Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Johanne Kirstine Jensdatter SvinAlder: 91 år18001892

Navn
Johanne Kirstine Jensdatter Svin
Efternavn
Jensdatter Svin
Født
Type: BIRT
8. maj 1800 37 38
Delt note:
Sensitive:0 1800.05.08 Fødsel. Madum sogns kirkebog 1774-1815 LAN C 534 A - 6 Anno 1800 Dom: 4. post Paschat blev Glarmesteren - - - - - - - og Hust. - - - - - - - - - - deres Pige barn kaldet Jehanne [hvorunder] disse Omløben Konen falt i Barselseng i en Mands Lade i Madum, fød d. 8. Maj - - - o o o - - - Navnene på barnets forældre er ikke indført i kirkebogen og barnets navn synes ufuldstændigt indført.
Dåb
Type: CHR
11. maj 1800 (Alder 3 dage) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbChristopher Jensen-Bitzou
Type: CHR
11. juli 1802 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.07.11. Barnedåb Udskrift af Gjellerup sogns kirkrbog 1799-1815 LAN C 1802 Fjerde Søndag efter Trinitatis den 11te Julii blev døbt her i Giellerup Kierke en Reisende Glarmesters Søn, som blev kaldet Christopher. Fadderne vare Hr Smedegaard fra Frølund, Jens Larsen af Kragelund, Anders Bundgaard af Giellerup, Søren Tver Moses Hustrue af Biøstrup og Jens Krøygaarrds Datter af Giellerup Bye. Provstinde Høst holdt Barnet over Daaben. For Eldrenes Navne var Jens Jensen Glarmester og Kirsten Christophersdatter, som angave at være Ægte Folk. [....... ..... ....... ......] - - - - - Kommentar: Notatet sluttes med 4-5 ulæselige ord.
Søsters fødselKaren Marie Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. august 1807 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.08.08 Fødsel Udskrift af Hanning sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1807 Hanning Sogn Aug. 9 døbt Karen marie. Forældre Ægtefolk Jens Jensen og Kirsten Kristofers D. fra Aulum Sogn. Moderen ankom svag til Tylvad i Hanning d. 7. August Aften Kl. 7 og Gjorde Barsel Morgenen derpaa Kl. 2. Faddere:Peder Skaarup, Laust [Pig], Jacob Tylvad, Niels Madsen, Else Jens Datter
Søsters dødsfaldKaren Jensdatter Svin
Type: DEAT
fra 1. januar 1807 til 1. januar 1808 (Alder 6 år) Alder: 24 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbKaren Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
9. august 1807 (Alder 7 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Fars dødJens Jensen Svin
Type: DEAT
2. maj 1813 (Alder 12 år)
Delt note: Sensitive:0
Erhverv
omvandrende natmandskvinde
Type: OCCU
fra 1. januar 1820 til 1. januar 1821 (Alder 19 år) Alder: 19 år 7 måneder 24 dage

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 6. september 1824 (Alder 24 år) Alder: 24 år 3 måneder 29 dage
Delt note:
Sensitive:0 1824.09.01 Fadderskab Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 5 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1824 - 13 Fødselsdagen:d. 1ste September Barnets fulde Navn:Karen Marie Hansdatter vacc. 1835, den 23. Aug. af Doctor Gunst i Ringkjøbing ankom til Sognet d. 20de. October 1842. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 1ste September publ. den 6. September i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Mette Cathrine Jensdatter, fød i Rind Sogn, og Hans Christian Nielsen, født i Skinderup i Thyeland Omløbende Natmandsfolk. Hun fødte Barnet i Lillegrd. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Kirsten Christophersdatter fra Aulum Hendes Datter Johanne Kirstine Jensdatter, født i Madum Sogn Abraham Pedersen Grønning, fød i Sneiberg og Jens Christian Christensen [N...] fra Ryede Sogn Anm.:Uægte. Forældrene, der vare Omløbere og i Barselsengen opholdt sig hos Svend Lillegaard, forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
Datters fødsel
1
Mette Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
13. august 1826 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.08.13 Fødsel Nautrup sogns kirkebog 1813-1853 LAN C 212 - 3 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1826 - 2 Fødselsdagen:13. Aug. 1826 Barnets Navn:Mætte Marie Dåbens Datum. hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 13. Aug. publ. 20. Aug. Forældrenes Navne, Stand. Haandtering og Bopæl:Moderen Qvinden Ane Kirstine Jensdatter. Barnefader udlagt Abraham Pedersen begge af Rønberg, Ringkøbing Amt Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Mætte Marie Jeppesdatter af Præstegrd. Pigen Anne Andersdatter af Glynge Forvalter Kruse Snedker Kruse Niels Pedersen Avlskarl, alle af Præstegaarden. Anmærkning:Barnet født af omløbende Natmandsfolk
