Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Christen NielsenAlder: 49 år18301880

Navn
Christen Nielsen
Efternavn
Nielsen
Født
Type: BIRT
8. juni 1830 33 36
Delt note:
Sensitive:0 1830.06.27 Barnedåb Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C517A - 3 Fødte kvindekøn. No.:1830 - 8 Barnets fødselsdato:d. 8de Juni. Barnets navn:Christen Nielsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken27. Juni i Kirken Forældrenes Navne, Stand Håndtering og BopælElse Sophie Caspersdatters uægte Barn i Møruphuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Anne Katrine Pedersdatter fra Deiberg Sogn, Kone Mette Christensdatter fra Sneiberg, Kirsten Marie Nielsdatter i Mørup, og Ungk. Mads Christian Caspersen i Møruphuus, Anm.:Som Barnefader blev udlagt Christen Nielsen fra Varde --------------- Som barnefader er i kirkebogen nævnt Christen Nielsen, men der er muligvis tale om, at barnets navn er gentaget ved en fejltagelse. Se også efterfølgende "Omtale" under 16.-12.1835 og 11.-2.-1836
Dåb
Type: CHR
27. juni 1830 (Alder 19 dage) Alder: 0 år 0 måneder 19 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Halvsøsters fødselElse Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
fra 1. januar 1830 til 1. januar 1831
Delt note: Sensitive:0
Brors fødselCasper Abrahamsen Bastrup
Type: BIRT
11. februar 1833 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1833.02.11 Fødsel Udskrift af Asp sogns kirkebog 1829-1844 LAN C 503 - 12 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:2 Fødselsdagen:1833, d. 11. Februar. Barnets fulde Navn:Casper Bastrup Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:d. 17. Februar i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Else Sophie Caspersdatter, et omstreifende Fruentimmer fra Rind Sogn. til Barnefader blev udlagt Tjenestekarl Abraham Johansen af [Haunvig] Sogn Forældrene var uden Ægteskab. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Maren Madsdatter i [Lundsmark] bar Barnet Sognefoged Mads Staugaard og Fattigforstander Poul Nielsen, begge af Linde Gaardb. Niels Bæk i Østerby. Anm.:Paa sin Omstreifen fødte Moderen Barnet i Bastrup i Asp. - - - o o o - - - Notat:: Haunvig sogn eksisterer ikke, måske Havrvig sogn på Holmsland, skønt kirken i i Havrvig først blev bygget i 1869.
Brors dåbCasper Abrahamsen Bastrup
Type: CHR
17. februar 1833 (Alder 2 år) Alder: 0 år 0 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Folketælling
Type: CENS
18. februar 1834 (Alder 3 år) Alder: 3 år 8 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Udskrift af Rind sogns folketællingsliste 1834 DDA DDD CD 2004:6 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Lindbyeet HuusHusstand nr. 20 Nr. NavnAlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94Else Caspersdatter37ugiftIndsidder og Almisselem 95Christen Abrahamsen 5ugift} hendes 96Casper Abrahamsen 1ugift} Børn.
Begivenhed 16. december 1835 (Alder 5 år) Alder: 5 år 6 måneder 8 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.12.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1835 den 16. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidner Niels Jensen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 88/1835. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Sognepræst Tang af 3die September sidstleden over Else Sophie Caspersdatter af Natmandsslægten. Skrivelsen blev fremlagt. Dommeren bemærkede, at der havde været tilskrevet Sognepræsten om at tilsige hende i sin Tid, men at Efterretning var modtaget om, at hun ei var funden tilstede. I Gaar var hun blevet transporteret til Contoiret og efter Omstændighederne indsat i Arresten. En af Contoirbetjent Wiig meddeelt Rapport om, hvorledes Arrestantinden har yttret sig for ham blev fremlagt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev forelæst Rapporten, hvorefter hun forklarede, at de er overens- stemmende med Sandhed med Tilføiende, at hun ogsaa har tjent Svend Nyboe i Sneiberg et Aar, da hun var en25 a 26 Aar gammel. Arrestantinden blev foreholdt Uoverensstemmelsen imellem Pastor Tangs Skrivelse og Komparentindens Opgivende, i det, at hendes 4re Børn efter dette skulle være avlede ved 2, men efter Skrivelsen ved 3 forskjellige Personer, hvortil hun bemærkede, at hendes Forklaring er den rette, og at det alene maae have været Ane Catrine Pedersdatter i Deiberg, formentlig boende i Fattighuset, som bar Barnet, hendes Skyld, at Faderen til Christen er angivet at være Niels Christensen, hvilket Opgivende ikke var foranlediget af Komp. Nu siger hun, at Abraham Johansen var gift, da hun fødte Christen, og at dette var Aarsagen til, at han ikke blev udlagt, skjønt han virkelig var Barnefader. Førend Daaben foregik havde Komparentinden sagt til Ane Catrine Pedersdatter, at hun ikke skulde lægge Abraham Johansen ud, for at Komp kunne have ham til Ægte, naar hans Kone døde, men at det iøvrigt maate være hende overladt at udlægge, hvem hun ville. Saaledes sagde vi til hende, tilføiede Komparentinden. Da hun blev spurgt, hvem hun endvidere tilsigtede med "vi", svarede hun hendes Forældre. I den sener Tid, hun siger af 5-6 Uger, har hun, paa en Nat eller 2 imellemstunder nær, ikke været i Rind Sogn, men deels hos sin Søster Ane Kirstine Caspersdatter gift med Niels Stoffersen i Fattighuset i Hodde 1 Miil østen Warde, og deels hos sin Broder Jørgen Frederik Caspersen, Huusmand i [....strup]. Paa sine Vandringer til og fra disse Steder har hun vel ikke betlet til sig selv men til 2de medhavende Børn, i det at hun har bedet Folk om Mad og Drikke til dem, naar de behøvede samme. Hun har for omtrent 14ten Aar siden været anholdt og straffet med 14 Dages Fængsel med simpel Fangekost i Aarhus for Betleri. Hun bemærker nu, at hun blev dømt af Byefogden i Skanderborg, men at hun sad fængslet i Aarhuus. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret hævet. Landt Som Vidner:Niels JensenWiig
