Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Kirstine Jørgensdatter1823

Name
Mette Kirstine Jørgensdatter
Surname
Jørgensdatter
Birth
Type: BIRT
November 3, 1823 31 36
Shared note:
Sensitive:0 1823.11.03 Fødsel Håsum sogns kirkebog 1813-1842 LAN C 216 - C2 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1823 Fødelsdagen1823, d. 3die Novbr. fød og døbt. Barnets Navn:Mette Kirstine Jørgensdatter. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Jørgen P. Grønning Ingeborg Jensdatter, Omløbere. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1823, d. 9de. Novbr Daaben i Kirken confirmeret Faddernes Navne Stand og OpholdsstedSøren Mølgaards Kone i Haasum bar Barnet. Håsum Sogns Menighed er Vidner. Anmærkninger.- - -
MarriageAndreas MortensenView this family
Type: MARR
yes

Birth of a brotherAbraham Jørgensen
Type: BIRT
March 10, 1826 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1826.03.10 Fødsel Udskrift af Åsted (Salling) sogns kirkebog 1813-1836 LAN C 204 - 18 Fødte Mandkjøn Lbnr.:1826 - 3 Aar og Datum:10nde Martii Barnets fulde navn:Abraham Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:i Kirken d. 12te Martii Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Omløber uden fast opholdssted Jørgen Pedersen og Moderen Ingeborg Jensdatter Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anna Sophie Pedersdatter Anne Elisabeth Jørgensdatter fra Toustrup, Morten Jensen, ibid., og Barnets Fader, alle Natmandsfolk Anm.:Uægte.
Death of a brotherAbraham Jørgensen
Type: DEAT
May 11, 1826 (Age 2 years) Age: 0 years 2 months 1 day
Shared note: Sensitive:0
Burial of a brotherAbraham Jørgensen
Type: BURI
November 15, 1826 (Age 3 years) Age: 0 years 8 months 5 days
Shared note: Sensitive:0
Birth of a brotherMorten Jørgensen
Type: BIRT
May 29, 1827 (Age 3 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.05.29 Fødsel Udskrift af Brøndum (Hindborg) sogns kirkebog 1913-1848 LAN C 204 - 04 Fødte. Mandkjøn. Lbnr.:1827 - 3 Aar og Datum:1827, 29de Mai Barnets fulde Navn:Morten Jørgensen Natmandsbarn Daabens Datum, enten i Kirken eller hjemme:1827, hjemme 29. Mai i Kirken 4de Juni Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Moderen Ingeborg Jensdatter, født i Tistrup Sogn pr. Varde. Som Barnefader udlagdes Jørgen Pedersen,, Natmandskarl fra Orrit i Hammerum Herred: Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Jens Olesen, Huusmand Mads Jacobsen, Søn ad Jacob Andersen og Hans Lykke alle af Groue Anm.:Moderen et løst Natmands Qvinde havde laant Huus hos Anders Sørensens Enke i Groue og der nedkom. - Og døde sammesteds d. 5. Juni.
Death of a motherIngeborg Jensdatter Svin
Type: DEAT
June 5, 1827 (Age 3 years) Age: 40 years 5 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 1827.06.05 Død Brøndum (Hindborg h.)sogns kirkebog 1813-1848 LAN C 203 - 4 Fødte Qvindekjøn. Aar og Lbnr.:1827 - 2 Dødsdagen:1827, 5te Juni Begravelsesdagen1827, 10de Juni Afdødes Navn:Ingeborg Jensdatter Afdødes Stand, Håndtering og Opholdssted:Et løst Natmandsqvinde født i Tistrup pr. Varde Afdødes Alder40 Aar Anmærkning:Vide Pag. 26. - - - o o o - - - Kommentar: Død i barselseng. Henvisningen i anm.-rubrikken refererer til sønnen Morten Jørgensens fødsel
Christening of a brotherMorten Jørgensen
Type: CHR
May 29, 1829 (Age 5 years) Age: 2 years 0 months 0 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Baptism of a brotherMorten Jørgensen
Type: BAPM
June 4, 1829 (Age 5 years) Age: 2 years 0 months 6 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a maternal grandmotherKirsten Christophersdatter
Type: DEAT
October 8, 1829 (Age 5 years)
Shared note:
Sensitive:0 1829.10.08. Død. Aulum sogns kirkebog 1825-1842 LAN C 512 B - 01 | Døde. Qvindekjøn Lbnr.9 Dødsdagen:d. 8de October 1829 Begravelsesdagen:d. 11te October 1829 Afdødes Navn:Kirsten Christoffers Datter Afdødes Stand, H Håndtering og Opholdssted.Almisselem i Fattighuset Afdødes Alder:71 Aar. Anm.:- - - -
Birth of a half-sisterIngeborg Jørgensdatter
Type: BIRT
November 20, 1829 (Age 6 years)
Shared note:
Sensitive:0 1829.11.20 Fødsel Udskrift af Hindborg sogns kirkebog 1813-1851 LAN C 201 - 09 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:33 - uægte Fødselsdagen:1829, d. 20. November. Barnets fulde Navn:Ingeborg Jørgensdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Døbt udi Kirken d. 23de Søndag p. Trin. d. 22de Nov. 1829 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Ugivte Maren Christensdatter, omløbende Betlerske, der gjorde Barsel hos Gmd. Jens Andersen i Hindborg, og udlagte Barnefader ugivte Jørgen Pedersen, ligesaa omløbende Betler De have ingen fast [Bopæl]. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Pigen Birthe, Sognefoged Lars Grives Datter i Hindborg, 2. Just Madsens Kone af Hindborg 3. Gmd. Anders Lydersen 4. Gmd. Lars Pedersen Præst 5. Gmd. Jeppe Larsen Grove alle 3 af Hem. Anm.:Da der bemeldte 23de Søndag p. Tr. var messefald i Hindborg Kirke blev dette uægte Barn døbt i Hem Kirke, men anføres her som født i Hindborg Sogn. Da ingen Mandfaddere fulgte med Barnet, blev de 3 anførte op- fordrede af Sognepræsten som Vidner til Barnets Daab.
Birth of a half-sisterAnne Kirstine Jørgensdatter
Type: BIRT
from January 1, 1831 to January 1, 1832 (Age 7 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a half-brotherAbraham Jørgensen
Type: BIRT
from May 1, 1834 to May 31, 1834 (Age 10 years)
Shared note: Sensitive:0
Birth of a half-sisterTvillingsøster Jørgensdatter
Type: BIRT
from May 1, 1834 to May 31, 1834 (Age 10 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a half-sisterTvillingsøster Jørgensdatter
Type: DEAT
February 1, 1835 (Age 11 years) Age: 0 years 9 months 0 days

Shared note: Sensitive:0
Event February 14, 1835 (Age 11 years) Age: 11 years 3 months 11 days
Shared note:
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - Aar 1835, den 14de Februar continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. - - - - - Af de anholdte fremstod derefter en i Estvad sogn anholdt Person, som navngiver sig Jørgen Pedersen, 45 Aar gl. fød i Ørre Sogn af Forældrene Peder Jensen og Mette Kirstine Jørgensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk. Han vandrede omkring med sine Forældre til han var 15-16 Aar omkring i Hammerum Herred og ernærede sig dels af Blikarbeide deels af Betlerie. Siden har han gaaet omkring alene i Salling, først alene, siden da han blev 20 Aar kom han i ledtog med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Jensdatter, hvis Forældre ei vides, der nu er død, og han har avlet med hende 6 Børn, hvoraf de 2 lever og ere med ham her, nemlig Jens Peter Jørgensen, 16 Aar, og Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar. Da Ingeborg var død kom han i Selskab med et andet Fruentimmer ved Navn Maren Christensdatter, og han har fulgtes med hende omkring i Salling i 8 Aar og enæret sig som anført og med hende avlet 4 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Ingeborg, 5 Aar, Anne Kirstine, 3 Aar og Abraham 3/4 Aar. Han er ikke confirmeret og paastaaer ingensinde forhen at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod fornævnte Fruentimmer Maren Christensdatter, der var anholdt tilligemed sidst afhørte Arrestant. Hun navngav sig som anført, er 32 Aar gl., fød i Torp i Haasum Sogn i Salling og sammesteds døbt. Hendes Moder heed Susanne Henriksdatter, som endnu hensidder i Fattighuset i Snedsted i Tye. Til Barnefader var udlagt Christen Nielsen. Hun paastaaer, at hverken hendes Moder eller Fader var af de saakaldede Natmandsfolk. Hun løb omkring i Landet med hendes Moder til sit 16de Aar og ernærede de dem af Betlerie og gik de ikke andre Steder end i Salling. Hun gik derefter alene omkring i Salling omtrent 8 Aar, indtil hun kom i bekiendtskab med først afhørte Jørgen Pedersen, med hvem hun siden fulgte og har avlet de Børn med ham, saaledes som han har forklaret. De er bestandig gaaet omkring i Salling, Hun er ikke confirmeret og paastaaer ej forhen at have været arresteret eller straffet. Da hun for omtrent 3 Uger siden hørte, at der den 11te skulle være Jagt efter Løsgængere i Salling søgte de hertil Jurisdic- tionen, hvor de ej troede sligt skulle finde Sted og bleve derefter anholdt i Estvad Sogn. Ingen af de Afhørte kan opgive Steder, hvor de have betlet. Retten med Vidner skiønnede, at de begge ere arbejdsføre. - - - - - Derefter fremstod Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar og Søster til forrige Deponent, fød i Ramsing Sogn og døbt i Haasum Kirke i Salling. Hun har bestandig fulgt med Faderen og ernæret sig af Betlerie omkring i Salling. De afhørte bleve afgivne til Arrestan og Forhøret udsat.
Event March 19, 1836 (Age 12 years) Age: 12 years 4 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.19 Hjemsendelse Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten
Birth of a daughter
#1
Anne Sophie Kirstine Mortensen
Type: BIRT
March 9, 1860 (Age 36 years)
Shared note:
Sensitive:0 1860.03.18 Fødsel Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03 Fødte Qvindekjøn År og nr:1860 - 4 Fødselsdato:1860, 9. Marts. Barnets Navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt d. 18. Marts. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Dagleier Andreas Mortensen og Hustru Mette Marie Jørgensen Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane S. Mortensen af Vibholm, Pigen Kirsten M. Nielsen fra Østergaard, Hmd. Morten Abrahamsen Ungk. Jørgen Mortensen, Dagl. Andreas Mortensen alle i Durup Sogn Anm.:- - -
Christening of a daughterAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: CHR
March 18, 1860 (Age 36 years) Age: 0 years 0 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Death of a daughterAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: DEAT
October 18, 1860 (Age 36 years) Age: 0 years 7 months 9 days
Shared note:
Sensitive:0 1860.10.18 Død Udskrift af Durup (Harre) sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 3. Døde. Qvindekjøn. Lbnr.:1860 - 2 Dødsdagen:1860, 18. Octbr. Begravelsesdagen:1860, 25. Ockb. Afdødes navn:Ane Sophie Kirstine Mortensen Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Datter af Fattiglem Andreas Mortensen Afdødes Alder:3/4 aAR Anm.:Krampe
Burial of a daughterAnne Sophie Kirstine Mortensen
Type: BURI
October 25, 1860 (Age 36 years) Age: 0 years 7 months 16 days
Shared note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
elder brother
6 years
herself
-9 years
elder sister
11 years
younger brother
Abraham Jørgensen
Birth: March 10, 1826 33 39Åsted (Harre) sogn
Death: May 11, 1826Durup (Harre) sogn
15 months
younger brother
Father’s family with Maren Christensdatter - View this family
father
step-mother
Marriage:
half-sister
5 years
half-brother
-2 years
half-sister
Anne Kirstine Jørgensdatter
Birth: from January 1, 1831 to January 1, 1832 38 28QK Rødding (Rødding) sogns kbg
Death:
3 years
half-sister
Mother’s family with Peder Sørensen - View this family
step-father
mother
Marriage:
half-brother
Family with Andreas Mortensen - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
Anne Sophie Kirstine Mortensen
Birth: March 9, 1860 26 36Durup (Harre) sogn
Death: October 18, 1860Durup (Harre) sogns kbg

Birth
Sensitive:0 1823.11.03 Fødsel Håsum sogns kirkebog 1813-1842 LAN C 216 - C2 Fødte. Qvindekiøn Aar og Lbnr.1823 Fødelsdagen1823, d. 3die Novbr. fød og døbt. Barnets Navn:Mette Kirstine Jørgensdatter. Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Jørgen P. Grønning Ingeborg Jensdatter, Omløbere. Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:1823, d. 9de. Novbr Daaben i Kirken confirmeret Faddernes Navne Stand og OpholdsstedSøren Mølgaards Kone i Haasum bar Barnet. Håsum Sogns Menighed er Vidner. Anmærkninger.- - -
EVEN
Sensitive:0 Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - Aar 1835, den 14de Februar continuerede Forhøret over de den 11te dennes anholdte pasløse og omstreifende Personer i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi. - - - - - Af de anholdte fremstod derefter en i Estvad sogn anholdt Person, som navngiver sig Jørgen Pedersen, 45 Aar gl. fød i Ørre Sogn af Forældrene Peder Jensen og Mette Kirstine Jørgensdatter, begge af de saakaldte Natmandsfolk. Han vandrede omkring med sine Forældre til han var 15-16 Aar omkring i Hammerum Herred og ernærede sig dels af Blikarbeide deels af Betlerie. Siden har han gaaet omkring alene i Salling, først alene, siden da han blev 20 Aar kom han i ledtog med et Fruentimmer ved Navn Ingeborg Jensdatter, hvis Forældre ei vides, der nu er død, og han har avlet med hende 6 Børn, hvoraf de 2 lever og ere med ham her, nemlig Jens Peter Jørgensen, 16 Aar, og Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar. Da Ingeborg var død kom han i Selskab med et andet Fruentimmer ved Navn Maren Christensdatter, og han har fulgtes med hende omkring i Salling i 8 Aar og enæret sig som anført og med hende avlet 4 Børn, hvoraf 3 lever, nemlig Ingeborg, 5 Aar, Anne Kirstine, 3 Aar og Abraham 3/4 Aar. Han er ikke confirmeret og paastaaer ingensinde forhen at have været tiltalt eller straffet. Derefter fremstod fornævnte Fruentimmer Maren Christensdatter, der var anholdt tilligemed sidst afhørte Arrestant. Hun navngav sig som anført, er 32 Aar gl., fød i Torp i Haasum Sogn i Salling og sammesteds døbt. Hendes Moder heed Susanne Henriksdatter, som endnu hensidder i Fattighuset i Snedsted i Tye. Til Barnefader var udlagt Christen Nielsen. Hun paastaaer, at hverken hendes Moder eller Fader var af de saakaldede Natmandsfolk. Hun løb omkring i Landet med hendes Moder til sit 16de Aar og ernærede de dem af Betlerie og gik de ikke andre Steder end i Salling. Hun gik derefter alene omkring i Salling omtrent 8 Aar, indtil hun kom i bekiendtskab med først afhørte Jørgen Pedersen, med hvem hun siden fulgte og har avlet de Børn med ham, saaledes som han har forklaret. De er bestandig gaaet omkring i Salling, Hun er ikke confirmeret og paastaaer ej forhen at have været arresteret eller straffet. Da hun for omtrent 3 Uger siden hørte, at der den 11te skulle være Jagt efter Løsgængere i Salling søgte de hertil Jurisdic- tionen, hvor de ej troede sligt skulle finde Sted og bleve derefter anholdt i Estvad Sogn. Ingen af de Afhørte kan opgive Steder, hvor de have betlet. Retten med Vidner skiønnede, at de begge ere arbejdsføre. - - - - - Derefter fremstod Mette Kirstine Jørgensdatter, 11 Aar og Søster til forrige Deponent, fød i Ramsing Sogn og døbt i Haasum Kirke i Salling. Hun har bestandig fulgt med Faderen og ernæret sig af Betlerie omkring i Salling. De afhørte bleve afgivne til Arrestan og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1835.03.19 Hjemsendelse Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B - 86 Aar 1835, den 19. Martii blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa Hnas Contoir i Holstebroe i Overvrelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, hvor da Forhøret over Arrestanten Jørgen Pedersen med Fleere continuerede. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 16de dennes og dermed fulgte Bilage # # Arrestanten Jørgen Pedersen blev løs og ledig fremstillet og forklarede at han af hans første Kiereste Ingeborg Jensdatter havde erholdt Underretning siden hans sidste Afhørelse om, at Ingeborg Jensdatter skal være Født i Thiistrup ved Varde hos en Mand ved Navn Henrik [Due], og at hendes Fader ere Jens, der havde [et Rørelse] og ikke kunne gaae og sædvanlig kaldtes Jens Gleerup eller Svinet <Disse oplysninger er ikke rigtige. Ingeborg Jensdatters far er Jens Jensen Svin. Jens Gleerup er derimod hendes broder>. Hendes Moder er Kirsten Christophersdatter, og begge ere døde. I Følge den fremlagte Amtsskrivelse blev Ingeborg Jensdatters Datter Mette Kirstine Jørgensdatter som hendes rigtige Navn skal være efter Arrestantens Udsagn transporteret til Fattigcommissionen i Estvad til interimistisk Forsørgelse og saaledes af Arresten løsladt. Arrestanten tilføiede at han ikke har været ægteviet til Ingeborg Jensdatter. Arrestanten bragtes tilbage i Arresten