Datters dåbMette Marie Abrahamsdatter
Type: CHR
13. august 1826 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbMette Marie Abrahamsdatter
Type: BAPM
20. august 1826 (Alder 26 år) Alder: 0 år 0 måneder 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søsters dødsfaldIngeborg Jensdatter Svin
Type: DEAT
5. juni 1827 (Alder 27 år) Alder: 40 år 5 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
Datters fødsel
2
Mette Cathrine Abrahamsdatter
Type: BIRT
9. april 1829 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.04.09 Fødsel Udskrift af Hjerk sogns kirkebog 1812-1853 LAN C 211 - 04 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1829 - 2 Fødslesdagen:Fød 9de April Barnets fulde Navn:Mette Cathrine Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:døbt den 12. April i Kirken. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Pedersen og Johanne Kirstine Jensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hele Menigheden var Vidner til Daaben. Barnet holdtes til Daaben af Madme Jørgensen Anm.:Vare ikke ægteviede.
Datters dåbMette Cathrine Abrahamsdatter
Type: CHR
12. april 1829 (Alder 28 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Mors dødKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
8. oktober 1829 (Alder 29 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Datters fødsel
3
Anne Sophie Abrahamsdatter
Type: BIRT
28. oktober 1832 (Alder 32 år)
Delt note:
Sensitive:0 1832.10.28 Fødsel Udskrift af Durup (Salling) sogns kirkebog 1812-1844 LAN C 209 - 02 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:3 Fødselsdato:1832, d. 28. October. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Formedelst yderste Svaghed hjemmedøbt d. 29. October Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omvandrende ugivte Folk Fader Abraham Pedersen og Moderen Johanne Kirstine Jensdatters uægte Barn og ovennævnte udlagt som Barnefader. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Bærer Barnet: Morten Jensens Kone i Thoustrup Ane Sophie Pedersdatter Pige Faddere: Abelones Datter Karen Hansdatter Jens Christensens Kone Kirsten Jørgensdatter Mandfolk: Karen Hansdatters Mand Jens Christensen og Didrik Jensen i Thoustrup.
Datters dåbAnne Sophie Abrahamsdatter
Type: CHR
29. oktober 1832 (Alder 32 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 14. februar 1835 (Alder 34 år) Alder: 34 år 9 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.02.14 Retsmøde Uddrag af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA Mikrofilm, rulle nr M-32.843 Aar 1835, den 14de Febr. continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. ....... Af de anholdte fremstod et i Rønberg Sogn anholdt Fruentimmer Johanne Jensdatter, hun navngav sig som anført, fød i Østerbye, Madum Sogn af Forældrene Jens Jensen og Kirstine Christophersdatter, der begge hørte til de saakaldede Natmandsfolk. Hun er, saavidt hun veed, 34 Aar gl. og ei confirmeret. Hun har bestandig streifet omkring i Landet, først med sine Forældre til hun var 18 Aar, og siden med Abraham Pedersen, me hvem hun har avlet 6 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Mette Marie, 9 Aar, Mette Cathrine, 6 Aar og Anne Sophie, hvilke hun har med sig. De Steder, hun har omvandret, kan hun ikke nærmere end at være Ringkjøbing Amt og Salling. Afgivet til Arresten. ....... Derefter fremstod et ligeledes i Rønberg Sogn anholdt Fruentimmer, der navngav sig Kirsten Marie Peders- datter, 22 Aar gl., fød i Røyen i Sunds Sogn af Forældrene Peder Grønning og Mette Kirstine Jensdtr., begge Nat- mandsfolk. Hun streifede først omkring i Landet med sine Forældre, indtil hendes 8de Aar, da de døde. Hun kom derefter til hendes Søster Anne Kirstine, der er gift med Morten Abrahamsen i Rønberg og var der 1 Aar. Hun har siden den Tid, deels alene, deelsi Selskab med andre Natmandsfolk gaaet omkring i Salling, Fjends, Hjerm, Ginding og Hammerum Herred og ernæret sig ved Betlerie. Hun er ikke confirmeret. Hun benægter nogensinde at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod atter først afhørte Arstde Johanne Jensdatter, som paa given Anledning forklarede, at hun bestandig har levet af Betlerie, men ingensinde været tiltalt eller straffet. Begge Arrestantinder bleve afgivet til Arresten og Forhøret udsat.
