Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette AndersdatterAlder: 63 år17471810

Navn
Mette Andersdatter
Efternavn
Andersdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
2. februar 1747
Delt note:
Sensitive:0 1747.02.02. Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1755 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum sogn 1747 Mariæ Renselsesdag lod Anders Nielsen paa Heeden døbe sit P.barn N: Mette. Madame Vindfeld af Øllegaard bar Barnet. Test.: Sr. Henrich Ernst Bierrum, Mr. [Tulle N...sen] af Brøndumdam og Karen Sørensdatter af Brøndum.
ÆgteskabAnders Christian AndersenVis familie
Type: MARR
ja

Søns fødsel
1
Anders Christian Jensen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
2
Niels Jensen Kvembjerg
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
3
Mette Marie Jensdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
4
Else Sophie Jensdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
5
Christen Jensen Kandbjerg
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
6
Sophie Jensdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
7
Niels Jensen Kvembjerg
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
8
Jørgen Christian Jensen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
9
Else Margrethe Jensdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
10
Else Jensdatter Kvemberg
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
11
Sophie Jensdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
12
Jens Jensen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
13
Christian Jensen
Type: BIRT
ja

Brors dåbSøren Andersen
Type: CHR
18. januar 1750 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1750.01.18 Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum Sogn 1750 den 18. Januarii blev Ander Nielsens Drengebarn af Heedehuset døbt N: Søren Mad. Brylle bar Barnet Test.: Knud Hansen af Brøndum. , Søren Hansen og Jørgen Pedersen af Brøndum, Mr. Nicolai Bech og Herredsfogdens Pige Johanne af Brøndumdam.
Brors dåbSøren Andersen
Type: CHR
18. januar 1750 (Alder 2 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseSøren Andersen
Type: BURI
23. august 1750 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 1750.08.23 Begravelse Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1755 LAN C 565 - 01 Døde i Brøndum Sogn 1750 d. 23. Aug. Anders Nielsens Søn af Heedehuset, gl. 7 Maaneder
Brors begravelseSøren Andersen
Type: BURI
23. august 1750 (Alder 3 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors dåbSøren Andersen
Type: CHR
24. juni 1751 (Alder 4 år)
Delt note:
Sensitive:0 1751.06.24. Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn 1751 den 24de Juni, som var St. Hansdag, blev Anders Nielsens Søn af Heedehuset døbt, N: Søren. Madame Bierrum bar bARNET. Test: Benned Jørgensen og Mads Sørensen af Giesinge, Anne Hansdr. af Præstegaarden og Johanne Cathrine af Forum.
Søsters dåbAnne Malene Andersdatter
Type: CHR
12. marts 1755 (Alder 8 år)
Delt note:
Sensitive:0 1755.03.12 Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum Sogn. 1755 d. 12te Martii blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt N: Anne Malene. Madame Klagenberg bar Barnet. Testes: Knud Hansen af Brøndum, Peder Jørgensen af Brøndumdam og Kirsten Christensdatter, ibid. Introduceret d. 4. S. e Paaske
Søsters dåbAnne Malene Andersdatter
Type: CHR
12. marts 1755 (Alder 8 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters begravelseAnne Malene Andersdatter
Type: BURI
17. august 1755 (Alder 8 år)
Delt note:
Sensitive:0 1755.08.17 Begavelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Begravede i Brøndum Sogn. 1755 den 1de Augusti blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset begraven, N: Anne Malene, gl. 21 Uger.
Søsters dåbJohanne Andersdatter
Type: CHR
25. marts 1757 (Alder 10 år)
Delt note:
Sensitive:0 1757.03.25. Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn. 1757 25de Mar. [....] blev døbr Anders Nielsens Datter N: Johanne af Heedehuset Madame Bierrum af Øllegaard bar Barnet Testes: Hans Jørgensen og Søren Christensen Smed af Brøndum, Jens Brikes Datter Maren af Pgrd. og Judithe Mathiasdatter af Brøndum. Konen blev indledt 3. S. e. P., den 1ste Maji.
Brors dåbHenrik Andersen
Type: CHR
20. januar 1760 (Alder 12 år)
Delt note:
Sensitive:0 1760.01.20 Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn. 1760 Januar 20de blev døbt Anders Nielsens Søn af Heedehuset, N: Henrich. Madame Wøldike af Wisselberg bar Barnet. Testes: Jes Madsen og Jep Christensen af Brøndum, Jomfru Mette Windfeld af Øllegaard og Dorthe Pedersdr. af Lunde. Konen blev indledt den 16de Marti, Midfaste Søndag.
