Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johanne Marie AndersdatterAge: 86 years17961883

Name
Johanne Marie Andersdatter
Surname
Andersdatter
Birth
Type: BIRT
from August 1, 1796 to August 31, 1796 21 17
Shared note:
Sensitive:0 Johanne Marie Andersdatters fødsel er ikke noteret i Snejbjerg sogns kirkebog, men efter forlangende i cancelliskrivelse af 3. nov. 1835 blev der ved 2 forhør den 5. nov. 1835 og 29. feb. 1836 Hammerum herred optaget tingsvidne, der oplyser, at hun er født af et omvandrende fruentimmer Abelone i en lade i Agernem i Snejbjerg Sogn, at faderen var Anders Christian fra Dejbjerg og at barnet var døbt i Snejbjerg kirke i August 1796.
Birth of a son
#1
Christen Pedersen Strudal
Type: BIRT
yes

Birth of a son
#2
Anders Christian Pedersen Strudal
Type: BIRT
yes

Christening of a half-brotherJørgen Christian Andersen
Type: CHR
July 31, 1811 (Age 14 years)
Shared note:
Sensitive:0 1811.07.31 Barnedåb Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1811 31. Julj hjemmedøbt Anders Christen Christensen og Christiane Jørgens D. i Qvemberg deres Søn kaldet Jørgen Christian, stadfæstet i Kirken d. 25. August.
Baptism of a half-brotherJørgen Christian Andersen
Type: BAPM
August 25, 1811 (Age 15 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Birth of a half-brotherAnders Christian Andersen
Type: BIRT
March 28, 1813 (Age 16 years)
Shared note:
Sensitive:0 1813.03.28 Fødsel Udskrift af Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 530 - 1 Fødte i Dejberg Sogn 1813 29. Marti hjemmedøbt afdøde AndersnChristian Andersens og Christine Jørgens Datter i Qvemberg deres Søn kaldet Anders Christian, født 28. Marts og stadfæstet i Kirken den 5. April
Christening of a half-brotherAnders Christian Andersen
Type: CHR
March 29, 1813 (Age 16 years) Age: 0 years 0 months 1 day

Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a half-brotherAnders Christian Andersen
Type: BAPM
April 5, 1813 (Age 16 years) Age: 0 years 0 months 8 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Burial of a half-brotherAnders Christian Andersen
Type: BURI
August 22, 1813 (Age 17 years) Age: 0 years 4 months 25 days
Shared note:
Sensitive:0 1813.08.22 Begravelse Dejberg-Hanning Sognes kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Deiberg 1813 den 22 August begravedes afdøde Anders Christians Søn i Qvemberg Anders Christian, Aar gl.
Birth of a daughter
#3
Karen Pedersdatter Strudal
Type: BIRT
July 20, 1816 (Age 19 years)
Shared note:
Sensitive:0 1816.07.20 Fødsel: Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte Qvindekiøn Lbnr.4 Aar og Datum:1816 den 20de Julii Barnets fulde Navn:Karen født uden for Ægteskab Dåbens Datum, hjemme eller i Kirken:Døbt i Rønberg Kirke den 21de Julii 1816 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder en omløbende Qvinde ved Navn Johanne Marie Anders Datter, og udlagt tilBarnefader en afskeediget Matros ved Navn Peder Christensen [.....ahl], som efter .... ...... synes at .... ... Strube i ....... som ...... .... ..... opholdssted. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Faddere Jomfru Marie Schørring i Estvad Præstegaard, Degnen Schous Pige Kirsten Jensdatter, Fæstegaardmand Peder [Kurup] og 2de Ungkarle Christen Thomasen og Povel Nielsen, alle 3 af Veilgaarde i Rønberg Sogn. Anm.:Disse omløbende kom til Selveiergaardmand Peder nielsen, Sognefoged i Neder Veilgaard, den 19de Julii og fik Losie, hvor Pigen om anden Dag den 20de fødte Barnet.
Christening of a daughterKaren Pedersdatter Strudal
Type: CHR
July 21, 1816 (Age 19 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#4
Mette Abelone Pedersdatter Strudal
Type: BIRT
July 5, 1818 (Age 21 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterMette Abelone Pedersdatter Strudal
Type: CHR
July 5, 1818 (Age 21 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#5
Hedevig Cathrine Pedersen Strudal
Type: BIRT
from November 1, 1823 to November 30, 1823 (Age 27 years)

Shared note: Sensitive:0
Death of a daughterHedevig Cathrine Pedersen Strudal
Type: DEAT
February 15, 1824 (Age 27 years) Age: 0 years 3 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1824.02.15 Død. Rind sogns kirkebog 1815-1827. LAN C 517A - 2 Døde. Qvindekiøn. Aar og lbnr.1824 - 2 Dødsdagen:d. 15.. Febr. 24 Begravelsesdagen:22. Febr. Afdødes Navn:Hedvig Cathrine Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:En Datter af omvandrende Glarmester Peder Christensen Strudal Afdødes Alder3 Maaneder Anmærkninger: NB! Note: Der er ikke indført noget ud over NB! i anmærkningsrubrikken.
