Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Jens Christian Christensen1784

Name
Jens Christian Christensen
Surname
Christensen
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
July 11, 1784
Shared note:
Sensitive:0 1784.07.11 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1784ve - Føde Dito Dato (Dom: 5. post Trin:) Christen Mortensen og Mette Christensdatter 1 Søn Jens Christian. Susc: Kiersten Jensdatter. Fideis: Jochum Lassen, Niels Hamborg, Niels Pedersen, Anne Catrine.
MarriageKaren HansdatterView this family
Type: MARR
yes

Birth of a brotherDødfødt Christensen
Type: BIRT
May 1, 1786 (Age 21 months)
Shared note:
Sensitive:0 se bagravelsesnotatet
Burial of a brotherDødfødt Christensen
Type: BURI
May 7, 1786 (Age 21 months) Age: 0 years 0 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 1786.05.07 Begravelse Udskrift af Rind Sogns kirkebog 1723-1814 LAN C 517 A - 1 Døde Kirkeaaret 1786 Dom. Jubil. Natm. Christen Mortensens dødfødte Søn ..... 0 Aar.
Birth of a sisterAnne Kirstine Christensdatter
Type: BIRT
June 24, 1787 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1787.06.24 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1787ve - Fødde Dom: 3. post Trin: Christen Mortensen og Mette Christensdatter 1 Datter Anne Kierstine Susc: Anne Catrine Fideis: Christen Christensen, Peder Lindviig, Karen Nedergaard, Kiersten Olling, Apelone Royn.
Christening of a sisterJohanne Christensdatter
Type: CHR
August 24, 1790 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 1790.08.24 Fødsel Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1790. Dejberg Søndagen den 12te Sept blev Nattmanden Christen Mortensen og Mette Christensdatter af Rind Sogn deres Datters Daab Confirmeret som forhen den 24 August var hiemmedøbt og kaldet Johanne Baaren af min Kone Ane Hedevig Faddere vare Niels Bendsen, Jacob Jensen, Maren Jensdatter, Kiersten Svendsdatter og Laust Leddings Hustrue.
Baptism of a sisterJohanne Christensdatter
Type: BAPM
September 12, 1790 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Christening of a sisterJohanne Christensdatter
Type: CHR
October 9, 1791 (Age 7 years)
Shared note:
Sensitive:0 1791.10.09 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1791 Dom: 1[6]. post Trin: Christen Mortensen Natmand og Hustru Mette Christensdatter 1 Datter Johanne. Susc: Apelone Royn Fideis: Mogens Veyn, Eschild Lyck, Maren Nedergaard, Kiersten Peder Lindviigs Kone - - - o o o - - - Kommentar. Dateringen usikker, sidste ciffer rettet ved overskrivning i kirkebogen. Muligvis Dom 15. p. Tr.
Christening of a brotherChristen Christensen
Type: CHR
December 8, 1793 (Age 9 years)

Shared note:
Sensitive:0 1793.12.08 Barnedaab Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1794 Dom: 2. Adv: Christen Natmand og Hustru Mette Christensdatter 1 SønChristen Susc: Maren Pedersdatter. Fideis: Christen Møller, Niels Donsig, Chr. Poulsen, MetteVestergaard, Kiersten Marie Jensdatter. - - - o o o - - - Kommentar. Dateringen refererer til kirkeåret 1794, der begynder med 1. s. i adv. 1793
Birth of a brotherMorten Christensen
Type: BIRT
March 2, 1796 (Age 11 years)

Shared note:
Sensitive:0 1796.03.02 Barnedåb Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Føde i Kirke Aaret 1796 d. 2. Mart: Christen Mortensen og Hustru Mette Christensen i Møruphuus1 Søn Morten. Susc: Maren Olufsdatter. Fideis: Peder Toustrup, Jens Christian Pedersen, Mette Pedersdatter
Death of a brotherMorten Christensen
Type: DEAT
from July 6, 1800 to August 24, 1800 (Age 15 years) Age: 4 years 4 months 4 days

Shared note:
Sensitive:0 1800.xx.xx Begravelse Udskrift af Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Døde i Kirke Aaret 1800 d.Christen Mortebseb Natmandens Søn Morten døde iSynderagger ... 4 A. - - - o o o - - - Kommentar Dato mangler i kirkebogen. Foregående indførsel er dateret 6. juli1800 og efterfølgende indførsel er dateret 24. aug. 1800.
Birth of a daughter
#1
Dorthe Margrethe Jensdatter
Type: BIRT
from January 1, 1824 to January 1, 1825 (Age 39 years)

Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#2
Johanne Marie Jensdatter
Type: BIRT
from January 1, 1824 to January 1, 1825 (Age 39 years)

