Slægtsforskning fra Rakker Databasen

Mads Christian Jensen1827

Navn
Mads Christian Jensen
Efternavn
Jensen
Født
Type: BIRT
14. marts 1827 31 36
Delt note:
Sensitive:0 1827.03.14 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr Pastor Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Dåb
Type: CHR
15. marts 1827 (Alder 1 dag) Alder: 0 år 0 måneder 1 dag
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Dåb
Type: BAPM
24. juni 1827 (Alder 3 måneder) Alder: 0 år 3 måneder 10 dage
Delt note:
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Begivenhed 31. januar 1836 (Alder 8 år) Alder: 8 år 10 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1836.01.xx Børnelicitation Udskrift af Forhandlingsprotokolfor Fattigkommissionen i Estvad Rønbjerg sognedistrikt 1817-1840 Side 215 Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne i Januar Qvartal 1836 LAN LK 627 - 420/2 Efter afholdte Licitationer ere følgende Bør i dette Qvartal udsatte til Forsørgelse: 1.Mads Christian Jensen hos Skolelærer og Kirkesanger Terkilsen i Sahl fra 31. Januar d. A. til 31. Januar 1837 for 13 Rbd v: S: 2Else Cathrine Pedersdatter hos Mads Olesen i Eising for 12 Rbd. 4 Mk. v: S: fra 31te Januar d. A. til 31te Januar 1837 3.Ane Sophie Pedersdatter hos Huusmand Peder Andersen i Sevel Skovhus for 12 Rbd. 5 Mk. 8 Sk. fra 31. januar d. A. til 31. Januar 1837. 4.Ane Marie Pedersdatter hos Mads Frandsen i Hesselberg fra 1ste Mai 1836 til 1ste Mai 1837 for 12 Rbd. v: S: - for samme Sum skal han forsyne hende med anstændige Klæder til hendes Konfirmation. 5.Else Kirstine Pedersdatter hos Ole Eising paa Estvadgaards Mark fra 1ste Marts d. A. til 1ste Marts 1837 for 13 Rbd. v: S: 6.Mette Jensdatter hos Steffen Ø paa Smollerup mark fra 1ste Mai d. A. til 1ste Mai 1837 for 12 Rbd v: S:
Begivenhed fra 1. januar 1837 til 31. januar 1837 (Alder 9 år) Alder: 9 år 9 måneder 18 dage
Delt note:
Sensitive:0 1837.01.xx Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 Side 230 - Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne Januar Qvartal 1837 LAN LK 627 - 420/2 Klasse:2den Klasse No.5 De Fattiges Navne:Mads Christian Jensen for hans Underholdning fra 31. Januar 1836 til 31. Januar 1837 hos Skolelærer Terkildsen Understøttelsen:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Penge:13 Rbd.- Mk.- Sk
Begivenhed 31. januar 1838 (Alder 10 år) Alder: 10 år 10 måneder 17 dage
Delt note:
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 248 Efter at der ved forudskeet Bekjendtgørelse var afholdt Licitation i Sahl og Eising Sogne over nogle Børn, som af Fattigvæsenet skulde udsættes til Forsørgelse, afholdtes ogsaa den 31. Januar 1838 Licitation over disse Børn i Estvad Præstegaard, og efter Ringeste Bud bleve følgende Børn udsatte til Forsørgelse: 1.Mads Christian Jensen hos Gaardmand Knud Smed i Aal, Sahl sogn fra 31. Januar d. A. til 31. Januar næste Aar for 15 Rbd. r. S. 2.Ane Sophie Peders Datter hos Henrich Magnussen i Estvad fra 31. Januar d. A. til 31. Januar næste Aar for 14 Rbd. r. S. 3.Ane Marie Peders Datter hos Gaardmand Christen Jørgensen i Bersholm fra 1ste April d. A. til 1ste April næste Aar for 8 Rbd. 4.Else Kirstine Peders Datter hos Gaardmand Christen Hermansen i Estvad fra 1ste Marts d. A. til 1ste Marts næste Aar for 13 Rbd 5 Mk. L. N. B. GadOle LarsenMads PedersenNiels Christensen
Farfars dødJørgen Frederik Abrahamsen
Type: DEAT
1. januar 1850 (Alder 22 år) Alder: 85 år 0 måneder 0 dage

Delt note: Sensitive:0
Farmors dødIngeborg Andersdatter
Type: DEAT
30. oktober 1850 (Alder 23 år)
Delt note: Sensitive:0
Død
Type: DEAT
ja

Familie med forældre - Vis familie
far
mor
Ægteskab:
storesøster
-4 år
storebror
6 år
storebror
1 år
storebror
4 år
ham selv
-2 år
storesøster
-4 år
storebror
Peter Jensen
Født: fra 1. september 1820 til 30. september 1820 25 29QK Ryding sogns kbg
Død: 18. marts 1821Rønbjerg sogn
Moders familie med Peder Christian Christensen - Vis familie
stedfar
mor
Ægteskab:
halvsøster

