Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Ingeborg Jensdatter SvinAlder: 40 år17871827

Navn
Ingeborg Jensdatter Svin
Efternavn
Jensdatter Svin
Født
Type: BIRT
fra 1. januar 1787 til 1. januar 1788 24 25
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabJørgen Pedersen GrønningVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabPeder SørensenVis familie
Type: MARR
ja

Søns fødsel
1
Hans Christian Pedersen
Type: BIRT
ja

Søsters fødselAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BIRT
fra 1. januar 1789 til 1. januar 1790 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 Fødsel/dåbsnotater i kirkebogen begynder først i 1799
Søsters dåbKirsten Jensdatter
Type: CHR
fra 1. januar 1791 til 1. januar 1792 (Alder 4 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters fødselKirsten Jensdatter Svin
Type: BIRT
fra 1. januar 1793 til 1. januar 1794 (Alder 6 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
30. november 1794 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.11.30 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1795 - Føde Dito Dato (Dom: 1. Adv. Xsti) en omvandrende Mand og Kone navnl: Jens Jensen og Kierstine Christophersdatter i Herning 1 Datter Mette Catrine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Christensen, Casper Christensen og hustru Christiane - - - - Note. Kirkebogen anvender kirkelig datering. dåbsdagen iflg kalenderåret er derfor 30. nov. 1794.
Søsters dåbAne Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 8 år)

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbMette Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
12. marts 1797 (Alder 10 år)
Delt note:
Sensitive:0 1797. Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1758-1810 LAN C 515 B - 2 Døbte udi Kierke Aaret 1797 Dom Reminiscere havde Jens Jensen Glarmester og Hustrue Kierstine Christophers Datter en Datter til Daab og blev kaldet ved Navn Mette Marie. Faderne vare Peder Poulsen, Peder Andreasen, Christen Svendsen, Degnen Sr. Rømers Datter navnlig Karen, Peder Madsens Hustrue Johanne Lauritzdatter, alle her af Sunds Bye. Johanne Niels Datter Grarup, tienedes Christen Christensen Dover her i Sunds Bye bar Barnet.
Søsters dødsfaldMette Marie Jensdatter Svin
Type: DEAT
22. februar 1799 (Alder 12 år)
Delt note:
Sensitive:0 1799.02.24 Begravelse Udsktift af Hanning sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 02 1799 Hanning 3die Søndag i Faten, 24de Febr. blev Glarmester Jens Jensen og Hustrue Kiersten Christopherdatter Deres Datter Mette Marie begravet i sit Alders 2 Aar 2 Uger 4 Dage. De bemeldte Personer Reiste igjenne Sognet men formedelst den Haarde Vinter fik Lgemente hos Hans Lauridsen i [..ld.] Finderup, hvor Barnet den 22. Febr. Døde.
Søsters begravelseMette Marie Jensdatter Svin
Type: BURI
24. februar 1799 (Alder 12 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søsters fødselJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. maj 1800 (Alder 13 år)
Delt note:
Sensitive:0 1800.05.08 Fødsel. Madum sogns kirkebog 1774-1815 LAN C 534 A - 6 Anno 1800 Dom: 4. post Paschat blev Glarmesteren - - - - - - - og Hust. - - - - - - - - - - deres Pige barn kaldet Jehanne [hvorunder] disse Omløben Konen falt i Barselseng i en Mands Lade i Madum, fød d. 8. Maj - - - o o o - - - Navnene på barnets forældre er ikke indført i kirkebogen og barnets navn synes ufuldstændigt indført.