Begivenhed 10. marts 1835 (Alder 34 år) Alder: 34 år 10 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde. Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842., LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat ..... ...... Dernæst blev Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse og dermed fulgte Bielage. Arrestantinden Johanne Jensdatter blev foreholdt de fremlagte Documenter, in specie Daabsattesten, hvorpaa hun forklarede, at hendes Forældre, som nu begge ere døde, ere de Personer, som hun har opgivet, og efter hendes Forældres Udsagn er hun fød i Gaarden Østerbye i Madum i Laden [..... ......] den laa ved Vejen i [......] og Manden hed Gregers. Forøvrigt havde Arrestant- inderne intet ved de fremlagte Dokumenter at erindre. Arrestantinderne blev bragt tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Begivenhed 21. marts 1835 (Alder 34 år) Alder: 34 år 10 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B -68 Aar 1835, den 21. Martii blev af Cancellisekretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... - - - - - Derefter continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelser af 16de og 19de dennes og dermed fulgte Bilage, som i deres Orden lyder saaledes ##. Arrestantinderne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlage Dokumenter, in specie Daabsattesten, og vedgik de hver for sit Vedkommende disse at være rigtige. Kirsten Marie Pedersdatter forklarede, at hun lider af Slagtilfælde, og begge Arrestanterne vedgik forøvrigt at være arbeidsføre, hvilket Retten med Vidner også skønnede at være Tilfældet. Arrestanterne bleve førte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Begivenhed 24. marts 1835 (Alder 34 år) Alder: 34 år 10 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner.... Derefter continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde Attest for, at Arrestantinderne ikke have været tiltalt, dømt eller straffet her under Jurisdictionen og attesterede, at dette heller ikke var Tilfældet ved Politieretten. Hernæst fremlagdes Lægens Attest [.... ....], den til idag udtagne og lovlig forkynde Stævning. Arrestantinderne bleve læase og ledige for Retten fremstillede og erklærede intet videre at have at erindre. Da ingen flere Oplysningers Erhvervelse skønnedes fornøden, optog Retten Sagen og afsagde strax deri følgende Dom. Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter, som begge høre til de saakaldede Natmandsfolk, og hvoraf den Første er 34 AAr og den sidsnævnte 22 Aar gammel, tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie og Førstnævnte tillige for hun som uconfirmeret at have begået Leiermaal. Johanne Jensdatter har fra sin tidligste Barndom bestandig vandret omkring i Salling og flere Steder, først med sine Forældre og siden med Peder Abraham Pedersen, med hvem hun har 8 Børn, hvoraf de 3 lever. Da hun er skønnet at være arbeidsfør og har tilstået at have betlet, vil hun være at straffe saavel efter Frd. 20. August 1829 8 som efter Frd. 2. Septembr. 1775. Da hun som uconfirmeret har begaaet Leiermaal, da findes den Straf hun i det Heele kan være at idømme passende kan bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 4 gange 5 Dage. Hun findes [.... forhen ........ ....]. Kirsten Marie Pedersdatter, som ligeledes er uconfirmeret og fra sit 10de Aar bestandig har drevet om i Landet, deels allene, deels i Selskab med Andre og ernæret sig tildeels af Betlerie, kan kun blive at ansee for det af hende begaaede Betlerie, eftersom hun i svag Grad er [be....] med Slagtilfælde og derfor efter Lægens Attest er ei skønnet at være arbeidsfør. Da hun ei forhen fandtes straffet, vil hun i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 være at ansse med Straf, som bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 gange 5 Dage. De vil derhos enhver for sit vedkommende have at udrede Sagens Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 4 gange 5 Dage, Sidstnævnte i 2 gange 5 Dage, hvorhos de Enhver for sit Vedkommende haver at udrede Sagens Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne forbleve tilstæde for Retten og paahørte Dommens Oplæsning, hvornæst de bragtes tilbage i Arresten.
