Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Peder Abraham Pedersen GrønningAge: 40 years18021843

Name
Peder Abraham Pedersen Grønning
Surname
Pedersen Grønning
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
March 28, 1802
Shared note:
Sensitive:0 1802.03.28 Barnedaab Udskrift af Snejberg sogns kirkebog 1800-1816 LAN C 519 - 02 Sneiberg sogn Døbte 1802 Dom 4to efter Midfaste, den 28de Marts blev Natmand Peder Jensens Drengebarn ført til Sneiberg Kirke og døbt Peter Abraham. Faddere:Christen [Stygges] Hustru i Sneiberg Bye Bar det. Cecilie Laustdatter fra Bassumgaard, Jens Iversen og Jens Christian Christensen, Ungkarle af Sneiberg Bye. Fader og Moder vare omvankende Tiggere.
Birth of a sisterAnne Marie Pedersdatter
Type: BIRT
April 8, 1808 (Age 6 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sisterAnne Marie Pedersdatter
Type: CHR
April 10, 1808 (Age 6 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note: Sensitive:0
Christening of a sisterKirsten Marie Pedersdatter Grønning
Type: CHR
September 21, 1812 (Age 10 years)
Shared note:
Sensitive:0 1812.09.21 Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1810-1815 LAN C 515 B - 03 Døbte i kirkeaaret 1812 D, 21. Sept. lod Jørgen Grøn og Hustrue Mette kirstine Jørgensdatter fra Vroue, Viborg Stift; paa deres Omstreifning inddøbe en Datter med Navn Kirsten Maie, hvilken Daab Dagen efter i Sunds Kirke bekræftedes, da Bæremoderen var Magrethe Brinck. Fadderne Christian Nørager Brinch, Peder Clausen, Kirsten Marie Pedersdatter, alle af Præstegaarden, og Ane Kirstine Jensdatter af Søndervaas.
Death of a fatherPeder Jensen Grønning
Type: DEAT
December 30, 1820 (Age 18 years) Age: 64 years 11 months 29 days
Shared note:
Sensitive:0 1820.12.31 Død Gjellerup sogns kirkebog1816-1830 LAN C 515 A 5 Døde Mandkjøn Aar og Lbnr.:1821 - 1 Dødsdagen:den 30te Dec. 1820 Begravelsesdagen:1821, den 7. Januarii Afdødes Navn:Peder Jensen Grønning Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Omløbende Betler i Landet Afdødes Alder:65 Aar Anm.:Døde hos Knud Jensen i Lundhuus paa sin Omvandring.
Occupation
omvandrende natmand
Type: OCCU
from January 1, 1820 to January 1, 1821 (Age 17 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#1
Mette Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
August 13, 1826 (Age 24 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.08.13 Fødsel Nautrup sogns kirkebog 1813-1853 LAN C 212 - 3 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1826 - 2 Fødselsdagen:13. Aug. 1826 Barnets Navn:Mætte Marie Dåbens Datum. hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt 13. Aug. publ. 20. Aug. Forældrenes Navne, Stand. Haandtering og Bopæl:Moderen Qvinden Ane Kirstine Jensdatter. Barnefader udlagt Abraham Pedersen begge af Rønberg, Ringkøbing Amt Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Mætte Marie Jeppesdatter af Præstegrd. Pigen Anne Andersdatter af Glynge Forvalter Kruse Snedker Kruse Niels Pedersen Avlskarl, alle af Præstegaarden. Anmærkning:Barnet født af omløbende Natmandsfolk
Christening of a daughterMette Marie Abrahamsdatter
Type: CHR
August 13, 1826 (Age 24 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a daughterMette Marie Abrahamsdatter
Type: BAPM
August 20, 1826 (Age 24 years) Age: 0 years 0 months 7 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#2
Mette Cathrine Abrahamsdatter
Type: BIRT
April 9, 1829 (Age 27 years)
Shared note:
Sensitive:0 1829.04.09 Fødsel Udskrift af Hjerk sogns kirkebog 1812-1853 LAN C 211 - 04 Fødte Qvindekiøn Aar og Lbnr.:1829 - 2 Fødslesdagen:Fød 9de April Barnets fulde Navn:Mette Cathrine Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:døbt den 12. April i Kirken. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Pedersen og Johanne Kirstine Jensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Hele Menigheden var Vidner til Daaben. Barnet holdtes til Daaben af Madme Jørgensen Anm.:Vare ikke ægteviede.
Christening of a daughterMette Cathrine Abrahamsdatter
Type: CHR
April 12, 1829 (Age 27 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#3
Anne Sophie Abrahamsdatter
Type: BIRT
October 28, 1832 (Age 30 years)
Shared note:
Sensitive:0 1832.10.28 Fødsel Udskrift af Durup (Salling) sogns kirkebog 1812-1844 LAN C 209 - 02 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:3 Fødselsdato:1832, d. 28. October. Barnets fulde Navn:Ane Sophie Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Formedelst yderste Svaghed hjemmedøbt d. 29. October Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omvandrende ugivte Folk Fader Abraham Pedersen og Moderen Johanne Kirstine Jensdatters uægte Barn og ovennævnte udlagt som Barnefader. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Bærer Barnet: Morten Jensens Kone i Thoustrup Ane Sophie Pedersdatter Pige Faddere: Abelones Datter Karen Hansdatter Jens Christensens Kone Kirsten Jørgensdatter Mandfolk: Karen Hansdatters Mand Jens Christensen og Didrik Jensen i Thoustrup.
Christening of a daughterAnne Sophie Abrahamsdatter
Type: CHR
October 29, 1832 (Age 30 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event September 1, 1834 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1824.09.01 Fadderskab Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 5 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1824 - 13 Fødselsdagen:d. 1ste September Barnets fulde Navn:Karen Marie Hansdatter vacc. 1835, den 23. Aug. af Doctor Gunst i Ringkjøbing ankom til Sognet d. 20de. October 1842. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 1ste September publ. den 6. September i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Mette Cathrine Jensdatter, fød i Rind Sogn, og Hans Christian Nielsen, født i Skinderup i Thyeland Omløbende Natmandsfolk. Hun fødte Barnet i Lillegrd. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Kirsten Christophersdatter fra Aulum Hendes Datter Johanne Kirstine Jensdatter, født i Madum Sogn Abraham Pedersen Grønning, fød i Sneiberg og Jens Christian Christensen [N...] fra Ryede Sogn Anm.:Uægte. Forældrene, der vare Omløbere og i Barselsengen opholdt sig hos Svend Lillegaard, forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
