6te Sept. 1835 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Nielsdatter af Rønberg mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahamsdatter, Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen Anders Abrahamsen og Jens Frederik Abrahamsen, alle af Natmandsfamilie i Smollerup. Anm.:- - -
Begivenhed 13. januar 1836 (Alder 40 år) Alder: 40 år 7 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk
Begivenhed 24. juni 1836 (Alder 41 år) Alder: 41 år 0 måneder 16 dage
Delt note:
Description: Forældrenes hus på Rønbjerg Hede Sensitive:0
Datters fødsel
11
Anne Sophie Mette Marie Mortensen
Type: BIRT
23. september 1837 (Alder 42 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbAnne Sophie Mette Marie Mortensen
Type: CHR
26. september 1837 (Alder 42 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 8. marts 1838 (Alder 42 år) Alder: 42 år 9 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 251 Den 8 Marts 1838 afholdtes Fattigkommissionsmøde i hvilket forhandledes: 1...... 2.Abraham Mortensens Enke blev i Betragtning af hendes tiltagende Svagelighed tillagt Foruden det i Planen fastsatte 1 Rbd. 3..... Fattigcommissionen for Estvad og Rønberg Sogne d. 8. Marts 1838 L. N. B. GadConradt LundsgaardErik JørgensenMads PedersenOle LarsenNiels Christensen
Barns ægteskabAbraham MortensenMariane PedersdatterVis familie
Type: MARR
15. december 1843 (Alder 48 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 14. november 1847 (Alder 52 år) Alder: 52 år 5 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets Navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller Kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.
Begivenhed 3. december 1848 (Alder 53 år) Alder: 53 år 5 måneder 25 dage
Delt note:
Sensitive:0 1848.12.03 Fadderskab Udskrift af Resen sogns kirkebog 1813-1861 LAN C 200 - 67 Fødte Qvindekiøn. Lbnr.:2. Aar og Datum:1848, 23. October. Barnets fulde Navn:Marie Magdalene Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemme d. 26. Oct. formedelst Sygdom I Kirke d. 3. Dec. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Pigen Else Cathrine Jensdatter i Fattighuset. Udlagt Barnefader Christen Pedersen fra Ribe Bye. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Abraham Mortensen Hst. i Durup Pigen Ane Kirstine Nielsdt. fra Otting Abraham Mortensen Morten Abrahamsen og Morten Mortensen, alle fra Durup. Anm.:Uægte.
Barns ægteskabMorten MortensenElse Cathrine JensdatterVis familie
Type: MARR
3. april 1850 (Alder 54 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dødsfaldAnne Marie Mortensen
Type: DEAT
27. maj 1850 (Alder 54 år) Alder: 18 år 2 måneder 11 dage
Delt note: Sensitive:0
Begravelse af datterAnne Marie Mortensen
Type: BURI
1. juni 1850 (Alder 54 år) Alder: 18 år 2 måneder 16 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 3. august 1851 (Alder 56 år) Alder: 56 år 1 måned 25 dage
Delt note:
Sensitive:0 1851.08.03 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1851 - 1 Fødselsdato:1851, Juni 19de. Barnets Navn:Ane Marie Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 26de Juni, Publ. d. 3. Aug. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen i Thoustrup Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Huskone Ane K. Jensen i Breum, Huskone Ane Kr. Pedersen i Durup, Hmd. Peder Mortensen i Breum, Hmd. Morten Abrahamsen i Durup, Ungk. Jørgen F. Mortensen, Yttrup. Anm.:- - -
Begivenhed 28. marts 1853 (Alder 57 år) Alder: 57 år 9 måneder 20 dage
Delt note:
Sensitive:0 1853.03.28 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1853 - 2 Fødselsdato:Febr. 11. Barnets Navn:Morten Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 24. Febr. i Kirken d. 28. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Morten Mortensen og Hustrue Else Kathrine Jensen af Toustrup, 27 Aar. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Huuskone Else Katrine Jensen af Toustrup. 2. Huuskone Ane K. Pedersen, Durup. 3. Huusmand Peter Mortensen af Grinderslev. 4. Huusmand Morten Abrahamsen. 5. Ungk. Jørgen F. Mortensen alle af Durup Sogn Anm.:- - -
Søsters dødsfaldElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: DEAT
fra 1. januar 1855 til 1. januar 1856 (Alder 59 år) Alder: 48 år 7 måneder 14 dage

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 18. marts 1860 (Alder 64 år) Alder: 64 år 9 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 1860.03.18 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Hustrus dødsfaldAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: DEAT
29. marts 1867 (Alder 71 år)
Delt note: Sensitive:0
Hustrus begravelseAnne Kirstine Pedersdatter Grønning