Datters fødsel
4
Mette Kirstine Abrahamsdatter
Type: BIRT
11. april 1835 (Alder 34 år)
Delt note:
Sensitive:0 1835.04.11 Fødsel Udskrift af Madum sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 08 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1835 - 2 Aar og Datum:d. 11te April Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Abrah. Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:i Kirken d. 20de April Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder og Fattiglem Johanne Jensdatter i Kirkhuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Gaard. Kirsten Olesdatter Kirkegaard, Pigen Pedersine Poulsdatter Sognefogden L. And. og Niels Poulsgaard. Anm.:Blev udlagt som Barnefader Abraham Pedersen i Viborg Tugthuus.
Datters dåbMette Kirstine Abrahamsdatter
Type: CHR
20. april 1835 (Alder 34 år) Alder: 0 år 0 måneder 9 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
ÆgteskabPeder Abraham Pedersen GrønningVis familie
Type: MARR
11. juni 1837 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1837.06.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.1837 - 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder, Handtering og Opholdssted:Glarmester og Blikkeslager Peder Abraham Pedersen 34 Aar gj } Brudens Navn, Stand, Alder} begge vaccinerede Haandtering og Opholdssted:Fruentimmer Johanne Jensdatter i Kirkhuus, 37 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jens Nielsen Kjærgaard og Huusmand Christen Rimme Vielsesdagen:d. 11. Juni 1837 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:begge Vaccinerede.
Datters fødsel
5
Pedersine Abrahamsdatter
Type: BIRT
16. december 1837 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1837.12.16. Fødsel. Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Fødte. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1837, No. 7 Barnets Fødselsdag:16. Decemb. Barnets fulde Navn:Pedersine Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:i Kirken d 21/1-38 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder og Glarmester Abraham Pedersen og hustru Johanne Jensdatter i Kirkhuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Sognefogdens Kone i Poulsgd. Christen Poulsens Kone Christen (P.....es] og Ungkarl Anders Christian Kirkegaard Anm.:- - -
Datters dåbPedersine Abrahamsdatter
Type: CHR
21. januar 1838 (Alder 37 år) Alder: 0 år 1 måned 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters fødsel
6
Kirsten Abrahamsdatter
Type: BIRT
23. januar 1840 (Alder 39 år)
Delt note:
Sensitive:0 1840.01.23 Fødsel: Udskrift af Madum sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 09 Fødte. Qvindekjøn Lbnr.:1 Ar og datum:1840, d. 23. Januar Barnets fulde Navn:Kirstine Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:i Kirke d. 9/2 40. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Abraham Pedersen, Blikkenslager og Hustru Johanne Jensdatter i Kirkhuus. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Gaardkone Karen Kjærgaard, Indsidder Inger Sørensdatter, Kirkhuus, Gaardmand Christen Kjærgaard, Ungkarl Jacob Andersen, Kjærgaard,
Datters dåbKirsten Abrahamsdatter
Type: CHR
9. februar 1840 (Alder 39 år) Alder: 0 år 0 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Ægtemands dødsfaldPeder Abraham Pedersen Grønning
Type: DEAT
8. februar 1843 (Alder 42 år)
Delt note:
Sensitive:0 1843.02.08. Død Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Døde. Mandkiøn Aar og Lbnr.;1843 - No. 1 Dødsdagen:d. 8de Februar. Begravelsesdagen:d. 14de Februar. Afdødes Navn:Peder Abraham Pedersen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem og Blækenslager i Kirkhuus, Dødssted: Kirkhuus. Afdødes Alder:41 Aar Anm.:- - -
Ægtemands begravelsePeder Abraham Pedersen Grønning
Type: BURI
14. februar 1843 (Alder 42 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
ÆgteskabMads ChristensenVis familie
Type: MARR
11. februar 1844 (Alder 43 år)
Delt note:
Sensitive:0 1844.02.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.:1844 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Mads Chrisensen af Vognborg, 25 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og opholdssted:Enken Johanne Jensdatter 2den Gang indtraate i Ægteskab med Ungkarl Mads Christensen af Madum gl. 46 Aar Enke efter afg. Glarmester Peder Abraham Pedersen Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jeppe Bjerrum og Jeppe Simonsen, Tolder i Madumgaard begge af Madum Vielsesdagen:d. 11. Februar. Vielsesstedet:I Kirken Anm.:Tillysning begyndt d. 7. Januar.