Søsters dåbJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: CHR
11. maj 1800 (Alder 13 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbChristopher Jensen-Bitzou
Type: CHR
11. juli 1802 (Alder 15 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.07.11. Barnedåb Udskrift af Gjellerup sogns kirkrbog 1799-1815 LAN C 1802 Fjerde Søndag efter Trinitatis den 11te Julii blev døbt her i Giellerup Kierke en Reisende Glarmesters Søn, som blev kaldet Christopher. Fadderne vare Hr Smedegaard fra Frølund, Jens Larsen af Kragelund, Anders Bundgaard af Giellerup, Søren Tver Moses Hustrue af Biøstrup og Jens Krøygaarrds Datter af Giellerup Bye. Provstinde Høst holdt Barnet over Daaben. For Eldrenes Navne var Jens Jensen Glarmester og Kirsten Christophersdatter, som angave at være Ægte Folk. [....... ..... ....... ......] - - - - - Kommentar: Notatet sluttes med 4-5 ulæselige ord.
Søsters fødselKaren Marie Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. august 1807 (Alder 20 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.08.08 Fødsel Udskrift af Hanning sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1807 Hanning Sogn Aug. 9 døbt Karen marie. Forældre Ægtefolk Jens Jensen og Kirsten Kristofers D. fra Aulum Sogn. Moderen ankom svag til Tylvad i Hanning d. 7. August Aften Kl. 7 og Gjorde Barsel Morgenen derpaa Kl. 2. Faddere:Peder Skaarup, Laust [Pig], Jacob Tylvad, Niels Madsen, Else Jens Datter
Søsters dødsfaldKaren Jensdatter Svin
Type: DEAT
fra 1. januar 1807 til 1. januar 1808 (Alder 20 år) Alder: 24 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbKaren Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
9. august 1807 (Alder 20 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbHans Christian Pedersen
Type: CHR
20. november 1807 (Alder 20 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.11.20 Barnedåb Udskrift af Stenild-Durup (Gislum) sognes kirkebog 1794-1808 LAN C 198 B - 02 Journal over føde, døde copulerede og Introducerede i Stenild Sogn 1807 No. 6 Hans Christian Den 20 Semtember blev et uægte Barn døbt i Stenild Kirke og kaldet Hans Christian. Faderesn Navn var Peder Sørensen Høst og hendes Nafn var Ingeborg Jensdaater fra Tilst. Faddere var Karen Natmands fra Nørager, [Gudi] Mortensdatter og hendes Mand Hans Hansen fra Lovens, Christen Hansen Koldrup og barnets Fader Peder Sørensen.
Fars dødJens Jensen Svin
Type: DEAT
2. maj 1813 (Alder 26 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
2
Kirsten Marie Jørgensdatter
Type: BIRT
1. januar 1815 (Alder 28 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
3
Jens Peder Jørgensen
Type: BIRT
26. april 1818 (Alder 31 år)
Delt note: Sensitive:0
Ægtemands dødsfaldPeder Sørensen
Type: DEAT
1. januar 1819 (Alder 32 år)

Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
4
Mette Kirstine Jørgensdatter
Type: BIRT
3. november 1823 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1823.11.03 Fødsel Håsum sogns kirkebog 1813-1842 LAN C 216 - C2 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1823 Fødelsdagen1823, d. 3die Novbr. fød og døbt. Barnets Navn:Mette Kirstine Jørgensdatter. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Jørgen P. Grønning Ingeborg Jensdatter, Omløbere. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1823, d. 9de. Novbr Daaben i Kirken confirmeret Faddernes Navne Stand og OpholdsstedSøren Mølgaards Kone i Haasum bar Barnet. Håsum Sogns Menighed er Vidner. Anmærkninger.- - -
Søns fødsel
5
Abraham Jørgensen
Type: BIRT
10. marts 1826 (Alder 39 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.03.10 Fødsel Udskrift af Åsted (Salling) sogns kirkebog 1813-1836 LAN C 204 - 18 Fødte Mandkjøn Lbnr.:1826 - 3 Aar og Datum:10nde Martii Barnets fulde navn:Abraham Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:i Kirken d. 12te Martii Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omløber uden fast opholdssted Jørgen Pedersen og Moderen Ingeborg Jensdatter Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anna Sophie Pedersdatter Anne Elisabeth Jørgensdatter fra Toustrup, Morten Jensen, ibid., og Barnets Fader, alle Natmandsfolk Anm.:Uægte.
