Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anders NielsenAlder: 43 år17201763

Navn
Anders Nielsen
Efternavn
Nielsen
Født
Type: BIRT
fra 1. januar 1720 til 1. januar 1721

Delt note: Sensitive:0
Datters fødsel
1
Mette Andersdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
2
Ingeborg Andersdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
3
Henrik Andersen
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
4
Johanne Andersdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
5
Anne Malene Andersdatter
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
6
Søren Andersen
Type: BIRT
ja

Søns fødsel
7
Søren Andersen
Type: BIRT
ja

Datters dåbMette Andersdatter
Type: CHR
2. februar 1747 (Alder 27 år)
Delt note:
Sensitive:0 1747.02.02. Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1755 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum sogn 1747 Mariæ Renselsesdag lod Anders Nielsen paa Heeden døbe sit P.barn N: Mette. Madame Vindfeld af Øllegaard bar Barnet. Test.: Sr. Henrich Ernst Bierrum, Mr. [Tulle N...sen] af Brøndumdam og Karen Sørensdatter af Brøndum.
Søns dåbSøren Andersen
Type: CHR
18. januar 1750 (Alder 30 år)
Delt note:
Sensitive:0 1750.01.18 Barnedåb Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum Sogn 1750 den 18. Januarii blev Ander Nielsens Drengebarn af Heedehuset døbt N: Søren Mad. Brylle bar Barnet Test.: Knud Hansen af Brøndum. , Søren Hansen og Jørgen Pedersen af Brøndum, Mr. Nicolai Bech og Herredsfogdens Pige Johanne af Brøndumdam.
Søns begravelseSøren Andersen
Type: BURI
23. august 1750 (Alder 30 år)
Delt note:
Sensitive:0 1750.08.23 Begravelse Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1755 LAN C 565 - 01 Døde i Brøndum Sogn 1750 d. 23. Aug. Anders Nielsens Søn af Heedehuset, gl. 7 Maaneder
Søns dåbSøren Andersen
Type: CHR
24. juni 1751 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1751.06.24. Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn 1751 den 24de Juni, som var St. Hansdag, blev Anders Nielsens Søn af Heedehuset døbt, N: Søren. Madame Bierrum bar bARNET. Test: Benned Jørgensen og Mads Sørensen af Giesinge, Anne Hansdr. af Præstegaarden og Johanne Cathrine af Forum.
Datters dåbAnne Malene Andersdatter
Type: CHR
12. marts 1755 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1755.03.12 Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Døbte i Brøndum Sogn. 1755 d. 12te Martii blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt N: Anne Malene. Madame Klagenberg bar Barnet. Testes: Knud Hansen af Brøndum, Peder Jørgensen af Brøndumdam og Kirsten Christensdatter, ibid. Introduceret d. 4. S. e Paaske
Begravelse af datterAnne Malene Andersdatter
Type: BURI
17. august 1755 (Alder 35 år)
Delt note:
Sensitive:0 1755.08.17 Begavelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1721-1758 LAN C 565 - 01 Begravede i Brøndum Sogn. 1755 den 1de Augusti blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset begraven, N: Anne Malene, gl. 21 Uger.
Datters dåbJohanne Andersdatter
Type: CHR
25. marts 1757 (Alder 37 år)
Delt note:
Sensitive:0 1757.03.25. Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn. 1757 25de Mar. [....] blev døbr Anders Nielsens Datter N: Johanne af Heedehuset Madame Bierrum af Øllegaard bar Barnet Testes: Hans Jørgensen og Søren Christensen Smed af Brøndum, Jens Brikes Datter Maren af Pgrd. og Judithe Mathiasdatter af Brøndum. Konen blev indledt 3. S. e. P., den 1ste Maji.
Søns dåbHenrik Andersen
Type: CHR
20. januar 1760 (Alder 40 år)
Delt note:
Sensitive:0 1760.01.20 Barnedåb. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Døbte i Brøndum Sogn. 1760 Januar 20de blev døbt Anders Nielsens Søn af Heedehuset, N: Henrich. Madame Wøldike af Wisselberg bar Barnet. Testes: Jes Madsen og Jep Christensen af Brøndum, Jomfru Mette Windfeld af Øllegaard og Dorthe Pedersdr. af Lunde. Konen blev indledt den 16de Marti, Midfaste Søndag.
Datters dåbIngeborg Andersdatter
Type: CHR
17. oktober 1762 (Alder 42 år)
Delt note:
Sensitive:0 1762.10.17 Barnedaab. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndum Sogn 1762 October 17de, 19. S. e. Tr., blev Anders Nielsens Datter af Heedehuset døbt, N: Ingeborg. Mad. Klagenbergs bar Barnet. Testes: Jens Hansen og Søren Nielsen, begge ag Giesinge, Cathrine Sophie Hansen af Præstegaarden. Konen blev indledt den 21de Nov., 24. S. e. Tr,
Død
Type: DEAT
ja

Begravelse
Type: BURI
1. december 1763 (Alder 43 år) Alder: 43 år 11 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 1763.12.01 Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndun Sogn 1763 December 1ste begraven Anders Nielsen Natmand af Hedehuset, gl. - - - o o o - - - Alderen er ikke indført i kirkebogen.
Anders Nielsen + … … - Vis familie
ham selv
datter
16 år
datter
-3 år
søn
-3 år
datter
-2 år
datter
-4 år
søn
-17 måneder
søn

Født
Sensitive:0
Begravelse
Sensitive:0 1763.12.01 Begravelse. Udskrift af Brøndum (Skads) sogns kirkebog 1755-1777 LAN C 565 - 02 Begravne i Brøndun Sogn 1763 December 1ste begraven Anders Nielsen Natmand af Hedehuset, gl. - - - o o o - - - Alderen er ikke indført i kirkebogen.