Datters fødsel
7
Anne Madsdatter
Type: BIRT
24. december 1844 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1844.12.24 Fødsel Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Fødte, Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1844 - No. 6 Barnets Fødselsdato:24. December Barnets fulde Navn:Anne Madsen Daabens Datum, hjemme eller i KirkenI Kirken d. 19/1-45 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og BopælHuusmand og Blikkenslager Mads Christensen og Hustru Johanne Jensdatter. Fødested Søndbjerghuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Gaardkone Maren Christensd. og Karen Peder Pedersdatter, begge i Madum Kjærgaard, Huusmand Christen Rasmussen Smed Ungkarl Niels Sørensen Kjærgaard. Anm.:- - -
Datters dåbAnne Madsdatter
Type: CHR
19. januar 1845 (Alder 44 år) Alder: 0 år 0 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
FolketællingMads ChristensenVis familie
Type: CENS
1. februar 1845 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Madum sogn DDA, Dansk Demografisk Database, CD 2001:1 Folketællingen 1. febr. 1845 Madum Sogn Sandbjerg1 Huus64. Familie NavnAlderStandFødestedErhverv --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mads Christensen27GiftHer i SognetBlikkenslager, Glarmester Johanne Jensdatter46GiftHer i Sognethans Kone, Almisselem Mette Cathrine Abrahamsen15UgiftHjerk Sogn, Viborg Amt} Ame Sophoe Abrahamsen12-Durup Sogn, Viborg Amt} Mette Kirstine Abrahamsen10-Her i Sognet} deres Børn Persine Abrahamsen 8--} Kirsten Abrahamsen 5--} ---- ----
FolketællingMads ChristensenVis familie
Type: CENS
1. februar 1850 (Alder 49 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dødsfaldAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: DEAT
17. april 1852 (Alder 51 år) Alder: 63 år 3 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1852.04.17 Død Håsum sogns kirkebog 1842-1854 LAN C 216 - 3 Døde. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.1852 - 1 Dødsdato:1852, d. 17de Apil Begravelsesdato:1852, d. 25. April Afdødes Navn:Ane Kirstine Jensdatter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Almisselem. Glarmester Simon Nielsens Hustrue i Haasum. Brystsyge Afdødes Alder:62 Aar Anmærkninger:Skifterettens Attest af 20de April.
Søsters begravelseAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BURI
25. april 1852 (Alder 51 år) Alder: 63 år 3 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
FolketællingMads ChristensenVis familie
Type: CENS
1. februar 1855 (Alder 54 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors dødsfaldChristopher Jensen-Bitzou
Type: DEAT
6. april 1861 (Alder 60 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseChristopher Jensen-Bitzou
Type: BURI
14. april 1861 (Alder 60 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dødsfaldMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: DEAT
9. marts 1868 (Alder 67 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors dødsfaldJens Christian Jensen Gleerup
Type: DEAT
4. marts 1869 (Alder 68 år)
Delt note: Sensitive:0
FolketællingMads ChristensenVis familie
Type: CENS
1. februar 1880 (Alder 79 år)
Delt note: Sensitive:0
Ægtemands dødsfaldMads Christensen
Type: DEAT
3. september 1881 (Alder 81 år) Alder: 62 år 7 måneder 25 dage
Delt note:
Sensitive:0 1881.09.03 Død Madum Sogns kirkebor 1855-1885 LAN C 523 B - 10 Døde Mandkiøn Aar og Lbnr.:1881 - 5 Dødsdagen:3. Septbr. Begravelsesdagen:8. Septbr. Afdødes Navn:Mads Christensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:gift Huusmand og Blikkenslager i Amtshuset født i kirkegaard i Madum, hvor hans Fader var Gaardmand Afdødes Alder:63 Aar Anm.:Lungebetændelse.
Ægtemands begravelseMads Christensen
Type: BURI
8. september 1881 (Alder 81 år) Alder: 62 år 7 måneder 30 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Død
Type: DEAT
28. januar 1892 (Alder 91 år) Alder: 91 år 8 måneder 20 dage
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed fra 1. januar 1902 til 1. januar 1903 (9 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1902. Omtale Udskrift af E. Tang Kristensen, "Det jyske Almueliv" Tillægsbind V, nr. 319. Konen johanne Abrahams, der bor tæt her ved, er født i Østerby lade i Madum. Hun blev konfirmeret af madum Præst, da hun var 30 år. Hendes mand kom i tugthuset for det de havde 7 børn samme, inden de blev gift. Først var hun gift med Abraham, siden med Mads Ammestue, hvorfor hun også kaldes Johanne Ammestue,
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
8 år
lillebror
-17 år
storebror
5 år
storesøster
-1 år
storesøster
7 år
storesøster
7 år
hende selv
-16 år
storesøster
14 år
storesøster
10 år
lillesøster
-16 år
storesøster
5 år
storesøster
Familie med Peder Abraham Pedersen Grønning - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 11. juni 1837Madum kirke
-8 år
datter
9 år
datter
-3 år
datter
-9 år
datter
6 år
datter
7 år
datter
Familie med Mads Christensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 11. februar 1844Madum kirke
10 måneder
datter

Født
Sensitive:0 1800.05.08 Fødsel. Madum sogns kirkebog 1774-1815 LAN C 534 A - 6 Anno 1800 Dom: 4. post Paschat blev Glarmesteren - - - - - - - og Hust. - - - - - - - - - - deres Pige barn kaldet Jehanne [hvorunder] disse Omløben Konen falt i Barselseng i en Mands Lade i Madum, fød d. 8. Maj - - - o o o - - - Navnene på barnets forældre er ikke indført i kirkebogen og barnets navn synes ufuldstændigt indført.
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Erhverv
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1824.09.01 Fadderskab Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 5 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1824 - 13 Fødselsdagen:d. 1ste September Barnets fulde Navn:Karen Marie Hansdatter vacc. 1835, den 23. Aug. af Doctor Gunst i Ringkjøbing ankom til Sognet d. 20de. October 1842. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 1ste September publ. den 6. September i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Mette Cathrine Jensdatter, fød i Rind Sogn, og Hans Christian Nielsen, født i Skinderup i Thyeland Omløbende Natmandsfolk. Hun fødte Barnet i Lillegrd. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Kirsten Christophersdatter fra Aulum Hendes Datter Johanne Kirstine Jensdatter, født i Madum Sogn Abraham Pedersen Grønning, fød i Sneiberg og Jens Christian Christensen [N...] fra Ryede Sogn Anm.:Uægte. Forældrene, der vare Omløbere og i Barselsengen opholdt sig hos Svend Lillegaard, forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
EVEN
Sensitive:0 1835.02.14 Retsmøde Uddrag af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA Mikrofilm, rulle nr M-32.843 Aar 1835, den 14de Febr. continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. ....... Af de anholdte fremstod et i Rønberg Sogn anholdt Fruentimmer Johanne Jensdatter, hun navngav sig som anført, fød i Østerbye, Madum Sogn af Forældrene Jens Jensen og Kirstine Christophersdatter, der begge hørte til de saakaldede Natmandsfolk. Hun er, saavidt hun veed, 34 Aar gl. og ei confirmeret. Hun har bestandig streifet omkring i Landet, først med sine Forældre til hun var 18 Aar, og siden med Abraham Pedersen, me hvem hun har avlet 6 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Mette Marie, 9 Aar, Mette Cathrine, 6 Aar og Anne Sophie, hvilke hun har med sig. De Steder, hun har omvandret, kan hun ikke nærmere