Søns dødsfaldAbraham Jørgensen
Type: DEAT
11. maj 1826 (Alder 39 år) Alder: 0 år 2 måneder 1 dag
Delt note: Sensitive:0
Søns begravelseAbraham Jørgensen
Type: BURI
15. november 1826 (Alder 39 år) Alder: 0 år 8 måneder 5 dage
Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
6
Morten Jørgensen
Type: BIRT
29. maj 1827 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 1827.05.29 Fødsel Udskrift af Brøndum (Hindborg) sogns kirkebog 1913-1848 LAN C 204 - 04 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:1827 - 3 Aar og Datum:1827, 29de Mai Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen Natmandsbarn Daabens Datum, enten i Kirken eller hjemme:1827, hjemme 29. Mai i Kirken 4de Juni Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Ingeborg Jensdatter, født i Tistrup Sogn pr. Varde. Som Barnefader udlagdes Jørgen Pedersen,, Natmandskarl fra Orrit i Hammerum Herred: Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Jens Olesen, Huusmand Mads Jacobsen, Søn ad Jacob Andersen og Hans Lykke alle af Groue Anm.:Moderen et løst Natmands Qvinde havde laant Huus hos Anders Sørensens Enke i Groue og der nedkom. - Og døde sammesteds d. 5. Juni.
Død
Type: DEAT
5. juni 1827 (Alder 40 år) Alder: 40 år 5 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
Søns dåbMorten Jørgensen
Type: CHR
29. maj 1829 (23 måneder efter dødsfald) Alder: 2 år 0 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbMorten Jørgensen
Type: BAPM
4. juni 1829 (23 måneder efter dødsfald) Alder: 2 år 0 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 19. marts 1835 (7 år efter dødsfald) Alder: 48 år 2 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.19. Retssag Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere Continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten
Begivenhed 25. maj 1835 (7 år efter dødsfald) Alder: 48 år 4 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.05.25 Vidne Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1835, den 25 Maii blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir nedsat en Politeret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange ifølge Amtets Ordre af 14de dennes blev optaget et Forhør over Jens Christian Jensen af Stauning til Oplysning om, hvor Ingeborg Jensdatter er født. Amtets Ordre med paategnet Stævning act. saalydende: ##. Indstævnte var mødt og afgav efter Formaning til Sandhed saadan Forklaring: at han har havt en Søster ved Navn Ingeborg Jensdatter, der omtrent i sit 40de Aar for nogen Tid siden, nærmere kan han ikke opgive, er død i Brøndum Sogn i Salling Land efter en Barselseng. Bemeldte Ingeborg Jensdatter var hans heel Søster og har efterladt sig flere uægte Børn og i sin sidste Levetid havde hun vandret omkring i Jylland uden fast Opholdssted. Hun er født i Thistrup Sogn ved Varde hos en Huusmand Hendrich Due, Aar og Dato kan han ei opgive. Forældrene, som paa den Tid vandrede om i Landet vare Faderen Jens Jensen, Kleistrup, Himmel Land, Moderen Chresten Jensen Christophersdatter fra Aulum Sogn, Skjerne Bye. Videre Oplysning kunne Deponenten ikke give, men tilføier, at flere gamle Personer i Thistrup Sogn, navnlig Karen Due, som maa vide Besked om den ommeldte Fødsel. I øvrigt vedbliver han, at Moderens Navn var Chresten Jensen, saa vidt han mindes, skjønt det blev ham betydet, at dette egentlig ikke var noget Fruentimmernavn. Demitteret. Retten hævet. Hertz Som Vidner: H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
BegivenhedJørgen Pedersen GrønningVis familie