Søsters dåbIngeborg Andersdatter
Type: CHR
17. oktober 1762 (Alder 15 år)
Delt note:
Sensitive:0 1762.10.17 Barnedaab. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1762 October 17de, 19. S. e. Tr., blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt, N: Ingeborg. Mad. Klagenbergs bar Barnet. Testes: Jens Hansen og Søren Nielsen, begge ag Giesinge, Cathrine Sophie Hansen af Præstegaarden. Konen blev indledt den 21de Nov., 24. S. e. Tr,
Søsters dåbIngeborg Andersdatter
Type: CHR
17. oktober 1762 (Alder 15 år)
Delt note: Sensitive:0
ForlovetJens JørgensenVis familie
Type: ENGA
15. juni 1764 (Alder 17 år)
Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabJens JørgensenVis familie
Type: MARR
6. oktober 1764 (Alder 17 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbSophie Jensdatter
Type: CHR
29. september 1765 (Alder 18 år)
Delt note:
Sensitive:0 1765.09.29 Barnedåb Kirkebogsudskrift Deiberg Sogn Anno 1765 St. Michels Dag Jens Qvembergs Barn Døbt og kaldet Sophia, baaren af Velærværdige Hr. Bangs Kiæreste. Vidner: Velædle Sr. Krarup fra Deiberglund, Jens Jacobsen af Gamle Deiberg, Degnens Hustrue, Jens Vognbergs Daatter og Christen Vonbergs T. Pige.
Søns dåbNiels Jensen Kvembjerg
Type: CHR
1. januar 1767 (Alder 19 år)
Delt note:
Sensitive:0 1767.01.01. Barnedåb Kirkebogsudskrift Deiberg Sogn Anno 1767 Nye Aars Dag Jens Qvembergs Barn døbt og kaldet Niels, baaren af Degnens Hustru. Faddere: Jens Knudsen, Jens Jacobsen, Jens Ladefoged, Madame Bang og Marie Jacobsdatter
Søns dåbJørgen Christian Jensen
Type: CHR
fra 1. januar 1768 til 1. januar 1769 (Alder 20 år)
Delt note:
FreeFormatDate:Dom 3tia post Paschat Sensitive:0 1768 Barnedåb Kirkebogsudskrift Deiberg Sogn Anno 1768 Dom 3tia post Paschat: Jens Qvembergs Søn Jørgen Christian Døbt, baaren af Madme Ramsings Søster. Vidner: Christen Møller, Morten kiærgaard, Morten Svingel, Mads Lyagers Hustrue og Maren Ledding.
Datters dåbElse Margrethe Jensdatter
Type: CHR
21. marts 1770 (Alder 23 år)
Delt note:
Sensitive:0 1770.03.21 Barnedaab Kirkebogsudskrift Deiberg Sogn 1770 Onsdagen d. 21 Martij Jens Qvembergs Barn Døbt og kaldet Else Margrethe, baaren af Degnens Daatter Anne Margrethe, th. paa Slumstrup. Fad.: Niels Jacobsen Skriverkal ibid., Frands Alkiersig, Jens Skinbergs hust. og Anne [.....ng], th. i Præstegrd.
Søns dåbAnders Christian Jensen
Type: CHR
16. juni 1771 (Alder 24 år)
Delt note:
Sensitive:0 1771.06.16. Barnedaab Udskrift af Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 Deiberg Anno 1771 Dom 3tia p. Trinit., d. 16de Juni , Jens Qvembergs barn døbt og kaldet Anders Christian, baaren af Morten Kiærgrds Hust. Fad.: Jens Lassen. Niels Skytt, Niels [....d], Niels Jensens Hustr. og Henrich Møllers Th. pige Karen.
Datters dåbElse Sophie Jensdatter
Type: CHR
25. april 1773 (Alder 26 år)
Delt note:
FreeFormatDate:Dom Jubilate Sensitive:0 1773.04.25 Barnedåb. Kirkebogsudskrift Deiberg 1773 Dca Jubilate, den 25. April blev Jens Qvembergs Daatter Else Sophie Døbt, Faddere: Christen Ugelborg, Lars [.....], Gravers Rabbergs Hustrue, Anders Rabbergs Daatter og Jens [..baks] Hustrue.
Søns dåbChristen Jensen Kandbjerg
Type: CHR
15. januar 1775 (Alder 27 år)
Delt note:
Sensitive:0 1775.01.15 Barnedåb Kirkebogsudskrift Deiberg 1775 1775, den 15. Janu. Jens Qvembergs Søn Christen, baaren af Kirsten [..nning] i Præstegrd. Faddere: Niels Ladefoged, Las Toft, Jens Holm, Anders Rabbergs Hustru, og Jens Larsens Daatter.
