Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Appelone Kirstine ChristophersdatterAge: 36 years17951831

Name
Appelone Kirstine Christophersdatter
Surname
Christophersdatter
Birth
Type: BIRT
February 8, 1795
Shared note:
Sensitive:0 1795,02,08 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 556 - 02 Anno 1795 Fødde og Døbte i Horne Sogn Appellone Kierstine Søndagen den 8de Februarii føddes Christopher Nielsen Natmand og Hustru An Sophie Jørgens D i Bjerremose en Datter der hiemmedøbtes Navnl. Appellone Kierstine. Dets Daab publicertes 3die Søndag i Fasten d. 8de Marts, Baaren af Giertrud Thomas D af [Stonsig] Faddere: Hans Pedersen af Leervad, Christen Jørgensen af Hornel., Olle Pedersen af Bjerremose, Kiersten Mads D., ibid., Kiersten Jens D af Hornel.
Baptism
Type: BAPM
March 8, 1795 (Age 28 days) Age: 0 years 1 month 0 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
MarriageNiels Peter Hansen GottView this family
Type: MARR
yes

Death of a maternal grandmotherElse Malene Caspersdatter
Type: DEAT
December 31, 1803 (Age 8 years) Age: 79 years 11 months 30 days
Shared note: Sensitive:0
MarriageAbraham JohansenView this family
Type: MARR
October 11, 1818 (Age 23 years)
Shared note:
Sensitive:0 1818.10.11 Vielse Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 555 - 14 Copulerede. Lbnr.1818 - 9 Brudgommens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Abraham johansen, 21 Aar, Unkarl af Trandsbøl Brudens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Appelone Christophersdatter 23 Aar, Ungpige af trandsbøl. Forlovernes Navne og Opholdssted:Søren Christensen Schou, Gaardmand af Trandsbøl Hans Christnsen,Huusmand, sammesteds Vielsesdagen1818, 11te October Vielsesstedet:i Kirken Anm.:- - -
Birth of a son
#1
Christopher Abrahamsen
Type: BIRT
July 14, 1819 (Age 24 years)
Shared note:
Sensitive:0 1819.07.14 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 556 - 14 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:8 Fødselsdagen:1819, 14tende Julii Barnets fulde Navn:Christopher Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken:1818, 18tende Julii Forældrenes Navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter i Trandsbøl Faddernes Navne, Stand og OpholdsstedUnge pige Maren Stephansatter af Trandsbøl Mette Kjerstine Stephansdatter Anna Dorthea Andersdatter Giertrud Jensdatter og huusmd. Niels Christensen, alle af Trandsbøl Anm.:- - -
Christening of a sonChristopher Abrahamsen
Type: CHR
July 18, 1819 (Age 24 years) Age: 0 years 0 months 4 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a son
#2
Johannes Abrahamsen
Type: BIRT
April 20, 1822 (Age 27 years)
Shared note:
Sensitive:0 1822.04.20 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAM C 556 - 14 Fødte. Mandkiøn. Lbnr.:8 Aar og Datum1822, 20de April Barnets fulde Navn:Johannes Abrahamsen Daabens Datum, hjemme eller i Kirken1822, 21de April Forældrenes navne, Stand, Haandtering og Bopæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter p. t. i Rotbøl. Faddernes Navne Stand og Opholdssted:Unge Pige Johanne Thomas Datter af Bjerremose Kjær Karen Christens Datter af Rotbøl Appellone Kjerstine Christophersdatter Christopher Nielsen Ungkarl Jens Pedersen af Lille Olling Anm.:- - -
Christening of a sonJohannes Abrahamsen
Type: CHR
April 21, 1822 (Age 27 years) Age: 0 years 0 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a son
#3
Niels Christian Abrahamsen
Type: BIRT
December 23, 1824 (Age 29 years)
Shared note:
Sensitive:0 1824.12.23 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 556 - 14 Fødte Mandkiøn. Lbnr.:1 Fødselsdagen:1824, 23. December Barnets fulde Navn:Niels Christian Abrahamsen Daabens datum, hjemme eller i Kirken:1824, 25. December Forældrenes Navne, Stand, Haandtring og Bopæl:Abraham Johansen og Hustru Appelone Christophers Datter i Trandsbøl Fadernes Navne, Stand og Opholdssted:Johanne Thomasdatter af Bjerremose Kjær Villads Pedersen af Trandsbøl, Jens Hansen af Søndersiig Hans Jørgensen af Hornelund Mette Sørensdatter, sammesteds. Anm.:- - -
Birth of a daughter
#4
Anne Kirstine Nielsdatter
Type: BIRT
from January 1, 1824 to January 1, 1825 (Age 28 years)

Shared note: Sensitive:0
Christening of a sonNiels Christian Abrahamsen
Type: CHR
December 25, 1824 (Age 29 years) Age: 0 years 0 months 2 days
Shared note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Birth of a daughter
#5
Anne Elisabeth Abrahamsdatter
Type: BIRT
March 26, 1827 (Age 32 years)
Shared note:
Sensitive:0 1827.03.26 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1826-1834 LAN C 556 - 15 Fødte. Qvindekiøn. Lbnr.:6 Fødselsdagen:1827, 26de Marts Barnets fulde Navn:Anna Elisabeth Abrahamsdatter Daabens Datum, hjemme eller i Kirken1827, 28. Marts Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Boepæl:Abraham Johansen og Hustrue Appelone Christophersdatter i Rotbøl Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Unge Pige Else Nielsdatter i Rotbøl, Hsmd Niels Christophersen af Hvollig i Hodde Sogn unge Karl Christen Pedersen, Christen Meklenborg Pedersen og Jens Christian Olesen, alle af Rotbøl
Birth of a daughter
#6
Else Marie Abrahamsdatter
Type: BIRT
from January 1, 1830 to January 1, 1831 (Age 34 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherChristopher Nielsen Bæk
Type: DEAT
March 27, 1830 (Age 35 years)
Shared note: Sensitive:0
Death of a fatherChristopher Nielsen Bæk
Type: DEAT
March 27, 1830 (Age 35 years)
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
June 23, 1831 (Age 36 years) Age: 36 years 4 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1831-06.23 Død Udskrift af Horne (Vestj) sogns kirkebog 1826-1834 LAN C 556 - 15 Døde. Qvindekiøn. Lbnr.:5 Dødsdagen:1831, 23de Junii Begravelsesdagen:1831, d. 26de Junii Afdødes For- og Tilnavne:Abbelonne Kjerstine Christophersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Abraham Johansens Hustru ved Hornelund Afdødes Alder:36-1/4
Event August 14, 1833 (2 years after death) Age: 38 years 6 months 6 days
Shared note: Sensitive:0
Event October 13, 1837 (6 years after death) Age: 42 years 8 months 5 days
Shared note:
Sensitive:0 1837.10.13 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-657 Aar 1837 den 13de Octbr blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester med Vidner Lange og Peder Danielsen, hvor da blev optaget Forhør over Almisselem Niels Peter Hansen Godt og Abelone Christophersdatter, Almisselemmer i Deiberg og Stauning Sogne, som efter skeet Anmeldelse vare bortgaaede fra deres Forsørgelsessteder først i Septbr. d. A. og dernæst anholdte i Stabye Sogn først i denne Maaned efter vedlagte fra Amtet under 6te dennes modtagne Skrivelse, der acteres saalydende: ## Paagjældende, der var overført fra Ringkjøbing Arrest blev fremført uden Baand og Fængsel og dernæst bæev først fremstillet Niels Peter Hansen Godt, der paa Anledning forklarede: Han er 42 Aar gl. og har ved Woer og Nim Herreders Ret i Aaret 1829 eller 1830 været dømt for Betlerie, Løsgængerie og Hælerie med 1 Aars Tugthusarbeide og 30 Dages Vand og Brød. Denne Straf udstod han i 1830 og 1831. I Aaret 1832 blev han for Betlerie og Løsgængerie efter Ringkjøbing Amts Overpolitiretsdom af 22 Marts 1832 indsat i Wiborg Tugt og Forbedringshuus paa 8 Maaneder, sidst blev han ligeledes ved Høiesteretsdom i Foraaret 1836 for Løsgængerie og Betlerie inddømt 1 Aar i Wiborg Tugt- og Forbedringshuus, hvorfra han udkom den 7de Martz d. A., da han blev hjemsendt til sit Forsørgelsessted Deiberg Sogn, hvor han har nydt Understøttelse og Ophold af Fattigvæsenet hos Christen Broesbøll, Øster Raberg, indtil 3. Septbr. da han forlod Sognet i Forening med Abelone Christensdatter. Grunden til sin Bortgang foregiver han at være, at han er Kjæreste i 17 Aar med bemeldte Abelone, og da han ønskede at givte sig med hende og det ikke kunde skee uden Erstatning til Fattigvæsenet for den ydede Understøttelse , hvortil han ei ser dig istand, besluttede han at gaae bort med hende og saaledes som han før havde brugt, vandre i Landet med hende. De gik først til hans Søster Karen Hansdatter, gift med Christen Christensen i Madum, hvor de ankom Mandagen den 4. Septbr. d. A., men var kun her en Nat. Siden gik de fra et Sogn til et Andet, uden at han kan nævne Stederne, hvor de opholdt sig indtil de den [-de] dennes blev anholdt i Stabye Sogn paa Svendsholm af Proprietair Strandbyegaard. Sin Forklaring tilføier han, at den 3die Septbr, da de forlod Deiberg, kom de om Aftenen sildig omtremt Kl 9 til en Mand, der boer norden for [V.....broe] hvor de overnattede indtil de fortsatte næste Morgen Vandringen til Madum. Han paastaaer, at de ikke undervejs har betlet, men fik deres Underholdning ved at sælge af deres Klædningsstykker. Saaledes har han selv solgt en Skjorte og en Nattrøie i Nees Sogn for 24 S Cour., uden at han dog veed hvem Kjøberen var. Foruden de 24 S. fik han tilbage i Bytte en gl. Skjorte, som han nu har paa. Manden med hvem han gjorde denne Handel boede i et Huus kaldet Lille Sand eller [Saa..]. Ligeledes solgte Abelone et Skjørt og en Trøie. For Skjørtet som hun solgte i Aulum Sogn til en Mand ved Navn Frands paa et Sted, der kaldes kloge Knuds Sted nær ved Landevejen for 3 Mk. 8 Sk. [H.......] og Trøien blev pantsat i Ørre Sogn, Manden og Stedets Navn veed han ikke, for 1 û Staaltraad, hvoraf de gjorde Hægter, som de har solgt mest for Fødevare uden at han kan opgive hvor eller hvormeget de har faaet derfor. Hos Smeden, hvor de laae første Nat nød de intet og for Nattelogie betalte de ei noget. Videre Oplysning kunde han ikke give. - Aftraadt- Abelone Christensdatter blev fremkaldt og forklarede hun er 32 Aar gl. og har før eengang været straffet for Løsgængerie ved Ulfborg Hind Herreders Politieret i Aaret 1833 med 15 Dages Vand og Brød og efter udstaaet Straf kom hun tilbage til Stauning Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget. Her gik hun paa Omgang i Sognet i omtrent 1 Aar, da hun fik Tjeneste fra 14 dage før Paaske til Mikkelsdag hos Christen pedersen Strandkjær. Derpaa gik hun igjen paa Omgang i Sognet indtil 14 Dage efter Helligtrekonger og fik saa Tjeneste hos Søren Jensen, Skoemager i Andrup i Een fjerding Aar indtil Søndag efter sidste Paaske den 2. April d. A., dog føier hun til, at hun ugentlig var her paa Sognets Regning, da dette tog hendes Løn, hvorimod hun fik Klæder og Ophold. Fra Søren Jensen blev hun sat ind til Mette Jespersdatter og Johannes Skoemager for at passe disse 2 gamle Folk, og her forblev hun indtil 3die Septbr. d. A. da hun vandrede bort med sin Kjæreste Niels Peter Hansen Godt, saaledes som af denne forklaret. Tigget eller Betlet har de ikke paa denne Vandring, men levet af det de har faaet for at sælge nogle Klædningsstykker. Angaaende Niels Godts Skjorte og Nattrøie forklarer hun sig overensstemmende med Foregaaende, men tilføier at de desuden har bortbyttet et Par Benklæder i Worgod Sogn hos en Hosekræmmer sønder i Worgod Bye for de Benklæder Niels Godt har paa og fik de der omtrent 2 [û] Staaltraadi Bytte, og en Trøie byttede han hos Niels Borris i Stabye og fik i Bytte foruden den Trøie, han nu bar, 2 Mk. 8 S. Cour. hvoraf dog Niels Borris beholdt de 8 S., som Abelone Christensdatter skyldte ham for et Par Skoe, hun for flere Aar siden havde faaet hos ham. Af sine egne Klæder solgte hun først et Par Skoe til Nis ved Røgindbroe for 12 S. Cour., dernæst et taftes Skjørt halvslidt til Christen madsens Kone i Øster Thim for 2 S. Cour, dernæst et Forklæde blaaetærnet, som hun byttede til Forklædet hun nu har paa og fik desuden i Bytte 12 S. Cour og û Smør hos Poul ved Stenumgaard i Raasted Sogn, dernæst et nyt Skjørt, hun havde med sig hjemmefra af hjemmegjort tresils Tøi for 3 Mk 8 S. Cour til [Maren] Frands i kloge Knuds Sted i Aulum Sogn. Dernæst pantsatte hun en Trøie af samme Tøi som Skjørtet til Peder Madsen, Andsberg i Ørre for 1 û Staaltraad til Hægter. For Hægterne og de saaledes erholdte Penge fik de deres Underholdning og Føde, hvor de kom, indtil de den 3die dennes blev anholdte i Stabye Sogn. Desuden solgte hun endnu til Jens Pedersens Kone ved Nees Kirke et Hals Tørklæde for 12 S. Cour. Videre Oplysning kunde hun ikke give. Niels Peter Hansen Godt blev derpaa fremkaldt og efter at være foreholdt forestaaende Forklaring vedgik han sammes Rigtighed og forandrer sin Forklaring forsaavidt den ei hermed overensstemmer. Videre Oplysning var ei at erholde. Paagjældende derfor sendt tilbage til Ringkjøbing, Forhøret for idag sluttet. Hertz VidnerJ. W. Lange Peder Danielsen
Event October 27, 1837 (6 years after death) Age: 42 years 8 months 19 days
Shared note:
Sensitive:0 1837.10 27 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768-769. Aar 1837 den 27. October blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Fraværelse paa en Rejse til Ringkjøbing i Anledning af Sagen mod Samuel Cohn med flere af Exam. jur. Berterlsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger - - - - - No. 66/1837. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 17de dennes til Oplysning i Sagen mod Niels Peter hansen Godt af Deiberg og Abbelone Christophersdatter af Stauning, som under bølling Nørre Herreders Jurisdiction tiltales for Løsgængerie. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Madsen af Andberg i Ørre, som forklarede, at, saavidt han erindrer, kom først i denne Maaned en Dag til hans Boepæl Niels Gott, havende med sig et ubekjendt Fruentimmer, som beklagede sig over, at de var forlegne for Reisepenge og forlangte om Komp. ikke kunne laane dem nogen mod at de stillede Pant derfor. Han gav derpaa et benægtende Svar. Da der i Stuen hængte noget Staaltraad begjærede de derpaa, at komp vilde lade dem faa noget heraf til Høsten, hvorfor de vilde pantsætte ham Tøi, som skulde blive [indlagt] om nogle Dage. Komp leverede dem derefter noget Staaltraad, [...] eller her omtrent, hvorfor de skulde betale han 1 Mk 14 S Courant, og til Sikkerhed herfor blev ham overleveret en sort tosels graae og lyseblå stribet Trøje. Denne Trøje, som Komp afleverede, blev af Rettens Vidner vurderet for 3 RMk Sølv. Komparenten renoncerede for Erstatning for sit Tilgodehavende hos bemeldte Personer. De angjældende Personer opholdt sig kun hos Komparenten Timestid, og han gav dem noget at spise uden at de forlangte samme. Hos ham betlede de ikke og det er ham ligeledes ubekjendt, at de andre Steder har gjort dem skyldige heri. Hvor Personerne hørte hjemme, vidste han ikke, men Niels Godt havde han før seet. - Aftraadt. Forhøret udsat.
Event November 9, 1837 (6 years after death) Age: 42 years 9 months 1 day
Shared note:
Sensitive:0 1837.11.09. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B 79 - 69, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767-768. Aar 1837 den 9. November blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 88/1837. 2de Skrivelser til Sognefogden i Ørre samt Amtets af 23de f. M. blev fremlagt. Forhøret sluttet. Landt. Som VidnerBiørnBertelsen
Event December 29, 1837 (6 years after death) Age: 42 years 10 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1837.12.29. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656. Aar 1813 den 29de December blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lange og Peder Danielsen blev nedsat en Politieret hvor da Sagen imod Niels peder Hansen Godt og Abelone Christensdatter igjenblev foretaget. Paagjældende var uden Baand og Fængsel tilstæde. Retten fremlagde de i Sagen erhvervede Oplysninger, nemlig 1. Reqvisitions Skrivelse af 16de Octbr. d. A. med Paategning af 19de s. M. fra Sognefogden i Deiberg. 2. Do. af samme Dato med Paategning af Sognefogden i Worgod. 3. Do af 15de Octbr. paategnet 21de Octbr. d. A. af Christen Christensen Stade. 4. En Skrivelse fra Amtet af 23de Octbr. d. A. 5. Domsacten i Sagen i Aaret 1833 ved Ulfborg Hind Herreders Ret imod Abelone Christensdatter. 6. En Skrivelse fra Amtet af 7de Novbr. d. A. 7. En Ditto fra Cancellieraad Gundelach i Lemvig af 5. Novbr. d. A. 8. en udskrift fra Skodfuld og Wanborg Herreders Politiprotocol med eet Bilag. 9. en Skrivelse af 4de Novbr d. A. fra Herredscontoiret i Ringkjøbing 10. en Udskrift af Ulfborg Hind Herreders Politieprotocol 11. en Skrivelse fra Amtet af 10de Novbr. d. A. 12-13-14-15. 4 Stykker Domsacter i forhen paadømte Sager mod Niels Peter Hansen Godt 16. Amtets Skrivelse af 13de. Novbr. 1837 17. En Skrivelse fra Hammerum Herreds Contoir af 9de Novbr. d. A. 18. En udskrift af Hammerum Herreds Politieprotocol med 2de Bilage 19. en Skrivelse fra Amtet af 14de Novbr. d. A. 20. en Høiesterets Domsact i een foregaaende imod Niels Peter Hansen Godt behandlet Sag. 21. en Skrivelse fra Amtet af 24de Novbr. d. A. 22. en Udskrift af Hjerm Ginding Herreders Politiprotocol 23. En Skrivelse fra Amtet af 19de dennes 24. den til i dag udtaagne Stævning, Udskrifterne og Acterne til Følge, det øvrige til Indlemmelse saaledes lydende: ##. Endvidere fremlagde Retten en Skrivelse fra Pastor Schaarup i Stauning af 28de dennes saalydende: ##- I Retten var tillige mødt paa Fattigcommissionens Vegne i Stauning Willads Miltersen og paa Dittos Vegne i Deiberg Just Christian Jespersen samt Christen Broesbøll, hos hvilken sidste Niels Peter Hansen Godt havde været indlogeret og som af Fattigcommissionen fik Betaling for at forskaffe ham Føde og Klæder. Retten foreviste saavel Arrestanterne som de andre tilstæde værende den fra Peder Madsen Ahnborg modtagne Trøie og den blev vedkjendt at være Stauning Fattigvæsen tilhørende, men blev igjen med Fattigvæsenets Tilladelse udleveret Abelone Christoffersdatter til Brug. Ligeledes forevistes det fra Frands Pedersen, Wasehuus, tilbageleverede Skjørt blev erkjendt for at være Fattigvæsenets i Stauning og udleveret Willads Miltersen. Endvidere forevistes Tørklædet tilbagleveret fra Ida Margrethe Nielsdatter, vedkjndtes som Stauning Fattigvæsens og udleveret samme. Den uldne Skjorte og Nattrøie, som Jens Jacobsen Lille Skovhede havde leveret tilbage ligeledes forevist, vedkjendt at være Fattigvæsenet i Deiberg eller Christen Broesbøll tilhørende, til hvem den er derfor udleveret. Forsaavidt flere Klædningsstykker maatte være bortkomne for vedkommende Fattigvæsen renoncerede deres Befuldmægtigede paa Erstatning. De fremlagte Documenter blev foreholdt Arrestanterne, og de vedgik at være dem vedkommende, og da intet videre var i Sagen at oplyse, og efter at Retten havde attesteret, at de ei her under Jurisdictionen har været tiltalte siden sidste Løsladelse, blev samme optaget og deri afsagt saadan Dom |: vide Domprotocollen Fol. 74 :|. Dommen oplæst for Arrestanterne og disse derpaa sendt tilbage til Ringkjøbing Arrest. Politiretten hævet. Hertz Som Vidner: J. W. LangePeder Danielsen.
Event December 29, 1837 (6 years after death) Age: 42 years 10 months 21 days
Shared note:
Sensitive:0 1837.12.29 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, Mikrofilm rulle nr. M-32.660-661 Aar 1837 den 29de December blev i Sagen contra Niels Peter Hansen Godt og Abellone Christophersdatter afsagt saadan DOM Under nærværende Sag, der er anlagt mod Arrestanterne Niels Peter Hansen Godt og Abellone Christo- phersdatter, er de overbeviiste om, dels ved Vidner, dels ved egen Tilstaaelse, siden 3. Septbr d. A. indtil Anholdelsen i Octbr. Maaned, at have vanket om i Landet uden fast Beskjeftigelse og deels ved Salg af Klædningsstykker dem selv og Stauning Deiberg Fattigcommission tilhørende, og dels ved Tiggerie, navnlig hos Proprietær Niels Strandbygaard, at have søgt deres Underholdning, og skjønt den førstnævnte, efter havd der mod ham under tidligere anlagte Sager er oplyst, er beladt med et stærkt Broktilfælde, der hindrer ham fra at tage fast Arbeide, kunne dette dog ikke berettige ham til uden at ansees som Løsgænger at [.....] omkring i Landet og forlade Geiberg Sogn, hvor han som forsørgel- sesberettiget nød Understøttelse. Retten kan derfor ikke bedre end skjønne, at begge Tiltalte har gjort sig skyldig i Løsgængerie og Betlerie samti et bedragerisk Forhold ved at afhænde, hvad der blot var dem overdraget til Brug af vedkommende Fattigcommissioner for hvilken Forseelse iøvrigt Straffen kan commuleres med den for Løsgængeriet og Betleriet ikjendede Straf. De ere begge over criminel Lavalder, og betræffende Abellone Christophersdatter, da har hun forhen for Betlerie og Løsgængerie første Gang været dømt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret til 15 Dages Fængsel paa Vand og Brød og bliver derfor for den gjentagne Forbrydelse, hvortil kommer det ulovlige Salf af Fattigvæsenets Ejendeele, i Overensstemmelse med Frd. af 21. Aug. 1829 3, 4 og 8 med Straf af 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød..Forsaavidt hun har solgt Effecter, Stauning Fattigvæsen tilhørende, da haver hun at erstatte Christen Madsen, Østerthiim, 3 mk. 3-1/5 s. r. S., Frands Pedersen, Vasehuus, 3 mk. 9-3/5 s. r. S., Ida Margrethe Nielsdatter 1 mk. 3-1/5 s. r. S. Betræffende Niels Peter Hansen Godt, da har han frohen været dømt og straffet 1) efter Hmmerum Herreds Politieretsdom af 17de Decbr. 1827 med 14 Dages Fængsel paa Vand og Brød for første Gang Betlerie, 2) efter Woer og Nim Herreders Politieretsdom for Hælerie, anden Gang Betlerie og første Gang Løsgængerie med et Aars Forbed- ringshusarbeide, 3) efter Overpolitieretsdaom af 22de Marts 1832 for tredie Gang Betlerie og anden Gang Løsgængerie ihjen med et Aars Forbedringshusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. I Erstatning for de solgte uhjemlede Klædningsstykker har han at betale til Niels Borris af Stabye 3 mk. 3-1/5 s. r. S. og til Jens Jacobsen, Lille Skaihede, 2 mk. 6-2/5 s. r. S. Desuden udreder enhver af Tiltalte de paa deres Arrest med videre medgaaede Omkostninger. Thi kjendes for Ret: Tiltalte Abellone Christophersdatter hensættes i 6 Gange 5 Dage i Fængsel paa Vand og Brød med befalet Mellemfrist paa egen Bekostning samt udreder de af hendes Arrest og Forpleining medgaaede Omkostninger, ligesom hun i Erstatning udbetaler Christen Madsen, Østerthiim, 3 mk. 3-1/5 s. r. S., Frands Pedersen, Vasehuus, 3 mk. 9-3/5 s. r. S., Ida Margrethe Nielsdatter 1 mk. 3-1/5 s. r. S. Tiltalte Niels Peter Hansen Godt hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar i Wiborg Tugt og Forberings- huus, han udreder de på hans Arrest og Forplining medgaaede Omkostninger og betaler i Erstatning til Niels Borris i Stabye 3 mk. 3-1/5 s. r. S. og til Jens Jacobsen, Lille Skarhede, 2 mk. 6-2/5 s. r. S. Erstatningerne udredes inden 16 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, det øvrige efterkommes ynder Adfærd efter Loven. Hertz.
Event April 3, 1841 (9 years after death) Age: 46 years 1 month 23 days
Shared note: Sensitive:0
Event April 10, 1841 (9 years after death) Age: 46 years 2 months 2 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 19, 1841 (9 years after death) Age: 46 years 3 months 11 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 25, 1841 (9 years after death) Age: 46 years 3 months 17 days
Shared note:
Sensitive:0 1841.05.25 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4357 Aarligt No:37 Rulle No.:77 Fangernes Navne:Abelone Christensdatter af Viborg Arrest Hvor født:Stavning Sorgn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Lamdet Naar indkommen.1841, d. 25de Mai Eftermiddag Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 26de Maij hjemsendt Opførsel god Straffet før:Ja 2 gange. - Se No. 4974 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stavning Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Stavning Kirke Religion:Lutherske Profession:- - - Alder: 37 Anmærkning:Dømt inden Middelsom og Sønderlyng Herreders Politiret d. 3. April 1841, Inden Viborg Amts Overpolitiret d. 10. s. M. I Høiesteret d. 19. Mai s. A.
Event March 26, 1842 (10 years after death) Age: 47 years 1 month 18 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 25.-03.-1841
Event November 30, 1844 (13 years after death) Age: 49 years 9 months 22 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 7, 1844 (13 years after death) Age: 49 years 9 months 27 days
Shared note: Sensitive:0
Event December 21, 1844 (13 years after death) Age: 49 years 10 months 13 days
Shared note:
Sensitive:0 1844.12.21 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4974 Aarligt No:177 Rulle No.:166 Fangernes Navne:Abellone Christophersdatter af Randers Arrest Hvor født:Stauning Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 21. December Efterm. Hvorfor:Betleri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1846, d. 22. Juni hjemsendt. Opførsel god Straffet før:3 Gange. See No. 4357. ad 5385 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stauning Sogn Er givt?Nei Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Stauning Religion:Luthersk Profession:Fattiglem Alder: 39 Anmærkning:Dømt ved Estrup Birks Politiret dem 30. November 1844, approberet af Randers Amt d. 7. December s. A.
Event June 22, 1846 (14 years after death) Age: 51 years 4 months 14 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 21.-12.-1844
Event April 12, 1848 (16 years after death) Age: 53 years 2 months 4 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 16, 1848 (16 years after death) Age: 53 years 3 months 8 days
Shared note: Sensitive:0
Event May 23, 1848 (16 years after death) Age: 53 years 3 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 1848.05.23 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 5 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5385 Aarligt No:40 Rulle No.:140 Fangernes Navne:Abelone Christophersdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:} } Stauning S., Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1848, d. 23de Mai Efterm. Hvorfor:4. Gang Løsgængeri og Betleri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1850, d. 23. Mai hjemsendt Opførsel god Straffet før:3 Gange, ad. 4357, 4974 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stauning S., Bølling H., Ringkiøbing A. Er givt?Nei Hvor mange Børn:3 Døttre Er Confirmeret:Stauning Religion:Lutherske Profession:Haandarbeide Alder: 43 Anmærkning:Hjerm Ginding Hrdrs Politiret 12. April 1848 Ringkiøbing Amts Overpolitiret d. 16. Mai s. A.
Event May 23, 1850 (18 years after death) Age: 55 years 3 months 15 days
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 23.-05.-1848
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: January 23, 1778Brøndum (Skads) kirke
8 years
elder brother
-3 years
elder sister
Appelone Kristine Christophersdatter
Birth: from January 1, 1781 to January 1, 1782
Death: from January 1, 1794 to January 1, 1795QK Outrup sogns kbg
sister
herself
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Family with Abraham Johansen - View this family
husband
herself
Marriage: October 11, 1818Horne (Vestj.) kirke
8 years
daughter
-5 years
son
Johannes Abrahamsen
Birth: April 20, 1822 24 27Horne (Vestj.) sogn - Rotbøl
Death: March 25, 1854QK Ølgod sogns kbg
-3 years
son
12 years
daughter
-5 years
son
Family with Niels Peter Hansen Gott - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
Abraham Johansen + Else Sophie Caspersdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-son
-3 years
step-son
Abraham Johansen + Marie Cathrine Olesdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
Niels Peter Hansen Gott + Else Cathrine Nielsdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:

Birth
Sensitive:0 1795,02,08 Fødsel Udskrift af Horne (Vestj) sogns kirkebog 1775-1814 LAN C 556 - 02 Anno 1795 Fødde og Døbte i Horne Sogn Appellone Kierstine Søndagen den 8de Februarii føddes Christopher Nielsen Natmand og Hustru An Sophie Jørgens D i Bjerremose en Datter der hiemmedøbtes Navnl. Appellone Kierstine. Dets Daab publicertes 3die Søndag i Fasten d. 8de Marts, Baaren af Giertrud Thomas D af [Stonsig] Faddere: Hans Pedersen af Leervad, Christen Jørgensen af Hornel., Olle Pedersen af Bjerremose, Kiersten Mads D., ibid., Kiersten Jens D af Hornel.
Baptism
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Marriage
Sensitive:0 1818.10.11 Vielse Udskrift af Horne (Vestj.) sogns kirkebog 1815-1825 LAN C 555 - 14 Copulerede. Lbnr.1818 - 9 Brudgommens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Abraham johansen, 21 Aar, Unkarl af Trandsbøl Brudens Navn, Stand, Alder og Opholdssted:Appelone Christophersdatter 23 Aar, Ungpige af trandsbøl. Forlovernes Navne og Opholdssted:Søren Christensen Schou, Gaardmand af Trandsbøl Hans Christnsen,Huusmand, sammesteds Vielsesdagen1818, 11te October Vielsesstedet:i Kirken Anm.:- - -
Death
Sensitive:0 1831-06.23 Død Udskrift af Horne (Vestj) sogns kirkebog 1826-1834 LAN C 556 - 15 Døde. Qvindekiøn. Lbnr.:5 Dødsdagen:1831, 23de Junii Begravelsesdagen:1831, d. 26de Junii Afdødes For- og Tilnavne:Abbelonne Kjerstine Christophersdatter Afdødes Stand, Haandtering og Opholdssted:Fattiglem Abraham Johansens Hustru ved Hornelund Afdødes Alder:36-1/4
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1837.10.13 Retsmøde Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-657 Aar 1837 den 13de Octbr blev paa Herredernes Contoir nedsat en Politieret af undertegnede Politiemester med Vidner Lange og Peder Danielsen, hvor da blev optaget Forhør over Almisselem Niels Peter Hansen Godt og Abelone Christophersdatter, Almisselemmer i Deiberg og Stauning Sogne, som efter skeet Anmeldelse vare bortgaaede fra deres Forsørgelsessteder først i Septbr. d. A. og dernæst anholdte i Stabye Sogn først i denne Maaned efter vedlagte fra Amtet under 6te dennes modtagne Skrivelse, der acteres saalydende: ## Paagjældende, der var overført fra Ringkjøbing Arrest blev fremført uden Baand og Fængsel og dernæst bæev først fremstillet Niels Peter Hansen Godt, der paa Anledning forklarede: Han er 42 Aar gl. og har ved Woer og Nim Herreders Ret i Aaret 1829 eller 1830 været dømt for Betlerie, Løsgængerie og Hælerie med 1 Aars Tugthusarbeide og 30 Dages Vand og Brød. Denne Straf udstod han i 1830 og 1831. I Aaret 1832 blev han for Betlerie og Løsgængerie efter Ringkjøbing Amts Overpolitiretsdom af 22 Marts 1832 indsat i Wiborg Tugt og Forbedringshuus paa 8 Maaneder, sidst blev han ligeledes ved Høiesteretsdom i Foraaret 1836 for Løsgængerie og Betlerie inddømt 1 Aar i Wiborg Tugt- og Forbedringshuus, hvorfra han udkom den 7de Martz d. A., da han blev hjemsendt til sit Forsørgelsessted Deiberg Sogn, hvor han har nydt Understøttelse og Ophold af Fattigvæsenet hos Christen Broesbøll, Øster Raberg, indtil 3. Septbr. da han forlod Sognet i Forening med Abelone Christensdatter. Grunden til sin Bortgang foregiver han at være, at han er Kjæreste i 17 Aar med bemeldte Abelone, og da han ønskede at givte sig med hende og det ikke kunde skee uden Erstatning til Fattigvæsenet for den ydede Understøttelse , hvortil han ei ser dig istand, besluttede han at gaae bort med hende og saaledes som han før havde brugt, vandre i Landet med hende. De gik først til hans Søster Karen Hansdatter, gift med Christen Christensen i Madum, hvor de ankom Mandagen den 4. Septbr. d. A., men var kun her en Nat. Siden gik de fra et Sogn til et Andet, uden at han kan nævne Stederne, hvor de opholdt sig indtil de den [-de] dennes blev anholdt i Stabye Sogn paa Svendsholm af Proprietair Strandbyegaard. Sin Forklaring tilføier han, at den 3die Septbr, da de forlod Deiberg, kom de om Aftenen sildig omtremt Kl 9 til en Mand, der boer norden for [V.....broe] hvor de overnattede indtil de fortsatte næste Morgen Vandringen til Madum. Han paastaaer, at de ikke undervejs har betlet, men fik deres Underholdning ved at sælge af deres Klædningsstykker. Saaledes har han selv solgt en Skjorte og en Nattrøie i Nees Sogn for 24 S Cour., uden at han dog veed hvem Kjøberen var. Foruden de 24 S. fik han tilbage i Bytte en gl. Skjorte, som han nu har paa. Manden med hvem han gjorde denne Handel boede i et Huus kaldet Lille Sand eller [Saa..]. Ligeledes solgte Abelone et Skjørt og en Trøie. For Skjørtet som hun solgte i Aulum Sogn til en Mand ved Navn Frands paa et Sted, der kaldes kloge Knuds Sted nær ved Landevejen for 3 Mk. 8 Sk. [H.......] og Trøien blev pantsat i Ørre Sogn, Manden og Stedets Navn veed han ikke, for 1 û Staaltraad, hvoraf de gjorde Hægter, som de har solgt mest for Fødevare uden at han kan opgive hvor eller hvormeget de har faaet derfor. Hos Smeden, hvor de laae første Nat nød de intet og for Nattelogie betalte de ei noget. Videre Oplysning kunde han ikke give. - Aftraadt- Abelone Christensdatter blev fremkaldt og forklarede hun er 32 Aar gl. og har før eengang været straffet for Løsgængerie ved Ulfborg Hind Herreders Politieret i Aaret 1833 med 15 Dages Vand og Brød og efter udstaaet Straf kom hun tilbage til Stauning Sogn, hvor hun er forsørgelsesberettiget. Her gik hun paa Omgang i Sognet i omtrent 1 Aar, da hun fik Tjeneste fra 14 dage før Paaske til Mikkelsdag hos Christen pedersen Strandkjær. Derpaa gik hun igjen paa Omgang i Sognet indtil 14 Dage efter Helligtrekonger og fik saa Tjeneste hos Søren Jensen, Skoemager i Andrup i Een fjerding Aar indtil Søndag efter sidste Paaske den 2. April d. A., dog føier hun til, at hun ugentlig var her paa Sognets Regning, da dette tog hendes Løn, hvorimod hun fik Klæder og Ophold. Fra Søren Jensen blev hun sat ind til Mette Jespersdatter og Johannes Skoemager for at passe disse 2 gamle Folk, og her forblev hun indtil 3die Septbr. d. A. da hun vandrede bort med sin Kjæreste Niels Peter Hansen Godt, saaledes som af denne forklaret. Tigget eller Betlet har de ikke paa denne Vandring, men levet af det de har faaet for at sælge nogle Klædningsstykker. Angaaende Niels Godts Skjorte og Nattrøie forklarer hun sig overensstemmende med Foregaaende, men tilføier at de desuden har bortbyttet et Par Benklæder i Worgod Sogn hos en Hosekræmmer sønder i Worgod Bye for de Benklæder Niels Godt har paa og fik de der omtrent 2 [û] Staaltraadi Bytte, og en Trøie byttede han hos Niels Borris i Stabye og fik i Bytte foruden den Trøie, han nu bar, 2 Mk. 8 S. Cour. hvoraf dog Niels Borris beholdt de 8 S., som Abelone Christensdatter skyldte ham for et Par Skoe, hun for flere Aar siden havde faaet hos ham. Af sine egne Klæder solgte hun først et Par Skoe til Nis ved Røgindbroe for 12 S. Cour., dernæst et taftes Skjørt halvslidt til Christen madsens Kone i Øster Thim for 2 S. Cour, dernæst et Forklæde blaaetærnet, som hun byttede til Forklædet hun nu har paa og fik desuden i Bytte 12 S. Cour og û Smør hos Poul ved Stenumgaard i Raasted Sogn, dernæst et nyt Skjørt, hun havde med sig hjemmefra af hjemmegjort tresils Tøi for 3 Mk 8 S. Cour til [Maren] Frands i kloge Knuds Sted i Aulum Sogn. Dernæst pantsatte hun en Trøie af samme Tøi som Skjørtet til Peder Madsen, Andsberg i Ørre for 1 û Staaltraad til Hægter. For Hægterne og de saaledes erholdte Penge fik de deres Underholdning og Føde, hvor de kom, indtil de den 3die dennes blev anholdte i Stabye Sogn. Desuden solgte hun endnu til Jens Pedersens Kone ved Nees Kirke et Hals Tørklæde for 12 S. Cour. Videre Oplysning kunde hun ikke give. Niels Peter Hansen Godt blev derpaa fremkaldt og efter at være foreholdt forestaaende Forklaring vedgik han sammes Rigtighed og forandrer sin Forklaring forsaavidt den ei hermed overensstemmer. Videre Oplysning var ei at erholde. Paagjældende derfor sendt tilbage til Ringkjøbing, Forhøret for idag sluttet. Hertz VidnerJ. W. Lange Peder Danielsen
EVEN
Sensitive:0 1837.10 27 Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B79 - 69. RA mikrofilm, rulle nr. M-32.768-769. Aar 1837 den 27. October blev Politiret sat og holdt paa Tingstedet i Herning i Cancellieraad Herredsfoged Landts Fraværelse paa en Rejse til Ringkjøbing i Anledning af Sagen mod Samuel Cohn med flere af Exam. jur. Berterlsen som constitueret i Overværelse af Vidnerne Niels Jensen og Jens Andersen, hvor da passerede som følger - - - - - No. 66/1837. Et Forhør blev optaget ifølge Skrivelse fra Amtet af 17de dennes til Oplysning i Sagen mod Niels Peter hansen Godt af Deiberg og Abbelone Christophersdatter af Stauning, som under bølling Nørre Herreders Jurisdiction tiltales for Løsgængerie. Amtets Skrivelse med Bilag blev fremlagt. Efter Indkaldelse mødte Gaardmand Peder Madsen af Andberg i Ørre, som forklarede, at, saavidt han erindrer, kom først i denne Maaned en Dag til hans Boepæl Niels Gott, havende med sig et ubekjendt Fruentimmer, som beklagede sig over, at de var forlegne for Reisepenge og forlangte om Komp. ikke kunne laane dem nogen mod at de stillede Pant derfor. Han gav derpaa et benægtende Svar. Da der i Stuen hængte noget Staaltraad begjærede de derpaa, at komp vilde lade dem faa noget heraf til Høsten, hvorfor de vilde pantsætte ham Tøi, som skulde blive [indlagt] om nogle Dage. Komp leverede dem derefter noget Staaltraad, [...] eller her omtrent, hvorfor de skulde betale han 1 Mk 14 S Courant, og til Sikkerhed herfor blev ham overleveret en sort tosels graae og lyseblå stribet Trøje. Denne Trøje, som Komp afleverede, blev af Rettens Vidner vurderet for 3 RMk Sølv. Komparenten renoncerede for Erstatning for sit Tilgodehavende hos bemeldte Personer. De angjældende Personer opholdt sig kun hos Komparenten Timestid, og han gav dem noget at spise uden at de forlangte samme. Hos ham betlede de ikke og det er ham ligeledes ubekjendt, at de andre Steder har gjort dem skyldige heri. Hvor Personerne hørte hjemme, vidste han ikke, men Niels Godt havde han før seet. - Aftraadt. Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0 1837.11.09. Retsmøde. Udskrift af Hammerum herreds politiprotokol 1836-1838, LAN B 79 - 69, RA mikrofilm, rulle nr. M-32.767-768. Aar 1837 den 9. November blev Politiret sat og holdt paa Herredscontoiret i Herning i Overværelse af Vidnerne Biørn og Bertelsen, hvor da passerede som følger: No. 88/1837. 2de Skrivelser til Sognefogden i Ørre samt Amtets af 23de f. M. blev fremlagt. Forhøret sluttet. Landt. Som VidnerBiørnBertelsen
EVEN
Sensitive:0 1837.12.29. Retsmøde. Udskrift af Bølling-Nørre Horne herreders politiprotokol 1832-1840 Mikrofilm M-32.655-656. Aar 1813 den 29de December blev paa Herredernes Contoir af undertegnede Politiemester i Overværelse af Vidnerne Lange og Peder Danielsen blev nedsat en Politieret hvor da Sagen imod Niels peder Hansen Godt og Abelone Christensdatter igjenblev foretaget. Paagjældende var uden Baand og Fængsel tilstæde. Retten fremlagde de i Sagen erhvervede Oplysninger, nemlig 1. Reqvisitions Skrivelse af 16de Octbr. d. A. med Paategning af 19de s. M. fra Sognefogden i Deiberg. 2. Do. af samme Dato med Paategning af Sognefogden i Worgod. 3. Do af 15de Octbr. paategnet 21de Octbr. d. A. af Christen Christensen Stade. 4. En Skrivelse fra Amtet af 23de Octbr. d. A. 5. Domsacten i Sagen i Aaret 1833 ved Ulfborg Hind Herreders Ret imod Abelone Christensdatter. 6. En Skrivelse fra Amtet af 7de Novbr. d. A. 7. En Ditto fra Cancellieraad Gundelach i Lemvig af 5. Novbr. d. A. 8. en udskrift fra Skodfuld og Wanborg Herreders Politiprotocol med eet Bilag. 9. en Skrivelse af 4de Novbr d. A. fra Herredscontoiret i Ringkjøbing 10. en Udskrift af Ulfborg Hind Herreders Politieprotocol 11. en Skrivelse fra Amtet af 10de Novbr. d. A. 12-13-14-15. 4 Stykker Domsacter i forhen paadømte Sager mod Niels Peter Hansen Godt 16. Amtets Skrivelse af 13de. Novbr. 1837 17. En Skrivelse fra Hammerum Herreds Contoir af 9de Novbr. d. A. 18. En udskrift af Hammerum Herreds Politieprotocol med 2de Bilage 19. en Skrivelse fra Amtet af 14de Novbr. d. A. 20. en Høiesterets Domsact i een foregaaende imod Niels Peter Hansen Godt behandlet Sag. 21. en Skrivelse fra Amtet af 24de Novbr. d. A. 22. en Udskrift af Hjerm Ginding Herreders Politiprotocol 23. En Skrivelse fra Amtet af 19de dennes 24. den til i dag udtaagne Stævning, Udskrifterne og Acterne til Følge, det øvrige til Indlemmelse saaledes lydende: ##. Endvidere fremlagde Retten en Skrivelse fra Pastor Schaarup i Stauning af 28de dennes saalydende: ##- I Retten var tillige mødt paa Fattigcommissionens Vegne i Stauning Willads Miltersen og paa Dittos Vegne i Deiberg Just Christian Jespersen samt Christen Broesbøll, hos hvilken sidste Niels Peter Hansen Godt havde været indlogeret og som af Fattigcommissionen fik Betaling for at forskaffe ham Føde og Klæder. Retten foreviste saavel Arrestanterne som de andre tilstæde værende den fra Peder Madsen Ahnborg modtagne Trøie og den blev vedkjendt at være Stauning Fattigvæsen tilhørende, men blev igjen med Fattigvæsenets Tilladelse udleveret Abelone Christoffersdatter til Brug. Ligeledes forevistes det fra Frands Pedersen, Wasehuus, tilbageleverede Skjørt blev erkjendt for at være Fattigvæsenets i Stauning og udleveret Willads Miltersen. Endvidere forevistes Tørklædet tilbagleveret fra Ida Margrethe Nielsdatter, vedkjndtes som Stauning Fattigvæsens og udleveret samme. Den uldne Skjorte og Nattrøie, som Jens Jacobsen Lille Skovhede havde leveret tilbage ligeledes forevist, vedkjendt at være Fattigvæsenet i Deiberg eller Christen Broesbøll tilhørende, til hvem den er derfor udleveret. Forsaavidt flere Klædningsstykker maatte være bortkomne for vedkommende Fattigvæsen renoncerede deres Befuldmægtigede paa Erstatning. De fremlagte Documenter blev foreholdt Arrestanterne, og de vedgik at være dem vedkommende, og da intet videre var i Sagen at oplyse, og efter at Retten havde attesteret, at de ei her under Jurisdictionen har været tiltalte siden sidste Løsladelse, blev samme optaget og deri afsagt saadan Dom |: vide Domprotocollen Fol. 74 :|. Dommen oplæst for Arrestanterne og disse derpaa sendt tilbage til Ringkjøbing Arrest. Politiretten hævet. Hertz Som Vidner: J. W. LangePeder Danielsen.
EVEN
Sensitive:0 1837.12.29 Underretsdom Udskrift af Bølling og Nørre Horne herreders domprotokol 1833-1844 LAN B 81 - xx, Mikrofilm rulle nr. M-32.660-661 Aar 1837 den 29de December blev i Sagen contra Niels Peter Hansen Godt og Abellone Christophersdatter afsagt saadan DOM Under nærværende Sag, der er anlagt mod Arrestanterne Niels Peter Hansen Godt og Abellone Christo- phersdatter, er de overbeviiste om, dels ved Vidner, dels ved egen Tilstaaelse, siden 3. Septbr d. A. indtil Anholdelsen i Octbr. Maaned, at have vanket om i Landet uden fast Beskjeftigelse og deels ved Salg af Klædningsstykker dem selv og Stauning Deiberg Fattigcommission tilhørende, og dels ved Tiggerie, navnlig hos Proprietær Niels Strandbygaard, at have søgt deres Underholdning, og skjønt den førstnævnte, efter havd der mod ham under tidligere anlagte Sager er oplyst, er beladt med et stærkt Broktilfælde, der hindrer ham fra at tage fast Arbeide, kunne dette dog ikke berettige ham til uden at ansees som Løsgænger at [.....] omkring i Landet og forlade Geiberg Sogn, hvor han som forsørgel- sesberettiget nød Understøttelse. Retten kan derfor ikke bedre end skjønne, at begge Tiltalte har gjort sig skyldig i Løsgængerie og Betlerie samti et bedragerisk Forhold ved at afhænde, hvad der blot var dem overdraget til Brug af vedkommende Fattigcommissioner for hvilken Forseelse iøvrigt Straffen kan commuleres med den for Løsgængeriet og Betleriet ikjendede Straf. De ere begge over criminel Lavalder, og betræffende Abellone Christophersdatter, da har hun forhen for Betlerie og Løsgængerie første Gang været dømt ved Ulfborg Hind Herreders Politieret til 15 Dages Fængsel paa Vand og Brød og bliver derfor for den gjentagne Forbrydelse, hvortil kommer det ulovlige Salf af Fattigvæsenets Ejendeele, i Overensstemmelse med Frd. af 21. Aug. 1829 3, 4 og 8 med Straf af 6 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød..Forsaavidt hun har solgt Effecter, Stauning Fattigvæsen tilhørende, da haver hun at erstatte Christen Madsen, Østerthiim, 3 mk. 3-1/5 s. r. S., Frands Pedersen, Vasehuus, 3 mk. 9-3/5 s. r. S., Ida Margrethe Nielsdatter 1 mk. 3-1/5 s. r. S. Betræffende Niels Peter Hansen Godt, da har han frohen været dømt og straffet 1) efter Hmmerum Herreds Politieretsdom af 17de Decbr. 1827 med 14 Dages Fængsel paa Vand og Brød for første Gang Betlerie, 2) efter Woer og Nim Herreders Politieretsdom for Hælerie, anden Gang Betlerie og første Gang Løsgængerie med et Aars Forbed- ringshusarbeide, 3) efter Overpolitieretsdaom af 22de Marts 1832 for tredie Gang Betlerie og anden Gang Løsgængerie ihjen med et Aars Forbedringshusarbeide i Wiborg Tugt og Forbedringshuus. I Erstatning for de solgte uhjemlede Klædningsstykker har han at betale til Niels Borris af Stabye 3 mk. 3-1/5 s. r. S. og til Jens Jacobsen, Lille Skaihede, 2 mk. 6-2/5 s. r. S. Desuden udreder enhver af Tiltalte de paa deres Arrest med videre medgaaede Omkostninger. Thi kjendes for Ret: Tiltalte Abellone Christophersdatter hensættes i 6 Gange 5 Dage i Fængsel paa Vand og Brød med befalet Mellemfrist paa egen Bekostning samt udreder de af hendes Arrest og Forpleining medgaaede Omkostninger, ligesom hun i Erstatning udbetaler Christen Madsen, Østerthiim, 3 mk. 3-1/5 s. r. S., Frands Pedersen, Vasehuus, 3 mk. 9-3/5 s. r. S., Ida Margrethe Nielsdatter 1 mk. 3-1/5 s. r. S. Tiltalte Niels Peter Hansen Godt hensættes til Forbedringshusarbeide i 2 Aar i Wiborg Tugt og Forberings- huus, han udreder de på hans Arrest og Forplining medgaaede Omkostninger og betaler i Erstatning til Niels Borris i Stabye 3 mk. 3-1/5 s. r. S. og til Jens Jacobsen, Lille Skarhede, 2 mk. 6-2/5 s. r. S. Erstatningerne udredes inden 16 Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, det øvrige efterkommes ynder Adfærd efter Loven. Hertz.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1841.05.25 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4357 Aarligt No:37 Rulle No.:77 Fangernes Navne:Abelone Christensdatter af Viborg Arrest Hvor født:Stavning Sorgn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet om i Lamdet Naar indkommen.1841, d. 25de Mai Eftermiddag Hvorfor:3die Gang Løsgjængeri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1842, d. 26de Maij hjemsendt Opførsel god Straffet før:Ja 2 gange. - Se No. 4974 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stavning Sogn, Bølling Herred, Ringkiøbing Amt Er givt?- - - Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Stavning Kirke Religion:Lutherske Profession:- - - Alder: 37 Anmærkning:Dømt inden Middelsom og Sønderlyng Herreders Politiret d. 3. April 1841, Inden Viborg Amts Overpolitiret d. 10. s. M. I Høiesteret d. 19. Mai s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 25.-03.-1841
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1844.12.21 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1835-1853 LAN B 204 - 58 - Mikrofilm M-52.652-653 Løbenr.4974 Aarligt No:177 Rulle No.:166 Fangernes Navne:Abellone Christophersdatter af Randers Arrest Hvor født:Stauning Sogn, Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:Strøifet Naar indkommen.1844, den 21. December Efterm. Hvorfor:Betleri Hvor længe:1 Aar Naar løsladt og Opførsel:1846, d. 22. Juni hjemsendt. Opførsel god Straffet før:3 Gange. See No. 4357. ad 5385 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stauning Sogn Er givt?Nei Hvor mange Børn:2 Døttre Er Confirmeret:Stauning Religion:Luthersk Profession:Fattiglem Alder: 39 Anmærkning:Dømt ved Estrup Birks Politiret dem 30. November 1844, approberet af Randers Amt d. 7. December s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 21.-12.-1844
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1848.05.23 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 5 - Mikrofilm M-52.653 Løbenr.5385 Aarligt No:40 Rulle No.:140 Fangernes Navne:Abelone Christophersdatter af Holstebroe Arrest Hvor født:} } Stauning S., Ringkiøbing Amt Sidste Opholdssted:} Naar indkommen.1848, d. 23de Mai Efterm. Hvorfor:4. Gang Løsgængeri og Betleri Hvor længe:2 Aar Naar løsladt og Opførsel:1850, d. 23. Mai hjemsendt Opførsel god Straffet før:3 Gange, ad. 4357, 4974 Hvor Værnepligtig:- - - Hvor Forsørgelsesberettiget:Stauning S., Bølling H., Ringkiøbing A. Er givt?Nei Hvor mange Børn:3 Døttre Er Confirmeret:Stauning Religion:Lutherske Profession:Haandarbeide Alder: 43 Anmærkning:Hjerm Ginding Hrdrs Politiret 12. April 1848 Ringkiøbing Amts Overpolitiret d. 16. Mai s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet 23.-05.-1848