Burial of a daughterHedevig Cathrine Pedersen Strudal
Type: BURI
February 22, 1824 (Age 27 years) Age: 0 years 3 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Birth of a son
#6
Jens Christian Pedersen Strudal
Type: BIRT
from January 1, 1826 to January 1, 1827 (Age 29 years)

Shared note: Sensitive:0
Marriage of a parentJens DidriksenAppelone JensdatterView this family
Type: MARR
March 27, 1828 (Age 31 years)
Shared note:
Sensitive:0 1828.03.27 Vielse Udskrift af Durup (Salling) sogns kbg 1812-1844 LAN C 209 - 02 Copulerede. 1828 Lbnr.:1 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Jens Diderichsen, Huusmand og Skorstensfeier i Toustrup 69 Aar. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Abelone Jensdatter, ankommen fra Skive Bye og opholdende sig i Durup Sogn, 50 Aar. Hvem Forloverne ere:Gaardmændene Anders Andersen [Thibo] og Christen Sørensen Fienboe, begge fra Thoustrup. Vielsesdagen:den 27de Marts 1828 Vielsesstedet:i Durup Kirke Anm.:Begge havt Kopperne.
Birth of a son
#7
Hans Peder Pedersen Strudal
Type: BIRT
from January 1, 1831 to January 1, 1832 (Age 34 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#8
Hendrich Peder Christian Pedersen Strudal
Type: BIRT
April 25, 1832 (Age 35 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a sonChristen Pedersen Strudal
Type: DEAT
January 1, 1834 (Age 37 years)

Shared note: Sensitive:0
Death of a sonAnders Christian Pedersen Strudal
Type: DEAT
January 1, 1834 (Age 37 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a son
#9
Jens Dusinus Pedersen Strudal
Type: BIRT
August 30, 1834 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sonJens Dusinus Pedersen Strudal
Type: CHR
August 31, 1834 (Age 38 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note: Sensitive:0
EventPeder Christian Christensen StrudalView this family
February 12, 1835 (Age 38 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Peder Christensen Struerdahl blev løs og ledig for Retten fremstillet og fremlagde et ham under 29de Marts 1814 Søesessionen meddeelt Frihedspas og Amtets Bevilling af 28. Septbr 1822 til at gaae omkring i Amtet og ernære sig ved Blikkenslager og Glarmester Professionen. For omtrent 20 Aar siden blev han bekiendt med Fruentimmeret Johanne Marie Andersdatter af Sneiberg Sogn, med hvem han siden har vandret omkring overalt i Ringkiøbing Amt og uden for Egteskab med hende avlet 5 Børn, nemlig en Datter Abelone, 15 Aar, en Søn Jens Christian 9 Aar, en do Hans Peter 4 Aar, en Do. Hendrich Peder Christian 2 Aar og Jens Dusinus 21 Uger gl., som alle ere anholdte og i Arresten her. Paa derews Vandring blev de anholdte i Handberg den 11te dennes. Han er født i Struer, Gimsing Sogn, 61 Aar gl., hans Forældre var Christen Jensen og Metthe Christensdatter. der begge er døde. Han var hiemme hos sine Forældre indtil sit 10de Aar og kom da ud at tiene hos Christen [.....] Gimsing Hede 1 Sommer, hos Christen Poulsen i [Flang] 1 Sommer, hos Jens Winter Gudum Sogn 1 Sommer, hos Lambert Meldgaard i Sønderlund i Maaberg Sogn 2 Sommere, hos Christen Jepsen i Hjerm Bye 1 Sommer, hos Niels Legaardi Maaberg 1 Sommer, hvilke Husbonder alle med Undtagelse af Christen Poulsen ere døde. Om Vinteren var han hiemme. FRa Lægaard blev han udskrevet som Matros og fra 1794 til 1815 var han udcommanderet til Orlogs flere Gange. Naar han ikke var i Kongens Tjeneste i dette Tidsrum for han med Coffardieskibe.Siden 1815 har han ernæret sig som Blikkenslager og Glarmester. Han har for det meste været paa de i Kiøbenhavn stationerede Skibe. Han benægtede at have gjort sig skyldig i nogen Forbrydelse, eller at han tilforn har været tiltalt, dømt eller straffet. Derefter fremstilledes løs og ledig for Retten Fruentimmeret Johanne Marie Andersdatter, som efter Formaning til Sandhed forklarede: Hun er 40 Aar gl., fød i Sneiberg Bye, Hammerum Herred af omvandrende Forældre Anders Christian og Fruentimmeret Abelone Jens Datter. Hun er et uægte Barn. Hendes Fader er død, men hendes Moder lever. Hun vandrede omkring med sin Moder paa forskiellige Steder, som hun ikke kan opgive, indtil sit 19. Aar, da hun blev bekiendt med Peder Christian Struerdahl, og har siden vandret omkring overalt i Ringkiøbing Amt samt uden for Egteskab ved ham avlet de 5 Børn, som han har opgivet, og er deres ældste Datter ikke endnu confirmeret. Peder Christian Struerdahl har ernæret sig selv, hende og Børn ved Glarmester og Blikkenslager Professionen, som han har Bevilling til at drive. Hun er ikke confirmeret og benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie eller nogen anden Forbrydelse. Peder Christian Struerdahl tilføiede, at han er confirmeret i Maaberg medens han tiente i Lægaard. Deponenten erklærede, at hun intetsteds havde havt stadigt Ophold. Førend hun blev bekiendt med Deponenten blev hun deels ernæret af hendes Moder og deels fortiente hun selv noget ved at strikke, spinde og sye for Folk. Hun blev tilligemed Deponenten den 11te dennes anholdt i Handberg Sogn og transporteret hertil. Deponenterne blev hensatte i Arresten og deres Børn tages i [...pleie....]. Da Forhøret ikke længere i Dag kunne fortsætte, fordi det var bleven Aften, blev Forhøret udsat og Politieretten hævet. Nellemann Som VidnerN. RømerR. Femhøi
Event March 10, 1835 (Age 38 years) Age: 38 years 7 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginging herreders politiprotokol 1833-1842, LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10de. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøj en Politieret sat ..... ....... Derefter blev Forhøret over Arrestanterne Peder Christensen Struerdahl og Johanne Marie Andersdatter m. fl. continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 9de dennes og dermed fulgte Bielage, Som i deres Orden lyde saaledes ##. Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Abelone Pedersdatter blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter. Johanne Marie Andersdatter vedblev, at hun er fød i Sneiberg Bye i Hammerum Herred og døbt i dette Sogns Kirke, hvilket hendes Moder Abelone Jensdatter, der er Enke og bor i Thoustrup Bye i Duerup Sogn i Salling tæt [......] for Thoustrup Bye stedse har sagt hende. Selv har hun ingensinde forlangt eller erholdt sin Daabsattest. Forøvrigt havde Arrestantinderne intet ved de fremlagte Dokumenter at erindre, og Arrestantinderne bleve bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Event March 25, 1835 (Age 38 years) Age: 38 years 7 months 24 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.25 Underretsdom Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 Aar 1835 den 25. Martii blev af Cancellisecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, .... ........ Dernæst continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Abelobe Pedersdatter. Dommeren fremlagde Attest fra Bye og Herredsskriver Schou, Daabsattest for Abelone Pedersdatter, hvis Navn derefter er Mette Abelone Pedersdatter, og en til idag udtaget og lovlig forkyndt Stævning. Mette Abelone Pedersdatter blev for Retten løs og ledig fremstillet og paa Foreholdelse af den fremlagte Daabsattest vedgik, at hendes Navn er som anført og at Attesten er hende vedkommende. Fra sin tidligste Barndom har hun fulgt sine Forældre paa deres Vandringer og deels erholdt Føden af den og deels ernæret sig ved Betlerie. Hun har ingensinde havt fast Tieneste, da hendes Forældre aldrig har sørget derfor, og hun er uconfirmeret. Arrestantinden Johanne Marie Andersdatter, som ogsaa blev løs og ledig for Retten fremstillet, vedgik Rigtigheden af hendes Datters Forklaring, og havde forøvrigt intet at anbringe. Aarsagen til, at hendes Datter ikke har faaet Tjeneste, er, athun ikke har kunnet undvære hende ved at bære og passe hendes mindre Søskende. Retten med vidner skiønnede at begge Arrestantinderne vare arbeidsføre og at Johanne Marie Andersdatters Alder efter hendes Udssende er omtrent 40 Aar, hvilket de ogsaa selv vedgik, og Dommeren attesterede, at de ikke ved Politieretten har været tiltalte, dømte eller straffede for nogen Forbrydelse. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax deri følgende Dom: Under nærværende sag tiltales Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Mette Abelone Pedersdatter for Betlerie og Løsgjængerie og Førstnævnte tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Johanne Marie Andersdatter, der efter eget Angivende og Rettens Skjøn er 40 Aar gammel, har bestandig vandret omkring i Landet og ernæret sig ved Betlerie, først med sin Moder, og fra sit 19de Aar med Peder Christensen Struerdahl, men hvem hun, der [....... .......], har avlet 5 Børn. Da hun er arbeidsfør vil hun derfor blive at straffe saavel for Løsgjængerie som Betlerie samt endvider for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal, og findes den Straf hun i det hele kan bleve at tilkiende i Overensstemmelse med Frd. 21. August 1829 8 og Frd. 2. Sept. 1745 passende at kunde bestemmes til 4 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Den anden Tiltalte Mette Abelone Pedersdatter, der efter fremlagt Døbeattest er fød den 5te Julii 1818, er en Datter af Johanne Marie Andersdatter og har vedgaaet at hun bestandig har vandret omkring med sin Moder og betlet, men da hun paa Grund af sin unge Alder og da hun stedse har fulgt med sim Moder og Fader, kan hun ei blive at straffe som Løsgjængerske, derimod vil hun i Overensstemmelse med Frd. 21. August 1829 4 blive at straffe for Betlerie, og findes Straffen efter Omstændighederne og i Medfør af Frd af 12. Junii 1816 at kunne bestemmes til 20 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost. De vil derhos in solidum have at udrede Sagens Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Mette Abelone Pedersdatter bør hensættes, den Første i Fængsel paa Vand og Brød i 4 gange 5 Dage, og den Sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage, hvorhos de in solidum have at udrede alle af Sagen lovligt flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne vare forblevne tilstede for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter <de> igien blev bragte tilbage i Arresten.
