Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Appelone Hansdatter1774

Name
Appelone Hansdatter
Surname
Hansdatter
Birth
Type: BIRT
yes

Christening
Type: CHR
December 27, 1774
Shared note:
Sensitive:0 1774.12.27 Barnedåb Udskrift af Lovns og Alstrup sognes kirkebog 1701-1795 LAN C 196 - 01 1775 d. 27 Decemb, blev hans Natmands Barn døbt i Louns Kirke kaldet Appelone. Baarenaf frue kaalund, hvormed fuldte Anders Erichsens Kone. Faddere Niels Knusen, Jens Andersen og Just Pedersen. - - - o o o - - - Kommentar: Kirkebogen er dateret efter den kirkelige kalender, Dåbsdagen faldt derfor 27.-12.-1774 efter kalenderåret.
MarriagePeder Madsen LindView this family
Type: MARR
yes

Birth of a son
#1
NN NN...
Type: BIRT
yes

Christening of a brotherFrederik Hansen
Type: CHR
February 19, 1777 (Age 2 years)
Shared note:
Sensitive:0 1777.02.19 Barnedåb Udskrift af Lovns og Alstrup Sognes kirkebog 1701-1795 LAN C 196 - 01 1777 Onsd. d. 19 Febr. Fader Hans Christensen, Natmand i Hole, Moder Ellen Friderichs Datter, Barnet Friderich Faddere:: Jomfr. Jacobine [ ..... H.... ], Anne [ E.... ] Dr, And: Overskou, Byrial Christensen og Søren [ ....... ]
Christening of a brotherNiels Hansen
Type: CHR
August 20, 1780 (Age 5 years)
Shared note:
Sensitive:0 1780.08.20 Barnedåb Udskrift af Lovns og Alstrup sognes kirkebog 1701-1795 LAN C 196 - 01 Ao 1780 Aug. den 20de. Fader Hans Christensen Natmand i Hole, Moder Ellen Frederiksdatter, Barnet Niels. Faddere: Søren kaalund af Hessel, Mad. Voetmann i Louens, And. Overskou, And. Thyggesen og Peder Pedersen i Hole.
Census
Type: CENS
July 1, 1787 (Age 12 years)
Shared note:
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling: Udskrift af Folketælling 1.-7.-1787 Louns sogn Fkt 1787 Mikrofilm, mikrokort nr. 215 Optegnelse paa Folketallet m.v. i Lovns Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt den 1ste Julii 1787 Stedernes og Byernes Navne:Hole et Huus 13. Familie Personernes NavneFamiliepos.AlderStandNæringsvei, Erhverv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hans ChristensenMand47gift 1. GangNatmand Else Frederiksdatterhans Kone46gift 1. Gang Else Hansdatter}20 Appollone Hansdatter} deres12 Christen Hansen} Børn15 Niels Hansen} 8
Burial of a sisterElse Hansdatter
Type: BURI
January 10, 1799 (Age 24 years)
Shared note:
Sensitive:0 1799.01.10 Begravelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Døde 1799 d. 10de Janv. Hans Natmands Daater Else i Hoele 33.
Census
Type: CENS
February 1, 1801 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af Lovns sogns folketællingsliste 1801 CD DDA DDD 1801 Optegnelse på Folketallet i Lovns Sogn, Gislum Herred, Alborg Amt den 1ste Februarii 1801 Byernes og Stedernes Navne:Hoele35. Husstand NavnFamilipos.AlderStandErhverv, Familiepos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hans ChristensenMand63gift 1ste GangNatmand Ellen Frederiksdatterhans Kone62gift 1ste Gang Abelone} deres29ugift Christen Hansen}Børn30giftNatmand Birte Cathrine Rolandsdatterhans Kone26gift Abelonederes Datter2ugift
Birth of a son
#2
Dødfødt Gregersen
Type: BIRT
February 28, 1801 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se begravelsesnotatet
Burial of a sonDødfødt Gregersen
Type: BURI
February 28, 1801 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1801.02.28Begravelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Døde 1801 D. 28de Febr. Jordet Hans Nattmands Daatter Apelones dødføde og uægte Søn i Hoele Udlagt til Barnefader Natmandens Søn i Wivorg, navnlig Grægers.
EngagementGregers HansenView this family
Type: ENGA
August 25, 1801 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1801.08.25 Trolovelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C196 - 02 Trolovede 1801 d: 25de Aug. Gregers Hansen, Nattmands Søn fra Wiborg og Piigen Apelone Hansdatter af Hoele Forlovere Hans Christensen i Hoele, Jens Hestbeck i Louns
