Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Cathrine PedersdatterAge: 43 years17821825

Name
Mette Cathrine Pedersdatter
Surname
Pedersdatter
Birth
Type: BIRT
from January 1, 1782 to January 1, 1783
Shared note: Sensitive:0
Confirmation
Type: CONF
from January 1, 1800 to January 1, 1801 (Age 18 years) Age: 18 years 0 months 0 days
Shared note: Sensitive:0
MarriageNiels JørgensenView this family
Type: MARR
yes

MarriageWilhelm MødbakView this family
Type: MARR
yes

Birth of a son
#1
Peder Wilhelmsen
Type: BIRT
March 13, 1804 (Age 22 years)
Shared note:
Sensitive:0 1804.03.13 Fødsel Udskrift af Gunderup sogns kirkebog 1754-1813 LAN C 156 - 03 1804 En Dreng uægte i Vaest En Dreng uægte navnlig Peder fra Vaest den 25. Martij Moderen Mette Catrine Pedersdatter fra Aalborg Til Barnefader blev udlagt Vilhelm Mødbak, Underofficer ved Regimentet i Aalborg Baaren af Søren [Lykkegd] Pige, Thors Pige, Andreas Hansen, Christen Bødker 13 Martij.
Birth of a son
#2
Jørgen Christian Nielsen
Type: BIRT
yes

Christening of a sonPeder Wilhelmsen
Type: CHR
March 25, 1804 (Age 22 years) Age: 0 years 0 months 12 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event March 15, 1816 (Age 34 years) Age: 34 years 2 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 1816-03-15 Forhør. Hammerum herreds politiprotokol 1815-1819 LAN B 79 - Mikrofilm M-32765 Aar 1816 den 15de Marts indfandt sig Stedets Herredsfoged og Skriver Land-væsenskommissair Møller til Høyriis udi et Huus paa Holdte Mark i Rind Sogn for i Overværelse af Vitterligheds Vidner Sognefoged Peder Iversen af Lind og Selveier Søren Nielsen Vesterhøggild at optage et Politieforhør over 2de i bemeldte Huus indtingede Personer, som med 2de Børn er transporteret fra Ribe Amt til Rind Sogn, alt i Continuation af et den 3die f. M.i nysbenævnte Amts Øster Herred afholdt Forhør, som vedfølger dette og i Følge Ordre til Herredsfogden fra Ringkøbing Amts Øvrighed i Skrivelse af 8de sidstleden, hvilken foreløbig acteres og lyder saaledes: # #. Den paagjældende Mandsperson navnlig Niels Jørgensen blev da examineret saaledes: 1. Hvor er Deponenten født? Svar: I Aaby Sogn, der er Annex til Aarhus Kjøbstad, og han er døbr i samme Kirke. 2. Hvor gammel er han? Sv.: Han fylder sit 37te Aar den 5te April næst. 3. Hvem var hans Forældre? Sv.: Natmanden Jørgen Christensen og Hustrue Mette Kirstine Christensdatter. 4. Er han confirmeret og hvor? Svar: Ja han er Confirmeret i Ahrnborg Kirke i Aaret 1797 af daværende Sognepræst Herr Hegelahr. 5. Er Deponenten nogensinde ægteviet enten til den medhavende Qvinde eller nogen anden? Svar: Nej. 6. Hvorlænge har han vandret omkring med nærværende Mette Kathrine Pedersdatter? Svar: Siden Sct. Hans Dag 1809. 7. Har han tilforn haft noget andet Fruentimmer i sit Følge, som han har udgivet for sin Kone? Svar: Ja! Et Fruentimmer navnlig Karen, som var en Datter af en omreisende Natmand og Glarmester kaldet Sviinet, fulgte Deponenten stadig som hans Kone i en Tiid af noget over 5 Aar, indtil hun for 9 Aar siden døde. Med denne Qvinde avlede han 4re Børn, men af disse lever nu kuns en Datter, navnlig Else, der erfødt i Lindum Bye i Seld Sogn i Salling den 2den April 1802 og døbt i Seld Kirke, hvilken Datter for nærværende Tid opholder