Event October 9, 1834 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.10.09 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle no. M-32.843 Aar 1834 den 9de October blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi , hvor da blev optaget Forhør i Anledning af 5 hertil d. 6tr dennes af Sognefogden i Ølbye hertil indbragte Personer. Sognefogdens Skrivelse fremlagdes og lyder saaledes ##. Personerne blev paa Grund af, at der den 7de og 8de dennes var sket Marked her i Byen, ved deres Ankomst hertil den 6te dennes om Aftenen hensatte i Arresten, indtil de i Dag kunne sættes under Forhør. En Person, som navngav sig Niels Sørensen, blev løs og ledig for Retten fremstillet og efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenter, som er Glarmester og reiser omkring paa dette Haandværk tilligemed son Kiereste Kirsten Jensdatter og deres uægte Barn Ane Kathrine Nielsdatter, 2 Aar, der begge er anholdte og hensatte i Arresten, kom paa denne sin Omvandring til Nørre [B...gaard], den 6te dennes om Morgenen, hvor han antraf Abraham Pedersen og Niels Christian Axelsen, der havde logeret der om Natten. Abraham Pedersen forlangte en Pægl Brændeviin, som han og Deponenten samt Niels Christian Axelsen i Forening drak, hvorpaa Deponenten forlangte en Pægl Brændeviin, der ogsaa paa samme Maade blev drukket. Efter at dette var sket, forlangte Abraham Pedersen, som af den nydte Brændeviin var bleven noget beskienket, at see Deponentens Diamant, som han brugte at skiere Glas med, hvorefter Deponenten ogsaa viste ham denne. Saasnart han fik den i Haanden, erklærede han, at han ville beholde den og puttede den i Lommen og løb ud af Dørren. Deponenten fulgte efter og bad om sin Diamant, men istedetfor at give ham denne, tog Abraham Pedersen fat i Deponenten og slog ham med sin Kiæp flere Gange i Hovedet samt iturev hans Klæder, hvorpaa han tilligened Niels Christian Axelsen, der ogsaa var kommen til, fortsaate med Vejen til Ølbye. Da Deponenten mærkede, at han ikke kunne faa sin Diamant tilbage, løb han tilbage til en Gaard, som ligger østen til Lindsbolle i Nørre Nissum, hvis Navn han ikke veed, Hvor han og Kiereste og Barn havde logeret om Natten oig de tvende sidste endnu opholdt sig, og underrettede dem om det passerede samt bad dem følge med sig, hvorpaa han, Kiereste og Barn fulgte Abraham Pedersen og Kammerat til Ølbye, hvor Deponenten hos Sognefogden forlangte dem anholdt. Paa Grund heraf beordrede 4 Karle til at paagribe Abraham Pedersen og Kammerat. Disse fire Karle fulgte Deponenten og naaede bemeldte Personer ved Foldgaard i Ølbye. Abraham Pedersen tilbageleverede derpaa Diamanten og blev tilligemed Kammerat samt Deponenten, Kiereste og Barn transporteret til Sognefoden i Ølbye og videre derfra hertil. Niels Christian Axelsen deltog ikke i det af Abraham Pedersen foretagne Overfald paa Deponenten, hvis Tøi [staaer] i den Gaard, hvor han som nævnt logerede. Hernæst forklarede Deponenten: Han er 32 Aar gammel, født i Hammershøi i Viborg Amt, hans Forældre er Søren, hvis Tilnavn ikke vides, og Kirsten Marie Jensdatter, der bebor et lidet Huus paa Lundgaards Mark. Hans Fader døde, da han var1 Aar gammel, hvorpaa hans Moders Forældre, der vandrede omkring i Landet, toge ham til sig og fulgte dem, til han var 20 Ar gammel, Da han blev bekiendt med sin endnu havende Kiereste Kirstine Jensdatter, der er af de saakaldte Natmandsfolk, og siden har han tilligemed hende gaaet omkring, mest i Ringkiøbing Amt, og ernæret sig og hende ved Glarmesterprofessionen, som han selv har lært sig. Han har med bemeldte Fruentimmer avlet 4 uægte Børn, hvoraf de 3 ere døde. Han er ikke confirmeret og benægtede nogensinde at have begaaet nogensinde at have giort sig skyldig i Betlerie. Han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste og har heller ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Derefter blev løs og ledig fremstillet Abraham Pedersen, som efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenten vedgaaer saaledes som af Niels Sørensen, at have taget dennes Diamant og at han dermed bortgik samt at han har haft fat paa Niels Sørensen, men om han slog ham eller hvorfor han ikke tilbageleverede Diamanten, kan han ikke erindre, fordi han var meget beskienket af det Brændeviin, som de nød i Nørre [.....gaard]. Da Deponenten blev anholdt i Ølbye Sogn tilbageleverede han Diamanten uden dertil at være opfordret, saasom Rusen den Gang havde forladt ham noget. Han er 32 Aar gammel, fød i Sneiberg Sogn under Hammerum Herred. Hans Forældre er Peder Grønning og Mette Kirstine Jensdatter, der begge er af de saakaldede Natmandsfolk. Han fulgte hans Forældre paa deres Vandringer omkring i Landet, indtil hans Moder døde, som skete omtrent for 20 Aar siden. Han kom derpaa i Følge med nogle andre Personer af Natmandsfolkene, indtil han fik et Fruentimmer ved Navn Johanne Kirstine Pedersdatter til Kiereste, og med hende har han siden vandret omkring i Landet og ernæret sig som Glarmester, mest i Salling. Hans Kiereste opholder sig endnu i Salling, og han begav sig til Nissum paa sin Profession, som han selv har lært sig. Han er ikke confirmeret. Naar han ikke har kunnet fortiene Føden har han undertiden betlet, hvor er det ham ikke muligt at opgive, og han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste. Han benægter tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Dernæst fremstilledes løs og ledig for Retten Niels Christian Axelsen, som forklarede, at han havde været i Følge med Abraham Pedersen, og han saa, at denne gik bort med Niels Sørensens Diamant i en noget beskienket Tilstand, samt at de havde fat paa hinanden, men hvem der slog, lagde han ikke mærke til. Han blev tilligemed de forhen afhørte Personer anholdt i Ølbye. Han er 19 Aar gl., fød i Ryde Sogn herunder Jurisdictionen, hans Forældre er Axel Jensen [Buderup] og Hustrue Ane Cathrine Jørgensdatter, med hvem han har reist omkring i Landet indtil for 1 Aar siden omtrent kom i Selskab, først med hans Broder Daniel Axelsen og siden med Abraham Pedersen. Hans Forældre ere af de saakaldede Natmandsfolk. Han har levet deels af Betlerie paa forskiellige Steder, som han ikke kan opgive, deels af at indsætte Vinduesruder. Han har ingensinde søgt eller havt fast Tjeneste, er ikke confirmeret, og har ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Igien fremstod løs og ledig for Retten Fruentimmeret Kirsten Jensdatter, der blev anholdt tilligemed de øvrige nu afhørte Personer, og paa Anledning efter Formaning til Sandhed forklarede, at hun efterat være anmodet derom af hendes Kiereste Niels Sørensen fulgte ham tilligemed deres Barn fra det Sted, hvor de logerede i Nørre Nissum til Ølbye, hvor de alle bleve anholdte og transporterede hertil. Hun er 28 Aar gammel, et uægte Barn af Natmandsfolkene Jens Christian Jensen i Stauning og Ane Margrethe Dorthea Hendrichsdatter*), fød i Wedersøe Bierregaarde i Wedersøe Sogn. Hun vandrede omkring med sine Forældre i Landet, indtil hun for henved 9 Aar siden blev kiendt med Niels Sørensen, [...] hun fulgte med ham og har uden for Ægteskab avlet 4 uægte Børn med ham, hvoraf de 3 ere døde og det ene [endnu levende ... ] i Arresten her. Hun er ikke confirmeret. Naar hendes Kiereste ikke har kunnet tiene Føden, har hun betlet en Deel af Føden paa Steder, som hun ikke kan angive. Da hun var 14 Aar kom hun i Tjeneste hos Jens Illeberg i Hodsager Sogn i 3 Aar, hos Jørgen Kiærgaard i Sunds Sogn 1 Aar samt hos Christen [......... en .........]. Siden har hun ikke havt Tjeneste, ei heller søgt saadan. Hun benægtede tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Samtlige fire Deponenter tilstode at være arbeidsføre, hvorpaa de alle blev decreteret Arrest og overleveret Arrestforvareren til Bevogtning i Jurisdictionens Arresthuus. Forhøret udsat. Politieretten hævet: Nellemann Som Vidner: N. RømerR. Femhøi - - - o o o - - - Kommentar: Kirsten Jensdatters mor kaldes undertiden også Karen Marie Hansdatter.
