Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Ingeborg AndersdatterAlder: 88 år17621850

Navn
Ingeborg Andersdatter
Efternavn
Andersdatter
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
17. oktober 1762
Delt note:
Sensitive:0 1762.10.17 Barnedaab. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1762 October 17de, 19. S. e. Tr., blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt, N: Ingeborg. Mad. Klagenbergs bar Barnet. Testes: Jens Hansen og Søren Nielsen, begge ag Giesinge, Cathrine Sophie Hansen af Præstegaarden. Konen blev indledt den 21de Nov., 24. S. e. Tr,
Datters fødsel
1
Kirsten Jørgensdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
2
Anne Sophie Jørgensdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
3
Anne Margrethe Jørgensdatter
Type: BIRT
ja

ForlovetJørgen Frederik AbrahamsenVis familie
Type: ENGA
1. september 1784 (Alder 21 år)
Delt note:
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784 d. 1ste Septbr. bleve trolovede Ungkarl Jørgen Frederik Abrahamsen af Hedehuset i Brøndum Sogn og Pige Ingeborg Andersdttr fra Stauning. Der blev lyst til Ægteskab for dem den 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, herved af os Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1ste Sept. 1784 Abraham A I JørgensenAnders A. A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12. Nove 1784.
ÆgteskabJørgen Frederik AbrahamsenVis familie
Type: MARR
12. november 1784 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet.
Datters dåbKirsten Jørgensdatter
Type: CHR
5. marts 1786 (Alder 23 år)
Delt note:
Sensitive:0 1786.03.05 Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 1776 Marts 5 Dca Invocavit hafde Jørgen Abrahamsen og Hustru Ingeborg Anders Dt af Hedehuset en Datter ved Daaben kaldet Kirsten, baaren af Præstekonen Mad. Antonette Huulegaard. Testes: Niels Lauritsen, Hans Ladefoged og Peder Christensen af Brøndum, Jens Rasksen og Else Rasks Dt. af Præstegaarden. Konen blev indl. Palmesøndag.
Datters dåbAnne Sophie Jørgensdatter
Type: CHR
22. marts 1789 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se notatet vedr. dåbspublikationen
Datters dåbAnne Sophie Jørgensdatter
Type: BAPM
22. marts 1789 (Alder 26 år)
Delt note:
Sensitive:0 1789.03.22 Dåbspublikation Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 1786 Marts 22, Midfaste Søndag blev Jørgen Abrahamsen og Ingeborg Anders Dt. af Hedehuset deres af Foastermoderen Kirsten Bastians Dt. hjemmedøbte Datter, Anna Sophia kaldet, hendes Daab confirmeret. Frue Warthoe bar hende. Testes: Anders Sørensen fra Brøndumdam, Christen Nørgaard, Lorentz Holm, og Stephan [Brich] af Brøndum, Anna Kirstine Hans Dt. af Præstegaarden. Konen blev indl. 3die Sønd. efter Paaske.
Datters dåbAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: CHR
31. juli 1791 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 1791.07.31 Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 1791 Julii 31, 6te a. Trinit. hafde Natmand Jørgen Abrahamsen og Ingeborg Andersdatter af Hedehuset en Datter ved Daaben kaldet Anna Margrethe. Præstens Kone Mad. Antonette Huulegaard bar ham. Testes: Laust Wejrup og Jens Hansens Søn Hans af Brøndum, Jens Laustsen af Forumlund og Anne Maria Claus Dt. af Præstegaarden. Konen blev indledt 10de Søndag efter Trinit.
Begravelse af datterAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: BURI
12. januar 1794 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.01.12. Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Begravne i Brøndun Sogn 1794 Jan 12. Jørgen Abramsens Dr. Anna Margrethe af Hedehuset, gl. 2 Aar.
Datters fødsel
4
Anne Margrethe Jørgensdatter
Type: BIRT
11. marts 1794 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.03.11. Fødsel. Udskrift af Brøndum (Skads) og Vester Nebel sognes kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Døbte 1794 April 13. Palmesøndag blev Jørgen Abrahamsen og Ingeborg Andersdtr af Hedehuuset deres Datter Anna Margrethe (fød d. 11te Martii) og strax hiemmedøbt af Jordemoderen Maren Pedersdatter hendes Daab confirmeret. Mad. Antonette Huulegaard bar hende Testes: Ole PedersenmafmBrøndum, Laust Pedersen og Jeppe Mortensen af Forum, Peder Christensen og Anna Madsdatter af Præstegaarden Konen indledt samme Dag.
Datters dåbAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: CHR
11. marts 1794 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: BAPM
13. april 1794 (Alder 31 år) Alder: 0 år 1 måned 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begravelse af datterAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: BURI
11. maj 1794 (Alder 31 år) Alder: 0 år 2 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1794.05.11. Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Begravne i Brøndun Sogn 1794 Maji 11. Jørgen Abrahamsens Dr. Anne Magrethe af Hedehuset, gl. 2 Maan
Søns fødsel
5
Jens Christian Jørgensen
Type: BIRT
17. juli 1795 (Alder 32 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dåbJens Christian Jørgensen
Type: CHR
17. juli 1795 (Alder 32 år)