fra 1. august 1959 til 31. august 1959 (132 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: ......... 2. Ingeborg Jensdatter blev født i Tistrup ved Varde omkring 1787. I forhøret i anledning af Højrisbranden får man at vide, at hun på den tid løber rundt med Natmand Peder Grønnings søn Jørgen, der "bærer Glarkiste og sætter Ruder ind", og at de har 3 levende børn. Men tidligere havde hun været kærest med senere afdøde omløber Peder Sørensen, kaldet Peder Fyrst, med hvem hun havde Sønnen Hans Chr. Pedersen, der var født i Durup omkring 1808. I et forhør i Bølling-Nørre herreders politiret den 25/5 1835, ved hvilket Ingeborgs broder Jens Chr. Gleerup ifølge Amtsprdre var indkaldt for at give oplysning om, hvor Ingeborg var født, oplyses, at Ingeborg er død for nogen tid siden i Barselseng i Brøndum sogn i Salling, og at hun havde efterladt sig flere uægte børn. Jens Chr. Glerup siger i forhøret, at hun blev født hos Henrik Die og han mener at Karen Due i Tistrup kan give yderligere besked. Viedere fortæller han, at hendes forældre, der vankede om i landet, var "Jens Jensen Klejtrup, Hemmel Land, og Moderen Chresten Jensen Christophersdatter fra Aulum sogn, Skjærk By" - - - "iøvrigt vedbliver han, at Moderens Navn er Christen Jensen, saa vidt han mindes, skjønt det blev ham betydet , at dette egentlig ikke var noget Fruentimmernavn." Jørgen Pedersen Grønning blev født i Ørregaard den 9/8 1792 under forældrenes omstrejfen og døbt i Ørre kirke den 12. s. m. Hans fader var natmand Peder Jense Grønning, og moderen, der i kirkebogen er indført som Mette Kirstine Jørgensdatter Kolli, hørte til den berygtede Kolli-slægt i Nørre Nissum. Ved kjæltringejagten i 1835 blev Jørgen, hans Daværende "dil" Maren Christensdatter samt hans 5 børn anholdte i Estvad. Under forhøret i Hjerm-Ginding herreders politiret oplyses, at han havde avlet 6 børn med Ingeborg Jensdatter. To af disse, Jens Peder (født i Tøndering 26/4 1818) og Mette Marie (født i Haasum 3/11 1823) blev anholdte ved nævnte lejlighed. Desuden har jeg oftere truffet datteren Kirsten Marie Jørgensdatter (Svine Kirsten), der var født i Aulum omkring 1815. Hun blev f. eks. dømt i SDalling herred 16/5 1835 og i Nibe 17/5 1842. Efter Ingeborgs død slog Jørgen sine pjalter sammen med Maren Christensdatter, hvis dåb blev konfirmeret i Haasum Kirke i 1803. Hun var en datter af Christen Nielsen og Susanne Henriksdatter fra Snedsted i Thy, og hørte ikke til natmandsfolket før. Jørgen Grønning blev sendt hjem til Ørre, medems Marem og Børnene blev henviste til forsørgelse i Haasum. Præsten i Ørre sendte en ansøgning ind til amtet om en tilladelse til, at Jørgen Grønning måtte ernære sig ved blikkenslager professionen, så kunne man da blive fri for ham på lovlig måde. Men, skønt præsten bemærkede, at Jørgen er høflig og skikkelig nok, når undtages, at han svirer og lever usædeligt (d. v. s. ugift), så blev ansøgningen afslået. Den 10/8 1836 fik Jørgen sin første dom, 4x5 dages vand og brød i Hammerum herreds politiret for løsgængeri. Efter sin løsladelse gav præsten ham 4 mk, og med disse drog han ud i verden igen og havnede snart hos sin familie i Haasum fattighus. I december samme år er familien, efter at have strejfet om et par måneder, inde et steds i Mønsted for at søge nattely, og da bliver de anholdt af sognefogden. Jørgen hævder under forhørene i Fjends-Nørlyng herreders pilitiret, at han ikke har kræfter til bondearbejde, hvorfor han, dog uden bevilling, har ernæret familien ved sin blikkenslager profession. Trods han er 44 år er han dog uconfirmeret. Præsten i Ørre vil nemlig ikke confirmere ham, da han så også kunne blive nødsaget til at ægtevi ham. Efter politiretsdam af 12/1 1837, stadfæstet ved såvel over- som højesteret, blev Jørgen puttet i Viborghus i 18 måneder, mens Maren slap med 8 måneder. Jørgen blev konfirmeret i tugthuset i 1838. Hans opførsel var god og hans kundskaber nogenlunde. Signalementet i tugthusprotokollen lyder, Middel - klein - sort hår- brune Øjne - bleg - ar ved mund og over højre øje. Siden har jeg ikke fulgt hans skæbne, men i 1867 sad han i Horsens, og da gav han Goldschmidt en selvbiografi, der desværre er mere rig på fantasi end virkelighed, jvnf- "En Hederejse".