Event November 8, 1834 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.11.08 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834. den 8. November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over lovise Hansdatter continuerede. ........ Derefter blev Forhøret over Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirstine Jensdatter continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelser af 3die og 6te dennes med dermed fulgte Bielage, Daabsattest for Niels Christian Axelsen og Straffeattest for samtlige Arrestanter forsaavidt denne Jurisdiction vedkommer. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede. Niels Sørensen foreholdt de fremlagte Dokumenter forsaavidt de er ham vedkommende, in specie Daabsattesten og Straffeattesten for Ringkiøbing , og vedgik, at samtlige Dokumenter var ham vedkommende. Han benægtede at kaldes Niels Sørensen [Støng ..... ..], at han nogensinde har ført dette Navn. Abraham Pedersen blev foreholdt samtlige fremlagte Dokumenter, forsaavidt de vedkommer ham og han vedkiendte sig disse, in specie Daabsattesten som [....rigtige]. Niels Christian Axelsen blev foreholdt de fremlagte Dokumenter og vedgik han rigtigheden deraf i det hele forsaavidt de er ham angaaende. Endelig blev Kirstine Jensdatter foreholdt de fremlagte Dokumenter, hvorpaa hun erklærede derved intet at have at erindre. Hun vedgik at være døgt Kirsten, endskiønt hun altid er kaldet Kirstine. Jens Illeberg i Hodsager har erklæret for Dommeren, at Arrestantindens Kirsten Jensdatters Forklaring angaaende Tjenesten hos ham er rigtig, og paa hendes Forhold havde han intet at udsætte.. Da der ikke formodes Anledning til videre Undersøglse, vil Domsstævning i Sagen blive udstædt. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret blev sluttet. Nellemann Som Vidner:N. Rømer R. Femhøi.
Event November 12, 1834 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.11.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834 den 12. November blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da blev foretaget Sagen anlagt af Dommeren som Politiemester contra Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten eller Kirstine Jensdatter. Dommeren fremlage en udstædt og lovlig forkyndt Domsstævning saalydende ##. - Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede, at de intet videre havde i Sagen at anbringe, men indlod samme fra deres Side til Doms. Retten optog derefter Sagen til Doms, hvorefter Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
Event November 14, 1834 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1834.11.14 Underretsdom Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834 den 14. November blev af den ordinaire Dommer paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da blev foretaget Sagen anlagt af Dommeren som Politiemester contra Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten eller Kirstine Jensdatter. Sagen som til Doms var optagen blev reasumeret. Arrestanterne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og skjønnede Dommeren saavel som Vidnerne ved Retten, at de alle var at ansee som fuldkomne arbejdsføre Mennesker. Sagen blev derefter atter optaget til Doms og strax derpaa afsagt følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Sørensen, 32 Aar gl., Peder Abraham Pedersen, 32 Aar gl., Niels Christian Axelsen, 19 Aar gl. og Arrestantinden Kirsten eller Kirastine Jensdatter, 27 Aar gl., der alle ey befindes forhen at have været tiltalt eller straffede, for Betlerie og Løsgiængerie. Af de tiltalte have de sidstnævnte 3 vedgaaet at have giort sig skyldig i Betlerie, hvorimod den Førstnævnte, Niels Sørensen, har benægtet saadant. Alle har de vedgaaet at være arbeidsføre, ligesom de ogsaa af Retten med Vidner ere skjønnede at være det, og de, som henhører til de saakaldede Natmandsfolk, næsten bestandig har drevet omkring uden fast Næringsvej og uden at søge om fast Tjeneste, ville da blive at ansee med Straf for Løsgængerie, ligesom og Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten Jensdatter vil være at straffe tillige for Betlerie. Den Straf, de ville blive at idømme, findes efter Forord. af 21. August 1819 2 og 8 at kunne bestemmes for Niels Sørensen til 2 gang 5 Dage og for de andre 3 Tiltalte til 3 gange 5 DFages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos de in Solidum bør udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Niels Sørensen, Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten Jensdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 2 gange 5 Dage og de3 Sidste i 3 gange 5 Dage. Så bør de og in Solidum udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne, som var blevne tilstæde i Retten, paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de blev bragt tilbage i Arresten og Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. RømerR. Femhøi.
Event February 11, 1835 (Age 32 years)

Shared note: Sensitive:0
Event February 12, 1835 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Igien fremstod Peder Abraham Pedersen løs og ledig for Retten og efter Formaning til Sandhed forklarede: Deponenten som er forsørgelsesberettiget i Sneiberg Sogn under Hammerum Herred blev efter at have her i Arresten udstaaet Straf af Fængsel paa Vand og Brød for Løsgiængerie hiemsendt i December Maaned. Efter et Ophold af en Dag fik han under Foregivende af at ville hente sit Tøi, som han havde staaende hos Morten Abrahamsen i Estvad et Beviis fra Fattigcommissionen i Sneiberg, hvori hans Ærinde var anført, hvilket Beviis han fremlagde. Han begav sig derpaa til Estvad og efterat have medtaget sit Tøi videre til Salling, hvor han traf paa sin Kiereste Johanne Jensdatter, med hvem og deres 3 sammenavlede Børn, nemlig en Datter Mette Marie, 8 Aar, en Do. Mette Cathrine, 6 Aar, og en Do. Ane Sophie, 2 Aar, han siden har vandret omkring overalt i Salling og ernæret sig, Kiereste og Børn ved at forfærdige og sælge Blikarbeide. Allerede for mange Dage siden hørte han i Salling, at alle omvandrende Personer skulle paagribes, hvorfor og de, som troede at lignende Foranstaltning ikke her under Jurisdictionen var truffen, han, Kiereste og Børn begave dem til Rønberg, hvor dei gaar blev anholdt og transporteret hertil. Han benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie og at have giort sig skyldig i nogen Forbrydelse. Deponenten blev hensat i Arresten
Event March 19, 1835 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... ..... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere. Dommeren fremlagde [...... og Domsacten] i en foregaaende Sag mod Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter, paadømt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret d. 23. Decembr. 1833, Amtets 2de Skrivelser af 17. Februar sidst og dermed fulgte Bilage i foregaaende Sager mod Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Peder Abraham Pedersen, Hans Abrahamsen og Jørgen Christian Jensen, en Skrivelse fra Pastor Barfoed i [Ryde] og en Do. fra Proprietair Lundsgaad til Estvadgaard, hvilke samtlige Dokumenter med Undtagelse af Retsacterne, der [.........] til Følge, ere saalydende ##. Arrestanterne Niels Christian Axelsen og Peder Abraham Pedersen blev løse og ledige for Retten f,fremstil- lede og foreholdt de fremlagte Acter, hvorom de intet havde at erindre. Paa Foreholdelse af den fremlagte Skrivelse fra Pastor Barfod, maatte Niels Christian Axelsen erkiende Rigtigheden deraf og foregav, at Grunden til at han forlod Sognet var, at han ville gtale med sine Forældre og seenere kom i Ledtog med andre omvandrende Personer. Den Skiorte han fik af Niels Vestergaard antog han var ham givet og derfor medtog den. Arrestanterne Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen, som ogsaa blev løse og ledige for Retten fremstillede, vedgik paa Foreholdelse af den fremlagte Overpolitiretsdom af 27. November 1833 idømte Straffe. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Forhøret udsat. Politieretten hævet Nelleman Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