Type: BURI
fra 1. juni 1867 til 30. juni 1867 (Alder 71 år)
Delt note: Sensitive:0
Hustrus dødsfaldMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: DEAT
9. marts 1868 (Alder 72 år)
Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
20. maj 1868 (Alder 72 år) Alder: 72 år 11 måneder 12 dage
Delt note: Sensitive:0
Begravelse
Type: BURI
fra 1. maj 1868 til 31. maj 1868 (Alder 72 år) Alder: 72 år 10 måneder 23 dage

Delt note: Sensitive:0
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 7. november 1793Resen (Hindborg) kirke
2 måneder
storesøster
18 måneder
ham selv
2 år
lillesøster
3 år
lillesøster
3 år
lillebror
3 år
lillesøster
3 år
lillebror
16 måneder
lillebror
3 år
lillebror
3 år
lillebror
3 år
lillebror
Familie med Mette Cathrine Jensdatter Svin - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
søn
Familie med Anne Kirstine Pedersdatter Grønning - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 12. oktober 1827Rønbjerg sogn
-11 år
datter
20 måneder
søn
3 år
søn
13 år
datter
3 år
datter
-6 år
datter
-7 år
søn
6 år
søn
-20 måneder
datter
-5 år
søn
Hans Christian Nielsen + Mette Cathrine Jensdatter Svin - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab:
steddatter
stedsøn
steddatter
Anders Christian Nielsen + Mette Cathrine Jensdatter Svin - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab: fra 1. januar 1850 til 1. januar 1851QK Snejbjerg sogns kbg

Født
Sensitive:0 1795..06.08 Fødsel Udskrift af Estvad-Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Rønbjerg Sogn Døbte Anno 1795 Den 14de Junii hjemdøbt Abraham Natmand og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter af Rønberg deres Drengebarn, født d. 8de næstforan, som blev kaldet Morten. 6te S e Tr., den 12 Julii, blev dette Barns Hjemmedaab stadfæstet i Rønberg Kirke i disse Fadderes Overværelse: Frøken M. M. v. Sundt, som bar Barnet.Jomfre Lommers paa Klosteret. Hr Forvalter Hornstrup, Herr Forpagter O. Bering og Herman Skiøtte paa Klosteret.
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet.
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Folketællingen 1. Febr. 1801 - Rønbjerg sogn RA mikrofilm Fkt 1801 microkort Rønbjerg13. Et Huus2 Familier NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Familiepos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kirsten AndersdatterKone65Enke efter 1ste Ægteskab} } Ingeborg MortensdatterHendes datter25ugift} } Abraham MortensenHendes Søn27} begge i} Begge disse Familier Anne Sophie JørgensdatterHans Kone27} 1ste Ægteskab} ere Natmandsfolk } Morten Abrahamsen}6ugift} Anne Marie Abrahamsdatter} deres Børn4ugift} Kirsten Abrahamsdatter}1ugift}
EVEN
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
EVEN
Sensitive:0 1815.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg Sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og datum:1815, den 13de December Barnets fulde Navn:Jens født uden for Ægteskab Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt Hjemme den 14de December 1815 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder, en omløbende Qvinde ved Navn Anne Kierstine Jens Datter fra Deiberg ved Ringkiøbing, og udlagt til Barnefader en Karl ved Navn Jens Jørgensen fra Outrup ved Varde. Begge af de saa kaldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:2den Juledag den 26 December 1815 blev dette Barns Hjemmedaab publiceret i Rønberg Kirke. Faddere Var: Abraham Mortensens ugifte Datter Anne Marie og hans Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen i Rønberg, hans Broder Anders Mortensen og ældste Søn Morten, begge ugifte og deres Opholdssted hos Abraham Mortensen.
EVEN
Sensitive:0 1816.06.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.Kbg
EVEN
Sensitive:0 1819.01.31 Faddeskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i Resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
EVEN
Sensitive:0 1821.03.25 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 / FKVDTAJ Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1821 - 2 Fødselsdato:d. 3die Marti. Barnets fulde Navn:Abraham. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 4de Marti 1821 - Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25 Marti s. A. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Marie Abrahams Datter og udlagt Fader Anders Christensen, tjenende i Sevel Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Dorthe Abrahams Datter Anne Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru, Morten Abrahamsen, Peder Lind fra Sneiberg Sogn, og Anders Mortensen af Rønberg, alle af de saakaldte Natmandsfolk. Anm.:Moderens første uægte Barn.
EVEN
Sensitive:0 1822.12.11 Forlover Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:7 og 8 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Glarmester Anders Mortensen omreisende paa sin Haandtering er 38 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Mette Kirstine Jørgens Datter fra Møruphuus i Rind Sogn var 26 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, Glarmestre, boende i Rønberg Sogn Vielsesdagen:d. 11te December 1822 Vielsesstedet:I Rønberg Kirke Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C506-21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 8 Fødselsdato:d. 22de Februari Barnets fulde Navn:Peer Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 23de Febr: 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 9de Marts 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Kirsten Abrahams Datter Abraham Mortensen Peter Madsen fra Thyeland og Morten Abrahamsen fra Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1823.03.09 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdagen:1823, den 8de Januari Barnets Navn:Ane Marie Daabens dato, Hemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 8de Januari 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 9de Marti 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Kirsten Abrahamsdatter og navngivne Barnefader Ungkarl Peder Madsen fra Thisted i Tyland Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Abrahamsdatter, Ane Kirstine Pedersdatter fra Aulum Sogn, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Peder Madsen fra Thyland Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1824.01.18 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:13 Aar og Datum:1823, den 17de December Barnets fulde NavnIngeborg Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 17de Dec. 1823 Daaben blev publ. i Rønberg Kirke d. 18de Januari 1824 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Daniel Jensen Littved fra Meirup Sogn og Hustrue Ane Marie Abrahams Datter fra Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jens Datter, Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg Niels Jensen fra Ryde, Abraham Mortensen og Morten Abrahamsen, begge fra Rønberg Sogn og Bye og alle tilsammen af Glarmester Haandtering. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1825.02.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1820 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:18 Aar og Datum:1825, 21de Januari Barnets fulde Navn:Abraham /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 22de Januari 1825 blev publiceret i Rønbjerg Kirke 1825, den 6te Februari Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Else Nielsdatter fra Sneiberg i Hammerum Herred og udlagt Barnefader Jørgen Abrahamsen fra Rønberg Sogn Faddernes navne, Stand og Opholdssted:Ingeborg Jensdatter fra Ryde, Ane Marie Abrahams Datter, Glarmester Daniel Jensens Hustru, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Daniel Jensen, alle Glarmestere fra Rønberg.
EVEN
Sensitive:0 1825.02.27 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1825 - 19 Fødselsdato:d. 8de Februari Barnets fulde Navn:Peter (død) Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de Februari 1826 Daaben publiceret i Kirken den 27de Febr. 1825 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte Barn af Ane Kirstine Peders Datter og udlagt Barnefader Morten Abrahamsen Glarmester i Rønberg Sogn Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Marie Abrahams Datter, Daniel Jensens Hustru, Else Cathrine Abrahams Datter Daniel Jensen, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Anders Mortensen alle fra Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1826.06.25 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1826 - 20 Fødselsdagen:1826, d. 16de Maj Barnets Navn:Else Cathrine Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 16de Maj 1826 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 25de Juni 1826 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Pigen Kirsten Abrahamsdatter og navngiven Barnefader Peder Lind Madsen, Glarmester fra Thisted. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Cathrine Abrahams Datter fra Rønberg, Mette Marie Pedersdatter fra Dejberg, Abraham Mortensen, Daniel Jensen og Morten Abrahamsen, alle af Glarmester Familien Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1827.06.24 Fadderskeb Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr pator Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Ægteskab
Sensitive:0 1827.10.12. Vielse Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Copulerede Lbnr.:23 og 24 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Morten Abahamsen af Rønberg hjemmeværende hos sin Fader, 32 Aar Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Peders Datter opholdende sig sammesteds, 31 Aar. Hvem Forloverne ere:Glarmester Abraham Mortensen af Rønberg og Daniel Jensen Littved fra Forsing Sogn Vielsesdagen:d. 12te October 1827 Vielsesstedet:i Rønberg Kirke Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1828.04.20 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:24 Aar og Datum:1828, den 22de Marts Barnets fulde NavnAnne Sophie Kirstine Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøby den 23de Marts 1828, Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 20 April 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:SlegfredforældreAnders Abrahamsen og Mette Marie Peders Datter fra Natmands Huus Faddrnes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Ane Kirstine Peders Datter, Morten Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen og Sønner Morten og Jørgen, alle af Natmands Huus. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1828.12.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr:1828 - 25 Fødselsdagen:1828, den 15de December Barnets Navn:Ane Sophie Mette Kirstine Abrahamsen Daabens dato, hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Dec. 1828 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredforældre Peder Madsen fra Thisted i Thy, Glarmester af Profession og Kirstine Abrahams Datter af Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Else Sophie Niels Datter, Natm. Jørgen Abrahamsens Hustrue, Ane Kirstine Pedersdatter, Natm. Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen, Abrah. Mortensen og Jørgen Abrahamsen alle af Natmandshuus Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