sig hos Deponenten og med ham har vandret omkring indtil de nyelig kom her til Rind Sogn. 8. Har Deponenten nogensinde havt stadigt Opholdssted? Svar: Nei. 9. Hvor mange Børn har Deponentnen avlet med nærværende Mette Kathrine Pedersdatter og hvor er disse Børn? Svar: Han har med hende ikke avlet noget Barn førend det, hvormed hun nu gaaer frugtsommelig. Deponenten Niels Jørgensen aftraadte fra videre Examination, og det omhandlede Fruentimmer, der navngiver sig Mette Kathrine Pedersdatter blev dernæst afhørt som følger: 1. Hvor er Deponentinden født? Hvem er hendes Forældre? Svar: Hun er født i Vinderslev Sogn i Thye; Hendes Forældre ere Indsidder Peder Jensen og Hustrue Maren, samme-steds. Hun er 31 Aar gammel. 2. Er hun confirmeret? Naar og hvor? Svar: I Hjardemaal Sogns Kirke i Thye i Aaret 1800. 3. Hvad Tiid forlod hun sine Forældres Huus og Forsorg og hvor drog hun saa hen? Svar: I sit 5te Aar kom Deponentinden i Følge med nogle omstreifende Mennesker og har siden ikke opholdt sig hos Forældrene. 4. Hvorledes har Deponentinden siden ernæret sig? Svar: Hun har stedse siden sit 5te Aar ført et omvandrende Liv og for største Deelen tilbetlet sig Føden, undtagen 3 Aar, da hun tjente i Aalborg hos en Værtshusmand navnlig Christen Laursen i Adelgade. 5. Er hun nogensinde ægteviet? Svar: Nei! 6. Hvorlænge har hun vandret omkring med Niels Jørgensen? Svar: I 7 Aar. 7. Hvor mange Børn har Deponentinden avlet? Hvor og hvornaar er disse fødte og døbte og hvem har hun avlet dem med? Svar: Foruden det Foster, hvormed Deponentinden nu er frugtsommelig med Niels Jørgensen, har hun kuns avlet et Barn, nemlig en Søn Peder, der er født i Vast i Gunderup Sogn ved Aalborg og døbt i Gunderup Kirke i Aaret 1804.. Faderen dertil var en Kommandersergent i Aalborg, der kaldes Vilhelm. 8. Har Deponentinden nogensinde communiceret og saa Fald hvor? Svar: Hun har communiceret 4re Gange i Als Kirke ved Mariager, men det er nu 8te Aar siden sidste Gang. 9.Hvad Tiid venter Deponentinden sin Nedkomst med det Foster hun nu bærer? Svar: Om 4 à 5 Uger. Deponentinden blev hernæst demitteret, men førend Forhøret sluttedes tilkiendegav Niels Jørgensen efter given Anledning, at Aarsagen hvorfor han i det i Øster Herred den 3die f. M. over ham optagne Forhør berettede at han er lovlig viet til Mette Kathrine Pedersdatter var: at han førend Forhørets Afholdelse havde sagt saaledes til de Folk, hos hvem han med det syge Fruentimmer og Børnene opholdt sig, og troede dermed at opvække mere Medlidenhed mod den syge. Da ingen Anledning findes til at giøre dette Forhør mere vidtløftigt, bliver det hermed sluttet og i Afskrivt tilstillet Øvrigheden. Møller Som Testes: Peder Iversen Sørren Nielsen Olling
Christening of a sonJørgen Christian Nielsen
Type: CHR
April 16, 1816 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 1816.04.16. Barnedåb. Udskrift af Tvis sogns kirkebog 1815-1833 LAN C 526 - 13 Fødte. Mandkjøn. Aar og Lbnr.:1816 - 3. Dødselsdagen:hjemmedøbt d. 16. April 1816 Barnets fulde Navn:Jens Christian Daabsdagen, hjemme eller i Kirken:den 22de April 1816. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Mette Kathrine Pedersdatter fra Willerslev i Thye fødte et uægte Drengebarn hos Søren [.........] Barnefader Niels Jørgensen fra Rind, omgående Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Jens [Taastrup], Anders Thøgersen, Lars [.........], Frands Christensen og Mariane fra [S.......] Anm.:- - -