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillesøster
8 år
lillebror
-17 år
storebror
5 år
lillesøster
-1 år
hende selv
7 år
lillesøster
7 år
lillesøster
-16 år
storesøster
14 år
lillesøster
10 år
lillesøster
-16 år
lillesøster
5 år
lillesøster
Familie med Jørgen Pedersen Grønning - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
søn
6 år
datter
-9 år
datter
11 år
søn
15 måneder
søn
Familie med Peder Sørensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
søn
Jørgen Pedersen Grønning + Maren Christensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:
steddatter
5 år
stedsøn
-2 år
steddatter
3 år
steddatter

Født
Sensitive:0
Død
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
EVEN
Sensitive:0 1835.03.19. Retssag Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere Continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten
EVEN
Sensitive:0 1835.05.25 Vidne Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 LAN B 81 - 41 Aar 1835, den 25 Maii blev paa Bølling Nørre Herreders Contoir nedsat en Politeret af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lybecker og Lange ifølge Amtets Ordre af 14de dennes blev optaget et Forhør over Jens Christian Jensen af Stauning til Oplysning om, hvor Ingeborg Jensdatter er født. Amtets Ordre med paategnet Stævning act. saalydende: ##. Indstævnte var mødt og afgav efter Formaning til Sandhed saadan Forklaring: at han har havt en Søster ved Navn Ingeborg Jensdatter, der omtrent i sit 40de Aar for nogen Tid siden, nærmere kan han ikke opgive, er død i Brøndum Sogn i Salling Land efter en Barselseng. Bemeldte Ingeborg Jensdatter var hans heel Søster og har efterladt sig flere uægte Børn og i sin sidste Levetid havde hun vandret omkring i Jylland uden fast Opholdssted. Hun er født i Thistrup Sogn ved Varde hos en Huusmand Hendrich Due, Aar og Dato kan han ei opgive. Forældrene, som paa den Tid vandrede om i Landet vare Faderen Jens Jensen, Kleistrup, Himmel Land, Moderen Chresten Jensen Christophersdatter fra Aulum Sogn, Skjerne Bye. Videre Oplysning kunne Deponenten ikke give, men tilføier, at flere gamle Personer i Thistrup Sogn, navnlig Karen Due, som maa vide Besked om den ommeldte Fødsel. I øvrigt vedbliver han, at Moderens Navn var Chresten Jensen, saa vidt han mindes, skjønt det blev ham betydet, at dette egentlig ikke var noget Fruentimmernavn. Demitteret. Retten hævet. Hertz Som Vidner: H. Ferslev LybeckerJ. W. Lange
EVEN
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: ......... 2. Ingeborg Jensdatter blev født i Tistrup ved Varde omkring 1787. I forhøret i anledning af Højrisbranden får man at vide, at hun på den tid løber rundt med Natmand Peder Grønnings søn Jørgen, der "bærer Glarkiste og sætter Ruder ind", og at de har 3 levende børn. Men tidligere havde hun været kærest med senere afdøde omløber Peder Sørensen, kaldet Peder Fyrst, med hvem hun havde Sønnen Hans Chr. Pedersen, der var født i Durup omkring 1808. I et forhør i Bølling-Nørre herreders politiret den 25/5 1835, ved hvilket Ingeborgs broder Jens Chr. Gleerup ifølge Amtsprdre var indkaldt for at give oplysning om, hvor Ingeborg var født, oplyses, at Ingeborg er død for nogen tid siden i Barselseng i Brøndum sogn i Salling, og at hun havde efterladt sig flere uægte børn. Jens Chr. Glerup siger i