Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Kirsten Jensdatter Svin1793

Navn
Kirsten Jensdatter Svin
Efternavn
Jensdatter Svin
Født
Type: BIRT
fra 1. januar 1793 til 1. januar 1794 30 31
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabAnders Axelsen FunderVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabJohannes AxelsenVis familie
Type: MARR
ja

Søns fødsel
1
Johannes Johansen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
2
Jens Johansen
Type: BIRT
ja

Søsters dåbMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
30. november 1794 (Alder 22 måneder)
Delt note:
Sensitive:0 1794.11.30 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1795 - Føde Dito Dato (Dom: 1. Adv. Xsti) en omvandrende Mand og Kone navnl: Jens Jensen og Kierstine Christophersdatter i Herning 1 Datter Mette Catrine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Christensen, Casper Christensen og hustru Christiane - - - - Note. Kirkebogen anvender kirkelig datering. dåbsdagen iflg kalenderåret er derfor 30. nov. 1794.
Søsters dåbAne Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 2 år)

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbMette Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
12. marts 1797 (Alder 4 år)
Delt note:
Sensitive:0 1797. Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1758-1810 LAN C 515 B - 2 Døbte udi Kierke Aaret 1797 Dom Reminiscere havde Jens Jensen Glarmester og Hustrue Kierstine Christophers Datter en Datter til Daab og blev kaldet ved Navn Mette Marie. Faderne vare Peder Poulsen, Peder Andreasen, Christen Svendsen, Degnen Sr. Rømers Datter navnlig Karen, Peder Madsens Hustrue Johanne Lauritzdatter, alle her af Sunds Bye. Johanne Niels Datter Grarup, tienedes Christen Christensen Dover her i Sunds Bye bar Barnet.
Søsters dødsfaldMette Marie Jensdatter Svin
Type: DEAT
22. februar 1799 (Alder 6 år)
Delt note:
Sensitive:0 1799.02.24 Begravelse Udsktift af Hanning sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 02 1799 Hanning 3die Søndag i Faten, 24de Febr. blev Glarmester Jens Jensen og Hustrue Kiersten Christopherdatter Deres Datter Mette Marie begravet i sit Alders 2 Aar 2 Uger 4 Dage. De bemeldte Personer Reiste igjenne Sognet men formedelst den Haarde Vinter fik Lgemente hos Hans Lauridsen i [..ld.] Finderup, hvor Barnet den 22. Febr. Døde.
Søsters begravelseMette Marie Jensdatter Svin
Type: BURI
24. februar 1799 (Alder 6 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søsters fødselJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. maj 1800 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1800.05.08 Fødsel. Madum sogns kirkebog 1774-1815 LAN C 534 A - 6 Anno 1800 Dom: 4. post Paschat blev Glarmesteren - - - - - - - og Hust. - - - - - - - - - - deres Pige barn kaldet Jehanne [hvorunder] disse Omløben Konen falt i Barselseng i en Mands Lade i Madum, fød d. 8. Maj - - - o o o - - - Navnene på barnets forældre er ikke indført i kirkebogen og barnets navn synes ufuldstændigt indført.
Søsters dåbJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: CHR
11. maj 1800 (Alder 7 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbChristopher Jensen-Bitzou
Type: CHR
11. juli 1802 (Alder 9 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.07.11. Barnedåb Udskrift af Gjellerup sogns kirkrbog 1799-1815 LAN C 1802 Fjerde Søndag efter Trinitatis den 11te Julii blev døbt her i Giellerup Kierke en Reisende Glarmesters Søn, som blev kaldet Christopher. Fadderne vare Hr Smedegaard fra Frølund, Jens Larsen af Kragelund, Anders Bundgaard af Giellerup, Søren Tver Moses Hustrue af Biøstrup og Jens Krøygaarrds Datter af Giellerup Bye. Provstinde Høst holdt Barnet over Daaben. For Eldrenes Navne var Jens Jensen Glarmester og Kirsten Christophersdatter, som angave at være Ægte Folk. [....... ..... ....... ......] - - - - - Kommentar: Notatet sluttes med 4-5 ulæselige ord.
