Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Hans Abrahamsen1813

Name
Hans Abrahamsen
Surname
Abrahamsen
Birth
Type: BIRT
May 14, 1813 38
Shared note:
Sensitive:0 1813.05.14 Fødsel Udskrift af Estvad og Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Anno 1813. No 3 af Fødte af Mandkiøn i Rønberg Sogn Hans. Født den 14. Maji og døbt hjemme samme Dag. Forældrene Abraham Mortensen og Hustru Anne Sofie Jørgens Datter af desåkaldte Natmandsfolk, ellers Huusfolk. Den 7de Junii (2den Pintsedag) blev dette Barns Daab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Provstinde Schiørring af Præstegaarden, som frembar Barnet. Degnekonen Madame Schou af Estvad, Huusmand Peder Pedersen, Gaardmand Jens Davidsen og Terkild Iversen, alle af Rønberg.
Christening
Type: CHR
May 14, 1813
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Type: BAPM
June 7, 1813 (Age 24 days) Age: 0 years 0 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageIngeborg ChristensdatterView this family
Type: MARR
yes

Birth of a son
#1
Anders Hansen
Type: BIRT
yes

Death of a paternal grandmotherKirsten Andersdatter
Type: DEAT
June 3, 1814 (Age 12 months) Age: 85 years 5 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1814.06.03 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1814 - 2 Dødsdagen:d. 3die Junij Begravelsesdagend. 12te Junij Afdødes Navn:Kiersten Andersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Natmands Kone fra Rønberg Sogn. Afdødes Alder:85 Aar Anm.- - -
Birth of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: BIRT
May 25, 1816 (Age 3 years)
Shared note:
Sensitive:0 1816.05.25. Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkjøn Aar og Lbnr.1816 - 4 Fødselsdagen:1816, den 25nde Maij Barnets fulde Navn:Jens Friderich Dåbens Datum. enten i Kirken eller Hjemme:Døbt Hjemme den 26de Maij, Hjemmedaaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 16de Junii, 1ste Søndag efter Trinitatis. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl.Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustru Anne Sophie Jørgens Datter, boende i Rønberg, begge af de saa kaldte Matmandsfolk.. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faderens 2de ældste Døttre Anne Marie og Kirsten, ugifte og tjenende i Sahl Sogn, hans Svigerfader Jørgen Nielsen af Vrou, hans Broder Anders Mortensen og Søn Morten, begge ugifte og deres Tilholdssted hos Abraham Mortensen i Rønberg. Anm.Samme Dag holdt Moderen sin Kirkegang.
Christening of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: CHR
May 26, 1816 (Age 3 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherJens Frederik Abrahamsen
Type: BAPM
June 16, 1816 (Age 3 years) Age: 0 years 0 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BIRT
December 10, 1818 (Age 5 years)
Shared note:
Sensitive:0 1810.12.10 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Mandkiøn Lbnr.:9 Aar og Datum:1818, den 10de December Barnets fulde Navn:Morten Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:hjemmedøbt i Estvad Præstegaard den 11te Decemb. 1818. I Kirke den 31te Januar 1819. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Mortensen, Glarmester, og Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter i Rønberg. Begge af de saakldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Kirsten Abrahams Datter, Pigen Anne Marie Abrahams Datter i Rønberg Hans Mortensen i Vinde i resen Sogn Anders Mortensen og Morten Abrahamsen, begge i Rønberg. alle af de saakladte Natmandsfolk. Anm.:Døbt i Vacancen i Estvad Præstegaard af Sognepræsten Hr. Borup til Sahl.
Christening of a brotherMorten Abrahamsen
Type: CHR
December 11, 1818 (Age 5 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BAPM
January 31, 1819 (Age 5 years) Age: 0 years 1 month 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a brotherMorten Abrahamsen
Type: DEAT
November 19, 1820 (Age 7 years) Age: 1 year 11 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.11.19 Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:1 Dødsdagen:1820, d. 19de November Begravelsesdagen:1820, d. 26de November. Afdødes Navn:Morten Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Søn af Glarmester Abraham Mortensen i Rønberg Afdødes Alder:næsten 2 Aar Anm.:- - -
Burial of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BURI
November 26, 1820 (Age 7 years) Age: 1 year 11 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death of a maternal grandfatherJørgen Nielsen
Type: DEAT
April 23, 1825 (Age 11 years) Age: 82 years 3 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.04.23 Død Udskrift af Vroue sogns kirkebog 1813-1864 LAN C 225 - 3 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1825 - 2 Dødsdagen:d. 23de April Begravelsesdagen:d. 1ste Maj Afdødes NavnJørgen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholsdssted:Natmand fra BBierget i Vroue Sogn Afdødes Alder:- - - Anm.:- - -
Confirmation
Type: CONF
April 13, 1828 (Age 14 years) Age: 14 years 10 months 30 days
Shared note:
Sensitive:0 1828.04.13 Konfirmation Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Confirmerede. Drenge. 1828, den 1ste Søndag efter Paaske bleve af Rønberg sogn <confirmerede> i Estvad Kirke: Lbnr.:25. Confirmandens Navn og Opholdssted:Hans Abrahamsen Confirmandens Forældre eller Husbonde, Pleieforældre:Husmand og Glarmester Abraham Mortensen og Hustrue Ane Sophie Jørgens Datter Confirmandens Alder:fød og hjemmedøbt den 14de Mai 1813 Dom vedr. Kundskab og Opførsel:Maadelig af Kundskab, upaaklagelig af Opførsel. Naar og af Hvem vaccineret:Vavvineret den 27de Marts 1824 af Batt. Chirurg Nicolaisen i Skive.
Event April 5, 1829 (Age 15 years) Age: 15 years 10 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1829.04.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1829, den 29de Marts Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Mortensen /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 5te April 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af Natmands Huus i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensens Hustrue Else Niels Datter Jørgen Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen, Jørgen og Hans Abrahamsen Anm.:- - -
Event February 14, 1830 (Age 16 years) Age: 16 years 9 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1830 - 1 Fødselsdato:d. d. 19de Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Døbt i Rønberg Kirke d. 21de Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngiven Fader Anders Abrahamsen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberg. Anm.:- - -.