Event April 15, 1835 (Age 38 years) Age: 38 years 8 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1935.04.15 Fattigforhør. Udskrift af Hammerun herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835 den 15. April blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bertelsen, hvor da passerede som følger: 22/1835 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 2den d. M. til Oplysning om, hvor Johanne Marie Anders- datter er født og døbt. Amtets Skrivelse blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Snejberg med Paategning. Efter Indkaldelse mødte Aftægtsmand Jens Svenningsen af Snejberg, som forklarede, at for 30 a 40 Aar siden opholdt et Fruentimmer, som blev kaldety Abelone Daniel, sig hos Deponentens Broder nu afdøde Gaardmand Svenning Svenningsen i Snejberg Bye, som føde et Barn udi Laden, men om dette var et Drengebarn eller et Pigebarn eller om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, det vidste han ikke. Komparenten havde ved den Tid et Sted paa Sognets Mark, men gik af og til i Gagleie hos Svenning Svenningsen. Abelone Daniel var et omvandrende Fruentimmer som han iøvrigt intet kjendte til og hvis Opholdssted fortiden han heller ikke vidste. Derefter mødte efter tilsigelse Gaardmand Christen Mikkelsen af Snejberg Bye, som forklarede, at det var ham bekjendt efter Omtale, at et omløbende Fruentimmer for mange - i det midste 20 - Aar siden fødte et Barn i Svenning Svenningsens Lade i Snejberg Bye, men Moderens Navn, om det var et Drengebarn eller et Pigebarn hun fødte, om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, eller hvor Moderen for Tiden opholder sig, alt dette var ham ubekjendt. Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BayBertelsen - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Da et i Holstebroe arresteret Fruentimmer Johanne Marie Andersdatter har forklaret at hun var 40 Aar gammel og født i Sneiberg, men der efter indhentet Oplysning fra vedkommende Sognepræst intet findes anført derom i Kirkebogen, har jeg foranlediget indhentetn Oplysning fra hendes Moder Abeline Jensdatter. Ved at tilstille Deres Velærværdighed saavel Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemanns Reqvisi- tions Skrivelse som den indhentede Skrivelse fra Cancellieraad Bye og Herredsfoged Rosenstand, maae jeg tjenstlig anmode Dem om behagelig ved et Forhør over de Beboere i Snejberg, som kunne formodes derom at viide Beskked, at søge tilveiebragt nærmere Oplysning om meerbemeldte Fruentimmers Fødsel, hvornæst Beskrivelser deraf forventes indsendte. Ringkjøbing Amthuus den 2den April 1835. Neergaard. Til Herr Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politiret den 15de Aprikl 1835
Event April 20, 1835 (Age 38 years) Age: 38 years 8 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.04.20 Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN C 79 - 68. RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835 den 20. April blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger. 22/1835 En Skrivelse fra Jens Pedersen af Snejberg blev fremlagt. Forhøret sluttet. Landt Som Vidner:BjørnBertelsen. - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Medens jeg boede paa Gaarden Nørgaard i Sneiberg Bye kom der et Fruentimmer af de saakaldte Omløbere til Afdøde Svenning Svenningsen, sammesteds, og efter hvad jeg nu kan erindre fødte et barn der , men hvad dette Fruentimmer hedte, om det var et Drengebarn eller et Pigebarn, hun nedkom med, eller om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, ved jeg aldeles intet til Oplysning om eller kan erindre det mindste til. Hvorlænge det er siden bemeldte Fruentimmer som anført kom til Svenning Svenningsen mindes jeg ikke men med Vished ved jeg, det er over 20 Aar siden. Krogstrup i Sneiberg Sogn den 20de April 1835. Jens Pedersen. Denne Forklaring har Jens Pedersen afgivet i Overværelse af indertegnede Vidner. P. BruunP. Jørgensen. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds politiret den 20de April 1835.
Event November 5, 1835 (Age 39 years) Age: 39 years 3 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 29, 1836 (Age 39 years) Age: 39 years 6 months 28 days
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
March 23, 1836 (Age 39 years) Age: 39 years 7 months 22 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.03.23 Konfirmation Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Confirmerede. Piger 1836 den 23de Marts, 5te Onsdag i Fasten confirmeredes Johanna Maria Andersdatter, Almisselem i Snejberg Fattighuus Anm.: Hun kunde hverken læse eller skrive men ved Cancelliets Skivelser af 12te September og 3die November 1835 er det tilladt, at hun maatte confirmeres paa en Søndag eller anden Dag, naar offentlig Gudstjeneste holdtes, saafrem t hun ved mundtlig Underviisning havde erholdt fornøden Kundskab om Christendommens Hovedsandheder. Ligeledes blev ved sidstnævnte Skrivelse bestemt, at Tingsvidne skulle optagesover hendes Daab, da hun ei findes anført i Kirkebøgerne. Dette skete ved Hammerum Herreds Ret den 5te December 1835 og 29de Febr. 1936, hvor det ved Lauge [....s] Kone Mette Kirstine Mikkelsdatter og Niels Nielsens Kone Maren Jacobsdatter deres Vidnesbyrd blev oplyst at hun er døbt i Sneiberg Kirke, baret af bemeldte Mette Kirstine Mikkelsdatter. Faddere vare bemeldte Maren Jacobsdatter, Grdmd Jens Pedersen,s Kone Maren Jensdatter, Grdmd Svenning Svenningsen og Tjenestekarl Christen Pedersen Mølsted. Dette skete saa vidt man af de givne Oplysninger kan skjønne i August 1796. Hendes Forældre angives at være Anders Christian Andersen ogAbelone Jensdatter, omvandrende Natmandsfolk. Selv har hun i Forening med Peder Christian Christensen Struedahl ligeledes ført et omvakende liv i omtrent 20 Aarog skjønt ugift ved ham født 12 Børn, hvoraf 7 ere døde, de 5 fulgte hende her til Sognet afvigte Aar, da hun paagrebet som Løsgængerske blev henvist til Forsørgelse.