Søsters fødselKaren Marie Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. august 1807 (Alder 14 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.08.08 Fødsel Udskrift af Hanning sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1807 Hanning Sogn Aug. 9 døbt Karen marie. Forældre Ægtefolk Jens Jensen og Kirsten Kristofers D. fra Aulum Sogn. Moderen ankom svag til Tylvad i Hanning d. 7. August Aften Kl. 7 og Gjorde Barsel Morgenen derpaa Kl. 2. Faddere:Peder Skaarup, Laust [Pig], Jacob Tylvad, Niels Madsen, Else Jens Datter
Søsters dødsfaldKaren Jensdatter Svin
Type: DEAT
fra 1. januar 1807 til 1. januar 1808 (Alder 14 år) Alder: 24 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbKaren Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
9. august 1807 (Alder 14 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Fars dødJens Jensen Svin
Type: DEAT
2. maj 1813 (Alder 20 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
3
Mette Cathrine Andersdatter
Type: BIRT
16. september 1813 (Alder 20 år)
Delt note:
Sensitive:0 1813.09.16. Fødsel Udskrirft af Hindborg sogns kirkebog 1813-1851 LAN C 201 - 09 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:1 Fødselsdagen:1813, d. 16de September Barnets fulde Navn:Mette Cathrine Andersdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:hjemmedøgt 17de September og Daaben bekræftet i Kirken den 14de Søndag efter Trinitatis d. 19de Septeber. Forældrenes Navne, Stand, Håndtering og Bopæl:Moderen, Kirsten Jensdatter, Betlerske fra Aulum Sogn, Hamrum Herred i Harresyssel. og som Barnefader blev udlagt Omløber Anders Axelsen fra sammesteds. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Inger Michelsdatter, tienende i Hem Præstegaard, og Karen Christensdatter af Hindborg, Jens Mogensen, Niels Christensen og Peder Wiborg, alle Byemænd af hindborg. Anm.:Barnet blev født hos Gaardmand Jens Mogensen under Moderens Vandring gennem Byen.
Datters dåbMette Cathrine Andersdatter
Type: CHR
17. september 1813 (Alder 20 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbMette Cathrine Andersdatter
Type: BAPM
19. september 1813 (Alder 20 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns fødsel
4
Abraham Johansen Møller
Type: BIRT
16. oktober 1822 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 1822.10.16. Fødsel. Udskrift af Rybjerg sogns kirkebog 1813-1843 LAN C 210 - 17 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:7 Fødselsdagen:1822, d. 16de October erFødselsdagen Barnets fulde Navn:Abraham Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Den 20de October døbt i Ryberg Kirke Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Forældrene vare omgaaende Natmandsfolk Manden: Johan Christen Møller og Qvindens Navn: Kirsten Jensdatter, der var ankommen hos Peder Lund i Kirkebye hvor Barnet blev født. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Valdemars Enke, 2. Pigen Kirsten Marie Christensdatter 3. Ungkarl Peder Christensen 4. Ungkarl Christen Christensen 5. Drengen Simon Pedersen, alle af Kirkebye udi Ryberg Sogn Anm:Omløber Betlerbarn - - - o o o - - - Faderen Rigtioge navn er Johannes Axelsen, men den brugte undertiden falske navne
Søns dåbAbraham Johansen Møller
Type: CHR
16. oktober 1822 (Alder 29 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dødsfaldIngeborg Jensdatter Svin
Type: DEAT
5. juni 1827 (Alder 34 år) Alder: 40 år 5 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
Mors dødKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
8. oktober 1829 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Begivenhed 5. februar 1839 (Alder 46 år) Alder: 46 år 1 måned 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1839.02.19. Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 5te Februar blev Politiret sat og holdt på Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Jacobsen, hvor da passerede som følger. No. 14/1839. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 15de f. M. til Oplysning om, hvor Johannes Axelsen og et med ham fulgt Fruentimmer Kirsten Kristine Pedersdatter og hendes Børn ere forsørgelsesberettigede. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Ørre af 31te s. M. med Paategning og en Skrivelse fra Amtet af Ditto Dato med Bilag. Johannes Axelsen fortiden i Ørre mødte efter Tilsigelse og blev formanet til at afgive en sandfærdig Forklaring. Han deponerede derpaa i given Anledning, at, siden han forlod Ørre, som nu er paa 5te Aar, har han været og opholdt sig følgende Steder: Først reiste han til Finnerup Bye og Sogn, hvor han boede i et Huus paa Hald Gods, som han med noget Jord til havde faaet i Fæste paa Livstid af Ejeren Rosborg, men da Komp havde været der et halvt Aarstid, maatte han derfra [opgive] fordi han ikke kunde skaffe sit Skudsmaal fra Ørre. Derefter reiste han omkring paa forskjellige Steder her i Jylland som i Fyn, Sjælland og Holsten i en Tid af 1 Aar og ernærede sig som Skjærslipper. Derpaa boede han som Indsidder hos Johan Møller i Langberg i Hanneved Sogn tæt vesten Flensborg et halvt Aar og derefter reiste igjen omkring en Sommer [....] Vinteren efter sad han tilleje hos Kromand [P...] i Winnerup Kroe Tyrstrup Sogn ved Christiansfeld, hvor han var omtrent et halvt Aar og betalte Maanedsvis. Han kom derefter til at boe i Stepping Sogn, Haderslev Amt hos en Frans Nielsen, Huusmand i Annerup Skov, hvor han var et halvt Aar, nemlig om Vinteren. Sommeren efter reiste han omkring. Han kom derefter til Jens Smed i bemeldte Stepping Sogn, hos hvem han har taget Boepæl for et Aar, men da han havde været der til hen paa Sommeren ifjor foretog han sig en Reise som Skjærslipper til forskjellige Kjøbsteder her i Jylland, og da han kom til Randers blev han anholdt fordi han var mistænkt for at han havde solgt noget til en Person, der var tiltalt for Tyverie, men Komp. blev strax frikjendt og derefter trans- porteret til Ørre. Et Fruentimmer navnlig Kirsten Kristine Pedersdatter har komp haft Bekjendtskab til i 22 Aar, og naar Komp. har været paa sin Færd, har hun næsten bestandig været hos ham og holdt Huus for ham, endogså før hans Kone for 7 Aar siden døde, Hun har 5 Børn avlet uden for Ægteskab, men ikke ved Komp., de have ingen Stue sammen. De to ere givte og boer i Salling, resten er de 3, Abraham, Johannes og Jens hos Komp. Bemeldte Fruentimmer og hendes nævnte 3 Børn har fulgt Komp. omkring paa sine Vandringer og drevet Handel med Uldvarer og andre smaa Ting, som hun deels selv har forarbeidet, deels har kjøbt. I Aaret 1837 mellem Kyndelmisse og Fastelavn giftede han sig med dette Fruentimmer og Vielsen foregik i Stepping. Meerbemeldte Fruentimmer er født i Kjærup i Janderup Sogn ved Varde og er nu snart 49 Aar. Komp er født i Ørre af Forældre Glarmester Axel Johansen og Mette Marie Larsdatter, som var gift sammen paa en Reise, men boede i Funder. Disse hans Forældre ophørte siden at leve sammen og Komps Moder reiste til Stepping med 4 Børn, hvoriblandt Komp., og da antager han at kunde være 3 eller 3 Ar gammel. Der i Stepping var han indtil han i en Alder af 13 Aar blev sati Bødkerlære i Haderslev hos Bødkermester Niels Poulsen, hos hvem han var i 3Aar. Han kom derpaa til Stepping igjen og blev confirmeret. Omtrent et Aars Tid var han fremdeles i Stepping. I Aaret 1801 var [Komp] i Tjeneste som indrulleret Matros og forblev stadig i Tjenesten til 1814. I dette Tidsrum, nemlig i Aaret 1812, var han en Reise i Stepping, og da blev han gift med sin første Kone Mette Kirstine Pedersdatter. I Aaret 1814 blev komp. permitteret til