end at være Ringkjøbing Amt og Salling. Afgivet til Arresten. ....... Derefter fremstod et ligeledes i Rønberg Sogn anholdt Fruentimmer, der navngav sig Kirsten Marie Peders- datter, 22 Aar gl., fød i Røyen i Sunds Sogn af Forældrene Peder Grønning og Mette Kirstine Jensdtr., begge Nat- mandsfolk. Hun streifede først omkring i Landet med sine Forældre, indtil hendes 8de Aar, da de døde. Hun kom derefter til hendes Søster Anne Kirstine, der er gift med Morten Abrahamsen i Rønberg og var der 1 Aar. Hun har siden den Tid, deels alene, deelsi Selskab med andre Natmandsfolk gaaet omkring i Salling, Fjends, Hjerm, Ginding og Hammerum Herred og ernæret sig ved Betlerie. Hun er ikke confirmeret. Hun benægter nogensinde at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod atter først afhørte Arstde Johanne Jensdatter, som paa given Anledning forklarede, at hun bestandig har levet af Betlerie, men ingensinde været tiltalt eller straffet. Begge Arrestantinder bleve afgivet til Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde. Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842., LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat ..... ...... Dernæst blev Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse og dermed fulgte Bielage. Arrestantinden Johanne Jensdatter blev foreholdt de fremlagte Documenter, in specie Daabsattesten, hvorpaa hun forklarede, at hendes Forældre, som nu begge ere døde, ere de Personer, som hun har opgivet, og efter hendes Forældres Udsagn er hun fød i Gaarden Østerbye i Madum i Laden [..... ......] den laa ved Vejen i [......] og Manden hed Gregers. Forøvrigt havde Arrestant- inderne intet ved de fremlagte Dokumenter at erindre. Arrestantinderne blev bragt tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B -68 Aar 1835, den 21. Martii blev af Cancellisekretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... - - - - - Derefter continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelser af 16de og 19de dennes og dermed fulgte Bilage, som i deres Orden lyder saaledes ##. Arrestantinderne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlage Dokumenter, in specie Daabsattesten, og vedgik de hver for sit Vedkommende disse at være rigtige. Kirsten Marie Pedersdatter forklarede, at hun lider af Slagtilfælde, og begge Arrestanterne vedgik forøvrigt at være arbeidsføre, hvilket Retten med Vidner også skønnede at være Tilfældet. Arrestanterne bleve førte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner.... Derefter continuerede Forhøret over Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter. Dommeren fremlagde Attest for, at Arrestantinderne ikke have været tiltalt, dømt eller straffet her under Jurisdictionen og attesterede, at dette heller ikke var Tilfældet ved Politieretten. Hernæst fremlagdes Lægens Attest [.... ....], den til idag udtagne og lovlig forkynde Stævning. Arrestantinderne bleve læase og ledige for Retten fremstillede og erklærede intet videre at have at erindre. Da ingen flere Oplysningers Erhvervelse skønnedes fornøden, optog Retten Sagen og afsagde strax deri følgende Dom. Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter, som begge høre til de saakaldede Natmandsfolk, og hvoraf den Første er 34 AAr og den sidsnævnte 22 Aar gammel, tiltales under nærværende Sag for Løsgiængerie og Betlerie og Førstnævnte tillige for hun som uconfirmeret at have begået Leiermaal. Johanne Jensdatter har fra sin tidligste Barndom bestandig vandret omkring i Salling og flere Steder, først med sine Forældre og siden med Peder Abraham Pedersen, med hvem hun har 8 Børn, hvoraf de 3 lever. Da hun er skønnet at være arbeidsfør og har tilstået at have betlet, vil hun være at straffe saavel efter Frd. 20. August 1829 8 som efter Frd. 2. Septembr. 