Birth of a son
#10
dødfødt Pedersen Strudal
Type: BIRT
July 22, 1836 (Age 39 years)
Shared note:
Sensitive:0 1836.07.22 Fødsel Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:7 Fødselsdagen:1836, den 22de Juli Barnets fulde Navn:En dødfødt Dreng Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:- - - Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Ugivt Fruentimmer og Fattiglem i Snejberg Sogns Fattighus Johanna Marie Andersdatter Til Barnefader udlagde hun i Barnefaderens Overværelse Ungkarl Peder Christian Christensen Struedahl, der foregav at tjene Grdm. Jens Lassen i Thjørring Sogn, og det i Overværelse af Kroemanden Søren Mikkelsen i Snejberg. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted- - - Anm.:Efter GjordemoderAnna Larsdatters Beretning kom Fosteret , som var fuldbaarent let og naturligt til Verden uden [.......] eller Instrumenters Brug, men var allerede i Forraadnelse, hvorfor intet Middel for at faa det ilive med Nytte kunde anvendes. Uægte Barn
Burial of a sondødfødt Pedersen Strudal
Type: BURI
July 24, 1836 (Age 39 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 1836.07.24 Begravelse. Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Døde. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1836 . 08 Dødsdagen:d. 22. Juli Begravelsesdagen:d. 24. Juli. Afdødes Navn:Almisselem Johanne Marie Andersdatter i Snejberg Fattighus, hendes dødfødte Søn. Afdødes Stand og Opholdssted:- - - Afdødes Alder:- - - Anm.- - -
MarriagePeder Christian Christensen StrudalView this family
Type: MARR
October 6, 1836 (Age 40 years)
Shared note:
Sensitive:0 1836.10.06 Vielse Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Copulerede Lbnr.:5 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Peder Christian Christensen Struedahl tjenendeefter Angivelse i Tjørring, 60 Aar, født i Gjemsing, confirmeret i Maaberg 1794 har havt de naturlige kopper Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ugift Fruentimmer Johanna Maria Andersdatter af Sneiberg født og døbt sammesteds 1796 confirmeret sammesteds |: Pag. 75 :| har havt de naturlige Kopper. Hvem Forloverne ere:Grdmd Svend Nielsen Nyboe af Sneiberg og Indsidder Sivert Jensen af Krogstrup. Vielsesdagen:d. 6te October. Vielsesstedet:I Kirken Anm.:Tillyst 18de og 25de September og 2den October.
Birth of a daughter
#11
Christine Marie Pedersdatter Strudal
Type: BIRT
April 27, 1838 (Age 41 years)
Shared note:
Sensitive:0 1838.04.27. Fødsel Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Fødte. Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1838 - 1. Fødselsdagen, d. 27de April. Barnets fulde Navn:Christine Marie Pedersen. Daabsdagen, Hjemme eller i Kirken:Døbt i Kirken d. 4de Juni. Førældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Fattiglem Peder Christian Christensen Struerdal og Hustru Johanne Marie Andersdatter i Snejberg Sogns Fattighuus. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Indsidder Therkild Therkildsens Hustru i Snejberg bar det. Fattiglem Karen Pedersdatter af Fattighuset, Anne Cathrine [....] Jensdatter, ibidem og Indsidder og Enkemand Peder Nielsen Trevad af Snejberg Bye. Alle af Snejberg Sogn. Anm.:- - -
Event June 13, 1852 (Age 55 years) Age: 55 years 10 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 1845.05.24 Gudmor Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.:1852 - 6 Fødselsdagen:1852, 24. Mai. Barnets fulde Navn:Peder Christian Strudal Hendrichsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1852, 13de juni døbt i Kirken Forældtrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ugift Fruentimmer Christiane Christensen i Lind. Til Barnefader udlagt Hendrich Peder Christian Pedersen fra Sneiberg Sogn, nu tjenende paa Ryhauge i Ryde Sogn. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Fattiglem Peder Christian Strudals Hustru Johanne Marie Andersdatter i Sneiberg. Tjstk. Jens [......], ibid. Do. Anders Christian Jensen i Nørreveien. Anmærkning:Barnefaderen udlagdes af Moderen for Hmed Lars Christensen og Aftmd. Marius Jensen, begge af Lind. Moderen har 10 Maaneder, før Barnet blev født, havt fast Ophold i Herning.
Death
Type: DEAT
March 22, 1883 (Age 86 years) Age: 86 years 7 months 21 days
Shared note: Sensitive:0
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Father’s family with Christine Jørgensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-brother
20 months
half-brother
Father’s family with Mette Andersdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
Mother’s family with Hans Nørager - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-sister
Mother’s family with Jens Didriksen - View this family
step-father
mother
Marriage: March 27, 1828Durup (Harre) sogn
Family with Peder Christian Christensen Strudal - View this family
husband
herself
Marriage: October 6, 1836Snejbjerg kirke
19 months
daughter
-4 years
son
-16 years
daughter
18 years
son
son
son
16 months
son
-8 years
daughter
3 years
son
son
daughter

Birth
Sensitive:0 Johanne Marie Andersdatters fødsel er ikke noteret i Snejbjerg sogns kirkebog, men efter forlangende i cancelliskrivelse af 3. nov. 1835 blev der ved 2 forhør den 5. nov. 1835 og 29. feb. 1836 Hammerum herred optaget tingsvidne, der oplyser, at hun er født af et omvandrende fruentimmer Abelone i en lade i Agernem i Snejbjerg Sogn, at faderen var Anders Christian fra Dejbjerg og at barnet var døbt i Snejbjerg kirke i August 1796.