Stepping, og da han havde været der et Par Maaneder blev han, som han forgiver, for ulovlig Handel dømt og hensat til Arbeide i Viborg Tugt og Forbed- ringshus i et Aar. Medens han var i Viborg døde hans Moder i Stepping, og blandt hendes Papirer fandtes Komps Døbeseddel, som viiste, at han var født i Ørre. Da Komp. kom ud af Tugthuset, blev han ligeledes transporteret til Ørre. Forelæst og ratihaberet, hvorefter han aftraadt. Det angjældende Fruentimmer Kirsten Kirstine Pedersdatter er, som Paategningen paa Tilsigelsen viser, fraværende. Forhøret udsat. Bertelesen Som Vidner:Niels JensenNiels Jacobsen
Begivenhed 17. september 1844 (Alder 51 år) Alder: 51 år 8 måneder 16 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 21. september 1844 (Alder 51 år) Alder: 51 år 8 måneder 20 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 25. september 1844 (Alder 51 år) Alder: 51 år 8 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 1844.09.25 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4940 Aarligt No:143 Rulle No.:162 Fangernes Navne:Kirsten Pedersdatter også kaldet Kirsten Kirstine Jensdatter eller Svine Kirsten af Hammerum Arrest Hvor født:Janderup Sogn, Ribe Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 25. September Hvorfor:2den Gang begået Løsgængeri Hvor længe:8 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1845, d. 25de Maij Opførsel god Straffet før:2 Gange og 1Gang frifundet for videre Tiltale ad 5344 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Janderup Sogn, Vester Herred, Ribe Amt Er givt?Nei Hvor mange Børn:3 Sønner, 2 Døttre Er Confirmeret:Ulstrup Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering Alder: 52 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 17de September 1844, approberet af Ringkjøbing Amt den 21. s. M.
Begivenhed 25. maj 1845 (Alder 52 år) Alder: 52 år 4 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se foranstående afsoningsnotat
Begivenhed fra 1. januar 1847 til 1. januar 1848 (Alder 54 år) Alder: 54 år 0 måneder 0 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 15. november 1847 (Alder 54 år) Alder: 54 år 10 måneder 14 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 19. december 1847 (Alder 54 år) Alder: 54 år 11 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1847.12.19 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5344 Aarligt No:114 Rulle No.:152 Fangernes Navne:Kirsten Jensdatter eller Kirsten Kirstine Pedersdatter af Hobroe Arrest Hvor født:} } Janderup S., Vester H., Ribe Amt Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1847den 19de Decber Eftermid. Hvorfor:3, Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 19. Decber hjemsendt, Opførsel god Straffet før:3 Gange, ad. 4940 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Janderup S., Vester H., Ribe Amt. Er givt?nei Hvor mange Børn:5 Børn, 3 Sønner, 2 Døttre Er Confirmeret:Ulstrup Religion:Lutherske Profession:Bondehaandtering Alder: 56 Anmærkning:Hindsted-Hellum Herreders Extraret LORetten d. 15. November 1847
Begivenhed 19. december 1849 (Alder 56 år) Alder: 56 år 11 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se foregående Afsoningsnotat
Søsters dødsfaldAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: DEAT
17. april 1852 (Alder 59 år) Alder: 63 år 3 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1852.04.17 Død Håsum sogns kirkebog 1842-1854 LAN C 216 - 3 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.1852 - 1 Dødsdato:1852, d. 17de Apil Begravelsesdato:1852, d. 25. April Afdødes Navn:Ane Kirstine Jensdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem. Glarmester Simon Nielsens Hustrue i Haasum. Brystsyge Afdødes Alder:62 Aar Anmærkninger:Skifterettens Attest af 20de April.