MarriageGregers HansenView this family
Type: MARR
September 20, 1801 (Age 26 years)
Shared note:
Sensitive:0 1801.09.20 Vielse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Vielse 1801 d. 20de Septbr. Ungkarl Gregers Hansen, Natmands Søn fra Wiborg og Pigen Apelone Hansdatter, Nat Mands datter fra Hoele
Event February 18, 1805 (Age 30 years)
Shared note:
Sensitive:0 1805.02.18 Gudmor Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C196 - 03 Dåbens Confirmation 1805 d: 18de Februarii - omløbende Glarmester Hans Hansen og Hustru Gunild Thomasdatter Barnet Carl Christian Gregers Hansens Hustru i Hole, Sidse Rolandsdr., Christen Hansen, Hans Christensen, Gregers, Peder Øll.
Birth of a daughter
#3
Anne Kirstine Pedersdatter
Type: BIRT
November 16, 1808 (Age 33 years)
Shared note:
Sensitive:0 1808.11.16 Fødsel Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Føde og Hiemmedøbt 1808 d. 16de Novbr. fødte Huusmand Gregers hansens Hustru Abelone Hansdatter paa sin Giennemreise i Hornum Sogn et uægte Pigebarn, hvilken hun i Mandens Fraværelse, som var udcommanderet, var besvangret med af omløbende Glarmester Peder Madsen . Barnet blev hiemmedøbt samme Dag af Sognepræsten Hr Stampe i Hornum og kaldet Anna Kirstine. Moderen andkom til sin Bopæl i Hole den [28] November med Barnet.
Christening of a daughterAnne Kirstine Pedersdatter
Type: CHR
November 19, 1808 (Age 33 years) Age: 0 years 0 months 3 days
Shared note:
Sensitive:0 1808.11.19 Barnedåb Udskrift af Vester Hornum sogns kirkebog 1787-1812 LAN C 188 A - 03 1808 Nov. 19. - Hiemmedøbt Gregers Hansens Kones Barn af Hole kaldet Ane Kirstine Pedersdatter. Barnet blev angivet for at være uægte, Faderen at være Peder Madsen, Matros fra Thisted i Thye. Moderen var Apelone Pedersdatter af Hole, givt med Natmand Gregers Hansen, der var leiet Soldat og havde været borte ca. 1 Aar - - - o o o - - - Se også fødselsnotatet - De to kirkebøger Vester Hornum og Lovns divergerer med hensyn til fødsels-/dåbsdagen.
Baptism of a daughterAnne Kirstine Pedersdatter
Type: BAPM
December 4, 1808 (Age 33 years) Age: 0 years 0 months 18 days
Shared note: Sensitive:0
Burial of a sonNN NN...
Type: BURI
April 30, 1809 (Age 34 years)
Shared note:
Sensitive:0 1809.04.30 Begravelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Døde 1809 d. 30te April Apollone Hansdatters Hoerbarn af Hoele Bye [.] Md.
Death of a fatherHans Christensen
Type: DEAT
October 20, 1812 (Age 37 years)
Shared note:
Sensitive:0 1812.10.2+ Begravelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Dødsfald 1812 Naar død:d. 20.Octbr. Naar begravetd. 25 Do. Den Afdødes Navn etc.Hans Christensen, Almisselem Alder:81 - - - o o o - - -- Kommentar: Aldersangivelsen forkert i Kirkebogen. Hans Christensen blev kun 71 Aar gammel
Event January 12, 1813 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Event February 3, 1813 (Age 38 years)
Shared note: Sensitive:0
Event February 6, 1813 (Age 38 years)
Shared note:
Sensitive:0 1813.02.06. Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812125/1873 Løbe No.48 Aarligt Løbeno..10 Arrestanternes Navne:Apellone Hansdatter fra Wiborg Arrest See No. 534 Hvorfra:Født i Hole Bye i Louens Sogn Naar indkommen.1813, d. 6te Febr. Hvorfor:Hoer, Omløben og Betlerie Hvor længe:3 Maaneder Alder:38 Aar Naar løslades:1813, d. 6te Maij Opførsel upaaklagelig Havt Kopper:Ja. Signalement:60 Tommer høy Sortbrune Øjne og Do. Haar, Undersætsig af Lemmer har Skade paa Næsen. Er givt?Ja Hvor mange Børn:1 Pige og 1 Dreng Profession:Betler Er konfirmeret:Ja, 1792 Anmærkning:Dømt ved Fjends-Nørlyng Herred 1813. d. 12te Jan. og approberet af Stiftamtmand Sehestedt d. 3. Feb. s. A.
Event May 6, 1813 (Age 38 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet
Birth of a daughter
#4
Anne Marie Pedersdatter
Type: BIRT
December 7, 1815 (Age 40 years)

Shared note: Sensitive:0
Event May 23, 1817 (Age 42 years)
Shared note: Sensitive:0
Event May 29, 1817 (Age 42 years)
Shared note: Sensitive:0
Event June 6, 1817 (Age 42 years)
Shared note:
Sensitive:0 1817.06.06 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812534/2282 Aarligt No:21 Løbe No.:42 Navne paa Fangerne:Abellone Hansdatter fra Aalborg Arrest Hvor født:Født i Houle Bye, Louns Sogn Sidste Opholdssted:omreisende i Landet Naar indkommen.1817, d. 6te Junij Hvorfor:Bedragerie, Løsgængerie og Løsagtighed Hvor længe:2 Aar Straffet før:Se No. 125 Alder:43 Naar løsladt og Opførsel:1819, den 6te Juni. Opførsel god. Svagelighed og Signalement:60 Tommer høi, brune Øjne, mørk Haar. før af Lemmer, har skadet Næsen og et daarligt Been Er givt?nej Hvor mange Børn:2 Piger Er Confirmeret:Louns Sogn Religion:Luther Profession:Omløbet i Landet Til hvilket Arbeide her Brugt[..stespinder] Anmærkning:Dømt ved Aalborg Byeting den 23 Maij 1817 og Approberet d. 29. Maij af Amtmand Sporon
Event June 6, 1819 (Age 44 years)
Shared note:
Sensitive:0 Se forestående afsoningsnotat
Death of a brotherFrederik Hansen
Type: DEAT
January 1, 1820 (Age 45 years)

Shared note: Sensitive:0
Death
Type: DEAT
yes

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: from January 1, 1767 to January 1, 1768
-17 months
elder sister
6 years
elder brother
3 years
herself
6 years
younger brother
-4 years
younger brother
-7 years
elder sister
brother
Family with Peder Madsen Lind - View this family
husband
herself
Marriage:
daughter
7 years
daughter
Family with Gregers Hansen - View this family
husband
herself
Marriage: September 20, 1801Lovns kirke
-7 months
son
son
Peder Madsen Lind + Kirsten Abrahamsdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage:
step-daughter
-16 months
step-daughter
Else Margrethe Pedersdatter
Birth: September 22, 1821 43 21Rønbjerg kirke
Death: from August 1, 1837 to August 31, 1837QK Rønbjerg sogns kbg
5 years
step-daughter
3 years
step-daughter
-9 years
step-son
11 years
step-daughter