Event February 21, 1830 (Age 16 years) Age: 16 years 9 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Event May 2, 1830 (Age 16 years) Age: 16 years 11 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
Event December 5, 1830 (Age 17 years) Age: 17 years 6 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1830.12.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:4 Aar og Datum:1830, den 14de November Barnets fulde Navn:Anders Mortensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 14de November 1830. Daaben blev publiceret i Rønb. Kirke d. 5te Dec. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Enken Else Cathrine Abrahams datter fra Vroue Abraham Mortensen Jørgen Abrahamsen og Hans Abrahamsen. alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
Death of a fatherAbraham Mortensen
Type: DEAT
May 29, 1831 (Age 18 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#2
Hans Christian Hansen
Type: BIRT
from January 1, 1833 to January 1, 1834 (Age 19 years)

Shared note: Sensitive:0
Event from September 1, 1833 to September 30, 1833 (Age 20 years) Age: 20 years 3 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Event November 13, 1833 (Age 20 years) Age: 20 years 5 months 30 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.11.13 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833den 13de November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Taabæk og N. Rømer Forhøret over Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen continueret. Dommeren fremlagde følgende Dokumenter: 5 Stk. Daabs og Konfirmationsattester for Arrestanterne, Amtets Skrivelse af 11. dennes samt Attester for at Arrestanterne ikke under denne, Salling, Fiends og Nørlyng, Skodborg Vandfuld, Nørre og Bølling samt Ulfborg og Hind og Hammerum Herreders Jurisdiction har været tiltalt [.....] eller straffet for nogen Forbrydelse, hvilke samtlige dokumenter i den [nævnte] Orden ere saalydende: # # Efter Tilsigelse mødte Peder Andersen af Estvad Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud forklarede: Deponenten, som kiendte alle Arrestanterne, veed med Vished, at Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen i Løbet af det sidste Aar flere Gange have været i hans Huus og betlet om samt modtaget Almisse, derimod kan han ikke sige, hvorvidt Hans Abrahamsen har betlet, da han ikke har set eller hørt dette, saavidt han erindrer. Igien fremstod sidstafhørte Deponents Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter af Estvad Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud afgav en med hendes Mand i alle Henseender overensstemmende Forklaring, og tilføiede hun tillige, at Hans Abrahamsen ogsaa sidstafvigte Sommer har været i hendes Huus betlet og havde faaet Almisse. Igien fremstod Mads Pedersen af Estvad Bye og Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud forklarede: Sidste Foraar var Arrestanten Hans Abrahamsen i Deponentens Huus og forlangte samt fik Almisse. Om og hvorvidt de andre Arrestanter havde betlet, er ham ubekiendt. Arrestanterne blev løs og ledig fremstillede for Retten og foreholdt de afgivne Forklaringer, men de vedblev desuagtet deres Benægtelse om at have betlet. Peder Andersen tilføiede efter at have seet Hans Abrahamsen, at ogsaa denne Arrestent havde været i hans Huus og betlet i sidste Sommer, hvilket han nu med Bestemthed veed, da han nu godt kan gjenkjende Personen. Arrestanterne blev hernæst confronteret med Deponenterne, men enhver vedblev sin Forklaring som rigtig, og saaledes kunne ingen Overensstemmelse eller Tilstaaelse af Arrestanterne tilveiebringes. Deponenten Peder Andersens Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter paa Anledning, at de begge have været tilstede [... ......] alle Arrestanterne hver for sig have betlet i deres Huus. Peder Andersen blev hernæst forelagt sin Forklaring som han [.....] i [.......] hvorvidt han behørig [.....] bekræftede sin afgivne Forklaring med Lovens Ed og blev demitteret. Mette Cathrine Frederiksen blev hernæst forelagt sin Forklsring, som hun [........], dog maate hun bemærke, at hun ikke med fuldkommen Vished kan viide, om Arrestanten Hans Abrahamsen selv har bedt om Almisse, men det veed hun, at han fleere Gange i Forening med fleere Personer, som hun ikke kan give, har været inde hos hende og modtaget Almisse.og at hans Ærinde har været at erholde Almisse skiøndt en af hans Følge kan have fremsat Begjæringen.. Arrestanten Hans Abrahamsen benægtede ogsaa, at dette have været Tilfældet og er ikke ved Confrontationen med Deponentinden at bringe til Tilstaaelse. Deponentinden Mette Cathrine Frederiksdatter bekræftede hernæst sin afgivne Forklaring med Lovens Ed og demitteredes. Derefter blev Mads Pedersen forelæst sin Forklaring, som han vedgik med den Forandring, at der i Følge med Hans Abrahamsen var tvende ham ubekiendte Fruentimmere, da han fik Almisse, men han erindrer ikke, om Hans Abra-hamsen eller eeni hans Følge begierede Almisse eller hvem der modtog den. Arrestanten Hans Abrahamsen benægtede, at denne Forklaring var rigtig og vedblev ikke [.....] anstillet Confron-tation paa Nye imellem ham og Deponenten. Deponenten Mads Pedersen be-kræftede dernæst behørig [......] sin afgivne Forklaring med Lo-vens Ed og blev demitteret. Arrestanterne bleve hernæst hver for sig foreholdt de fremlagte Dokumenter in specia Daabs og Confirmationsattesterne og vedgik de Rigtigheden deraf i det Hele. Retten med Vidnerne skiønnede at samtlige Arrestanter var arbeidsføre. Da Sagen saavidt muligt nu skiønnes at være oplyst, vil Dom [.....] var at [.......] med Arrestanterne og Sagen derefter at udsette. Arrestanterne bragtes hernæst tilbage i Arresten. Forhøret sluttet.