Shared note: Sensitive:0
Event from January 1, 1828 to January 1, 1829 (Age 43 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#3
Lene Jensdatter
Type: BIRT
October 8, 1831 (Age 47 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterLene Jensdatter
Type: CHR
October 12, 1831 (Age 47 years) Age: 0 years 0 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 12, 1833 (Age 48 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a daughter
#4
Benedicte Jensdatter
Type: BIRT
December 7, 1834 (Age 50 years)
Shared note: Sensitive:0
Christening of a daughterBenedicte Jensdatter
Type: CHR
December 11, 1834 (Age 50 years) Age: 0 years 0 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event February 12, 1835 (Age 50 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Derefter fremstilledes løs og ledig for Retten Jens Christian Christensen, som formanet til Sandhed forklarede: I Aaret 1828 blev han efter Høiesteretsdom her fra Jurisdiktionen indsat til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forberingshus i 3 Aar for Løsgiængerie. Hans Kone Karen Hansdatter har i den Tid han var i Tugthuuset opholdt sig hos hendes Moder Abelone Jensdatter, der er Huusmandsenke i Thoustrup, Durup Sogn i Salling, og da han blev løsladt af Arresten, begav han sig hen til hans Kone, hvor han siden har været hos og næsten aldrig har kunnet forlade hende, fordi hun lider af Slagtilfælde. En enkelt Gang har han gaaet omkring i Salling og solgt noget Blikarbejde, Hægter og Strikkepinde, som han selv har forfærdiget og derved saavelsom ved Dagleie har han ernæret sin Kone og 4 Børn, som er en Datter Margrethe, 10 Aar, en Do. Johanne Marie i 8de Aar, en Do. Lene, 3 Aar, og en Do. Benedicte, 8 Uger gl., hvilke Børn tillige med hans Kone og ham blev anholdte i Estvad den 11te dennes og transporteret hertil. Hans Kone har undertiden betlet et Stk. Brød til sig og Børnene, især når han har været fraværende. Deponenten benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie eller nogen anden Forbrydelse siden han blev løsladt af Straffeanstalten. Deponenten blev hensat i Arresten.
EventKaren HansdatterView this family
March 10, 1835 (Age 50 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginging herreders politiprotokol 1833-1842, LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10de. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøj en Politieret sat, hvor da Forhørene over Arrestanterne Jens Christian Christensen og Karen Hansdatter continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 9de dennes til Indlemmelse og derved fulgte Acter til Følge. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Acter og [deri indrykkede] Domme og erkiendte, at de havde udstaaet de idømte Straffe. Ingen flere af de [..........] og til Sagen henhørende Oplysninger ere indløbne. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret blev udsat.
EventKaren HansdatterView this family
March 21, 1835 (Age 50 years)
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor ..... ....... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Jens Christian Christensen og Karen Hansdatter. Amtets Skrivelse af 7de dennes og dermed fulgte Bilage fremlagdes og lyde saaledes: ## Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt den fremlagte Attest, hvorved de intet havde at erindre. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret udsat
Event April 18, 1835 (Age 50 years)
Shared note: Sensitive:0
Event April 21, 1835 (Age 50 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
22 months
younger brother
14 months
younger sister
4 years
younger sister
2 years
younger brother
2 years
younger brother
-6 years
younger sister
Family with Karen Hansdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
daughter
3 years
daughter
-10 years
daughter
1 year
daughter

Christening
Sensitive:0 1784.07.11 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 1 Kirke Aaret 1784ve - Føde Dito Dato (Dom: 5. post Trin:) Christen Mortensen og Mette Christensdatter 1 Søn Jens Christian. Susc: Kiersten Jensdatter. Fideis: Jochum Lassen, Niels Hamborg, Niels Pedersen, Anne Catrine.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.02.12 Retsmøde Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA mikrofilm rulle nr. M-32.843 Aar 1812 den 12te Februar blev af Cancelliesecretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Raadstuen i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøi til Forhørs Optagelse. Ifølge Amtets Ordre var der nemlig igaar foretaget almindelig Undersøgelse overalt i Jurisdictionen efter Løsgiængere, pasløse Personer, Omstrejfere, og var ved denne Leilighed blevet anholdt og hertil i Dag indbragt fra de forskjellige Sogne her i Jurisdictionen circa 50 Personer baade voxne og Børn, som alle bleve hensatte i Arresten. ..... Derefter fremstilledes løs og ledig for Retten Jens Christian Christensen, som formanet til Sandhed forklarede: I Aaret 1828 blev han efter Høiesteretsdom her fra Jurisdiktionen indsat til Forbedringshuusarbeide i Wiborg Tugt og Forberingshus i 3 Aar for Løsgiængerie. Hans Kone Karen Hansdatter har i den Tid han var i Tugthuuset opholdt sig hos hendes Moder Abelone Jensdatter, der er Huusmandsenke i Thoustrup, Durup Sogn i Salling, og da han blev løsladt af Arresten, begav han sig hen til hans Kone, hvor han siden har været hos og næsten aldrig har kunnet forlade hende, fordi hun lider af Slagtilfælde. En enkelt Gang har han gaaet omkring i Salling og solgt noget Blikarbejde, Hægter og Strikkepinde, som han selv har forfærdiget og derved saavelsom ved Dagleie har han ernæret sin Kone og 4 Børn, som er en Datter Margrethe, 10 Aar, en Do. Johanne Marie i 8de Aar, en Do. Lene, 3 Aar, og en Do. Benedicte, 8 Uger gl., hvilke Børn tillige med hans Kone og ham blev anholdte i Estvad den 11te dennes og transporteret hertil. Hans Kone har undertiden betlet et Stk. Brød til sig og Børnene, især når han har været fraværende. Deponenten benægtede at have giort sig skyldig i Betlerie eller nogen anden Forbrydelse siden han blev løsladt af Straffeanstalten. Deponenten blev hensat i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.10. Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginging herreders politiprotokol 1833-1842, LAN B 78 A - 86. Aar 1835 den 10de. Marts blev af Cancelliesecretair, Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. Rømer og R. Femhøj en Politieret sat, hvor da Forhørene over Arrestanterne Jens Christian Christensen og Karen Hansdatter continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 9de dennes til Indlemmelse og derved fulgte Acter til Følge. Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Acter og [deri indrykkede] Domme og erkiendte, at de havde udstaaet de idømte Straffe. Ingen flere af de [..........] og til Sagen henhørende Oplysninger ere indløbne. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret blev udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 21de Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hjerm Ginding Herreders Tingsted i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor ..... ....... Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Jens Christian Christensen og Karen Hansdatter. Amtets Skrivelse af 7de dennes og dermed fulgte Bilage fremlagdes og lyde saaledes: ## Arrestanterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt den fremlagte Attest, hvorved de intet havde at erindre. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret udsat
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0