Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Kirstine Jørgensdatter1823

Navn
Mette Kirstine Jørgensdatter
Efternavn
Jørgensdatter
Født
Type: BIRT
3. november 1823 31 36
Delt note:
Sensitive:0 1823.11.03 Fødsel Håsum sogns kirkebog 1813-1842 LAN C 216 - C2 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1823 Fødelsdagen1823, d. 3die Novbr. fød og døbt. Barnets Navn:Mette Kirstine Jørgensdatter. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Jørgen P. Grønning Ingeborg Jensdatter, Omløbere. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1823, d. 9de. Novbr Daaben i Kirken confirmeret Faddernes Navne Stand og OpholdsstedSøren Mølgaards Kone i Haasum bar Barnet. Håsum Sogns Menighed er Vidner. Anmærkninger.- - -
ÆgteskabAndreas MortensenVis familie
Type: MARR
ja

Brors fødselAbraham Jørgensen
Type: BIRT
10. marts 1826 (Alder 2 år)
Delt note:
Sensitive:0 1826.03.10 Fødsel Udskrift af Åsted (Salling) sogns kirkebog 1813-1836 LAN C 204 - 18 Fødte Mandkjøn Lbnr.:1826 - 3 Aar og Datum:10nde Martii Barnets fulde navn:Abraham Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:i Kirken d. 12te Martii Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omløber uden fast opholdssted Jørgen Pedersen og Moderen Ingeborg Jensdatter Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anna Sophie Pedersdatter Anne Elisabeth Jørgensdatter fra Toustrup, Morten Jensen, ibid., og Barnets Fader, alle Natmandsfolk Anm.:Uægte.
Brors dødsfaldAbraham Jørgensen
Type: DEAT
11. maj 1826 (Alder 2 år) Alder: 0 år 2 måneder 1 dag
Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseAbraham Jørgensen
Type: BURI
15. november 1826 (Alder 3 år) Alder: 0 år 8 måneder 5 dage
Delt note: Sensitive:0
Brors fødselMorten Jørgensen
Type: BIRT
29. maj 1827 (Alder 3 år)
Delt note:
Sensitive:0 1827.05.29 Fødsel Udskrift af Brøndum (Hindborg) sogns kirkebog 1913-1848 LAN C 204 - 04 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:1827 - 3 Aar og Datum:1827, 29de Mai Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen Natmandsbarn Daabens Datum, enten i Kirken eller hjemme:1827, hjemme 29. Mai i Kirken 4de Juni Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Ingeborg Jensdatter, født i Tistrup Sogn pr. Varde. Som Barnefader udlagdes Jørgen Pedersen,, Natmandskarl fra Orrit i Hammerum Herred: Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Jens Olesen, Huusmand Mads Jacobsen, Søn ad Jacob Andersen og Hans Lykke alle af Groue Anm.:Moderen et løst Natmands Qvinde havde laant Huus hos Anders Sørensens Enke i Groue og der nedkom. - Og døde sammesteds d. 5. Juni.
Mors dødIngeborg Jensdatter Svin
Type: DEAT
5. juni 1827 (Alder 3 år) Alder: 40 år 5 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
Brors dåbMorten Jørgensen
Type: CHR
29. maj 1829 (Alder 5 år) Alder: 2 år 0 måneder 0 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Brors dåbMorten Jørgensen
Type: BAPM
4. juni 1829 (Alder 5 år) Alder: 2 år 0 måneder 6 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Mormors dødKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
8. oktober 1829 (Alder 5 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Halvsøsters fødselIngeborg Jørgensdatter
Type: BIRT
20. november 1829 (Alder 6 år)
Delt note:
Sensitive:0 1829.11.20 Fødsel Udskrift af Hindborg sogns kirkebog 1813-1851 LAN C 201 - 09 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:33 - uægte Fødselsdagen:1829, d. 20. November. Barnets fulde Navn:Ingeborg Jørgensdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Døbt udi Kirken d. 23de Søndag p. Trin. d. 22de Nov. 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Ugivte Maren Christensdatter, omløbende Betlerske, der gjorde Barsel hos Gmd. Jens Andersen i Hindborg, og udlagte Barnefader ugivte Jørgen Pedersen, ligesaa omløbende Betler De have ingen fast [Bopæl]. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Pigen Birthe, Sognefoged Lars Grives Datter i Hindborg, 2. Just Madsens Kone af Hindborg 3. Gmd. Anders Lydersen 4. Gmd. Lars Pedersen Præst 5. Gmd. Jeppe Larsen Grove alle 3 af Hem. Anm.:Da der bemeldte 23de Søndag p. Tr. var messefald i Hindborg Kirke blev dette uægte Barn døbt i Hem Kirke, men anføres her som født i Hindborg Sogn. Da ingen Mandfaddere fulgte med Barnet, blev de 3 anførte op- fordrede af Sognepræsten som Vidner til Barnets Daab.
