Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Anne Kirstine Jensdatter1790

Navn
Anne Kirstine Jensdatter
Efternavn
Jensdatter
Født
Type: BIRT
1. december 1790 55 43
Delt note:
Sensitive:0 Se notatet vedr. dåbspublikationen.
Dåb
Type: BAPM
5. december 1790 (Alder 4 dage) Alder: 0 år 0 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1790.12.05 Dåbspublikation Kirkebogsudskrift Dejberg 1790 Søndagen den 5te December blev Natmanden Jens Jørgensen og Mette Andersdatter deres Datters Daab confirmeret, som forhen var hjemmedøbt og kaldet Ane Kierstine, baaren af Jomfru Inger Helene Ramsing. Fadderne vare Christen Jacobsen, Mads Laustsen, Kiersten Frandsdatter, Peder Olesens Hustrue og Laust LettagersHustrue.
ÆgteskabJens Christian JørgensenVis familie
Type: MARR
ja

ÆgteskabPeder Christian ChristensenVis familie
Type: MARR
ja

Datters fødsel
1
Anne Margrethe Pedersdatter
Type: BIRT
ja

Fars dødJens Jørgensen
Type: DEAT
fra 1. januar 1795 til 1. januar 1796 (Alder 4 år)

Delt note:
Sensitive:0 druknet
Datters dåbAnne Margrethe Pedersdatter
Type: CHR
7. juni 1809 (Alder 18 år)
Delt note:
Sensitive:0 1809.06.07 Barnedåb Dejbjerg-Hanning sognes kirkebog 1717-1815 LAN C 539 - 1 1809 Juni 18 i Kirken Ane Kierstine Jens Datter i Qvemberg hendes uægte Datters Daab kaldet Ane Margrethe. Til Barnefader blev udlagt Peder Christian Christensen, som havde tjent i Vognbjerg Hjemmedøbt den 7 Junij. - - - -
Datters dåbAnne Margrethe Pedersdatter
Type: BAPM
18. juni 1809 (Alder 18 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dåbsnotatet. Datoen for dåbens publikation er usikker, men falder enten den 8., den 18. eller den 28 juni 1809.
Begivenhed 5. marts 1815 (Alder 24 år) Alder: 24 år 3 måneder 4 dage
Delt note:
Sensitive:0 1815.03.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til førsteAdvents Søndag 1815. Mandkiøn No. 1. Jens fød den 13de Februar uden for Ægteskab og hjemmedøbt den 14de s. M. Moderen en fremmed Qvinde fra Muusgaard i Eising Sogn ved Navn Mette Cathrine Jens Datter, som da opholdt sig hos Abraham Mortensen Natmand i Rønberg, men tiente sidst i Sahl Bye og blev angivet for dette Barns Fader formeldte Abraham Mortensens ældste Søn Morten. Den 5te Mart. (Midfaste Sønd.) blev dette Barns Hjemmedaab publicereti Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Ovennævnte Abraham Mortensens ældste Datter Anne Marie, ugift, som frembar Barnet, Anne Kirstine Jens Dat., ogsaa ugift, fra Dejberg, samme Abraham Mortensen, [Jens Anders.) ugift, Soldat og en ugift Person ved Navn Jørgen Pedersen fra Sneiberg i Hammerum Herred.
Begivenhed 17. september 1815 (Alder 24 år) Alder: 24 år 9 måneder 16 dage
Delt note:
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
Søns fødsel
2
Jens Jensen
Type: BIRT
13. december 1815 (Alder 25 år)
Delt note:
Sensitive:0 1815.12.13 Fødsel Udskrift af Rønbjerg Sogns kirkebog 1815-1820 LAN C 506 - 20 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:1 Aar og datum:1815, den 13de December Barnets fulde Navn:Jens født uden for Ægteskab Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Døbt Hjemme den 14de December 1815 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Slegfredmoder, en omløbende Qvinde ved Navn Anne Kierstine Jens Datter fra Deiberg ved Ringkiøbing, og udlagt til Barnefader en Karl ved Navn Jens Jørgensen fra Outrup ved Varde. Begge af de saa kaldte Natmandsfolk. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:2den Juledag den 26 December 1815 blev dette Barns Hjemmedaab publiceret i Rønberg Kirke. Faddere Var: Abraham Mortensens ugifte Datter Anne Marie og hans Hustrue Anne Sophie Jørgens Datter Abraham Mortensen i Rønberg, hans Broder Anders Mortensen og ældste Søn Morten, begge ugifte og deres Opholdssted hos Abraham Mortensen.
Søns dåbJens Jensen
Type: CHR
14. december 1815 (Alder 25 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbJens Jensen
Type: BAPM
26. december 1815 (Alder 25 år) Alder: 0 år 0 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters fødsel
3
Kirsten Jensdatter
Type: BIRT
29. juni 1819 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 1819.07.29 Fødsel Udskrift Selde sogns Kirkebog 1813-1836 LAN C 204 - 04 Fødte Qvindekjøn. No.: 5 Aar og Datum:1819, den 29de Junii Barnets fulde Navn:Kirsten Jensdatter. Daabens Datum enten i Kirken eller hjemme.Hiemmedøbt d. 29de dito. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl.Jens Jørgensen og Kone Ane Kirstine Jensdatter, Natmandsfolk i Forum Bye i Brøndum Sogn. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Bar Barnet: Abrahams Kone Ane Sophie Jørgensdatter, Natmandskone i Rønberg Sogn Faderne vare: Mette Kirstine Jørgensdatter Natmandsfolk i Sneiberg Bye og Sogn Abraham Mortensen og Broder Anders Maartensen, begge Natmandsfolk i Rønberg Maarten Jensen, Søn af Jens Dideriksen, Natmand i Thoustrup. Anmærkninger:Uægte Barn
Datters dåbKirsten Jensdatter
Type: CHR
29. juni 1819 (Alder 28 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dødsfaldKirsten Jensdatter
Type: DEAT
31. oktober 1819 (Alder 28 år) Alder: 0 år 4 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 1819,10.31 Død Udskrift af Durup (Salling) sogns kirkebog 1812-1844 LAN C 209 - 02 Døde. Qvindekjøn. Lbnr.:13 Dødsdagen:den 31te October 1819 Begravelsesdagen:den 2den November q819 Afdødes Navn:Kirsten Jensdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Moderen [....] Anne Kirstine Jensdatter Udlagt Barnefader: Jens Jørgensen fra Brøndum Sogn Afdødes Alder:7 uger gammel Anm.:Et uægte Natmandsbarn, som var døbt i Selde Kirke den 29. Juni 1819 Det døde hos Morten Bodilsen i Duurup Gaarde. Natmand Abraham Mortensen meldte Dødsfaldet paa [Hegnet] - - - o o o - - - Kommentar. "Hegnet" er en af sognets gårde.
Begravelse af datterKirsten Jensdatter
Type: BURI
2. november 1819 (Alder 28 år) Alder: 0 år 4 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Søns fødsel
4
Peter Jensen
Type: BIRT
fra 1. september 1820 til 30. september 1820 (Alder 29 år)
Delt note: Sensitive:0
Søns dødsfaldPeter Jensen
Type: DEAT
18. marts 1821 (Alder 30 år) Alder: 0 år 6 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1821.03.18. Død Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Døde. Mandkiøn Lbnr.:2 Dødsdagen:1821, d. 18de Martz Begravelsesdagen:1821, d. 25de Marti Afdødes Navn:Peter Afdødes Stand Haandtering og Opholdssted:Uægte barn af omløbende Qvindemenneske Kirstine Jens Datter af Deiberg Sogn og udlagte Barnefader Soldat Jens Jørgensen, hvis Opholdssted var ubekjendt Afdødes Alder: Aar Anm.:Efter udstedt Døbe Attest af Hr. Fohlmann Finkenhoff, Sogneprøst for Roslef og Ryberg Meenigheder i Salling, var dette barn født hos Gaardmand Anders Nielsen af Holmgaard i Ryberg Sogn og hjemmedøbt d. 13 sept. 1820.
Søns begravelsePeter Jensen
Type: BURI
25. marts 1821 (Alder 30 år) Alder: 0 år 6 måneder 24 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Begivenhed 7. oktober 1821 (Alder 30 år) Alder: 30 år 10 måneder 6 dage
Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
5
Niels Christian Jensen
Type: BIRT
24. februar 1822 (Alder 31 år)
Delt note:
Sensitive:0 1822.03.24 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1822 - 5 Fødselsdato:d. 24de Februari Barnets fulde Navn:Niels Christian Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 27de Febr: 1822 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 31 Marts 1822 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Uægte barn af Qvinde Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Else Cathrine Abrahams Datter bemeldte Anne Sophie Jørgens Datters Mand Anders Mortensen og Jørgen Abrahamsen alle af de saa kaldte Natmands Folk fra Rønberg. Anm.:- - -
Søns dåbNiels Christian Jensen
Type: CHR
27. februar 1822 (Alder 31 år) Alder: 0 år 0 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbNiels Christian Jensen
Type: BAPM
31. marts 1822 (Alder 31 år) Alder: 0 år 1 måned 7 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dødsfaldNiels Christian Jensen
Type: DEAT
10. april 1822 (Alder 31 år) Alder: 0 år 1 måned 14 dage
Delt note: Sensitive:0
Søns begravelseNiels Christian Jensen
Type: BURI
15. april 1822 (Alder 31 år) Alder: 0 år 1 måned 19 dage
Delt note: Sensitive:0
Søns fødsel
6
Peer Jensen
Type: BIRT
22. februar 1823 (Alder 32 år)
Delt note:
Sensitive:0 1823.02.22. Fødsel Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 8 Fødselsdato:d. 22de Februari Barnets fulde Navn:Peer Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 23de Febr: 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke Palme Søndag d. 9de Marts 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Slegfredmoder af Anne Kirstine Jens Datter fra Deiberg og udlagt Barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Warde Kanten Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Anne Sophie Jørgens Datter, Glarmester Abraham Mortensens Hustrue, Pigen Kirsten Abrahams Datter Abraham Mortensen Peter Madsen fra Thyeland og Morten Abrahamsen fra Rønberg Anm.:- - -
Søns dåbPeer Jensen
Type: CHR
23. februar 1823 (Alder 32 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotat
Søns dåbPeer Jensen
Type: BAPM
9. marts 1823 (Alder 32 år) Alder: 0 år 0 måneder 15 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 24. april 1823 (Alder 32 år) Alder: 32 år 4 måneder 23 dage
Delt note:
Sensitive:0 1823.04.24 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdato:d. 7de April Barnets fulde Navn:Jørgen Christian Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 8de April 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 24de April 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Anders Mortensen og hustru Mette Kirstine Jørgens Datter. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Jens Datter fra Deiberg Pigen Ane Sophie Pedersdatter fra Lihme i Salling, Glarmestrene Anders Mortensen og Abraham Mortensen fra Rønberg og Jørgen Pedersen fra Ørre Sogn i Hammerum Herred Anm.:- - -
Datters fødsel
7
Mette Jensdatter
Type: BIRT
25. januar 1825 (Alder 34 år)
Delt note:
Sensitive:0 1825.05.26 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Qvindekiøn Lbnr.:16 Aar og Datum:1825, den 26de Mai Barnets fulde Navn:Mette Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 27de Mai 1825. Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 28de August 1825 Forældrenes Nvne, Stand, Haandtering og Bopæl:Uægte barn af Ane kirstine Jens datter fra Deiberg ved Ringkiøbing og Navngivne barnefader Jens Jørgensen fra Forum Sogn ved Varde Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Else Cathrine Abrahams datter Ane Kirstine Peders Datter Abraham Mortensen Daniels jensen og Jørgen Abrahamsen alle af Glarmester Familen i Rønberg Anm.:- - -
Datters dåbMette Jensdatter
Type: CHR
27. maj 1825 (Alder 34 år) Alder: 0 år 4 måneder 2 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Datters dåbMette Jensdatter
Type: BAPM
28. august 1825 (Alder 34 år) Alder: 0 år 7 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns fødsel
8
Mads Christian Jensen
Type: BIRT
14. marts 1827 (Alder 36 år)
Delt note:
Sensitive:0 1827.03.14 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr Pastor Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Søns dåbMads Christian Jensen
Type: CHR
15. marts 1827 (Alder 36 år) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Søns dåbMads Christian Jensen
Type: BAPM
24. juni 1827 (Alder 36 år) Alder: 0 år 3 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 13. november 1833 (Alder 42 år) Alder: 42 år 11 måneder 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 1833.11.13 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol LAN Aar 1833 den 13. November blev af Cancelliesekretair Bye- og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer nedsat en Politiret, hvor da blev foretaget - - - 81/33 Dernæst Continuerede Forhøret over Arrestantinden Ane Kirstine Jensdatter af Estvad Sogn. Gaardmand Christen Hermandsen af Estvad Sogn fremstod og efter Formaning til Sandhed under Eeds Tilbud forklarede, at Arrestantinden, hvem han kiendte, fleere Gange i sidste Aar har været i hans Huus og begieret samt modtaget Almisse. Igien fremstod Mads Pedersen af Estvad Bye, som under Eeds Tilbud forklarede, at Arrestantinden ofte har været i hans Huus og betlet saavel i dette Aar som tilforn. Foruden Arrestantinden har Ane Sophie Jørgensdatter, afdøde Abraham Mortensens Enke, ogsaa flere gange i dette Aar været hos Deponenten og modtaget Almisse efterat have begieret samme. Christen Hermandsen tilføiede sin Forklaring at Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Enke ogsaa afvigte Sommer ofte har betlet hos ham samt modtaget Almisse. Bemeldte Ane Sophe Jørgensdatter, som er iblandt dem, der efter Amtets under Forhøret fremlagte Ordre skal tiltales, er hertil i Dag overbragt og fremstod samt vedgik paa Foreholdelse af Deponenternes Forklaring Rigtigheden deraf og tilstod foruden hos Deponenterne at have betlet mange andre Steder, som hun ikke kan opgive. Hun forklarede videre, at hun sidste Sommer havde meldt sig hos Præsten og begieret Understøttelse af Fattigvæsenet, hvorpaa han havde svaret hende, at hun skulde gaae omkring til Beboerne i Sognet og sige, at de skulle være god ved hende, hvilken Yttring hun antog sigtede til, at hun maatte betle, dog tilstod hun ogsaa, førend hun som forklaret havde begieret Understøttelse, at have betlet saavel hos Deponenten som hos andre. Deponenten forklarede videre hun er 62 Aar gl., fød i Wiborg, hendes Forældre ere Natmandsfolkene Jørgen af Wroue Bye og Else Cathrine, der vare ægteviede. Hun er confirmeret i Skive Kirke. Fra hendes tidligst Barndom af [..... .... ....] hendes Forældre, som ere døde for fleere Aar siden, omkring paa deres Vandringer næsten overalt i Fiends Herred, indtil hun for omtrent 40 Aar siden blev bekiendt med hendes nu afdøde Mand Abraham Mortensen og flyttede til Rønberg Sogn, hvor hun blev gift med ham og siden har opholdt sig, uden forsaavidt hun har fulgt med hendes Mand, der ernærede sig som Glarmester, omkring i Fiends Herred og Salling. Hun benægtede tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet. Efterdi Deponentinden er overbevist om at have giort sig skyldig i Betlerie, blev hun indsat i Arresten. Arrestantinden Ane Kirstine Jensdatter blev dernæst løs og ledig for Retten fremstillet og foreholdt de afhørte Deponenters Forklaring forsaavidt den er hende vedkommende og vedgik hun samme som rigtig i det Hele. Deponenterne aftraadte dernæst. Arrestantinden blev hensat i Arresten og Forhøret sluttet. Nelleman som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer
Begivenhed 27. november 1833 (Alder 42 år) Alder: 42 år 11 måneder 26 dage
Delt note:
Sensitive:0 1833.11.27 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 81/33 Aar 1833 den 27. November blev af ordinaire Dommer paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Videnr N. C. Skarbye og N. Rømer Forhøret over Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 11. og 14. November tilligemed derved fulgte Oplysninger angaaende Ane Kirstine Jensdatter, Skrivelse fra Cancellieraad Rosenstand af 24de dennes og Do fra Kammerjuncker Bülow af 24de dennes tilligemed derved fulgte Oplysninger angaaende Ane Sophie Jørgensdatter samt Attester for at Arrestantinderne ikke her under Jurisdictionen har været tiltalt, dømt eller straffet, hvilke samtlige Dokumenter i deres Orden lyder saaledes # #. Arrestantinderne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter, hver for sit Vedkommende, in specia Daabs- og Confirmationsattesterne. Arrestantinderne erkiendte Rigtigheden deraf i det Hele og kuns Ane Kirstine Jensdatter nu mindes, at hun kun har levet paa hvert Sted saalænge som den fremlagte Skrivelse fra [.......] i [W..... indehold..] Dommeren med Vidnerne attesterede at Arrestantinderne saavidt kunne skiønnes ere arbeidsføre forsaavidt deres Alder tillade, og Arrestantinderne erklærede, at de ikke havde nogen Svaghed, som kunne hindre dem fra at arbeide, hvorimod de ikke nogetsteds kunne faae Arbeide. Dommeren attesterede endvidere, at ingen af Arrestantinderne have været tiltalte eller straffede ved Hierm-Ginding herreders Politieret, og at de ikke ere givne Tilhold overensstemmende med Forordn. 21 Aug. 1829. Da der nu ikke skiønnedes at være Anledning til videre Undersøgelse vil [Doms....] blive at udtage og Forhøret at slutte. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten . Forhøret sluttet.
Begivenhed 2. december 1833 (Alder 43 år) Alder: 43 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 1833.12.02 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 Aar 1833 den 2. December blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skrbye og N. Rømer en Politieret sat, hvor da blev foretaget 81/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter. Dommeren fremlagde Udskrift af det over Arrestanterne optagne Forhør og den udtagne og lovlig forkyndte Stævning # #. Arrestantinderne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede, at de ikke havde videre i Sagen at anbringe, men indlod den til Dom. Retten optog dernæst Sagen til Dom, som afsiges Fredagen den 6. December [ved] Formiddag Kl. 9. Arrestantinderne blev bragt tilbage i Arresten.
Begivenhed 6. december 1833 (Alder 43 år) Alder: 43 år 0 måneder 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1833.12.06 Underretsdom Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA Mikrofilm M 32.843 Aaar 1833 den 6te December blev af Cancelliesecretair Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret nedsat, hvor da blev foretaget 81/33 Sagen anlagt af Amtet contra Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter og derudi afsagt følgende Dom: I nærværende Sag tiltales ifølge Amtets Ordre af 7de. October sidst Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Abraham Mortensens Enke Ane Sophie Jørgensdatter for Løsgiængerie og Betlerie. Det er under Sagen oplyst, at Arrestantinderne, hvoraf Førstnævnte er 43 og Sidstnævnte 58 Aar, der hører til de saakaldte Natmandsfolk, bestandig har ført et omvankende Levnet uden nogensinde at have søgt Tjeneste eller lovligt Erhverv, hvorfor de, som ere skjønnede at være arbeidsføre, maa blive at ansee som Løsgiængere. Ligeledes har de begge vedgaaet at have giort sig skyldige i Betlerie, idet de har tilstaaet at have betlet flere Steder, som de ikke har kunnet opgive, og har Deponen- terne Christen Hermandsen og Mads Pedersen vedgaaet, at de har indfundet sig hos dem og betlet. De ville derfor begge blive at ansee som Løsgiængere og Betlere og findes Straffen i Overensstemmelse med Frd 21 Aug 1829 8 at burde bestemmes til 3 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvorhos de endvidere hver for sig have at udreede alle af deres Arrest og Actionen mod dem lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Enke, bør hver for sig hensidde i Fængsel paa Vand og Brød i 3 gange 5 Dage, samt ligeledes hver for sig udreede alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og paahørte Dommen, hvorefter de Igien bragtes tilbage i Arresten og Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer
Begivenhed 31. december 1833 (Alder 43 år) Alder: 43 år 0 måneder 30 dage
Delt note:
Sensitive:0 1833.01.xx Fattigforsorg Uddrag af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 Side 174 Fattigforsørgelsen i Januar og April Qvartaler 1833 LAN LK 627 - 420/02 No. 12 De Fattiges NavneAne Kirstine Jensdatters Børn Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Rbpenge Sølv:- Rdl.3 Mk.- Sk
Begivenhed 6. januar 1834 (Alder 43 år) Alder: 43 år 1 måned 5 dage
Delt note:
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Side 190 - Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3die Klasse No. 29 De Fattiges NavneAnne Kiæstine Jens Datter Understøttelsen:Rug:- Td.3 Skp. Byg- Td.3 Skp. Rigsb. Penge Sølv:- Rdl.4 Mk.5 Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen - - - o o o - - - Kommentar: Se også notatet af 4. okt. 1834. Den ydede pengeunderstøttelse differerer. Protokollen oplyser ikke om understøttelse ud over de 2 Mk.
Begivenhed 4. oktober 1834 (Alder 43 år) Alder: 43 år 10 måneder 3 dage
Delt note:
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 Side 187 - Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne October Qvartal LAN LK 627 - 420/2 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
Begivenhed 13. januar 1836 (Alder 45 år) Alder: 45 år 1 måned 12 dage
Delt note:
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Side 204 - Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk.
Søsters dødsfaldSophie Jensdatter
Type: DEAT
14. december 1839 (Alder 49 år)
Delt note:
Sensitive:0 1839.12.14 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1834-1850 LAN C 539 - 05 Døde. Qvindekjøn Aar og Lbnr.:1839 - 6 Dødsdagen:14. Decbr Begravelsesdagen:20. Decbr. Afdødes Navn:Sophie Jens atter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem paa Vorgnbergheede Faderen Jens Jørgensen i Qvemberg Afdødes Alder:60 Anm.:- - -
Søsters begravelseSophie Jensdatter
Type: BURI
20. december 1839 (Alder 49 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldNiels Jensen Kvembjerg
Type: DEAT
18. oktober 1841 (Alder 50 år)
Delt note: Sensitive:0
Begivenhed 14. november 1847 (Alder 56 år) Alder: 56 år 11 måneder 13 dage
Delt note:
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.
Brors dødsfaldChristen Jensen Kandbjerg
Type: DEAT
15. januar 1851 (Alder 60 år)
Delt note:
Sensitive:0 1851.01.15 Død Udskrift af Dejbjerg sogns kirkebog 1849-1861 LAN C 539 - 06 Døde. Mandkjøn Aar og Lbnr.:1851 - 1 Dødsdagen:15.Januar Begravelsesdagen:22. Januar Afdødes Navn:Christen Jensen Kandberg Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Almisselem i Vognberg Faderen afdøde Natmand Jens Jørgensen i Qvemberg. Fød i Qvemberg. Afdødes Alder:77 Anm.:Alderdom
Brors begravelseChristen Jensen Kandbjerg
Type: BURI
22. januar 1851 (Alder 60 år)
Delt note:
Sensitive:0 Se dødsnotatet
Brors dødsfaldAnders Christian Jensen
Type: DEAT
11. april 1854 (Alder 63 år)
Delt note: Sensitive:0
Brors begravelseNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
28. marts 1869 (Alder 78 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Brors begravelseNiels Jensen Kvembjerg
Type: BURI
18. januar 1880 (Alder 89 år)
Delt note:
Sensitive:0 se dødsnotatet
Død
Type: DEAT
ja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab: 6. oktober 1764Brøndum (Skads) sogn
7 år
storebror
11 år
storebror
-5 år
storesøster
14 år
hende selv
-18 år
storesøster
21 måneder
storebror
5 år
storesøster
-14 år
storebror
2 år
storebror
2 år
storesøster
16 år
storesøster
-21 år
storesøster
14 år
storebror
5 år
storebror
Moders familie med Anders Christian Andersen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
Familie med Jens Christian Jørgensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter
-4 år
søn
6 år
søn
1 år
søn
4 år
søn
-2 år
datter
-4 år
søn
Peter Jensen
Født: fra 1. september 1820 til 30. september 1820 25 29QK Ryding sogns kbg
Død: 18. marts 1821Rønbjerg sogn
Familie med Peder Christian Christensen - Vis familie
ægtemand
hende selv
Ægteskab:
datter

Født
Sensitive:0 Se notatet vedr. dåbspublikationen.
Dåb
Sensitive:0 1790.12.05 Dåbspublikation Kirkebogsudskrift Dejberg 1790 Søndagen den 5te December blev Natmanden Jens Jørgensen og Mette Andersdatter deres Datters Daab confirmeret, som forhen var hjemmedøbt og kaldet Ane Kierstine, baaren af Jomfru Inger Helene Ramsing. Fadderne vare Christen Jacobsen, Mads Laustsen, Kiersten Frandsdatter, Peder Olesens Hustrue og Laust LettagersHustrue.
EVEN
Sensitive:0 1815.03.05 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til førsteAdvents Søndag 1815. Mandkiøn No. 1. Jens fød den 13de Februar uden for Ægteskab og hjemmedøbt den 14de s. M. Moderen en fremmed Qvinde fra Muusgaard i Eising Sogn ved Navn Mette Cathrine Jens Datter, som da opholdt sig hos Abraham Mortensen Natmand i Rønberg, men tiente sidst i Sahl Bye og blev angivet for dette Barns Fader formeldte Abraham Mortensens ældste Søn Morten. Den 5te Mart. (Midfaste Sønd.) blev dette Barns Hjemmedaab publicereti Rønberg Kirke i disse Fadderes Nærværelse: Ovennævnte Abraham Mortensens ældste Datter Anne Marie, ugift, som frembar Barnet, Anne Kirstine Jens Dat., ogsaa ugift, fra Dejberg, samme Abraham Mortensen, [Jens Anders.) ugift, Soldat og en ugift Person ved Navn Jørgen Pedersen fra Sneiberg i Hammerum Herred.
EVEN
Sensitive:0 1815.09.17 Fadderskab Rønbjerg-Estvad sognes kirkebog 1689-1816 LAN C 506 - 02 Fødte og Døbte i Rønberg Sogn fra 1ste Advents Søndag 1814 til første Advents Søndag 1815. Qvindekiøn No. 4 Kierstine - født den 7de Septbr. og hjemmedøbt den 8de s. M. Forældre Slegfredmoder Mette Kjerstine Jørgens Datt. af saakaldt Natmands Familie fra Rind Sogn i Hammerum Herred som gjorde Barsel hos Abraham Mortensen i Rønberg og Slegfredfader efter egen Angivelse ved Barnets Daab Anders Mortensen, ugift, i Militair Tjeneste ved de [annecterede] Batailloner, som har Tilhold hos hs Broder fornævnte Abraham Mortensen. Faddere ved samme Barns Hjemmedaabs Publcation i Rønberg Kirke den17de Sept. - 17de Søndag e: Trinit: - formeldte Abraham Mortensens Hust: Anne Sophie Jøgens Datt., som frembar Barnet, Anne Jensdatter, ogsaa af Natmands Familie fra Deiberg ved Ringkjøbing, som da opholdt sig hos meermeldte Abr. Mortensen, Abraham Mortensen selv og ermeldte hans Broder Anders Mortensen, Barnets Fader, og ældste Søn Morten, tildels opholdende sig hos Faderen, i ugift Stand.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1823.04.24 Fadderskab Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte Mandkiøn Aar og Lbnr:1823 - 10 Fødselsdato:d. 7de April Barnets fulde Navn:Jørgen Christian Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme:Hjemmedøbt den 8de April 1823 Daaben blev publiceret i Rønberg Kirke den 24de April 1823 Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Boepæl:Glarmester Anders Mortensen og hustru Mette Kirstine Jørgens Datter. Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigen Ane Kirstine Jens Datter fra Deiberg Pigen Ane Sophie Pedersdatter fra Lihme i Salling, Glarmestrene Anders Mortensen og Abraham Mortensen fra Rønberg og Jørgen Pedersen fra Ørre Sogn i Hammerum Herred Anm.:- - -
EVEN
Sensitive:0 1833.11.13 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol LAN Aar 1833 den 13. November blev af Cancelliesekretair Bye- og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidnerne N. C. Skarbye og N. Rømer nedsat en Politiret, hvor da blev foretaget - - - 81/33 Dernæst Continuerede Forhøret over Arrestantinden Ane Kirstine Jensdatter af Estvad Sogn. Gaardmand Christen Hermandsen af Estvad Sogn fremstod og efter Formaning til Sandhed under Eeds Tilbud forklarede, at Arrestantinden, hvem han kiendte, fleere Gange i sidste Aar har været i hans Huus og begieret samt modtaget Almisse. Igien fremstod Mads Pedersen af Estvad Bye, som under Eeds Tilbud forklarede, at Arrestantinden ofte har været i hans Huus og betlet saavel i dette Aar som tilforn. Foruden Arrestantinden har Ane Sophie Jørgensdatter, afdøde Abraham Mortensens Enke, ogsaa flere gange i dette Aar været hos Deponenten og modtaget Almisse efterat have begieret samme. Christen Hermandsen tilføiede sin Forklaring at Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Enke ogsaa afvigte Sommer ofte har betlet hos ham samt modtaget Almisse. Bemeldte Ane Sophe Jørgensdatter, som er iblandt dem, der efter Amtets under Forhøret fremlagte Ordre skal tiltales, er hertil i Dag overbragt og fremstod samt vedgik paa Foreholdelse af Deponenternes Forklaring Rigtigheden deraf og tilstod foruden hos Deponenterne at have betlet mange andre Steder, som hun ikke kan opgive. Hun forklarede videre, at hun sidste Sommer havde meldt sig hos Præsten og begieret Understøttelse af Fattigvæsenet, hvorpaa han havde svaret hende, at hun skulde gaae omkring til Beboerne i Sognet og sige, at de skulle være god ved hende, hvilken Yttring hun antog sigtede til, at hun maatte betle, dog tilstod hun ogsaa, førend hun som forklaret havde begieret Understøttelse, at have betlet saavel hos Deponenten som hos andre. Deponenten forklarede videre hun er 62 Aar gl., fød i Wiborg, hendes Forældre ere Natmandsfolkene Jørgen af Wroue Bye og Else Cathrine, der vare ægteviede. Hun er confirmeret i Skive Kirke. Fra hendes tidligst Barndom af [..... .... ....] hendes Forældre, som ere døde for fleere Aar siden, omkring paa deres Vandringer næsten overalt i Fiends Herred, indtil hun for omtrent 40 Aar siden blev bekiendt med hendes nu afdøde Mand Abraham Mortensen og flyttede til Rønberg Sogn, hvor hun blev gift med ham og siden har opholdt sig, uden forsaavidt hun har fulgt med hendes Mand, der ernærede sig som Glarmester, omkring i Fiends Herred og Salling. Hun benægtede tilforn at have været tiltalt, dømt eller straffet. Efterdi Deponentinden er overbevist om at have giort sig skyldig i Betlerie, blev hun indsat i Arresten. Arrestantinden Ane Kirstine Jensdatter blev dernæst løs og ledig for Retten fremstillet og foreholdt de afhørte Deponenters Forklaring forsaavidt den er hende vedkommende og vedgik hun samme som rigtig i det Hele. Deponenterne aftraadte dernæst. Arrestantinden blev hensat i Arresten og Forhøret sluttet. Nelleman som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer
EVEN
Sensitive:0 1833.11.27 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 81/33 Aar 1833 den 27. November blev af ordinaire Dommer paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Videnr N. C. Skarbye og N. Rømer Forhøret over Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter continueret. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 11. og 14. November tilligemed derved fulgte Oplysninger angaaende Ane Kirstine Jensdatter, Skrivelse fra Cancellieraad Rosenstand af 24de dennes og Do fra Kammerjuncker Bülow af 24de dennes tilligemed derved fulgte Oplysninger angaaende Ane Sophie Jørgensdatter samt Attester for at Arrestantinderne ikke her under Jurisdictionen har været tiltalt, dømt eller straffet, hvilke samtlige Dokumenter i deres Orden lyder saaledes # #. Arrestantinderne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter, hver for sit Vedkommende, in specia Daabs- og Confirmationsattesterne. Arrestantinderne erkiendte Rigtigheden deraf i det Hele og kuns Ane Kirstine Jensdatter nu mindes, at hun kun har levet paa hvert Sted saalænge som den fremlagte Skrivelse fra [.......] i [W..... indehold..] Dommeren med Vidnerne attesterede at Arrestantinderne saavidt kunne skiønnes ere arbeidsføre forsaavidt deres Alder tillade, og Arrestantinderne erklærede, at de ikke havde nogen Svaghed, som kunne hindre dem fra at arbeide, hvorimod de ikke nogetsteds kunne faae Arbeide. Dommeren attesterede endvidere, at ingen af Arrestantinderne have været tiltalte eller straffede ved Hierm-Ginding herreders Politieret, og at de ikke ere givne Tilhold overensstemmende med Forordn. 21 Aug. 1829. Da der nu ikke skiønnedes at være Anledning til videre Undersøgelse vil [Doms....] blive at udtage og Forhøret at slutte. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten . Forhøret sluttet.
EVEN
Sensitive:0 1833.12.02 Retsmøde Udskrift af Hjerm-Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86 Aar 1833 den 2. December blev af Cancelliesekretair Bye og Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skrbye og N. Rømer en Politieret sat, hvor da blev foretaget 81/33 Sagen anlagt ifølge Amtets Ordre contra Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter. Dommeren fremlagde Udskrift af det over Arrestanterne optagne Forhør og den udtagne og lovlig forkyndte Stævning # #. Arrestantinderne blev løse og ledige for Retten fremstillede og erklærede, at de ikke havde videre i Sagen at anbringe, men indlod den til Dom. Retten optog dernæst Sagen til Dom, som afsiges Fredagen den 6. December [ved] Formiddag Kl. 9. Arrestantinderne blev bragt tilbage i Arresten.
EVEN
Sensitive:0 1833.12.06 Underretsdom Udskrift af Hjerm Ginding herreders politiprotokol 1833-1842 LAN B 78 A - 86, RA Mikrofilm M 32.843 Aaar 1833 den 6te December blev af Cancelliesecretair Herredsfoged Nellemann paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. C. Skarbye og N. Rømer en Politieret nedsat, hvor da blev foretaget 81/33 Sagen anlagt af Amtet contra Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter og derudi afsagt følgende Dom: I nærværende Sag tiltales ifølge Amtets Ordre af 7de. October sidst Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Abraham Mortensens Enke Ane Sophie Jørgensdatter for Løsgiængerie og Betlerie. Det er under Sagen oplyst, at Arrestantinderne, hvoraf Førstnævnte er 43 og Sidstnævnte 58 Aar, der hører til de saakaldte Natmandsfolk, bestandig har ført et omvankende Levnet uden nogensinde at have søgt Tjeneste eller lovligt Erhverv, hvorfor de, som ere skjønnede at være arbeidsføre, maa blive at ansee som Løsgiængere. Ligeledes har de begge vedgaaet at have giort sig skyldige i Betlerie, idet de har tilstaaet at have betlet flere Steder, som de ikke har kunnet opgive, og har Deponen- terne Christen Hermandsen og Mads Pedersen vedgaaet, at de har indfundet sig hos dem og betlet. De ville derfor begge blive at ansee som Løsgiængere og Betlere og findes Straffen i Overensstemmelse med Frd 21 Aug 1829 8 at burde bestemmes til 3 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød for hver, hvorhos de endvidere hver for sig have at udreede alle af deres Arrest og Actionen mod dem lovlig flydende Omkostninger. Thi kiendes for Ret: Arrestantinderne Ane Kirstine Jensdatter og Ane Sophie Jørgensdatter, Abraham Mortensens Enke, bør hver for sig hensidde i Fængsel paa Vand og Brød i 3 gange 5 Dage, samt ligeledes hver for sig udreede alle af Actionen lovlig flydende Omkostninger. At efterkommes under Adfærd efter Loven. Arrestantinderne bleve løse og ledige for Retten fremstillede og paahørte Dommen, hvorefter de Igien bragtes tilbage i Arresten og Politieretten hævet. Nellemann Som Vidner:N. C. SkarbyeN. Rømer
EVEN
Sensitive:0 1833.01.xx Fattigforsorg Uddrag af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 Side 174 Fattigforsørgelsen i Januar og April Qvartaler 1833 LAN LK 627 - 420/02 No. 12 De Fattiges NavneAne Kirstine Jensdatters Børn Understøttelsen:Rug:- Td.6 Skp. Byg- Td.6 Skp. Rbpenge Sølv:- Rdl.3 Mk.- Sk
EVEN
Sensitive:0 1835.01.06 Fattigforsorg Uddrag af Side 190 - Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1834 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1834 2. Udgift 1. De Fattiges Understøttelse i Aaret 1834, saavel efter Bestemmelse fra Aarets Begyndelse som efter Commissionens senere Bestemmelser Klasse:3die Klasse No. 29 De Fattiges NavneAnne Kiæstine Jens Datter Understøttelsen:Rug:- Td.3 Skp. Byg- Td.3 Skp. Rigsb. Penge Sølv:- Rdl.4 Mk.5 Sk Skudtørv:- Snese Hedetørv:- Snese ...... At de Fattige har faaet, hvad ovenmeldte Regnskab indeholder, attesteres herved af Commissionens Medlemmer. Estvadgaard den 6te Janvarii 1835 Conradt LundsgaardNiels ChristensenJens Poulsen - - - o o o - - - Kommentar: Se også notatet af 4. okt. 1834. Den ydede pengeunderstøttelse differerer. Protokollen oplyser ikke om understøttelse ud over de 2 Mk.
EVEN
Sensitive:0 1834.10.04 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotocol for Estvad-Rønbjerg Fattigkommission 1817-1840 Side 187 - Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne October Qvartal LAN LK 627 - 420/2 Fattigforsørgelsen i October Qvartal 1834. ...... Desuden tilstedt Ane Kirstine Jensdatters Børn efter deres Hjemkomst af Arresten i Holstebroe 3 Skp. Rug, 3 Skp. Byg og 2 Mk. Sølv. Ligeledes er Kirsten Abrahams Børn Anne Marie Pedersdatter tilstaaet 2 Skp. Rug, 2 Skp. Byg og ligesaa er Kirsten Abrahamsdatter tilstaaet 1 Skp. Rug og Morten Abrahamsen paa Smollerup Mark er tilstaaetfor Natmandsbørn, han har underholdt, 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg. Nok for samme Børn er Morten Abrahamsen tilstaaet 2 Skp. Byg ....... Rigtigheden heraf bevidner Commissionens Medlemmer. Estvadgaard d. 4de October 1834 Conradt LundsgaardPeder PrimdahlOle LarsenErick JørgensenNiels Christensen
EVEN
Sensitive:0 1836.01.13 Fattigforsorg Uddrag af Side 204 - Regnskab for fattigforsørgelsen i Estvad-Rønbjerg sognedistrict i 1835 Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognedistrickts forhandlingsprotokol 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 Regnskab for Estvad-Rønberg Sognedistricts Fattigkasse for Aaret 1835 II Udgifter 3. Extraordinair fattighjælp. Navn:8. Morten Abrahamsen for Christine Nielsdatters Underholdning Understøttelse:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:3 Rd.3 Mk6 Sk. Navn:9. Ane Kirstine til samme Barn Understøttelse:Rug:- Td.2 Skp. Byg:- Td.- Skp. Rb-penge Sølv:- Rd.- Mk.- Sk.
EVEN
Sensitive:0 1847.11.14 Fadderskab Udskrift af Durup sogns kirkebog 1845-1871 LAN C 209 - 03) Fødte Mandkjøn. Aar og lbnr.:1847 - 1 Fødselsdato:d. 12. Octbr. Barnets navn:Morten Abrahamsen Daabens Datum, Hjemme eller i kirken:Døbt i Kirken d. 14. Nov. Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Huusmand Abraham Mortensen og Hustrue Mariane Pedersen af Toustrup. Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:1. Ane Kirstine Jensen fra Oddense. 2. Else Katrine Jensen fra Reesen. 3. Glarmester Morten Abrahamsen. 4. Morten Mortensen, begge af Toustrup. 5. Hans Mortensen fra Vinde. Anm.:Moderen indl. d. 7. Nov.