Event November 14, 1833 (Age 20 years) Age: 20 years 6 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.11.14 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833 den 14 November blev af Cancelliesekretair Bye- og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer en Politiret sat, hvor da blev foretaget 78/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen Dommeren fremlagde til Indlemmelse den udgivne og lovlig forkyndte Stævning og til Vedheftelse Udskrift af det over Arrestanterne optagne Forhør. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede alle, [....] paa Anledning, at de intet videre havde i Sagen at erindre, men indlode samme til Dom. Retten optog efterat have attesteret, at ingen af Arrestanterne ved Hierm-Ginding Herreders politieret have været tiltalt elle dømt tilforn, Sagen til Dom der afsiges Løverdagen den 16de dennes Formiddag Kl. 8. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten.
Event November 16, 1833 (Age 20 years) Age: 20 years 6 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1833.11.16 Dom Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833 den 16de November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebro i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret sat, hvor da blev foretaget 78/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen. og deri afsagt følgende Dom: Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Hans Abrahamsen, 20 Aar gl., Jens Frederik Abrahamsen, 17 Aar gl., Jens Jensen, ligeledes 17 Aar og Jørgen Christian Jensen, 16 Aar, for Løsgjængerie og Betlerie. Det er ved de fornævnte Arrestanters egen Tilstaelse godtgiort at de bestandig fra deres tidligste Barndom have, først med deres Forældre og siden alene, streifet omkring i Landet uden nogensinde at have søgt fast Tieneste eller lovligt Erhverv. De maae derfor blive at ansee som Løsgjængere. Ligeledes maa det antages oplyst, at de Tiltalte have giort sig skyldig i Betlerie i det Peder Andersen og Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter eedelig have forklaret at de have været i deres Huus betlet. - For dette deres Forhold ville de være at belægge med Straf i Overensstemmelse med Forordn. 21. August 1829 efter og 8 og findes Straffen efter Omstændighederne ei at burde afstemmes til ringere end til 4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvilken Straf imidlertid for de 3 sidstnævntes Vedkommende, der er under 18 Aar bliver at forvandle til simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage. Det er ikke oplyst, at nogen af Arrestanterne forhen har været tiltalte eller straffet. De ville derhos have at udrede alle af sagen og Straffens Execution lovligt løbende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen bør hensættes, den førstnævnte i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, og de 3 sidstnævnte hver i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, hvorhos de in solidum bør udreede alle af Sagen lovligt flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare løse og ledige tilstede for Retten og paahørte Dommens Oplæsning, hvornæst de igien bragtes tilbage i Arresten Politeretten hævet. Nellemann Som Vidner: N. C. SkarbyeN. Rømer
Event February 12, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 8 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Derefter fremstod ligeledes for Retten Hans Abrahamsen af Røberg Sogn, som efter Formaning til Sandhed forklarede: I Februar Maaned forrige Aar blev Deponenter løsladt af Arresten her efter for Betlerie og Løsgiængerie at have udstaaet Fængsel paa Vand og Brød, hvorpaa han meldte sig til Sognefogderne i Rønberg og Estvad og forlangte, at disse ville paa lovbefalet Maade tilbyde hans Tjeneste paa Kirkestævne. Kort derpaa forlod han Rønberg Sogn og har siden vandret omkring overalt i Salling med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg og deres uægte Barn Hans Christian Hansen, 1 Aar gl., der også er anholdt. For nogle Dage siden hørte han, at alle omvandrende Personer skulle paagribes, hvis Aarsag de begav sig til Estvad, hvor de igaar blev anholdte og transporteret hertil. Deponenten benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie og tilstod, at han ikke [endnu er ......] har spurgt om Tieneste eller søgt saadan og har heller ikke senere været hos Sognefogderne i Estvad og Rønberg for at forhøre, om disse kunne skaffe ham Tieneste. Han benægtede tilligeat have giort sig skyldig i nogen Forbrydelse Deponenten blev hensat i Arrsten
Event March 19, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... ..... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere. Dommeren fremlagde [...... og Domsacten] i en foregaaende Sag mod Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter, paadømt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret d. 23. Decembr. 1833, Amtets 2de Skrivelser af 17. Februar sidst og dermed fulgte Bilage i foregaaende Sager mod Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Peder Abraham Pedersen, Hans Abrahamsen og Jørgen Christian Jensen, en Skrivelse fra Pastor Barfoed i [Ryde] og en Do. fra Proprietair Lundsgaad til Estvadgaard, hvilke samtlige Dokumenter med Undtagelse af Retsacterne, der [.........] til Følge, ere saalydende ##. Arrestanterne Niels Christian Axelsen og Peder Abraham Pedersen blev løse og ledige for Retten f,fremstil- lede og foreholdt de fremlagte Acter, hvorom de intet havde at erindre. Paa Foreholdelse af den fremlagte Skrivelse fra Pastor Barfod, maatte Niels Christian Axelsen erkiende Rigtigheden deraf og foregav, at Grunden til at han forlod Sognet var, at han ville gtale med sine Forældre og seenere kom i Ledtog med andre omvandrende Personer. Den Skiorte han fik af Niels Vestergaard antog han var ham givet og derfor medtog den. Arrestanterne Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen, som ogsaa blev løse og ledige for Retten fremstillede, vedgik paa Foreholdelse af den fremlagte Overpolitiretsdom af 27. November 1833 idømte Straffe. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Forhøret udsat. Politieretten hævet Nelleman Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