Begivenhed 11. februar 1836 (Alder 5 år) Alder: 5 år 8 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1836.02.11. Omtale Udskrift af Hammerum herreds politiptotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 11. Februar indfandt Herredsfoged Landt sig i sit Forfald formedelst Arbejde i Anledning af Justitssagen imod Samuel Cohn og Medtiltalte m. m., i Møruphuus udi Rind Sogn ved Exam. Jur. Bertelsen som constitieret, med Vidner Jens Christian Christensen [......] og [Gravers ......] dem, hvor Politieret blev sat og holdt fordi Casper Christensen og Hustru, som 2de Gange havde været kaldt til Forhør, havde ladet anmelde Sygdoms Forfald. No. 88/1835. Bemeldte Casper Christensen fandtes sengeliggende, men iøvrigt ved Fornuftens fulde Brug. Han forklarede i given Anledning, at han aldrig selv har sagt eller hørt, at enten hans Kone eller Arrestantinden har udladt sig med til Fruentimmeret Ane Cathrine Pedersdatter, at hun, som holdt Arrestantindens Søn Christen over Daaben, ikke skulle udlægge Abraham Johansen som Fader til Barnet, eller veed noget om, at det iøvrigt blev bemeldte Ane Catrine Pedersdatter overladt at udlægge hvem hun ville. Paa Komparentens Spørgsmaal til sin Datter - Arrestantinden - om hvem der var Fader til hendes Søn Christen har hun angivet en Person navnlig Niels fra Egnen ved Varde, som Komparenten veed ogsaa i Kirken blev udlagt. Om Abraham Johansen var gift, da Arrestantinden fødte Christen erindrer Komparenten ikke, ligesom han ogsaa forsikrer at vær aldeles uvidende om, at han skulde være Fader til Barnet. - Aftraadt. Derpaa fremstod bemeldte Casper Christensen Hustru Christiane Christensdatter, som i alle Henseender forklarede sig overensstemmende med hendes Mand, dog tilføiede hun, at det forekom hende, at Abraham Johansen var gift paa den Tid, Arrestantinden, som er hendes Datter, fødte Barnet Christen. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens Christian ChristensenGravers Lauridsen
Morfars dødCasper Christensen
Type: DEAT
19. maj 1836 (Alder 5 år)
Delt note:
Sensitive:0 1836.05.19 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 03 Døde Mandkiøn No.:1836 - 5 Dødsdagen:d.: 19de Mai Begravelsesdagen:d. 25de Mai. Afdødes navn:Casper Christensen Afdødes stand:Almisselem i Møruphuus, død som Fød. Afdødes alder:77 Anm.:- - -
Mormors dødChristiane Christensdatter
Type: DEAT
17. april 1838 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1838.04.17 Død. Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C 517 A - 3 Døde Qvindekøn No.:1838 - 6 Dødsdagen:d. 17de April. Begravelsesdagen:d. 25de April. Afdødes navn:Christianna Christensdatter Afdødes stand:Almisselem Casper Christensens Enke i Møruphuus. Afdødes alder: 71 Anm.:- - -
Konfirmeret
Type: CONF
30. marts 1845 (Alder 14 år) Alder: 14 år 9 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 1845.03.30 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Confirmerede. Drenge. Disse 7 Drenge blev confirmerede i Rind Kirke den 1ste Søndag efter Paaske. Lbnr.:6 Confirmandens Navn og Opholdssted:Christen Nielsen uæge, tjenende i Gammelb oesig (indtinget) Forældrenes eller Husbondens, Pleiforældrenes Navne og Bopæl:Fruentimmeret Ese Sophie Caspersdatter (nu i Herning) af Natmandsslægten og udl Fader Niels Christensen af Varde Sogn Confirmandens Alder:født 1ste, døbt 19. Maij 1830 Dom angaaende Kundskab og Opførsel:temmelig gode - meget sædelig. Naar og af Hvem vaccineret:d. 23. Ocbr. 1831 af gunst.
Folketælling
Type: CENS
1. februar 1850 (Alder 19 år) Alder: 19 år 7 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1850.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingen 1850 i Rind Sogn Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn i Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Februar 1850 Stedernes og Byernes Navne: Feierskov HuuseFattighuset69. Familie NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mette Sørensen73giftHer i SognetAlmisselem Ane Marie Christensdatter37EnkeHer i SognetFattiglem Ingeborg Madsdatter15ugiftHer i Sognet} deres Casper Madsen 9ugift do.} Børn
Begivenhed 20. februar 1852 (Alder 21 år) Alder: 21 år 8 måneder 12 dage
Delt note: Sensitive:0
Mors dødElse Sophie Caspersdatter
Type: DEAT
10. marts 1852 (Alder 21 år)
Delt note:
Sensitive:0 1852.03.10 Død Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1852 - 3 Dødsdagen:1852, 10de Marts. Begravelsesdagen:1852, 14de Marts Afdødes Navn:Else Sophie Caspersdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem og ugift Fruentimmer i Fattighuset født her i Sognet. Faderen Casper Christensen. Afdødes Alder:58 Aar Anm.:Død af Svindsot.
Begivenhed fra 1. januar 1852 til 1. januar 1853 (Alder 21 år) Alder: 21 år 6 måneder 23 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 3. maj 1852 (Alder 21 år) Alder: 21 år 10 måneder 25 dage
Delt note: Sensitive:0
Halvbrors dødsfaldJohannes Abrahamsen
Type: DEAT
25. marts 1854 (Alder 23 år) Alder: 31 år 11 måneder 5 dage
Delt note: Sensitive:0
Fars dødAbraham Johansen
Type: DEAT
25. maj 1856 (Alder 25 år) Alder: 58 år 11 måneder 22 dage
Delt note:
Sensitive:0 1856.05.25 Død Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1845-1864 LAN C 556 - 17 Døde Mandkiøn Lbnr.:1856 - 6 Dødsdagen:25 Mai 1856 Begravelsesdagen:1. Juni 1856 Afdødes Navn:Abraham Johansen Enke samt under Fattigforsørgelse Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:[....] oh Indsidder i Stundsig Afdødes Alder:68
Begivenhed fra 1. januar 1853 til 1. januar 1858 (Alder 22 år) Alder: 22 år 6 måneder 23 dage
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabAnne Sophie PedersdatterVis familie
Type: MARR
17. november 1858 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 1858.11.17. Vielse Udskrift af Durup (Harre) sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 3 Copulerede. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted:Ungk. Christen Nielsen af Rind Sogn, Ringkjøbing Amt 29 Aar, Vac. 11.Juli 41 af Gunst. Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted:Enken Ane Sophie Pedersen af Durup, 53 Aar. Forlovernes Navne og Opholdssted:Blikkenslagere Jens Peter Jørgensen af Thoustrup og Morten Abrahamsen af Vilbæk Vielsens Datum17. Nov. Vielsesstedet:I Kirken. Anmærkninger:Indskreven d. 23. Octobr 1858 Tillysning har fundet Sted.