Delt note: Sensitive:0
Søns dåbJens Christian Jørgensen
Type: BAPM
2. august 1795 (Alder 32 år) Alder: 0 år 0 måneder 16 dage
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
6
Anne Marie Jørgensdatter
Type: BIRT
18. januar 1798 (Alder 35 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbAnne Marie Jørgensdatter
Type: CHR
18. januar 1798 (Alder 35 år)

Delt note: Sensitive:0
Datters dåbAnne Marie Jørgensdatter
Type: BAPM
25. februar 1798 (Alder 35 år) Alder: 0 år 1 måned 7 dage
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
7
Anne Margrethe Jørgensdatter
Type: BIRT
24. januar 1801 (Alder 38 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: CHR
25. januar 1801 (Alder 38 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag

Delt note: Sensitive:0
FolketællingJørgen Frederik AbrahamsenVis familie
Type: CENS
1. februar 1801 (Alder 38 år)
Delt note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Uddrag af Folketællingsliste for Brøndum sogn (Skads) 1801 Mikrofilm, kort nr. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Brøndum Sogn, Skads Herred, Ribe Amt den 1. Februar 1801 Byernes og Stedernes Navne: Hedehuset1 Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen AbrahamsenHuusbonde37} begge i Jordløs Huusmand, } 1ste Skorsteensfeier i Skads Herred Ingeborg AndersdatterHans Kone39} Ægteskab Kirsten Jørgensdatter}15} Anne Sophie Jørgensdatter}12} Jens Christian Jørgensen} deres Børn 6} ugift Anne Marie Jørgensdatter} 3} Margrethe Jørgensdatter} 1} Abraham Jørgensen} Husbondens79gift 1. GangFaaer ophold af Skads Herred Kirsten Hansdatter}Forældre82gift 2. Gang
Datters dåbAnne Margrethe Jørgensdatter
Type: BAPM
8. marts 1801 (Alder 38 år) Alder: 0 år 1 måned 15 dage
Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
8
Ingeborg Jørgensdatter
Type: BIRT
5. august 1804 (Alder 41 år)
Delt note:
Sensitive:0 1804.08.05 Fødsel. Udskrift af Brøndum (Skads) og Vester Nebel sognes kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Brøndum Sogns Døbte 1804 September 16, 16de Søndag efter Trinit. lod Jørgen Abrahamsen og Ingeborg Andersdatter af Forum en Datter, navnlig Ingeborg, hendes Daab Confirmere. Fød og hiemmedøbt 5te August. Blev frembaaren af N. Esbergs Hustrue Anne af Forum. Faddere: Sren Kjer, og Christen Laursen af Forum, Anna Laurids Dtr. og Mette Maria Peders Dtr. af Forumlund. Konen blev indledt samme Dag.
Datters dåbIngeborg Jørgensdatter
Type: CHR
5. august 1804 (Alder 41 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbIngeborg Jørgensdatter
Type: BAPM
16. september 1804 (Alder 41 år) Alder: 0 år 1 måned 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters fødsel
9
Mette Jørgensdatter
Type: BIRT
7. februar 1808 (Alder 45 år)
Delt note: Sensitive:0
Datters dåbMette Jørgensdatter
Type: CHR
10. februar 1808 (Alder 45 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage

Delt note: Sensitive:0
Datters dåbMette Jørgensdatter
Type: BAPM
20. marts 1808 (Alder 45 år) Alder: 0 år 1 måned 13 dage
Delt note: Sensitive:0
Søsters begravelseMette Andersdatter
Type: BURI
10. februar 1810 (Alder 47 år)
Delt note:
Sensitive:0 1810.02.10 Begravelse Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 2 Døde 1810 d. 10. Febr. begravedes Anders Christians Kone fra Qvemberg Mette, 61 Aar gammel.
Barns ægteskabOle HansenKirsten JørgensdatterVis familie
Type: MARR
14. november 1813 (Alder 51 år)
Delt note:
Sensitive:0 1813.11.14 Bryllup Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Copulerede Nr.:1813 - 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder Håndtering og Opholdssted:Ungkarl Ole Hansen, Huusmand, boende paa Rosthøje Mark, 28 Aar gammel. Brudens Navn, Stand, Alder Håndtering og Opholdssted:Pigen Kiersten Jørgensdatter fra Forum, 28 Aar gammel Forloverne:Jørgen Abrahamsen Niels Jørgensen Vielsesdagen:d. 14de November 1813 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:har begge efter Attest havt de naturlige Kopper.
Søns dåbJens Christian Jørgensen
Type: BAPM
19. maj 1816 (Alder 53 år) Alder: 20 år 10 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Barns ægteskabJens Sørensen EsbjergAnne Sophie JørgensdatterVis familie
Type: MARR
27. juli 1817 (Alder 54 år)
Delt note:
Sensitive:0 1817.07.27 Bryllup Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1776-1814 LAN C 565 - 03 Copulerede Nr.:1817 No. 3 Brudgommens Navn, Stand, Alder Håndtering og Opholdssted:Ungkarl Jens Sørensen fra Esbjerg Brudens Navn, Stand, Alder Håndtering og Opholdssted:Pigen Anne Sophie Jørgensdatter fra Forum, Forloverne:- - - Vielsesdagen:d. 27. Julii 1817 Vielsesstedet:I Kirken Anm.:- - - - - - o o o - - - Forlovernes navne er ikke anført i kirkebogen.
Brors dødsfaldHenrik Andersen
Type: DEAT
22. april 1829 (Alder 66 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.04.22 Død: Udskrift af Hodde sogns kirkebog 1826-1845 LAN C 557 - 04 Døde. Mandkiøn. Lbnr.:1829 - 1 Dødsdagen:22 April 1829 Begravelsesdagen:27. April 1829 Afdødes Navn:Hendrich Rakker Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:En omvandrende Rakker Afdødes Alder:Omtrent 70 Aar. Anm.:døde i Hoddeskou paa sin Vandring
Ægtemands dødsfaldJørgen Frederik Abrahamsen
Type: DEAT
1. januar 1850 (Alder 87 år) Alder: 85 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
30. oktober 1850 (Alder 88 år)
Delt note: Sensitive:0
Familie med forældre - Vis familie
far
storesøster
16 år
hende selv
-3 år
storebror
-3 år
storesøster
-2 år
storesøster
-4 år
storebror
-17 måneder
storebror
Familie med Jørgen Frederik Abrahamsen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab: 12. november 1784Brøndum (Skads) kirke
16 måneder
datter
3 år
datter
2 år
datter
3 år
datter
16 måneder
søn
3 år
datter
3 år
datter
7 år
datter
-4 år
datter
Jørgen Frederik Abrahamsen + Else Sophie Jensdatter - Vis familie
ægtemand
niece
Ægteskab:
steddatter

Dåb
Sensitive:0 1762.10.17 Barnedaab. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1762 October 17de, 19. S. e. Tr., blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt, N: Ingeborg. Mad. Klagenbergs bar Barnet. Testes: Jens Hansen og Søren Nielsen, begge ag Giesinge, Cathrine Sophie Hansen af Præstegaarden. Konen blev indledt den 21de Nov., 24. S. e. Tr,
Forlovet
Sensitive:0 1784.09.01 Trolovelse Brøndum (Skads herred) sogns kirkebog 1776-1813 LAN C 565 - 4 1784 d. 1ste Septbr. bleve trolovede Ungkarl Jørgen Frederik Abrahamsen af Hedehuset i Brøndum Sogn og Pige Ingeborg Andersdttr fra Stauning. Der blev lyst til Ægteskab for dem den 13de, 14de og 15de Søndag efter Trinitatis. At disse Fæstefolk ere for anden Trolovelse og Ægteskab frie og ledige og ey hinanden beslægtede eller besvogrede, samt at der i øvrigt ey findes noget, som efter Loven og Kirke-Ritualet deres agtende Ægteskab kunde forhindre det bliver til Sikkerhed for Sognepræsten hr. Huulegaard, som deres Vielse skal forrette, herved af os Forlovere under vore Hænder bekræftet. Brøndum Præstegaard d. 1ste Sept. 1784 Abraham A I JørgensenAnders A. A. Andersen NavnemærkeNavnemærke Ægteviede d. 12. Nove 1784.
Ægteskab
Sensitive:0 Se trolovelsesnotatet.
Folketælling
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Uddrag af Folketællingsliste for Brøndum sogn (Skads) 1801 Mikrofilm, kort nr. Optegnelse paa Folketallet m. v. i Brøndum Sogn, Skads Herred, Ribe Amt den 1. Februar 1801 Byernes og Stedernes Navne: Hedehuset1 Familie NavnFamiliepos.AlderStandErhverv, Næringsvej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jørgen AbrahamsenHuusbonde37} begge i Jordløs Huusmand, } 1ste Skorsteensfeier i Skads Herred Ingeborg AndersdatterHans Kone39} Ægteskab Kirsten Jørgensdatter}15} Anne Sophie Jørgensdatter}12} Jens Christian Jørgensen} deres Børn 6} ugift Anne Marie Jørgensdatter} 3} Margrethe Jørgensdatter} 1} Abraham Jørgensen} Husbondens79gift 1. GangFaaer ophold af Skads Herred Kirsten Hansdatter}Forældre82gift 2. Gang
Død
Sensitive:0