Event March 21, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de,. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere continuerede. Dommeren fremlagde 2de Amtets Skrivelse af 8. dennes og dermed fulgte Bilage samt [...... ... . ..... ..... .....] til Indlemmelse. Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Ane Magrethe Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede, op paa Foreholdelse af de i Dag fremlagte Dokumenter [hver] for sig erklærede, at de intet derved fandt at erindre. Ane Magrethe Pedersdatter blev foreholdt den ved Forhørets sidste Foretagelse fremlagte hende overgaaede Dom, hvis Rigtighed hun erkiendte, saa og at hun havde udstaaet den idømte Straf. Hans Abrahamsen forklarede paa Foreholdelse af den fremlagte Erklæring fra Sognefogderne i Rønberg og Estvad, at disse Erklæringer indeholdt Sandhed, og Grunden til, at han ikke paa lovbefalet Maade forlangte sin [......... ........] var, at han fandt ikke at burde forlade sin Kiæreste og Barn. Arrestanterne bleve hernæst bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Event March 24, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 10 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner og continuerede Forhøret over Niels Christian Axelsen m Fl. Retten med Vidner skiønnede at Arrestanterne Niels ChristianAxelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen og Peder Abraham Pedersen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter, som bleve fremstillede, samtlige vare arbeidsføre, og fremlagde en Attest for at de ei var straffede ved Holstebroe Byes og Hierm Ginding Herreders Retter og en til i Dag udtaget og lovlig forkyndt Stevning. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax den følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter for Løsgængerie og Betlerie og Peder Abraham Pedersen tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Hvad Niels Christian Axelsen angaar, da blev han med Fleere anholdt den 11te forrige Maaned og bragt hertil som pasløs og omstreifende Person. Han vedgik derhos at være ved denne Rets Dom af11te November forrige Aar for Løsgængerie og Betlerie til 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og efterat have udstaaet denne Straf blev han, som er 19 Aar gammel, hiemsendt til sit Forsørgelsessted Ryde Sogn, hvor han afleveredes til Fattigcommissi- onen for at confirmeres, men efter 2 Dages Ophold sammesteds løb han bort og vandrede om i Salling, indtil han som meldt blev anholdt. Han har paa det bestemteste benægtet at have betlet. Denne Tiltalte, som er skiønnet at være arbeidsfør, vil derfor blive at straffe for gientaget Løsgængerie, og findes da paa Grund af Omstændighederne Anled- ning tili Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 at bestemme Straffen til 8 Maaneders Forbedringshuus- arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus, og er ved Straffens Bestemmelse fornemmelig taget Hensyn til at den Hang til Løsgiengerie, som Arrestanten har udvist og den Ligegyldighed han har vist ved strax efter udstaaet Straf for Løsgiengerie at have fortsat hans ulovlige Omflakken. Arrestanten Jørgen Christian Jensen, som er 17 Aar gl., blev efterat have udstaaet den ham ved Overpolitie- retsdom af 27. November 1833 for Betlerie og Løsgiengerie tilfundne Straf af 60 Dages simpelt Fængsel paa sædvalig Fangekost hiemsendt til sit Forsørgelsessted Estvad Sogn. Ved Paasketid forrige Aar kom han i Tjeneste hos Proprietær [Smedegaard] paa Estvadgaard, men da denne var utilfredsmed ham, forlod han Tjenesten og begyndte paa sit forrige Levned, nemlig at streife omkring i Salling Herreder og ernære sig ved Betlerie. Hvad der er sagt om forrige Arrestant, gielder ogsaa for denne og det findes efter Omstændighederne at hans Straf især med Hensyn til, at han ogsaa har giort sig skyldig i Betlerie, bør bestemmes til 8 Maaneders forbedringshuusarbeide. Arrestanten Hans Abrahamsen, der er ved Overpolitieretsdom af 27de November 1833 anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsl paa Vand og Brød for Løsgiengerie og Betlerie. Efter at have udstaaet Straffen meldte han sig vel ved Sognefogden i Rønberg om at erholde Tieneste, men erkyndigede sig ikke siden videre derom, men gik til Salling, hvor han siden har vandret omkring med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Christensdatter, med hvem han har et Barn. Han er 21 Aar gl. og confirmeret. Han har stadig benægtet at have giort sig skyldig i Betlerie. Hvad Straffen for denne Tiltalte angaaer, da antages det, at han efter det foran anførte som skyldig i gientaget Løsgiengerie, ligeledes vil være at belægge med Straf af 8 Maaneders Forberingshuusarbeide i Overensstemmelse med den nævnte Frds 3. Arrestanten Peder Abraham Pedersen, der er 33 Aar gammel og uconfirmeret, blev efter at have udstået den ham ved denne Rets Dom af14. November 1834 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie tilfundne Straf af 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød hiemsendt til Sneiberg Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, men kort efter sin Ankomst dertil fik han hos Fattigcommissionen Tilladelse til at afhente noget Tøi i Estvad og blev han derefter borte og vandrede omkring i Salling med Fruentimmeret Johanne Jensdatter og ernærede sig og hende, med hvem han har 3 uægte Børn, af Blikarbeide. Han benægter at have giort sig skyldig i Betlerie. Denne Tiltalte maae tillige antages at have giort sig skyldig til Strafi Overensstemmelse med Grundsætningerne i Frd 2. Septbr. 1745 fordi han som uconfirmeret har giort sig skyldigi Leiermaal.. Den Straf, som Tiltalte i det hele vil blive at tilfalde findes derfor passende at kunne bestemmes i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 samt nysnævnte Anordning til 1 Aars Forbed- ringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Ane Margrethe Pedersdatter er 25 Aar gammel og confirmeret. Hun er ved Dom af 23. December 1833 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efter at hun i Foraaret 1834 var hiemsendt til Forsørgelse i Estvad Sogn, begav hun sig strax derefter derfra og streifede omkring i Salling, tildeels med en Person af Navn Niels Christian Danielsen og ernærede sig tildeels ved Betlerie. Om denne Arrestantinde, der ligesom de øvrige under denne Sag Tiltalte, er skiønnet at være arbeidsfør, gielder hvad der er anført om de Foregaaende og med Hensyn til, at hun tillige har betlet vil hendes Straf i Overensstemmelse med Frd 21 August 1829 3 blive at bestemme til8 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Samtlige Tiltalte ville derhos have at udreede alle af Sagen lovlig Flydende Omkostninger, enhver for sit vedkommende. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter bør hensættes, førstnævnte til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, deøvrige til lignende Arbeide hver i 8 Maaneder, hvorhos de hver for sit Vedkommende have at udrede de af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At eftekomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare forblevne tilstæde for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bleve bragte tilbage i Arresten.