Begivenhed fra 1. januar 1866 til 1. januar 1868 (Alder 35 år) Alder: 35 år 6 måneder 23 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 24. oktober 1866 (Alder 36 år) Alder: 36 år 4 måneder 16 dage
Delt note: Sensitive:0
Halvbrors dødsfaldJohannes Johansen
Type: DEAT
27. februar 1869 (Alder 38 år) Alder: 49 år 11 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 1869.02.27 Død. Udskrift af Rind sogns kirkebog 1857-1872 LAN C 517 A - 5 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1869 - 6. Dødsdagen5. November 1868 Begravelsesdagen:28. Marts Afdødes Navn:Johannes Johannesen Afdødes Stabd, Haandtering og Opholdssted:gift Fattiglem af Fattighuset i Feierskov, født i Møruphuus, Faderen Johannes Johansen Afdødes Alder:49 Aar Anm.:druknet i en Mergelgrav ved Kaallund, først fundet den 27 Marts 1869.
Halvbrors begravelseJohannes Johansen
Type: BURI
28. marts 1869 (Alder 38 år) Alder: 50 år 0 måneder 27 dage
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Hustrus dødsfaldAnne Sophie Pedersdatter
Type: DEAT
27. juni 1869 (Alder 39 år) Alder: 65 år 3 måneder 18 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed fra 1. januar 1869 til 1. januar 1874 (Alder 38 år) Alder: 38 år 6 måneder 23 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 21. august 1869 (Alder 39 år) Alder: 39 år 2 måneder 13 dage
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabAnne Marie ChristensdatterVis familie
Type: MARR
9. oktober 1874 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1874.10.09 Vielse Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Copulerede Aar og Lbnr.:1874 - 12 Brudgommens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Enkemand Inds. Christen Nielsen i Rind Fattignus, 44 Aar vacc. efter Attest, | i 2det Ægteskab | Brudens Navn, Alder, Stand, Haandteringog Opholdssted:Enke Ane Marie Christensdatter i Rind Fattighus, 61 Aar, vacc. efter, | i 3die Ægteskab | Hvem Forloverne ere:Smed Thomas Andersen og Hmd. Niels Christensen Ildigaard, begge i Feierskov. Vielsesdagen:9de October Vielsessted:i Kirken Anm.:- - -
Død
Type: DEAT
11. januar 1880 (Alder 49 år) Alder: 49 år 7 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1880.01.11 Død Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1880 - 2 Dødsdagen:11te Januar. Begravelsesdagen:18de Januar. Afdødes Navn:Christen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Gif Husmand i Lind. Afdødes Alder:49 Anm.:Skifteretsattest af 11te Januar 1879.
Begravelse
Type: BURI
18. januar 1880 (7 dage efter dødsfald) Alder: 49 år 7 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Begivenhed fra 1. januar 1960 til 1. januar 1961 (79 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 An Mari Mæster og Kræn Abraham. H. P. Hansen: Natmandsfolk og Kjæltringer Bind II, side 180-ff. Den 9. oktober 1874 bliver den 61-årige enke gift tredie gang med Johannes Guldsmeds halvbroder Kræ Abraham eller Christen Nielsen Abrahamsen. Han var født i Rind den 8 juni 1830. Moderen var Else Sophie Caspersdatter, og som barnefader udlagde hun Christen Nielsen fra Hodde, men store Abraham var gernings-manden. Som barn vandrer han med sin moder. I 1845 tjener han i Gammelbosig i Rind, bliver da confirmeret og får kundskab tg medens hans opførsel betegnes som sædelig. På den tid er moderen i Herning fattighus. Nu vandrer han atter, bliver kæreste med en kjæltringkvind Ane Sophie Pedersdatter fra Durup, enke efter skorstensfejer Morten Jensen i Durup. Sammen med Casper Bastrup gør parret sig skyldig i løsgængeri og indbrudstyveri og bliver derfor ved Ulfborg-Hind herreders ekstraret d. 20. febr. 1852 og ved landsoverretten den 3. maj s. å. idømt 6 års tugthus hver. Næste år - 20. maj - bliver Kræ Abraham og Casper Bastrup begge overført fra Viborg til Horsens straffeanstalt Kræ Abrahams opførsel betegnes da som mådelig, medens broderens er upåklagelig. Af en skrivelse fra skrivelse fra fængselspræsten i Horsens til Rind Herning kommune af 9. marts 1858 fremgår det, at Kræ Abraham har ønsket at rejse til Amerika, når han var færdig med sin straf, men tugthuset ser sig ikke i stand til at hjælpe ham, og da forstanderskabet ikke vil, så må Kræ Abraham blive her hjemme. Samme år slipper han og An Sofi ud, og den 1. november bliver de viede i Durup kirke. I vinteren 1859 træffer vi parret i Rind, hvor man skaffer dem husly og brændsel, i hvilken anledning Durup sogneforstanderskab i skr. af 24. febr. 1859 meddeler Rind-Herning fattigvæsen, at man ikke vil udbetale en understøttelse på 120 rdl., der var tilstået Ane Sophie. De to får ophold i Herning fattighus, men Kræ Abraham må betale 8 rdl. i husleje og 1 rdl. for hver læs klyne, og så får han endda pålæg om snarest at flytte og selv skaffe sig husveje. Det var nu lettere sagt end gjort. Ganske vist var Kræ Abraham en dygtig blikkenslager, men der hørte alligevel meget til, for at han skulle kunne ernære sig og kone ved professionen, og hvem ville huse et par berygtede tugthuskandidater? Af fattigforstanderskabets forhandlingsprotokoller fremgår det da også. at parret stadig bor i Herning fattighus - "mod betaling" hedder det, og at manden den 2. januar 1861 forlanger og får nogen hjælp, da An Sofi har fået et dårligt ben. Sidst i februar kan hun gå oppe, men Kræ Abraham beholder dog forløbig sin understøttelse. Efter sigende