1775. Da hun som uconfirmeret har begaaet Leiermaal, da findes den Straf hun i det Heele kan være at idømme passende kan bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 4 gange 5 Dage. Hun findes [.... forhen ........ ....]. Kirsten Marie Pedersdatter, som ligeledes er uconfirmeret og fra sit 10de Aar bestandig har drevet om i Landet, deels allene, deels i Selskab med Andre og ernæret sig tildeels af Betlerie, kan kun blive at ansee for det af hende begaaede Betlerie, eftersom hun i svag Grad er [be....] med Slagtilfælde og derfor efter Lægens Attest er ei skønnet at være arbeidsfør. Da hun ei forhen fandtes straffet, vil hun i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 være at ansse med Straf, som bestemmes til Fængsel paa Vand og Brød i 2 gange 5 Dage. De vil derhos enhver for sit vedkommende have at udrede Sagens Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Johanne Jensdatter og Kirsten Marie Pedersdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 4 gange 5 Dage, Sidstnævnte i 2 gange 5 Dage, hvorhos de Enhver for sit Vedkommende haver at udrede Sagens Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne forbleve tilstæde for Retten og paahørte Dommens Oplæsning, hvornæst de bragtes tilbage i Arresten.
Ægteskab
Sensitive:0 1837.06.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.1837 - 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder, Handtering og Opholdssted:Glarmester og Blikkeslager Peder Abraham Pedersen 34 Aar gj } Brudens Navn, Stand, Alder} begge vaccinerede Haandtering og Opholdssted:Fruentimmer Johanne Jensdatter i Kirkhuus, 37 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jens Nielsen Kjærgaard og Huusmand Christen Rimme Vielsesdagen:d. 11. Juni 1837 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:begge Vaccinerede.
Ægteskab
Sensitive:0 1844.02.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.:1844 - 1 Brudgommens Navn, Alder, Stand, Haandtering og Opholdssted:Ungkarl Mads Chrisensen af Vognborg, 25 Aar gl. Brudens Navn, Alder, Stand, Haandtering og opholdssted:Enken Johanne Jensdatter 2den Gang indtraate i Ægteskab med Ungkarl Mads Christensen af Madum gl. 46 Aar Enke efter afg. Glarmester Peder Abraham Pedersen Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jeppe Bjerrum og Jeppe Simonsen, Tolder i Madumgaard begge af Madum Vielsesdagen:d. 11. Februar. Vielsesstedet:I Kirken Anm.:Tillysning begyndt d. 7. Januar.
Folketælling
Sensitive:0 1845.02.01 Folketælling Folketællingen 1. febr. 1845 i Madum sogn DDA, Dansk Demografisk Database, CD 2001:1 Folketællingen 1. febr. 1845 Madum Sogn Sandbjerg1 Huus64. Familie NavnAlderStandFødestedErhverv --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mads Christensen27GiftHer i SognetBlikkenslager, Glarmester Johanne Jensdatter46GiftHer i Sognethans Kone, Almisselem Mette Cathrine Abrahamsen15UgiftHjerk Sogn, Viborg Amt} Ame Sophoe Abrahamsen12-Durup Sogn, Viborg Amt} Mette Kirstine Abrahamsen10-Her i Sognet} deres Børn Persine Abrahamsen 8--} Kirsten Abrahamsen 5--} ---- ----
Folketælling
Sensitive:0
Folketælling
Sensitive:0
Folketælling
Sensitive:0
Død
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1902. Omtale Udskrift af E. Tang Kristensen, "Det jyske Almueliv" Tillægsbind V, nr. 319. Konen johanne Abrahams, der bor tæt her ved, er født i Østerby lade i Madum. Hun blev konfirmeret af madum Præst, da hun var 30 år. Hendes mand kom i tugthuset for det de havde 7 børn samme, inden de blev gift. Først var hun gift med Abraham, siden med Mads Ammestue, hvorfor hun også kaldes Johanne Ammestue,
Delt note
gså kaldet Johanne Abraham 13 børn med Peder Abraham Pedersen Grønning 1 barn med Mads Christensen