Christening
Sensitive:0 1774.12.27 Barnedåb Udskrift af Lovns og Alstrup sognes kirkebog 1701-1795 LAN C 196 - 01 1775 d. 27 Decemb, blev hans Natmands Barn døbt i Louns Kirke kaldet Appelone. Baarenaf frue kaalund, hvormed fuldte Anders Erichsens Kone. Faddere Niels Knusen, Jens Andersen og Just Pedersen. - - - o o o - - - Kommentar: Kirkebogen er dateret efter den kirkelige kalender, Dåbsdagen faldt derfor 27.-12.-1774 efter kalenderåret.
Census
Sensitive:0 1787.07.01 Folketælling: Udskrift af Folketælling 1.-7.-1787 Louns sogn Fkt 1787 Mikrofilm, mikrokort nr. 215 Optegnelse paa Folketallet m.v. i Lovns Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt den 1ste Julii 1787 Stedernes og Byernes Navne:Hole et Huus 13. Familie Personernes NavneFamiliepos.AlderStandNæringsvei, Erhverv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hans ChristensenMand47gift 1. GangNatmand Else Frederiksdatterhans Kone46gift 1. Gang Else Hansdatter}20 Appollone Hansdatter} deres12 Christen Hansen} Børn15 Niels Hansen} 8
Census
Sensitive:0 1801.02.01 Folketælling Udskrift af Lovns sogns folketællingsliste 1801 CD DDA DDD 1801 Optegnelse på Folketallet i Lovns Sogn, Gislum Herred, Alborg Amt den 1ste Februarii 1801 Byernes og Stedernes Navne:Hoele35. Husstand NavnFamilipos.AlderStandErhverv, Familiepos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hans ChristensenMand63gift 1ste GangNatmand Ellen Frederiksdatterhans Kone62gift 1ste Gang Abelone} deres29ugift Christen Hansen}Børn30giftNatmand Birte Cathrine Rolandsdatterhans Kone26gift Abelonederes Datter2ugift
Engagement
Sensitive:0 1801.08.25 Trolovelse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C196 - 02 Trolovede 1801 d: 25de Aug. Gregers Hansen, Nattmands Søn fra Wiborg og Piigen Apelone Hansdatter af Hoele Forlovere Hans Christensen i Hoele, Jens Hestbeck i Louns
Marriage
Sensitive:0 1801.09.20 Vielse Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C 196 - 02 Vielse 1801 d. 20de Septbr. Ungkarl Gregers Hansen, Natmands Søn fra Wiborg og Pigen Apelone Hansdatter, Nat Mands datter fra Hoele
EVEN
Sensitive:0 1805.02.18 Gudmor Udskrift af Lovns sogns kirkebog 1795-1813 LAN C196 - 03 Dåbens Confirmation 1805 d: 18de Februarii - omløbende Glarmester Hans Hansen og Hustru Gunild Thomasdatter Barnet Carl Christian Gregers Hansens Hustru i Hole, Sidse Rolandsdr., Christen Hansen, Hans Christensen, Gregers, Peder Øll.
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1813.02.06. Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812125/1873 Løbe No.48 Aarligt Løbeno..10 Arrestanternes Navne:Apellone Hansdatter fra Wiborg Arrest See No. 534 Hvorfra:Født i Hole Bye i Louens Sogn Naar indkommen.1813, d. 6te Febr. Hvorfor:Hoer, Omløben og Betlerie Hvor længe:3 Maaneder Alder:38 Aar Naar løslades:1813, d. 6te Maij Opførsel upaaklagelig Havt Kopper:Ja. Signalement:60 Tommer høy Sortbrune Øjne og Do. Haar, Undersætsig af Lemmer har Skade paa Næsen. Er givt?Ja Hvor mange Børn:1 Pige og 1 Dreng Profession:Betler Er konfirmeret:Ja, 1792 Anmærkning:Dømt ved Fjends-Nørlyng Herred 1813. d. 12te Jan. og approberet af Stiftamtmand Sehestedt d. 3. Feb. s. A.
EVEN
Sensitive:0 Se afsoningsnotatet
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0
EVEN
Sensitive:0 1817.06.06 Afsoning Viborg tugthus's protokol over fanger 1779-1835 LAN B 204 - 58 Nummer siden 1. Jan. 1812534/2282 Aarligt No:21 Løbe No.:42 Navne paa Fangerne:Abellone Hansdatter fra Aalborg Arrest Hvor født:Født i Houle Bye, Louns Sogn Sidste Opholdssted:omreisende i Landet Naar indkommen.1817, d. 6te Junij Hvorfor:Bedragerie, Løsgængerie og Løsagtighed Hvor længe:2 Aar Straffet før:Se No. 125 Alder:43 Naar løsladt og Opførsel:1819, den 6te Juni. Opførsel god. Svagelighed og Signalement:60 Tommer høi, brune Øjne, mørk Haar. før af Lemmer, har skadet Næsen og et daarligt Been Er givt?nej Hvor mange Børn:2 Piger Er Confirmeret:Louns Sogn Religion:Luther Profession:Omløbet i Landet Til hvilket Arbeide her Brugt[..stespinder] Anmærkning:Dømt ved Aalborg Byeting den 23 Maij 1817 og Approberet d. 29. Maij af Amtmand Sporon
EVEN
Sensitive:0 Se forestående afsoningsnotat