var det under et slagsmåli fattighuset, at Asn Sofi fik sit ben brækket, og siden var hun så dårligt gående, at manden måtte bære hende på sin ryg, når de var pa vandring. Flere af mine gamle fortællere mindes, hvorledes han komslæbende med hende og satte sig på skamlen forved bordet, så hun kunne komme til at sidde på bordet, når de kom ind et sted. En dag iagttog folk i Hollingholt, at Kræ Abraham kom bærende med An Sofi på ryggen over et gangbræt. Da manden var noget beruset og slingrede en del, blev kjællingen ræd for, at de skulle plumpe i åen, hvorfor hun resolut stivede ham af med en ørefigen, men da virkningenvar for kraftig, måtte han som modvægt have en kindhest ved den anden side - alligevel endte det naturligvis med, at de begge kom i åen. I øvrigt mærker man ikke meget til forbryderen i disse år, men i 1866 er han med i en større tyverisag i Salling, og da takseres hans andel ved commissionsdom af 24. okt. 1866 til 2 års tugthusarbejde. Medens manden er borte får An Sofi jævnlig understøttelse i form af forskellige naturalier af fattigvæsenet. I 1868 kommer manden ud og flytter ind til sin kone i Herning fattighus, hvor han synes at befinde sig særlig godt. Selv sagde han, at han hellere ville sidde i tugthuset end bo i Rind fattighus. I løbet af foråret og sommeren 1869 huserer han, som vi straks skal høre, slemt her i egnen. An Sofi oplever dog ikke at se slutningen på mandens bataljer, som hun heller ikke synes at have været delagtig i, hun dør nemlig den 27 juni 1869, 64 år gammel. Noget dydsmønster havde An Sofi ikke været. Hun var i følge kgl. resolution af 8. jan. 1828 anset for kvalificeret lejermål med vand og brød i 7 dage, ved Skive købstads politiret den 29. juni 1849 med 2x5 dages vand og brød for løsgængeri, ved Viborg landsoverret 3. maj 1852 for deltagelse i indbrudstyveri - som før omtalt - og for 2den gang begået løsgængeri forbundet med betleri med 6 års tugthusarbejde, ved Fjends-Nørlyng herreds politiret 7. marts 1865 med 20 dages simpelt fængsel for løsgængeri og betleri, og endelig ved Hammerum herreds ret den 5 marts 1868 straffet med 2 dages simpelt fængsel for betleri. An Sofi's saga er endt, men manden fortsætter sine folks dårlige traditioner. En nat i slutningen af maj 1869 bankede Kræ Abraham på en lille rude, der sad over Povl Sallings seng - han havde bjerget et par lam og 38 stykke hvidling hos Jens Chr. Madsen i Lillelund nord for Herning.. Povls kone Marie Nielsen kom nu op og fik travlt med at flå lammene, hvorefter de pænt delte rovet. Den 1. juni s. å. stjal Kræ Abraham om natten 3 gamle gæs og 4 gæslinger fra Gårdejer Kåberholm i Snejbjerg. De to gæslinger smed han dog igen uden for gården, for at det skulle se ud som det var ræven, der havde været på spil. Povl Salling og hustru hjalp ham atter. Gæssene blev plukkede, kroppene nedsaltede, og så delte man byttet ligeligt imellem sig. Povl gav ved denne lejlighed en flaske brændevin for Kræ Abrahams part af dunene. Nogle dage senere stjal Kræ Abraham et lam fra pastor Aagaard i Gjellerup. Han bar det hjem til Herning fattighus, hvor Wålle Påst's hustru hjalp ham med at flå det. Imidlertid træffer konen i Lillelund Inger Ane en dag Mads Kat, og ved at beklage sig til ham over tyveriet af lammene og fiskene og spørge ham ud, om han ikke skulle kunne tænke sig, hvem tyven er, betror Mads hende, at han og Christiane sammen med Kræ Abraham havde været til gilde hos Povl Salling, hvor man både var beværtet med lammesuppe og gåsekød. Da man under gildet havde fået rigeligt af brændevin, var Kræ Abraham bleven lystig og havde ytret, at han næste gang ville hente en fed Kvie i Lillelund. For en sikkerheds skyld føjede Mads Kat dog til, at da de opdagede, at det var stjålne varer, de fik, så gik de. Da Inger Ane havde fået disse oplysninger, kilede hun af om til herredsfogden på Nørholm, og så kom der bud efter komplottet. Alligevel kneb det med at skaffe beviser til veje, og Kræ Abraham var alt for durkdreventilæ at bekende noget, der ikke kunne fremlægges beviser for. Men så var sognefoged Chr. Overgård så heldig at finde skindene af lammene under en tørv i Povl Sallings kålgårdsdige, of snart var tyverierne fuldt oplyste. På herredsfogdens spørgsmål til Kræ Abraham, om denne således ville blive ved, svarede tyven: -"Ja, det wa da min ajt!" og endvidere fortalte han, at han havde tænkt sig at ville stjæle penge næste gang- enten hos Troels Graversen på Vesterholm eller hos herredsfogeden. For disse forbrydelser idømtes Kræ Abraham ved Hammerum herreds ekstraret den 21. aug. 1869 5 års tugthus. De øvrige meddelagtige fik hver 3x5 dages vand og brød. I 1874 slipper Kræ Abraham ud igen. Han søger til sin svigerinde An Mari Mæster, og den 9. oktober s. å. knæler hun på brudeskamlen i Rind kirke med sin berygtede kjæltring. Forresten synes det som parret henlever resten af deres liv i al skikkelighed i deres beskedne hjem på Fejerskov Hede, hvor Kræ Abraham døde den 11. januar 1880. Den afdødes halvbroder Casper Bastrup, der på den tid sad i Herning arrest, lavede i sit Fængsel følgende mindevers, som jeg i sin tid skrev ned efter Kjælle Caspers citat: K r i s t e n N i e l s e n A b r a h a m Født d. 8. Juni 1830, død d. 11. Jan. 1880 på Fejerskov Mark. Endt er din sidste tunge Strid her neden endt er dit jordisk Liv, din Pilgrimsgang. Dig