forhøret, at hun blev født hos Henrik Die og han mener at Karen Due i Tistrup kan give yderligere besked. Viedere fortæller han, at hendes forældre, der vankede om i landet, var "Jens Jensen Klejtrup, Hemmel Land, og Moderen Chresten Jensen Christophersdatter fra Aulum sogn, Skjærk By" - - - "iøvrigt vedbliver han, at Moderens Navn er Christen Jensen, saa vidt han mindes, skjønt det blev ham betydet , at dette egentlig ikke var noget Fruentimmernavn." Jørgen Pedersen Grønning blev født i Ørregaard den 9/8 1792 under forældrenes omstrejfen og døbt i Ørre kirke den 12. s. m. Hans fader var natmand Peder Jense Grønning, og moderen, der i kirkebogen er indført som Mette Kirstine Jørgensdatter Kolli, hørte til den berygtede Kolli-slægt i Nørre Nissum. Ved kjæltringejagten i 1835 blev Jørgen, hans Daværende "dil" Maren Christensdatter samt hans 5 børn anholdte i Estvad. Under forhøret i Hjerm-Ginding herreders politiret oplyses, at han havde avlet 6 børn med Ingeborg Jensdatter. To af disse, Jens Peder (født i Tøndering 26/4 1818) og Mette Marie (født i Haasum 3/11 1823) blev anholdte ved nævnte lejlighed. Desuden har jeg oftere truffet datteren Kirsten Marie Jørgensdatter (Svine Kirsten), der var født i Aulum omkring 1815. Hun blev f. eks. dømt i SDalling herred 16/5 1835 og i Nibe 17/5 1842. Efter Ingeborgs død slog Jørgen sine pjalter sammen med Maren Christensdatter, hvis dåb blev konfirmeret i Haasum Kirke i 1803. Hun var en datter af Christen Nielsen og Susanne Henriksdatter fra Snedsted i Thy, og hørte ikke til natmandsfolket før. Jørgen Grønning blev sendt hjem til Ørre, medems Marem og Børnene blev henviste til forsørgelse i Haasum. Præsten i Ørre sendte en ansøgning ind til amtet om en tilladelse til, at Jørgen Grønning måtte ernære sig ved blikkenslager professionen, så kunne man da blive fri for ham på lovlig måde. Men, skønt præsten bemærkede, at Jørgen er høflig og skikkelig nok, når undtages, at han svirer og lever usædeligt (d. v. s. ugift), så blev ansøgningen afslået. Den 10/8 1836 fik Jørgen sin første dom, 4x5 dages vand og brød i Hammerum herreds politiret for løsgængeri. Efter sin løsladelse gav præsten ham 4 mk, og med disse drog han ud i verden igen og havnede snart hos sin familie i Haasum fattighus. I december samme år er familien, efter at have strejfet om et par måneder, inde et steds i Mønsted for at søge nattely, og da bliver de anholdt af sognefogden. Jørgen hævder under forhørene i Fjends-Nørlyng herreders pilitiret, at han ikke har kræfter til bondearbejde, hvorfor han, dog uden bevilling, har ernæret familien ved sin blikkenslager profession. Trods han er 44 år er han dog uconfirmeret. Præsten i Ørre vil nemlig ikke confirmere ham, da han så også kunne blive nødsaget til at ægtevi ham. Efter politiretsdam af 12/1 1837, stadfæstet ved såvel over- som højesteret, blev Jørgen puttet i Viborghus i 18 måneder, mens Maren slap med 8 måneder. Jørgen blev konfirmeret i tugthuset i 1838. Hans opførsel var god og hans kundskaber nogenlunde. Signalementet i tugthusprotokollen lyder, Middel - klein - sort hår- brune Øjne - bleg - ar ved mund og over højre øje. Siden har jeg ikke fulgt hans skæbne, men i 1867 sad han i Horsens, og da gav han Goldschmidt en selvbiografi, der desværre er mere rig på fantasi end virkelighed, jvnf- "En Hederejse".