Event April 8, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 10 months 25 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 11, 1835 (Age 21 years) Age: 21 years 11 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Event June 2, 1835 (Age 22 years) Age: 22 years 0 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.06.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123646 Aarligt No:63 Løbe No.:337 Navne paa Fangerne:Hans Abrahamsen af Holstebroe Arrest Hvor født:Rønberg Sogn, Ginding Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Løbet om i Landet Naar indkommen.1835, d. 2. Juni Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:8 Maaneder Alder:21 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 2 Februar, hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:} Rønberg Dogn, ] Ginding Herred Hvor forsørgelsesberettiget:} Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Søn Er Confirmeret:Estvad Kirke Religion:Lutters Profession:Glarmester Til hvilket Arbeide her BrugtUldkradser Anmærkning:dømt inden Hjerm og Ginding Herreders Politiret d. 24de Marts 1835 - Inden Ringkjøbing Amts Overpolitiret d. 8. April s. A. - I Høiesteret d. 11te Mai s. A.
Event February 2, 1836 (Age 22 years) Age: 22 years 8 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-06.-1835
Death of a sisterElse Cathrine Abrahamsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1855 to January 1, 1856 (Age 41 years) Age: 48 years 7 months 14 days

Shared note: Sensitive:0
Death of a brotherMorten Abrahamsen
Type: DEAT
May 20, 1868 (Age 55 years) Age: 72 years 11 months 12 days
Shared note: Sensitive:0
Burial of a brotherMorten Abrahamsen
Type: BURI
from May 1, 1868 to May 31, 1868 (Age 54 years) Age: 72 years 10 months 23 days

Shared note: Sensitive:0
Death of a sisterKirsten Abrahamsdatter
Type: DEAT
from January 1, 1875 to January 1, 1876 (Age 61 years)

Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: November 7, 1793Resen (Hindborg) kirke
2 months
elder sister
18 months
elder brother
2 years
elder sister
3 years
elder sister
3 years
elder brother
3 years
elder sister
3 years
elder brother
Anders Abrahamsen
Birth: November 11, 1808 33Rønbjerg sogn
Death: November 18, 1808Rønbjerg sogn
16 months
elder brother
3 years
himself
3 years
younger brother
3 years
younger brother
Morten Abrahamsen
Birth: December 10, 1818 43Rønbjerg sogn
Death: November 19, 1820Rønbjerg sogn
Family with Ingeborg Christensdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
son

Birth
Sensitive:0 1813.05.14 Fødsel Udskrift af Estvad og Rønbjerg sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Anno 1813. No 3 af Fødte af Mandkiøn i Rønberg Sogn Hans. Født den 14. Maji og døbt hjemme samme Dag. Forældrene Abraham Mortensen og Hustru Anne Sofie Jørgens Datter af desåkaldte Natmandsfolk, ellers Huusfolk. Den 7de Junii (2den Pintsedag) blev dette Barns Daab publiceret i Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Provstinde Schiørring af Præstegaarden, som frembar Barnet. Degnekonen Madame Schou af Estvad, Huusmand Peder Pedersen, Gaardmand Jens Davidsen og Terkild Iversen, alle af Rønberg.
Christening
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Sensitive:0 1828.04.13 Konfirmation Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Confirmerede. Drenge. 1828, den 1ste Søndag efter Paaske bleve af Rønberg sogn <confirmerede> i Estvad Kirke: Lbnr.:25. Confirmandens Navn og Opholdssted:Hans Abrahamsen Confirmandens Forældre eller Husbonde, Pleieforældre:Husmand og Glarmester Abraham Mortensen og Hustrue Ane Sophie Jørgens Datter Confirmandens Alder:fød og hjemmedøbt den 14de Mai 1813 Dom vedr. Kundskab og Opførsel:Maadelig af Kundskab, upaaklagelig af Opførsel. Naar og af Hvem vaccineret:Vavvineret den 27de Marts 1824 af Batt. Chirurg Nicolaisen i Skive.
EVEN
Sensitive:0 1829.04.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1829, den 29de Marts Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Mortensen /død/ Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 5te April 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af Natmands Huus i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensens Hustrue Else Niels Datter Jørgen Abrahamsens Hustrue Abraham Mortensen, Jørgen og Hans Abrahamsen Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1830 - 1 Fødselsdato:d. d. 19de Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens Datum, enten i Kirken eller Hjemme:Døbt i Rønberg Kirke d. 21de Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder Mette Marie Pedersdatter og navngiven Fader Anders Abrahamsen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter, Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberg. Anm.:- - -.