Datters dåbMette Marie Jensdatter
Type: CHR
19. maj 1777 (Alder 30 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns dåbJens Jensen
Type: CHR
16. maj 1779 (Alder 32 år)
Delt note:
Sensitive:0 1779.05.16 Barnedåb Udskrift af Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 589 - 1 Deiberg sogn. Døbte. 1779 16. Maj blef Jens Qvæmberg og Hustru Mette Andersdatters Søn Jens døbt. Testes: Lars [Lyse], Lars Ledagers Søn Lars, Xsten Møllers Søn Christen, Christen [......] Hstrue Ane Marie, Niels Algersigs Tienestepige, Christen Vognbergs Hustrue [Barbara]
Datters dåbSophie Jensdatter
Type: CHR
24. juni 1780 (Alder 33 år)
Delt note:
Sensitive:0 1780.06.24 Barnedåb Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1780 - Deiberg Søndagen den 24 Junij blef Nattmanden Jens Jørgensens og Hustrue Mette Andersdatter deres Datter Sophia døbt. Xsten [Tegel....] Kone bar Barnet [.......] Jens [Poulsen] øster Rahberg, Peder Stampe, [...... ... ....... ...... ... ... ....... ]
Søns dåbNiels Jensen Kvembjerg
Type: CHR
1. april 1782 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1782.04.01 Barnedåb Udskrift af Deibjerg sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1782 Deiberg Sogn den 1ste April, 2den Paaskedag blev Jens Qvemberg og Hustrue Mette Andersdatter deres Barn døbt og kaldet Niels Baaren af Kiersten Andersdatter fra Præstegaarden Testibus:Christen Ugelvig, Laust Jacobsen, Christen Andersen, Christen Wognbergs Datter Maren og Morten [T..nings] Hustrue
Søns dåbChristian Jensen
Type: CHR
29. august 1784 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1784.08.29 Barnedåb Udskrift af Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 Døbte Deiberg 1784 Søndagen den 29de Augusti blev Nattmanden Jens Jørgensen og Mette Andersdatter deres Søn døbt og kaldet Christian baaren af Præstekonen. Faddere vare Jens Knudsen, Christen Jacobsen, Marcus Christensen, Kiersten Jensdatter og Jens Olesens Hustrue.
Datters dåbElse Jensdatter Kvemberg
Type: CHR
3. september 1786 (Alder 39 år)
Delt note:
Sensitive:0 1786.09.03 Barnedåb Udskrift af Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1786 LAN C 539 - 1 Dejberg Sogn Døbte 1786 Søndagen den 10de Sept blev Nattmanden Jens Jørgensen og Hustrue Mette Andersdatter Deres Datters Daab confirmeret, som Søndagen den 3die Hujus var hjemmedøbt og kaldet Else, baaren af Stuepigen Zidsel [Gra....] fra Deiberglund. Faddere vare Niels Ladefoged, Lars Toft, Laust Jensen Sandager, Inger Sørensdatter og Laust Jensens Kone i Rabberg
Datters dåbElse Jensdatter Kvemberg
Type: BAPM
10. september 1786 (Alder 39 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns begravelseJens Jensen
Type: BURI
1. juli 1787 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 Formentlig død før 1.-7.-1787, da han ikke figurerer på folketællingsliste 1787 for Dejbjerg sogn. Dødsfald i Dejbjerg sogn er ikke kirkebogsregistreret før fra 1794-ff
Søns begravelseChristian Jensen
Type: BURI
1. juli 1787 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 Formentlig død før 1.-7.-1787, da han ikke figurerer på folketællingsliste 1787 for Dejbjerg sogn. Dødsfald i Dejbjerg sogn er ikke kirkebogsregistreret før fra 1794-ff
FolketællingJens JørgensenVis familie
Type: CENS
1. juli 1787 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling Udskrift fra folketællingsliste Optegnelse paa Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkiøbing Amt den 1ste Juli 1787 Byernes og Stedernes Navne:Qvemberg1. Familie Personernes Navne:Familiepos.AlderStandErhverv, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jens JørgensenMand52} begge iNatmand Mette Andersdatterhans Kone41} 1ste Ægteskab Jørgen Jensenderes Søn19ugift Anders Jensendo17- - Christen Jensendo13- - Niels Jensendo 5- - Else Jensdatterderes Datter14- - Mette Marie Jensdatterdo10- - Sophie Jensdatterdo 7- - Else Jensdatterdo 1- -
Datters fødsel
14
Anne Kirstine Jensdatter
Type: BIRT
1. december 1790 (Alder 43 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se notatet vedr. dåbspublikationen.
Datters dåbAnne Kirstine Jensdatter
Type: BAPM
5. december 1790 (Alder 43 år) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1790.12.05 Dåbspublikation Kirkebogsudskrift Dejberg 1790 Søndagen den 5te December blev Natmanden Jens Jørgensen og Mette Andersdatter deres Datters Daab confirmeret, som forhen var hjemmedøbt og kaldet Ane Kierstine, baaren af Jomfru Inger Helene Ramsing. Fadderne vare Christen Jacobsen, Mads Laustsen, Kiersten Frandsdatter, Peder Olesens Hustrue og Laust LettagersHustrue.
Ægtemands dødsfaldJens Jørgensen
Type: DEAT
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 47 år)

Delt note:
Sensitive:0 druknet
FolketællingAnders Christian AndersenVis familie
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 53 år)
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af folketællingsliste Optegnelse paa Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkiøbing Amt den 1ste Febr. 1801 Byernes og Stedernes Navne:Paa Heeden er Natmanden Personernes NavneAlderStandErhverv, Familiepos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anders Andersen28gift 1ste GangSkorstensfeyer etc. Mette Andersdatter52gift 2den Ganghans Kone
Død
Type: DEAT
ja

Begravelse
Type: BURI
10. februar 1810 (Alder 63 år)
Delt note:
Sensitive:0 1810.02.10 Begravelse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Døde 1810 d. 10. Febr. begravedes Anders Christians Kone fra Qvemberg Mette, 61 Aar gammel.
Familie med forældre - Vis familie
far
hende selv
16 år
lillesøster
-3 år
lillebror
-3 år
lillesøster
-2 år
lillesøster
-4 år
lillebror
-17 måneder
lillebror
Familie med forældre - Vis familie
far
hende selv
3 år
lillebror
5 år
lillesøster
8 år
lillesøster
Familie med Jens Jørgensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 6. oktober 1764Brøndum (Skads) sogn
7 år
søn
11 år
søn
-5 år
datter
14 år
datter
-18 år
datter
21 måneder
søn
5 år
datter
-14 år
søn
2 år
søn
2 år
datter
16 år
datter
-21 år
datter
14 år
søn
5 år
søn
Familie med Anders Christian Andersen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
Anders Christian Andersen + Appelone Jensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:
steddatter
Anders Christian Andersen + Christine Jørgensdatter - Vis familie
ægtemand
svigerdatter
Ægteskab:
stedsøn
20 måneder
stedsøn

Dåb
Sensitive:0 1747.02.02. Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1755 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum sogn 1747 Mariæ Renselsesdag lod Anders Nielsen paa Heeden døbe sit P.barn N: Mette. Madame Vindfeld af Øllegaard bar Barnet. Test.: Sr. Henrich Ernst Bierrum, Mr. [Tulle N...sen] af Brøndumdam og Karen Sørensdatter af Brøndum.
Forlovet
Sensitive:0
Ægteskab
Sensitive:0
Folketælling
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling Udskrift fra folketællingsliste Optegnelse paa Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkiøbing Amt den 1ste Juli 1787 Byernes og Stedernes Navne:Qvemberg1. Familie Personernes Navne:Familiepos.AlderStandErhverv, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jens JørgensenMand52} begge iNatmand Mette Andersdatterhans Kone41} 1ste Ægteskab Jørgen Jensenderes Søn19ugift Anders Jensendo17- - Christen Jensendo13- - Niels Jensendo 5- - Else Jensdatterderes Datter14- - Mette Marie Jensdatterdo10- - Sophie Jensdatterdo 7- - Else Jensdatterdo 1- -
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af folketællingsliste Optegnelse paa Folketallet m. v. i Deiberg Sogn i Bølling Herred, Ringkiøbing Amt den 1ste Febr. 1801 Byernes og Stedernes Navne:Paa Heeden er Natmanden Personernes NavneAlderStandErhverv, Familiepos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anders Andersen28gift 1ste GangSkorstensfeyer etc. Mette Andersdatter52gift 2den Ganghans Kone
Begravelse
Sensitive:0 1810.02.10 Begravelse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Døde 1810 d. 10. Febr. begravedes Anders Christians Kone fra Qvemberg Mette, 61 Aar gammel.