Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Niels Andersen

Name
Niels Andersen
Surname
Andersen
Birth
Type: BIRT
yes

MarriageMette ChristensdatterView this family
Type: MARR
yes

Event November 30, 1827
Shared note: Sensitive:0
EventMette ChristensdatterView this family
March 21, 1835
Shared note:
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B -68 Aar 1835, den 21. Martii blev af Cancellisekretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... - - - - - Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Andersen og Mette Christensdatter. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 19de dennes og samtlige dermed fulgte Bilage, som med Undtagelse af den fremlagte Udskrift, der bliver at vedheftes, i deres Orden ere saalydende ## Arrestenterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter, hver for sit Vedkommende, og erkiendte de Rigtigheden af de Oplysninger deri indeholdes. Arrestanterne erkiendte også den fremlagte Dom afsagt ved Hellum Hindsted Herreders Ret 30. November 1827 og at have udstaaet den idømte Straf. Da denne Udskrift ikke oplyser, når Arrestanterne ere fødte, da det ikke med Vished kan skiønnes, hvorvidt de ere under 60 Aar, saa vil det være nødvendig at reqvirere deres Døbeattester, som Dommeren maatte formode havde været tilveiebragt under den nævnte Sag. Forøvrigt erklærede Arrestanterne, at de ikke var arbeidsføre, hvilket Retten med Vidner også skønnede efter deres Udseende og svagelige Constitution at være Sandhed. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
Event May 9, 1835
Shared note: Sensitive:0
Event February 14, 1836
Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1835.03.21 Retsmøde Afskrevet efter Hjerm-Ginding herreds politiprotokol 1833-1842 LAN 78 B -68 Aar 1835, den 21. Martii blev af Cancellisekretair, Bye og Herredsfoged Nelleman paa hans Contoir i Holstebroe i Overværelse af Vidner N. Rømer og R. Femhøi en Politieret sat, ..... - - - - - Derefter continuerede Forhøret over Arrestanterne Niels Andersen og Mette Christensdatter. Dommeren fremlagde Amtets Skrivelse af 19de dennes og samtlige dermed fulgte Bilage, som med Undtagelse af den fremlagte Udskrift, der bliver at vedheftes, i deres Orden ere saalydende ## Arrestenterne blev løse og ledige for Retten fremstillede og foreholdt de fremlagte Dokumenter, hver for sit Vedkommende, og erkiendte de Rigtigheden af de Oplysninger deri indeholdes. Arrestanterne erkiendte også den fremlagte Dom afsagt ved Hellum Hindsted Herreders Ret 30. November 1827 og at have udstaaet den idømte Straf. Da denne Udskrift ikke oplyser, når Arrestanterne ere fødte, da det ikke med Vished kan skiønnes, hvorvidt de ere under 60 Aar, saa vil det være nødvendig at reqvirere deres Døbeattester, som Dommeren maatte formode havde været tilveiebragt under den nævnte Sag. Forøvrigt erklærede Arrestanterne, at de ikke var arbeidsføre, hvilket Retten med Vidner også skønnede efter deres Udseende og svagelige Constitution at være Sandhed. Arrestanterne bragtes tilbage i Arresten og Forhøret udsat.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
Shared note
Var muligvis arresteret i Hobro i begyndelsen af 1839. I så fald findes der i Fjends Nørlyng herreders politiprotokol 1836-1839 under datoerne 12. og 16 febr. to forhør til oplysning om hans tidligere forhold