EVEN
Sensitive:0 1830.02.21 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1930 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og Datum:1830, d. 19. Februari Barnets fulde Navn:Abraham Andersen Daabens datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke d. 21. Febr. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder Mette Marie Peders Datter og navngivne Barnefader Anders Abrahamsen, Ungkarl, begge af Natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Ane Sophie Jørgens Datter, Abraham Mortensens Hustrue Pigen Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1830.05.02 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:2 Aar og Datum:1830, den 21de April. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Marie Jørgens Datter Daabens Datum, Hjemme eller i KirkenDøbt i Rønberg Kirke den 2den Mai 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og BopælGlarmester Jørgen Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter fra Natmandshuset i Rønberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kirsten Abrahams Datter Ane Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen, Morten og Hans Abrahamsen, alle af Natmandshuuset i Rønberb Anm:- - - - - - o o o - - - Kommentar: Fejlskrivning i kirkebogen: Jørgen Abrahamsens Kone = barnets moder hedder ikke Ane Kirstine Pedersdatter, men Else Sophie Nielsdatter
EVEN
Sensitive:0 1830.12.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:4 Aar og Datum:1830, den 14de November Barnets fulde Navn:Anders Mortensen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 14de November 1830. Daaben blev publiceret i Rønb. Kirke d. 5te Dec. 1830 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Glarmester Morten Abrahamsen og Hustrue Ane Kirstine Peders Datter af natmandshuset i Rønberg Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Enken Else Cathrine Abrahams datter fra Vroue Abraham Mortensen Jørgen Abrahamsen og Hans Abrahamsen. alle af Natmandshuset i Rønberg Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1833.11.13 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833den 13de November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Taabæk og N. Rømer Forhøret over Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen continueret. Dommeren fremlagde følgende Dokumenter: 5 Stk. Daabs og Konfirmationsattester for Arrestanterne, Amtets Skrivelse af 11. dennes samt Attester for at Arrestanterne ikke under denne, Salling, Fiends og Nørlyng, Skodborg Vandfuld, Nørre og Bølling samt Ulfborg og Hind og Hammerum Herreders Jurisdiction har været tiltalt [.....] eller straffet for nogen Forbrydelse, hvilke samtlige dokumenter i den [nævnte] Orden ere saalydende: # # Efter Tilsigelse mødte Peder Andersen af Estvad Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud forklarede: Deponenten, som kiendte alle Arrestanterne, veed med Vished, at Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen i Løbet af det sidste Aar flere Gange have været i hans Huus og betlet om samt modtaget Almisse, derimod kan han ikke sige, hvorvidt Hans Abrahamsen har betlet, da han ikke har set eller hørt dette, saavidt han erindrer. Igien fremstod sidstafhørte Deponents Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter af Estvad Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud afgav en med hendes Mand i alle Henseender overensstemmende Forklaring, og tilføiede hun tillige, at Hans Abrahamsen ogsaa sidstafvigte Sommer har været i hendes Huus betlet og havde faaet Almisse. Igien fremstod Mads Pedersen af Estvad Bye og Sogn, som efter Formaning til Sandhed under Eds Tilbud forklarede: Sidste Foraar var Arrestanten Hans Abrahamsen i Deponentens Huus og forlangte samt fik Almisse. Om og hvorvidt de andre Arrestanter havde betlet, er ham ubekiendt. Arrestanterne blev løs og ledig fremstillede for Retten og foreholdt de afgivne Forklaringer, men de vedblev desuagtet deres Benægtelse om at have betlet. Peder Andersen tilføiede efter at have seet Hans Abrahamsen, at ogsaa denne Arrestent havde været i hans Huus og betlet i sidste Sommer, hvilket han nu med Bestemthed veed, da han nu godt kan gjenkjende Personen. Arrestanterne blev hernæst confronteret med Deponenterne, men enhver vedblev sin Forklaring som rigtig, og saaledes kunne ingen Overensstemmelse eller Tilstaaelse af Arrestanterne tilveiebringes. Deponenten Peder Andersens Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter paa Anledning, at de begge have været tilstede [... ......] alle Arrestanterne hver for sig have betlet i deres Huus. Peder Andersen blev hernæst forelagt sin Forklaring som han [.....] i [.......] hvorvidt han behørig [.....] bekræftede sin afgivne Forklaring med Lovens Ed og blev demitteret. Mette Cathrine Frederiksen blev hernæst forelagt sin Forklsring, som hun [........], dog maate hun bemærke, at hun ikke med fuldkommen Vished kan viide, om Arrestanten Hans Abrahamsen selv har bedt om Almisse, men det veed hun, at han fleere Gange i Forening med fleere Personer, som hun ikke kan give, har været inde hos hende og modtaget Almisse.og at hans Ærinde har været at erholde Almisse skiøndt en af hans Følge kan have fremsat Begjæringen.. Arrestanten Hans Abrahamsen benægtede ogsaa, at dette have været Tilfældet og er ikke ved Confrontationen med Deponentinden at bringe til Tilstaaelse. Deponentinden Mette Cathrine Frederiksdatter bekræftede hernæst sin afgivne Forklaring med Lovens Ed og demitteredes. Derefter blev Mads Pedersen forelæst sin Forklaring, som han vedgik med den Forandring, at der i Følge med Hans Abrahamsen var tvende ham ubekiendte Fruentimmere, da han fik Almisse, men han erindrer ikke, om Hans Abra-hamsen eller eeni hans Følge begierede Almisse eller hvem der modtog den. Arrestanten Hans Abrahamsen benægtede, at denne Forklaring var rigtig og vedblev ikke [.....] anstillet Confron-tation paa Nye imellem ham og Deponenten. Deponenten Mads Pedersen be-kræftede dernæst behørig [......] sin afgivne Forklaring med Lo-vens Ed og blev demitteret. Arrestanterne bleve hernæst hver for sig foreholdt de fremlagte Dokumenter in specia Daabs og Confirmationsattesterne og vedgik de Rigtigheden deraf i det Hele. Retten med Vidnerne skiønnede at samtlige Arrestanter var arbeidsføre. Da Sagen saavidt muligt nu skiønnes at være oplyst, vil Dom [.....] var at [.......] med Arrestanterne og Sagen derefter at udsette. Arrestanterne bragtes hernæst tilbage i Arresten. Forhøret sluttet.