Event March 21, 1835 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de,. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere continuerede. Dommeren fremlagde 2de Amtets Skrivelse af 8. dennes og dermed fulgte Bilage samt [...... ... . ..... ..... .....] til Indlemmelse. Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Ane Magrethe Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede, op paa Foreholdelse af de i Dag fremlagte Dokumenter [hver] for sig erklærede, at de intet derved fandt at erindre. Ane Magrethe Pedersdatter blev foreholdt den ved Forhørets sidste Foretagelse fremlagte hende overgaaede Dom, hvis Rigtighed hun erkiendte, saa og at hun havde udstaaet den idømte Straf. Hans Abrahamsen forklarede paa Foreholdelse af den fremlagte Erklæring fra Sognefogderne i Rønberg og Estvad, at disse Erklæringer indeholdt Sandhed, og Grunden til, at han ikke paa lovbefalet Maade forlangte sin [......... ........] var, at han fandt ikke at burde forlade sin Kiæreste og Barn. Arrestanterne bleve hernæst bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Event March 24, 1835 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner og continuerede Forhøret over Niels Christian Axelsen m Fl. Retten med Vidner skiønnede at Arrestanterne Niels ChristianAxelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen og Peder Abraham Pedersen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter, som bleve fremstillede, samtlige vare arbeidsføre, og fremlagde en Attest for at de ei var straffede ved Holstebroe Byes og Hierm Ginding Herreders Retter og en til i Dag udtaget og lovlig forkyndt Stevning. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax den følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter for Løsgængerie og Betlerie og Peder Abraham Pedersen tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Hvad Niels Christian Axelsen angaar, da blev han med Fleere anholdt den 11te forrige Maaned og bragt hertil som pasløs og omstreifende Person. Han vedgik derhos at være ved denne Rets Dom af11te November forrige Aar for Løsgængerie og Betlerie til 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og efterat have udstaaet denne Straf blev han, som er 19 Aar gammel, hiemsendt til sit Forsørgelsessted Ryde Sogn, hvor han afleveredes til Fattigcommissi- onen for at confirmeres, men efter 2 Dages Ophold sammesteds løb han bort og vandrede om i Salling, indtil han som meldt blev anholdt. Han har paa det bestemteste benægtet at have betlet. Denne Tiltalte, som er skiønnet at være arbeidsfør, vil derfor blive at straffe for gientaget Løsgængerie, og findes da paa Grund af Omstændighederne Anled- ning tili Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 at bestemme Straffen til 8 Maaneders Forbedringshuus- arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus, og er ved Straffens Bestemmelse fornemmelig taget Hensyn til at den Hang til Løsgiengerie, som Arrestanten har udvist og den Ligegyldighed han har vist ved strax efter udstaaet Straf for Løsgiengerie at have fortsat hans ulovlige Omflakken. Arrestanten Jørgen Christian Jensen, som er 17 Aar gl., blev efterat have udstaaet den ham ved Overpolitie- retsdom af 27. November 1833 for Betlerie og Løsgiengerie tilfundne Straf af 60 Dages simpelt Fængsel paa sædvalig Fangekost hiemsendt til sit Forsørgelsessted Estvad Sogn. Ved Paasketid forrige Aar kom han i Tjeneste hos Proprietær [Smedegaard] paa Estvadgaard, men da denne var utilfredsmed ham, forlod han Tjenesten og begyndte paa sit forrige Levned, nemlig at streife omkring i Salling Herreder og ernære sig ved Betlerie. Hvad der er sagt om forrige Arrestant, gielder ogsaa for denne og det findes efter Omstændighederne at hans Straf især med Hensyn til, at han ogsaa har giort sig skyldig i Betlerie, bør bestemmes til 8 Maaneders forbedringshuusarbeide. Arrestanten Hans Abrahamsen, der er ved Overpolitieretsdom af 27de November 1833 anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsl paa Vand og Brød for Løsgiengerie og Betlerie. Efter at have udstaaet Straffen meldte han sig vel ved Sognefogden i Rønberg om at erholde Tieneste, men erkyndigede sig ikke siden videre derom, men gik til Salling, hvor han siden har vandret omkring med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Christensdatter, med hvem han har et Barn. Han er 21 Aar gl. og confirmeret. Han har stadig benægtet at have giort sig skyldig i Betlerie. Hvad Straffen for denne Tiltalte angaaer, da antages det, at han efter det foran anførte som skyldig i gientaget Løsgiengerie, ligeledes vil være at belægge med Straf af 8 Maaneders Forberingshuusarbeide i Overensstemmelse med den nævnte Frds 3. Arrestanten Peder Abraham Pedersen, der er 33 Aar gammel og uconfirmeret, blev efter at have udstået den ham ved denne Rets Dom af14. November 1834 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie tilfundne Straf af 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød hiemsendt til Sneiberg Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, men kort efter sin Ankomst dertil fik han hos Fattigcommissionen Tilladelse til at afhente noget Tøi i Estvad og blev han derefter borte og vandrede omkring i Salling med Fruentimmeret Johanne Jensdatter og ernærede sig og hende, med hvem han har 3 uægte Børn, af Blikarbeide. Han benægter at have giort sig skyldig i Betlerie. Denne Tiltalte maae tillige antages at have giort sig skyldig til Strafi Overensstemmelse med Grundsætningerne i Frd 2. Septbr. 1745 fordi han som uconfirmeret har giort sig skyldigi Leiermaal.. Den Straf, som Tiltalte i det hele vil blive at tilfalde findes derfor passende at kunne bestemmes i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 samt nysnævnte Anordning til 1 Aars Forbed- ringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Ane Margrethe Pedersdatter er 25 Aar gammel og confirmeret. Hun er ved Dom af 23. December 1833 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efter at hun i Foraaret 1834 var hiemsendt til Forsørgelse i Estvad Sogn, begav hun sig strax derefter derfra og streifede omkring i Salling, tildeels med en Person af Navn Niels Christian Danielsen og ernærede sig tildeels ved Betlerie. Om denne Arrestantinde, der ligesom de øvrige under denne Sag Tiltalte, er skiønnet at være arbeidsfør, gielder hvad der er anført om de Foregaaende og med Hensyn til, at hun tillige har betlet vil hendes Straf i Overensstemmelse med Frd 21 August 1829 3 blive at bestemme til8 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Samtlige Tiltalte ville derhos have at udreede alle af Sagen lovlig Flydende Omkostninger, enhver for sit vedkommende. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter bør hensættes, førstnævnte til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, deøvrige til lignende Arbeide hver i 8 Maaneder, hvorhos de hver for sit Vedkommende have at udrede de af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At eftekomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare forblevne tilstæde for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bleve bragte tilbage i Arresten.
Event April 8, 1835 (Age 33 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#4
Mette Kirstine Abrahamsdatter
Type: BIRT
April 11, 1835 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.04.11 Fødsel Udskrift af Madum sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 08 Fødte. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1835 - 2 Aar og Datum:d. 11te April Barnets fulde Navn:Mette Kirstine Abrah. Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:i Kirken d. 20de April Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder og Fattiglem Johanne Jensdatter i Kirkhuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Gaard. Kirsten Olesdatter Kirkegaard, Pigen Pedersine Poulsdatter Sognefogden L. And. og Niels Poulsgaard. Anm.:Blev udlagt som Barnefader Abraham Pedersen i Viborg Tugthuus.
Event April 12, 1835 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.04.12 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123629 Aarligt No:46 Rulle No.:331 Navne paa Fangerne:Peder Abraham Pedersen Grønning af Holstebroe Arrest Hvor født:Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1835, d- 12te April Hvorfor:2den Gang Løsgjængeri Hvor længe:8 Maaneder Alder:33 Naar løsladt og Opførsel:1835, d. 12te Desember - hjemsendt Opførsel god Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:3 Døttre Er Confirmeret:- - - Religion:Lutters Profession:Hører til Natmandsclassen Til hvilket Arbeide her BrugtSpoling Anmærkning:dømt inden Hjerm og Ginding Herreders Politiret den 24de Marts 1835 - Inden Ringkjøbing Amts Overpolitiret d. 8. April s. A.
Christening of a daughterMette Kirstine Abrahamsdatter
Type: CHR
April 20, 1835 (Age 33 years) Age: 0 years 0 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Confirmation
Type: CONF
November 22, 1835 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.11.22 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1835, 23de Søndag efter Trinitatis, d. 22. Novbr. Aar og Lbnr.:1835 - 19 Confirmandens Navn og Opholdssted:Peder Abraham Pedersen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:af Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, 'Ringkjøbing Amt Inddømt paa 8 Maaneder for Løsgjængerie Confirmandens Alder:33 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:god Kundskab mg Opførsel Naar og af Hvem vaccineret:af Weihe 17 Mai 1835.
Event December 12, 1835 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 12.-04.-1835
MarriageJohanne Kirstine Jensdatter SvinView this family
Type: MARR
June 11, 1837 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.06.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.1837 - 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder, Handtering og Opholdssted:Glarmester og Blikkeslager Peder Abraham Pedersen 34 Aar gj } Brudens Navn, Stand, Alder} begge vaccinerede Haandtering og Opholdssted:Fruentimmer Johanne Jensdatter i Kirkhuus, 37 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jens Nielsen Kjærgaard og Huusmand Christen Rimme Vielsesdagen:d. 11. Juni 1837 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:begge Vaccinerede.