Birth of a son
#3
Jens Karl Severin Nielsen
Type: BIRT
April 17, 1820 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
November 20, 1825 (Age 43 years) Age: 43 years 10 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1825.11.20. Død Udskrift af Sulsted sogns kirkebog 1815-1834 LAN C 145 B - 02 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:8 Aar og Datum:d, 20. Novbr. 1825 Begravelsesdagen:d- 24- Novbr. Afdødes Navn:Mette Kathrine Pedersdatter. Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Omrejsende Blikkenslager Niels Jørgensens Hustru fra Ringkiøbing Afdødes Alder:43 Anm.:- - -
Burial
Type: BURI
November 24, 1825 (4 days after death) Age: 43 years 10 months 23 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Family with Niels Jørgensen - View this family
husband
herself
Marriage:
son
4 years
son
Family with Wilhelm Mødbak - View this family
husband
herself
Marriage:
son
Niels Jørgensen + Karen Jensdatter Svin - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-daughter
3 years
step-daughter
Niels Jørgensen + Anne Cathrine Sørensdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:

Birth
Sensitive:0
Confirmation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1816-03-15 Forhør. Hammerum herreds politiprotokol 1815-1819 LAN B 79 - Mikrofilm M-32765 Aar 1816 den 15de Marts indfandt sig Stedets Herredsfoged og Skriver Land-væsenskommissair Møller til Høyriis udi et Huus paa Holdte Mark i Rind Sogn for i Overværelse af Vitterligheds Vidner Sognefoged Peder Iversen af Lind og Selveier Søren Nielsen Vesterhøggild at optage et Politieforhør over 2de i bemeldte Huus indtingede Personer, som med 2de Børn er transporteret fra Ribe Amt til Rind Sogn, alt i Continuation af et den 3die f. M.i nysbenævnte Amts Øster Herred afholdt Forhør, som vedfølger dette og i Følge Ordre til Herredsfogden fra Ringkøbing Amts Øvrighed i Skrivelse af 8de sidstleden, hvilken foreløbig acteres og lyder saaledes: # #. Den paagjældende Mandsperson navnlig Niels Jørgensen blev da examineret saaledes: 1. Hvor er Deponenten født? Svar: I Aaby Sogn, der er Annex til Aarhus Kjøbstad, og han er døbr i samme Kirke. 2. Hvor gammel er han? Sv.: Han fylder sit 37te Aar den 5te April næst. 3. Hvem var hans Forældre? Sv.: Natmanden Jørgen Christensen og Hustrue Mette Kirstine Christensdatter. 4. Er han confirmeret og hvor? Svar: Ja han er Confirmeret i Ahrnborg Kirke i Aaret 1797 af daværende Sognepræst Herr Hegelahr. 5. Er Deponenten nogensinde ægteviet enten til den medhavende Qvinde eller nogen anden? Svar: Nej. 6. Hvorlænge har han vandret omkring med nærværende Mette Kathrine Pedersdatter? Svar: Siden Sct. Hans Dag 1809. 