EVEN
Sensitive:0 1833.11.14 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833 den 14 November blev af Cancelliesekretair Bye- og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer en Politiret sat, hvor da blev foretaget 78/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen Dommeren fremlagde til Indlemmelse den udgivne og lovlig forkyndte Stævning og til Vedheftelse Udskrift af det over Arrestanterne optagne Forhør. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede alle, [....] paa Anledning, at de intet videre havde i Sagen at erindre, men indlode samme til Dom. Retten optog efterat have attesteret, at ingen af Arrestanterne ved Hierm-Ginding Herreders politieret have været tiltalt elle dømt tilforn, Sagen til Dom der afsiges Løverdagen den 16de dennes Formiddag Kl. 8. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1833.11.16 Dom Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 78/33 Aar 1833 den 16de November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebro i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret sat, hvor da blev foretaget 78/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen. og deri afsagt følgende Dom: Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Hans Abrahamsen, 20 Aar gl., Jens Frederik Abrahamsen, 17 Aar gl., Jens Jensen, ligeledes 17 Aar og Jørgen Christian Jensen, 16 Aar, for Løsgjængerie og Betlerie. Det er ved de fornævnte Arrestanters egen Tilstaelse godtgiort at de bestandig fra deres tidligste Barndom have, først med deres Forældre og siden alene, streifet omkring i Landet uden nogensinde at have søgt fast Tieneste eller lovligt Erhverv. De maae derfor blive at ansee som Løsgjængere. Ligeledes maa det antages oplyst, at de Tiltalte have giort sig skyldig i Betlerie i det Peder Andersen og Hustru Mette Cathrine Frederiksdatter eedelig have forklaret at de have været i deres Huus betlet. - For dette deres Forhold ville de være at belægge med Straf i Overensstemmelse med Forordn. 21. August 1829 efter og 8 og findes Straffen efter Omstændighederne ei at burde afstemmes til ringere end til 4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvilken Straf imidlertid for de 3 sidstnævntes Vedkommende, der er under 18 Aar bliver at forvandle til simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage. Det er ikke oplyst, at nogen af Arrestanterne forhen har været tiltalte eller straffet. De ville derhos have at udrede alle af sagen og Straffens Execution lovligt løbende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestanterne Hans Abrahamsen, Jens Frederik Abrahamsen, Jens Jensen og Jørgen Christian Jensen bør hensættes, den førstnævnte i Fængsel paa Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage, og de 3 sidstnævnte hver i Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 80 Dage, hvorhos de in solidum bør udreede alle af Sagen lovligt flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare løse og ledige tilstede for Retten og paahørte Dommens Oplæsning, hvornæst de igien bragtes tilbage i Arresten Politeretten hævet. Nellemann Som Vidner: N. C. SkarbyeN. Rømer
EVEN
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Derefter fremstod ligeledes for Retten Hans Abrahamsen af Røberg Sogn, som efter Formaning til Sandhed forklarede: I Februar Maaned forrige Aar blev Deponenter løsladt af Arresten her efter for Betlerie og Løsgiængerie at have udstaaet Fængsel paa Vand og Brød, hvorpaa han meldte sig til Sognefogderne i Rønberg og Estvad og forlangte, at disse ville paa lovbefalet Maade tilbyde hans Tjeneste paa Kirkestævne. Kort derpaa forlod han Rønberg Sogn og har siden vandret omkring overalt i Salling med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg og deres uægte Barn Hans Christian Hansen, 1 Aar gl., der også er anholdt. For nogle Dage siden hørte han, at alle omvandrende Personer skulle paagribes, hvis Aarsag de begav sig til Estvad, hvor de igaar blev anholdte og transporteret hertil. Deponenten benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie og tilstod, at han ikke [endnu er ......] har spurgt om Tieneste eller søgt saadan og har heller ikke senere været hos Sognefogderne i Estvad og Rønberg for at forhøre, om disse kunne skaffe ham Tieneste. Han benægtede tilligeat have giort sig skyldig i nogen Forbrydelse Deponenten blev hensat i Arrsten
EVEN
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... ..... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere. Dommeren fremlagde [...... og Domsacten] i en foregaaende Sag mod Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter, paadømt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret d. 23. Decembr. 1833, Amtets 2de Skrivelser af 17. Februar sidst og dermed fulgte Bilage i foregaaende Sager mod Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Peder Abraham Pedersen, Hans Abrahamsen og Jørgen Christian Jensen, en Skrivelse fra Pastor Barfoed i [Ryde] og en Do. fra Proprietair Lundsgaad til Estvadgaard, hvilke samtlige Dokumenter med Undtagelse af Retsacterne, der [.........] til Følge, ere saalydende ##. Arrestanterne Niels Christian Axelsen og Peder Abraham Pedersen blev løse og ledige for Retten f,fremstil- lede og foreholdt de fremlagte Acter, hvorom de intet havde at erindre. Paa Foreholdelse af den fremlagte Skrivelse fra Pastor Barfod, maatte Niels Christian Axelsen erkiende Rigtigheden deraf og foregav, at Grunden til at han forlod Sognet var, at han ville gtale med sine Forældre og seenere kom i Ledtog med andre omvandrende Personer. Den Skiorte han fik af Niels Vestergaard antog han var ham givet og derfor medtog den. Arrestanterne Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen, som ogsaa blev løse og ledige for Retten fremstillede, vedgik paa Foreholdelse af den fremlagte Overpolitiretsdom af 27. November 1833 idømte Straffe. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Forhøret udsat. Politieretten hævet Nelleman Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
EVEN