EVEN
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Peder Christensen Struerdahl blev løs og ledig for Retten fremstillet og fremlagde et ham under 29de Marts 1814 Søesessionen meddeelt Frihedspas og Amtets Bevilling af 28. Septbr 1822 til at gaae omkring i Amtet og ernære sig ved Blikkenslager og Glarmester Professionen. For omtrent 20 Aar siden blev han bekiendt med Fruentimmeret Johanne Marie Andersdatter af Sneiberg Sogn, med hvem han siden har vandret omkring overalt i Ringkiøbing Amt og uden for Egteskab med hende avlet 5 Børn, nemlig en Datter Abelone, 15 Aar, en Søn Jens Christian 9 Aar, en do Hans Peter 4 Aar, en Do. Hendrich Peder Christian 2 Aar og Jens Dusinus 21 Uger gl., som alle ere anholdte og i Arresten her. Paa derews Vandring blev de anholdte i Handberg den 11te dennes. Han er født i Struer, Gimsing Sogn, 61 Aar gl., hans Forældre var Christen Jensen og Metthe Christensdatter. der begge er døde. Han var hiemme hos sine Forældre indtil sit 10de Aar og kom da ud at tiene hos Christen [.....] Gimsing Hede 1 Sommer, hos Christen Poulsen i [Flang] 1 Sommer, hos Jens Winter Gudum Sogn 1 Sommer, hos Lambert Meldgaard i Sønderlund i Maaberg Sogn 2 Sommere, hos Christen Jepsen i Hjerm Bye 1 Sommer, hos Niels Legaardi Maaberg 1 Sommer, hvilke Husbonder alle med Undtagelse af Christen Poulsen ere døde. Om Vinteren var han hiemme. FRa Lægaard blev han udskrevet som Matros og fra 1794 til 1815 var han udcommanderet til Orlogs flere Gange. Naar han ikke var i Kongens Tjeneste i dette Tidsrum for han med Coffardieskibe.Siden 1815 har han ernæret sig som Blikkenslager og Glarmester. Han har for det meste været paa de i Kiøbenhavn stationerede Skibe. Han benægtede at have gjort sig skyldig i nogen Forbrydelse, eller at han tilforn har været tiltalt, dømt eller straffet. Derefter fremstilledes løs og ledig for Retten Fruentimmeret Johanne Marie Andersdatter, som efter Formaning til Sandhed forklarede: Hun er 40 Aar gl., fød i Sneiberg Bye, Hammerum Herred af omvandrende Forældre Anders Christian og Fruentimmeret Abelone Jens Datter. Hun er et uægte Barn. Hendes Fader er død, men hendes Moder lever. Hun vandrede omkring med sin Moder paa forskiellige Steder, som hun ikke kan opgive, indtil sit 19. Aar, da hun blev bekiendt med Peder Christian Struerdahl, og har siden vandret omkring overalt i Ringkiøbing Amt samt uden for Egteskab ved ham avlet de 5 Børn, som han har opgivet, og er deres ældste Datter ikke endnu confirmeret. Peder Christian Struerdahl har ernæret sig selv, hende og Børn ved Glarmester og Blikkenslager Professionen, som han har Bevilling til at drive. Hun er ikke confirmeret og benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie eller nogen anden Forbrydelse. Peder Christian Struerdahl tilføiede, at han er confirmeret i Maaberg medens han tiente i Lægaard. Deponenten erklærede, at hun intetsteds havde havt stadigt Ophold. Førend hun blev bekiendt med Deponenten blev hun deels ernæret af hendes Moder og deels fortiente hun selv noget ved at strikke, spinde og sye for Folk. Hun blev tilligemed Deponenten den 11te dennes anholdt i Handberg Sogn og transporteret hertil. Deponenterne blev hensatte i Arresten og deres Børn tages i [...pleie....]. Da Forhøret ikke længere i Dag kunne fortsætte, fordi det var bleven Aften, blev Forhøret udsat og Politieretten hævet. Nellemann Som VidnerN. RømerR. Femhøi
EVEN
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginging herreders politiprotokol 1833-1842, LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10de. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøj en Politieret sat ..... ....... Derefter blev Forhøret over Arrestanterne Peder Christensen Struerdahl og Johanne Marie Andersdatter m. fl. continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 9de dennes og dermed fulgte Bielage, Som i deres Orden lyde saaledes ##. Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Abelone Pedersdatter blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter. Johanne Marie Andersdatter vedblev, at hun er fød i Sneiberg Bye i Hammerum Herred og døbt i dette Sogns Kirke, hvilket hendes Moder Abelone Jensdatter, der er Enke og bor i Thoustrup Bye i Duerup Sogn i Salling tæt [......] for Thoustrup Bye stedse har sagt hende. Selv har hun ingensinde forlangt eller erholdt sin Daabsattest. Forøvrigt havde Arrestantinderne intet ved de fremlagte Dokumenter at erindre, og Arrestantinderne bleve bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.25 Underretsdom Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 Aar 1835 den 25. Martii blev af Cancellisecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, .... ........ Dernæst continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Abelobe Pedersdatter. Dommeren fremlagde Attest fra Bye og Herredsskriver Schou, Daabsattest for Abelone Pedersdatter, hvis Navn derefter er Mette Abelone Pedersdatter, og en til idag udtaget og lovlig forkyndt Stævning. Mette Abelone Pedersdatter blev for Retten løs og ledig fremstillet og paa Foreholdelse af den fremlagte Daabsattest vedgik, at hendes Navn er som anført og at Attesten er hende vedkommende. Fra sin tidligste Barndom har hun fulgt sine Forældre paa deres Vandringer og deels erholdt Føden af den og deels ernæret sig ved Betlerie. Hun har ingensinde havt fast Tieneste, da hendes Forældre aldrig har sørget derfor, og hun er uconfirmeret. Arrestantinden Johanne Marie Andersdatter, som ogsaa blev løs og ledig for Retten fremstillet, vedgik Rigtigheden af hendes Datters Forklaring, og havde forøvrigt intet at anbringe. Aarsagen til, at hendes Datter ikke har faaet Tjeneste, er, athun ikke har kunnet undvære hende ved at bære og passe hendes mindre Søskende. Retten med vidner skiønnede at begge Arrestantinderne vare arbeidsføre og at Johanne Marie Andersdatters Alder efter hendes Udssende er omtrent 40 Aar, hvilket de ogsaa selv vedgik, og Dommeren attesterede, at de ikke ved Politieretten har været tiltalte, dømte eller straffede for nogen Forbrydelse. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax deri følgende Dom: Under nærværende sag tiltales Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Mette Abelone Pedersdatter for Betlerie og Løsgjængerie og Førstnævnte tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Johanne Marie Andersdatter, der efter eget Angivende og Rettens Skjøn er 40 Aar gammel, har bestandig vandret omkring i Landet og ernæret sig ved Betlerie, først med sin Moder, og fra sit 19de Aar med Peder Christensen Struerdahl, men hvem hun, der [....... .......], har avlet 5 Børn. Da hun er arbeidsfør vil hun derfor blive at straffe saavel for Løsgjængerie som Betlerie samt endvider for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal, og findes den Straf hun i det hele kan bleve at tilkiende i Overensstemmelse med Frd. 21. August 1829 8 og Frd. 2. Sept. 1745 passende at kunde bestemmes til 4 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Den anden Tiltalte Mette Abelone Pedersdatter, der efter fremlagt Døbeattest er fød den 5te Julii 1818, er en Datter af Johanne Marie Andersdatter og har vedgaaet at hun bestandig har vandret omkring med sin Moder og betlet, men da hun paa Grund af sin unge Alder og da hun stedse har fulgt med sim Moder og Fader, kan hun ei blive at straffe som Løsgjængerske, derimod vil hun i Overensstemmelse med Frd. 21. August 1829 4 blive at straffe for Betlerie, og findes Straffen efter Omstændighederne og i Medfør af Frd af 12. Junii 1816 at kunne bestemmes til 20 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost. De vil derhos in solidum have at udrede Sagens Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Johanne Marie Andersdatter og Mette Abelone Pedersdatter bør hensættes, den Første i Fængsel paa Vand og Brød i 4 gange 5 Dage, og den Sidste i simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage, hvorhos de in solidum have at udrede alle af Sagen lovligt flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne vare forblevne tilstede for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter <de> igien blev bragte tilbage i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1935.04.15 Fattigforhør. Udskrift af Hammerun herreds politiprotokol 1834-1836 LAN B 79 - 68, RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835 den 15. April blev Politieret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bay og Bertelsen, hvor da passerede som følger: 22/1835 Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 2den d. M. til Oplysning om, hvor Johanne Marie Anders- datter er født og døbt. Amtets Skrivelse blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Snejberg med Paategning. Efter Indkaldelse mødte Aftægtsmand Jens Svenningsen af Snejberg, som forklarede, at for 30 a 40 Aar siden opholdt et Fruentimmer, som blev kaldety Abelone Daniel, sig hos Deponentens Broder nu afdøde Gaardmand Svenning Svenningsen i Snejberg Bye, som føde et Barn udi Laden, men om dette var et Drengebarn eller et Pigebarn eller om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, det vidste han ikke. Komparenten havde ved den Tid et Sted paa Sognets Mark, men gik af og til i Gagleie hos Svenning Svenningsen. Abelone Daniel var et omvandrende Fruentimmer som han iøvrigt intet kjendte til og hvis Opholdssted fortiden han heller ikke vidste. Derefter mødte efter tilsigelse Gaardmand Christen Mikkelsen af Snejberg Bye, som forklarede, at det var ham bekjendt efter Omtale, at et omløbende Fruentimmer for mange - i det midste 20 - Aar siden fødte et Barn i Svenning Svenningsens Lade i Snejberg Bye, men Moderens Navn, om det var et Drengebarn eller et Pigebarn hun fødte, om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, eller hvor Moderen for Tiden opholder sig, alt dette var ham ubekjendt. Aftraadt. Forhøret udsat. Landt Som Vidner:BayBertelsen - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Da et i Holstebroe arresteret Fruentimmer Johanne Marie Andersdatter har forklaret at hun var 40 Aar gammel og født i Sneiberg, men der efter indhentet Oplysning fra vedkommende Sognepræst intet findes anført derom i Kirkebogen, har jeg foranlediget indhentetn Oplysning fra hendes Moder Abeline Jensdatter. Ved at tilstille Deres Velærværdighed saavel Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemanns Reqvisi- tions Skrivelse som den indhentede Skrivelse fra Cancellieraad Bye og Herredsfoged Rosenstand, maae jeg tjenstlig anmode Dem om behagelig ved et Forhør over de Beboere i Snejberg, som kunne formodes derom at viide Beskked, at søge tilveiebragt nærmere Oplysning om meerbemeldte Fruentimmers Fødsel, hvornæst Beskrivelser deraf forventes indsendte. Ringkjøbing Amthuus den 2den April 1835. Neergaard. Til Herr Herredsfoged Landt. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds Politiret den 15de Aprikl 1835