Vejen tit var tornefuld og trang - Nu har du fundet Hvilen, fundet Freden og Verdesn Fordom, Uro og Besvær dig ikke plager og anfægter mer. Frigjort fra Støvets Bånd din Sjæl nu lever i Glædens Hjem, hvor din Forløser bor - Der ses vi atter, det er Herrens Ord, når på hans Bud sig Gravens Dække hæver det er vor bedste trøst, mens vi dig baare, vi ofrer dig en lille afskedståre. Et ømt Farvel din Hustru her dig byder og et fra os, du var i Faders Sted! Gud skænke dig og hver sin milde Fred, Farvel! Det fra din fjerne Broder lyder Farvel! Fra hver en trofast Ven Farvel! Indtil hos Gud vi ses igjen. Efter at An Mari havde nået en så høj alder, kunne man have ventet, af fyrigheden måtte være gået af hende. Men tør man tro An Mari Grønning, optrådte den gamle enke dog over for hende i 1883 som rivalinde på en meget brutal måde, idet hun også gjorde krav på at være "kwant venner" med Casper Hodde. "Det sidste Aar vi gik sammen, var der en anden Kvind, som ville ha ham, det var An Mari Mæster, hun had rent forgjort ham. Hun slog mig den her storene Flæk i mi Hoved, det blev syet sammen. Hun sagde til mig en Gang: du kommer ett levende fra mig, hvis du ett lar mig faa Casper - - - (Myl. Erichsen, D. J. Hede side 501). I september 1883 flytter An Mari Mæster ind i Rind fattiggård, hun er nu så simpel, at hun ikke længere kan klare sig selv. Huset bliver, som før nævnt, købt iog brudt ned, og når undtages, at sognerådets forhandlingsprotokol viser, at den gamle skøjer har fået forskellige beklædningsgenstande, mærker man ikke videre til hende. Så dør An Mari den 17. okt. 1888, 75 år gammel.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillebror
-3 år
ham selv
Faders familie med Appelone Kirstine Christophersdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab: 11. oktober 1818Horne (Vestj.) kirke
8 år
halvsøster
-5 år
halvbror
Johannes Abrahamsen
Født: 20. april 1822 24 27Horne (Vestj.) sogn - Rotbøl
Død: 25. marts 1854QK Ølgod sogns kbg
-3 år
halvbror
12 år
halvsøster
-5 år
halvbror
Faders familie med Marie Cathrine Olesdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab:
Moders familie med Johannes Johansen - Vis familie
farbror
mor
Ægteskab:
halvbror
4 år
halvsøster
Moders familie med Johannes Pedersen Mus - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
Familie med Anne Marie Christensdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 9. oktober 1874Rind kirke
Familie med Anne Sophie Pedersdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab: 17. november 1858Durup (Harre) sogns kbg
Mads Christian Caspersen + Anne Marie Christensdatter - Vis familie
morbror
hustru
Ægteskab: 16. maj 1834
7 år
stedsøn
-6 år
svigerinde
3 år
steddatter
2 år
steddatter
4 år
steddatter
Christiane Madsen
Født: 26. september 1843 34 30Rind sogn - Møruphus
Død: 29. september 1843Rind sogn - Møruphus
2 år
stedsøn
Mads Christian Madsen
Født: 2. november 1845 36 32Rind sogn - Møruphus
Død: 13. marts 1846Rind sogn - Møruphus
Jens Andersen + Anne Marie Christensdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab:
stedsøn
Johannes Johansen + Anne Marie Christensdatter - Vis familie
halvbror
hustru
Ægteskab: 12. november 1852Rind kirke
Morten Jensen + Anne Sophie Pedersdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab: 8. maj 1828Durup (Harre) kirke
-1 måned
steddatter
14 måneder
stedsøn
Jens Mortensen
Født: 5. juni 1829 36 25Durup (Harre) sogn - Toustrup
Død: 28. marts 1830Durup (Harre) sogn - Toustrup
23 måneder
stedsøn
2 år
stedsøn
stedsøn
2 år
steddatter
Anne Marie Mortensdatter
Født: 7. december 1835 42 31Durup (Harre) sogn - Toustrup
Død: 26. juli 1837Durup (Harre) sogn - Toustrup
3 år
stedsøn
Jørgen Mortensen
Født: 23. juli 1838 45 34Durup (Harre) sogn - Toustrup
Død: 3. december 1842QK Tøndering sogns kbg
2 år
steddatter
4 år
steddatter
-18 år
steddatter
-21 måneder
stedsøn
Jens Mortensen
Født: 16. april 1825 32 21Durup (Harre) sogn
Død: fra 1. maj 1825 til 31. maj 1825Durup (Harre) sogn - Toustrup

Født
Sensitive:0 1830.06.27 Barnedåb Rind sogns kirkebog 1827-1843 LAN C517A - 3 Fødte kvindekøn. No.:1830 - 8 Barnets fødselsdato:d. 8de Juni. Barnets navn:Christen Nielsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken27. Juni i Kirken Forældrenes Navne, Stand Håndtering og BopælElse Sophie Caspersdatters uægte Barn i Møruphuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Anne Katrine Pedersdatter fra Deiberg Sogn, Kone Mette Christensdatter fra Sneiberg, Kirsten Marie Nielsdatter i Mørup, og Ungk. Mads Christian Caspersen i Møruphuus, Anm.:Som Barnefader blev udlagt Christen Nielsen fra Varde --------------- Som barnefader er i kirkebogen nævnt Christen Nielsen, men der er muligvis tale om, at barnets navn er gentaget ved en fejltagelse. Se også efterfølgende "Omtale" under 16.-12.1835 og 11.-2.-1836
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Folketælling
Sensitive:0 1834.02.18 Folketælling Udskrift af Rind sogns folketællingsliste 1834 DDA DDD CD 2004:6 Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 18de Februar 1834. Byernes og Stedernes Navne:Lindbyeet HuusHusstand nr. 20 Nr. NavnAlderStandErhverv, Næringsvej ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94Else Caspersdatter37ugiftIndsidder og Almisselem 95Christen Abrahamsen 5ugift} hendes 96Casper Abrahamsen 1ugift} Børn.