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de,. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere continuerede. Dommeren fremlagde 2de Amtets Skrivelse af 8. dennes og dermed fulgte Bilage samt [...... ... . ..... ..... .....] til Indlemmelse. Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Ane Magrethe Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede, op paa Foreholdelse af de i Dag fremlagte Dokumenter [hver] for sig erklærede, at de intet derved fandt at erindre. Ane Magrethe Pedersdatter blev foreholdt den ved Forhørets sidste Foretagelse fremlagte hende overgaaede Dom, hvis Rigtighed hun erkiendte, saa og at hun havde udstaaet den idømte Straf. Hans Abrahamsen forklarede paa Foreholdelse af den fremlagte Erklæring fra Sognefogderne i Rønberg og Estvad, at disse Erklæringer indeholdt Sandhed, og Grunden til, at han ikke paa lovbefalet Maade forlangte sin [......... ........] var, at han fandt ikke at burde forlade sin Kiæreste og Barn. Arrestanterne bleve hernæst bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner og continuerede Forhøret over Niels Christian Axelsen m Fl. Retten med Vidner skiønnede at Arrestanterne Niels ChristianAxelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen og Peder Abraham Pedersen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter, som bleve fremstillede, samtlige vare arbeidsføre, og fremlagde en Attest for at de ei var straffede ved Holstebroe Byes og Hierm Ginding Herreders Retter og en til i Dag udtaget og lovlig forkyndt Stevning. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax den følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter for Løsgængerie og Betlerie og Peder Abraham Pedersen tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Hvad Niels Christian Axelsen angaar, da blev han med Fleere anholdt den 11te forrige Maaned og bragt hertil som pasløs og omstreifende Person. Han vedgik derhos at være ved denne Rets Dom af11te November forrige Aar for Løsgængerie og Betlerie til 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og efterat have udstaaet denne Straf blev han, som er 19 Aar gammel, hiemsendt til sit Forsørgelsessted Ryde Sogn, hvor han afleveredes til Fattigcommissi- onen for at confirmeres, men efter 2 Dages Ophold sammesteds løb han bort og vandrede om i Salling, indtil han som meldt blev anholdt. Han har paa det bestemteste benægtet at have betlet. Denne Tiltalte, som er skiønnet at være arbeidsfør, vil derfor blive at straffe for gientaget Løsgængerie, og findes da paa Grund af Omstændighederne Anled- ning tili Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 at bestemme Straffen til 8 Maaneders Forbedringshuus- arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus, og er ved Straffens Bestemmelse fornemmelig taget Hensyn til at den Hang til Løsgiengerie, som Arrestanten har udvist og den Ligegyldighed han har vist ved strax efter udstaaet Straf for Løsgiengerie at have fortsat hans ulovlige Omflakken. Arrestanten Jørgen Christian Jensen, som er 17 Aar gl., blev efterat have udstaaet den ham ved Overpolitie- retsdom af 27. November 1833 for Betlerie og Løsgiengerie tilfundne Straf af 60 Dages simpelt Fængsel paa sædvalig Fangekost hiemsendt til sit Forsørgelsessted Estvad Sogn. Ved Paasketid forrige Aar kom han i Tjeneste hos Proprietær [Smedegaard] paa Estvadgaard, men da denne var utilfredsmed ham, forlod han Tjenesten og begyndte paa sit forrige Levned, nemlig at streife omkring i Salling Herreder og ernære sig ved Betlerie. Hvad der er sagt om forrige Arrestant, gielder ogsaa for denne og det findes efter Omstændighederne at hans Straf især med Hensyn til, at han ogsaa har giort sig skyldig i Betlerie, bør bestemmes til 8 Maaneders forbedringshuusarbeide. Arrestanten Hans Abrahamsen, der er ved Overpolitieretsdom af 27de November 1833 anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsl paa Vand og Brød for Løsgiengerie og Betlerie. Efter at have udstaaet Straffen meldte han sig vel ved Sognefogden i Rønberg om at erholde Tieneste, men erkyndigede sig ikke siden videre derom, men gik til Salling, hvor han siden har vandret omkring med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Christensdatter, med hvem han har et Barn. Han er 21 Aar gl. og confirmeret. Han har stadig benægtet at have giort sig skyldig i Betlerie. Hvad Straffen for denne Tiltalte angaaer, da antages det, at han efter det foran anførte som skyldig i gientaget Løsgiengerie, ligeledes vil være at belægge med Straf af 8 Maaneders Forberingshuusarbeide i Overensstemmelse med den nævnte Frds 3. Arrestanten Peder Abraham Pedersen, der er 33 Aar gammel og uconfirmeret, blev efter at have udstået den ham ved denne Rets Dom af14. November 1834 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie tilfundne Straf af 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød hiemsendt til Sneiberg Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, men kort efter sin Ankomst dertil fik han hos Fattigcommissionen Tilladelse til at afhente noget Tøi i Estvad og blev han derefter borte og vandrede omkring i Salling med Fruentimmeret Johanne Jensdatter og ernærede sig og hende, med hvem han har 3 uægte Børn, af Blikarbeide. Han benægter at have giort sig skyldig i Betlerie. Denne Tiltalte maae tillige antages at have giort sig skyldig til Strafi Overensstemmelse med Grundsætningerne i Frd 2. Septbr. 1745 fordi han som uconfirmeret har giort sig skyldigi Leiermaal.. Den Straf, som Tiltalte i det hele vil blive at tilfalde findes derfor passende at kunne bestemmes i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 samt nysnævnte Anordning til 1 Aars Forbed- ringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Ane Margrethe Pedersdatter er 25 Aar gammel og confirmeret. Hun er ved Dom af 23. December 1833 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efter at hun i Foraaret 1834 var hiemsendt til Forsørgelse i Estvad Sogn, begav hun sig strax derefter derfra og streifede omkring i Salling, tildeels med en Person af Navn Niels Christian Danielsen og ernærede sig tildeels ved Betlerie. Om denne Arrestantinde, der ligesom de øvrige under denne Sag Tiltalte, er skiønnet at være arbeidsfør, gielder hvad der er anført om de Foregaaende og med Hensyn til, at hun tillige har betlet vil hendes Straf i Overensstemmelse med Frd 21 August 1829 3 blive at bestemme til8 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Samtlige Tiltalte ville derhos have at udreede alle af Sagen lovlig Flydende Omkostninger, enhver for sit vedkommende. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter bør hensættes, førstnævnte til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, deøvrige til lignende Arbeide hver i 8 Maaneder, hvorhos de hver for sit Vedkommende have at udrede de af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At eftekomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare forblevne tilstæde for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bleve bragte tilbage i Arresten.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.06.02 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123646 Aarligt No:63 Løbe No.:337 Navne paa Fangerne:Hans Abrahamsen af Holstebroe Arrest Hvor født:Rønberg Sogn, Ginding Herred Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Løbet om i Landet Naar indkommen.1835, d. 2. Juni Hvorfor:Gjentaget Løsgjængeri Hvor længe:8 Maaneder Alder:21 Naar løsladt og Opførsel:1836, d. 2 Februar, hjemsendt - Opførsel god. Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:} Rønberg Dogn, ] Ginding Herred Hvor forsørgelsesberettiget:} Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:1 Søn Er Confirmeret:Estvad Kirke Religion:Lutters Profession:Glarmester Til hvilket Arbeide her BrugtUldkradser Anmærkning:dømt inden Hjerm og Ginding Herreders Politiret d. 24de Marts 1835 - Inden Ringkjøbing Amts Overpolitiret d. 8. April s. A. - I Høiesteret d. 11te Mai s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 02.-06.-1835