EVEN
Sensitive:0 1831.04.24. Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum1831, d. 18de Aprl Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Andersdatter /: død :/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 24. April 1831 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen fra Natmandshuset Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Hustru Ane Kirstine Pedersdatter, Morten Abrahams Hustru Abraham Mortensen Morten og Jørgen Abrahamsen, alle af Natmandshuset. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1832.12.16 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:6 Aar og Datum1832, d. 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 16de December 1832 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Else Sophie Nielsdatter, boende paa Rønberg Byes Mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter, Morten Abrahamsen, og Diderik Jensen, alle af Natmandsfamilien Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1832.12.26 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1850 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkjøn: Aar og Lbnr.1832 - 6 Fødselsdagen:1832 den 8de December Barnets fulde Navn:Anders Jørgensen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 9de December 1832 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 26de December 1832 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Niels Datter, boende paa Rønberg Byes Mark. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Mette Marie Pedersdatter Kirsten Jørgensdatter Morten Abrahamsen og Diderik Jensen alle af Natmandsfamilien. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 side 187 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirkstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
EVEN
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3 die Klasse No. 32 De Fattiges NavneMorten Abrahamsen Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Penge:- Rdl.- Mk.- Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen
EVEN
Sensitive:0 1835.09.06 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1831-1860 LAN C 506 - 22 Fødte Mandkiøn Lbnr.:3 Aar og Datum1835, den 25de Juni Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen, død d. 10. Apr.1836 Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 28. Juni Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke d. 6te Sept. 1835 Forældrenes Navne, Stand: Haandtering og Bopæl:Glarmester Jørgen Abrahamsen og Hustru Else Sophie Nielsdatter af Rønberg mark Fadderens Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahamsdatter, Morten Abrahamsens Hustrue, Morten Abrahamsen Anders Abrahamsen og Jens Frederik Abrahamsen, alle af Natmandsfamilie i Smollerup. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk
EVEN
Description: Forældrenes hus på Rønbjerg Hede Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 251 Den 8 Marts 1838 afholdtes Fattigkommissionsmøde i hvilket forhandledes: 1...... 2.Abraham Mortensens Enke blev i Betragtning af hendes tiltagende Svagelighed tillagt Foruden det i Planen fastsatte 1 Rbd. 3..... Fattigcommissionen for Estvad og Rønberg Sogne d. 8. Marts 1838 L. N. B. GadConradt LundsgaardErik JørgensenMads PedersenOle LarsenNiels Christensen
EVEN
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets Navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller Kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.
EVEN
Sensitive:0 1848.12.03 Fadderskab Udskrift af Resen sogns kirkebog 1813-1861 LAN C 200 - 67 Fødte Qvindekiøn. Lbnr.:2. Aar og Datum:1848, 23. October. Barnets fulde Navn:Marie Magdalene Christensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemme d. 26. Oct. formedelst Sygdom I Kirke d. 3. Dec. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Pigen Else Cathrine Jensdatter i Fattighuset. Udlagt Barnefader Christen Pedersen fra Ribe Bye. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Abraham Mortensen Hst. i Durup Pigen Ane Kirstine Nielsdt. fra Otting Abraham Mortensen Morten Abrahamsen og Morten Mortensen, alle fra Durup. Anm.:Uægte.
EVEN
Sensitive:0 1851.08.03 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1851 - 1 Fødselsdato:1851, Juni 19de. Barnets Navn:Ane Marie Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i kirken:Hjemmedøbt 26de Juni, Publ. d. 3. Aug. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmd. Abraham Mortensen og Hustru Mariane Pedersen i Thoustrup Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Huskone Ane K. Jensen i Breum, Huskone Ane Kr. Pedersen i Durup, Hmd. Peder Mortensen i Breum, Hmd. Morten Abrahamsen i Durup, Ungk. Jørgen F. Mortensen, Yttrup. Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1853.03.28 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1853 - 2 Fødselsdato:Febr. 11. Barnets Navn:Morten Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 24. Febr. i Kirken d. 28. Marts Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Morten Mortensen og Hustrue Else Kathrine Jensen af Toustrup, 27 Aar. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Huuskone Else Katrine Jensen af Toustrup. 2. Huuskone Ane K. Pedersen, Durup. 3. Huusmand Peter Mortensen af Grinderslev. 4. Huusmand Morten Abrahamsen. 5. Ungk. Jørgen F. Mortensen alle af Durup Sogn Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1860.03.18 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Død
Sensitive:0
Begravelse
Sensitive:0