Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Karen Jensdatter SvinAlder: 24 år17831807

Navn
Karen Jensdatter Svin
Efternavn
Jensdatter Svin
Født
Type: BIRT
fra 1. januar 1783 til 1. januar 1784 20 21

Delt note: Sensitive:0
ÆgteskabNiels JørgensenVis familie
Type: MARR
ja

Datters fødsel
1
Else Nielsdatter
Type: BIRT
ja

Datters fødsel
2
Kirsten Nielsdatter
Type: BIRT
ja

Brors dåbJens Christian Jensen Gleerup
Type: CHR
23. juni 1785 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1785.06.23 Barnedaab Udskrift af Stauning sogns kirkebog 1780-1814 LAN C 540 - 03 Fødde Torsdag d, 23. Junij blev Natmanden Christopher Jensens Datter Kirsten Christophersdatter hendes uægte Barn hiemmedøbt og kaldet Jens Christian, og udlagt til Barnefader Jens Jensen, geworben Soldat indqvarteret i Randers, saaledes udlagt af Anne Sørensdatter. Dom. 5 post Trinit. d. 26 Junij blev samme uægte Barn Jens Xstian hans Daab confirmeret. Else Iversdatter bar Barnet. Faddere vare Peder Jepsen, Præstens Avlskarl, Søren Villadsen, Anne Vestergaard, Karen Christensdatter.
Brors dåbJens Christian Jensen Gleerup
Type: BAPM
26. juni 1785 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet
Søsters fødselIngeborg Jensdatter Svin
Type: BIRT
fra 1. januar 1787 til 1. januar 1788 (Alder 4 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters fødselAnne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BIRT
fra 1. januar 1789 til 1. januar 1790 (Alder 6 år)
Delt note:
Sensitive:0 Fødsel/dåbsnotater i kirkebogen begynder først i 1799
Søsters dåbKirsten Jensdatter
Type: CHR
fra 1. januar 1791 til 1. januar 1792 (Alder 8 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters fødselKirsten Jensdatter Svin
Type: BIRT
fra 1. januar 1793 til 1. januar 1794 (Alder 10 år)
Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbMette Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
30. november 1794 (Alder 11 år)
Delt note:
Sensitive:0 1794.11.30 Barnedåb Rind - Herning sognes kirkebog 1723-1814. LAN C 517 A - 01 Kirke Aaret 1795 - Føde Dito Dato (Dom: 1. Adv. Xsti) en omvandrende Mand og Kone navnl: Jens Jensen og Kierstine Christophersdatter i Herning 1 Datter Mette Catrine. Susc: Mette Kierstine. Fideis: Jørgen Christensen, Casper Christensen og hustru Christiane - - - - Note. Kirkebogen anvender kirkelig datering. dåbsdagen iflg kalenderåret er derfor 30. nov. 1794.
Søsters dåbAne Cathrine Jensdatter Svin
Type: CHR
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 12 år)