Født
Sensitive:0 1827.03.14 Fødsel Udskrift af Rønbjerg sogns kirkebog 1820-1830 LAN C 506 - 21 Fødte. Mandkiøn Lbnr.:29 Aar og Datum:1827, den 14de Marts Barnets fulde Navn:Mads Christian Daabens Datum, Hjemme eller i Kirken:Hjemmedøbt den 15de marts 1827 Hjemmedaaben blev publiceret i Rønbjerg Kirke d. 24de Juni 1827 Forældrenes Navne, Stand Haandtering og Bopæl:Uægte Barn af Qvinden Ane Kirstine Jensdatter fra Deiberg og udlagte barnefader Jens Jørgensen fra Maadum Faddernes Navne, Stand og Opholdssted:Pigerne Anne Magrethe Peders Datter og Mette Marie Peders Datter Abraham Mortensen, Morten Abrahamsen og Jørgen Abrahamsen alle fra Natmandshuus i Rønberg. Anm.:Døbt i Vacansen af Hr Pastor Borup i Sahl efter forevist Døbeattest dat. 15de Marts 1827.
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
Dåb
Sensitive:0 Se fødselsnotatet
EVEN
Sensitive:0 1836.01.xx Børnelicitation Udskrift af Forhandlingsprotokolfor Fattigkommissionen i Estvad Rønbjerg sognedistrikt 1817-1840 Side 215 Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne i Januar Qvartal 1836 LAN LK 627 - 420/2 Efter afholdte Licitationer ere følgende Bør i dette Qvartal udsatte til Forsørgelse: 1.Mads Christian Jensen hos Skolelærer og Kirkesanger Terkilsen i Sahl fra 31. Januar d. A. til 31. Januar 1837 for 13 Rbd v: S: 2Else Cathrine Pedersdatter hos Mads Olesen i Eising for 12 Rbd. 4 Mk. v: S: fra 31te Januar d. A. til 31te Januar 1837 3.Ane Sophie Pedersdatter hos Huusmand Peder Andersen i Sevel Skovhus for 12 Rbd. 5 Mk. 8 Sk. fra 31. januar d. A. til 31. Januar 1837. 4.Ane Marie Pedersdatter hos Mads Frandsen i Hesselberg fra 1ste Mai 1836 til 1ste Mai 1837 for 12 Rbd. v: S: - for samme Sum skal han forsyne hende med anstændige Klæder til hendes Konfirmation. 5.Else Kirstine Pedersdatter hos Ole Eising paa Estvadgaards Mark fra 1ste Marts d. A. til 1ste Marts 1837 for 13 Rbd. v: S: 6.Mette Jensdatter hos Steffen Ø paa Smollerup mark fra 1ste Mai d. A. til 1ste Mai 1837 for 12 Rbd v: S:
EVEN
Sensitive:0 1837.01.xx Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 Side 230 - Fattigforsørgelsen i Estvad og Rønberg Sogne Januar Qvartal 1837 LAN LK 627 - 420/2 Klasse:2den Klasse No.5 De Fattiges Navne:Mads Christian Jensen for hans Underholdning fra 31. Januar 1836 til 31. Januar 1837 hos Skolelærer Terkildsen Understøttelsen:Rug:- Td.- Skp. Byg:- Td.- Skp. Penge:13 Rbd.- Mk.- Sk
EVEN
Sensitive:0 1838.01.31 Fattigforsorg Udskrift af Forhandlingsprotokol for Estvad og Rønbjerg sognes fattigkommission 1817-1840 LAN LK 627 - 420/2 - Side 248 Efter at der ved forudskeet Bekjendtgørelse var afholdt Licitation i Sahl og Eising Sogne over nogle Børn, som af Fattigvæsenet skulde udsættes til Forsørgelse, afholdtes ogsaa den 31. Januar 1838 Licitation over disse Børn i Estvad Præstegaard, og efter Ringeste Bud bleve følgende Børn udsatte til Forsørgelse: 1.Mads Christian Jensen hos Gaardmand Knud Smed i Aal, Sahl sogn fra 31. Januar d. A. til 31. Januar næste Aar for 15 Rbd. r. S. 2.Ane Sophie Peders Datter hos Henrich Magnussen i Estvad fra 31. Januar d. A. til 31. Januar næste Aar for 14 Rbd. r. S. 3.Ane Marie Peders Datter hos Gaardmand Christen Jørgensen i Bersholm fra 1ste April d. A. til 1ste April næste Aar for 8 Rbd. 4.Else Kirstine Peders Datter hos Gaardmand Christen Hermansen i Estvad fra 1ste Marts d. A. til 1ste Marts næste Aar for 13 Rbd 5 Mk. L. N. B. GadOle LarsenMads PedersenNiels Christensen