Søsters begravelseAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BURI
25. april 1852 (Alder 59 år) Alder: 63 år 3 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldChristopher Jensen-Bitzou
Type: DEAT
6. april 1861 (Alder 68 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseChristopher Jensen-Bitzou
Type: BURI
14. april 1861 (Alder 68 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dødsfaldMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: DEAT
9. marts 1868 (Alder 75 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors dødsfaldJens Christian Jensen Gleerup
Type: DEAT
4. marts 1869 (Alder 76 år)
Delt note: Sensitive:0
Ægtemands dødsfaldJohannes Axelsen
Type: DEAT
19. maj 1872 (Alder 79 år) Alder: 86 år 11 måneder 6 dage
Delt note: Sensitive:0
Søsters dødsfaldJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: DEAT
28. januar 1892 (Alder 99 år) Alder: 91 år 8 måneder 20 dage
Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
ja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillesøster
8 år
lillebror
-17 år
storebror
5 år
storesøster
-1 år
storesøster
7 år
hende selv
7 år
lillesøster
-16 år
storesøster
14 år
lillesøster
10 år
lillesøster
-16 år
storesøster
5 år
lillesøster
Familie med Anders Axelsen Funder - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
Familie med Johannes Axelsen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
søn
søn
søn
Anders Axelsen Funder + Ellen Marie Clemmensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:
Johannes Axelsen + Mette Cathrine Pedersdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab: fra 1. januar 1812 til 1. januar 1813QK Steppinge sogns kbg
-3 år
stedsøn
3 år
steddatter
4 år
steddatter

Født
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1839.02.19. Fattigforhør. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1838-1839, LAN B 79 - 70. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768. Aar 1839, den 5te Februar blev Politiret sat og holdt på Tingstedet i Herning i Cancelliraad Herredsfoged Landts Svagheds Forfald af Exam. jur. Bertelsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Niels Jacobsen, hvor da passerede som følger. No. 14/1839. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 15de f. M. til Oplysning om, hvor Johannes Axelsen og et med ham fulgt Fruentimmer Kirsten Kristine Pedersdatter og hendes Børn ere forsørgelsesberettigede. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Saa blev og fremlagt en Skrivelse til Sognefogden i Ørre af 31te s. M. med Paategning og en Skrivelse fra Amtet af Ditto Dato med Bilag. Johannes Axelsen fortiden i Ørre mødte efter Tilsigelse og blev formanet til at afgive en sandfærdig Forklaring. Han deponerede derpaa i given Anledning, at, siden han forlod Ørre, som nu er paa 5te Aar, har han været og opholdt sig følgende Steder: Først reiste han til Finnerup Bye og Sogn, hvor han boede i et Huus paa Hald Gods, som han med noget Jord til havde faaet i Fæste paa Livstid af Ejeren Rosborg, men da Komp havde været der et halvt Aarstid, maatte han derfra [opgive] fordi han ikke kunde skaffe sit Skudsmaal fra Ørre. Derefter reiste han omkring paa forskjellige Steder her i Jylland som i Fyn, Sjælland og Holsten i en Tid af 1 Aar og ernærede sig som Skjærslipper. Derpaa boede han som Indsidder hos Johan Møller i Langberg i Hanneved Sogn tæt vesten Flensborg et halvt Aar og derefter reiste igjen omkring en Sommer [....] Vinteren efter sad han tilleje hos Kromand [P...] i Winnerup Kroe Tyrstrup Sogn ved Christiansfeld, hvor han var omtrent et halvt Aar og betalte Maanedsvis. Han kom derefter til at boe i Stepping Sogn, Haderslev Amt hos en Frans Nielsen, Huusmand i Annerup Skov, hvor han var et halvt Aar, nemlig om Vinteren. Sommeren efter reiste han omkring. Han kom derefter til Jens Smed i bemeldte Stepping Sogn, hos hvem han har taget Boepæl for et Aar, men da han havde været der til hen paa Sommeren ifjor foretog han sig en Reise som Skjærslipper til forskjellige Kjøbsteder her i Jylland, og da han kom til Randers blev han anholdt fordi han var mistænkt for at han havde solgt noget til en Person, der var tiltalt for Tyverie, men Komp. blev strax frikjendt og