Delt note: Sensitive:0
Søsters dåbMette Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
12. marts 1797 (Alder 14 år)
Delt note:
Sensitive:0 1797. Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1758-1810 LAN C 515 B - 2 Døbte udi Kierke Aaret 1797 Dom Reminiscere havde Jens Jensen Glarmester og Hustrue Kierstine Christophers Datter en Datter til Daab og blev kaldet ved Navn Mette Marie. Faderne vare Peder Poulsen, Peder Andreasen, Christen Svendsen, Degnen Sr. Rømers Datter navnlig Karen, Peder Madsens Hustrue Johanne Lauritzdatter, alle her af Sunds Bye. Johanne Niels Datter Grarup, tienedes Christen Christensen Dover her i Sunds Bye bar Barnet.
Søsters dødsfaldMette Marie Jensdatter Svin
Type: DEAT
22. februar 1799 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 1799.02.24 Begravelse Udsktift af Hanning sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 02 1799 Hanning 3die Søndag i Faten, 24de Febr. blev Glarmester Jens Jensen og Hustrue Kiersten Christopherdatter Deres Datter Mette Marie begravet i sit Alders 2 Aar 2 Uger 4 Dage. De bemeldte Personer Reiste igjenne Sognet men formedelst den Haarde Vinter fik Lgemente hos Hans Lauridsen i [..ld.] Finderup, hvor Barnet den 22. Febr. Døde.
Søsters begravelseMette Marie Jensdatter Svin
Type: BURI
24. februar 1799 (Alder 16 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søsters fødselJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. maj 1800 (Alder 17 år)
Delt note:
Sensitive:0 1800.05.08 Fødsel. Madum sogns kirkebog 1774-1815 LAN C 534 A - 6 Anno 1800 Dom: 4. post Paschat blev Glarmesteren - - - - - - - og Hust. - - - - - - - - - - deres Pige barn kaldet Jehanne [hvorunder] disse Omløben Konen falt i Barselseng i en Mands Lade i Madum, fød d. 8. Maj - - - o o o - - - Navnene på barnets forældre er ikke indført i kirkebogen og barnets navn synes ufuldstændigt indført.
Søsters dåbJohanne Kirstine Jensdatter Svin
Type: CHR
11. maj 1800 (Alder 17 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbElse Nielsdatter
Type: CHR
fra 1. april 1802 til 30. april 1802 (Alder 19 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.04.xx Barnedåb. Udskrift af Selde sogns kirkebog 1746-1803 LAN C 204 - 02 I. N. I. 1802 [4.] April døbt 2 Løsgjængeres af Rind Sogn, Hammerum, Niels Jørgensen og Kirsten Marie Jens Datter deres Datter, som blev kaldet Else. Barnet blev baaret af Ane Peders Datter, tjenende i Præstegaarden Fadderne vare Sognefogden Hans Jensen, Medhjelperen Christen Madsen af Selde Bye og Niels Østergaard af Lindum [og .... ] Datter Mette samt Mette Marie Jens Datter fra Præstegaarden. Barnets Forældre , som var Natmands Folk kom til Lindum den 3die April, hvor Qvinden foregav at være syg af [Kold.....] men Barslede Natten derpaa. Boelsmanden Povel [Jepp.....] af hvem de ved Aftens Tid begjærede Herberge var [..... ] inlogerede dem. - - - o o o - - - Kommentar. Kirkebogens blade er beskadigede, denne navnlig i højre side, hvorfor de sidste ord på linierne kan være mere eller mindre forsvundet. Moderens Navn er formentlig forkert indskrevet i kirkebogen som Kirsten Marie Jensdatter i stedet for Karen Marie Jensdatter. Datoen i ovenstående er udtværet og ulæselig, men teksten beskriver, at fødselen er sket natten mellem 3. og 4. April.
Brors dåbChristopher Jensen-Bitzou
Type: CHR
11. juli 1802 (Alder 19 år)
Delt note:
Sensitive:0 1802.07.11. Barnedåb Udskrift af Gjellerup sogns kirkrbog 1799-1815 LAN C 1802 Fjerde Søndag efter Trinitatis den 11te Julii blev døbt her i Giellerup Kierke en Reisende Glarmesters Søn, som blev kaldet Christopher. Fadderne vare Hr Smedegaard fra Frølund, Jens Larsen af Kragelund, Anders Bundgaard af Giellerup, Søren Tver Moses Hustrue af Biøstrup og Jens Krøygaarrds Datter af Giellerup Bye. Provstinde Høst holdt Barnet over Daaben. For Eldrenes Navne var Jens Jensen Glarmester og Kirsten Christophersdatter, som angave at være Ægte Folk. [....... ..... ....... ......] - - - - - Kommentar: Notatet sluttes med 4-5 ulæselige ord.
Datters dåbKirsten Nielsdatter
Type: CHR
12. april 1805 (Alder 22 år)
Delt note:
Sensitive:0 1805.04.12. Barnedåb Udskrift ad Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1805 Langfredag d. 12te April blev Niels Jørgensen og Karen Marie Jens Datter, som vare af Natmands Folkene fra Rind Sogn i Hammerum Herred, deres Barn, som var født i Alkiærsiig her i Sognet, døbt i Deiberg Kirke kaldet Kiersten. Fadderne vare: Christen Terkelsen i Alkiærsiig, Peder Hansen, Kiersten Frandsdatter i Alkiærsiig og Anne Ebbesd Datter, tienende i Præstegaarden, som bar hende.
Søsters fødselKaren Marie Jensdatter Svin
Type: BIRT
8. august 1807 (Alder 24 år)
Delt note:
Sensitive:0 1807.08.08 Fødsel Udskrift af Hanning sogns kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 01 1807 Hanning Sogn Aug. 9 døbt Karen marie. Forældre Ægtefolk Jens Jensen og Kirsten Kristofers D. fra Aulum Sogn. Moderen ankom svag til Tylvad i Hanning d. 7. August Aften Kl. 7 og Gjorde Barsel Morgenen derpaa Kl. 2. Faddere:Peder Skaarup, Laust [Pig], Jacob Tylvad, Niels Madsen, Else Jens Datter
Søsters dåbKaren Marie Jensdatter Svin
Type: CHR
9. august 1807 (Alder 24 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Død
Type: DEAT
fra 1. januar 1807 til 1. januar 1808 (Alder 24 år) Alder: 24 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed fra 1. august 1959 til 31. august 1959 (152 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: 1 Karen, født ca 1783, levede sammen med Niels Kat, se under denne.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
lillesøster
8 år
lillebror
-17 år
lillebror
5 år
lillesøster
-1 år
lillesøster
7 år
lillesøster
7 år
lillesøster
-16 år
hende selv
14 år
lillesøster
10 år
lillesøster
-16 år
lillesøster
5 år
lillesøster
Familie med Niels Jørgensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
3 år
datter
Niels Jørgensen + Mette Cathrine Pedersdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:
stedsøn
4 år
stedsøn
Niels Jørgensen + Anne Cathrine Sørensdatter - Vis familie
ægtemand
ægtemand’s hustru
Ægteskab:

Født
Sensitive:0
Død
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: 1 Karen, født ca 1783, levede sammen med Niels Kat, se under denne.