EVEN
Sensitive:0 1835.04.20 Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1834-1836, LAN C 79 - 68. RA mikrofilm rulle nr. M-32.767 Aar 1835 den 20. April blev Politiret sat og holdt paa Politiedommerens Contoir paa Laulund i Overværelse af Vidnerne Bjørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger. 22/1835 En Skrivelse fra Jens Pedersen af Snejberg blev fremlagt. Forhøret sluttet. Landt Som Vidner:BjørnBertelsen. - - - - - Afskrift af dokumenter fremlagt under ovennævnte fattigforhør.: LAN B79 - 85. Dokumenter til Hammerum herreds politiprotokol 1835 A. Medens jeg boede paa Gaarden Nørgaard i Sneiberg Bye kom der et Fruentimmer af de saakaldte Omløbere til Afdøde Svenning Svenningsen, sammesteds, og efter hvad jeg nu kan erindre fødte et barn der , men hvad dette Fruentimmer hedte, om det var et Drengebarn eller et Pigebarn, hun nedkom med, eller om det blev døbt i Snejberg Kirke eller hvor, ved jeg aldeles intet til Oplysning om eller kan erindre det mindste til. Hvorlænge det er siden bemeldte Fruentimmer som anført kom til Svenning Svenningsen mindes jeg ikke men med Vished ved jeg, det er over 20 Aar siden. Krogstrup i Sneiberg Sogn den 20de April 1835. Jens Pedersen. Denne Forklaring har Jens Pedersen afgivet i Overværelse af indertegnede Vidner. P. BruunP. Jørgensen. Påtegning: Fremlagt i Hammerum Herreds politiret den 20de April 1835.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0 1836.03.23 Konfirmation Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Confirmerede. Piger 1836 den 23de Marts, 5te Onsdag i Fasten confirmeredes Johanna Maria Andersdatter, Almisselem i Snejberg Fattighuus Anm.: Hun kunde hverken læse eller skrive men ved Cancelliets Skivelser af 12te September og 3die November 1835 er det tilladt, at hun maatte confirmeres paa en Søndag eller anden Dag, naar offentlig Gudstjeneste holdtes, saafrem t hun ved mundtlig Underviisning havde erholdt fornøden Kundskab om Christendommens Hovedsandheder. Ligeledes blev ved sidstnævnte Skrivelse bestemt, at Tingsvidne skulle optagesover hendes Daab, da hun ei findes anført i Kirkebøgerne. Dette skete ved Hammerum Herreds Ret den 5te December 1835 og 29de Febr. 1936, hvor det ved Lauge [....s] Kone Mette Kirstine Mikkelsdatter og Niels Nielsens Kone Maren Jacobsdatter deres Vidnesbyrd blev oplyst at hun er døbt i Sneiberg Kirke, baret af bemeldte Mette Kirstine Mikkelsdatter. Faddere vare bemeldte Maren Jacobsdatter, Grdmd Jens Pedersen,s Kone Maren Jensdatter, Grdmd Svenning Svenningsen og Tjenestekarl Christen Pedersen Mølsted. Dette skete saa vidt man af de givne Oplysninger kan skjønne i August 1796. Hendes Forældre angives at være Anders Christian Andersen ogAbelone Jensdatter, omvandrende Natmandsfolk. Selv har hun i Forening med Peder Christian Christensen Struedahl ligeledes ført et omvakende liv i omtrent 20 Aarog skjønt ugift ved ham født 12 Børn, hvoraf 7 ere døde, de 5 fulgte hende her til Sognet afvigte Aar, da hun paagrebet som Løsgængerske blev henvist til Forsørgelse.
Marriage
Sensitive:0 1836.10.06 Vielse Udskrift af Snejbjerg sogns kirkebog 1836-1851 LAN C 519 - 05 Copulerede Lbnr.:5 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Peder Christian Christensen Struedahl tjenendeefter Angivelse i Tjørring, 60 Aar, født i Gjemsing, confirmeret i Maaberg 1794 har havt de naturlige kopper Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ugift Fruentimmer Johanna Maria Andersdatter af Sneiberg født og døbt sammesteds 1796 confirmeret sammesteds |: Pag. 75 :| har havt de naturlige Kopper. Hvem Forloverne ere:Grdmd Svend Nielsen Nyboe af Sneiberg og Indsidder Sivert Jensen af Krogstrup. Vielsesdagen:d. 6te October. Vielsesstedet:I Kirken Anm.:Tillyst 18de og 25de September og 2den October.
EVEN
Sensitive:0 1845.05.24 Gudmor Rind sogns kirkebog 1843-1856 LAN C 517 A - 4 Fødte. Mandkiøn Aar og Lbnr.:1852 - 6 Fødselsdagen:1852, 24. Mai. Barnets fulde Navn:Peder Christian Strudal Hendrichsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1852, 13de juni døbt i Kirken Forældtrenes Navne Stand, Haandtering og Bopæl:Ugift Fruentimmer Christiane Christensen i Lind. Til Barnefader udlagt Hendrich Peder Christian Pedersen fra Sneiberg Sogn, nu tjenende paa Ryhauge i Ryde Sogn. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Fattiglem Peder Christian Strudals Hustru Johanne Marie Andersdatter i Sneiberg. Tjstk. Jens [......], ibid. Do. Anders Christian Jensen i Nørreveien. Anmærkning:Barnefaderen udlagdes af Moderen for Hmed Lars Christensen og Aftmd. Marius Jensen, begge af Lind. Moderen har 10 Maaneder, før Barnet blev født, havt fast Ophold i Herning.
Death
Sensitive:0