Halvsøsters fødselAnne Kirstine Jørgensdatter
Type: BIRT
fra 1. januar 1831 til 1. januar 1832 (Alder 7 år)
Delt note: Sensitive:0
Halvbrors fødselAbraham Jørgensen
Type: BIRT
fra 1. maj 1834 til 31. maj 1834 (Alder 10 år)
Delt note: Sensitive:0
Halvsøsters fødselTvillingsøster Jørgensdatter
Type: BIRT
fra 1. maj 1834 til 31. maj 1834 (Alder 10 år)
Delt note: Sensitive:0
Halvsøsters dødsfaldTvillingsøster Jørgensdatter
Type: DEAT
1. februar 1835 (Alder 11 år) Alder: 0 år 9 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 14. februar 1835 (Alder 11 år) Alder: 11 år 3 måneder 11 dage
Delt note:
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - Aar 1835, den 14de Februar continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. - - - - - Af de anholdte fremstod derefter en i Estvad sogn anholdt Person, som navngiver sig Jørgen Pedersen, 45 Aar gl. fød i Ørre Sogn af Forældrene Peder Jensen og Mette Kirstine Jørgensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk. Han vandrede omkring med sine Forældre til han var 15-16 Aar omkring i Hammerum Herred og ernærede sig dels af Blikarbeide deels af Betlerie. Siden har han gaaet omkring alene i Salling, først alene, siden da han blev 20 Aar kom han i ledtog med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Jensdatter, hvis Forældre ei vides, der nu er død, og han har avlet med hende 6 Børn, hvoraf de 2 lever og ere med ham her, nemlig Jens Peter Jørgensen, 16 Aar, og Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar. Da Ingeborg var død kom han i Selskab med et andet Fruentimmer ved Navn Maren Christensdatter, og han har fulgtes med hende omkring i Salling i 8 Aar og enæret sig som anført og med hende avlet 4 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Ingeborg, 5 Aar, Anne Kirstine, 3 Aar og Abraham 3/4 Aar. Han er ikke confirmeret og paastaaer ingensinde forhen at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod fornævnte Fruentimmer Maren Christensdatter, der var anholdt tilligemed sidst afhørte Arrestant. Hun navngav sig som anført, er 32 Aar gl., fød i Torp i Haasum Sogn i Salling og sammesteds døbt. Hendes Moder heed Susanne Henriksdatter, som endnu hensidder i Fattighuset i Snedsted i Tye. Til Barnefader var udlagt Christen Nielsen. Hun paastaaer, at hverken hendes Moder eller Fader var af de saakaldede Natmandsfolk. Hun løb omkring i Landet med hendes Moder til sit 16de Aar og ernærede de dem af Betlerie og gik de ikke andre Steder end i Salling. Hun gik derefter alene omkring i Salling omtrent 8 Aar, indtil hun kom i bekiendtskab med først afhørte Jørgen Pedersen, med hvem hun siden fulgte og har avlet de Børn med ham, saaledes som han har forklaret. De er bestandig gaaet omkring i Salling, Hun er ikke confirmeret og paastaaer ej forhen at have været arresteret eller straffet. Da hun for omtrent 3 Uger siden hørte, at der den 11te skulle være Jagt efter Løsgængere i Salling søgte de hertil Jurisdic- tionen, hvor de ej troede sligt skulle finde Sted og bleve derefter anholdt i Estvad Sogn. Ingen af de Afhørte kan opgive Steder, hvor de have betlet. Retten med Vidner skiønnede, at de begge ere arbejdsføre. - - - - - Derefter fremstod Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar og Søster til forrige Deponent, fød i Ramsing Sogn og døbt i Haasum Kirke i Salling. Hun har bestandig fulgt med Faderen og ernæret sig af Betlerie omkring i Salling. De afhørte bleve afgivne til Arrestan og Forhøret udsat.