derefter trans- porteret til Ørre. Et Fruentimmer navnlig Kirsten Kristine Pedersdatter har komp haft Bekjendtskab til i 22 Aar, og naar Komp. har været paa sin Færd, har hun næsten bestandig været hos ham og holdt Huus for ham, endogså før hans Kone for 7 Aar siden døde, Hun har 5 Børn avlet uden for Ægteskab, men ikke ved Komp., de have ingen Stue sammen. De to ere givte og boer i Salling, resten er de 3, Abraham, Johannes og Jens hos Komp. Bemeldte Fruentimmer og hendes nævnte 3 Børn har fulgt Komp. omkring paa sine Vandringer og drevet Handel med Uldvarer og andre smaa Ting, som hun deels selv har forarbeidet, deels har kjøbt. I Aaret 1837 mellem Kyndelmisse og Fastelavn giftede han sig med dette Fruentimmer og Vielsen foregik i Stepping. Meerbemeldte Fruentimmer er født i Kjærup i Janderup Sogn ved Varde og er nu snart 49 Aar. Komp er født i Ørre af Forældre Glarmester Axel Johansen og Mette Marie Larsdatter, som var gift sammen paa en Reise, men boede i Funder. Disse hans Forældre ophørte siden at leve sammen og Komps Moder reiste til Stepping med 4 Børn, hvoriblandt Komp., og da antager han at kunde være 3 eller 3 Ar gammel. Der i Stepping var han indtil han i en Alder af 13 Aar blev sati Bødkerlære i Haderslev hos Bødkermester Niels Poulsen, hos hvem han var i 3Aar. Han kom derpaa til Stepping igjen og blev confirmeret. Omtrent et Aars Tid var han fremdeles i Stepping. I Aaret 1801 var [Komp] i Tjeneste som indrulleret Matros og forblev stadig i Tjenesten til 1814. I dette Tidsrum, nemlig i Aaret 1812, var han en Reise i Stepping, og da blev han gift med sin første Kone Mette Kirstine Pedersdatter. I Aaret 1814 blev komp. permitteret til Stepping, og da han havde været der et Par Maaneder blev han, som han forgiver, for ulovlig Handel dømt og hensat til Arbeide i Viborg Tugt og Forbed- ringshus i et Aar. Medens han var i Viborg døde hans Moder i Stepping, og blandt hendes Papirer fandtes Komps Døbeseddel, som viiste, at han var født i Ørre. Da Komp. kom ud af Tugthuset, blev han ligeledes transporteret til Ørre. Forelæst og ratihaberet, hvorefter han aftraadt. Det angjældende Fruentimmer Kirsten Kirstine Pedersdatter er, som Paategningen paa Tilsigelsen viser, fraværende. Forhøret udsat. Bertelesen Som Vidner:Niels JensenNiels Jacobsen
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1844.09.25 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4940 Aarligt No:143 Rulle No.:162 Fangernes Navne:Kirsten Pedersdatter også kaldet Kirsten Kirstine Jensdatter eller Svine Kirsten af Hammerum Arrest Hvor født:Janderup Sogn, Ribe Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 25. September Hvorfor:2den Gang begået Løsgængeri Hvor længe:8 Maaneder Naar løsladt og Opførsel:1845, d. 25de Maij Opførsel god Straffet før:2 Gange og 1Gang frifundet for videre Tiltale ad 5344 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Janderup Sogn, Vester Herred, Ribe Amt Er givt?Nei Hvor mange Børn:3 Sønner, 2 Døttre Er Confirmeret:Ulstrup Religion:Luthersk Profession:Bondehaandtering Alder: 52 Anmærkning:Dømt ved Hammerum Herreds Politiret den 17de September 1844, approberet af Ringkjøbing Amt den 21. s. M.
EVEN
Sensitive:0 Se foranstående afsoningsnotat
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1847.12.19 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.5344 Aarligt No:114 Rulle No.:152 Fangernes Navne:Kirsten Jensdatter eller Kirsten Kirstine Pedersdatter af Hobroe Arrest Hvor født:} } Janderup S., Vester H., Ribe Amt Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1847den 19de Decber Eftermid. Hvorfor:3, Gang Løsgængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1848, d. 19. Decber hjemsendt, Opførsel god Straffet før:3 Gange, ad. 4940 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Janderup S., Vester H., Ribe Amt. Er givt?nei Hvor mange Børn:5 Børn, 3 Sønner, 2 Døttre Er Confirmeret:Ulstrup Religion:Lutherske Profession:Bondehaandtering Alder: 56 Anmærkning:Hindsted-Hellum Herreders Extraret LORetten d. 15. November 1847
EVEN
Sensitive:0 Se foregående Afsoningsnotat
Delt note
gså kaldet Svine-Kirsten også kalder Kirsten Kirstine Pedersdatter 4 børn med Anders Axelsen, 2 af disse døde før 1819.