7. Har han tilforn haft noget andet Fruentimmer i sit Følge, som han har udgivet for sin Kone? Svar: Ja! Et Fruentimmer navnlig Karen, som var en Datter af en omreisende Natmand og Glarmester kaldet Sviinet, fulgte Deponenten stadig som hans Kone i en Tiid af noget over 5 Aar, indtil hun for 9 Aar siden døde. Med denne Qvinde avlede han 4re Børn, men af disse lever nu kuns en Datter, navnlig Else, der erfødt i Lindum Bye i Seld Sogn i Salling den 2den April 1802 og døbt i Seld Kirke, hvilken Datter for nærværende Tid opholder sig hos Deponenten og med ham har vandret omkring indtil de nyelig kom her til Rind Sogn. 8. Har Deponenten nogensinde havt stadigt Opholdssted? Svar: Nei. 9. Hvor mange Børn har Deponentnen avlet med nærværende Mette Kathrine Pedersdatter og hvor er disse Børn? Svar: Han har med hende ikke avlet noget Barn førend det, hvormed hun nu gaaer frugtsommelig. Deponenten Niels Jørgensen aftraadte fra videre Examination, og det omhandlede Fruentimmer, der navngiver sig Mette Kathrine Pedersdatter blev dernæst afhørt som følger: 1. Hvor er Deponentinden født? Hvem er hendes Forældre? Svar: Hun er født i Vinderslev Sogn i Thye; Hendes Forældre ere Indsidder Peder Jensen og Hustrue Maren, samme-steds. Hun er 31 Aar gammel. 2. Er hun confirmeret? Naar og hvor? Svar: I Hjardemaal Sogns Kirke i Thye i Aaret 1800. 3. Hvad Tiid forlod hun sine Forældres Huus og Forsorg og hvor drog hun saa hen? Svar: I sit 5te Aar kom Deponentinden i Følge med nogle omstreifende Mennesker og har siden ikke opholdt sig hos Forældrene. 4. Hvorledes har Deponentinden siden ernæret sig? Svar: Hun har stedse siden sit 5te Aar ført et omvandrende Liv og for største Deelen tilbetlet sig Føden, undtagen 3 Aar, da hun tjente i Aalborg hos en Værtshusmand navnlig Christen Laursen i Adelgade. 5. Er hun nogensinde ægteviet? Svar: Nei! 6. Hvorlænge har hun vandret omkring med Niels Jørgensen? Svar: I 7 Aar. 7. Hvor mange Børn har Deponentinden avlet? Hvor og hvornaar er disse fødte og døbte og hvem har hun avlet dem med? Svar: Foruden det Foster, hvormed Deponentinden nu er frugtsommelig med Niels Jørgensen, har hun kuns avlet et Barn, nemlig en Søn Peder, der er født i Vast i Gunderup Sogn ved Aalborg og døbt i Gunderup Kirke i Aaret 1804.. Faderen dertil var en Kommandersergent i Aalborg, der kaldes Vilhelm. 8. Har Deponentinden nogensinde communiceret og saa Fald hvor? Svar: Hun har communiceret 4re Gange i Als Kirke ved Mariager, men det er nu 8te Aar siden sidste Gang. 9.Hvad Tiid venter Deponentinden sin Nedkomst med det Foster hun nu bærer? Svar: Om 4 à 5 Uger. Deponentinden blev hernæst demitteret, men førend Forhøret sluttedes tilkiendegav Niels Jørgensen efter given Anledning, at Aarsagen hvorfor han i det i Øster Herred den 3die f. M. over ham optagne Forhør berettede at han er lovlig viet til Mette Kathrine Pedersdatter var: at han førend Forhørets Afholdelse havde sagt saaledes til de Folk, hos hvem han med det syge Fruentimmer og Børnene opholdt sig, og troede dermed at opvække mere Medlidenhed mod den syge. Da ingen Anledning findes til at giøre dette Forhør mere vidtløftigt, bliver det hermed sluttet og i Afskrivt tilstillet Øvrigheden. Møller Som Testes: Peder Iversen Sørren Nielsen Olling
Death
Sensitive:0 1825.11.20. Død Udskrift af Sulsted sogns kirkebog 1815-1834 LAN C 145 B - 02 Døde. Qvindekiøn Lbnr.:8 Aar og Datum:d, 20. Novbr. 1825 Begravelsesdagen:d- 24- Novbr. Afdødes Navn:Mette Kathrine Pedersdatter. Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Omrejsende Blikkenslager Niels Jørgensens Hustru fra Ringkiøbing Afdødes Alder:43 Anm.:- - -
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet