Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Abraham JørgensenAlder: 83 år17251808

Navn
Abraham Jørgensen
Efternavn
Jørgensen
Født
Type: BIRT
fra 1. januar 1725 til 1. januar 1726
Delt note:
Sensitive:0 Kirkebogsudskrift kan ikke fås.
ÆgteskabKirsten HansdatterVis familie
Type: MARR
ja

Datters fødsel
1
Sophie Abrahamsdatter
Type: BIRT
ja

Søsters fødselAnne Marie Jørgensdatter
Type: BIRT
1. januar 1730 (Alder 5 år)

Delt note: Sensitive:0
Brors dåbNiels Jørgensen
Type: CHR
18. maj 1732 (Alder 7 år)
Delt note:
Sensitive:0 1732.05.18 Barnedåb Kirkebogsudskrift Deiberg Sogns Døbte. 1732 d. 18. Maj blev døbt i Deiberg Kierke Jørgen Christensen af Qvemberg hans Drengebarn og blev kaldt Niels. Fremstillet til Daaben af den gamle Kone i Qvemberg, navnlig Johanne. Faddere: Monsieur Krarup paa Deiberglund, min Kone, Sophie Povelsdatter, ærbaarne Jomfru Marie Stauning, Degnen Peder Winther.
Brors dåbJens Jørgensen
Type: CHR
8. december 1734 (Alder 9 år)
Delt note:
Sensitive:0 1734.12.08. Barnedåb. Kirkebogsudskrift Deiberg Sogns døbte 1734 d. 8. Dec. blev Jørgen Christensens Søn af Qvemberg hiemmedøbt ved Navn Jens. Fremstillet derefter i Deiberg Kirke Dm. p. Circumcision. Cristi. Faddere vare de som af Menigheden offentlig kunde formaaes af fremtræde. En af Moderens Paarørende bar Barnet.
Brors dåbJens Jørgensen
Type: BAPM
6. januar 1735 (Alder 10 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors dødsfaldPoul Jørgensen
Type: DEAT
28. januar 1737 (Alder 12 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Brors dåbPoul Jørgensen
Type: CHR
28. januar 1737 (Alder 12 år)
Delt note:
Sensitive:0 1737.01.28. Barnedåb Kirkebogsudskrift. Deiberg Sogns Døbte D. 28. Jan. blef Nat Manden Jørgen Christensens Barn formedelst Svaghed hiemmedøbt og kaldet Povel, strax efer død
Datters fødsel
2
Else Abrahamsdatter
Type: BIRT
fra 1. januar 1763 til 1. januar 1764 (Alder 38 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
3
Jørgen Frederik Abrahamsen
Type: BIRT
fra 1. januar 1765 til 1. januar 1766 (Alder 40 år)

Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseNiels Jørgensen
Type: BURI
8. september 1765 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndun Sogn 1765 September 8de, 14. S. e. Tr. blev begraven Niels Jørgensen af Heedehuset, gl. - - - o o o - - - alderen er ikke indført i kirkebogen
Datters dåbSophie Abrahamsdatter
Type: CHR
12. april 1767 (Alder 42 år)
Delt note:
Sensitive:0 1767.04.12 Barnedåb Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 Deiberg Anno 1767 Palmesøndag Abraham Qvembergs Barn Døbt og kaldet Sophia, baaren af Madme Lange. Fad. Michel Muurmester, Jens Ladefoged, Madme Bang, Degnens Kone og Maren [.ini} th paa Deibergl.
Søns fødsel
4
dødfødt Abrahamsen
Type: BIRT
29. december 1769 (Alder 44 år)
Delt note:
Sensitive:0 1769.12.29 Fødsel. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1769 December 29de fødte Abraham Jørgensen Hustrue Kirsten Hansdatter i Heedehuset et dødt >Drengebarn
Søns begravelsedødfødt Abrahamsen
Type: BURI
31. december 1769 (Alder 44 år) Alder: 0 år 0 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1769.12.31. Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1769 December 31te, S. m. Juul og Nytaar, blev begraven Natmanden Abraham Jørgensens dødfødte Drengebarn
Begivenhed 22. maj 1777 (Alder 52 år) Alder: 52 år 4 måneder 21 dage
Delt note:
Sensitive:0 1777.05.22. Forlover Udskrift af Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 04 1777 Den 22de Maji bleve troelovede Ungkarl Christopher Nielsen fra Madum og Pige Anne Sophie Jørgensdatter fra Allerslev. Der blev lyst for dem Trinitatis Søndag samt 1ste og 2den p. Tr. For disse Fæstefolk indestaae vi som Forlovere og forsikkre, at der er intet paa nogen af Siderne, som kan hindre deres lovlige sammenkomst i Ægtestanden Brøndum d. 22. Maji 1777 Abraham JørgensenJørgen Friderich Jørgensen Ægteviede d. 23. Januarii 1776
Begivenhed 16. maj 1782 (Alder 57 år) Alder: 57 år 4 måneder 15 dage
Delt note:
Sensitive:0 1782.05.16. Trolovelse Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 04 1782 Maji 16de blev troelovede Ungkarl Christen Nielsen af Kaarbye og Enke Ingeborg Jørgens Datter af Durup Der blev lyst til Ægtekab for dem 2den Pintsedag, Trinitatis Søndag og 1ste post Trinit. At disse Fæstefolck ere for anden Troelovelse og Ægteskab frie og ledige og hverandre beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre, det bliver til Sikkerhed for Hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, hermed under vore Hænder bekræftet. Brøndum den 16de Maji 1782. Abraham A I Jørgensen NavnemærkeChristopher C N Nielsen fra Ovtrup Navnemærke Ægteviede den 25de Julii 1782.
Begivenhed 7. september 1783 (Alder 58 år) Alder: 58 år 8 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1783.09.01 Barnedaab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
Begivenhed 7. september 1783 (Alder 58 år) Alder: 58 år 8 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1783.09.01 Fadderskab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
Begivenhed 1. september 1784 (Alder 59 år) Alder: 59 år 8 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784. d. 1. Sept. bleve trolovede Ungkarl Henrik Andersen fra Stauning og Pige Sophie Abrahams Dtr. af Hedehuset i Brøndum Sogn. Der blev lyst til Ægteskab for dem 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke Ritualet deres agtnede Ægteskab kunde forhindre, det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten Hr. huulegaard, som deresVielse dkal forrette, herved afg os som Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1. Septbr.1784 Abraham A. I. JørgensenAnders A.A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12te Nov. 1784.
Begivenhed 1. september 1784 (Alder 59 år) Alder: 59 år 8 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784 d. 1ste Septbr. bleve trolovede Ungkarl Jørgen Frederik Abrahamsen af Hedehuset i Brøndum Sogn og Pige Ingeborg Andersdttr fra Stauning. Der blev lyst til Ægteskab for dem den 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, herved af os Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1ste Sept. 1784 Abraham A I JørgensenAnders A. A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12. Nove 1784.
Barns ægteskabHenrik AndersenSophie AbrahamsdatterVis familie
Type: MARR
12. november 1784 (Alder 59 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet
Barns ægteskabJørgen Frederik AbrahamsenIngeborg AndersdatterVis familie
Type: MARR
12. november 1784 (Alder 59 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet.
Søsters begravelseAnne Marie Jørgensdatter
Type: BURI
fra 1. juni 1785 til 30. juni 1785 (Alder 60 år) Alder: 55 år 5 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1785.06.xx Begravelse Udskrift af Nørre Nissum Sogns kirkebog 1728-1803 LAN C 484 - 01. Begravelser og Liigprædikener [..] Juni Jørgen Kollijs Kone Anne Marie ........... [..] Aar - Maan. - Dage - - - o o o - - - Kommentar: Kirkebogen er stærkt falmet, så at begravelsesdagen ikke kan tydes fra mikrofilmen, hvorfra udskriften er hentet.
Begravelse af datterSophie Abrahamsdatter
Type: BURI
17. september 1786 (Alder 61 år)
Delt note:
Sensitive:0 1786.09.17. Begravelse Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 1786 Sept. 17. Sophie Abrahams Dt, af Heedehuuset, gl. 20 Aar.
Begivenhed 7. september 1791 (Alder 66 år) Alder: 66 år 8 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 1783.09.01 Barnedaab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
Brors dødsfaldJens Jørgensen
Type: DEAT
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 70 år)

Delt note:
Sensitive:0 druknet
FolketællingKirsten HansdatterVis familie
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 76 år)
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Uddrag af Folketællingsliste for Brøndum sogn (Skads) 1801 Mikrofilm, kort nr. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Brøndum Sogn, Skads Herred, Ribe Amt den 1. Februar 1801 Byernes og Stedernes Navne: Hedehuset1 Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen AbrahamsenHuusbonde37} begge i Jordløs Huusmand, } 1ste Skorsteensfeier i Skads Herred Ingeborg AndersdatterHans Kone39} Ægteskab Kirsten Jørgensdatter}15} Anne Sophie Jørgensdatter}12} Jens Christian Jørgensen} deres Børn 6} ugift Anne Marie Jørgensdatter} 3} Margrethe Jørgensdatter} 1} Abraham Jørgensen} Husbondens79gift 1. GangFaaer ophold af Skads Herred Kirsten Hansdatter}Forældre82gift 2. Gang
Datters dødsfaldElse Abrahamsdatter
Type: DEAT
fra 1. januar 1804 til 1. januar 1805 (Alder 79 år) Alder: 41 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
ja

Begravelse
Type: BURI
4. december 1808 (Alder 83 år) Alder: 83 år 11 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1807.12.04 Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Begravne i Brøndun Sogn 1807. December 4. Abraham Jørgensen, Forum, gammel 83 Aar.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillesøster
2 år
lillebror
3 år
lillebror
-9 år
ham selv
12 år
lillebror
Familie med Kirsten Hansdatter - Vis familie
ham selv
hustru
Ægteskab:
datter
4 år
datter
-15 måneder
søn
5 år
søn
Frederik Nnsen + Kirsten Hansdatter - Vis familie
hustru’s ægtemand
hustru
Ægteskab:
steddatter