Begivenhed 19. marts 1836 (Alder 12 år) Alder: 12 år 4 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.03.19 Hjemsendelse Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten
Datters fødsel
1
Anne Sophie Kirstine Mortensen
Type: BIRT
9. marts 1860 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1860.03.18 Fødsel Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Datters dåbAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: CHR
18. marts 1860 (Alder 36 år) Alder: 0 år 0 måneder 9 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dødsfaldAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: DEAT
18. oktober 1860 (Alder 36 år) Alder: 0 år 7 måneder 9 dage
Delt note:
Sensitive:0 1860.10.18 Død Udskrift af Durup (Harre) sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 3. Døde. Qvindekjøn. Lbnr.:1860 - 2 Dødsdagen:1860, 18. Octbr. Begravelsesdagen:1860, 25. Ockb. Afdødes navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Datter af Fattiglem Andreas Mortensen Afdødes Alder:3/4 aAR Anm.:Krampe
Begravelse af datterAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: BURI
25. oktober 1860 (Alder 36 år) Alder: 0 år 7 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Død
Type: DEAT
ja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storebror
6 år
hende selv
-9 år
storesøster
11 år
lillebror
15 måneder
lillebror
Faders familie med Maren Christensdatter - Vis familie
far
stedmor
Ægteskab:
halvsøster
5 år
halvbror
-2 år
halvsøster
3 år
halvsøster
Moders familie med Peder Sørensen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvbror
Familie med Andreas Mortensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter

Født
Sensitive:0 1823.11.03 Fødsel Håsum sogns kirkebog 1813-1842 LAN C 216 - C2 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1823 Fødelsdagen1823, d. 3die Novbr. fød og døbt. Barnets Navn:Mette Kirstine Jørgensdatter. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Jørgen P. Grønning Ingeborg Jensdatter, Omløbere. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1823, d. 9de. Novbr Daaben i Kirken confirmeret Faddernes Navne Stand og OpholdsstedSøren Mølgaards Kone i Haasum bar Barnet. Håsum Sogns Menighed er Vidner. Anmærkninger.- - -
EVEN
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - Aar 1835, den 14de Februar continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. - - - - - Af de anholdte fremstod derefter en i Estvad sogn anholdt Person, som navngiver sig Jørgen Pedersen, 45 Aar gl. fød i Ørre Sogn af Forældrene Peder Jensen og Mette Kirstine Jørgensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk. Han vandrede omkring med sine Forældre til han var 15-16 Aar omkring i Hammerum Herred og ernærede sig dels af Blikarbeide deels af Betlerie. Siden har han gaaet omkring alene i Salling, først alene, siden da han blev 20 Aar kom han i ledtog med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Jensdatter, hvis Forældre ei vides, der nu er død, og han har avlet med hende 6 Børn, hvoraf de 2 lever og ere med ham her, nemlig Jens Peter Jørgensen, 16 Aar, og Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar. Da Ingeborg var død kom han i Selskab med et andet Fruentimmer ved Navn Maren Christensdatter, og han har fulgtes med hende omkring i Salling i 8 Aar og enæret sig som anført og med hende avlet 4 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Ingeborg, 5 Aar, Anne Kirstine, 3 Aar og Abraham 3/4 Aar. Han er ikke confirmeret og paastaaer ingensinde forhen at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod fornævnte Fruentimmer Maren Christensdatter, der var anholdt tilligemed sidst afhørte Arrestant. Hun navngav sig som anført, er 32 Aar gl., fød i Torp i Haasum Sogn i Salling og sammesteds døbt. Hendes Moder heed Susanne Henriksdatter, som endnu hensidder i Fattighuset i Snedsted i Tye. Til Barnefader var udlagt Christen Nielsen. Hun paastaaer, at hverken hendes Moder eller Fader var af de saakaldede Natmandsfolk. Hun løb omkring i Landet med hendes Moder til sit 16de Aar og ernærede de dem af Betlerie og gik de ikke andre Steder end i Salling. Hun gik derefter alene omkring i Salling omtrent 8 Aar, indtil hun kom i bekiendtskab med først afhørte Jørgen Pedersen, med hvem hun siden fulgte og har avlet de Børn med ham, saaledes som han har forklaret. De er bestandig gaaet omkring i Salling, Hun er ikke confirmeret og paastaaer ej forhen at have været arresteret eller straffet. Da hun for omtrent 3 Uger siden hørte, at der den 11te skulle være Jagt efter Løsgængere i Salling søgte de hertil Jurisdic- tionen, hvor de ej troede sligt skulle finde Sted og bleve derefter anholdt i Estvad Sogn. Ingen af de Afhørte kan opgive Steder, hvor de have betlet. Retten med Vidner skiønnede, at de begge ere arbejdsføre. - - - - - Derefter fremstod Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar og Søster til forrige Deponent, fød i Ramsing Sogn og døbt i Haasum Kirke i Salling. Hun har bestandig fulgt med Faderen og ernæret sig af Betlerie omkring i Salling. De afhørte bleve afgivne til Arrestan og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.19 Hjemsendelse Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten