Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mette Marie Jensdatter SvinAlder: 23 måneder17971799

Navn
Mette Marie Jensdatter Svin
Efternavn
Jensdatter Svin
Født
Type: BIRT
ja

Dåb
Type: CHR
12. marts 1797
Delt note:
Sensitive:0 1797. Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1758-1810 LAN C 515 B - 2 Døbte udi Kierke Aaret 1797 Dom Reminiscere havde Jens Jensen Glarmester og Hustrue Kierstine Christophers Datter en Datter til Daab og blev kaldet ved Navn Mette Marie. Faderne vare Peder Poulsen, Peder Andreasen, Christen Svendsen, Degnen Sr. Rømers Datter navnlig Karen, Peder Madsens Hustrue Johanne Lauritzdatter, alle her af Sunds Bye. Johanne Niels Datter Grarup, tienedes Christen Christensen Dover her i Sunds Bye bar Barnet.
Død
Type: DEAT
22. februar 1799 (Alder 23 måneder)
Delt note:
Sensitive:0 1799.02.24 Begravelse Udsktift af Hanning sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 02 1799 Hanning 3die Søndag i Faten, 24de Febr. blev Glarmester Jens Jensen og Hustrue Kiersten Christopherdatter Deres Datter Mette Marie begravet i sit Alders 2 Aar 2 Uger 4 Dage. De bemeldte Personer Reiste igjenne Sognet men formedelst den Haarde Vinter fik Lgemente hos Hans Lauridsen i [..ld.] Finderup, hvor Barnet den 22. Febr. Døde.
Begravelse
Type: BURI
24. februar 1799 (2 dage efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed fra 1. april 1959 til 30. april 1959 (160 år efter dødsfald)
Delt note:
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: ......... 6. Mette Marie. Hanning kirkebog meddeler: 1799 2. Søndag i Fasten blev Glarmester Jens Jensen og Hustru Kirsten Christophersdatters Datter Mette Marie begravet 2 Aar. De bemeldte Personer rejste igjennem Sognet, men formedelst den haarde Vinter fik Logement hos Hans Lauridsen i Meld Finderup, hvor barnet døde den 22. Febr.
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
8 år
lillebror
-17 år
storebror
5 år
storesøster
-1 år
storesøster
7 år
storesøster
7 år
lillesøster
-16 år
storesøster
14 år
hende selv
10 år
lillesøster
-16 år
storesøster
5 år
storesøster

Dåb
Sensitive:0 1797. Barnedåb Udskrift af Sunds sogns kirkebog 1758-1810 LAN C 515 B - 2 Døbte udi Kierke Aaret 1797 Dom Reminiscere havde Jens Jensen Glarmester og Hustrue Kierstine Christophers Datter en Datter til Daab og blev kaldet ved Navn Mette Marie. Faderne vare Peder Poulsen, Peder Andreasen, Christen Svendsen, Degnen Sr. Rømers Datter navnlig Karen, Peder Madsens Hustrue Johanne Lauritzdatter, alle her af Sunds Bye. Johanne Niels Datter Grarup, tienedes Christen Christensen Dover her i Sunds Bye bar Barnet.
Død
Sensitive:0 1799.02.24 Begravelse Udsktift af Hanning sogns kirkebog 1794-1815 LAN C 539 - 02 1799 Hanning 3die Søndag i Faten, 24de Febr. blev Glarmester Jens Jensen og Hustrue Kiersten Christopherdatter Deres Datter Mette Marie begravet i sit Alders 2 Aar 2 Uger 4 Dage. De bemeldte Personer Reiste igjenne Sognet men formedelst den Haarde Vinter fik Lgemente hos Hans Lauridsen i [..ld.] Finderup, hvor Barnet den 22. Febr. Døde.
Begravelse
Sensitive:0 Se dødsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1959.04.xx. Omtale Uddrag af H. P. Hamsem: "Natmændsfolk og Kjæltringer, bd. 1. Rosenkilde og Baggers forlag. Svinelægten. Jens <Jensen Svin> og Kirsten <Christophersdatter> fik 12 Børn, hvoeaf de 7 levede i 1819. Men da Børnene blev født rundt om, og nogle døde som små, kan jeg kun gøre rede for følgende: ......... 6. Mette Marie. Hanning kirkebog meddeler: 1799 2. Søndag i Fasten blev Glarmester Jens Jensen og Hustru Kirsten Christophersdatters Datter Mette Marie begravet 2 Aar. De bemeldte Personer rejste igjennem Sognet, men formedelst den haarde Vinter fik Logement hos Hans Lauridsen i Meld Finderup, hvor barnet døde den 22. Febr.