EVEN
Sensitive:0 1835.12.16. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1835 den 16. December blev Politieret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Overværelse af Vidner Niels Jensen og Wiig, hvor da passerede som følger: No. 88/1835. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Sognepræst Tang af 3die September sidstleden over Else Sophie Caspersdatter af Natmandsslægten. Skrivelsen blev fremlagt. Dommeren bemærkede, at der havde været tilskrevet Sognepræsten om at tilsige hende i sin Tid, men at Efterretning var modtaget om, at hun ei var funden tilstede. I Gaar var hun blevet transporteret til Contoiret og efter Omstændighederne indsat i Arresten. En af Contoirbetjent Wiig meddeelt Rapport om, hvorledes Arrestantinden har yttret sig for ham blev fremlagt. Arrestantinden fremstod løs og ledig og blev forelæst Rapporten, hvorefter hun forklarede, at de er overens- stemmende med Sandhed med Tilføiende, at hun ogsaa har tjent Svend Nyboe i Sneiberg et Aar, da hun var en25 a 26 Aar gammel. Arrestantinden blev foreholdt Uoverensstemmelsen imellem Pastor Tangs Skrivelse og Komparentindens Opgivende, i det, at hendes 4re Børn efter dette skulle være avlede ved 2, men efter Skrivelsen ved 3 forskjellige Personer, hvortil hun bemærkede, at hendes Forklaring er den rette, og at det alene maae have været Ane Catrine Pedersdatter i Deiberg, formentlig boende i Fattighuset, som bar Barnet, hendes Skyld, at Faderen til Christen er angivet at være Niels Christensen, hvilket Opgivende ikke var foranlediget af Komp. Nu siger hun, at Abraham Johansen var gift, da hun fødte Christen, og at dette var Aarsagen til, at han ikke blev udlagt, skjønt han virkelig var Barnefader. Førend Daaben foregik havde Komparentinden sagt til Ane Catrine Pedersdatter, at hun ikke skulde lægge Abraham Johansen ud, for at Komp kunne have ham til Ægte, naar hans Kone døde, men at det iøvrigt maate være hende overladt at udlægge, hvem hun ville. Saaledes sagde vi til hende, tilføiede Komparentinden. Da hun blev spurgt, hvem hun endvidere tilsigtede med "vi", svarede hun hendes Forældre. I den sener Tid, hun siger af 5-6 Uger, har hun, paa en Nat eller 2 imellemstunder nær, ikke været i Rind Sogn, men deels hos sin Søster Ane Kirstine Caspersdatter gift med Niels Stoffersen i Fattighuset i Hodde 1 Miil østen Warde, og deels hos sin Broder Jørgen Frederik Caspersen, Huusmand i [....strup]. Paa sine Vandringer til og fra disse Steder har hun vel ikke betlet til sig selv men til 2de medhavende Børn, i det at hun har bedet Folk om Mad og Drikke til dem, naar de behøvede samme. Hun har for omtrent 14ten Aar siden været anholdt og straffet med 14 Dages Fængsel med simpel Fangekost i Aarhus for Betleri. Hun bemærker nu, at hun blev dømt af Byefogden i Skanderborg, men at hun sad fængslet i Aarhuus. Arrestanten blev igien i Arresten indsat. Forhøret hævet. Landt Som Vidner:Niels JensenWiig
EVEN
Sensitive:0 1836.02.11. Omtale Udskrift af Hammerum herreds politiptotokol 1834-1836, LAN B 79 - 68. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767. Aar 1836 den 11. Februar indfandt Herredsfoged Landt sig i sit Forfald formedelst Arbejde i Anledning af Justitssagen imod Samuel Cohn og Medtiltalte m. m., i Møruphuus udi Rind Sogn ved Exam. Jur. Bertelsen som constitieret, med Vidner Jens Christian Christensen [......] og [Gravers ......] dem, hvor Politieret blev sat og holdt fordi Casper Christensen og Hustru, som 2de Gange havde været kaldt til Forhør, havde ladet anmelde Sygdoms Forfald. No. 88/1835. Bemeldte Casper Christensen fandtes sengeliggende, men iøvrigt ved Fornuftens fulde Brug. Han forklarede i given Anledning, at han aldrig selv har sagt eller hørt, at enten hans Kone eller Arrestantinden har udladt sig med til Fruentimmeret Ane Cathrine Pedersdatter, at hun, som holdt Arrestantindens Søn Christen over Daaben, ikke skulle udlægge Abraham Johansen som Fader til Barnet, eller veed noget om, at det iøvrigt blev bemeldte Ane Catrine Pedersdatter overladt at udlægge hvem hun ville. Paa Komparentens Spørgsmaal til sin Datter - Arrestantinden - om hvem der var Fader til hendes Søn Christen har hun angivet en Person navnlig Niels fra Egnen ved Varde, som Komparenten veed ogsaa i Kirken blev udlagt. Om Abraham Johansen var gift, da Arrestantinden fødte Christen erindrer Komparenten ikke, ligesom han ogsaa forsikrer at vær aldeles uvidende om, at han skulde være Fader til Barnet. - Aftraadt. Derpaa fremstod bemeldte Casper Christensen Hustru Christiane Christensdatter, som i alle Henseender forklarede sig overensstemmende med hendes Mand, dog tilføiede hun, at det forekom hende, at Abraham Johansen var gift paa den Tid, Arrestantinden, som er hendes Datter, fødte Barnet Christen. Aftraadt. Forhøret udsat. Bertelsen Som Vidner:Jens Christian ChristensenGravers Lauridsen
Konfirmeret
Sensitive:0 1845.03.30 Konfirmation Udskrift af Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Confirmerede. Drenge. Disse 7 Drenge blev confirmerede i Rind Kirke den 1ste Søndag efter Paaske. Lbnr.:6 Confirmandens Navn og Opholdssted:Christen Nielsen uæge, tjenende i Gammelb oesig (indtinget) Forældrenes eller Husbondens, Pleiforældrenes Navne og Bopæl:Fruentimmeret Ese Sophie Caspersdatter (nu i Herning) af Natmandsslægten og udl Fader Niels Christensen af Varde Sogn Confirmandens Alder:født 1ste, døbt 19. Maij 1830 Dom angaaende Kundskab og Opførsel:temmelig gode - meget sædelig. Naar og af Hvem vaccineret:d. 23. Ocbr. 1831 af gunst.
Folketælling
Sensitive:0 1850.02.01 Folketælling Udskrift af Folketællingen 1850 i Rind Sogn Optegnelse paa Folketallet m. v. i Rind Sogn i Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt den 1ste Februar 1850 Stedernes og Byernes Navne: Feierskov HuuseFattighuset69. Familie NavnAlderStandFødestedErhverv, Næringsvej -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mette Sørensen73giftHer i SognetAlmisselem Ane Marie Christensdatter37EnkeHer i SognetFattiglem Ingeborg Madsdatter15ugiftHer i Sognet} deres Casper Madsen 9ugift do.} Børn
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Ægteskab
Sensitive:0 1858.11.17. Vielse Udskrift af Durup (Harre) sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 3 Copulerede. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted:Ungk. Christen Nielsen af Rind Sogn, Ringkjøbing Amt 29 Aar, Vac. 11.Juli 41 af Gunst. Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted:Enken Ane Sophie Pedersen af Durup, 53 Aar. Forlovernes Navne og Opholdssted:Blikkenslagere Jens Peter Jørgensen af Thoustrup og Morten Abrahamsen af Vilbæk Vielsens Datum17. Nov. Vielsesstedet:I Kirken. Anmærkninger:Indskreven d. 23. Octobr 1858 Tillysning har fundet Sted.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Ægteskab
Sensitive:0 1874.10.09 Vielse Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Copulerede Aar og Lbnr.:1874 - 12 Brudgommens Navn, Alder, Stand Haandtering og Opholdssted:Enkemand Inds. Christen Nielsen i Rind Fattignus, 44 Aar vacc. efter Attest, | i 2det Ægteskab | Brudens Navn, Alder, Stand, Haandteringog Opholdssted:Enke Ane Marie Christensdatter i Rind Fattighus, 61 Aar, vacc. efter, | i 3die Ægteskab | Hvem Forloverne ere:Smed Thomas Andersen og Hmd. Niels Christensen Ildigaard, begge i Feierskov. Vielsesdagen:9de October Vielsessted:i Kirken Anm.:- - -
Død
Sensitive:0 1880.01.11 Død Udskrift af Rind sogns kirkebog 1873-1891 LAN C 517 B - 1 Døde. Mandkiøn. Aar og Lbnr.:1880 - 2 Dødsdagen:11te Januar. Begravelsesdagen:18de Januar. Afdødes Navn:Christen Nielsen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Gif Husmand i Lind. Afdødes Alder:49 Anm.:Skifteretsattest af 11te Januar 1879.
Begravelse
Sensitive:0 se dødsnotatet
EVEN
Sensitive:0 An Mari Mæster og Kræn Abraham. H. P. Hansen: Natmandsfolk og Kjæltringer Bind II, side 180-ff. Den 9. oktober 1874 bliver den 61-årige enke gift tredie gang med Johannes Guldsmeds halvbroder Kræ Abraham eller Christen Nielsen Abrahamsen. Han var født i Rind den 8 juni 1830. Moderen var Else Sophie Caspersdatter, og som barnefader udlagde hun Christen Nielsen fra Hodde, men store Abraham var gernings-manden. Som barn vandrer han med sin moder. I 1845 tjener han i Gammelbosig i Rind, bliver da confirmeret og får kundskab tg medens hans opførsel betegnes som sædelig. På den tid er moderen i Herning fattighus. Nu vandrer han atter, bliver kæreste med en kjæltringkvind Ane Sophie Pedersdatter fra Durup, enke efter skorstensfejer Morten Jensen i Durup. Sammen med Casper Bastrup gør parret sig skyldig i løsgængeri og indbrudstyveri og bliver derfor ved Ulfborg-Hind herreders ekstraret d. 20. febr. 1852 og ved landsoverretten den 3. maj s. å. idømt 6 års tugthus hver. Næste år - 20. maj - bliver Kræ Abraham og Casper Bastrup begge overført fra Viborg til Horsens straffeanstalt Kræ Abrahams opførsel betegnes da som mådelig, medens broderens er upåklagelig. Af en skrivelse fra skrivelse fra fængselspræsten i Horsens til Rind Herning kommune af 9. marts 1858 fremgår det, at Kræ Abraham har ønsket at rejse til Amerika, når han var færdig med sin straf, men tugthuset ser sig ikke i stand til at hjælpe ham, og da forstanderskabet ikke vil, så må Kræ Abraham blive her hjemme. Samme år slipper han og An Sofi ud, og den 1. november bliver de viede i Durup kirke. I vinteren 1859 træffer vi parret i Rind, hvor man skaffer dem husly og brændsel, i hvilken anledning Durup sogneforstanderskab i skr. af 24. febr. 1859 meddeler Rind-Herning fattigvæsen, at man ikke vil udbetale en understøttelse på 120 rdl., der var tilstået Ane Sophie. De to får ophold i Herning fattighus, men Kræ Abraham må betale 8 rdl. i husleje og 1 rdl. for hver læs klyne, og så får han endda pålæg om snarest at flytte og selv skaffe sig husveje. Det var nu lettere sagt end gjort. Ganske vist var Kræ Abraham en dygtig blikkenslager, men der hørte alligevel meget til, for at han skulle kunne ernære sig og kone ved professionen, og hvem ville huse et par berygtede tugthuskandidater? Af fattigforstanderskabets forhandlingsprotokoller fremgår det da også. at parret stadig bor i Herning fattighus - "mod betaling" hedder det, og at manden den 2. januar 1861 forlanger og får nogen hjælp, da An Sofi har fået et dårligt ben. Sidst i februar kan hun gå oppe, men Kræ Abraham beholder dog forløbig sin understøttelse. Efter sigende var det under et slagsmåli fattighuset, at Asn Sofi fik sit ben brækket, og siden var hun så dårligt gående, at manden måtte bære hende på sin ryg, når de var pa vandring. Flere af mine gamle fortællere mindes, hvorledes han komslæbende med hende og satte sig på skamlen forved bordet, så hun kunne komme til at sidde på bordet, når de kom ind et sted. En dag iagttog folk i Hollingholt, at Kræ Abraham kom bærende med An Sofi på ryggen over et gangbræt. Da manden var noget beruset og slingrede en del, blev kjællingen ræd for, at de skulle plumpe i åen, hvorfor hun resolut stivede ham af med en ørefigen, men da virkningenvar for kraftig, måtte han som modvægt have en kindhest ved den anden side - alligevel endte det naturligvis med, at de begge kom i åen. I øvrigt mærker man ikke meget til forbryderen i disse år, men i 1866 er han med i en større tyverisag i Salling, og da takseres hans andel ved commissionsdom af 24. okt. 1866 til 2 års tugthusarbejde. Medens manden er borte får An Sofi jævnlig understøttelse i form af forskellige naturalier af fattigvæsenet. I 1868 kommer manden ud og flytter ind til sin kone i Herning fattighus, hvor han synes at befinde sig særlig godt. Selv sagde han, at han hellere ville sidde i tugthuset end bo i Rind fattighus. I løbet af foråret og sommeren 1869 huserer han, som vi straks skal høre, slemt her i egnen. An Sofi oplever dog ikke at se slutningen på mandens bataljer, som hun heller ikke synes at have været delagtig i, hun dør nemlig den 27 juni 1869, 64 år gammel. Noget dydsmønster havde An Sofi ikke været. Hun var i følge kgl. resolution af 8. jan. 1828 anset for kvalificeret lejermål med vand og brød i 7 dage, ved Skive købstads politiret den 29. juni 1849 med 2x5 dages vand og brød for løsgængeri, ved Viborg landsoverret 3. maj 1852 for deltagelse i indbrudstyveri - som før omtalt - og for 2den gang begået løsgængeri forbundet med betleri med 6 års tugthusarbejde, ved Fjends-Nørlyng herreds politiret 7. marts 1865 med 20 dages simpelt fængsel for løsgængeri og betleri, og endelig ved Hammerum herreds ret den 5 marts 1868 straffet med 2 dages simpelt fængsel for betleri. An Sofi's saga er endt, men manden fortsætter sine folks dårlige traditioner. En nat i slutningen af maj 1869 bankede Kræ Abraham på en lille rude, der sad over Povl Sallings seng - han havde bjerget et par lam og 38 stykke hvidling hos Jens Chr. Madsen i Lillelund nord for Herning.. Povls kone Marie Nielsen kom nu op og fik travlt med at flå lammene, hvorefter de pænt delte rovet. Den 1. juni s. å. stjal Kræ Abraham om natten 3 gamle gæs og 4 gæslinger fra Gårdejer Kåberholm i Snejbjerg. De to gæslinger smed han dog igen uden for gården, for at det skulle se ud som det var ræven, der havde været på spil. Povl Salling og hustru hjalp ham atter. Gæssene blev plukkede, kroppene nedsaltede, og så delte man byttet ligeligt imellem sig. Povl gav ved denne lejlighed en flaske brændevin for Kræ Abrahams part af dunene. Nogle dage senere stjal Kræ Abraham et lam fra pastor Aagaard i Gjellerup. Han bar det hjem til Herning fattighus, hvor Wålle Påst's hustru hjalp ham med at flå det. Imidlertid træffer konen i Lillelund Inger Ane en dag Mads Kat, og ved at beklage sig til ham over tyveriet af lammene og fiskene og spørge ham ud, om han ikke skulle kunne tænke sig, hvem tyven er, betror Mads hende, at han og Christiane sammen med Kræ Abraham havde været til gilde hos Povl Salling, hvor man både var beværtet med lammesuppe og gåsekød. Da man under gildet havde fået rigeligt af brændevin, var Kræ Abraham bleven lystig og havde ytret, at han næste gang ville hente en fed Kvie i Lillelund. For en sikkerheds skyld føjede Mads Kat dog til, at da de opdagede, at det var stjålne varer, de fik, så gik de. Da Inger Ane havde fået disse oplysninger, kilede hun af om til herredsfogden på Nørholm, og så kom der bud efter komplottet. Alligevel kneb det med at skaffe beviser til veje, og Kræ Abraham var alt for durkdreventilæ at bekende noget, der ikke kunne fremlægges beviser for. Men så var sognefoged Chr. Overgård så heldig at finde skindene af lammene under en tørv i Povl Sallings kålgårdsdige, of snart var tyverierne fuldt oplyste. På herredsfogdens spørgsmål til Kræ Abraham, om denne således ville blive ved, svarede tyven: -"Ja, det wa da min ajt!" og endvidere fortalte han, at han havde tænkt sig at ville stjæle penge næste gang- enten hos Troels Graversen på Vesterholm eller hos herredsfogeden. For disse forbrydelser idømtes Kræ Abraham ved Hammerum herreds ekstraret den 21. aug. 1869 5 års tugthus. De øvrige meddelagtige fik hver 3x5 dages vand og brød. I 1874 slipper Kræ Abraham ud igen. Han søger til sin svigerinde An Mari Mæster, og den 9. oktober s. å. knæler hun på brudeskamlen i Rind kirke med sin berygtede kjæltring. Forresten synes det som parret henlever resten af deres liv i al skikkelighed i deres beskedne hjem på Fejerskov Hede, hvor Kræ Abraham døde den 11. januar 1880. Den afdødes halvbroder Casper Bastrup, der på den tid sad i Herning arrest, lavede i sit Fængsel følgende mindevers, som jeg i sin tid skrev ned efter Kjælle Caspers citat: K r i s t e n N i e l s e n A b r a h a m Født d. 8. Juni 1830, død d. 11. Jan. 1880 på Fejerskov Mark. Endt er din sidste tunge Strid her neden endt er dit jordisk Liv, din Pilgrimsgang. Dig Vejen tit var tornefuld og trang - Nu har du fundet Hvilen, fundet Freden og Verdesn Fordom, Uro og Besvær dig ikke plager og anfægter mer. Frigjort fra Støvets Bånd din Sjæl nu lever i Glædens Hjem, hvor din Forløser bor - Der ses vi atter, det er Herrens Ord, når på hans Bud sig Gravens Dække hæver det er vor bedste trøst, mens vi dig baare, vi ofrer dig en lille afskedståre. Et ømt Farvel din Hustru her dig byder og et fra os, du var i Faders Sted! Gud skænke dig og hver sin milde Fred, Farvel! Det fra din fjerne Broder lyder Farvel! Fra hver en trofast Ven Farvel! Indtil hos Gud vi ses igjen. Efter at An Mari havde nået en så høj alder, kunne man have ventet, af fyrigheden måtte være gået af hende. Men tør man tro An Mari Grønning, optrådte den gamle enke dog over for hende i 1883 som rivalinde på en meget brutal måde, idet hun også gjorde krav på at være "kwant venner" med Casper Hodde. "Det sidste Aar vi gik sammen, var der en anden Kvind, som ville ha ham, det var An Mari Mæster, hun had rent forgjort ham. Hun slog mig den her storene Flæk i mi Hoved, det blev syet sammen. Hun sagde til mig en Gang: du kommer ett levende fra mig, hvis du ett lar mig faa Casper - - - (Myl. Erichsen, D. J. Hede side 501). I september 1883 flytter An Mari Mæster ind i Rind fattiggård, hun er nu så simpel, at hun ikke længere kan klare sig selv. Huset bliver, som før nævnt, købt iog brudt ned, og når undtages, at sognerådets forhandlingsprotokol viser, at den gamle skøjer har fået forskellige beklædningsgenstande, mærker man ikke videre til hende. Så dør An Mari den 17. okt. 1888, 75 år gammel.
Delt note
gså kaldet Kræ Abraham Ved dåben blev Christen Nielsen i Hodde udlagt som barnefader, men i et forhør i 1835 vedgår moderen, at den virkelige barnefader var Abraham Johansen.