Birth of a daughter
#5
Pedersine Abrahamsdatter
Type: BIRT
December 16, 1837 (Age 35 years)
Shared note:
Sensitive:0 1837.12.16. Fødsel. Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Fødte. Qvindekiøn. Aar og Lbnr.:1837, No. 7 Barnets Fødselsdag:16. Decemb. Barnets fulde Navn:Pedersine Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:i Kirken d 21/1-38 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder og Glarmester Abraham Pedersen og hustru Johanne Jensdatter i Kirkhuus Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Sognefogdens Kone i Poulsgd. Christen Poulsens Kone Christen (P.....es] og Ungkarl Anders Christian Kirkegaard Anm.:- - -
Christening of a daughterPedersine Abrahamsdatter
Type: CHR
January 21, 1838 (Age 35 years) Age: 0 years 1 month 5 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Event May 30, 1838 (Age 36 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#6
Kirsten Abrahamsdatter
Type: BIRT
January 23, 1840 (Age 37 years)
Shared note:
Sensitive:0 1840.01.23 Fødsel: Udskrift af Madum sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 09 Fødte. Qvindekjøn Lbnr.:1 Ar og datum:1840, d. 23. Januar Barnets fulde Navn:Kirstine Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:i Kirke d. 9/2 40. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Indsidder Abraham Pedersen, Blikkenslager og Hustru Johanne Jensdatter i Kirkhuus. Faddernes Navne, Stand og opholdssted:Gaardkone Karen Kjærgaard, Indsidder Inger Sørensdatter, Kirkhuus, Gaardmand Christen Kjærgaard, Ungkarl Jacob Andersen, Kjærgaard,
Christening of a daughterKirsten Abrahamsdatter
Type: CHR
February 9, 1840 (Age 37 years) Age: 0 years 0 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death
Type: DEAT
February 8, 1843 (Age 40 years)
Shared note:
Sensitive:0 1843.02.08. Død Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Døde. Mandkiøn Aar og Lbnr.;1843 - No. 1 Dødsdagen:d. 8de Februar. Begravelsesdagen:d. 14de Februar. Afdødes Navn:Peder Abraham Pedersen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem og Blækenslager i Kirkhuus, Dødssted: Kirkhuus. Afdødes Alder:41 Aar Anm.:- - -
Burial
Type: BURI
February 14, 1843 (6 days after death)
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
younger sister
-16 years
elder sister
-4 years
elder brother
10 years
himself
6 years
younger sister
Family with Johanne Kirstine Jensdatter Svin - View this family
himself
wife
Marriage: June 11, 1837Madum kirke
-8 years
daughter
9 years
daughter
-3 years
daughter
-9 years
daughter
6 years
daughter
7 years
daughter
Mads Christensen + Johanne Kirstine Jensdatter Svin - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: February 11, 1844Madum kirke
10 months
step-daughter

Christening
Sensitive:0 1802.03.28 Barnedaab Udskrift af Snejberg sogns kirkebog 1800-1816 LAN C 519 - 02 Sneiberg sogn Døbte 1802 Dom 4to efter Midfaste, den 28de Marts blev Natmand Peder Jensens Drengebarn ført til Sneiberg Kirke og døbt Peter Abraham. Faddere:Christen [Stygges] Hustru i Sneiberg Bye Bar det. Cecilie Laustdatter fra Bassumgaard, Jens Iversen og Jens Christian Christensen, Ungkarle af Sneiberg Bye. Fader og Moder vare omvankende Tiggere.
Occupation
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1824.09.01 Fadderskab Gjellerup sogns kirkebog 1816-1830 LAN C 515 A - 5 Fødte. Kvindekjøn Aar og Lbnr.:1824 - 13 Fødselsdagen:d. 1ste September Barnets fulde Navn:Karen Marie Hansdatter vacc. 1835, den 23. Aug. af Doctor Gunst i Ringkjøbing ankom til Sognet d. 20de. October 1842. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 1ste September publ. den 6. September i Kirken Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moder Mette Cathrine Jensdatter, fød i Rind Sogn, og Hans Christian Nielsen, født i Skinderup i Thyeland Omløbende Natmandsfolk. Hun fødte Barnet i Lillegrd. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Kone Kirsten Christophersdatter fra Aulum Hendes Datter Johanne Kirstine Jensdatter, født i Madum Sogn Abraham Pedersen Grønning, fød i Sneiberg og Jens Christian Christensen [N...] fra Ryede Sogn Anm.:Uægte. Forældrene, der vare Omløbere og i Barselsengen opholdt sig hos Svend Lillegaard, forlode strax Sognet og medtoge Barnet.
EVEN
Sensitive:0 1834.10.09 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle no. M-32.843 Aar 1834 den 9de October blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi , hvor da blev optaget Forhør i Anledning af 5 hertil d. 6tr dennes af Sognefogden i Ølbye hertil indbragte Personer. Sognefogdens Skrivelse fremlagdes og lyder saaledes ##. Personerne blev paa Grund af, at der den 7de og 8de dennes var sket Marked her i Byen, ved deres Ankomst hertil den 6te dennes om Aftenen hensatte i Arresten, indtil de i Dag kunne sættes under Forhør. En Person, som navngav sig Niels Sørensen, blev løs og ledig for Retten fremstillet og efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenter, som er Glarmester og reiser omkring paa dette Haandværk tilligemed son Kiereste Kirsten Jensdatter og deres uægte Barn Ane Kathrine Nielsdatter, 2 Aar, der begge er anholdte og hensatte i Arresten, kom paa denne sin Omvandring til Nørre [B...gaard], den 6te dennes om Morgenen, hvor han antraf Abraham Pedersen og Niels Christian Axelsen, der havde logeret der om Natten. Abraham Pedersen forlangte en Pægl Brændeviin, som han og Deponenten samt Niels Christian Axelsen i Forening drak, hvorpaa Deponenten forlangte en Pægl Brændeviin, der ogsaa paa samme Maade blev drukket. Efter at dette var sket, forlangte Abraham Pedersen, som af den nydte Brændeviin var bleven noget beskienket, at see Deponentens Diamant, som han brugte at skiere Glas med, hvorefter Deponenten ogsaa viste ham denne. Saasnart han fik den i Haanden, erklærede han, at han ville beholde den og puttede den i Lommen og løb ud af Dørren. Deponenten fulgte efter og bad om sin Diamant, men istedetfor at give ham denne, tog Abraham Pedersen fat i Deponenten og slog ham med sin Kiæp flere Gange i Hovedet samt iturev hans Klæder, hvorpaa han tilligened Niels Christian Axelsen, der ogsaa var kommen til, fortsaate med Vejen til Ølbye. Da Deponenten mærkede, at han ikke kunne faa sin Diamant tilbage, løb han tilbage til en Gaard, som ligger østen til Lindsbolle i Nørre Nissum, hvis Navn han ikke veed, Hvor han og Kiereste og Barn havde logeret om Natten oig de tvende sidste endnu opholdt sig, og underrettede dem om det passerede samt bad dem følge med sig, hvorpaa han, Kiereste og Barn fulgte Abraham Pedersen og Kammerat til Ølbye, hvor Deponenten hos Sognefogden forlangte dem anholdt. Paa Grund heraf beordrede 4 Karle til at paagribe Abraham Pedersen og Kammerat. Disse fire Karle fulgte Deponenten og naaede bemeldte Personer ved Foldgaard i Ølbye. Abraham Pedersen tilbageleverede derpaa Diamanten og blev tilligemed Kammerat samt Deponenten, Kiereste og Barn transporteret til Sognefoden i Ølbye og videre derfra hertil. Niels Christian Axelsen deltog ikke i det af Abraham Pedersen foretagne Overfald paa Deponenten, hvis Tøi [staaer] i den Gaard, hvor han som nævnt logerede. Hernæst forklarede Deponenten: Han er 32 Aar gammel, født i Hammershøi i Viborg Amt, hans Forældre er Søren, hvis Tilnavn ikke vides, og Kirsten Marie Jensdatter, der bebor et lidet Huus paa Lundgaards Mark. Hans Fader døde, da han var1 Aar gammel, hvorpaa hans Moders Forældre, der vandrede omkring i Landet, toge ham til sig og fulgte dem, til han var 20 Ar gammel, Da han blev bekiendt med sin endnu havende Kiereste Kirstine Jensdatter, der er af de saakaldte Natmandsfolk, og siden har han tilligemed hende gaaet omkring, mest i Ringkiøbing Amt, og ernæret sig og hende ved Glarmesterprofessionen, som han selv har lært sig. Han har med bemeldte Fruentimmer avlet 4 uægte Børn, hvoraf de 3 ere døde. Han er ikke confirmeret og benægtede nogensinde at have begaaet nogensinde at have giort sig skyldig i Betlerie. Han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste og har heller ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Derefter blev løs og ledig fremstillet Abraham Pedersen, som efter Formaning til Sandhed afgav følgende Forklaring: Deponenten vedgaaer saaledes som af Niels Sørensen, at have taget dennes Diamant og at han dermed bortgik samt at han har haft fat paa Niels Sørensen, men om han slog ham eller hvorfor han ikke tilbageleverede Diamanten, kan han ikke erindre, fordi han var meget beskienket af det Brændeviin, som de nød i Nørre [.....gaard]. Da Deponenten blev anholdt i Ølbye Sogn tilbageleverede han Diamanten uden dertil at være opfordret, saasom Rusen den Gang havde forladt ham noget. Han er 32 Aar gammel, fød i Sneiberg Sogn under Hammerum Herred. Hans Forældre er Peder Grønning og Mette Kirstine Jensdatter, der begge er af de saakaldede Natmandsfolk. Han fulgte hans Forældre paa deres Vandringer omkring i Landet, indtil hans Moder døde, som skete omtrent for 20 Aar siden. Han kom derpaa i Følge med nogle andre Personer af Natmandsfolkene, indtil han fik et Fruentimmer ved Navn Johanne Kirstine Pedersdatter til Kiereste, og med hende har han siden vandret omkring i Landet og ernæret sig som Glarmester, mest i Salling. Hans Kiereste opholder sig endnu i Salling, og han begav sig til Nissum paa sin Profession, som han selv har lært sig. Han er ikke confirmeret. Naar han ikke har kunnet fortiene Føden har han undertiden betlet, hvor er det ham ikke muligt at opgive, og han har ingensinde havt eller søgt fast Tjeneste. Han benægter tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Dernæst fremstilledes løs og ledig for Retten Niels Christian Axelsen, som forklarede, at han havde været i Følge med Abraham Pedersen, og han saa, at denne gik bort med Niels Sørensens Diamant i en noget beskienket Tilstand, samt at de havde fat paa hinanden, men hvem der slog, lagde han ikke mærke til. Han blev tilligemed de forhen afhørte Personer anholdt i Ølbye. Han er 19 Aar gl., fød i Ryde Sogn herunder Jurisdictionen, hans Forældre er Axel Jensen [Buderup] og Hustrue Ane Cathrine Jørgensdatter, med hvem han har reist omkring i Landet indtil for 1 Aar siden omtrent kom i Selskab, først med hans Broder Daniel Axelsen og siden med Abraham Pedersen. Hans Forældre ere af de saakaldede Natmandsfolk. Han har levet deels af Betlerie paa forskiellige Steder, som han ikke kan opgive, deels af at indsætte Vinduesruder. Han har ingensinde søgt eller havt fast Tjeneste, er ikke confirmeret, og har ikke tilforn været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Igien fremstod løs og ledig for Retten Fruentimmeret Kirsten Jensdatter, der blev anholdt tilligemed de øvrige nu afhørte Personer, og paa Anledning efter Formaning til Sandhed forklarede, at hun efterat være anmodet derom af hendes Kiereste Niels Sørensen fulgte ham tilligemed deres Barn fra det Sted, hvor de logerede i Nørre Nissum til Ølbye, hvor de alle bleve anholdte og transporterede hertil. Hun er 28 Aar gammel, et uægte Barn af Natmandsfolkene Jens Christian Jensen i Stauning og Ane Margrethe Dorthea Hendrichsdatter*), fød i Wedersøe Bierregaarde i Wedersøe Sogn. Hun vandrede omkring med sine Forældre i Landet, indtil hun for henved 9 Aar siden blev kiendt med Niels Sørensen, [...] hun fulgte med ham og har uden for Ægteskab avlet 4 uægte Børn med ham, hvoraf de 3 ere døde og det ene [endnu levende ... ] i Arresten her. Hun er ikke confirmeret. Naar hendes Kiereste ikke har kunnet tiene Føden, har hun betlet en Deel af Føden paa Steder, som hun ikke kan angive. Da hun var 14 Aar kom hun i Tjeneste hos Jens Illeberg i Hodsager Sogn i 3 Aar, hos Jørgen Kiærgaard i Sunds Sogn 1 Aar samt hos Christen [......... en .........]. Siden har hun ikke havt Tjeneste, ei heller søgt saadan. Hun benægtede tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet for nogen Forbrydelse. Samtlige fire Deponenter tilstode at være arbeidsføre, hvorpaa de alle blev decreteret Arrest og overleveret Arrestforvareren til Bevogtning i Jurisdictionens Arresthuus. Forhøret udsat. Politieretten hævet: Nellemann Som Vidner: N. RømerR. Femhøi - - - o o o - - - Kommentar: Kirsten Jensdatters mor kaldes undertiden også Karen Marie Hansdatter.
EVEN
Sensitive:0 1834.11.08 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834. den 8. November blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over lovise Hansdatter continuerede. ........ Derefter blev Forhøret over Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirstine Jensdatter continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelser af 3die og 6te dennes med dermed fulgte Bielage, Daabsattest for Niels Christian Axelsen og Straffeattest for samtlige Arrestanter forsaavidt denne Jurisdiction vedkommer. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede. Niels Sørensen foreholdt de fremlagte Dokumenter forsaavidt de er ham vedkommende, in specie Daabsattesten og Straffeattesten for Ringkiøbing , og vedgik, at samtlige Dokumenter var ham vedkommende. Han benægtede at kaldes Niels Sørensen [Støng ..... ..], at han nogensinde har ført dette Navn. Abraham Pedersen blev foreholdt samtlige fremlagte Dokumenter, forsaavidt de vedkommer ham og han vedkiendte sig disse, in specie Daabsattesten som [....rigtige]. Niels Christian Axelsen blev foreholdt de fremlagte Dokumenter og vedgik han rigtigheden deraf i det hele forsaavidt de er ham angaaende. Endelig blev Kirstine Jensdatter foreholdt de fremlagte Dokumenter, hvorpaa hun erklærede derved intet at have at erindre. Hun vedgik at være døgt Kirsten, endskiønt hun altid er kaldet Kirstine. Jens Illeberg i Hodsager har erklæret for Dommeren, at Arrestantindens Kirsten Jensdatters Forklaring angaaende Tjenesten hos ham er rigtig, og paa hendes Forhold havde han intet at udsætte.. Da der ikke formodes Anledning til videre Undersøglse, vil Domsstævning i Sagen blive udstædt. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret blev sluttet. Nellemann Som Vidner:N. Rømer R. Femhøi.
EVEN
Sensitive:0 1834.11.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834 den 12. November blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da blev foretaget Sagen anlagt af Dommeren som Politiemester contra Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten eller Kirstine Jensdatter. Dommeren fremlage en udstædt og lovlig forkyndt Domsstævning saalydende ##. - Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede, at de intet videre havde i Sagen at anbringe, men indlod samme fra deres Side til Doms. Retten optog derefter Sagen til Doms, hvorefter Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
EVEN
Sensitive:0 1834.11.14 Underretsdom Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm nr. M-32.843 Aar 1834 den 14. November blev af den ordinaire Dommer paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da blev foretaget Sagen anlagt af Dommeren som Politiemester contra Arrestanterne Niels Sørensen, Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten eller Kirstine Jensdatter. Sagen som til Doms var optagen blev reasumeret. Arrestanterne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og skjønnede Dommeren saavel som Vidnerne ved Retten, at de alle var at ansee som fuldkomne arbejdsføre Mennesker. Sagen blev derefter atter optaget til Doms og strax derpaa afsagt følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Sørensen, 32 Aar gl., Peder Abraham Pedersen, 32 Aar gl., Niels Christian Axelsen, 19 Aar gl. og Arrestantinden Kirsten eller Kirastine Jensdatter, 27 Aar gl., der alle ey befindes forhen at have været tiltalt eller straffede, for Betlerie og Løsgiængerie. Af de tiltalte have de sidstnævnte 3 vedgaaet at have giort sig skyldig i Betlerie, hvorimod den Førstnævnte, Niels Sørensen, har benægtet saadant. Alle har de vedgaaet at være arbeidsføre, ligesom de ogsaa af Retten med Vidner ere skjønnede at være det, og de, som henhører til de saakaldede Natmandsfolk, næsten bestandig har drevet omkring uden fast Næringsvej og uden at søge om fast Tjeneste, ville da blive at ansee med Straf for Løsgængerie, ligesom og Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten Jensdatter vil være at straffe tillige for Betlerie. Den Straf, de ville blive at idømme, findes efter Forord. af 21. August 1819 2 og 8 at kunne bestemmes for Niels Sørensen til 2 gang 5 Dage og for de andre 3 Tiltalte til 3 gange 5 DFages Fængsel paa Vand og Brød, hvorhos de in Solidum bør udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Niels Sørensen, Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen og Kirsten Jensdatter bør hensættes i Fængsel paa Vand og Brød, Førstnævnte i 2 gange 5 Dage og de3 Sidste i 3 gange 5 Dage. Så bør de og in Solidum udrede alle af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At efterkomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne, som var blevne tilstæde i Retten, paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de blev bragt tilbage i Arresten og Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. RømerR. Femhøi.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Igien fremstod Peder Abraham Pedersen løs og ledig for Retten og efter Formaning til Sandhed forklarede: Deponenten som er forsørgelsesberettiget i Sneiberg Sogn under Hammerum Herred blev efter at have her i Arresten udstaaet Straf af Fængsel paa Vand og Brød for Løsgiængerie hiemsendt i December Maaned. Efter et Ophold af en Dag fik han under Foregivende af at ville hente sit Tøi, som han havde staaende hos Morten Abrahamsen i Estvad et Beviis fra Fattigcommissionen i Sneiberg, hvori hans Ærinde var anført, hvilket Beviis han fremlagde. Han begav sig derpaa til Estvad og efterat have medtaget sit Tøi videre til Salling, hvor han traf paa sin Kiereste Johanne Jensdatter, med hvem og deres 3 sammenavlede Børn, nemlig en Datter Mette Marie, 8 Aar, en Do. Mette Cathrine, 6 Aar, og en Do. Ane Sophie, 2 Aar, han siden har vandret omkring overalt i Salling og ernæret sig, Kiereste og Børn ved at forfærdige og sælge Blikarbeide. Allerede for mange Dage siden hørte han i Salling, at alle omvandrende Personer skulle paagribes, hvorfor og de, som troede at lignende Foranstaltning ikke her under Jurisdictionen var truffen, han, Kiereste og Børn begave dem til Rønberg, hvor dei gaar blev anholdt og transporteret hertil. Han benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie og at have giort sig skyldig i nogen Forbrydelse. Deponenten blev hensat i Arresten
EVEN
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... ..... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere. Dommeren fremlagde [...... og Domsacten] i en foregaaende Sag mod Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter, paadømt ved Hjerm Ginding Herreders Politieret d. 23. Decembr. 1833, Amtets 2de Skrivelser af 17. Februar sidst og dermed fulgte Bilage i foregaaende Sager mod Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Peder Abraham Pedersen, Hans Abrahamsen og Jørgen Christian Jensen, en Skrivelse fra Pastor Barfoed i [Ryde] og en Do. fra Proprietair Lundsgaad til Estvadgaard, hvilke samtlige Dokumenter med Undtagelse af Retsacterne, der [.........] til Følge, ere saalydende ##. Arrestanterne Niels Christian Axelsen og Peder Abraham Pedersen blev løse og ledige for Retten f,fremstil- lede og foreholdt de fremlagte Acter, hvorom de intet havde at erindre. Paa Foreholdelse af den fremlagte Skrivelse fra Pastor Barfod, maatte Niels Christian Axelsen erkiende Rigtigheden deraf og foregav, at Grunden til at han forlod Sognet var, at han ville gtale med sine Forældre og seenere kom i Ledtog med andre omvandrende Personer. Den Skiorte han fik af Niels Vestergaard antog han var ham givet og derfor medtog den. Arrestanterne Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen, som ogsaa blev løse og ledige for Retten fremstillede, vedgik paa Foreholdelse af den fremlagte Overpolitiretsdom af 27. November 1833 idømte Straffe. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten. Forhøret udsat. Politieretten hævet Nelleman Som Vidner:N. RømerR. Femhøi
EVEN
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de,. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanterne Niels Christian Axelsen med Flere continuerede. Dommeren fremlagde 2de Amtets Skrivelse af 8. dennes og dermed fulgte Bilage samt [...... ... . ..... ..... .....] til Indlemmelse. Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Ane Magrethe Pedersdatter bleve løse og ledige for Retten fremstillede, op paa Foreholdelse af de i Dag fremlagte Dokumenter [hver] for sig erklærede, at de intet derved fandt at erindre. Ane Magrethe Pedersdatter blev foreholdt den ved Forhørets sidste Foretagelse fremlagte hende overgaaede Dom, hvis Rigtighed hun erkiendte, saa og at hun havde udstaaet den idømte Straf. Hans Abrahamsen forklarede paa Foreholdelse af den fremlagte Erklæring fra Sognefogderne i Rønberg og Estvad, at disse Erklæringer indeholdt Sandhed, og Grunden til, at han ikke paa lovbefalet Maade forlangte sin [......... ........] var, at han fandt ikke at burde forlade sin Kiæreste og Barn. Arrestanterne bleve hernæst bragte tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.24 Underretsdom Afskrevet efter Hjerm Ginding herreders politiprotokol LAN B 78 A - 86 Aar 1835, den 24. Marts blev en Politieret sat i Overværelse af undertegnede Vidner og continuerede Forhøret over Niels Christian Axelsen m Fl. Retten med Vidner skiønnede at Arrestanterne Niels ChristianAxelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen og Peder Abraham Pedersen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter, som bleve fremstillede, samtlige vare arbeidsføre, og fremlagde en Attest for at de ei var straffede ved Holstebroe Byes og Hierm Ginding Herreders Retter og en til i Dag udtaget og lovlig forkyndt Stevning. Retten optog derefter Sagen og afsagde strax den følgende Dom Under nærværende Sag tiltales Arrestanterne Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen, Hans Abrahamsen, Peder Abraham Pedersen og Arrestantinden Ane Magrethe Pedersdatter for Løsgængerie og Betlerie og Peder Abraham Pedersen tillige for som uconfirmeret at have begaaet Leiermaal. Hvad Niels Christian Axelsen angaar, da blev han med Fleere anholdt den 11te forrige Maaned og bragt hertil som pasløs og omstreifende Person. Han vedgik derhos at være ved denne Rets Dom af11te November forrige Aar for Løsgængerie og Betlerie til 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og efterat have udstaaet denne Straf blev han, som er 19 Aar gammel, hiemsendt til sit Forsørgelsessted Ryde Sogn, hvor han afleveredes til Fattigcommissi- onen for at confirmeres, men efter 2 Dages Ophold sammesteds løb han bort og vandrede om i Salling, indtil han som meldt blev anholdt. Han har paa det bestemteste benægtet at have betlet. Denne Tiltalte, som er skiønnet at være arbeidsfør, vil derfor blive at straffe for gientaget Løsgængerie, og findes da paa Grund af Omstændighederne Anled- ning tili Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 at bestemme Straffen til 8 Maaneders Forbedringshuus- arbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus, og er ved Straffens Bestemmelse fornemmelig taget Hensyn til at den Hang til Løsgiengerie, som Arrestanten har udvist og den Ligegyldighed han har vist ved strax efter udstaaet Straf for Løsgiengerie at have fortsat hans ulovlige Omflakken. Arrestanten Jørgen Christian Jensen, som er 17 Aar gl., blev efterat have udstaaet den ham ved Overpolitie- retsdom af 27. November 1833 for Betlerie og Løsgiengerie tilfundne Straf af 60 Dages simpelt Fængsel paa sædvalig Fangekost hiemsendt til sit Forsørgelsessted Estvad Sogn. Ved Paasketid forrige Aar kom han i Tjeneste hos Proprietær [Smedegaard] paa Estvadgaard, men da denne var utilfredsmed ham, forlod han Tjenesten og begyndte paa sit forrige Levned, nemlig at streife omkring i Salling Herreder og ernære sig ved Betlerie. Hvad der er sagt om forrige Arrestant, gielder ogsaa for denne og det findes efter Omstændighederne at hans Straf især med Hensyn til, at han ogsaa har giort sig skyldig i Betlerie, bør bestemmes til 8 Maaneders forbedringshuusarbeide. Arrestanten Hans Abrahamsen, der er ved Overpolitieretsdom af 27de November 1833 anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsl paa Vand og Brød for Løsgiengerie og Betlerie. Efter at have udstaaet Straffen meldte han sig vel ved Sognefogden i Rønberg om at erholde Tieneste, men erkyndigede sig ikke siden videre derom, men gik til Salling, hvor han siden har vandret omkring med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Christensdatter, med hvem han har et Barn. Han er 21 Aar gl. og confirmeret. Han har stadig benægtet at have giort sig skyldig i Betlerie. Hvad Straffen for denne Tiltalte angaaer, da antages det, at han efter det foran anførte som skyldig i gientaget Løsgiengerie, ligeledes vil være at belægge med Straf af 8 Maaneders Forberingshuusarbeide i Overensstemmelse med den nævnte Frds 3. Arrestanten Peder Abraham Pedersen, der er 33 Aar gammel og uconfirmeret, blev efter at have udstået den ham ved denne Rets Dom af14. November 1834 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie tilfundne Straf af 3 Gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød hiemsendt til Sneiberg Sogn, hvor han er forsørgelsesberettiget, men kort efter sin Ankomst dertil fik han hos Fattigcommissionen Tilladelse til at afhente noget Tøi i Estvad og blev han derefter borte og vandrede omkring i Salling med Fruentimmeret Johanne Jensdatter og ernærede sig og hende, med hvem han har 3 uægte Børn, af Blikarbeide. Han benægter at have giort sig skyldig i Betlerie. Denne Tiltalte maae tillige antages at have giort sig skyldig til Strafi Overensstemmelse med Grundsætningerne i Frd 2. Septbr. 1745 fordi han som uconfirmeret har giort sig skyldigi Leiermaal.. Den Straf, som Tiltalte i det hele vil blive at tilfalde findes derfor passende at kunne bestemmes i Overensstemmelse med Frd. 21 August 1829 3 samt nysnævnte Anordning til 1 Aars Forbed- ringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. Ane Margrethe Pedersdatter er 25 Aar gammel og confirmeret. Hun er ved Dom af 23. December 1833 for begaaet Løsgiengerie og Betlerie anseet med Straf af 3 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød. Efter at hun i Foraaret 1834 var hiemsendt til Forsørgelse i Estvad Sogn, begav hun sig strax derefter derfra og streifede omkring i Salling, tildeels med en Person af Navn Niels Christian Danielsen og ernærede sig tildeels ved Betlerie. Om denne Arrestantinde, der ligesom de øvrige under denne Sag Tiltalte, er skiønnet at være arbeidsfør, gielder hvad der er anført om de Foregaaende og med Hensyn til, at hun tillige har betlet vil hendes Straf i Overensstemmelse med Frd 21 August 1829 3 blive at bestemme til8 Maaneders Forbedringshuusarbeide. Samtlige Tiltalte ville derhos have at udreede alle af Sagen lovlig Flydende Omkostninger, enhver for sit vedkommende. Thi kiendes for Ret. Arrestanterne Peder Abraham Pedersen, Niels Christian Axelsen, Jørgen Christian Jensen og Hans Abrahamsen samt Arrestantinden Ane Margrethe Pedersdatter bør hensættes, førstnævnte til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus i 1 Aar, deøvrige til lignende Arbeide hver i 8 Maaneder, hvorhos de hver for sit Vedkommende have at udrede de af Sagen lovlig flydende Omkostninger. At eftekomme under Adfærd efter Loven. Arrestanterne vare forblevne tilstæde for Retten og paahørte Dommens Aflæsning, hvorefter de bleve bragte tilbage i Arresten.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.04.12 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 18123629 Aarligt No:46 Rulle No.:331 Navne paa Fangerne:Peder Abraham Pedersen Grønning af Holstebroe Arrest Hvor født:Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Landet Naar indkommen.1835, d- 12te April Hvorfor:2den Gang Løsgjængeri Hvor længe:8 Maaneder Alder:33 Naar løsladt og Opførsel:1835, d. 12te Desember - hjemsendt Opførsel god Straffet før:Ja Hvor Værnepligtig:- - - Hvor forsørgelsesberettiget:Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:3 Døttre Er Confirmeret:- - - Religion:Lutters Profession:Hører til Natmandsclassen Til hvilket Arbeide her BrugtSpoling Anmærkning:dømt inden Hjerm og Ginding Herreders Politiret den 24de Marts 1835 - Inden Ringkjøbing Amts Overpolitiret d. 8. April s. A.
Confirmation
Sensitive:0 1835.11.22 Konfirmation Viborg tugthuskirkes kirkebog 1828-1873 Lan C 235 - 1 Confirmerede Drenge. 1835, 23de Søndag efter Trinitatis, d. 22. Novbr. Aar og Lbnr.:1835 - 19 Confirmandens Navn og Opholdssted:Peder Abraham Pedersen Forældrenes, Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne:af Sneiberg Sogn, Hammerum Herred, 'Ringkjøbing Amt Inddømt paa 8 Maaneder for Løsgjængerie Confirmandens Alder:33 Aar Vidnesbyrd vedr. Kundskab og Opførsel:god Kundskab mg Opførsel Naar og af Hvem vaccineret:af Weihe 17 Mai 1835.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 12.-04.-1835
Marriage
Sensitive:0 1837.06.11 Vielse Madum Sogns kirkebog 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Copulerede Aar og Lbnr.1837 - 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder, Handtering og Opholdssted:Glarmester og Blikkeslager Peder Abraham Pedersen 34 Aar gj } Brudens Navn, Stand, Alder} begge vaccinerede Haandtering og Opholdssted:Fruentimmer Johanne Jensdatter i Kirkhuus, 37 Aar gammel Hvem Forloverne ere:Gaardmand Jens Nielsen Kjærgaard og Huusmand Christen Rimme Vielsesdagen:d. 11. Juni 1837 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:begge Vaccinerede.
EVEN
Sensitive:0
Death
Sensitive:0 1843.02.08. Død Madum Sogns kirkebor 1829-1861 LAN C 523 B - 9 Døde. Mandkiøn Aar og Lbnr.;1843 - No. 1 Dødsdagen:d. 8de Februar. Begravelsesdagen:d. 14de Februar. Afdødes Navn:Peder Abraham Pedersen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem og Blækenslager i Kirkhuus, Dødssted: Kirkhuus. Afdødes Alder:41 Aar Anm.:- - -
Burial
Sensitive:0 Se dødsnotatet