Født
Sensitive:0 Kirkebogsudskrift kan ikke fås.
EVEN
Sensitive:0 1777.05.22. Forlover Udskrift af Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 04 1777 Den 22de Maji bleve troelovede Ungkarl Christopher Nielsen fra Madum og Pige Anne Sophie Jørgensdatter fra Allerslev. Der blev lyst for dem Trinitatis Søndag samt 1ste og 2den p. Tr. For disse Fæstefolk indestaae vi som Forlovere og forsikkre, at der er intet paa nogen af Siderne, som kan hindre deres lovlige sammenkomst i Ægtestanden Brøndum d. 22. Maji 1777 Abraham JørgensenJørgen Friderich Jørgensen Ægteviede d. 23. Januarii 1776
EVEN
Sensitive:0 1782.05.16. Trolovelse Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 04 1782 Maji 16de blev troelovede Ungkarl Christen Nielsen af Kaarbye og Enke Ingeborg Jørgens Datter af Durup Der blev lyst til Ægtekab for dem 2den Pintsedag, Trinitatis Søndag og 1ste post Trinit. At disse Fæstefolck ere for anden Troelovelse og Ægteskab frie og ledige og hverandre beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre, det bliver til Sikkerhed for Hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, hermed under vore Hænder bekræftet. Brøndum den 16de Maji 1782. Abraham A I Jørgensen NavnemærkeChristopher C N Nielsen fra Ovtrup Navnemærke Ægteviede den 25de Julii 1782.
EVEN
Sensitive:0 1783.09.01 Barnedaab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
EVEN
Sensitive:0 1783.09.01 Fadderskab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
EVEN
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784. d. 1. Sept. bleve trolovede Ungkarl Henrik Andersen fra Stauning og Pige Sophie Abrahams Dtr. af Hedehuset i Brøndum Sogn. Der blev lyst til Ægteskab for dem 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke Ritualet deres agtnede Ægteskab kunde forhindre, det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten Hr. huulegaard, som deresVielse dkal forrette, herved afg os som Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1. Septbr.1784 Abraham A. I. JørgensenAnders A.A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12te Nov. 1784.
EVEN
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784 d. 1ste Septbr. bleve trolovede Ungkarl Jørgen Frederik Abrahamsen af Hedehuset i Brøndum Sogn og Pige Ingeborg Andersdttr fra Stauning. Der blev lyst til Ægteskab for dem den 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, herved af os Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1ste Sept. 1784 Abraham A I JørgensenAnders A. A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12. Nove 1784.
EVEN
Sensitive:0 1783.09.01 Barnedaab Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 565 - 03 ) Døbte, Brøndum Sogn Anno 1783 Sept. 1 Blev Natmandssvend Anders Andersen og Hustru Anna Christens Datter deres Tvilling-Døttre formedelst Svaghed af Præsten hiemmedøbte i Overværelse af Børnenes Moder samt Abraham Jørgensen, Hustrue og Datter Sophie. Det ældste Barn blev kaldet Magrethe, og det yngste Else. Dca 12 p. Tr. den 7de Sept. blev Hiemmedaaben confirmeret i Brøndum Kirke. Natmand Jørgen Jørgensens Datter Else af Outrup bar Magrethe og Natmand Abraham Jørgensens Datter Sophie af Heedehuset i Brøndum Sogn bar Else. Testes: Abraham Jørgensen af Heedehuset, Christopher Nielsen af Outrup, Henrik Andersen af Stauning, Jørgen Jørgensens Hustrue Else Mallene Casparsdr. af Outrup, Christen Jensens Hustrue Lisbet Johansdatter og Datter Maren fra Salling, Mortens Datter Anne Marie fra Rye og Niels Becks Datter Else af Madum Konen blev indledt Dca. 16. p: Trinit ------------- Tilføjelse i kirkebogens Margen: Magrethe død.
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Uddrag af Folketællingsliste for Brøndum sogn (Skads) 1801 Mikrofilm, kort nr. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Brøndum Sogn, Skads Herred, Ribe Amt den 1. Februar 1801 Byernes og Stedernes Navne: Hedehuset1 Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen AbrahamsenHuusbonde37} begge i Jordløs Huusmand, } 1ste Skorsteensfeier i Skads Herred Ingeborg AndersdatterHans Kone39} Ægteskab Kirsten Jørgensdatter}15} Anne Sophie Jørgensdatter}12} Jens Christian Jørgensen} deres Børn 6} ugift Anne Marie Jørgensdatter} 3} Margrethe Jørgensdatter} 1} Abraham Jørgensen} Husbondens79gift 1. GangFaaer ophold af Skads Herred Kirsten Hansdatter}Forældre82gift 2. Gang
Begravelse
Sensitive:0 1807.12.04 Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Begravne i Brøndun Sogn 1807. December 4. Abraham Jørgensen, Forum, gammel 83 Aar.